Chinese Astrologie - Horoscoop - Twaalf dierentekens

Chinese Astrologie - Horoscoop - Twaalf dierentekens De Chinese tekens van de dierenriem. De Chinese Astrologie kent 12 Dierentekens, verdeeld over een 12-jarige maancyclus (in tegenstelling tot de westerse maanden). De namen van de dierentekens zijn ontleend aan een Chinese mythe waarin wordt vermeld dat Boeddha de dieren tot zich riep. De volgorde waarin de dieren tot Boeddha kwamen is bepalend geweest voor de opzet van de dierenriem, namelijk in de volgorde: Rat, Os, Tijger, Haas, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken.

Chinese Astrologie

Het Chinese Nieuwjaar begint niet zoals bij ons in het Westen op 1 januari, maar in de periode tussen eind januari en midden februari. De Chinese astrologie is gebaseerd op maanjaren en heeft een cyclus van twaalf jaar, beginnend met het jaar van de Rat en eindigend met het jaar van het Varken. Iedere twaalf jaar komt een bepaald dierenteken terug, welke van invloed is. De dierentekens staan in de volgorde -zoals Boeddha deze tot zich riep- aangegeven. Ieder dierenteken zal na elk twaalfde jaar -terugkerend- het jaardier zijn.

Cyclus van 12 jaar, welk dier past bij jou?

Om te bepalen welk dier en welke eigenschappen bij jou passen, bepaal je eerst je geboortedatum en -jaar. Vervolgens ga je dan naar het dier uit de dierenriem dat voor jou van toepassing is.

Bijvoorbeeld

Ben je geboren tussen 31 januari 1976 en 18 februari 1977, dan is de 'Draak' voor jou van toepassing.

Twaalf dierentekens voor geboortejaren 1934 tot 2031

Rat 1936
24 jan.
1948
10 feb.
1960
28 jan.
1972
15 feb.
1984
2 feb.
1996
19 feb.
2008
7 feb.
2020
25 jan.
Os 1937
11 feb.
1949
29 jan.
1961
15 feb.
1973
3 feb.
1985
20 feb.
1997
7 feb.
2009
26 jan.
2021
12 feb.
Tijger 1938
31 jan.
1950
17 feb.
1962
5 feb.
1974
23 jan.
1986
9 feb.
1998
28 jan.
2010
24 feb.
2022
01 feb.
Haas 1939
19 feb.
1951
6 feb.
1963
25 jan.
1975
11 feb.
1987
29 jan.
1999
16 feb.
2011
3 feb.
2023
22 jan.
Draak 1940
8 feb.
1952
27 jan.
1964
13 feb.
1976
31 jan.
1988
17 feb.
2000
5 feb.
2012
23 jan.
2024
10 feb.
Slang 1941
27 jan.
1953
14 feb.
1965
2 feb.
1977
18 feb.
1989
6 feb.
2001
24 jan.
2013
10 feb.
2025
29 jan.
Paard 1942
15 feb.
1954
3 feb.
1966
21 jan.
1978
7 feb.
1990
27 jan.
2002
12 feb.
2014
31 jan.
2026
17 feb.
Geit 1943
5 feb.
1955
24 jan.
1967
9 feb.
1979
28 jan.
1991
15 feb.
2003
1 feb.
2015
18 feb.
2027
6 feb.
Aap 1944
25 jan.
1956
12 feb.
1968
30 jan.
1980
16 feb.
1992
4 feb.
2004
22 jan.
2016
7 feb.
2028
26 jan.
Haan 1945
13 feb.
1957
31 jan.
1969
17 feb.
1981
5 feb.
1993
23 jan.
2005
9 feb.
2017
27 jan.
2029
13 feb.
Hond 1946
2 feb.
1958
18 feb.
1970
6 feb.
1982
25 jan.
1994
10 feb.
2006
29 jan.
2018
15 feb.
2030
3 feb.
Varken 1947
22 jan.
1959
8 feb.
1971
27 jan.
1983
13 feb.
1995
31 jan.
2007
17 feb.
2019
4 feb.
2031
23 jan.

