Het onethisch gedrag in de medische wereld

Het onethisch gedrag in de medische wereld De medische wereld is ook bezweken aan de druk naar meer consumeren. De cliënten bepalen welke behandeling ze willen ondergaan; ze kiezen zelf hoelang ze verslavende medicatie nemen en de geneesheren moeten volgen. Hierdoor zondigen ze meer en meer tegen de geneeskundige code.

Het Michael Jacksonsyndroom

In de huidige maatschappij staat het individu centraal. De klant is opperkoning! Wat hij vraagt kan hij mits het juiste prijskaartje bekomen. Er worden weinig of geen grenzen gesteld aan de consumptie- en individugerichte drang naar meer. Alles is koopbaar! Veel verder dan het ruimtetoerisme kan de mensheid niet gaan.
De medische wereld bezwijkt, ondanks hun gedragscode, ook aan deze tendens.

The King of pop, Michael Jackson, is het slachtoffer van het niet naleven van deze code. Hij was ontevreden over zijn uiterlijk waardoor hij heel wat cosmetische chirurgie heeft laten uitvoeren: zijn neus, zijn kin, zijn wenkbrauwen, een volledige facelift. Toen Toby Mayer, een Amerikaans chirurg, een verdere behandeling weigerde vond Michael Jackson zonder probleem een andere chirurg.
Het muzikaal genie is veel te vroeg ten onder gegaan door verslaving aan plastische chirurgie en pijnstillers. Geen familie of dokter in zijn entourage heeft hem op de hoogte gebracht van de mogelijke risico’s van veelvuldige ingrepen en overdreven zucht naar pijnstillende medicatie.


De theorie van de Belgische geneeskundige code

“De geneeskundige plichtenleer is het geheel van de beginselen, gedragsregels en gebruiken die iedere geneesheer moet eerbiedigen of als leidraad nemen bij de uitoefening van zijn beroep”. (artikel 1)
De code van geneeskundige plichtenleer is opgesteld door de nationale raad van de orde van de geneesheren en biedt de praktiserende geneesheren een goede houvast om in de voortdurend veranderende maatschappij duidelijk grenzen te stellen.
De geneesheer dient ten alle tijden te waken over de gezondheid van het individu en van de gemeenschap. In de geneeskunde staat de menslievende opdracht centraal. (artikel 3)

Wordt er niet vaak gezondigd tegen artikel 10 dat stelt dat geneeskunde op geen enkele wijze als een handelszaak mag opgevat worden?
Klant is koning geldt niet in alle sectoren en zeker niet in de medische wereld waar de klant een beroep doet op de expertise van een geneesheer met als doel de gezondheid te bevorderen. Een arts is vrij om een bepaalde behandeling niet uit te voeren, dit omwille van persoonlijke of beroepsmatige redenen, behalve in geval van hoogdringendheid of vanuit zijn menslievende plicht (artikel 28).

Artikel 36 stelt dat de geneesheer beschikt over een diagnostische en therapeutische vrijheid. Dit houdt het volgende in:
  • hij vermijdt onnodig dure onderzoeken of behandelingen.
  • hij schrijft enkel medicatie of een behandeling voor indien dit medisch verantwoord is en niet omdat de ‘klant’ hiernaar vraagt.
  • hij gaat overconsumptie en overdosering van medicatie tegen.

Elke vorm van afhankelijkheid tracht de geneesheer te voorkomen. De patiënt wordt gewezen op de risico’s van verkeerd gebruik en misbruik van verslavende substanties (artikel 37 a).
“De geneesheer zet zich in om de patiënten die afhankelijk zijn van dergelijke substanties of deze misbruiken te helpen. Hij opteert voor een multifactoriële benadering van de problematiek zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak”. (artikel 37 b)
Indien er vervangmiddelen worden gegeven zal er regelmatig nagegaan worden of deze afgebouwd of stopgezet kunnen worden. (artikel 37 c)

In artikel 49 staat dat een chirurg een ingreep mag weigeren als de indicatie onvoldoende verantwoord is of indien hij een andere gegronde reden heeft.

Een geneesheer heeft een sociale en economische verantwoordelijkheid. In welk sociaal milieu hij ook werkt, hij dient de kwaliteit van de verzorging te verbeteren. (artikel 100)

De ontspoorde praktijk

De plichtenleer staat loodrecht tegenover de dagelijkse praktijk van de cosmetische chirurgie, de bypassmaagoperaties en het wisselen van huisarts op zoek naar een medicatievoorschrift. Een verslaving wordt vaak in leven gehouden. Daarnaast worden de meeste burgers die de kaap van 45 jaar passeren afhankelijk gemaakt van een of ander medicijn. Hoofdzakelijk gebeurt dit eerder vanuit commerciële redenen dan vanuit medische gronden.

Een artikel in De Morgen haalt een onderzoek aan dat uitgevoerd is in zestien landen. Daaruit blijkt dat zeventien procent van de meisjes en twaalf procent van de jongens tussen vijftien en vijfentwintig jaar plastische chirurgie overweegt. In België heers er een onenigheid tussen de chirurgen of dit verantwoord is bij jongeren onder de achttien jaar. Gelukkig dienen de ouders ook akkoord te gaan met een ingreep. Het meisje in het artikel heeft de 3800€ zelf moeten betalen. In ruil hiervoor heeft ze nog steeds geen gevoel in haar borsten, heeft ze slaapproblemen en meer kans op borstkanker.

Vaak krijgt de ingreep de stempel 'medisch noodzakelijk' waardoor de mutualiteit een groot gedeelte van de kosten terug betalen.
Voordat er overgegaan wordt tot cosmetische chirurgie kan men eerder aan een gedragsmatige aanpak denken. De jonge mensen zijn mentaal en lichamelijk nog niet volledig ontwikkeld. In de puberteit is een laag zelfbeeld of het zichzelf in vraag stellen eigen aan de levensfase. De jongeren spiegelen zich aan hun omgeving. In plaats van obsessief met hun uiterlijk bezig te zijn kunnen ze beter ondersteund worden in het aanvaarden van hun eigen persoon. Elke mens is uniek. Van zodra een persoon zichzelf op een positieve manier benadert, zal die veel zelfbewuster in het leven staan.

In de praktijk is het niet altijd evident. Het is een evenwichtsoefening voor de geneesheren tussen de code van goede praktijk en de eisende, soms psychisch labiele patiënt.
© 2012 - 2024 Druide, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schoonheidsoperatie niet zonder risicoSchoonheidsoperatie niet zonder risicoEen schoonheidsoperatie is een ingreep die bedoeld is als subjectieve verfraaiing van het menselijk lichaam. Een medisch…

Rugpreventie bij kinderverzorgingRugpreventie bij kinderverzorgingBen jij een kinderverzorgster waardoor je de hele dag door kinderen moet oppakken? Of ben jij een moeder met jonge kinde…
Sporten is gezondBeweging zorgt dat de kans op welvaartsziekten effectief verminderd wordt. De norm hiervoor is minimaal 5 dagen per week…
Bronnen en referenties
  • De code van de geneeskundige plichtenleer (versie van 28/05/2012)
  • De Morgen, 30 juni 2012, Kim Van de Perre en Lauren Heeffer
Druide (23 artikelen)
Gepubliceerd: 25-07-2012
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Lifestyle
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.