De solaarhoroscoop: jouw persoonlijke jaarvoorspelling

De solaarhoroscoop: jouw persoonlijke jaarvoorspelling Een solaarhoroscoop, solaar, jaarhoroscoop of zonnehoroscoop is de horoscoop die wordt opgesteld om de tendensen en thema's voor het nieuwe jaar volgend op je verjaardag te voorspellen. Deze jaarvoorspelling is geldig vanaf het ogenblik dat de actuele Zon terugkeert op de exacte plaats waar zij stond tijdens je geboorte, wat overigens ook een dag voor of na je verjaardag kan zijn. Sinds je geboorte hebben de Maan en de planeten echter een andere plaats aan de hemel ingenomen. Dit levert dus een nieuwe horoscoop op waarin alleen de Zon op dezelfde plaats in graden en minuten staat. Bij de interpretatie kijkt de astroloog niet alleen naar deze nieuwe 'solaarhoroscoop', maar legt ook verbanden met de geboortehoroscoop. Een solaarhoroscoop is overigens iets helemaal anders dan de jaarvoorspellingen die in kranten en tijdschriften verschijnen voor de twaalf sterrenbeelden. De solaarhoroscoop geldt immers alleen voor jou, of voor iemand met dezelfde geboortetijd en plaats.

Wat is een solaarhoroscoop precies?

De solaarhoroscoop is de astrologische voorstelling van een nieuw jaar van je leven, een jaar waarin je wordt geconfronteerd met nieuwe problemen en thema's die je leven zullen beheersen. Je kunt die solaarhoroscoop beschouwen als een nieuwe geboortehoroscoop met een beperkte duur. De werking ervan is echter niet precies een jaar, omdat er volgens praktiserende astrologen sprake is van enige overlap met het vorige en volgende jaar, die twee tot drie maanden kan duren. Net als bij een geboortehoroscoop worden vooral de volgende elementen bij de analyse betrokken: tekens en huizen, planeten en hun onderlinge aspecten. Omdat een zonnehoroscoop een vorm van voorspellende astrologie is ('progressies'), wordt ook nagekeken waar de actuele planeten en huizen in de geboortehoroscoop vallen. Je kunt echter evengoed de solaarhoroscoop op zichzelf bestuderen en duiden.

Tijd en plaats van de solaarhoroscoop

De solaarhoroscoop wordt berekend voor de tijd van de terugkeer van de zon. Dit kan gebeuren op je verjaardag of de dag ervoor of erna. Tijdens schrikkeljaren komt deze conjunctie van de transitzon en je geboortezon soms zelfs twee dagen voor de verjaardag die je viert. De meeste astrologen nemen voor hun jaarvoorspelling de plaats waar je je op dat ogenblik bevindt, en niet je geboorteplaats. Relocatie (verhuizen) schept overigens mogelijkheden om je jaarhoroscoop wat bij te sturen doordat de huizen anders worden geplaatst.

Berekening van de solaarhoroscoop

Zorg er eerst voor dat je je geboortehoroscoop uitrekent of laat uitrekenen. Gebruik de gewone tropische dierenriem en Placidus als huizensysteem (is gewoonlijk als standaard ingesteld bij een programma). Kijk nu bij het symbool voor Zon en noteer graden en minuten (bijvoorbeeld Weegschaal 23 graden en 24 minuten) Voor de berekening en de tekening van de solaar met een computerprogramma moet je de precieze dag en tijd ingeven wanneer de Zon op diezelfde graad en minuut terugkeert. Het makkelijkst is het gebruikmaken van een freeware astrologisch programma zoals 'Planetdance' van Jean Cremers dat eerst je geboortehoroscoop berekent, en vervolgens de solaarhoroscoop voor het jaar dat je wenst.

Beschik je niet over dergelijke software, dan kun je de volgende trial-and-errormethode proberen:
 • voer dezelfde datum en hetzelfde tijdstip in als bij je geboortehoroscoop
 • in plaats van je geboortejaar voer je het huidige jaar in
 • bevind je je op een andere plaats, voer dan die plaats in
 • laat de tekening berekenen en controleer hoe dicht de Zon zich bij haar geboortepositie bevindt.