Dieren van de Chinese dierenriem

Ga direct naar het dier van je keuze:


Chinees dierenteken - Rat

Ratten staan bekend om hun charme en hebben een sterke aantrekkingskracht op de andere sekse. Ratten zijn listig en strijdlustig. Ze werken hard om hun doel te bereiken; hierdoor zullen ze vaak slagen in hun opzet. Ratten hebben grote ambities, zijn zeer ambitieus ingesteld en over het algemeen heel succesvol.

Andere eigenschappen van de Rat

 • De rat zal er veel voor over hebben om zijn/haar ambities te bereiken, desnoods maakt de rat gebruik (misbruik) van zijn/haar charme. Meestal zijn ratten (te) perfectionistisch. Ze streven rijkdom na: het maken van winst is voor hen erg belangrijk. In wezen zijn ze eigenlijk zuinig met geld.
 • De rat is voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen en projecten en kan hierdoor druk of chaotisch zijn. Ratten zijn gek op feesten en plaatsen waar het lekker druk is. Ze hebben vaak een 'alles of niets' principe. Ratten zullen niet snel een blad voor de mond nemen en zijn niet altijd even tactvol. Aan de andere kant zal hun goede uitdrukkingsvaardigheid hen ook juist helpen bij wat ze ondernemen.
 • Ratten zijn makkelijk in de omgang en hun gebrek aan tact wordt ze makkelijk vergeven. Ze hebben een onbevangen en ontwapenende uitstraling in hun houding en optreden, maar kunnen hierdoor ook afgunstige reacties van anderen krijgen.
 • Ratten zijn extravert, ook al kunnen ze in eerste instantie gereserveerd overkomen.
 • Ze kunnen soms snel kwaad worden en houden ervan om te roddelen.

Rat kan goed overweg met

Op liefdesgebied zullen Ratten zich niet snel binden, maar als ze er eenmaal voor gaan en ze zich hebben gebonden, dan doen ze het goed ook en laten niet meer los. De rat kan beste overweg met:
 • Dierenteken Draak
 • Dierenteken Aap
 • Dierenteken Os

Chinees dierenteken - Os (Buffel)

De Os wordt ook wel Buffel genoemd en soms kom je ook de benaming Stier tegen. Ossen zijn rustige en erg geduldige mensen. Ze zijn vlijtig, hebben een sterk doorzettingsvermogen en geven niet snel op. Ossen zijn behoedzaam, doen de dingen doordacht en zijn enigszins conservatief van aard. Ze zullen niet snel afwijken van een geijkt patroon. Ze houden van routinematig werk. Ossen kunnen nog wel eens bevooroordeeld zijn en zullen niet snel van mening veranderen of hun eigen standpunt herzien.

Andere eigenschappen van de Os

 • Ossen zijn loyaal en betrouwbaar en boezemen ook vertrouwen in; men weet altijd precies waar men bij hen aan toe is. Men treft Ossen dan ook vaak aan in verantwoordelijke functies. Ze zijn heel erg plichtsgetrouw; het zal zelden of nooit voorkomen dat een Os een afspraak niet nakomt of te laat komt.
 • De os is erg praktisch ingesteld en vindt nuttig zijn, een belangrijke deugd. Wat Ossen doen, doen ze goed. Hierbij zijn ze soms zo grondig dat ze wel eens wat te traag kunnen zijn.
 • Ossen zijn wat zwijgzaam en zeggen over het algemeen niet veel, maar als ze wat zeggen komt hun welbespraaktheid wel naar voren. Ossen zijn over het algemeen redelijk makkelijk in de omgang, maar kunnen ook bijzonder koppig zijn. Ze dulden dan geen tegenspraak. Ook houden ze er niet van om te falen.
 • Ossen zullen niet snel hun diepere gevoelens laten blijken en maken een ingetogen indruk. Ze staan niet graag in de aandacht of middelpunt van de belangstelling. Ze begeven zich het liefst achter de schermen.
 • Ossen zijn bang om niet geaccepteerd te worden of afgewezen te worden. Hierdoor zullen ze aarzelen om snel vriendschap te sluiten. Ossen zijn erg gesteld op materiële zaken en kunnen wat bezitterig overkomen. Ook hechten ze sterke waarde aan zekerheden.

