Zelfkennis met de tarot: zielskaart en persoonlijkheidskaart

Zelfkennis met de tarot: zielskaart en persoonlijkheidskaart Tarot is een eeuwenoud spel dat traditioneel als voorspelsysteem wordt gebruikt. Psychologen en karmisch ingestelde kaartleggers gebruiken het echter ook als een spel dat je zelfkennis kan verdiepen. De sterke symboliek van de tarot leent zich daarvoor naar verluidt uitstekend. Een eenvoudig systeem om de tarot als spirituele gids te gebruiken, is het combineren van numerologie met de archetypische voorstellingen van de tarot. Een optelsom van geboortedag, geboortemaand en geboortejaar levert zowel de zielskaart als de persoonlijkheidskaart op. Deze twee kaarten komen uit de Grote Arcana, zoals De Nar, De Magiër en De Hogepriesteres. Het verdient aanbeveling om hiervoor een tarotversie te nemen met sterke archetypische beelden. De Rider-Waite tarot bijvoorbeeld, of het in 1889 ontworpen tarotspel door de Zwitserse occultist Oswald Wirth, die zich baseerde op de Tarot van Marseille.

De werking van de tarot hoeft niet bovennatuurlijk te zijn

De raad die de tarot je geeft lijkt van bovennatuurlijke oorsprong te zijn. Dat hoeft echter niet zo te zijn. Moderne kaartlezers stellen eerder dat het je alwetende onbewuste is dat in contact komt met je. De tarot is dus niet meer dan een middel om toegang te krijgen tot die diepere laag in je psyche die je gewoonlijk slechts in dromen kunt betreden.

Tarot en vrije wil

Een mens beschikt over vrije wil, en wat de tarot ook suggereert kan worden afgewend of gewijzigd door de juiste weg te kiezen. Met andere woorden: slechte kaarten bestaan niet. Een voorbeeld: zelfs 'De Dood' staat geen symbool voor de letterlijke dood, maar voor een oproep tot transformatie. De kaart zet je aan tot het kiezen van een nieuwe weg en het achterlaten van je oude gewoonten die je alleen maar tegenhouden jezelf verder te ontwikkelen. Schrik dus niet als je een 'Doodskaart-persoonlijkheid' hebt...

Waarschuwing bij gebruik van de tarotkaarten

Er zijn verschillende interpretaties van elke kaart mogelijk. Vooral het gekozen systeem (christelijk, jungiaans, theosofisch, karmisch, hermetisch, kabbalistisch, enzovoorts) heeft invloed op de duiding. Voor gevoelige mensen is niettemin een waarschuwing op zijn plaats: beschouw tarot niet als een onafwendbare voorspelling, alsof je lot vaststaat. Fatalisme is een opvatting uit de middeleeuwen die allang is achterhaald door de moderne psychologische duiding. De jungiaans geïnspireerde duiding heeft als voordeel dat ze gericht is op het herstellen van je geestelijk evenwicht en werkt als een vriendelijke spirituele gids.

Carl Gustav Jungs opvatting van het onbewuste

Het inzicht dat je onbewuste alwetend is en weet wat goed is om je in evenwicht te brengen, is afkomstig uit de psychologie van Carl Gustav Jung. Ook hij zag de tarot, I Tjing en andere voorspelsystemen als interessante middelen om verborgen inhouden bewust te maken. Bij zijn onderzoek van het orakelsysteem I Tjing was hij verbluft over de rake antwoorden die hij kreeg op zijn vragen. Op die manier kwam hij tot zijn theorie van de synchroniciteit: het gelijktijdig optreden van gebeurtenissen (de kaart die je trekt en het antwoord dat je krijgt bijvoorbeeld) die blijkbaar een zinvol verband met elkaar hebben. Een voorbeeld: het zal je al wel eens overkomen zijn om aan iemand te denken die je al lang niet meer hebt gezien, en dat die persoon ineens (toevallig?) van zich laat horen. Bij synchroniciteit bestaat toeval dus niet.

Numerologische aanpak

Voor het berekenen van de Ziels-en Persoonlijkheidskaart heb je je geboortegegevens nodig. Tel om te beginnen de cijfers van dag, maand en jaar van je geboorte op. Dit levert een getal op dat je verder moet herleiden tot je het nummer van een kaart van de Grote Arcana (een nummer tussen 1 en 22 dus). De kaart die je op een numerologische wijze hebt berekend, verbeeldt je innerlijke en uiterlijke kwaliteiten: laat de archetypische afbeelding inwerken op je verbeelding, een techniek die Jung "actieve imaginatie" noemde. Anders gezegd: dagdromen terwijl je de kaart bekijkt...