Stel dat je bij geboorte de Zon op 23°24' Weegschaal had, maar de horoscoop die je net berekende plaatst de Zon op 23°39'. Zij is dus je exacte geboortepositie voorbij met ongeveer een kwart van een graad (15 boogminuten). Wat betekent dit? Als je weet dat de Zon elke dag of 24 uur gemiddeld 1 graad of 60 boogminuten aflegt, dan moet je je horoscoop berekenen voor een tijdstip dat circa 6 uur vroeger ligt dan je hebt ingegeven. Met wat geduld kom je er wel. Wees niet tevreden met 'ongeveer': zorg ervoor dat de zonpositie exact is tot op de minuut.

Een andere methode is de methode die elke astroloog gebruikte voor er computers bestonden: het raadplegen van tabellen met 'efemeriden', waarin de stand van de planeten kan worden teruggevonden voor elke dag.

Heb je uiteindelijk voor het huidige jaar en de plaats waar je je nu bevindt een horoscooptekening voor je liggen, dan kan het echte werk beginnen: het duiden van de solaar.

Solaarhoroscoop van iemand voor 2019. Globale indruk: alle planeten in de bovenste hemisfeer, Zon in 10, Ascendant Tweelingen. <I>(Gemaakt met het freeware programma Planetdance van Jean Cremers).</I>Solaarhoroscoop van iemand voor 2019. Globale indruk: alle planeten in de bovenste hemisfeer, Zon in 10, Ascendant Tweelingen. (Gemaakt met het freeware programma Planetdance van Jean Cremers).

Eerste globale indruk

Een globale indruk wordt net als bij de geboortehoroscoop verkregen door na te gaan welk element (Vuur, Aarde, Lucht of Water) overheerst en welke hemisfeer (boven, onder) of kwadrant (linkboven, rechtsboven, rechtsonder of linksonder) de nadruk krijgt in de solaar. Zo zal een 'Vuurjaar' een jaar vol actie en initiatieven zijn, terwijl een Waterjaar eerder rustig en contemplatief zal verlopen. Lucht geeft dan weer veel mentale activiteiten, contacten en communicatie, terwijl Aarde een jaar voorspiegelt van hard werken, opbouwen en consolideren.

De hoofdthema's voor een bepaald jaar worden vooral aangegeven door het teken van de solaarascendant, de positie van de solaarzon en waar de hoekhuizen van de solaar in de geboortehorscoop terechtkomen dat jaar. Met name het huis waar de solaarascendant in de geboortehoroscoop terechtkomt wordt belangrijk geacht. Ook het huis en het teken waarin de meeste planeten staan, zeggen meer over de belangrijkste thema's voor dat jaar.

Eerste indruk van de voorbeeldhoroscoop
 • In de afgebeelde voorbeeldhoroscoop vinden we alle planeten van de solaar in de bovenste hemisfeer: de persoon zal zich dat jaar richten op de buitenwereld zelfs wanneer de geboortehoroscoop duidt op een eerder introverte persoonlijkheid. Dat betekent: zich inspannen om bekend of succesrijk te worden, meer interactie en communicatie met anderen die het zelfvertrouwen aansterkt, meer bekommerd zijn om wat anderen denken, een in het algemeen meer extravert optreden. De huizen geven aan op welk gebied de persoon zich zal willen manifesteren.
 • Er is geen echte nadruk op één van de vier elementen: de persoonlijke planeten zijn evenwichtig verdeeld over Lucht, Water, Vuur en Aarde. Het Luchtelement krijgt met Ascendant Tweelingen een lichte nadruk.
 • Ascendant Tweelingen: het teken op de solaarascendant is Tweelingen, wat voor dat jaar wijst op mentale activiteiten zoals spreken en schrijven. Het is ook belangrijk om te zien waar de nieuwe Ascendant valt in de geboortehoroscoop. Bij deze persoon viel de solaarascendant in zijn zevende huis, het huis van de ander, wat de indruk versterkt dat hij of zij dat jaar meer naar buiten treedt.
 • Zon in huis 10: versterkt de indruk dat de persoon dat jaar ambitieuzer zal zijn.
 • Heer 1 (van de Ascendant) in huis 10: idem.
 • Met Maan en Mars in huis twaalf lijkt het erop dat deze persoon vooral geïnteresseerd zal zijn in zaken als mystiek en het occulte en daar zijn energie in zal steken.