Os kan goed overweg met

 • Dierenteken Slang
 • Dierenteken Haan
 • Dierenteken Rat

Chinees dierenteken - Tijger

Tijgers tonen zich onverschrokken van aard, zijn heldhaftig en krachtig. Ze zullen hun plannen niet snel opgeven Ze dwingen door hun manier van doen vaak veel respect af. Ze vinden het verwerven van macht heel belangrijk en men treft ze vaak in leidinggevende posities aan. Hoewel ze respect afdwingen, komen Tijgers nogal eens in conflict met oudere mensen en mensen die leiding geven.

Andere eigenschappen van de Tijger

 • De tijger vindt het heerlijk om in het middelpunt van de belangstelling te staan.
 • Tijgers houden van andere mensen en zijn hier zeer hartstochtelijk in. Ze zijn zeer gepassioneerd in alles wat hun aandacht heeft en doen alles met volledige overgave.
 • Tijgers zijn gevoelig, kunnen diep nadenken en beschikken over het vermogen veel sympathie voor anderen te voelen. (ze kunnen echter ook extreem driftig zijn en anderen wantrouwen)
 • De tijger heeft de neiging tot rebelleren. Tijgers hebben het nodig om de dingen op hun eigen manier te doen en willen daar dan ook de ruimte voor. Wel vinden ze het belangrijk om aangemoedigd te worden en hebben ze een sterke behoefte om getroost te worden als de dingen niet gaan zoals ze willen of verwachten. Tijgers zijn trots, maar niet te trots om open te staan voor de adviezen van anderen. Ze zijn optimistisch van aard.
 • Tijgers kunnen overlopen van energie en hebben een drang om bezig te zijn en te blijven. Hierdoor kunnen ze nog wel eens te impulsief zijn. Ze kunnen dan soms ook roekeloos worden. Doorgaans zijn ze druk in de weer en slaat hun energie al snel op anderen over.
 • Soms hebben Tijgers moeite met beslissingen nemen. Vervolgens kunnen ze dan plots tot een ondoordachte en overhaaste beslissing komen. Anderzijds kunnen Tijgers achterdochtig zijn en dit kan tot gevolg hebben dat ze soms iets te lang twijfelen en te laat een beslissing nemen.

Tijger kan goed overweg met

 • Dierenteken Paard
 • Dierenteken Draak
 • Dierenteken Hond

Chinees dierenteken - Haas

Het Chinese dierenteken Haas wordt ook wel Konijn of Kat genoemd. De haas is vriendelijk, braaf, ietwat gereserveerd en gesteld op harmonie. Hazen verliezen bijna nooit hun geduld. Ze hebben goede manieren en zijn diplomatiek van aard. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt als bemiddelaar, onderhandelaar of diplomaat.

Andere eigenschappen van de Haas

 • Hazen zijn getalenteerd en ambitieus. Ze zijn slim en doen het goed in het zakenleven. Ze hebben een neus voor de goede en juiste zakelijke stappen en ideeën en zijn er vaak als eerste bij. Dit in combinatie met hun vermogen tot bemiddelen en onderhandelen maakt dat ze zakelijk vaak erg succesvol zijn.
 • Ze zijn slim als het op zaken doen aankomt en doen dit op gewetensvolle wijze. Ze bezitten de gave om altijd de juiste keuze te maken. Hazen zijn niet graag lang met hetzelfde bezig.
 • Hazen hebben een sterke behoefte aan rust en harmonie en zijn erg gevoelig voor hun omgeving. Ze hebben een buitengewoon goede smaak en ontwikkeld stijlgevoel, een sterk esthetisch oog. Dit zal ook te zien zijn aan hun kleding of huis/inrichting, accessoires en de dingen die ze om zich heen hebben. Ze houden van gerief en comfort.
 • Hazen worden bewonderd en vertrouwd. Ze kunnen er slecht tegen als iemand kritiek op ze heeft, al zullen ze dit niet altijd openlijk laten blijken. Men weet hierdoor eigenlijk nooit precies wat men aan een Haas heeft. Ze zullen zich schijnbaar aanpassen en lijken ook volgzaam, maar innerlijk blijven ze toch volharden in hun eigen standpunt of visie. Aan de buitenkant lijken ze soms te toegeeflijk.

