Medische terminologie - Achtervoegsels

Medische terminologie - Achtervoegsels Net als voorvoegsels en stamwoorden hebben achtervoegsels als kenmerk om iets aan te duiden wat algemeen is voor een bepaalde aandoening, medicatie of andere medische termen die gebruikt worden binnen de medische wereld. Het gebruik van deze achtervoegsels zorgt voor duidelijkheid van woorden die meerderen betekenissen kunnen geven aan verschillende woorden, terwijl het achtervoegsel hetzelfde blijft.

Medische terminologie

Hieronder worden een aantal veelvoorkomende achtervoegsels beschreven met hun betekenis, een voorbeeld en de letterlijke betekenis van dit voorbeeld.

AchtervoegselBetekenisVoorbeeldLetterlijke betekenis
-aalalslateraalaan de zijkant
-aatkenmerkprimaateerste soort
-agogumdrijvendcholagogumgaldrijvend
-airhoedanigheidcelibatairongehuwd
-airbetrokken bijprimaireerste
-algiepijnmyalgiespierpijn
--archeaanvangmenarchebegin van menstruatie
-baarin staateetbaarin staat gegeten te worden
-blastbouwfibroblastvezelmaker
-clastafbraakosteoclastbotafbreker
-cultuurkweekhorticultuurtuinbouw
-culumverkleinendcorpusculumlichaampje
-culusverkleinendhomunculusklein mensje
-dragendbevattendzaaddragendzaad bevattend
-dyniepijncoccydyniepijn in de stuit
-ectomieuitsnijdenthyroïdectomiewegnemen schildklier
-eiverkleinendscalpelklein mes
-ensisafkomstig uitsinensisafkomstig uit China
-erendleidendadducerendaanvoerend
-erentdragendafferenttoevoerend
-erigvol vanbloederigvol bloed
-escentwordendadolescentvolwassen wordend
-faagetermacrofaaggrote eter
-ficerendoenmodificerendoen wijzigen
-flexiebuigenddorsale flexienaar achteren buigend
-fugaalvliedendcentrifugaalmiddelpuntvliedend
-fylbladchlorofylgroen blad
-geenverwekkendcarcinogeenkankerverwekkend
-gliasteunneurogliasteunweefsel van zenuwstelsel
-gramgeschrevenelektrocardiogramgeschreven hartslag
-heidtoestandnuchterheidin nuchtere toestand
-heidaardwrangheidbitterheid
-iasisziekte alselefantiasisolifantsziekte
-ibelin staatsensibeltot voelen in staat
-icakunstgeneticakunst van het verwekken
-idaestamretroviridaeretrovirussen
-idetoestandmorbidepathalogisch
-ieziektepneumonielongziekte/ontsteking
-ig-achtigpappigbrijachtig
-ingwerkingspijsverteringverteren
-ischalstoxischals gif
-iskverkleinendasterisksterretje
-ismeverslavingalcoholismealcoholverslaving
-istvaardig inchiropodistvoetbehandeling
-itisontstekingbursitisslijmbeursontsteking
-itudekwaliteitamplitudeslingerwijdte
-jeverkleinendblaasjekleine blaas
-kèlezak/tumorhydrokèlewaterzak
-lobbiggespeltentweelobbigin tweeën gespleten
-looszondertandelooszonder tanden
-lustigvol vanstrijdlustigvol vechtlust
-meterinstrumentmanometerdrukmeter
-morfvormigantropomorfals de mens
-mycesschimmeldermatomycosehuidschimmel
-ode-achtignematodedraadachtige
-oïd-achtigsarcoïdvleesachtig
-oomuitwascarcinoomharde knobbel
-oriumplaatsvomitoriumplaats om te braken
-orragiestromenmenorragiemenstruatiebloedingen
-oseziekte metscleroseziekte met verharding van weefsel
-osus-achtigvaricosusvarixachtig
-otomiesnijden intracheotomiesnee in luchtpijp maken
-paravoortbrengenmultiparaveel kinderen voortgebracht
-pauzeeindmenopauzeeind van menses
-penietekortleukopeniete weinig witte bloedlichaampjes
-plakievlak/breedleukoplakiewit, vlak gedeelte
-sienaam vanepilepsieziekte met insulten
-sietetenparasietsamen eten met
-slagdodelijkdoodslagmoordend
-stomaopeningcolostomaopening in colon
-tiefmakendabortiefvruchtafdrijvend
-ulaverkleinendpapulabultje
-verwekkendmakendslaapverwekkendin slaap makend
-vormiggevormdspoelvormigals een speol gevormd
-wekkendafstotenweerzinwekkendafstotelijk
-zaamtoestandduurzaamonverslijtbaar
-zuchttoestandgeelzuchtgeel

Lees verder

© 2011 - 2020 Jerommeke31, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Medische Terminologie, medische termen hoe zit het in elkaarMedische Terminologie, medische termen hoe zit het in elkaarEen artikel over medische termen, wat bedoelen ze met de latijnse woorden? Een uit meerder delen bestaand stuk over deze…
Opleiding medisch secretaresseOpleiding medisch secretaresseEen medisch secretaresse heeft een verantwoordelijke baan. Voor deze administratieve baan in de zorg heb je een goede op…
Fasen van schadevergoeding: de onderzoeksfaseFasen van schadevergoeding: de onderzoeksfaseIn de onderzoeksfase staat het bepalen van de medische omstandigheden en arbeids(on)geschiktheid centraal. Men kan hierv…
De invloed van Simon Stevin op de Nederlandse taalDe invloed van Simon Stevin op de Nederlandse taalSimon Stevin werd geboren te Brugge in 1548 en stierf in 1620. Hij was onder andere een tijdgenoot van Johannes Calvijn,…

Wat zijn slaapproblemen?Wat zijn slaapproblemen?Iedereen kent het wel, slaapproblemen, wie heeft er nou niet eens last van? Bij sommige mensen blijft dit probleem maar…
Bloeddrukwaarden. Wat betekent mijn bloeddruk?Bloeddrukwaarden. Wat betekent mijn bloeddruk?Telkens we naar de dokter gaan en onze bloeddruk gecontroleerd wordt zegt de arts ons enkele cijfers, maar hoeveel van o…
Bronnen en referenties
  • Medische Encyclopedie

Reageer op het artikel "Medische terminologie - Achtervoegsels"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Jerommeke31
Gepubliceerd: 06-09-2011
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!