Bestuursrechtelijke premie wanbetalers

Bestuursrechtelijke premie wanbetalers Vanaf september 2009 is de Regeling Wanbetalers Zorgpremie van kracht. Wie een betaalachterstand van zes maanden of meer heeft, wordt door zijn zorgverzekeraar aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), dat vervolgens elke maand een verhoogde premie op het salaris of de uitkering laat inhouden totdat de totale schuld voldaan is.

Regeling wanbetalers zorgpremie

Inkomens en uitkeringen in ons land zijn van een zodanig niveau dat iedere Nederlander in staat moet worden geacht om zijn zorgpremie te betalen. Toch zijn er bijzondere omstandigheden denkbaar waarbij, zélfs bij ontvangst van een zorgtoeslag, de premiebetaling in het gedrang kan komen.

Zelf dragen kosten medische behandelingen niet wenselijk

Formeel kan een zorgverzekeraar een verzekering beëindigen als de verzekerde zijn zorgpremie niet betaalt. Die zou daardoor onverzekerd kunnen raken en de kosten van medische behandelingen zelf moeten dragen. De overheid acht dat geen wenselijke situatie en heeft om die reden de "regeling wanbetalers" in het leven geroepen. De daarin opgenomen sancties bieden aan zorgverzekeraars de middelen om betaling van de achterstallige premies af te dwingen.

Vordering naar CVZ bij 6 maanden achterstand

Wie zijn premies zorgverzekering onbetaald laat, kan van zijn zorgverzekeraar rappels en aanmaningen verwachten. Ook zal men u een betalingsregeling aanbieden en attenderen op de mogelijkheden van schuldhulpverlening. Wie ook daar niet op reageert en zijn betaalachterstand laat oplopen tot 6 of meer maandpremies, wordt als wanbetaler aangemeld bij het CVZ. Uw ontvangt daarvan een schriftelijke kennisgeving. Bent u het niet eens met die maatregel, dan dient u zich in verbinding te stellen met uw zorgverzekeraar.

Wanbetalers: hun aantal neemt toe

Het aantal wanbetalers in de zorgverzekering groeit. Volgens opgave van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) waren er in 2010 meer dan 280.000 wanbetalers. Een niet te verwaarlozen aantal dat ervoor zorgt dat de premies voor andere verzekerden omhoog gaat. Naar verluidt kostten wanbetalers ons in 2011 al 27 euro op jaarbasis. Zoals hiervoor al vermeld, wordt iemand als wanbetaler bij het College van Zorgverzekeringen aangemerkt als hij een betaalachterstand van 6 maanden heeft.

CVZ incaseert premie plus extra opslag

Vanaf het moment dat u als wanbetaler bij het CVZ geregistreerd staat, dient u de nominale zorgpremie niet langer te betalen aan uw zorgverzekeraar maar aan het CVZ. Niet alleen wordt de premie zorgverzekering vanaf dat moment als "bestuursrechtelijke premie" aangeduid, hij wordt ook nog eens verhoogd tot 130% van het oorspronkelijke bedrag. Wie dus eerst 100,00 per maand betaalde, moet daarna 130,00 maandelijks ophoesten.

Overigens wordt uw schuld bij de zorgverzekeraar door betaling van de bestuursrechtelijke premie aan het CVZ niet ingelost. Daarvoor dient u zelf een betalingsregeling met de zorgverzekeraar af te spreken.

Wanbetaler blijft verzekerd

Wanbetalers blijven verzekerd voor de zorg uit de Zorgverzekeringswet. Wie medische zorg nodig heeft, krijgt die ook en ontvangt een vergoeding van de kosten conform de bepalingen van zijn verzekeringspolis. Eventuele nota´s kan men dan ook op de gebruikelijke wijze bij zijn zorgverzekeraar declareren.

Let wel: alleen voor de basisverzekering geldt een wettelijke verplichting en de bestuursrechtelijke premie heeft daarom alleen dáárop betrekking. Uw zorgverzekeraar kan dus wel uw aanvullende verzekering opzeggen, ervan uitgaande dat u de premies daarvoor ook onbetaald laat.

