Veelgebruikte medische termen en hun betekenis

Veelgebruikte medische termen en hun betekenis Als je bij de dokter zit kan het gebeuren dat deze woorden gebruikt waarvan je later, als je weer buiten staat, denkt: wat betekende dat nou eigenlijk? In je zenuwen ben je vergeten het te vragen, of je dacht er later pas aan. Misschien staan ze in een verwijzingsbrief voor de specialist, of op de kaart van een familielid dat in het ziekenhuis ligt. Een overzicht van veelgebruikte algemene medische termen met vertaling.

Bij de dokter: medische termen

We kennen het allemaal wel: in de wachtkamer heb je geoefend hoe je gaat zeggen waarvoor je bij de dokter bent gekomen.
Eenmaal in de spreekkamer komt er vaak nogal wat informatie op je af; maar voor je het weet sta je weer buiten. Het kan zijn dat de dokter een verwijsbrief heeft meegegeven voor de specialist, waarin woorden staan die je onbekend zijn. Misschien heb je een aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek, waarop vreemde termen staan geschreven. Een andere situatie kan zijn dat je op bezoek bent in het ziekenhuis omdat daar een familielid is opgenomen. Op de patiëntenkaart bij het bed staan woorden en afkortingen, waarvan je de betekenis niet kent. Natuurlijk zijn er heus wel artsen die duidelijk uitleggen wat ze bedoelen; voor andere situaties kan de volgende lijst een hulp zijn.

Veelgebruikte medische termen met hun betekenis

Een aantal woorden dat in de volgende tabel staat wordt niet alleen gebruikt in de medische wereld maar ook daarbuiten. Veel woorden zijn afgeleid van het Latijn of Grieks. Vaak worden er afkortingen gebruikt. In de tabel staan algemene termen en woorden die worden gebruikt voor lichaamsfuncties, lichaamsdelen, een toestand, handelingen, situaties, enz. Ook staan er benamingen in die worden gebruikt voor een aantal algemene (ziekte)verschijnselen, maar geen namen van specifieke ziekten en aandoeningen.

