Uurhoekastrologie als orakel om je vragen te beantwoorden

Uurhoekastrologie als orakel om je vragen te beantwoorden Uurhoekastrologie of vragenastrologie is een van de oudste vormen van astrologie. Op het ogenblik dat iemand aan een uurhoekastroloog een specifieke, duidelijke vraag voorlegt, wordt de 'geboortetijd' in uren en minuten genoteerd, samen met de plaats waar de vraag werd gesteld. Het berekenen en tekenen van een horoscoop verschilt verder in niets van die van een gewone geboortehoroscoop voor een persoon. De regels voor het duiden van een vragenhoroscoop zijn gebaseerd op de traditionele astrologie met haar zeven planeten, twaalf tekens, de heersers en de huizen. De specifiek voor uurhoekastrologie geldende regels zijn niet zo moeilijk te leren. Vragen als "Krijg ik die baan?", "Komt mijn verloren hond terug?", "Wordt mijn zaak een succes?" leveren niet alleen een duidelijk ja of neen op, maar ook de duur en het verloop wordt geduid.

Oorsprong en geschiedenis van de uurhoekastrologie

Uurhoekastrologie is voortgekomen uit de oudst bekende vorm van astrologie: de mundaanastrologie. Reeds in het Oude Babylonië werden de sterren en planeten geraadpleegd om de toekomst van de heerser en zijn land te kunnen voorspellen. De geboortehoroscoop kwam pas veel later: een uitgebreid compendium van antieke geboortehoroscopie is de Tetrabiblos van Claudius Ptolemaeus, uit de 2e eeuw na Christus. In de 17e eeuw schreef de Britse astroloog William Lilly het standaardwerk 'Christian Astrology' over de westerse astrologie, waarin hij veel aandacht schonk aan de manier waarop uurhoekvragen ("horary astrology") dienden te worden geanalyseerd. Latere astrologen die zich op zijn werk baseerden, zoals de Nederlandse Karen Hamaker, deden veel om deze oude vorm van astrologie te herwaarderen. In Lilly's tijd had een uurhoekastroloog een drukke praktijk, en werd geconsulteerd door verzekeringsmaatschappijen en handelaars die wilden weten of hun schip behouden terug zou komen. Gewone mensen wilden bijvoorbeeld de afloop van hun ziekte weten, of ze een erfenis zouden krijgen, waar ze verloren zaken konden terugvinden, of ze moesten ingaan op een huwelijksaanzoek, of hun nieuwe zakenpartner betrouwbaar was, en welke de beste tijd was om iets te ondernemen.

Over het gebruik van uurhoekastrologie

Het opstellen van een uurhoekhoroscoop gaat veel minder snel dan het stellen van een vraag aan de I Tjing, maar je kunt het eveneens beschouwen als een orakelsysteem. Er zijn veel soorten vragen mogelijk. De kunst is om elke vraag met het juiste huis te associëren. Voor een uurhoekastroloog is kennis over de heersers van de tekens onontbeerlijk. Hij of zij moet ook weten of een vraag wel kan worden beantwoord, want soms zijn er duidingsbeperkingen. Wanneer de horoscoop voor de vraag is berekend, is het eerste dat de astroloog dus doet: nagaan of de vraag sowieso te duiden is.

Duidingsbeperkingen

De eerste stap bij de analyse van een uurhoekhoroscoop is nakijken of hij wel te duiden is. Indien niet, dan kan de vraag mogelijk op een later tijdstip herhaald worden.

De Maan is "void of course". Omdat zij op het einde van het teken Tweelingen staat, zal zij met de andere planeten geen nieuwe aspecten meer maken vooraleer ze dat teken verlaat.De Maan is "void of course". Omdat zij op het einde van het teken Tweelingen staat, zal zij met de andere planeten geen nieuwe aspecten meer maken vooraleer ze dat teken verlaat.

De Ascendant valt in de eerste drie graden van het teken

Dit betekent dat het te vroeg is om de vraag te stellen. De vrager kan het beste even nieuwe ontwikkelingen afwachten vooraleer de vraag opnieuw te stellen.