De persoonlijkheidskaart in de tarot

Wanneer je je persoonlijkheidskaart na berekening hebt gevonden, krijg je inzicht in je fundamentele eigenschappen. De persoonlijkheidskaart is goed te vergelijken met de astrologische duiding van de Ascendant (het teken dat aan de Oostelijke horizon stond toen je werd geboren).

Wat vertelt de persoonlijkheidskaart je?

Net zoals de Ascendant geeft de persoonlijkheidskaart informatie over de manier waarop je op de buitenwereld reageert en hoe je bij anderen overkomt. De wijze waarop je reageert heeft te maken met ervaringen uit het verleden en komt meestal niet overeen met wie je wezenlijk bent. Daarvoor moet je je zielskaart bekijken.

Je zielskaart in de tarot

Je zielskaart stelt, zoals de naam suggereert, je diepere Zelf of innerlijke wezen voor. Het zijn eigenschappen en drijfveren waarvan je je niet erg bewust bent en die niettemin inwerken op je leven.

Wat vertelt de zielskaart je?

Algemene betekenis: je karmische doel: je ziel kwam hier op aarde met een bepaalde bedoeling die wordt weerspiegeld in de zielskaart die de tarot oplevert. Het is volgens aanhangers van de reïncarnatie overigens een doel dat in vele opeenvolgende levens wordt nagestreefd. Ze stelt met andere woorden je innerlijke motivatie voor. De zielskaart is te vergelijken met de astrologische duiding van de plaatsing van de Maan (je ziel en onbewuste zelf) en de Noordelijke Maansknoop (symbool voor het karma in dit leven) in je horoscoop.

Berekening van de persoonlijkheids- en zielskaart

Er zijn verschillende 'telsystemen' in omloop. De eenvoudigste is meteen ook de meest gebruikte. De berekening ervan komt erop neer dat je een som maakt van alle cijfers van dag, maand en jaar van je geboorte. Als het bekomen getal groter is dan 22, dan doe je verder tot je een getal bekomt in de reeks van 1 tot 21. Je persoonlijkheidskaart heeft een dubbel cijfer (10, 11,... tot 21); je zielskaart slechts één cijfer (0, 1,... tot 9).

Voorbeelden
De eerste cijfersom levert de persoonlijkheidskaart op. Als je die som verder kunt herleiden tot 1 cijfer, dan levert dit je zielskaart op.

Stel: je bent geboren op 16 juni 1986 (16/6/1986).
 • Maak de som van alle cijfers: 1+6+6+1+9+8+6= 37.
 • Dat is groter dan 22, dus herleid nu verder: 3+7=10.
 • De tarotkaart met nummer 10, Rad van Fortuin, is je persoonlijkheidskaart.
 • Herleid verder: 1+0=1. De tarotkaart met nummer 1 uit de Grote Arcana, De Magiër, is je zielskaart.

Stel: je bent geboren op 3 maart 1954 (3/3/1954).
 • Maak de som: 3+3+1+9+5+4=25.
 • Herleid verder: 2+5=7
 • De tarotkaart met nummer 7, De Zegewagen, is je zielskaart.

Stel: je bent geboren op 15 januari 2005 (15/1/2005).
 • Maak de som: 1+5+1+2+5=14.
 • De tarotkaart met nummer 14, Gematigdheid, is je persoonlijkheidskaart.
 • Tel nu de aparte cijfers op: 1+4=5.
 • Zoek nu de 5e tarotkaart van de Grote Arcana: De Paus (ook: Hiërofant) je zielskaart.

Geval: zielskaart en persoonlijkheidskaart zijn dezelfde
Bij sommige personen is de zielskaart dezelfde als de persoonlijkheidskaart: dat is het geval wanneer de som van alle cijfers van dag, maand en jaar van geboorte kleiner is dan 10. Door tarotlezers die in reïncarnatie geloven, wordt dit beschouwd als een aansporing om in dit leven aan de bestemming van je ziel te werken. Die bestemming wordt aangegeven door de berekende tarotkaart en je hoeft dus alleen maar die betekenis te lezen.

