Spirituele erotiek, van vrijen tot bevrijding

Spirituele erotiek, van vrijen tot bevrijding De meeste mensen zien klaarkomen als de ultieme uitkomst van een sexuele beleving. Zonder een orgasme is de sex niet goed geweest, zo denkt menigeen. Spiritueel ingestelde mensen vinden dat dit orgasme een overbodige lichamelijke obsessie is. Je kunt prima vrijen zonder orgasme. Zachtaardig zijn, knuffelen en speelsheid zijn belangrijke waarden in het liefdesspel. Je kunt ervoor kiezen om niet meegesleept te worden door verharding op alle vlakken in de maatschappij. Ga voor liefkozingen, zachte aanrakingen en ware liefdesgevoelens door de Karezza-methode toe te passen.
Let op! Dit artikel is geschreven vanuit de persoonlijke visie van de auteur en bevat mogelijk informatie die niet wetenschappelijk onderbouwd is en/of aansluit bij de algemene zienswijze.

Spirituele sex is alchemie tussen man en vrouw. / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)Spirituele sex is alchemie tussen man en vrouw. / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)

Inhoud:


Sex zonder orgasme is gezond

Vroeger dachten mensen dat het ongezond is om sex te bedrijven zonder orgasme. Met name mannen, zouden er gefrustreerd van kunnen worden als ze niet klaar zouden komen. Dat is een al te eenvoudige redenering die geen stand houdt. Sex is van oorsprong bedoeld om nieuw leven te maken. Voor veel dieren is dit de enige functie van sex. Mensen zijn ook dieren, maar ze kunnen het dierlijke ontstijgen door hogere vormen van genietingen te beleven aan sexuele handelingen. Sex is het ultiem delen van liefde. De liefde voor elkaar als sexpartners zal ongetwijfeld bestaan bij spirituele mensen maar er is daarnaast nog een hogere vorm van liefde; de onvoorwaardelijke liefde tot elk onderdeel van de kosmos. Omdat sex zonder orgasme een culminatie is van liefdesenergie, kan dit een veelomvattend karakter hebben. Je kunt delen in de onvoorwaardelijke liefde. Beide partners kunnen individueel en gedeeld een belevenis ten opzichte van hen omringende schoonheden waarnemen.

Gewone sex gebeurt vaak omdat één van de twee partners ´honger´ heeft. Karezza doe je omdat je wilt genieten en de onvoorwaardelijke liefde wilt bedrijven.

Vermoeid en gefrustreerd

Het is niet bijzonder moeilijk om sex zonder orgasme te krijgen. Als je sterk aan een orgasme als 'beloning' gehecht bent dan is er nu een nieuwe beloning; een veel diepere beleving van wederzijdse liefde. Orgasme is het wegvloeien van alle sexuele energie waardoor het goede gevoel en de liefdeservaring abrupt beëindigt. Het duurt soms niet lang, bijvoorbeeld een half uur, of de partners beginnen frustraties te uiten welke ze echter niet wijten aan het kort daarvoor opgeroepen orgasme. Andere mensen worden enorm moe na een orgasme en vallen vrijwel gelijk als het achter de rug is in slaap. Dat is niet zo gek want er vloeit levensenergie weg. Een man heeft hier over het algemeen meer last van dan een vrouw.

Het dierlijke in de mensen opheffen door alchemie tussen man en vrouw. / Bron: alchemywebsite.com, Wikimedia Commons (Publiek domein)Het dierlijke in de mensen opheffen door alchemie tussen man en vrouw. / Bron: alchemywebsite.com, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Spirituele sex of dierlijke sex

Sex is een magische handeling die de spirituele beleving kan vergroten. De meeste mensen zijn hiervan niet op de hoogte en gebruiken slechts sex op de dierlijke wijze. Men denkt dat een orgasme het hoogtepunt van sex moet zijn. Dat is vanuit spiritueel oogpunt gezien geen juiste handelswijze. Een orgasme is een vorm van zwarte magie. Er komt veel energie vrij bij een orgasme. Deze energie verlaat het lichaam en voedt een krachtenveld dat bij je lichaam hoort. Op deze manier kan het krachtenveld erg sterk worden; zo sterk dat je geleefd wordt erdoor en er niet meer los van kunt komen. Ieder orgasme vergroot de grip van een door jezelf gekweekte demon´.