Inning bestuursrechtelijke premie

Zodra u bij het CVZ als wanbetaler bent geregistreerd, wordt er een kennisgeving aan uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenbedrijf verzonden. Die is dan wettelijk gehouden om de bestuursrechtelijke premie in te houden op uw salaris, uit-
kering of pensioen. Vervolgens draagt de werkgever of het uitkeringsorgaan het bedrag af aan het CVZ.

Wie geen (regelmatige) inkomsten heeft, mag elke maand een betaalverzoek van het Centraal Justitieel lncasso Bureau (CJIB) op zijn deurmat verwachten en dient de premie zelf over te maken. Dat wordt ook van u verwacht als uw inkomsten te gering zijn om daarop de bestuursrechtelijke premie in te houden.

Aangepaste regeling voor minima

Wie een uitkering op bijstandsniveau geniet, kan aanspraak maken op een aangepaste regeling. In dat geval wordt alleen de basiszorgpremie op de uitkering gekort, dus exclusief de boete van 30 %. Wél dient u het verschil tussen de bestuursrechtelijke premie en de reguliere zorgpremie nog te voldoen. U krijgt daarvoor een acceptgiro van het CJIB.

De uitkeringen waarbij de aangepaste regeling toegepast wordt, zijn:
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandenwet (ANW)
 • Tijdelijke Wet Beperking lnkomensgevolgen Arbeidsongeschiktheidscriteria (WBIA)
 • Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong-gehandicapten (Wajong)
 • Toeslagenwet (TW)
 • Wet Werk en Bijstand (WWB)
 • Wet lnvesteren in Jongeren (WlJ)
 • Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WIK)
 • Vervolguitkering Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)

Aanpak wanbetaling zorgpremie Enschede

Een zorgstelsel zoals we dat in Nederland kennen, verlangt van mensen dat ze solidair zijn in alle geledingen van de samenleving:
 • armen en rijken;
 • gezonden en zieken;
 • jongeren en ouderen.

Als men zijn premie niet betaalt, ondergraaft men de fundamenten van dit stelsel. Op 20 augustus 2012 werd daarom in Enschede een proef gestart om wanbetaling van zorgpremie verder tegen te gaan. Minister Schippers van Volksgezondheid gaf daarvoor de aftrap. De financiering van het initiatief komt voor rekening van het ministerie van Volksgezondheid.

Men wil met het project de instroom van nieuwe wanbetalers terugdringen en het aantal wanbetalers dat al in de regeling zit, sneller daaruit laten afvloeien. Ons land telde met betrekking tot de zorgpremie in augustus 2012 nog circa 300.000 wanbetalers, verzekerden dus met een betaalachterstand van een 1/2 jaar of meer.
© 2010 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wanbetalers zorgverzekeringWanbetalers zorgverzekeringSinds de invoering van de nieuwe zorgverzekering is het aantal achterstallige zorgpremies flink opgelopen. Verzekeraars…
CAK: premie 2021 omhoog (wanbetaler Zorginstituut Nederland)CAK: premie 2021 omhoog (wanbetaler Zorginstituut Nederland)Is de premie zorgverzekering niet op tijd betaald en achterstand in betalen? Dan komt het Zorginstituut Nederland ZIN in…
Premie zorgverzekering voor minima onbetaalbaarPremie zorgverzekering voor minima onbetaalbaarTot het jaar 2006 waren de Nederlanders met lage inkomens verzekerd voor zorg via de ziekenfondsverzekering. Sinds 2006…
Verzekering: verzekeren tegen wanbetalersVerzekering: verzekeren tegen wanbetalersBedrijven hebben steeds meer last van wanbetalers. Het is mogelijk om u daar tegen te verzekeren. Verzekeraars zijn echt…

Hoe je snel kan afvallen: tips, supplementen en hulpmiddelenHoe je snel kan afvallen: tips, supplementen en hulpmiddelenAfvallen is lastig. Naast een goed voeding- en bewegingspatroon, kunnen supplementen, sommige voeding en wat tips en tru…
Een gezichtmassage gevenDoor een goede massage raakt uw lichaam afvalstoffen kwijt, wordt de doorbloeding van de huid beter en worden spieren we…
Bronnen en referenties
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 26-09-2018
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.