Wat is numerologie en wat kun je ermee?

Wat is numerologie en wat kun je ermee? Je snapt het al waarschijnlijk, het gaat over nummers. Iedereen heeft al op de lagere school geleerd met getallen om te gaan maar in de numerologie word heel anders tegen getallen en nummers aangekeken. In de numerologie heeft namelijk ieder getal een bijzondere betekenis en zo kan een numeroloog aan de hand van nummers en getallen een uitleg geven aan omstandigheden die op dat moment spelen en je zelfs vertellen, aan de hand van je geboortedatum, wat jouw doel is hier op aarde. Getallen zijn altijd al belangrijk geweest. Het gebruik en toepassen van getallen vond al 10.000 jaar geleden toen de Maya’s het eerste getallensysteem ontwikkelden. Ook de Egyptenaren en indianen waren al geïnteresseerd in getallen, waardes en metingen en gebruikten het ook bij het waarnemen van de hemel tijdens de donkere nachten, wat uiteindelijk leidde tot het maken van de eerste kalender.

Wat is numerologie?

Ieder getal heeft zijn eigen unieke trilling. Dat geld overigens ook voor iedere klank en iedere letter. Aan de hand van die trilling kan een numeroloog bijvoorbeeld, bij gebruik van een geboortedatum of naam, je numeroscoop trekken. Aan de hand daarvan kan hij je vertellen wat je doel hier op aarde is en welke levensles je moet leren, hoe je in het leven staat en zelfs hoe je overkomt op andere mensen.

Een numeroloog is vaak iemand die al vanaf jongs af aan geïnteresseerd en geïntrigeerd is geweest door getallen en zich uiteindelijk heeft gespecialiseerd daarin. Hij of zij ziet de ware betekenis achter, bijvoorbeeld, een geboortegetal. Waarom ben jij juist op die datum geboren? Of: je huisnummer: waarom woon jij nu juist op dát nummer? En op die manier kan een numeroloog dus mensen helpen om inzicht te krijgen in hun leven.

Numerologie gaat er van uit dat elke klank en elke letter tegenover een getal staat. In de numerologie zijn getallen dus de symbolen voor de verschillende getallen of trillingen. Bijvoorbeeld in de naam. Elk getal(letter/klank) vertegenwoordigt zijn eigen trilling, zijn eigen betekenis, zijn eigen kracht. En ieder mens straalt zijn eigen energie, zijn eigen trilling uit, die uniek is voor díe mens.

De werkwijze van een numeroloog lijkt eigenlijk wel op dat van een astroloog. Ook een astroloog kan aan de hand van je geboortedatum of plaats berekenen wat jouw levensdoel is. Hij doet dit aan de hand van de stand van de sterren zoals ze op het moment van jouw geboorte stonden. Want…dat jij op dat moment geboren bent was geen toeval. Zelfs je naam is geen toeval. Soms is het fijn om iets astrologisch én numerologisch te bekijken zodat je kunt vergelijken. En natuurlijk is het dan fijn als dan blijkt dat de uitkomst met elkaar overeen komt.

Naam en geboortedatum

Je naam is een belangrijk gegeven. Het lijkt misschien vreemd, maar de naam die je gekregen hebt is echt helemaal persoonlijk, hoort echt helemaal bij jou. Die naam geeft dan ook je eigen persoonlijkheid weer en dat is dan je karakter. En ook de datum van je geboorte heeft een belangrijke invloed. Hierdoor worden vibraties vastgelegd waardoor men ervaringen zal hebben om weer van te leren. Want uiteindelijk zijn we toch in dit leven gekomen om te leren. Met de toepassing van numerologie kun je zien wát je te leren hebt.

Numerologie geeft ons een kans om beter inzicht in onszelf te krijgen. Het laat ons zien wat onze gaven en mogelijkheden zijn en op welk gebied onze beperkingen liggen. Het onthult onze levenslessen, en leert ons over de krachten die ons beheersen en die we tegenkomen. Via de numerologie kunnen we ons leven op een hoger plan brengen. Na je geboortedag heb je te maken met jouw opdracht in dit leven.