Verdere interpretatie van de solaarhoroscoop

De interpretatie van de jaarhoroscoop is vrij eenvoudig. Het is zelfs de gemakkelijkste voorspellende techniek die er in de astrologie bestaat. Iemand die ervaring heeft in het duiden van een geboortehoroscoop, kan gewoon alle bekende astrologische principes toepassen. Het grote verschil tussen interpretatie van de zonneterugkeer en de geboortehoroscoop is dat de solaar slechts tijdelijk geldig is en de voorspelde 'gebeurtenissen' sneller verlopen dan wat in de geboortehoroscoop en zijn progressies wordt weerspiegeld.

Moderne astrologen interpreteren de solaar niet als een voorspelling van (onafwendbare) gebeurtenissen voor het komende jaar. Het gaat eerder om thema's, en je eigen psychologische gerichtheid die gebeurtenissen in gang zullen zetten en mogelijk maken. Staan in je solaar bijvoorbeeld alle planeten in de bovenste hemisfeer, dan betekent dit niet meteen dat je dit jaar beroemd zult worden, maar dat je wel gevoeliger zult zijn voor wat anderen van je denken, je bezig bent met wat je nog wil bereiken en je eigen prestaties kritisch zult bekijken. En wie weet brengt die energie en gerichtheid je wel meer aanzien en bekendheid. Het is evenwel niet zo dat alle interpretaties uitsluitend een uitwerking hebben op psychologisch niveau. Je eigen gerichtheid en bekommernissen voor een bepaald jaar kunnen ook weerspiegeld worden in of leiden tot echte gebeurtenissen, en een invloed hebben op je fysieke welzijn en gevoelens.

De positie van de solaarplaneten in huizen

In de solaarhoroscoop is het teken waarin een planeet staat minder belangrijk dan het huis waarin ze staat. De logica die daarachter zit is eenvoudig te begrijpen. Ten eerste staat de Zon natuurlijk altijd in hetzelfde teken van de geboortehoroscoop. Mercurius staat hoogstens één teken verwijderd van de Zon, en Venus zal in alle solaarhoroscopen die je maakt slechts acht mogelijke tekens bezetten. Jupiter brengt dan weer ongeveer een jaar door in hetzelfde teken. De traagste planeten, dus Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto, zullen dan weer meestal elk jaar in hetzelfde teken opduiken. De planeten in de huizen van de solaar geven echter van jaar tot jaar een verschillend beeld.

De plaatsing van een solaarplaneet in een huis kun je gewoon duiden als een planeet in je geboortehoroscoop, met dat verschil dat de solaarhoroscoop slechts de trends voor een jaar weergeeft en niet voor je hele leven. Als voorbeeld volgt een interpretatie van de solaarzon in de twaalf huizen:

Solaarzon in het eerste huis

Dit jaar ben je vooral bezig met wat je in je persoonlijke ontwikkeling zou kunnen bereiken, met jezelf te ontdekken. Het gaat niet zozeer om je carrière zoals solaarzon in 10, maar om wat je potentieel is, persoonlijke veranderingen die je doormaakt, hoe je jezelf kunt verbeteren. Dit kan voor anderen onzichtbaar blijven omdat het vooral om een innerlijk proces gaat. Dit jaar wordt een 'ik-jaar'.

Solaarzon in het tweede huis

Dit jaar draait om het evalueren van waarden: niet alleen op financieel gebied, maar ook je eigenwaarde herbekijk je, en je krijgt een andere kijk op wat waardevol is en wat niet.

Solaarzon in derde huis

Net zoals bij een duiding binnen de radix, wijst Zon in huis 3 op het intellectuele en mentale. Het komende jaar ben je veel bezig met activiteiten als lezen, leren, schrijven, die je geest stimuleren. Die nadruk op het denken kan, afhankelijk van de planeten in het derde huis, ten koste gaan van het emotionele. Alles wat te maken heeft met communicatie en uitwisseling van informatie kan meer dan anders je interesse wekken.

Solaarzon in het vierde huis

Alles wat je het komende jaar doet, wil je doen vanuit een warm nest, een veilige en vertrouwde omgeving. Het thema voor dit jaar is emotionele en spirituele geborgenheid. Je werkt dit jaar aan een zekere basis om de volgende jaren op verder te kunnen bouwen. Je omgeving, het huis, krijgt dus je volle aandacht, en je wil bijvoorbeeld alles herinrichten of decoreren. Het is typisch een jaar waarin familiebanden en de relatie tussen ouders en kinderen sterker onder de aandacht komen.