Haas kan goed overweg met

 • Dierenteken Geit
 • Dierenteken Varken

Chinees dierenteken - Draak

De Draak is erg energiek en altijd in de weer. Soms zijn draken overmatig energiek, waardoor ze wel eens kunnen opbranden. Draken zijn ambitieus en vinden het prettig om veel verantwoordelijkheid te dragen. Draken zijn vaak te vinden in belangrijke en hoge posities. Ze kiezen er vaak al op jonge leeftijd voor om hun idealen achterna te gaan. Ze zijn erg perfectionistisch en stellen aan zichzelf -maar ook aan anderen- hoge eisen.

Andere eigenschappen van de Draak

 • Draken zijn eerlijk, gevoelig, moedig en boezemen zelfverzekerdheid en vertrouwen in.
 • Ze komen sterk en vastbesloten over en dwingen doorgaans bewondering af.
 • Draken komen sterk voor hun mening uit, kunnen hierbij soms ook bot zijn. Ze lezen anderen graag de les en zijn niet snel geneigd tot concessies. Ze vinden uitdagingen prettig en houden ervan om hun concurrenten te manipuleren en intimideren. Aan de andere kant kunnen ze snel ontroerd raken, waardoor anderen een voorsprong op ze kunnen krijgen.
 • Draken kunnen neigen tot hoogmoedigheid. Ze zijn erg trots en vinden het moeilijk om hun fouten toe te geven. Ze zijn vaak wat dogmatisch ingesteld.
 • In de Oosterse dierenriem zijn Draken de meest excentrieke mensen. Draken kunnen heel erg kwaad worden en daarmee angst inboezemen bij anderen. Maar naar mensen die ze kennen, familie, kennissen of vrienden zijn ze heel mild en behulpzaam.

Draak kan goed overweg met

 • Dierenteken Rat
 • Dierenteken Slang
 • Dierenteken Aap
 • Dierenteken Haan

Chinees dierenteken - Slang

De slang is een diepzinnige denker. Slangen zeggen vaak weinig, maar bezitten grote wijsheid en denken veelal op filosofisch niveau. Ze vertrouwen eerder op hun eigen oordeel, dan op dat van anderen. Slangen hebben soms de neiging te overdrijven, omdat ze andermans mening in twijfel trekken en het liefst op zichzelf vertrouwen.

Andere eigenschappen van de Slang

 • Slangen laten zich vaak leiden door hun sterk ontwikkelde intuïtie. Daar ze dingen vaak goed inschatten en meestal ook gelijk hebben, zullen anderen bij ze te rade gaan. Slangen kunnen dan ook op invloedrijke posities terechtkomen. Ze zijn vaak ijdel.
 • Slangen zijn genuanceerd en hebben een verfijnde smaak.
 • Ze kunnen ze erg gul zijn, veel sympathie voor anderen hebben en diegenen te helpen die minder goed af zijn.
 • Slangen zijn van binnen sterk gepassioneerd, ook al lijken ze kalm aan de buitenkant. Het zijn binnenvetters; hierdoor kan het gebeuren dat ze van binnen negatieve vibraties vasthouden, waardoor ze soms onberekenbaar kunnen zijn.
 • Slangen hebben op het financiële vlak vaak veel geluk en hoeven zich niet snel zorgen te maken om geld. Als het om zaken gaat, zijn ze behoedzaam en slim. Door hun vele talenten zullen ze niet snel krap bij kas zitten en kunnen zich doorgaans dan ook het een en ander veroorloven.
 • Slangen kunnen soms egoïstisch en een beetje vrekkig zijn. Als ze persé iets willen bereiken, kunnen ze erg op zichzelf gericht en soms ook meedogenloos zijn.
 • Verder hebben Slangen soms echtelijke problemen omdat ze wispelturig zijn. Ze vinden het belangrijk door anderen geaccepteerd te worden.

Slang kan goed overweg met

 • Dierenteken Os
 • Dierenteken Haan

Chinees dierenteken - Paard

Het paard is populair, vrolijk en scherpzinnig. Soms praten paarden te veel. Ze hebben een onafhankelijke en avontuurlijke instelling. Paarden zijn getalenteerd, kunnen goed met hun handen werken. Ze hebben een sterke behoefte aan variatie en kunnen nogal veranderlijk zijn. Hierdoor kunnen ze soms ook wat onberekenbaar zijn.