Gebruikte termBetekenisOpmerking/toelichting afkorting
A/ziektegeschiedenisanamnese
a.b.antibiotica
ADrechteroorauriculus dexter
ADduur van het uitblijven van de menstruatieamenorroeduur
ADSbeide orenauriculus dexter et sinister
a termeverwachte datum van bevallen
acuutplotseling beginnend
amenorroeuitblijven van de menstruatie
anamneseziektegeschiedenis
anemiebloedarmoede
anorexiegebrek aan eetlust
antiseptischvrij van ziektekiemen
apnoetijdelijke onderbreking van de ademhaling
asymptomatischzonder ziekteverschijnselen
atypischzonder kenmerkende eigenschappen
autopsielijkschouwing
B/beleid
bacteriaemiebacteriën in het bloed
BDZbeiderzijds
benignegoedaardig
breedspectrummet een breed werkingsgebiedbij antibiotica
C/conclusie
catheter a demeureverblijfscatheter
CCUafdeling hartbewakingCoronary Care Unit
chronisch langdurig
circulatiebloedsomloop
controle
congenitaalaangeboren
corpus alienumvoorwerp in het lichaam dat daar niet thuishoort
cyanoseblauwachtige verkleuring van de huid
def.ontlastingdefaecatie
deficiëntietekort
diagnosevaststellen van de aard van een ziekte
diast.onderste waarde bloeddrukdiastole
diffuusverspreid
drainagehet afvoeren van vocht uit een wond
dyspnoeademnood, kortademigheid
durante partutijdens de bevalling
dysmatuurop tijd geboren maar met een te laag gewicht
ECGhartfilmpjeelectro-cardiogram
e.c.i.door onbekende oorzaake causa ignota
EEGfilmpje van de hersengolvenelectro-encefalogram
ery'srode bloedcellenerytrocyten
erytheemroodheid
exacerbatieverergering
exantheem rode huiduitslag
fractuurbotbreukook aangeduid met #
febriskoorts
fluoruitvloed, afscheiding
foetorstank
fulminantheftig
g.ageen afwijkingen
g.d.ageen directe afwijkingen
gravidazwanger
hematogeenvia het bloed
hematoombloeduitstorting, blauwe plek
hepatosplenomegalievergroting van lever en milt
hypertensiehoge bloeddruk
hypotensielage bloeddruk
icterusgeelzucht
ICUafdeling intensieve bewakingIntensive Care Unit
incubatietijdtijd tussen besmetting en uitbreken van een ziekte
idiopathischvan onbekende oorzaak
i.m.in de spierintramusculair
immatuuronvolledig ontwikkeld
immuniteitweerstand tegen ziekte
immuungecompromitteerdeen niet goed werkend immuunsysteem
in partuaan het bevallen
incisie, incideren insnijding, insnijden
infectieus1.besmettelijk 2. iets dat in staat is een infectie te veroorzaken
intoxicatievergiftiging
intracutaanin de huid
IUDspiraaltjeintra uterien device
invasiefbinnendringend
i.vin de aderintraveneus
klinischmet betrekking tot: de kliniek; onderzoek en behandeling van patiënten
KRkoude rilling
laesiebeschadiging, verwonding
latentverborgen
leuco'switte bloedcellenleucocyten
leucopenieweinig witte bloedcellen
lilinks, linker
liquor cerebrospinalisvocht uit hersenen/ruggenmerg
l.o.lichamelijk onderzoek
LOBlinker onderbuik
LOKlinker onderkwab (long)
lokaalplaatselijk
LPruggenprik waarbij vocht wordt afgenomenlumbaalpunctie
LWIluchtweginfectie
malabsorptiegebrekkige opname van voedingsstoffen
malaisegevoel van ziek-zijn
malignekwaadaardig
maternaalmet betrekking tot de moeder
metastasenuitzaaiingen
mictieurinelozing
mucoidlijkend op slijm
multipleveelvoudig
necroseweefselversterf
neonaatpasgeborene
NHnaar huis
norm.normaal
O/onderzoek
OACde pilorale anticonceptie
obductielijkschouwing
ODrechteroogoculo dextra
ODSbeide ogenoculo dextra et sinistra
oedeemophoping van vocht
OKoperatie(kamer)
oraalvia de mond
OSlinkeroogoculo sinistra
palp. onderzoek door betastingpalpatie
parenteraalbuiten het maag-darmstelsel om, direct in de bloedvaten
partusgeboorte
pathogeenziekteverwekkend
perifeeraan de buitenzijde
peristaltiekdarmbeweging
persisterendaanhoudend
petechiënpuntbloedingen
Ppols
P/plan
p.o.door de mondper os
POpsychologisch onderzoek
POBpijn op de borst
postoperatiefna operatie
prematuurvoortijdig
preoperatiefvoor operatie
preventiefter voorkoming
primairoorspronkelijk
profylaxevoorbehoedmiddel, voorkoming van ziekten
prognosevermoedelijke verloop van een ziekte
progressieftoenemend in ernst
psychosomatischmet betrekking tot het verband tussen geest en lichaam
punctieprik
purulentpussig
quarantainegedwongen plaats en/of duur van afzondering i.v.m. besmettelijke ziekten
RBKrechter bovenkwab (long)
rerechts, rechter
recidiverendherhaling van bepaalde ziekteprocessen
remissietijdelijke vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen
resectieoperatieve uitsnijding
resorptieopname van stoffen
resistentieweerstand van een micro-organisme tegen de werking van medicijnen
respiratieademhaling
respiratoir insufficiëntieonvoldoende werking van de ademhaling
RIPruimte innemend proces
ROBrechter onderbuik
ROKrechter onderkwab (long)
RvCreden van consult
RvKreden van komst
RvOreden van opname
secreetuitscheidingsproduct
sectio (caesarea) keizersnede
secundair bijkomend, als gevolg van iets anders
SEHspoedeisende hulp
significantbelangrijk
statuspatiëntendossier
subacuutvan betrekkelijk korte duur
subcutaanonder de huid
subfebrielmatig koortsig
subklinischzonder klinische verschijnselen
SVsondevoeding
symm.symmetrisch
symptomenziekteverschijnselen
syndroomeen groep van verschijnselen die horen bij één aandoening
syst.bovenste waarde bloeddruk systole
temptemperatuur
tensiebloeddrukook afgekort als RR
therapiebehandeling
THPtotale heupprothese
TKPtotale knieprothese
toxischgiftig
traumaverwonding, letsel, beschadiging (lichamelijk of psychisch)
tremorbeving, trilling
trombo'sbloedplaatjestrombocyten
urgeaandrang
UWIurineweginfectie
venapunctiehet aanprikken van een ader om bloed af te nemen
X-thoraxröntgenfoto van de borstkas
z.n.zo nodig

Deze lijst is uiteraard niet volledig en kan nog uitgebreid worden.
© 2009 - 2024 Lexia, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Woordenlijst zwangerschapWoordenlijst zwangerschapAls je zwanger wilt worden of bent, krijg je vroeg of laat te maken met allerlei woorden en termen waarvan de betekenis…
Medische terminologie - VoorvoegselsMedische terminologie - VoorvoegselsIn de medische wereld wordt veelal gebruik gemaakt van medische termen. Vooral door fysiotherapeuten, artsen, podotherap…
Medische Terminologie, medische termen hoe zit het in elkaarMedische Terminologie, medische termen hoe zit het in elkaarEen artikel over medische termen, wat bedoelen ze met de latijnse woorden? Een uit meerder delen bestaand stuk over deze…
Urine en onderzoek: betekenis medische termenUrine en onderzoek: betekenis medische termenDe termen die op een formulier voor laboratoriumonderzoek staan zijn niet voor iedereen bekend. Het zijn niet alleen de…

Kruidengeneesmiddelen zelf makenHet is niet moeilijk om een kruidengeneesmiddel zelf te maken, het kost even wat tijd, maar de aanschaf voor dure spulle…
Angsten en fobieën: zo kom je eraan, zo kom je erafAngsten en fobieën: zo kom je eraan, zo kom je erafAngst is fijn als er een leeuw in de buurt is, want dan leidt het tot broodnodige actie. Angst kan echter ook onterecht…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Eommina, Pixabay
  • http://www.encyclo.nl
Lexia (181 artikelen)
Laatste update: 22-10-2017
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.