Voorbeeld
1 februari 2000=1+2+2=5. Kan niet verder herleid worden.

Geval: De verkregen cijfersom is gelijk aan 22
Wanneer dit het geval is, merk je dat er geen enkele kaart van de Grote Arcana het nummer 22 draagt. 22 wordt dan 0 (De Nar of 'Dwaas').

Voorbeeld
5 juli 1900: 5+7+1+9=22.

Kaarten van de Grote Arcana

Heb je de som gemaakt van alle cijfers, dan kun je de bijbehorende tarotkaart van de Grote Arcana opzoeken.

Opmerking
Crowley en Waite (leden van de magische Orde van de Golden Dawn) verwisselden 'Kracht' en 'Gerechtigheid' in de tarot van plaats. Bij hen is dus Kracht nummer 8, en Gerechtigheid nummer 11. De volgende lijst hanteert de nummering van traditionele tarotsets als die van Marseille, Wirth en de Golden Dawn, met Gerechtigheid op 8 en Kracht op 11.

0 of 22 - De Nar of de Dwaas
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De Nar of de Dwaas staat zowel aan het begin als aan het eind van de tarotreis. Hij is zowel het onschuldige kind als de bron van alle bestaan, het niets en de chaos waaruit alles ontstaat. Met de Nar als tarotkaart houd je van reizen op alle niveaus: geestelijk, emotioneel en/of fysiek. Je bent iemand die geen risico uit de weg gaat en graag nieuwe ervaringen opzoekt om niet vast te roesten in het oude. Je bent een speelvogel en een vrije geest die ongebonden door het leven wil gaan. Je hebt een uitzonderlijk vermogen om je aan te passen en te worden geaccepteerd door veel mensen. Je straalt creativiteit en enthousiasme uit, onschuld en frisheid van geest. Je bent graag gezien, populair op feestjes. Je danst spontaan en onbekommerd door het leven, op zoek naar plezier. Dat je soms niet ernstig wordt genomen, heb je aan jezelf te danken. Archetype: het kind.
1 - De Magiër
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De Magiër wordt op traditionele tarotsets uitgebeeld als goochelaar die kunstjes vertoont. Als magiër toont hij meesterschap, macht, zelfverwezenlijking. Zijn kwaliteiten zijn tegenwoordigheid van geest, diplomatie, intelligentie, vaardigheid en vindingrijkheid. Hij blaakt van zelfvertrouwen en het is alsof de hele wereld op de tafel voor hem ligt, klaar om te manipuleren. Met de Magiër als tarotkaart inspireer je anderen met je ideeën en je vermogen om te slagen. Je kunt in alles wat je je voorneemt succes hebben, als je je maar voldoende concentreert. Je zet de zaken naar je hand en kunt goed anderen zo enthousiast maken dat ze het werk voor jou doen. Je wil opdringen gaat je goed af en je beschikt over veel energie. Je beschikt over een snel denkvermogen en ongewone communicatievaardigheden. Je handigheid om mensen te mobiliseren kan tot manipulatie verworden. Archetype: de tovenaar. Motto van de Magiër: "Ik wil."

2 - De Hogepriesteres
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De Hogepriesteres (in de Tarot van Marseille "La Papesse", de pausin) staat voor intuïtie en het onbewuste, alles wat verborgen is. Zij symboliseert geheimen die slechts voor ingewijden toegankelijk zijn. Met de Hogepriesteres als tarotkaart ben je ontvankelijk en wijs. Je bent geduldig en komt pas in actie pas na alles goed in je te hebben opgenomen, gevoelsmatig en intuïtief. Omdat je zo ontvankelijk bent voor subtiele energieën, weet je dat je veel meer dan anderen blindelings op je intuïtie kunt vertrouwen. Met deze kaart als representant van je persoon of ziel, bezit je de gave om het grotere geheel te zien zonder je te verliezen in details. Archetype: de maagd. Motto van de Hogepriesteres: "Ik ontvang".