Numerologie is een esoterische leer. De leer van de getallen. En dat is al heel oud en komt uit heel oude geschriften, zoals de Kabbelaar, de Indiase Veda’s, de Chinese geschriften e.d. Voor zover bekent al meer dan 11000 jaar oud. Getallen hebben een grote symbolische betekenis en zo kun je een getal ook vertalen. Een numeroloog hoort of ziet een getal en krijgt daar gelijk een plaatje bij te zien in zijn geest. En elk getal vertegenwoordigt specifieke krachten. Ook iedere letter in het alfabet is verbonden met een getal. En dan op de meest simpele manier zoals: A-1, B-2, C-3 enzovoorts. Je kunt dus heel je naam omzetten in getallen.

Hoe werkt dat nu precies?

In de numerologie werkt men dus met getallen maar zeker ook met letters. Voor iedere letter geldt een getal, en zo kunnen dus bijvoorbeeld de letters van je naam omgezet worden in getallen. De getallen die hiervoor gebruikt worden zijn de getallen 1 t/m 9. Wanneer het getal groter is, zoals 34, dan worden deze weer bij elkaar opgeteld (3+4) zodat het uiteindelijk toch weer een getal word tussen 1 en 9. In dit geval is dat 3+4=7.

De betekenis van de getallen 1 t/m 9

 1. Dit getal geeft jouw persoonlijke identiteit aan. De initiatief nemer, je originaliteit. Het is ook het getal van het ‘ego’. En ook van je goddelijkheid, wat ieder mens wel in zich heeft. Ook het weten wie je bent: de leider. De negatieve kant: arrogantie, tirannie, controle freak.
 2. Dit getal staat voor sensitiviteit en over hoe je met de ander omgaat, samenwerken en vriendschap. De negatieve kant: is dat je zo sensitief bent dat je heel verlegen bent. Of heel kwetsbaar.
 3. De drie geeft aan: creativiteit, het uiten. Hoe kom je naar buiten met jezelf? De negatieve kant van dit getal: tactloosheid en jaloezie.
 4. Het getal vier staat voor vasthouden, grenzen, structuur, organiseren, ordelijkheid, materie, werk. De negatieve kant: dogmatisch worden of heel bekrompen.
 5. De vijf: loslaten, veranderingen, vrijheid en avontuur. Reizen, interesse in anderen. De negatieve kant: rusteloosheid, teveel willen doen.
 6. De zes staat voor persoonlijke liefde. De dienstbaarheid op zich, harmonie, gelijkwaardig. De negatieve kant van de 6: kritisch. Zo zorgzaam zijn dat je gaat claimen.
 7. Dit getal staat voor: intuïtie, introspectie, ratio en wijsheid. Die je krijgt als je intuïtie en je ratio in balans zijn. Negatief: té rationeel of egocentrisch worden.
 8. Dit is het getal van de balans. Deze balans moet je dan krijgen in het spirituele alswel in het materiële, het mentale én in het emotionele. Dit alles in balans zien te krijgen. De 8 is een heel krachtig getal. Dit getal geeft macht en kracht op materieel niveau. Het nadeel: te snel deze macht en kracht in geldzaken opzoeken.
 9. Staat voor liefde naar iedereen. Naar de hele mensheid. Nadeel: snel medelijden krijgen met anderen en sentimentaliteit. Zuiveringsgetal.

Uitzonderingsgetallen

Meester-getallen

Er zijn wel een aantal boven de 9 waarvoor een uitzondering word gemaakt. Dit zijn speciale getallen. Ze worden de ‘meester-getallen genoemd. Meester-getallen hebben een speciale betekenis en ook een dubbele kracht. De meester-getallen zijn:
11-22-33-44-55-66-77-88 en 99

Het sterkst zijn deze getallen wanneer ze in je geboortedatum voorkomen. Dat kan zijn dat je op de 22ste jarig bent maar ook bijv. wanneer je in maand 11 verjaard. Het aller-bijzonderst is het wanneer de optelling van je geboortedatum uitkomt op een meester-getal

Meester-getallen hebben alles met spiritualiteit te maken en wanneer je ze ziet op onverwachte momenten, zoals bijvoorbeeld 11:11 uur, dan heeft dat vaak iets te maken met boodschap voor jou op dat moment. Er zijn vaak mensen die steeds dezelfde getallen tegenkomen wanneer ze bijvoorbeeld op de klok kijken of ergens onderweg nummers tegenkomen. Het overkomt je dan zo vaak dat je je vanzelf gaat afvragen ‘waarom zie ik overal 11:11 of 22:22?

