Organisatiebeschrijving Rijnstate

De organisatie heet Rijnstate, voorheen heette deze de Alysis Zorggroep. Rijnstate is een zorginstelling in de regio’s Arnhem, Rheden en De Liemers. Het heeft dan ook ziekenhuizen op verschillende locaties, namelijk in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid. Allemaal bieden zij ziekenhuiszorg van topklinische kwaliteit, dat betekent hooggespecialiseerde medische zorg in een opleidingsziekenhuis, maar ook de basiszorg. Het is een doelgericht samenwerkingsverband. Bij heel Rijnstate werken zo’n 5500 medewerkers die zorgen voor de patiënten, dit zijn er jaarlijks ruim een half miljoen. Van deze medewerkers zijn er meer dan 300 specialisten, bij Rijnstate kun je ook terecht voor 29 verschillende specialismen. Rijnstate is de grootste werkgever in de zorg in de regio en een van de grootste zorgaanbieders van Nederland.

De missie en visie

Voor het woord missie wordt vaak de Engelse term missionstatement gebruikt. Het is de doelstelling van een organisatie, dit zorgt voor meer samenhang binnen het bedrijf. De missie is dus het doeleind dat waargemaakt moet worden. In het ‘Alysis Zorggroep Jaardocument 2010’ wordt de missie van Rijnstate op de volgende manier beschreven:
“Vanuit onze gezonde instelling bieden wij patiënten hoogwaardige diagnostiek, behandeling en zorg. Met onze gezonde instelling verhogen wij het niveau van de gezondheidszorg en daarmee het welzijn van de inwoners van onze regio.”

De shared values gaan over de bedrijfsopvatting, de bedrijfscultuur en hun identiteit, dit wordt ook wel de visie genoemd. Deze zorgen voor samenhang en sturing in de bedrijfscultuur van deze organisatie. Dit zijn de waarden en normen van het bedrijf: wat vinden zij van belang en wat vinden zij nodig om deze in praktijk te brengen? De shared values van Rijnstate zijn:
 • Wij bieden uitstekende ziekenhuiszorg van topklinische kwaliteit.
 • Wij werken op basis van een gezonde bedrijfsvoering.
 • Wij bieden een aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving.
 • Wij vervullen landelijk een voorbeeldfunctie met onze opleidingen en doen hoogwaardig toegepast wetenschappelijk onderzoek.

De missie en visie gaan meestal samen en ook hier sluiten ze goed op elkaar aan. In de missie gaat het over de gezonde instelling van Rijnstate zelf, in de visie wordt beschreven dat dit gebeurt door een aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving en het vervullen van een landelijke voorbeeldfunctie en hoogwaardig toegepast wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt in de visie vermeld dat de ziekenhuiszorg van topklinische kwaliteit is, hierdoor kunnen ze de rest van hun missie waarmaken: de patiënten hoogwaardige diagnostiek, behandeling en zorg bieden en het niveau van de gezondheidszorg verhogen in de regio.

De strategie

Rijnstate wil op een bepaalde manier om gaan met patiënten, verzekeraars etc., deze manieren zijn vastgelegd in de kernwaarden van de organisatie:
 • Warm: wij stralen warmte en betrokkenheid uit;
 • Vernieuwend: wij leveren vernieuwende zorg;
 • Samen: wij werken in uitstekende samenhang en afstemming met patiënten, verwijzers, verzekeraars, elkaar en andere partijen.

Dit zijn de manieren waarop Rijnstate de doelstellingen wil bereiken die vastgesteld staan in de missie, dit is hun strategy. De medewerkers moeten hieraan meewerken om het tot een succes te laten komen. Zij moeten waarde toevoegen aan de organisatie om de patiënten tevreden te maken en te houden. De medewerkers moeten hiervoor wel gemotiveerd worden, maar zelf moeten zij ook tevreden, productief, kundig en loyaal zijn. Dit zal uiteindelijk voor goede resultaten zorgen en zo worden de doelstellingen bereikt.

Om de doelstellingen te bereiken zijn er ook middelen nodig. De overheid heeft gezorgd voor een vermindering van het middelenkader waardoor het vergoedingenniveau onder druk staat. Rijnstate moet zoeken naar een balans tussen de vergoedingen van verschillende middelen. De ziekenhuizen hebben steeds meer dure geneesmiddelen nodig en kunst- en hulpmiddelen. Daarbij is er ook nog een tekort aan gekwalificeerd personeel. Rijnstate moet zeer efficiënt te werk gaan en blijft zich richten op een goede financiële positie op de lange termijn.

De medewerkers

Het personeelsbeleid wordt gebaseerd op de doelstellingen van de organisatie, maar ook op de strategie. Rijnstate vindt dat er goed voor zijn medewerkers gezorgd moet worden, zodat deze goed voor de klanten zorgen en dit weer positief uitwerkt op de organisatie. Dit principe is ontstaan door Human Relations: mensen zijn meer dan machines, zij zijn mensen die invloed kunnen uitoefenen op de patiënten en kunnen precies doen wat de patiënt graag wilt. De medewerkers worden ook wel staff genoemd, zonder hen zouden alle processen niet plaats kunnen vinden.

Er wordt altijd naar een balans gezocht tussen de eisen en wensen van werknemers en die van werkgevers, dit zorgt voor goed werkgeverschap en werknemerschap binnen Rijnstate. Dit kan bestaan door de goede communicatie tussen medewerkers en manager waarbij aan individuele belangen invulling wordt gegeven. Het is erg belangrijk om met elkaar te praten, zodat iedereen in een prettige sfeer zijn of haar werk kan doen.