Orgasme en spiritualiteit

Vele mensen leven in de veronderstelling dat een orgasme een must is. Allerlei spirituele bewegingen over heel de wereld denken daar anders over. Sommige groeperingen stellen regels op. Er zijn ook spirituele organisaties die elke spiritueel mens in zelf-autoriteit laten ervaren wat de juiste keuzes zijn in het leven. Speciaal voor hen is het een overweging waard om het fenomeen orgasme te onderzoeken. Wat gebeurt er tijdens een orgasme? Voor mensen die geen spirituele interesses hebben, is het niet noodzakelijk om na te denken over orgasmes; het hoort bij het lagere of dierlijke bewustzijn.

Orgasme is niet nodig

Tijdens het verrichten van sexuele handelingen is het mogelijk om orgasmeloos sex te hebben. De gevoelens die je verkrijgt door 'voorbij het orgasme' sex te beleven zijn een stuk intenser dan de gevoelens die horen bij dierlijke sex. De energie die verloren gaat door een orgasme wordt aangewend om een diepere beleving van de werkelijkheid en het samen-zijn te verkrijgen. Man en vrouw smelten samen en voelen elkaars gevoelens en gedachten. Je wordt een twee-eenheid. Je bent allebei vrije individuen maar op het spirituele pad help je elkaar een stap vooruit.

Poster die bij de Amerikaanse documentaire Sex, the secret gateway to Eden, hoortPoster die bij de Amerikaanse documentaire Sex, the secret gateway to Eden, hoort

Sex is een spirituele methode

Sommige gnostieke stromingen, zoals Samael Aun Weor die vooral in de V.S. en Zuid-Amerikaanse landen relatief bekend zijn, zeggen dat de Elohim, wat in de bijbel wordt vertaald als God, een groep spirituele leiders waren die mensen met behulp van sex terug naar het Paradijs kunnen leiden. Dat de Elohim een woord in het meervoud is, is zeker. Dat de Elohim, mensen van goddelijke afkomst, leraren voor de mensheid waren is de meest logische uitkomst als je de bijbel leest. De bijbel is volgens gnostici uit heel de wereld geen boek dat is bedoeld voor een religie gebaseerd op machtsverhoudingen maar het heilige schrift is een spiritueel boek dat al in het begin van de jaartelling is aangepast door mensen die er een legitimatie van het bouwen van kerkelijke instituten en machtsstructuren aan ontlenen. De bijbel is net zo spiritueel als de Tao of de teksten van Hermes Trismegistos.

Sex is de poort naar Eden

Er is in 2006 een documentaire verschenen met de naam 'Sex, the secret gateway to Eden.' Vrij vertaald is dat: 'Sex, de geheime poort naar Eden'. In deze documentaire wordt uit de doeken gedaan wat de werkelijke oorsprong is van het samen verrichten van sexuele handelingen door man en vrouw. Door het samen-zijn ontstaat er een alchemie, een transformatie van energie die uiteindelijk de kundalini doet ontvouwen. De kundalini is een energiesysteem wat bij ieder mens ligt opgerold onderaan de ruggengraat. Door het uitrollen van de kundalini kan het goddelijke deel van de mens gereactiveerd worden. Voor veel kerkbestuurders klinkt dit erg vreemd want men doet al 2000 jaar lang hun best om het goddelijke buiten de mens te plaatsen. Het kan daarom een totaal nieuw inzicht zijn om de bijbel opnieuw te bezien vanuit het licht dat het een boek is wat het goddelijke, hogere deel in de mens kan ontplooien.

Lichtgeboorte in je hart

In de hierboven genoemde documentaire die gratis via Youtube is te zien en waarvan de makers gelieerd zijn aan de site gnosticsteaching.org, zegt men onder andere dat 'orgasm was and is not needed to conceive a child'. We weten echter dat het dierlijke liefdesleven wel degelijk een mannelijk orgasme nodig heeft om nakomelingen te produceren. In de bijbel wordt verhaald over Maria, die zwanger was het kind Jezus zonder dat er conceptie had plaats gevonden. In de kerkelijker bijbelleer is dit feit weggeschoven als 'een wonder van de onbevlekte ontvangenis'. Dit wonder zou hebben geresulteerd in een nieuwe baby die Jezus Christus werd genoemd. Dat is de materiële uitleg van de kerk; spirituele groeperingen kennen een andere uitleg. In spiritueel opzicht is de geboorte van een lichtkind, in de bijbel Jezus genoemd' voor ieder individu, man en vrouw op aarde mogelijk. Het wordt ook wel het kerstfeest genoemd. Het ware kerstfeest is de lichtgeboorte in je hart, zo zeggen bijvoorbeeld de Rozenkruisers in Nederland en de rest van Europa.