De betekenis van de meester-getallen

De 11 is het getal van inspiratie en intuïtie, idealisme, perfectie, de vredestichter en heel muziekaal. De negatieve kant: superioriteit, fanatisme

De 22 is een heel sterk getal. Daar zitten 2 tweeën in. Heel sensitief. De intuïtie en de Aktie. De grote organisator: mensen begeleiden en leiden. Inzicht en overzicht. De negatieve kant: dat het heel veel angst kan geven, fobieën.
Wil je ook lezen wat de andere meestergetallen inhouden? Volg dan de volgende link: ‘meer over meester-getallen’.

Karmische getallen

Dan zijn er nog de karmische getallen, en deze hebben te maken met dingen of gebeurtenissen uit een vorig leven. Wanneer deze getallen zich gaan voordoen aan jou dan zijn er zaken die nog spelen uit een vorig leven waar je in dit leven nog iets mee moet gaan doen. De karmische getallen zijn: 13-14-16 en 19

Elk getal vertegenwoordigt een hogere en een lagere uitingsvorm en de mens mag zelf uitmaken of hij daar in harmonie of in disharmonie mee om wil gaan. Maar beide aspecten heb je nodig om je lessen te leren en zo te ervaren waar jouw balans ligt.
De betekenis van de karmische getallen zijn:

De 13

Geeft twee kanten weer namelijk de 13 of de 4 (1+3=4). Dit heeft altijd te maken met vorige levens. Als je dit getal tegenkomt in je numeroscoop dan heeft dat altijd te maken met vorige levens. Dan heb je in een vorig leven niet zo hard gewerkt met of voor anderen. En dat mag je dan nu wel doen, want de bedoeling is dan geïnspireerd en creatief aan het werk te gaan met en voor anderen. En de andere kant: daar zit heel veel agressie in en heel veel ongeduld.

De 14

Dat is dus een 14 of een 5 (1+4=5) Staat ervoor dat je in een vorig leven téveel vrijheid hebt genomen. Het is een getal waarin je een balans moet zoeken tussen vasthouden en loslaten. Heel veel wikken en wegen. Negatief: angst voor verbintenissen.

De 16

Dat is dus de 16 of een 7 (1+6=7)in een vorig leven heb je dan niets gedaan aan liefde. Want de 6 staat voor liefde. En de 7 staat voor wijsheid. De opdracht is dan de wijsheid van de liefde te leren kennen en dat is niet gemakkelijk. Negatief: enorme angst voor afwijzing. En daarbij kan het zijn dat jij afwijzend bent, of dat je bang bent om afgewezen te worden.

De 19

Dat is dus de 19 of 1 (1+9=10/1+0=1)dan ben je in een vorig leven helemaal met je zelf bezig geweest en daarbij blind geweest voor de omgeving. In dit leven moet je dat dan inhalen. Het gaat er dan om in dit leven de zuiverheid te vinden en dienstbaar te zijn aan de mensheid. De negatieve kant: dat je weer juist té ver gaat met helpen, verzorgen en dienstbaarheid.

De 0

Heel af en toe komt er ook een 0 voor in de numerologie. En dan gaat het om een ‘oude’ ziel. Dat zijn mensen die al de nodige levens hebben gehad. En dan is het de bedoeling dat dit leven nu, het laatste leven wordt. Maar dan moeten wel alle leerprocessen geleerd zijn. Want anders is dit toch vooralsnog niet het laatste leven.