De Ascendant valt in de laatste drie graden van het teken

Dit betekent dat het te laat is om de vraag te stellen. De teerling is geworpen, de vrager heeft geen invloed meer op het gevraagde en kan niets anders doen dan de loop der gebeurtenissen af te wachten. Het is een duidingsbeperking die echter niet verhindert om de horoscoop met de nodige voorzichtigheid te duiden.

Saturnus staat in het zevende huis

De vrager zelf wordt geassocieerd met het eerste huis. Degene aan wie de vraag wordt gesteld, de astroloog, valt in het zevende huis. Omdat Saturnus moeilijkheden symboliseert, zal de astroloog extra moeten oppassen om bijvoorbeeld geen fouten te maken.

De Maan maakt geen nieuwe aspecten meer tot ze het teken verlaat

Wanneer de Maan in de uurhoekhoroscoop geen majeure aspecten (conjunctie, sextiel, driehoek, vierkant, oppositie) meer maakt vooraleer ze het teken verlaat waarin ze zich bevindt, spreekt men over een "afhoudende Maan", in het Engels "void of course" genoemd. Voor de astroloog betekent dit dat de vrager niets kan doen om het resultaat te veranderen. Soms is dit heel positief, bijvoorbeeld als iemand vreest dat er iets gaat gebeuren, dan kan de astroloog zeggen dat er "niets gebeurt".

De Maan of een planeet die verband houdt met de vraag bevindt zich in de via combusta

De Maan of planeet wordt 'verbrand' als zij zich in het deel van de dierenriem bevindt tussen 15 graden Weegschaal en 15 graden Schorpioen. Het gebied zou te maken hebben met onverwachte wendingen die vaak negatief uitvallen. De geldigheid van deze oude regel wordt echter door veel hedendaagse astrologen betwist.

De significatoren (aanduiders, representanten) van de vrager en zijn vraag maken in de horoscoop geen verbinding

Heel belangrijk voor het kunnen oplossen van een vraag is of de significator van vrager en het gevraagde in de horoscoop door een majeur aspect verbonden zijn. Is dit niet het geval, dan kan de vraag niet worden opgelost, tenzij met een omweg: de Maan is steeds "cosignificator' van degene die de vraag stelt. Wanneer zij wel verbindingen maakt, kan de vraag mogelijk toch worden opgelost.

Significatoren van vrager en het gevraagde zoeken

De tweede stap bij de analyse van een uurhoekhoroscoop is het vaststellen van de planeten die verband hebben met de vraag. Ook Zon en Maan ("de lichten") worden in de klassieke astrologie "planeten" genoemd.
 1. degene die de vraag stelt wordt voorgesteld door de Ascendant en de heerser van dit eerste huis. De Maan kan steeds als 'cosignificator' of medeaanduider functioneren;
 2. het gevraagde behoort bij een bepaald huis en heerser dat er verband mee heeft.

Hier wordt het wat moeilijker. Het is immers niet altijd even eenvoudig om vast te stellen welk huis bij het onderwerp van de vraag hoort.

De traditionele toewijzingen voor de huizen

De "huizen" verdelen het hemelgewelf in 12 sectoren, tegen de klok in genummerd, beginnend bij de Ascendant. Het startpunt van elk huis wordt de "cusp" genoemd. De Ascendant is de cusp van huis 1, de Descendant is cusp 7, de Midhemel of Medium Coeli (MC) cusp 10, en cusp 4 wordt Imum Coeli (IC) genoemd. Bij uurhoekastrologie is het gebruikelijk om het huizensysteem van Regiomontanus of Placidus te gebuiken. William Lilly verkoos Regiomontanus voor zowel uurhoek- als geboortehoroscopen.

