Intermenselijke relaties & persoonlijke zaken in ESP

Op het gebied van parapsychologisch onderzoek is Dr. Gertrude Schmeidler een bekendheid vanwege haar 'schapen en bokken' experiment. Zij toonde aan dat degenen die in psi geloven, het bij de testen beter doen dan degenen die er beslist niet in geloven.

Voorwaarden en persoonlijke omstandigheden

Hoofdterrein van de huidige parapsychologische studie betreft het onderzoek naar de voorwaarden en de persoonlijke omstandigheden die gunstig zijn voor psi-verschijnselen. PSI-verschijnselen zijn parapsychologische verschijnselen. Pionier op dit onderzoeksgebied is Dr. Gertrude Schmeidler van de Stedelijke Universiteit van New York.

Schapen en bokken

Aan het eind van de veertiger en het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw hield Gertrude duizenden helderziendheids-experimenten met Zener-kaarten. Daarbij vroeg ze aan iedere proefpersoon vóór de aanvang van de test of hij of zij geloofde dat 'Extra Sensory Perception' (ESP) bestond. Het doel van die vraag was om 'de schapen van de bokken te scheiden'. Degenen die in de mogelijkheid van buitenzintuiglijke waarneming of ESP geloofden, werden schapen genoemd en de ongelovigen bokken. Analyses van duizenden beurten toonden aan dat de schapen constant iets boven de kansverwachting scoorden, terwijl de bokken er iets onder bleven. Geloof in succes scheen een positieve invloed op het resultaat te hebben en ongeloof een negatieve invloed. Gertrude ontdekte ook dat het verschil tussen de twee groepen groter werd als de experimenten voor de schapen aangenamer werden gemaakt dan voor de bokken.

Dr. Betty Humphrey

Deze Dr. B. Humphrey was eveneens onderzoekster van het eerste uur naar de effecten van persoonlijke omstandigheden. Betty was verbonden aan het Parapsychologisch Laboratorium van de Duke Universiteit. Voordat zij met een ESP test begon, vroeg ze de proefpersoon een willekeurige tekening op een vel papier te maken. Dit is een psychologische test, die vaak wordt gebruikt. Mensen die brutale, ongeremde tekeningen maken waarbij ze alle beschikbare ruimte gebruiken, worden in de categorie 'expansieve typen' ondergebracht. Degenen die tekeningen maken die klein, verlegen of vrij gewoon zijn, in de categorie 'compressieve typen'. Deze termen komen min of meer overeen met de meer gebruikelijke psychologische begrippen 'extravert' en 'introvert'. Betty kwam tot de ontdekking dat haar expansieve proefpersonen vrijwel steeds positief scoorden bij standaard ESP-testen. De compressieve proefpersonen vertoonden de neiging tot een score beneden de kansverwachting.

Intermenselijke relaties en psi-werking

Dr. Margaret Anderson en Rhea White brachten het onderzoek in het schoollokaal om het effect van intermenselijke relaties op de psi-werking te kunnen bestuderen. Zij ontdekten dat:
  • de leerlingen die de testafnemende onderwijzeres graag mochten en die ook bij de onderwijzeres geliefd waren, tot de hoogste scores kwamen;
  • resultaten die ongeveer gelijk waren aan de kansverwachting, werden verkregen wanneer de verhouding onderwijzeres-leerling geen bijzondere gevoelens aan beide zijden inhield;
  • resultaten die aanzienlijk onder de kansverwachting lagen werden behaald als de leerling en de onderwijzeres een duidelijke hekel aan elkaar hadden.

Conclusie

Deze tamelijk eenvoudige experimenten uit de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuw bevestigden dat persoonlijke factoren en intermenselijke verhoudingen van invloed zijn op de werkzaamheid van psi. Sindien is er heel wat meer onderzoek op dit gebied verricht (en het vindt nog altijd voortgang), waarbij gebruik wordt gemaakt van spitsvondige methoden.

Wijzigingen in de bewustzijnstoestand

Boven beschreven testen werden gehouden met proefpersonen die in een normale bewustzijnstoestand verkeerden. De volgende logische stap (na het onderzoeken van de factoren die psi in normale toestand bevorderden), was het onderzoeken of opzettelijk aangebrachte wijzingingen in bewustzijnstoestanden het psi-vermogen zouden verruimen.

De weg naar inzicht in bewustzijnstoestanden

Verschillende onderzoekers hebben reeds in een eerder stadium ontdekt dat in sommige gevallen het psi-vermogen wordt beinvoed:
  • Dr. Rhine had tijdens zijn eerste jaren aan de Duke Universiteit ontdekt dat het kalmeringsmiddel sodiumamytal het psi-vermogen ongunstig beïnvloedt en dat het opwekkingende middel cafeïne het psi-vermogen weer terugbrengt;
  • Dr. Schmeidler ging naar ziekenhuizen en ontdekte dat in de passieve geesteshouding die volgt na een hersenschudding of een geboorte de werking van psi aanzienlijk was verhoogd;
  • Bewijsmateriaal dat geleverd was door volkenkundigen en door de eerste parapsychologische onderzoekingen met mediums getuigde van het feit dat de trance-toestand bijdraagt tot psi;
  • Het is (met de ontwikkeling van allerlei elektronische hulpmiddelen) mogelijk geworden dat iemand na een klein beetje oefening in staat is opzettelijk een geestestoestand te scheppen die gunstig is voor psi.
© 2011 - 2024 Emfkruyssen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bokken bij paarden: tipsBokken bij paarden: tipsEr is geen enkel paard dat niet bokt, ieder heeft dat wel eens gedaan. Jonge paarden bokken meer dan oudere paarden. Dit…
Kredietverzekering: Wat zijn de voordelen en nadelen?Wanneer je een lening aangaat, kan het gebeuren dat je in de toekomst door omstandigheden niet meer in staat bent om de…
Dure lening oversluiten: Goedkopere lening of hypotheekWanneer de rente laag is, kan het heel gunstig zijn om een dure hypotheek of lening over te sluiten. Op dit moment zijn…
Lening met laagste rente: Waar moet je op letten bij lenen?Iedereen is natuurlijk op zoek naar een lening tegen de laagst mogelijke rente. Maar dat is in de praktijk toch iets mee…

Gouden sleutels tot spirituele vrijheidDiep in ons hart zijn we allemaal op zoek naar eeuwig leven, ware vrede, echte liefde en harmonie. Dit zijn goddelijke k…
Betekenissen in dromen: CijfersBetekenissen in dromen: CijfersIedere mens droomt elke nacht bewust of onbewust een aantal keren. Sommige dromen worden wel onthouden en sommige dromen…
Emfkruyssen (338 artikelen)
Laatste update: 05-02-2011
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.