Het karma in je horoscoop: wat is je doel in dit leven?

Het karma in je horoscoop: wat is je doel in dit leven? Bij het duiden van iemands geboortehoroscoop kunnen astrologen kiezen voor verschillende benaderingen. De twee belangrijkste zijn de exoterische en de esoterische opvatting. Het object van de exoterische - uiterlijke - astrologie is de persoonlijkheid, waarbij de geestelijke en fysieke aanleg van de geborene worden beschreven. De karmische of esoterische astrologie, aan de andere kant, is eerder geïnteresseerd in de ziel. Zij gaat ervan uit dat er naast het fysieke lichaam ook een onstoffelijk 'etherisch' lichaam bestaat dat de fysieke dood overleeft. Karmische astrologie houdt zich bezig met vragen als "Wat is het doel en het karma van mijn ziel voor het huidige leven?" en "Welke eigenschappen stammen uit voorbije levens?" of "Welke zijn de belangrijkste karmische indicatoren van mijn geboortehoroscoop? Bij het analyseren van het doel dat de ziel zich in de huidige incarnatie stelt, bekijkt de astroloog vooral Zon, Ascendant en de Noordelijke maansknoop in de geboortehoroscoop.

Verschil met de traditionele astrologie

Het verschil komt hierop neer: traditionele of exoterische astrologie is de astrologie van de persoonlijkheid. De focus ligt op de problemen en mogelijkheden van de persoonlijkheid. Het doel dat de exoterische astrologie zich stelt, is persoonsintegratie: lichaam, emoties en geest in een staat van harmonie brengen. Esoterische astrologie is de astrologie van de ziel. De duiding van een geboortehoroscoop vanuit het perspectief van de ziel concentreert zich op het doel van de ziel, waarom we hier zijn, waarvandaan we zijn gekomen en waar we naartoe gaan. Overigens kun je de benaming 'esoterische' astrologie beschouwen als een pleonasme, omdat alle vormen van astrologie immers behoren tot de esoterie. Vandaar dat veel astrologen de voorkeur geven aan de benaming 'karmische' astrologie, die precies aangeeft wat het hoofdonderwerp is: de ziel.

"Astrologen zullen uiteindelijk worden verdeeld in twee klassen: de exoterische astrologen die bezig zullen zijn met de horoscoop van de persoonlijkheid, en de esoterische astrologen die bezig zullen zijn met het doel van de ziel."
Alice Bailey in 'Esoteric Astrology'

Ontstaan uit de 19e-eeuwse theosofische traditie

De esoterische astrologie is een vrij recente tak van de astrologie. Zij is afkomstig uit de theosofische traditie, met name uit de leer die de Tibetaanse meester Djwhal Khul telepathisch zou hebben gedicteerd ('gechanneld') aan Alice A. Bailey (1880-1949). Channeling is een vorm van communicatie tussen mensen en niet-fysieke entiteiten, waarbij energie die de 'channeler' ontvangt wordt omgezet in een boodschap met woorden. Volgelingen van Bailey beroepen zich tot op heden op Bailey's postuum gepubliceerde verhandeling 'Esoteric astrology' uit 1951 die zo zou zijn ontstaan. Haar esoterische astrologie gaat over de evolutie van het zielsbewustzijn en de obstakels die deze evolutie in de weg staan. Daarnaast zijn er ook hedendaagse astrologen die een andere vorm van esoterische astrologie beoefenen.

Karmische indicators in de geboortehoroscoop

Als je je geboortehoroscoop nog niet bij de hand hebt, kun je die tegenwoordig gemakkelijk online laten berekenen na het invoeren van de juiste geboortegegevens. Voor het volgende overzicht heb je nodig:
 • de positie van de Zon (je 'sterrenbeeld')
 • de posities van Noordelijke en Zuidelijke maansknoop
 • de positie van de Ascendant in teken

Zon en Ascendant zullen de meesten wel kennen, maar misschien zijn de maansknopen niet zo bekend.

De Noordelijke maansknoop als wegwijzer voor dit leven

Maansknopen zijn geen fysieke hemellichamen. Het zijn gewoon punten waarop de maan op haar pad de baan van de zon kruist. De Noordelijke maansknoop is dan de plaats waar de maan van zuid naar noord 'oversteekt', de Zuidelijke andersom.

Terwijl de Zuidelijke maansknoop een verband heeft met voorbije levens en wat je daar voor problemen en talenten uit hebt meegebracht, heeft de Noordelijke maansknoop in je horoscoop betrekking op dit leven. Als tegenhanger van de Zuidelijke maansknoop duidt hij dingen aan die je van nature niet of onvoldoende beheerst en nu zou moeten aanpakken. Het is 'de les die je moet leren'.