Enkele voorbeelden van traditionele associaties die je kunnen helpen om het juiste huis aan een vraag toe te wijzen:
 • Huis 1 heeft te maken met de vrager, zijn algemeen welzijn;
 • Huis 2 heeft te maken met het bezit van de vrager, investeringen, winst en verlies;
 • Huis 3 is het huis van zussen en broers, ook van buren, communicatie, briefwisseling, berichten, roddel;
 • Huis 4 is het huis van... het huis waarin men woont, de vader (soms: de moeder), de afloop van een zaak;
 • Huis 5 is het huis van de kinderen, liefdesrelaties, minnaars, hobby's, sport, spel, gokken, speculatie, schouwburg, ontspanningsruimten;
 • Huis 6 is het huis van werk, zoals de praktijk van een dokter, van gezondheid, kleine huisdieren, knechten en dienstmeisjes, werknemers;
 • Huis 7 is het huis van de partner, kennissen, huwelijk, contracten, dieven, diefstal, de astroloog;
 • Huis 8 is het huis van de dood, geld van anderen, bezittingen van de partner, nalatenschappen, schulden;
 • Huis 9 is het huis van reizen en studies, emigratie, religie, juridische kwesties;
 • Huis 10 is het huis van beroep en carrière, ambitie, de moeder (soms: de vader), de werkgever, staatshoofd, autoriteit, machtspersoon;
 • Huis 11 is het huis van vrienden, wensen en verwachtingen, samenwerkingsverbanden, raadgevers, organisaties, clubs;
 • Huis 12 is het huis van ongeluk, opsluiting, ziekenhuis, verbanning, aanslagen en samenzweringen, verborgen vijanden.

Wie een beetje met astrologie vertrouwd is, zal hier veel van herkennen. Maar waarom, bijvoorbeeld, is huis 8 "het huis van bezittingen van de partner"? Daarvoor moet je de methode van het draaien van de horoscoop onder de knie hebben.

Het draaien van de horoscoop of de methode van afgeleide huizen

Wanneer iemand een vraag heeft over zijn eigen bezit, dan is de aanduider (significator) van het gevraagde zijn tweede huis. Dat is eenvoudig. Maar wanneer diezelfde persoon een vraag stelt over de bezittingen van zijn partner, dan gaat de astroloog als volgt te werk:
 1. het eerste huis stelt de vrager voor;
 2. zijn zevende huis stelt zijn partner voor (de astroloog draait nu de horoscooptekening zodat dit huis de nieuwe Ascendant wordt);
 3. het bezit van de partner is het tweede van het zevende, dus het achtste huis van de oorspronkelijke uurhoekhoroscoop.

Nog een voorbeeld: de astroloog krijgt een vraag over de ziekte van iemands schoonmoeder en of zij hiervan zal herstellen:
 1. het eerste huis is de vrager zelf;
 2. zijn partner is het zevende huis (de astroloog draait nu de horoscoop zodanig dat dit zevende huis 'de nieuwe Ascendant' wordt);
 3. de moeder van zijn partner is het vierde van het zevende huis van de uurhoek, (de nieuwe Ascendant wordt nu het tiende huis van de oorspronkelijke uurhoek);
 4. de ziekte van de schoonmoeder is het zesde van dat laatste huis, dus het derde huis van de oorspronkelijke uurhoekhoroscoop.

En een derde voorbeeld: de vraag gaat over een nichtje, het kind van de zuster van een echtgenote van de vraagsteller:
 1. het eerste huis stelt de vraagsteller voor;
 2. de echtgenote is zijn zevende huis (draai de horoscoop zodat dit huis de nieuwe Ascendant wordt);
 3. de zuster van zijn echtgenote is het derde van het zevende huis van de horoscoop (draaien maar);
 4. het kind van de zuster is het vijfde van dat huis (het 9e van de oorspronkelijke uurhoekhoroscoop): gedraaid komen we uit op de oorspronkelijke Ascendant van de vragenhoroscoop.

In plaats van de afgedrukte horoscoop voor je fysiek te draaien, kun je ook gewoon tellen tot je het juiste huis te pakken hebt. Voor het laatste voorbeeld begin je bij 1 en telt dan verder vanaf huis 7:
 • "het derde (de zus) van het zevende (de partner)" is "7, 8, 9": het negende huis van de uurhoekhoroscoop dus;
 • "het vijfde (het kind)" van de zus is "9, 10, 11, 12, 1" (er zijn 12 huizen, na huis 12 volgt huis 1of de oorspronkelijke Ascendant van de uurhoekhoroscoop).