Solaarzon in het vijfde huis

Heeft alles te maken met de behoefte tot expressie. Dit is een jaar dat je door je persoonlijkheid dingen gedaan kan krijgen: je laat jezelf opmerken. Verschillende vormen van zelfexpressie zijn mogelijk, bijvoorbeeld artistiek (schilderen, schrijven, muziek e.d.) maar ook het maken en vormgeven van plannen hoort hiertoe. Een andere uitwerking van deze plaatsing is dat kinderen een grotere rol in je leven kunnen spelen, en wie wat vertrouwd is met astrologische associaties van huizen weet dat ook gokken en speculeren bij deze positie hoort.

Solaarzon in het zesde huis

Gezondheid en werk vragen dit jaar meer dan anders van je aandacht. Verzorg daarom je lichaam en je gezondheid, let op je voeding, neem op tijd beweging, maar put jezelf niet uit. Als je dat doet, hoef je geen zware ziekten te verwachten. Het werk vergt veel energie van je, maar heeft niet meteen invloed op je carrière zoals Zon in huis 10.

Solaarzon in het zevende huis

Dit wordt een jaar waarin relaties, je partner, de anderen belangrijker voor je zijn dan je persoonlijke ontwikkeling. Je zal veel behoefte hebben aan gezelschap om je ervaringen te delen, en je werk zal voldoening geven en succes opleveren als het gaat om samenwerkingsprojecten. Bij solaarzon in huis 7 worden bestaande relaties verbeterd, of vallen ze uit elkaar omdat je er nu zo bewust mee bezig bent en anderen ontmoet met wie je liever samen zou willen zijn.

Solaarzon in het achtste huis

Het belooft een jaar te worden van grote veranderingen op allerlei gebied (innerlijk en uiterlijk). Dit huis van 'de dood' heeft niet zozeer met fysieke dood te maken, maar eerder met (je eigen) transformatie. Heel wat mensen met de solaarzon in het achtste huis gooien dat jaar het roer drastisch om en omarmen een nieuwe leefwijze. Ze veranderen bijvoorbeeld van werk, gaan opnieuw studeren, verlaten het ouderlijke huis, verhuizen van de stad naar het platteland of omgekeerd. Op spiritueel en psychologisch niveau betekent dit jaar vaak een belangrijke periode van groei en bewustwording.

Solaarzon in het negende huis

Betekent een periode waarin je je eigen geloof, je tot hiertoe gekoesterde vaste overtuigingen op religieus en filosofisch gebied opnieuw bekijkt. Ook jezelf, je vrienden en relaties neem je nu onder de loep. Deze plaatsing suggereert ook dat het een geschikte periode wordt om veel te studeren en te reizen, of om te gaan lesgeven en anderen op te leiden.

Solaarzon in het tiende huis

Dit wordt een jaar waarin je de gelegenheid krijgt om je carrière een boost te geven, bekender of gewoon zichtbaarder te worden en meer status te verwerven. De keerzijde van deze positieve plaatsing is dat je door die grotere zichtbaarheid ook meer kritiek kunt krijgen en sneller op fouten wordt afgerekend. Het werkt niet voor iedereen op dezelfde manier uit: veel hangt af van wat je de voorgaande jaren hebt gepresteerd om deze plaats te kunnen behouden en het respect van anderen waard te zijn. Je oogst nu wat je hebt gezaaid.

Solaarzon in het elfde huis

Heeft - op de Watermanmanier - te maken met het aanvaarden of verwerpen van de regels die de maatschappij ons opleggen.Je maakt nu als het ware een review van de wetten en plichtplegingen die je beperken in je vrijheid en wil beslissen of ze voor jou nog bruikbaar zijn. Ben je de voorbije tijd beperkt geweest in je vrijheid, dan geeft dit jaar je hoop op meer zelfstandigheid en keuzevrijheid. Het wordt ook een periode waarin je een richting kiest voor de komende jaren, een doel dat je waard vindt om na te streven.