Andere eigenschappen van het Paard

 • Paarden hebben erg veel energie, maar zetten dit niet altijd even goed om in concrete zaken. Ze zijn ongeduldig en vurig met alles, behalve met hun dagelijks werk. Ze zijn handig met geld.
 • Paarden hebben niet al te veel zelfvertrouwen. Hun geringe zelfvertrouwen maakt dat ze niet altijd even makkelijk zijn in de omgang. Ze zijn zeer onafhankelijk en nemen zelden goede raad aan. Ze kunnen koppig zijn en snel driftig worden. Ze stellen hoge eisen aan anderen. Ze willen dat de dingen gaan zoals zij dat willen en zijn soms ook egocentrisch.
 • Een paard laat zich door zijn/haar gevoel leiden en kan een veranderlijk humeur hebben. Paarden hebben veel bewegingsruimte en afwisseling nodig om hun kwaliteiten en talenten vorm te geven. Ook hebben ze een sterke behoefte om de ruimte te krijgen zich te uiten. Als ze die niet krijgen, kunnen ze in verzet komen en dwars gedrag vertonen.
 • Paarden houden van vermaak en grote menigten.

Paard kan goed overweg met

 • Dierenteken Tijger
 • Dierenteken Hond
 • Dierenteken Geit

Chinees dierenteken - Geit (Schaap)

Het Chinese dierenteken geit wordt ook wel schaap genoemd. De geit heeft een zachtmoedige aard. Geiten beschikken over veel intellect en fantasie. Soms worden ze voor zwak aangezien, omdat ze niet altijd over al te veel daadkracht beschikken. Van binnen zijn ze echter wel vastberaden.

Andere eigenschappen van de Geit

 • Ze drukken zich soms wat onhandig uit, maar gaan er altijd voor de volle honderd procent voor, wat ze ook doen en waar ze ook in geloven. Geiten zijn elegant en zijn vaak talentvolle kunstenaars.
 • Geiten zijn vriendelijk en stellen zich begrijpend op. Dit kan in concurrerende situaties wel eens lastig voor ze zijn. Anderen mogen Geiten graag en zijn vaak geneigd om ze te beschermen. Geiten weten vaak goed hoe ze zich geliefd kunnen maken. Ook zijn ze er goed in om iets voor elkaar te krijgen. Soms kunnen ze ook net zolang zeuren tot ze hun zin krijgen.
 • Geiten zijn erg meevoelend en kunnen ook bemoederend zijn. Hun gevoelsleven kan wat grillig zijn; ze kunnen zich makkelijk door hun emoties laten meeslepen. Hierdoor kost het ze wel eens moeite om objectief te blijven.
 • Geiten hoeven zich geen zorgen te maken of ze wel alles uit het leven halen, omdat hun veelheid aan talenten een vruchtbare basis is voor een goede financiële situatie. Het zal ze niet snel aan iets ontbreken, zeker niet aan de basisbehoeften van het bestaan.

Geit (Schaap) kan goed overweg met

 • Dierenteken Haas
 • Dierenteken Varken
 • Dierenteken Paard

Chinees dierenteken - Aap

De aap is slim, intelligent, bekwaam, flexibel en buitengewoon inventief. Apen zijn nieuwsgierig van aard en nemen dingen snel in zich op. Ze kunnen de meest complexe problemen moeiteloos oplossen. Er zijn maar weinig zaken die ze op den duur niet onder de knie zullen krijgen. Apen zijn dan ook vaak heel succesvol in het realiseren van hun doelen.

Andere eigenschappen van de Aap

 • Ze hebben veel zelfvertrouwen en kunnen zich heel goed verbaal uitdrukken. Er zijn maar weinig gebieden waarop de aap niet succesvol zou kunnen zijn.
 • Apen zijn in de sociale omgang gezellig en gedragen zich naar buiten toe correct (ook al zullen ze van binnen iets anders denken). Ze nemen anderen makkelijk voor zich in. Kritiek van anderen lijkt volledig langs ze heen te gaan. Ze leggen dit vaak uit als dat anderen gewoon jaloers op ze zijn.
 • Apen hebben een sterke wil, maar zullen dit niet op de spits drijven: hun woede raakt snel bekoeld.
 • In principe zijn apen goede beslissers. Ze beschikken over een goed gezond verstand, een erg goed geheugen en een diep verlangen naar kennis.
 • Een minder positief aspect van dit alles is, dat apen zich vaak meer en beter voelen dan anderen. Ze vertonen niet altijd respect voor anderen en kunnen op de ander neerkijken. Apen kunnen erg ijdel zijn en soms ook egoïstisch. Apen kunnen een sterke neiging hebben tot jaloezie. Het kan lastig zijn om met apen samen te werken, omdat ze bijna alles in een sfeer van concurrentie en competitie trekken.
 • Apen willen dingen nu en meteen doen. Ze kunnen ontmoedigd raken als ze niet meteen kunnen beginnen; hierdoor laten ze soms kansen schieten.