3 - De Keizerin
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De Keizerin is de moedergodin, symbool van vruchtbaarheid, de brengster van leven in de natuur. Zij wordt geassocieerd met Venus, schoonheid, plezier en het aards paradijs. Met de Keizerin als tarotkaart ben je van aard een natuurlijke moeder (letterlijk of figuurlijk) vol mededogen en zorgzaam voor anderen. Je bent gul en sensueel. Vanwege die zinnelijkheid en creatieve levenslust vindt men mensen met deze zielskaart of persoonlijkheidskaart vaak in creatieve beroepen of bezigheden. Vaak zijn ze bezig met kinderen, of met kunst, voedsel of muziek, iets dat de zintuigen inspireert. Je vriendelijke aard werkt als een magneet op anderen die graag je gezelschap opzoeken. Archetype: de moeder. Motto: "Ik voed".

4 - De Keizer
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De tarotkaart met de Keizer symboliseert het mannelijk principe dat orde brengt in de chaos met viriele intelligentie en autoriteit. Aardse macht. Met de Keizer als tarotkaart heb je je zaakjes goed op orde. Je bent wezenlijk nuchter, assertief en autoritair. Energiek en zelfbewust bouw je aan je toekomst en aan die van anderen die onder je hoede zijn. Je bent erg overtuigd van je eigen dominantie. Je werkt hard om te bereiken wat je wilt, en tolereert geen parvenus. Zodra je je geest op iets hebt ingesteld, zul je zelden je focus verliezen. Een aura van gezag omringt je, en je bent vaak te vinden in belangrijke posities of doet je best om zo iemand te worden. Je kunt erg overtuigd zijn van je eigen gelijk. Op je best ben je dynamisch, logisch en bewust van je eigen kracht. Je hebt het talent en doorzettingsvermogen om moeilijke dingen te verwezenlijken, en laat je door niemand tegenhouden. Mensen weten dat ze op je bescherming kunnen rekenen zolang ze je gezag niet in twijfel trekken. Archetype: de vader, de patriarch. Motto van de Keizer: "Ik breng orde en zekerheid."

5 - De Hiërofant
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De Hiërofant of paus stelt iemand voor die een bemiddelaar is tussen aardse en hoge sferen. Hij is een spiritueel leider die de traditionele leer onder zijn discipelen verspreidt. Met de Hiërofant als persoonlijkheids- en zielskaart komen mensen graag naar jou toe voor hulp, omdat je zo vast bent in je spirituele overtuigingen. Je wordt beschouwd als morele autoriteit, een rol waarvan je weet te genieten. Je gevoel voor goed en kwaad is stevig gegrond en uitgebalanceerd, en je bent ook in staat om dit te communiceren. Je beschermt, bent loyaal en hebt organisatorische talenten. Je oordeel lijkt goddelijk geïnspireerd. Materiële dingen zeggen je niet veel, je bent op zoek naar de zin van alles. Je doel is verlichting, openbaring. Archetype: de heilige, de priester, de ingewijde. Motto van de Hiërofant: "Ik breng een hogere boodschap."

6 - De Geliefden
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De tarotkaart met de Geliefden stelt het huwelijk van tegengestelden voor, met liefde als verbindende factor. Het draait bij iemand met De Geliefden als persoonlijkheids- en zielskaart allemaal om relaties, romantisch en anders. Je bouwt netwerken uit omdat relaties een essentieel onderdeel zijn van je persoonlijkheid en omdat ze je helpen vormen. Dit betekent dat je graag mensen om je heen hebt en je je het best voelt als deel van een koppel. Ook al hou je je in een menigte vaak rustig, toch ben je heel de tijd aan het observeren wat er gaande is. Wanneer je dan thuiskomt, heb je veel ervaringen uit te wisselen met je geliefden en degenen die je nauw aan het hart liggen. Je bent een twijfelaar als het op kiezen aankomt, maar eens je een besluit hebt genomen na alle kanten van de zaak te hebben bekeken, hou je je er er gewoonlijk aan. De afbeelding op de zesde kaart van de Grote Arcana toont de keuzes die men maakt in het leven en die onze toekomst zullen bepalen. De Geliefden als zielskaart stimuleert je om (in dit leven) te leren handelen en beslissingen te nemen, na een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen.