Solaarzon in het twaalfde huis

Een jaar waarin je er moeilijk in zal slagen om vooruitgang te boeken. Je werkt meer achter de schermen en bent meer teruggetrokken bezig met je eigen gedachten dan anders. Gebruik deze tijd voor introspectie, want je bent nu meer geneigd tot dromen en fantaseren en niet goed in staat om actie te ondernemen of je wil door te drukken. Het werk dat je nu doet in afzondering of zonder dat iemand ervan op de hoogte is, kan op lange termijn heel belangrijk worden en de volgende jaren zijn vruchten afwerpen.

Duiding van andere planeten in huizen

De duiding van de andere planeten in huizen gebeurt op een vergelijkbare manier. Doe alsof je een geboortehoroscoop analyseert, maar zeg erbij: "Dit jaar ben je gericht op..." Zo kun je in de solaar vinden waar je gevoelsmatig mee bezig zult zijn (Maan in een van de huizen), of waar je denken (Mercurius) zich op zal richten, enzovoort. De aspecten die de solaarplaneten met elkaar maken vertellen je op welke manier een en ander zal gebeuren.

De aspecten tussen de solaarplaneten

Aspecten tussen planeten van de solaarhoroscoop worden eveneens geduid met gebruikmaking van de bekende astrologische principes. De uitwerking van een Maan driehoek Jupiter verschilt in niets van wat je zegt bij een geboortehoroscoop: het wijst onder meer op een geluksgevoel, succes en populariteit. Alleen heeft het slechts betrekking op een bepaald jaar van je leven.
De volgende beschrijvingen kunnen dus bondig worden gehouden, omdat de aspecten tussen planeten in talloze teksten worden beschreven. De meest voelbare trends hebben te maken met Zon en Maan (de 'lichten' worden in de klassieke astrologie ook planeten genoemd).

De aspecten van de Zon in de solaar

Net zoals in een geboortehoroscoop het geval is, kleurt de planeet die een aspect maakt met de Zon de wijze waarop je jezelf (dit jaar) manifesteert. Daarnaast geeft het ook een aanwijzing of je je gestelde doelen voor dat jaar gemakkelijk (conjunctie, sextiel en driehoek) of moeilijk (vierkant en oppositie) zult realiseren. Vooral de aspecten met persoonlijke (zichtbare) planeten worden beschouwd, omdat de tragere planeten langer dan een jaar hun invloed laten gelden.

De aspecten van de Maan in de solaar

Deze aspecten hebben bijvoorbeeld te maken met de wijze waarop je er dat jaar voor zorgt je goed in je vel te voelen en waar je onbewust sterk door wordt aangetrokken. Je zou kunnen zeggen dat de solaarzon je uiterlijke doelen symboliseert, terwijl de solaarmaan je innerlijke doelen aanwijst. Je kijkt dus eerst naar het huis waar de Maan in staat, en vervolgens naar de aspecten die ze maakt om een idee te krijgen over het wat en waar (het huis) en het hoe (de aspecten). Bijvoorbeeld: solaarmaan in 5 wil zich amuseren, en met een driehoek naar Jupiter zal dit mogelijk leiden tot overdrijven.

De aspecten van Mercurius in de solaar

Het huis duidt aan waarmee je mentaal bezig bent, de aspecten op welke manier dit verloopt. Bijvoorbeeld: met Mercurius in huis 1 ben je geestelijk alert, kritisch en creatief en stuur je zelf graag het gesprek; met moeilijke aspecten op Mercurius riskeer je overspannen te raken en jezelf te versnipperen in verschillende intellectuele activiteiten.

De aspecten van Venus in de solaar

Het huis duidt aan waar en uit welke activiteit je financiële steun kan verwachten, de aspecten op welke manier dit gebeurt. Het is ook een indicatie voor je sexappeal: met Venus in huis 8 zou je bijvoorbeeld dat jaar wel eens onweerstaanbaar kunnen zijn, in huis 12 kun je op dat gebied minder verwachten en blijft het bij verlangen.

De aspecten van Mars in de solaar

Het huis waar Mars in staat geeft aan waar je dit jaar je energie op richt, de aspecten zeggen meer over het proces. Bijvoorbeeld: in het eerste huis zal je vechtlust voor iedereen duidelijk zijn, zeker wanneer je solaarmars vierkanten en opposities van andere planeten ontvangt.