Dierlijk of hoger bewustzijn?

Er zijn allerlei gedragingen van mensen die deze lichtgeboorte in de weg staan. De meeste mensen zijn zich niet van de mogelijkheid bewust om aan de dierlijke bewustzijnsstaat te ontsnappen en over te gaan in een hogere bewustzijnsstaat. Het dierlijke bewustzijn in de mens wordt verstevigd door zaken als grote ambitie in het maatschappelijke leven, de nadruk legen op materiële genoegens en het gehypnotiseerd staren naar mediadragers als de televisie, PC, smartphone, tablet, Ipad, DVD-spelers, bioscopen, etcetera. Deze zaken zijn in onze maatschappij heel gewoon. De maatschappij staat anno 2014 ver af van het spirituele leven. En toch zijn er steeds meer mensen die zich richten op spiritualiteit. Soms sluit men zich aan bij een spirituele school, maar velen denken dat ze het zonder een school kunnen.

Maatschappelijke visie: sex als consumptieartikel

Sex wordt aan het begin van het derde millennium als een consumptieartikel gezien. Het orgasme wordt als een einddoel beschouwd; zonder een orgasme is sex niet goed geweest, zo heerst de algemene opvatting. Men is zich niet bewust van de werkelijkheid die men hiermee voor zich schept. Met deze werkelijkheid wordt de realiteit bedoeld in de zin van een waarachtig krachtenveld van fijnstoffelijke aard waarvan de mens een schepper is maar waarvan er nog geen wetenschappelijke instrumenten bestaan om dit krachtenveld te meten. Dit krachtenveld ziet elk orgasme als een bestendiging van zijn voorgaande impulsen. Het wordt gevoed door orgasmes, maar niet alleen daardoor, ook door andere gevoelens. Het krachtenveld zal er altijd naar streven om zijn eigenaar in te blazen me allerlei lusten die uitmonden in weer een nieuw bestendiging van het bestaan van het krachtenveld. Zo wordt het krachtenveld steeds sterker en wordt de mens steeds meer geslachtofferd door de sterke impuls om op zoek te gaan naar sexuele belevingen. In de maatschappij wordt dit uitgelegd als: gewone sex wordt op een gegeven moment saai, daarom gaan mensen op zoek naar andere vormen van sex om zichzelf te uiten. Er spelen hier twee schijnwerkelijkheden door elkaar maar de ware toedracht blijft voor de meeste mensen het hele leven verscholen. De realiteit van het krachtenveld is namelijk een individueel gecreëerde schijnrealiteit, net zoals bijvoorbeeld de maatschappelijke werkelijkheid dat is; dat is een schijnwerkelijkheid van collectieve aard. Met de ware toedracht wordt hier bedoeld dat de mens wordt geleefd door het krachtenveld wat hij of zij zelf heeft geschapen.

Alchermisch huwelijk tussen het mannelijke en het vrouwelijke / Bron: Michael Maier, Wikimedia Commons (Publiek domein)Alchermisch huwelijk tussen het mannelijke en het vrouwelijke / Bron: Michael Maier, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Afwijkingen of voorkeuren?

De leegheid van sex als consumptieartikel komt goed tot uiting in de verschillende sexuele afwijkingen of 'voorkeuren' die de mens pleegt te doen hebben. Mensen die porno kijken zullen vast wel eens gemerkt hebben dat het nooit genoeg is; de pornokijker is altijd op zoek naar een extremere fetisj. Ook is er het kopieergedrag; omdat men een armzalige vorm van erotiek bedrijft projecteert men dat mensen die bijvoorbeeld een leren of latex pak aanhebben een stuk leukere sex hebben. Verlangend naar een betere sexbeleving huppelt men stiekem maar verwachtingsvol naar een sexartikelenwinkel om thuis in opperste vervoering zich in het nieuwe speeltje te hullen. Mensen kunnen jarenlang verblind zijn in de beleving van materiële genoegens.

Sex in het nu

Als je sex beleeft zonder orgasme, kom je in een meditatieve staat van zijn terecht waarin de liefde zich kan ontplooien. Deze liefde is veel sterker dan de liefdesband die normaal gesproken tussen mensen beleefd kan worden. In het begin met het uitvoeren van sex volgens de Karezza-methode zal er soms nog de neiging zijn om je op het orgasme te richten. Dat komt omdat het een oude, sterke gewoonte is. Het oude krachtenveld, je demon, laat zich niet zomaar wegsturen. Als je het idee van het orgasme los kan laten kun je je richten op de beleving in het actuele nu, en hoef je je niet meer op die 'toekomstige beloning' in en vorm van een orgasme te richten. Sex volgens de Karezza-methode is daarom sex in het actuele Nu en het Nu is het enige moment waar je in leeft. Het is belangrijk om te beseffen dat erg veel mensen in de geschiedenis of in de toekomst leven. Wie leeft in of de toekomst, of het verleden, leeft in een van de vele schijnwerkelijkheden.