7 - De Zegewagen
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De Zegewagen op de kaart symboliseert meesterschap van de geest (de wagenmenner) over de materie (de paarden of sfinxen). Met de Zegewagen als persoonlijkheids- en zielskaart voel je je nog het best wanneer je in beweging kunt blijven. Voor jou is het idee om lang ergens te blijven in dezelfde situatie te beperkend. Je bent bereid om hard te werken, maar wil de vrijheid behouden om snel op veranderingen, uitdagingen en nieuwe kansen te kunnen inspelen. De afbeelding op de kaart toont iemand die erin geslaagd is de tegenstrijdige krachten in zijn of haar persoonlijkheid met elkaar te verzoenen en te laten samenwerken. Deze troef als zielskaart kun je beschouwen als aansporing om hiernaar te streven. Het is een kaart van werelds en ander succes wanneer je bereid bent om jezelf doelen te stellen en er vastberaden en gefocust achteraan te gaan.

8 - Gerechtigheid
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Met Gerechtigheid als tarotkaart draait veel van je leven om het zoeken naar het juiste evenwicht, en om het streven naar controle en waarheid. Evenwicht is essentieel voor je. Je hebt uitgesproken meningen over autoriteiten en hoe die functioneren, met name of ze beantwoorden aan jouw opvattingen over rechtvaardigheid. Je veracht leugenaars en onrecht in welke vorm dan ook. Voor het bewaren van je eigen evenwicht is het belangrijk dat je soms wat afstand neemt van dingen die je uit evenwicht dreigen te brengen (herbronnen). De afbeelding op deze tarotkaart van de Grote Arcana toont een persoonlijkheid die meer dan anderen gericht is op rechtvaardigheid, iemand die alles goed afweegt vooraleer een besluit te nemen. Meer dan anderen ben je je bewust van het karmisch principe dat elke actie een gevolg heeft en dat je er eens rekenschap zult voor moeten afleggen. Je bezit een potentieel vermogen tot onpartijdigheid en het vormen van een duidelijk en weloverwogen oordeel. Bij een positieve evolutie van je persoonlijkheid ben je eerlijk, harmonisch, stabiel en betrouwbaar, en in staat tot een objectief oordeel. In negatieve zin kan die gerichtheid uitdraaien op een starre, te strikte persoonlijkheid die ook in relaties te onbuigzaam is. De afgebeelde figuur van rechtvaardigheid op deze tarotkaart toont geen spoor van nederigheid of aarzeling. Een persoon met deze eigenschap moet matiging leren en soms meer consideratie tonen. Iedereen maakt fouten, en dat geldt ook voor rechters.

9 - De Kluizenaar
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De sleutelwoorden bij de Kluizenaar als persoonlijkheids- en zielskaart tarotkaart zijn introspectie, wijsheid, innerlijkheid. Je geest wordt niet in de eerste plaats door materiële zaken in beslag genomen. Het doel en de zin van je leven zoek je eerder door introspectie, het 'naar binnen kijken'. Hoewel je meestal alleen gelukkig kunt zijn en je graag ongestoord je eigen ding doet, zal je zelden mensen wegsturen die je om raad of steun komen vragen. In je zoektocht naar wat wezenlijk van belang is, inspireer je ook anderen om hun innerlijk leven te exploreren. Ondanks hun introverte aard en diepgang houden Kluizenaarstypes van het leven: zij zijn goedlachs en maken graag plezier. Vanwege hun voorzichtigheid en gerichtheid op het eigen innerlijk, kunnen zij echter ook in isolement raken, te angstig om nog actief aan het leven deel te nemen.

10 - Rad van Fortuin
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Het Rad van Fortuin stelt de kosmische ritmes voor van leven en dood, groei en verval. Het is ook het wiel van reïncarnatie en van karma, dat ons vertelt dat onze acties gevolgen hebben en dat wat je zaait je ook zult oogsten. Met Rad van Fortuin als tarotkaart wil je je niet te zeer binden, omdat er zich steeds nieuwe opwindende kansen en horizonten aan je kunnen openbaren. 'Fortuin' is toeval, maar duidt ook op voorzienigheid en lot. Andere sleutelwoorden bij deze tarotkaart zijn geluk, succes, verheffing, geluk. Je persoonlijkheid wordt gevormd door eigen ervaringen, wat af en toe veranderingen en het doorbreken van het dagelijks patroon inhoudt. Als je niet in beweging kunt blijven en vast komt te zitten in sleur, voel je je gevangen en word je gek. Je hebt dan ook de neiging om impulsief te breken en alles van je af te schudden. Het geluk zit je vaak mee, en ook al kun je niet van elke draai aan het rad verwachten dat het een verbetering is, het blijft een verrijkende ervaring voor je. In positieve zin wijst deze kaart erop dat je je moet blijven openstellen om te veranderen en het nieuwe te accepteren. Het is belangrijk om kansen te grijpen wanneer zij zich voordoen. In negatieve zin heeft Rad van Fortuin als persoonskaart betrekking op iemand die alles te veel op zijn beloop laat en gebrek aan initiatief toont om zijn of haar eigen situatie te veranderen. Het kan ook duiden op iemand die erg wisselvallig is en in de ogen van anderen geen vaste persoonlijkheid lijkt te hebben.