Tenslotte

Een numeroloog kan dus uitrekenen aan de hand van je geboortedatum, maar ook van je naam waarom jij hier op aarde bent, wat je doel is, in welke fase je momenteel zit. Maar nog zoveel meer, want bijvoorbeeld je huisnummer kan je ook iets vertellen of je wijknummer of het netwerknummer van jouw telefoongebied. Al deze nummers zeggen iets over jou of over je leven en als je benieuwd bent geworden zou ik zeker eens een afspraak maken voor een numeroscoop. Wat je ook kunt doen, en dat is altijd wel eens leuk om uit te proberen, is naar de volgende pagina gaan. Want daar kun je testen wat jouw geboortedatum betekend. Of je huisnummer, je persoonlijkheidsgetal, je relatienummer enz. enz. Volg deze link
© 2012 - 2024 Yoan, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De lotto winnen, hoe gaat dat?De lotto winnen, hoe gaat dat?Soms dacht ik als kind weleens dat mijn hele familie verslaafd was aan de Duitse lotto. Hele zondagen werden systemen ui…
Van Gene Zijde, het paranormaleVanwaar die fascinatie voor alles wat zich afspeelt tussen hemel en aarde, gegeven het feit dat we niet eens zeker zijn…
Numerologie Getallen & de Betekenis van jouw GeboortedatumNumerologie Getallen & de Betekenis van jouw GeboortedatumNumerologie - Betekenis van je Geboortedatum. De numerologie behelst de symboliek en invloed van getallen. De numerologi…
Numerologie voor beginnersNumerologie wordt genoemd in alle gewijde literatuur vanuit de gehele wereld, wat veelzeggend is voor de betekenis die h…

Waar mediteren al niet goed voor kan zijnWaar mediteren al niet goed voor kan zijnSommige mensen zweren bij regelmatig een meditatiemoment, andere vinden het abracadabra en weer andere mensen het stom.…
Amuletten, vroeger en nuLichamelijk en geestelijk gezond blijven is een zeer complex proces, waarbij dagelijkse gewoontes, noem het voor mijn pa…
Bronnen en referenties
 • www.numeroloog.punt.nl
 • www.bewustleven.info
 • www.catharinaweb.nl
Reacties

Efa, 05-01-2016
Goedendag,

Ik zit echt al maanden met een vraag m.b.t. het getal 13. Ik begin er zelfs bang van te worden. Iedere dag en ieder uur (als ik wakker ben) zie ik de tijd… 8:13, 9:13, 10:13, 11:13 uur… enz. Bijna altijd als ik bij de kassa afreken is het 13 euro en een beetje. heb heel vaak 13 berichten op fb, of 13 berichten in de app. Het lijkt wel of het getal 13 mijn leven aan het beheersen is. Ik heb het opgezocht maar vind de informatie summier. Wie kan mij hier een diepere betekenis over uitleggen? Heb al met zoveel tegenslagen te maken gehad in mijn leven dat ik bang ben dat het maar door blijft gaan en mijn wens niet uit zal komen.

Alvast bedankt voor uw tijd en energie.
Groeten Efa Reactie infoteur, 08-01-2016
Ten eerste ben ik geen deskundige. Maar… wel heel erg geïnteresseerd in het spirituele en heb wel een site gevonden die werkelijk alle nummers verklaard. Kijk even op de volgende link:http://sacredscribesangelnumbers.blogspot.nl/2011/06/angel-number-13.html

Sieuwlen, 29-01-2013
Waar kan ik de betekenissen vinden van bijv. 01:01, 03:03, 08:08 enz dus die dubbele tijden onder de tien! Want die zie ik ook vaak. Op een andere site vond ik alleen 11:11 en omhoog. Ik zou graag die andere betekenissen ook willen weten, help me aub! Reactie infoteur, 29-01-2013
De nummers 01:01 e.d. kan ik ook nergens vinden. De dubbele nummers zijn meestergetallen en de beschrijving daarvan kun je op numerologische websites gemakkelijk nalezen. Misschien kun je op zo een website eens informatie vragen aan de webmaster van die site?

Yoan (156 artikelen)
Laatste update: 12-04-2014
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.