Algemene betekenis van de zeven klassieke planeten als heersers over een vraag

In uurhoekastrologie worden planeten in de eerste plaats bekeken in hun rol als heerser, en veel minder om de individuele kenmerken die hierna worden beschreven. Als het Mars of Saturnus betreft, duidt de astroloog die soms als kwaadaardige invloeden. Hedendaage uurhoekastrologen maken soms ook gebruik van de later ontdekte hemellichamen Uranus (nieuwe heerser van Waterman), Neptunus (nieuwe heerser van Vissen) en Pluto (nieuwe heerser van Schorpioen), van planetoïden en van hypothetische of berekende punten.
 1. De Zon, heerser van Leeuw, heeft als symbool van levenskracht in de uurhoekastrologie invloed op het leven van de vrager.
 2. De Maan, heerser van Kreeft, krijgt in uurhoek de rol toebedeeld van cosignificator van de vrager. Wanneer Maan en Zon in de horoscoop met een gunstig ingaand aspect (conjunctie, sextiel of driehoek) zijn verbonden, dan is dit steeds een goed teken voor de vraag.
 3. Mercurius, heerser van Tweelingen en Maagd, heerst over alle zaken die te maken hebben met communicatie. Wanneer bijvoorbeeld de vraag wordt gesteld of er een antwoord op een liefdesbrief zal komen en Mercurius staat sterk, dan is dat een positieve aanwijzing voor het gevraagde.
 4. Venus, heerser van Stier en Weegschaal, verwijst naar vragen over bezit, mooie dingen, maar eveneens naar waardevolle, beminde dingen. Als de vraag gaat over verloren juwelen, dan is een goed geplaatste Venus bijvoorbeeld een gunstig voorteken dat ze terecht zullen komen.
 5. Mars, heerser van Ram en Schorpioen, wordt onder meer in verband gebracht met vragen over de uitkomst van wedstrijden en krachtmetingen. Mars is samen met Saturnus een 'malefic' en wordt dus vaak als ongunstig beschouwd voor de vraag.
 6. Jupiter, heerser van Boogschutter en Vissen, is een geluksbrenger; wanneer goed geplaatst in de uurhoek, is dat een gunstig teken.
 7. Saturnus, heerser van Steenbok en Waterman, staat voor beperkingen en wordt als een kwaadaardige planeet beschouwd in de uurhoekastrologie.

Voorbeelden van uurhoekhoroscopen

We maken gebruik van dezelfde horoscoop waarmee verschillende vragen worden opgelost.

Vraag 1: "Zal mijn relatie op een scheiding uitlopen?"

De vrager is de klassieke heer van de Ascendant in Schorpioen: Mars. De partner is heer van het zevende huis in Stier: Venus. Er is een verbinding tussen Mars en Venus, maar het is een vierkant. Bovendien staat de drakenkop (Noordelijke maansknoop) opposiet de Ascendant en de Maan als representanten van de vrager, wat een onafwendbaar lot weerspiegelt. Het antwoord: ja, er zal een scheiding volgen.

Uurhoekhoroscoop die voor de vragen wordt gebruikt. De horoscoop heeft geen duidingsbeperkingen en kan dus een antwoord opleveren. / Bron: Dr. Gottfried Briemle, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Uurhoekhoroscoop die voor de vragen wordt gebruikt. De horoscoop heeft geen duidingsbeperkingen en kan dus een antwoord opleveren. / Bron: Dr. Gottfried Briemle, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Vraag 2: "Vind ik mijn verloren huisdier nog terug?"

De vrager wordt weer voorgesteld als Mars en Maan. Het huisdier hoort bij huis 5 en de heer van huis 5 op het teken Vissen is Jupiter. Mars en Jupiter (het baasje en zijn hond) staan vierkant, en het de tijd dat het vierkant exact was ligt al in het verleden. Het is voorbij. Omdat er geen gunstig aspect tussen heer 1 en heer 5 is, moet de vraag negatief worden beantwoord.

Vraag 3: "Slaag ik voor mijn examen?"

De vrager (student) heeft als significatoren Mars en de Maan. Het gevraagde, het examen, levert heer 9 van het teken Kreeft op: de Maan. De twee significatoren zijn niet met elkaar verbonden. Het antwoord is voor het ogenblik nee.