11 - Kracht
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Met Kracht als tarotkaart beschik je potentieel over de innerlijke kracht en het doorzettingsvermogen om je doelen te verwezenlijken. Je bent passioneel (gesymboliseerd door de leeuw op de kaart) maar weet die met je geest te controleren, waardoor je een krachtige en evenwichtige persoonlijkheid hebt. Je bent in staat om met weinig vertoon van kracht, op een uiterlijk zachte manier, je wil op te leggen aan anderen. De kaart Kracht toont dus vooral je mentale kracht, je moed en integriteit. De sleutelwoorden bij Kracht als persoonskaart zijn: energie, meesterschap en wil.

12 - De Gehangene
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De Gehangene is een van die tarotkaarten met middeleeuwse iconografie die angstaanjagend kunnen overkomen. Het thema van deze kaart is opoffering en geduld. In voorspellende tarot symboliseert de Gehangene het onvermogen om dingen te doen, doordat men het gevoel heeft aan handen en voeten gebonden te zijn (incompetentie). De situatie onttrekt zich dus volledig aan je controle en je kunt niets doen dan afwachten. Als persoonskaart gaat het om iemand die de tijd neemt om geduldig een zaak voor te bereiden of zich te bezinnen over wat hem of haar te doen staat. Er is een bereidheid om desnoods een deel van het eigenbelang op te offeren voor een hogere zaak. In de esoterie wordt deze kaart ook beschouwd als een pad naar verlichting, volledige onthechting aan al het materiële aardse.

13 - De Dood
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De Dood als 'persoonlijke kaart' lijkt op het eerste gezicht moeilijk te interpreteren. De Dood staat hier echter niet zozeer symbool voor fysieke dood, maar voor transformatie en vernieuwing. Als persoonskaart duidt zij op iemand voor wie dit deel uitmaakt van zijn aard. Zo iemand ziet het belang in van het loslaten van dingen, zelfs als ze vertrouwd en dus moeilijk los te laten zijn. Dingen die niet langer van nut zijn en de ontwikkeling van je persoonlijkheid afremmen hebben hun tijd gehad en mag je laten 'sterven', zodat er iets nieuws voor in de plaats kan komen. Nieuwe mogelijkheden kunnen alleen worden gerealiseerd als het puin dat je meedraagt uit je verleden wordt opgeruimd. En jij bent bedreven in het herkennen van dergelijke fasen in je leven. Je voelt het feilloos aan wanneer het tijd is voor verandering. Je beseft dat je innerlijke groei alleen maar mogelijk is wanneer je je niet blijft hechten aan dingen uit je verleden. Als 'Doodskaart-persoonlijkheid' ben je je bewust van de constante cyclus van leven en wedergeboorte: het ene is niet mogelijk zonder het andere.

14 - Gematigdheid
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Gematigdheid symboliseert inspiratie die van bovenaf naar beneden stroomt: de afdaling van geest in materie. De figuur op de kaart, die jou voorstelt, combineert tegengestelde krachten (vrouwelijk-mannelijk/negatief-positief/materieel-geestelijk enz.) en die nieuwe kracht stroomt dan door haar of hem. Met Gematigdheid als persoonskaart is het nastreven van evenwicht belangrijk voor het ontwikkelen van je persoonlijkheid. Je streeft naar harmonie op het emotioneel-mentale, spirituele en fysieke vlak. Dit gaat niet altijd even gemakkelijk omdat je voor uitdagingen komt te staan waarbij je met veel discipline en zelfbeheersing tegenstellingen moet leren verzoenen. Vooral het combineren van de eigen soms tegengestelde drijfveren is geen sinecure. Sommige mensen met deze persoonskaart kunnen het gevoel hebben 'gegidst' te worden (door engelen bijvoorbeeld) en dat hun leven soms plots een nieuwe wending neemt door wat ze als goddelijke interventie ervaren. Evenwicht en gematigdheid zijn in elk geval voorwaarden voor een goede gezondheid bij mensen met deze persoonlijke tarotkaart.