Rijnstate moet blijven bestaan uit competente, gemotiveerde, loyale, betrokken, vitale en productieve medewerkers en goed uitgeruste managers. Hiervoor is wel de juiste persoon op de juiste plaats nodig. Dit gebeurt met behulp van de volgende zes pijlers:
 1. Instroom en behoud (vinden en binden);
 2. Arbeid en gezondheid (vitaliteit en inzetbaarheid);
 3. Leren en ontwikkelen (talent en competent);
 4. Plezier en presteren (waarderen en resultaten);
 5. Planning en bezetting (capaciteitsplanning en inzet);
 6. Leiderschap en organisatie (werkgeverschap, communicatie en cultuur).

De organisatie wil vooral zijn medewerkers behouden, zij kunnen binnen het bedrijf dan ook doorgroeien naar een hogere functie. Wanneer er een nieuwe baan ontstaat in de organisatie kan er eerst intern gezocht worden naar een geschikte medewerker. Dat betekent dat er iemand gezocht wordt die al bij Rijnstate werkt, maar een andere functie heeft. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan leren binnen de ziekenhuizen op de gebieden kwaliteit en veiligheid en digitaal werken.

De managementstijl

In 2009 was de communicatie tussen werknemers en werkgevers niet optimaal; er was geen helderheid over taken en geen goede inrichting van de organisatie, de afstand tussen deze twee partijen was te groot. Om deze reden is de style, de manier waarop de manager de medewerkers behandelt, aangepast. Deze aanpassing hield het volgende in:
 • Het benoemen van
  • een medisch manager Zorg;
  • een manager Bedrijfsvoering;
  • capaciteitsmanagers;
 • Aanpassen van de overlegstructuur

Dit moest onder andere zorgen voor een trendbreuk, goede benutting van middelen, cultuurverandering binnen het bedrijf, maar vooral voor de bereidheid om samen aan oplossingen te werken.

Deze aanpassingen zijn door alle partijen goed ontvangen en uitgevoerd, samen behalen zij sneller de goede resultaten. Toch waren er een aantal aanbevelingen. De medewerkers willen graag dat hier iets mee gedaan wordt, zodat zij hun werk het best uit kunnen voeren. De veranderingen die zij graag zien in de managementstructuur:
 1. Een duo bestaande uit de capaciteits- en medisch manager Acuut en Medisch Facilitair.
 2. Zorginhoud en capaciteit komen op het hoogste niveau onder één aansturing.
 3. De capaciteitsmanager Polikliniek wordt ook ingezet voor grootschalige projecten binnen zorginhoud en capaciteit.
 4. Leveringsafspraken en tariefafspraken maken tussen de zorg en capaciteit.
 5. Meer overleg van het Management Team.
 6. De dienstverlening kwalitatief verbeteren en efficiënter maken.

Ambities

De belangrijkste ambitie van Rijnstate is dat deze in verbinding staat met de omgeving. Hierbij wordt gereageerd op de vraag van de omgeving. Dit geldt voor de inhoud van de zorg, maar ook voor de manier waarop deze wordt aangeboden en de manier waarop hierover wordt gecommuniceerd. Ook biedt Rijnstate een aantrekkelijke en inspirerende werkplek, waarbij het opleiden en behouden van gekwalificeerd personeel belangrijk blijft. Deze opleidingen moeten hun kwaliteit behouden en onderscheidend zijn.

Door de toenemende complexiteit van zorg moet er altijd multidisciplinair gewerkt worden, dit geldt voor alle vormen binnen het zorgaanbod. Ook moet er een gezonde bedrijfsvoering blijven bestaan om de dienstverlening te verbeteren en middelen efficiënt in te zetten. Hierbij moet er ook onder andere optimale kwaliteit en veiligheid zijn,maar ook aandacht voor duurzaamheid. Ten slotte moet de structuur per locatie gerealiseerd worden, dit is de regionalisatie.
© 2014 - 2024 Qzweers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Voorbeeld Corporate Story: RijnstateU hebt er vast al eens van gehoord: een corporate story. Het is voor organisaties belangrijk om er een vastgesteld te he…
Overzicht van ziekenhuizen in NederlandOp zoek naar een ziekenhuis bij jou in de buurt? Hoe vind je een overzicht van alle ziekenhuizen in Nederland, zowel aca…
Voorbeeld visuele communicatie (huisstijl): RijnstateVoorbeeld visuele communicatie (huisstijl): RijnstateEen huisstijl geeft vorm aan de identiteit van een organisatie. Deze is dan te herkennen aan bijvoorbeeld een bepaalde n…
Opleiding medisch secretaresseOpleiding medisch secretaresseEen medisch secretaresse heeft een verantwoordelijke baan. Voor deze administratieve baan in de zorg heb je een goede op…

Levertraanzalf en levertraanolieLevertraanzalf en levertraanolieLevertraan is er in de vorm van levertraanolie en levertraanzalf. De olie kan vloeibaar of in de vorm van capsules worde…
Leverpoortader (vena portae hepatis)Leverpoortader (vena portae hepatis)De leverpoortader is een poortader die bloed vanaf de maag, milt, darmen en alvleesklier naar de lever vervoert. Het blo…
Bronnen en referenties
 • 7 januari 2011, Alysis Zorggroep wordt Rijnstate, http://www.rijnstate.nl/web/Nieuws/Alysis-Zorggroep-wordt-Rijnstate.htm
 • Organisatie, http://www.rijnstate.nl/web/Rijnstate-3/Organisatie.htm
 • Over Rijnstate, http://www.rijnstate.nl/web/Rijnstate-3/Over-Rijnstate.htm
 • 6 januari 2012, Mission statement, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mission_statement
 • Alysis Zorggroep Jaardocument 2010, http://www.jaarverslagenzorg.nl
Qzweers (6 artikelen)
Gepubliceerd: 29-06-2014
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.