Aap kan goed overweg met

 • Dierenteken Draak
 • Dierenteken Rat

Chinees dierenteken - Haan

De Haan is bekwaam, getalenteerd en denkt diep na. Hanen houden ervan druk bezig te zijn. Ze zijn zo toegewijd, dat ze de realiteit soms uit het oog verliezen. Ze zijn heel precies en gestructureerd in hun werk. Als ze falen, zijn ze diep teleurgesteld. Hanen zijn trots en onverschrokken en staan graag in het middelpunt van de belangstelling. Hun gedrag is vaak onberispelijk en ze stralen waardigheid uit.

Andere eigenschappen van de Haan

 • Hanen kunnen erg kritisch zijn op anderen, uiten dit soms te onomwonden en kunnen dan anderen kwetsen. Toch zijn ze wel rechtvaardig. Men weet met Hanen altijd waar men aan toe is.
 • Hanen zijn vaak een beetje excentriek en hebben soms nogal moeizame relaties met anderen. Hanen zijn vaak eenlingen en verlegen, terwijl ze naar buiten toe een avontuurlijke indruk maken.
 • De haan kan erg goed met geld omgaan en verdiept zich graag in financiële problemen. Als hanen wat meer geld uitgeven, is dat meestal voor dingen waarmee ze anderen kunnen imponeren. Hanen kunnen egoïstisch en te uitgesproken zijn, maar ze zijn altijd interessant en kunnen heel erg moedig zijn.
 • Hanen zijn gek op debatten en discussies; vinden het prettig om te kunnen laten horen wat ze allemaal weten. Hanen kunnen niet tegen hun verlies. Als ze verliezen, zijn ze niet te genieten. Ze zullen proberen anderen van hun standpunt te overtuigen. Ze maken dan gebruik van hun goede verbale vermogens. Ze maken (mede hierdoor) snel indruk op anderen. Hanen willen graag bewonderd worden.
 • Hanen spelen erg graag de baas. Maar ook hebben ze van anderen bevestiging nodig van hun kwaliteiten en eigenwaarde.
 • Ze hebben sterke pieken en dalen in hun emotionele leven.

Haan kan goed overweg met

 • Dierenteken Os
 • Dierenteken Slang
 • Dierenteken Draak

Chinees dierenteken - Hond

Degenen die geboren zijn in het jaar van de Hond hebben de beste karaktertrekken van alle tekens. Ze zijn heel trouw, vriendelijk en behulpzaam. Ze zijn zo hulpvaardig dat ze zelfs vaak belangen van een ander voor die van henzelf laten gaan. Ze zijn zeer loyaal en hebben een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ze streven gelijkwaardigheid na en zijn altijd tot compromissen bereid. Aan een Hond heeft men de beste vriend die men zich maar kan wensen. Honden zijn eerlijk, betrouwbaar en integer. Ze winnen makkelijk het vertrouwen van anderen, omdat ze goed geheimen kunnen bewaren.

Andere eigenschappen van de Hond

 • De Hond is zeer menslievend en ziet de zwakheden en tekortkomingen van anderen makkelijk door de vingers. Hier kunnen anderen wel eens misbruik van maken. Hoewel Honden dit wel degelijk door hebben, vinden ze dit niet zo heel erg.
 • Ze geven niet veel om rijkdom; toch lijken ze op de een of andere manier altijd wel geld te hebben.
 • Honden kunnen de dingen soms wel wat zwart/wit zien. Ook in de beoordeling van anderen: mensen zijn goed of slecht. Ze staan ook bekend om hun scherpe tong. Maar: ze zullen iemand niet snel in de steek laten, ook al zijn ze teleurgesteld in de betreffende persoon. Ten aanzien van mensen die hun vertrouwen hebben geschonden, blijven ze echter wel lang wantrouwend.
 • Honden zijn goede leiders. Ze zijn niet snel kwaad te krijgen. Als ze dan eens kwaad zijn, is dit nooit op onverantwoorde wijze en zal de boosheid ook snel weer over zijn.