15 - De Duivel
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De Duivel is een krachtig archetypisch symbool, verbonden met lust, ambitie, onbegrensde passie en zucht naar overheersing. Hij is onze dierlijke natuur. De Duivel als persoonlijkheidskaart duidt op een intense en soms obsessieve persoonlijkheid. In positieve zin beschikt zulk type over enorm veel energie en laat zich door niets of niemand tegenhouden om zijn of haar doel te bereiken. Het wijst doorgaans op een persoon die heel aards en zinnelijk is, en alleen gelooft wat zijn zintuigen hem vertellen. Verleiding, materialisme, verslavingen (seks, drugs, drank, geld), angst en twijfel liggen op de loer wanneer men te zeer toegeeft aan materialisme en aardse verlokkingen. Iemand met deze kaart kent weinig taboes en leeft heel intens.

16 - De Toren
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De verwoeste Toren is een krachtig beeld dat bekend is uit de Bijbel als de Toren van Babel die door God door de bliksem wordt getroffen om de hoogmoed van de mens te bestraffen. Mensen die geboren worden met de Toren als symbool van hun bestaan, maken veel mee, maar lijken er beter tegen bestand dan anderen. Alles wat ze met moeite hebben opgebouwd lijkt in puin te vallen, of verdwijnt als bij een blikseminslag. Soms lijkt het wel dat ze de persoonlijke groei die ze meemaken te 'danken' hebben aan plotselinge en onverwachte veranderingen zoals rampen, ongevallen, scheidingen, ontslagen enzovoort. die zorgen voor een afbraak van het oude en hen dwingen om hun leven te veranderen en zichzelf drastisch aan te passen. Soms zijn zij het zelf die deze levensstormen ontketenen.

17 - De Ster
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De Ster staat voor hoop voor wat de toekomst brengt, geluk, mogelijkheden, optimisme, vernieuwing, spiritualiteit en kosmische zegeningen. De Ster als persoonlijkheid bewaart zelfs in de meest uitzichtloze situaties haar of zijn optimisme. Het vertrouwen dat het allemaal wel goed komt en dat het universum het goed voorheeft met ons, werkt aanstekelijk. Deze persoon verlicht bijna letterlijk zijn of haar omgeving met gulheid, charme en liefde voor alles wat leeft. De mens met de Ster als tarotkaart wijdt zich heel zijn leven met onwankelbaar vertrouwen aan het goede en het schone, zelfs al ziet hij al het lelijke om zich heen. De Ster is als een baken voor anderen, een lichtpunt dat zelfs in donkere tijden hoop geeft op een betere toekomst. Analogie: geëngageerde dokters, helers, astrologen en therapeuten zijn typische 'Ster'-persoonlijkheden, maar het kunnen ook 'letterlijk' charismatische filmsterren zijn zoals Paul Newman en Jane Fonda, of sterren uit andere takken van entertainment die grote bekendheid genieten.

18 - De Maan
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De Maan symboliseert wat verborgen en occult is, gevaar dat op de loer ligt, dromen en illusies die vanuit de diepten van de geest oprijzen. De Maan op de tarotkaart verlicht een gevaarlijk pad, omdat het onbekend is. Een Maanpersoonlijkheid heeft vaak een aura van geheimzinnigheid. Doordat je niet zo gemakkelijk te doorgronden bent, willen de mensen je beter leren kennen. Toch blijven je vrienden en collega's met het gevoel zitten dat ze jou nooit echt zullen kennen. Ook al praat je veel, toch blijf je verborgen. Maanpersoonlijkheden worden vaak aangetrokken door esoterische onderwerpen en het occulte omdat ze zeer intuïtief zijn en een hoge psychische gevoeligheid hebben.