Enkele voorbeelden:
 1. Noordelijke maansknoop in Ram- in je vorige incarnaties was je te besluiteloos en steunde je teveel op anderen om je leven zin te geven. In het huidige leven moet je leren vertrouwen op je eigen kracht en besluitvaardigheid.
 2. Noordelijke maansknoop in Waterman- door je Zuidelijke maansknoop in Leeuw bracht je uit vorige levens zelfvertrouwen, aantrekkingskracht en een sterke persoonlijkheid mee; in dit leven zou je moeten leren om dingen niet alleen te ondernemen omdat je aanzien en zelfrespect er baat bij heeft, maar vooral om het leven van veel mensen te verbeteren.

Duiding van Zon of Noordelijke maansknoop in teken

In de karmische astrologie wordt veel belang gehecht aan het teken waarin de Zon stond tijdens je geboorte. Je sterrenbeeld symboliseert namelijk de energie waarmee zijn of haar ziel in dit leven incarneerde. De positie van de Zon geeft volgens aanhangers van deze vorm van astrologie de sterkste aanwijzingen hoe men zijn huidige leven zou moeten leiden.

De zon in een geboortehoroscoop is in de karmische astrologie als een wegwijzer die iemands ziel helpt om zich op de juiste doelen te richten en de taak te vervullen waarvoor zij op aarde is geïncarneerd. De traditionele zonnetekens of sterrenbeelden worden dan ook anders geïnterpreteerd. In deze vorm van astrologie zeg je niet: "Ik ben een Waterman", maar is de positie van de Zon in teken een aansporing om je karma hier op aarde te vervullen door een waardige Waterman te worden.

Karmische astrologen wijzen aan de Zuidelijke maansknoop talenten en karma toe, meegebracht uit vorige levens, terwijl de Noordelijke maansknoop de missie van de ziel symboliseert in het huidige leven. Noordelijke en Zuidelijke maansknoop staan recht tegenover elkaar in de horoscoop, op 180 graden afstand.

Geboortezon en Noordelijke maansknoop krijgen dus zowat dezelfde betekenis mee, terwijl hun tegenhanger - in het tegenovergestelde teken - op voorbije levens betrekking heeft.

Zon of Noordelijke maansknoop in Ram

Het is je taak om anderen te inspireren, leiding te geven, en een voorbeeld te zijn. Dit leven draait om het ontwikkelen van je individualiteit, zelfrespect en onafhankelijkheid.

Zon of Noordelijke maansknoop in Stier

In deze incarnatie streef je naar het uitbouwen van een zeker, rustig bestaan. Eens je die zekerheid hebt bereikt, kun je genieten van je bezittingen zonder erdoor te worden geobsedeerd.

Zon of Noordelijke maansknoop in Tweelingen

In deze incarnatie stelde je ziel zich tot doel om zoveel mogelijk interactie te hebben met andere mensen, en haar communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Je taak is het om je intellect en denken in te zetten om anderen onderwijzen.

Zon of Noordelijke maansknoop in Kreeft

De sleutel voor deze incarnatie is vertrouwen op je gevoel en je vermogen om met je ongewone empathische vermogen je warmte en sympathie met anderen te delen en de kwaliteit van hun leven aanzienlijk te verbeteren. Huis, familie, liefde en affectie, daar draait je huidige leven in de eerste plaats om.

Zon of Noordelijke maansknoop in Leeuw

Je zelfvertrouwen, enthousiasme en leiderschap zal in dit leven belangrijk zijn voor veel mensen, als je erin slaagt om je ego onder controle te houden. In dit leven wil je erkend worden als creatief en uniek individu.

Zon of Noordelijke maansknoop in Maagd

Je hebt een nuchtere instelling, bent goed in analyseren en beschikt over een kwiek verstand; je bent voor veel functies geschikt doordat je jezelf nooit een grote rol toebedeelt en tevreden bent om snel en kwalitatief hoogstaand werk af te leveren. Tevredenheid is je deel als je erkenning krijgt voor je specialistenwerk en voor wat je voor andere mensen doet.

Zon of Noordelijke maansknoop in Weegschaal

In deze incarnatie draait alles om relaties en goed overwogen acties en beslissingen. Je streeft in dit leven naar schoonheid, evenwicht en rechtvaardigheid.

Zon of Noordelijke maansknoop in Schorpioen

Schorpioen is het teken van een ingrijpende en radicale transformatie: in deze incarnatie zou je ziel moeten trachten alle egoïsme te overwinnen en zich meer op anderen te richten door zichzelf desnoods op te offeren.

Zon of Noordelijke maansknoop in Boogschutter

Als Boogschutter wordt van je verwacht dat je ambitieus bent en steeds nieuwe plannen maakt om nieuwe mensen te ontmoeten en uitdagende ervaringen opzoekt om uit te leren. Kortom: blijf in beweging, fysiek en mentaal.