Vraag 4: "Krijg ik de baan?"

De betrokken huizen zijn 1 (de vrager) en 10 voor de baan. Heer 1, Mars, maakt een gunstig sextiel met de Zon als heer 10. Het antwoord is: ja.

Vraag 5: "Zal mijn vriend zich met zijn zuster verzoenen?"

De vriend hoort bij huis 11. Daar staat Maagd, en de heerser ervan is Mercurius. Zijn zuster is het derde van het elfde huis: dat is het eerste huis van de uurhoekhoroscoop. Op dat eerste huis (Ascendant) staat het teken Schorpioen waarvan de klassieke heerser Mars is. Er is een gunstige verbinding tussen de vriend (Mercurius) en zijn zus (Mars) met het sextiel. Bovendien maakt de Maan een driehoek met de Zon. Het antwoord luidt dan ook: mijn vriend zal zich met zijn zuster verzoenen.

Aanwijzingen voor een gunstige afloop

Bij het analyseren van de uurhoekhoroscoop maakt de astroloog een aantal overwegingen. De belangrijkste indicaties voor een gunstige afloop zijn:
 • Er is een majeur aspect tussen de aanduiders voor vrager en gevraagde. Bij een conjunctie, sextiel en driehoek wordt het doel gemakkelijk bereikt; bij de harde aspecten vierkant en oppositie gaat het moeilijker, maar het is niet onmogelijk.
 • Overdracht van licht: wanneer vrager en gevraagde door een uitgaand aspect (dat dus al voorbij is) verbonden zijn zou het antwoord negatief moeten zijn omdat het te laat is. Er is echter een uitzondering wanneer een snellere 'planeet' zoals de Maan eerst een aspect maakt met de traagste planeet, en vervolgens met de snelste. De verbinding tussen beide significatoren is hiermee hersteld en de afloop is gunstig.
 • Gunstige nadering van lichten: wanneer Maan en Zon elkaar naderen in een goed aspect (sextiel of driehoek), en er komt geen ander ongunstig aspect van een andere planeet tussen tot dat sextiel of driehoek exact zijn, dan is de afloop meestal gunstig.
 • Receptie: van receptie is sprake wanneer de twee belangrijkste significatoren in elkaars teken staan, bijvoorbeeld Mercurius in Weegschaal en Venus in Tweelingen. Je mag dan als astroloog als het ware een soort 'rokade' uitvoeren en de twee planeten verplaatsen naar hun eigen teken. Het succes zal niet vanzelfsprekend zijn, en mogelijk zal een derde partij nog moeten zorgen voor een gunstige wending.
 • Een gunstig aspect naar het Gelukspunt zou bijdragen aan een goede afloop. Al naargelang de vraag kunnen ook andere Arabische punten zoals 'het Punt van Handel' of 'het Punt van Huwelijk' een rol spelen.
 • Verhoging en in eigen teken: als een planeet die bij de kwestie is betrokken in eigen teken staat (bijvoorbeeld Zon in Leeuw) of in een teken van verhoging (bijvoorbeeld Zon in Ram) dan heeft zij een sterkere invloed op de afloop.
 • Gunstige ster op de positie van het gevraagde. Niet alle uurhoekastologen maken gebruik van vaste sterren. Als bijzonder gunstig wordt bijvoorbeeld Regulus op 29°35 in Leeuw beschouwd, alsook Spica op 23°35 in Weegschaal. Astrologen raadplegen hiervoor tabellen met gunstige en ongunstige vaste sterren.