19 - De Zon
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De Zon is het centrum van ons zonnestelsel: zij is de bron van licht en leven. Met de Zon als persoonlijke kaart behoor je tot het type personen dat wordt opgemerkt. Het kind of de kinderen op de tarotkaart staan voor de vroege stadia van zelfbewustzijn, wanneer dat in aanraking komt met inhouden uit het onbewuste. Jij staat graag in het centrum van belangstelling, en zoals de Zon het centrum is van het universum wil jij je glans met anderen delen. Deze personen hebben het zelf moeilijk met regels die anderen hen willen opleggen, en nemen liever zelf de teugels in handen. Het is moeilijk zo niet onmogelijk om jou te veranderen, want je wil in alle omstandigheden jezelf blijven. Je zit vol leven, bruist van energie en brengt vreugde waar je ook komt. Mensen met de Zon als persoonskaart lijken meer kans te hebben op een gelukkig en productief leven. Je succes en rijkdom is mede te danken aan je optimisme en vitaliteit. Door deze eigenschappen trek je makkelijk mensen aan.

20 - Het Oordeel
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De concepten van opstanding en vernieuwing zijn belangrijk voor je leven. Je streeft ernaar om wat bijzonders van je leven te maken en in contact te komen met wat het aardse bestaan transcendeert. Je hebt een aura van eerlijkheid en puurheid. Mensen waarderen je om je stille waardigheid, je integriteit en ongecompliceerdheid. Je bent een van de zeldzame mensen bij wie bewustzijn, het onbewuste en het hogere bewustzijn harmonisch samenwerken. Het liefst nog zit je in je gemeenschap in een positie waarin je andere mensen kunt helpen om in contact te komen met de eigen bronnen van vernieuwing.

21 - De Wereld
Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Deze tarotkaart symboliseert in de diepste zin het concept van verlossing en bevrijding. In deze fase ben je werkelijk vrij van wat je materieel aan het aardse bindt. Karmisch-psychologisch geïnterpreteerd betreft ze de beslissende stap naar zelfverwerkelijking, wat Carl Gustav Jung individuatie noemde, en de boeddhisten verlichting. Met de Wereld (ook: het Universum genoemd) als persoonlijke kaart is je bewuste Zelf geïntegreerd met je onbewuste. Op de kaart zie je dit gesymboliseerd door de vier elementen (Vuur, Water, Lucht en Water) in de hoeken, met in het midden de dansende figuur die geest en materie bezielt. Als Wereld-persoon toon je een diep intuïtief begrip voor alles om je heen, en geniet je van wat je meemaakt in deze wereld. Vrijheid is heel belangrijk voor je, en je gebruikt al je creativiteit om zelfs in moeilijke omstandigheden dat gevoel te bewaren.
© 2019 - 2024 Jgrandgagnage, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Chakra's en de TarotChakra's en de TarotEr zijn in ons lichaam zeven grote chakra's te vinden. Deze zeven verschillende chakra’s zijn verbonden met de grote en…
De Tarot (het Rider Waite kaartspel)Al eeuwenlang spreekt het kaartspel met de Tarotkaarten tot de verbeelding. De verschillende kaartensets (dit artikel he…
De Osho Zen Tarot: een transcendentaal zenspelDe Osho Zen Tarot is genoemd naar Bhagwan Shree Rajneesh, beter bekend als Osho, een spiritueel meester. Deze kaarten ve…
De geschiedenis van het Rider-Waite-Smith tarotdeckDe geschiedenis van het Rider-Waite-Smith tarotdeckAls u bekend bent met het lezen van tarot, bent u waarschijnlijk bekend met de beelden van het Rider-Waite tarotspel. He…
Yogahoudingen – yoganidrasana (yoga-slaaphouding)Yogahoudingen – yoganidrasana (yoga-slaaphouding)Yoganidrasana is een yogaoefening waarvan de benaming zijn oorsprong vindt in de Indiase mythologie. Het woord 'nidra' b…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tarotize, Pixabay
 • The Tarot Room http://thetarotroom.com/soul-and-personality-cards/ bezocht op 26 november 2016
 • Hajo Banzhaf (1988), Het Tarot handboek - Servire uitgevers. ISBN=90-6325-318-4
 • Richard Cavendish (1988), The Tarot - Chancellor Press. ISBN=1-85152-021-X
 • Afbeelding bron 1: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 4: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 5: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 6: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 7: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 8: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 9: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 10: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 11: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 12: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 13: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 14: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 15: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 16: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 17: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 18: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 19: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 20: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 21: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 22: Oswald Wirth, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Jgrandgagnage (25 artikelen)
Laatste update: 15-10-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Bronnen en referenties: 26
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.