Twee persoonlijkheden in een mens

Maria heeft een kind gekregen, maar het was geen aards kind; het was een kind van goddelijke komaf. Dit kind leidde tot een tweedeling in de persoonlijkheid van Maria, de aardse persoonlijkheid en de hemelse persoonlijkheid. Je aardse lichaam is een voertuig voor de ziel. Middels een tweede lichtgeboorte in je hart, kun je een tweede hemels voertuig voor de ziel ontwikkelen waarmee je het volgende kosmische gebied kunt betreden. Deze twee voertuigen bestaan gedurende de rest van haar leven naast elkaar. Alleen gebeurt dit samenleven niet in statische vorm. 'Ik zal kleiner worden en hij zal wassen.' staat er in de bijbel opgetekend uit de mond van Johannes. Dat betekent: de aardse persoonlijkheid zal minder belangrijk worden en de hemelse persoonlijkheid zal groeien.' Ook deze woorden zijn een sterke verwijzing naar de spirituele ontwikkeling van de mens en mensheid, wat reden is dat de bijbelteksten in de eerste plaats zijn geschreven. Overigens is het gevoel van de dubbele persoonlijkheid iets wat door velen verwisseld is met een psychische stoornis. Deze leer van de goddelijke en aardse persoonlijkheid is voor de spirituele mens geen stoornis maar een basisrealiteit waarop voortgebouwd wordt.

Steekwoorden voor vrijen volgens de Karezza- methode zijn:

 • Langzaam
 • Knuffelen
 • Speels
 • Aanraken
 • Spanning laten verdwijnen
 • Liefdevol stil-zijn
 • Zachtaardig

Karezza komt van ´caress'wat liefkozen betekent.

Sex ten dienste van de bevrijding

Sex is geen handeling die per sé noodzakelijk is. maar uiteindelijk kan elke handeling in het leven behulpzaam zijn voor het bereiken van het uiteindelijke doel; de bevrijding van het aardse levensveld. Wanneer alchemistische erotiek wordt bedreven met deze inzichten in het achterhoofd, stijgt men ver uit boven dierlijke lusten. Tijdens deze verheven vorm van erotische beleving staat de mens dichter bij God, naar wiens evenbeeld de mens geschapen is, zoals de bijbel vertelt. Dat betekent: de mens is als goddelijk wezen geschapen. Het heeft een val doorstaan maar deze val kan met behulp van bewust overwogen handelingen op aarde teniet worden gedaan; we kunnen procesmatig overstappen van het aardse, materiële leven naar het hemelse, spirituele leven en zo het goddelijke deel van onszelf ontdekken, ontwaken en ontplooien.
© 2014 - 2024 Tom008, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Spirituele datingsites: Een spirituele date die bij jou pastSteeds meer mensen zijn bezig met spiritualiteit en kiezen voor de meer bewuste levensstijl die daarbij past. En bij een…
De Spirituele Response Therapie: leren onszelf te ontdekkenDe Spirituele Response Therapie: leren onszelf te ontdekkenWaarom zijn we hier, en wat is het doel en de zin van ons bestaan? Velen stellen zich voortdurend vragen waarop zelfs de…
Wat is een “aura”?In het spirituele wordt er veel over aura’s gesproken. De een vindt het abracadabra en de ander vindt het machtig intere…

Hoe het universum tegen je spreektHet universum is een magische bron die te allen tijde met jou wil spreken, je verhalen wil vertellen een signaal wilt ge…
Yogahoudingen – salabhasana (sprinkhaanhouding)Yogahoudingen – salabhasana (sprinkhaanhouding)Salabhasana is een basishouding, maar niettemin zeer inspannend. Deze yogaoefening vraagt immers veel van de rug- en dij…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
 • Boek: de Karezza method, J. Lloyd
 • Documentaire: https://www.youtube.com/watch?v=USE7NoXXjaU
 • Foto´s: wikimedia commons
 • Afbeelding bron 1: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
 • Afbeelding bron 2: alchemywebsite.com, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: Michael Maier, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Tom008 (1.183 artikelen)
Gepubliceerd: 21-10-2014
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.