De aspecten van Jupiter in de solaar

De huispositie van Jupiter geeft in de solaarhoroscoop aan op welk gebied je groei mag verwachten, de aspecten geven onder meer aan of je je daar erg voor moet inspannen of niet. Bijvoorbeeld: met Jupiter in huis 9 maak je veel plannen, wil je jezelf vooral innerlijk ontwikkelen en heb je veel aandacht voor morele en juridische kwesties. Met goede aspecten kan dit een succesrijk jaar worden waarin je veel reist en leert.

De aspecten van Saturnus in de solaar

Saturnus is in de traditionele astrologie een remmende, beperkende invloed. Het nodigt je ook uit om stil te staan en na te denken over wat je op een bepaald gebied (het huis) tot hiertoe hebt gedaan. Gunstige aspecten geven helpende invloeden aan, ongunstige aspecten duiden op obstakels die echter met wat inspanning kunnen worden overwonnen.

De tekenpositie van de Ascendant

De uitwerking en interpretatie van een nieuwe Ascendant als aanvulling op je geboorteascendant is wat subtiel. Het geeft een andere manier aan waarop je voor de periode van een jaar zult omgaan met je omgeving, zodanig dat mensen die je goed kennen mogelijk zelfs verwonderd zullen zijn over je veranderde houding. Zo zal iemand met de eerder voorzichtige Maagd als geboorteascendant duidelijk zelfbewuster en assertiever gedrag vertonen tijdens een jaar met Ramascendant.

Ascendant in Ram
Een jaar vol energie, enthousiasme en nieuwe projecten. Je voelt je impulsiever en ondernemender en gaat geen enkele uitdaging uit de weg.

Ascendant in Stier
Een jaar om voorzichtig op te bouwen en te consolideren. Dit jaar streef je in de eerste plaats naar zekerheid, rust en harmonie in werk en relaties. Problemen pak je best traag maar praktisch aan. Tracht je koppigheid te beheersen.

Ascendant in Tweelingen
Een zekere onvermogen om te beslissen is eigen aan deze positie van de solaarascendant. Houd je geest bezig, maar versnipper jezelf niet in projecten die nooit worden afgemaakt. Communicatie en uitwisseling van ideeën met anderen zijn dit jaar heel belangrijk voor je.

Ascendant in Kreeft
Dit jaar ben je zo gevoelig dat je zonder meer kunt vertrouwen op je intuïtie. Deze grote gevoeligheid en ontvankelijkheid voor indrukken maakt je echter ook kwetsbaar. Je wil je omgeven met mensen die je liefhebben en je nauw aan het hart liggen. Vooral contacten met vrouwen zullen dit jaar belangrijk zijn.

Ascendant in Leeuw
Het wordt een jaar waarin je zelfbewust naar buiten treedt en op welke manier ook creatief wil bezig zijn. Je drang om iets te scheppen komt voort uit de behoefte jezelf uit te drukken, en deze zelfexpressie kan ook een verlangen naar kinderen inhouden, of jezelf in romantische relaties storten. In je optreden wil je jezelf als een meer genereus en autoritair persoon tonen. Hoed je voor te overdreven trots en eigendunk.

Ascendant in Maagd
Meer dan anders ben je dit jaar in staat tot het maken van praktische beslissingen, gebaseerd op je gezond verstand. Alles wat over de Ascendant Maagd in de geboortehoroscoop wordt gezegd, is ook hier toepasselijk: je gaat methodischer, nauwkeuriger te werk en je bent geneigd om meer kritisch te zijn op je eigen werk en op anderen. Neiging ook om te bezorgder en nerveuzer te reageren, wat nadelig kan zijn voor je gezondheid.

Ascendant in Weegschaal
Samenwerking met anderen, zowel op persoonlijk als op professioneel gebied, komt je dit jaar ten goede. Een te grote gerichtheid op de andere komt mogelijk wat te intens over. Je hunkert naar goedkeuring en drijft discussies soms wat te ver op de spits, maar toont je meestal goedgemanierd en begripvol.

Ascendant in Schorpioen
Je wil je relaties intens beleven dit jaar en dat komt soms wat te overweldigend over. Je bent wilskrachtig en drijft je plannen krachtdadig door. Liefde en seksualiteit, alsook kwesties die macht in relaties en op het werk betreffen, kunnen dit jaar de boventoon voeren.