Aanwijzingen voor een ongunstige afloop

Bij het analyseren van de uurhoekhoroscoop maakt de astroloog een aantal overwegingen. De belangrijkste indicaties voor een ongunstige afloop zijn:
 • Er is geen aspect tussen vrager en gevraagde.
 • Beletsel en verijdeling: wanneer bijvoorbeeld de Maan vooraleer zij een gunstig aspect met het gevraagde kan maken eerst nog een vierkant met de malefic Saturnus moet maken, wordt zij in haar gunstige werking belemmerd. Anders geformuleerd: Saturnus verijdelt haar relatie met het gevraagde.
 • Belemmering: hiervan is sprake wanneer beide significatoren zwak staan, bijvoorbeeld Zon in Weegschaal ('in val') en Mercurius in Boogschutter ('in vernietiging'), dan zal de zaak geen gunstig verloop hebben.
 • Vernietiging en val: een planeet in het teken tegenover het eigen teken staat in vernietiging (bijvoorbeeld: Zon in Waterman); en 'in val' in een teken waarin haar aard wordt belemmerd (bijvoorbeeld Venus in Maagd).
 • Minder ongunstig en eerder neutraal is het geval dat een planeet "in vervreemding" staat, in een teken waarin zij geen kracht heeft, maar ook niet verzwakt is (bijvoorbeeld Maan in Weegschaal).
 • Teloorgang: zelfs wanneer een goed aspect de significatoren met elkaar verbindt, kan het nog zijn dat de zaak niet doorgaat. Bij teloorgang verlaat een van beide planeten het teken waar zij in staat voor het aspect vol is. Wat zo veelbelovend leek, loopt uiteindelijk op niets uit.
 • Verbranding: een planeet die zich op 8,5 graad of minder conjunct de Zon bevindt, wordt 'verbrand' geacht. Zeker wanneer het gaat een planeet die de heerser van de Ascendant is, zou dit de horoscoop onbruikbaar maken. Het is een regel die niet door alle uurhoekastrologen wordt gevolgd.
 • Wanneer de planeet zich verder dan 8,5 graden, tot 17 graden, van de Zon bevindt, is zij "onder de zonnestralen', wat haar werking enigszins verzwakt.
 • Retrograde planeten, dus planeten die vanuit de aarde gezien schijnbaar 'teruglopen' in hun baan, worden niet altijd ongunstig beoordeeld. Wanneer een retrograde planeet bijvoorbeeld de aanduider is van een weggelopen hond, dan keert die waarschijnlijk terug. Een retrograde Mars als aanduider van iemand die een initiatief wil nemen zal dan weer negatief uitwerken.

Uurhoekvragen over tijdsbepaling

In een uurhoekhoroscoop wordt om te weten hoe lang het nog zal duren vooraleer iets zal gebeuren gekeken naar de positie van de significatoren en naar de Maan. Als bijvoorbeeld het gevraagde of de Maan zich In een hoekhuis en in een hoofdteken bevinden (zoals Maan in 4 en in Weegschaal), dan is het een kwestie van uren. In een hoekhuis en in een beweeglijk teken kan het dagen of weken duren, in een vast teken en een hoekhuis weken of maanden. De afstand in graden vóór het aspect nauwkeurig is, wordt vermenigvuldigd met de gevonden tijdseenheid (uren, dagen, weken, maanden).

Als de vraag bijvoorbeeld gaat over een verloren voorwerp, en de Maan maakt vanuit een hoekhuis in Ram een ingaande driehoek van 125 graden met het gevraagde, dan zal het 5 graden duren vooraleer de Man een exacte driehoek maakt (120 graden). De uitgerekende tijdsduur is dus 5x1 uur of binnen 5 uur wordt het voorwerp teruggevonden.

Opmerking: wanneer de vraag betrekking heeft over het uitkiezen van het beste tijdstip om iets te doen, zoals het beginnen van een zaak, dan wordt dit 'electie-astrologie' genoemd. Het is een oudere vorm van uurhoekstrologie waarin de betrokken partij samen met de astroloog een geschikte plaats en tijdstip kan uitkiezen voor een bepaalde activiteit of onderneming.

Uurhoekvragen over plaatsbepaling

We nemen terug het voorbeeld van het verloren voorwerp. iemand is ergens zijn horloge kwijt en vraagt zich af waar en hoe ver het ligt, en in welke richting moet worden gezocht. Voor de richting geven de hoofdtekens de beste aanwijzing: Ram wijst naar Oost, Kreeft naar Noord, Weegschaal naar West en Steenbok naar Zuid. De vaste en beweeglijke tekens nemen de tussenin gelegen windrichtingen voor hun rekening. Ook de huizen geven een richting weer: bevindt het voorwerp zich bijvoorbeeld in het eerste huis, dan zoekt men in Oostelijke richting.