Hond kan goed overweg met

 • Dierenteken Paard
 • Dierenteken Tijger
 • Dierenteken Haas

Chinees dierenteken - Varken (Zwijn)

Het Chinese dierenteken Varken wordt ook wel zwijn of everzwijn genoemd. Een varken is galant, attent en loyaal. Varkens komen soms nogal stoer over, maar zijn van binnen vaak zachter dan ze zich voordoen. Varkens zijn moedig. Ze zijn eerlijk, oprecht en hebben een enorme vastberadenheid.

Andere eigenschappen van het Varken

 • Varkens zullen een taak altijd afmaken. Ze zijn erg ijverig en doen hun uiterste best om anderen niet teleur te stellen. Ze willen van geen wijken weten en zullen zich niet snel terugtrekken. Hoe uitzichtloos een situatie er ook uit mag zien, Varkens zullen altijd proberen de problemen het hoofd te bieden.
 • Varkens zijn vaak geliefd en kunnen ook populair zijn. Ze nemen makkelijk initiatief in en tot contact. Ze zullen altijd proberen onenigheid te sussen. Varkens zijn snel aangebrand, maar toch houden ze absoluut niet van ruzies en twisten. Als Varkens kwaad worden, zal dit nooit lang duren. Men weet steeds waar men met ze aan toe is.
 • Een varken praat niet zo veel. Varkens maken niet veel vrienden, maar de vriendschappen die ze maken, zijn voor het leven. Varkens zijn extreem trouw. Ze hebben een grote honger naar kennis, studeren veel en zijn over het algemeen goed op de hoogte van alles.
 • Varkens houden van pleziertjes en feestjes. Ze kunnen erg goed organiseren en hoeven hierbij niet zo nodig op de voorgrond te staan. Ze zijn wat naïef en zien wat al te makkelijk negatieve kanten van anderen door de vingers. Soms vallen ze hierdoor makkelijk ten prooi aan mensen die misbruik van ze willen maken. Zelf zijn Varkens erg betrouwbaar.

Varken kan goed overweg met

 • Dierenteken Haas
 • Dierenteken Geit
© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wie Past bij Wie? Relatiematch - Liefdeshoroscoop AstrologieWie Past bij Wie? Relatiematch - Liefdeshoroscoop AstrologieWie past bij wie volgens de Chinese astrologie? Welke Horoscopen: Dierentekens (vgl. sterrenbeelden) passen goed bij elk…
Chinese astrologie horoscoop - DierentekenstabelChinese astrologie horoscoop - DierentekenstabelDe Chinese astrologie kent 12 dierenriemtekens en 5 elementen. De 12 maanjaren hebben dierennamen: Rat, Os, Tijger, Haas…
Chinese Liefdes Horoscoop - Wie Past bij Haan?Chinese Liefdes Horoscoop - Wie Past bij Haan?Chinese relatie horoscoop van de haan. Welk dierenteken is er het meest geschikt als partner van de haan? Wie past het b…
Chinese Horoscoop - Wie Past bij Geit? Liefde - RelatieChinese Horoscoop - Wie Past bij Geit? Liefde - RelatieChinese Astrologie - Wie past er bij wie? Welke dierentekens passen er het beste bij de geit (of schaap) op het gebied v…

Chinese Astrologie horoscoop - De vijf elementenChinese Astrologie horoscoop - De vijf elementenDe Chinese astrologie kent twaalf Dierenriemtekens. Anders dan bij Westerse astrologie heeft dit niets te maken met plan…
Basisinformatie over astrologieBasisinformatie over astrologieAstrologie is een eeuwenoude methode. Vele geleerden hebben zich gebogen over dit fenomeen. Een sceptische persoon zegt…
Bronnen en referenties
 • Astrologie Cursus H. v. der Velde (Psycholoog/Astroloog).
 • Uitgave eigen beheer.
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 01-02-2017
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.