Ascendant in Boogschutter
Boogschutters zeggen zonder verbloemen waar het op staat, wat bij anderen soms bot overkomt. Het wordt een jaar waarin studie, filosofie of religieuze overtuigingen centraal staan, alsook contacten met andere culturen, reizen en plezier maken. Met deze Ascendant wil je enthousiast, actief en sociaal overkomen.

Ascendant in Steenbok
Met deze Ascendant toon je leiderschap en ben je gericht op succes en maatschappelijke waardering. Je hebt mogelijk te weinig tijd voor spel en plezier, maar je bent bereid om je verantwoordelijkheid op te nemen voor wat je je hebt voorgenomen te bereiken.

Ascendant in Waterman
Een solaarascendant in Waterman voorspelt een jaar met onverwachte en ongewone gebeurtenissen. Dit heb je voor een deel te danken aan je opstandige, anti-autoritaire houding. Je wil geen beperkingen opgelegd krijgen van wie dan ook en steeds je mening kunnen zeggen. Omdat je er zo'n aparte ideeën op nahoudt, zoek je mogelijk het gezelschap op van even rebelse geesten. Het hangt af van het beroep dat je uitoefent of deze plaatsing negatieve of positieve invloed uitoefent op je carrière. Voor uitvinders, advocaten en kunstenaars zal het bijvoorbeeld positiever zijn dan voor loontrekkenden die binnen een starre organisatie werken.

Ascendant in Vissen
Met je grote gevoeligheid en empathie heb je soms het gevoel dat je opgaat in een groter, mystiek geheel waarin je individualiteit oplost. Je bent een dromer, en dit jaar geneigd om te zeer gevoelsmatige beslissingen te nemen waar je later spijt van krijgt. Ook al belooft het een vreemd, onzeker en mogelijk eenzaam jaar te worden waar je zelf weinig greep op krijgt, probeer toch om praktisch te blijven en depressieve gevoelens te beheersen.

Samenvattend

De solaarhoroscoop of jaarhoroscoop is een voorspellende techniek die iedereen met een basiskennis van de astrologische principes snel kan leren. Vaak wordt de solaar op zichzelf bekeken om na te gaan wat de trends zullen zijn voor het komende jaar. De astroloog kan echter ook verschillende voorspellende astrologische methodes zoals transits, solaar, primaire en secundaire directies en zonneboog met elkaar combineren om de trefzekerheid van de voorspellingen te vergroten. De aantrekkelijkheid van de jaarhoroscoop blijft de eenvoud waarmee planeetposities en -aspecten kunnen worden geduid.
© 2019 - 2024 JGrandgagnage, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat hebben we met astrologie?Wat hebben we met astrologie?Astrologie heeft iets. Enerzijds vinden we het niets en anderzijds lezen we wel vaak de dag- of weekhoroscoop in de kran…
Inleiding Vedische astrologie (Jyotish)Inleiding Vedische astrologie (Jyotish)De Vedische astrologie de oudste vorm van astrologie en komt oorspronkelijk uit India. De Vedische astrologie wordt ook…
De veelzijdigheid van de astrologieAstrologie is veelzijdiger dan alleen het laten trekken van de geboorte-horoscoop, of de dagelijkse rubriek in de krant.…
Keltische astrologie horoscoop - BoomtekentabelKeltische astrologie horoscoop - BoomtekentabelDe Keltische boomastrologie is gebaseerd op de maancyclus, een jaar met 13 maanmaanden. In de Keltische astrologie heers…

Uurhoekastrologie als orakel om je vragen te beantwoordenUurhoekastrologie als orakel om je vragen te beantwoordenUurhoekastrologie of vragenastrologie is een van de oudste vormen van astrologie. Op het ogenblik dat iemand aan een uur…
Het karma in je horoscoop: wat is je doel in dit leven?Het karma in je horoscoop: wat is je doel in dit leven?Bij het duiden van iemands geboortehoroscoop kunnen astrologen kiezen voor verschillende benaderingen. De twee belangrij…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
 • William Lilly: ''Christian Astrology Book 3: An Easie and Plaine Method How to Judge Upon Nativities''
 • Mary Fortier Shea: "Planets in solar returns"
 • Astroseek: Solar return chart calculation - https://horoscopes.astro-seek.com/solar-return-chart
 • Planetdance, freeware astrologisch programma van Jean Cremers: https://www.jcremers.com
JGrandgagnage (25 artikelen)
Gepubliceerd: 01-11-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.