Het soort plaats waar het verloren voorwerp ligt, wordt aangegeven door het element: vuurtekens wijzen op een hoogte (in huis of elders); aardetekens wijzen naar vloerhoogte; luchttekens naar het hoogste gedeelte van een huis zoals een dak; watertekens naar de laagst gelegen gedeelten zoals de kelder, of plaatsen zoals keuken, badkamer of zwembad.

De afstand wordt gerelateerd aan de huizen: een hoekhuis (1, 4, 7 en 10) betekent dat het heel dichtbij ligt; in een opvolgend huis (2, 5, 8 en 11) ligt het wat verder en mogelijk buiten het huis; in een vallend huis (3, 6, 9 en 12) is het ver weg, zodat het waarschijnlijk niet kan worden teruggevonden.

Samenvattend

Uurhoek- of vragenastrologie is een methode met duidelijke regels die ook nu nog door veel praktiserende astrologen wordt toegepast om vragen van cliënten te beantwoorden. Bij het duiden van een uurhoekhoroscoop wordt gebruikgemaakt van bekende astrologische principes, maar vooral vanwege de specifieke regels is het toch een aparte discipline. Terwijl bij de geboortehoroscoop een psychologische duiding wordt nagestreefd, is de vragenastrologie veel zwart-witter in haar uitspraken. Uurhoekastrologie kan als opzichzelfstaande methode worden beoefend, of worden aangevuld met andere voorspellende technieken zoals transits en directies. Wie zich na deze korte kennismaking verder wil verdiepen in de vragenastrologie, kan onder meer terecht bij boeken en workshops van bekende Nederlandse astrologen zoals Karen Hamaker-Zondag, Martien Hermes, Willem Simmers en Liz Hathaway.
© 2019 - 2024 JGrandgagnage, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De veelzijdigheid van de astrologieAstrologie is veelzijdiger dan alleen het laten trekken van de geboorte-horoscoop, of de dagelijkse rubriek in de krant.…
De Maan in de horoscoopDe Maan is volgens mij net zo belangrijk, in een horoscoop, als de zon. De zon vertegenwoordigt het mannelijke principe…
Horoscoop: de MaanHoroscoop: de MaanSterrenbeeld is een bekend begrip. Planeten, hun betekenis en invloed in de horoscoop zijn minder bekend. Zon, Maan, Mer…

De solaarhoroscoop: jouw persoonlijke jaarvoorspellingDe solaarhoroscoop: jouw persoonlijke jaarvoorspellingEen solaarhoroscoop, solaar, jaarhoroscoop of zonnehoroscoop is de horoscoop die wordt opgesteld om de tendensen en them…
Het karma in je horoscoop: wat is je doel in dit leven?Het karma in je horoscoop: wat is je doel in dit leven?Bij het duiden van iemands geboortehoroscoop kunnen astrologen kiezen voor verschillende benaderingen. De twee belangrij…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Cocoparisienne, Pixabay (bewerkt)
 • Christian Astrology, An Introduction to Astrology, 1647, Uitg. Astrology Classics 2004
 • Leo Knegt: Uurhoek- en Vragen-Astrologie, H.J.W. Becht - Amsterdam, 1935
 • Marc Edmund Jones: Problem Solving by Horary Astrology, Uitg. David Mc Kay, 1946
 • Derek Appleby: Horary Astrology Uitg. R. Reginald/Borgo Press, 1986
 • Karen Hamaker-Zondag: Handboek voor Uurhoekastrologie, Uitg. Schors, 1989
 • Afbeelding bron 1: Dr. Gottfried Briemle, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Reactie

Sonja Veldheer, 27-10-2019
Ik wil U hartelijk danken voor deze uitgebreide beschrijving van Uurhoekastrologie!
Mooi om het te kunnen naslaan!

Hartelijke groet,

Sonja Reactie infoteur, 28-10-2019
Leuk om te horen dat u er iets aan heeft! Bedankt voor uw positieve reactie, en ik wens u nog veel plezier met de studie en de praktijk van de uurhoekastrologie. Vriendelijke groet, Jules.

JGrandgagnage (25 artikelen)
Laatste update: 26-10-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.