Zon of Noordelijke maansknoop in Steenbok

In dit leven hoor je een steunpilaar van de maatschappij te worden, iemand waarop men kan rekenen vanwege zijn of haar integriteit, nuchtere intelligentie en vasthoudende werkkracht.

Zon of Noordelijke maansknoop in Waterman

De taak die je ziel zich voor dit leven heeft voorgenomen is het dienen van de mensheid door je belangeloos in te zetten voor zaken die je eigenbelang overstijgen.

Zon of Noordelijke maansknoop in Vissen

Je ziel heeft zich in dit leven een moeilijk doel gesteld: het leren loslaten van dingen, omgaan met verlies, je kunnen opofferen wanneer de omstandigheden dit van je vragen. Je empathie omvat de hele mensheid en dat gevoel is soms overweldigend, maar het loutert je ziel.

Combineren van Zon en maansknopen met de Ascendant

In de traditionele astrologie heeft de Ascendant in iemands geboortehoroscoop te maken met hoe hij of zij eruit ziet, en welke indruk de omgeving krijgt van die persoon. Een karmisch astroloog zal de Ascendant gewoonlijk interpreteren als een aanwijzing voor de manier waarop de ziel haar doel wil verwezenlijken. De Ascendant wordt daarbij ook beschouwd als de poort waarmee je innerlijke wezen contact maakt met de buitenwereld op de manier zoals aangegeven door het teken van de Ascendant. Door de kwaliteiten te ontwikkelen van het rijzend teken, kan de ziel het doel of de doelen van de huidige incarnatie verwezenlijken.

Enkele voorbeelden om dit te verduidelijken:

Ascendant in Maagd

Je karmische doelen worden aangegeven door de positie van de Zon en de Noordelijke maansknoop. De manier waarop je deze doelen kunt verwezenlijken is de Maagd-manier. Dit betekent: een leven van dienstbaarheid, en werk waarbij je zelf geen eer of bekendheid moet nastreven, maar tevreden moet zijn met wat je doet en wat het voor anderen betekent. Gesteld dat je Zon bijvoorbeeld in Waterman staat, dan heb je als opdracht de mensheid te dienen door je talenten in te zetten voor schijnbaar kleinere taken die niettemin belang hebben wanneer ze een groter doel dienen. Staat je Zuidelijke maansknoop (talenten en karma) bijvoorbeeld in Weegschaal, dan kun je je Weegschaal-talenten uit vorige levens inzetten voor het nastreven van je levensdoelen.

Ascendant in Schorpioen

Bekijk ook hier eerst de taken die voor je zijn weggelegd, gesymboliseerd door het teken van Zon en Noordelijke maansknoop. Het verwezenlijken van die doelen doe je op de Schorpioen-manier. Gesteld dat je Zon in Leeuw staat, dan moet je leiderschap en creativiteit uiten in activiteiten en interesses die bijvoorbeeld te maken hebben met psychologie, chirurgie en occultisme. Staat je Zuidelijke maansknoop in Steenbok, dan kun je die karmisch overgeërfde talenten inzetten om je doelen te bereiken.

Verdere duiding

De combinaties karmische doelen+uiting kun je zelf maken nu je een idee hebt van de betekenis van de besproken karmische indicatoren in de verschillende tekens.

Combineren: enkele voorbeelden

 • Je hebt Zon in Waterman: je doel is het potentieel van een waardige Waterman waarmaken. Het tegenovergestelde teken, Leeuw dus, symboliseert je talenten en karma uit vorige levens.
 • Je Noordelijke maansknoop staat in Kreeft: je missie is om in dit leven positieve Kreeft-kenmerken te ontwikkelen. Recht tegenover Kreeft staat het teken Steenbok, met eigenschappen die teruggevoerd worden op vorige incarnaties.

De Noordelijke maansknoop of 'drakenkop' staat hier in Stier (rechts op de horoscooptekening). De Zuideijke maansknoop staat daar recht tegenover in het teken Schorpioen. / Bron: Dr. Gottfried Briemle, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)De Noordelijke maansknoop of 'drakenkop' staat hier in Stier (rechts op de horoscooptekening). De Zuideijke maansknoop staat daar recht tegenover in het teken Schorpioen. / Bron: Dr. Gottfried Briemle, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Rol van aspecten op Zon en maansknopen

Het karmische doel zoals aangegeven door het teken waarin de geboortezon of Noordelijke maansknoop staat, kan verhinderd of geprikkeld worden door vierkanten en opposities naar deze punten. Driehoeken, conjuncties en sextielen van andere planeten zijn helpende, ondersteunende factoren. In de afgebeelde horoscoop staat bijvoorbeeld de Maan opposiet de Noordelijke maansknoop (de rode lijn die beide elementen verbindt) die zich in Schorpioen bevindt. Omdat zowel Maan als de Zuidelijke maansknoop remmende factoren zijn voor wat de geborene wil nastreven zal het heel moeilijk zijn om zich aan de invloed van zijn onbewuste vorige levens te ontworstelen.

Rol van de huizen waarin Zon en maansknopen staan

Huizen symboliseren levensgebieden; zij vormen het toneel waarop de gebeurtenissen plaatsvinden. Huizen zijn echter alleen betrouwbaar wanneer de geboortetijd heel precies is, en de duiding is bovendien sterk afhankelijk van het gekozen huizensysteem. Karmische astrologen laten ze om deze reden soms buiten beschouwing.

Besluit

Bij het vaststellen van het karmische doel tijdens deze incarnatie wordt niet alleen naar de Zon gekeken. Minstens even belangrijk is de Ascendant, en daarnaast leveren ook de Maan en maansknopen relevante informatie. Aanvullend kent de karmische astroloog ook betekenis toe aan retrograde planeten van de geboortehoroscoop; hemellichamen die zich, vanuit de aarde gezien, soms schijnbaar achterwaarts bewegen langs de zonnebaan.

De analyse van de geboortehoroscoop vanuit een karmische opvatting is dus vrij complex doordat zoveel factoren bij de duiding worden betrokken. Bovendien hanteren karmische astrologen niet allemaal dezelfde methode. Door de posities van de geboortezon te combineren met die van de maansknopen en de Ascendant worden karmische doelen en de manier waarop deze kunnen worden verwezenlijkt duidelijk. Er bestaat veel literatuur over dit onderwerp voor wie er zich verder in wil verdiepen.
© 2019 - 2024 JGrandgagnage, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wie was je in een vorig leven? Je karma in je horoscoopWie was je in een vorig leven? Je karma in je horoscoopWie in reïncarnatie gelooft, vraagt zich waarschijnlijk wel eens af: "Wie was ik in een vorig leven?" Als je weet in wel…
De veelzijdigheid van de astrologieAstrologie is veelzijdiger dan alleen het laten trekken van de geboorte-horoscoop, of de dagelijkse rubriek in de krant.…
Leer jezelf kennen: de archetypen van Zon, Maan en AscendantLeer jezelf kennen: de archetypen van Zon, Maan en AscendantWie begint aan een studie astrologie wordt vaak overweldigd door het aantal elementen in de geboortehoroscoop waar je re…

Uurhoekastrologie als orakel om je vragen te beantwoordenUurhoekastrologie als orakel om je vragen te beantwoordenUurhoekastrologie of vragenastrologie is een van de oudste vormen van astrologie. Op het ogenblik dat iemand aan een uur…
Decanaten: de 36 persoonlijkheidstypen van de dierenriemDecanaten: de 36 persoonlijkheidstypen van de dierenriemMensen met hetzelfde sterrenbeeld zijn vaak toch heel verschillend. Astrologen zullen je dan vertellen dat dit komt door…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Pixel2013, Pixabay
 • Alice Bailey, Esoteric Astrology - http://www.bailey.it/files/Esoteric-Astrology-a-Treatise-on-the-Seven-Rays-Vol-3.pdf
 • M. Schulman, Karmische Astrologie - 2009, Uitgeverij Schors. ISBN=9789063780142
 • Martin Schulman, The Ascendant: Your Karmic Doorway - 1997, Weiser Books. ISBN=978-0877285076
 • Alan Leo, Esoteric Astrology - 1993, Uitgeverij Inner Traditions Bear And Company. ISBN=9780892811816
 • Alan Leo, Symbolism and Astrology, an Introduction to Esoteric Astrology - 2012, Spastic Cat Press. ISBN=9781612038957
 • Linda Brady, Discovering Your Soul Mission: How to Use Karmic Astrology to Create the Life You Want - 1998. Three Rivers Press. ISBN=978-0609803608
 • J. Grandgagnage: Esoterische astrologie: de astrologie van de zie: https://sites.google.com/site/demagischemens/essays/esoterische-astrologie-de-astrologie-van-de-ziel
 • Candy Hillenbrand, Esoteric Astrology: The Journey of the Soul bezocht op 7 december 2016 -http://www.aplaceinspace.net/Pages/CandyJourneyoftheSoul.html
 • Jean-Luc Bozzoli, Esoteric Astrology- An Introduction bezocht op 7 december 2016 - http://www.mermaid-uk.net/Esotericintro1.htm
 • Nancy B. Detweiler, Esoteric Astrology bezocht op 7 december 2016 - http://www.pathwaytoascension.com/astrology/lesson1.html
 • Afbeelding bron 1: Dr. Gottfried Briemle, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
JGrandgagnage (25 artikelen)
Gepubliceerd: 24-10-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 12
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.