Bijwerkingen griepprik: risico's en gevaren griepvaccinatie

Bijwerkingen griepprik: risico's en gevaren griepvaccinatie De griepprik beschermt tegen infectie met bepaalde griepvirussen die tijdens de wintermaanden in de bevolking circuleren. Het griepvaccin bevat ieder jaar verschillende typen geïnactiveerd virus. Het stimuleert het immuunsysteem om specifieke antilichamen tegen de ziekteverwekker te produceren. Als de gevaccineerde persoon later in contact komt met een van de 'echte' griepvirussen waarvoor hij is ingeënt, dan is zijn lichaam daarop voorbereid en kan zijn immuunsysteem meestal het virus afweren waardoor hij geen griep krijgt. Nadat het vaccin is geïnjecteerd, heeft je lichaam tien tot veertien dagen nodig om volledige immuunbescherming te ontwikkelen. Daarom moet de griepvaccinatie ruim voor het begin van het griepseizoen worden uitgevoerd. Het is daarom het beste de griepprik te halen tussen half oktober en half november. Het griepseizoen begint vaak in december of januari.
Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus / Bron: Stock-Asso/Shutterstock.comGriep wordt veroorzaakt door het griepvirus / Bron: Stock-Asso/Shutterstock.com

Wat is griep?

Influenzavirus

Griep of influenza is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus, ook 'influenzavirus' genoemd. Griep komt in Nederland elk jaar voor en dan vooral in de wintermaanden. Er zijn verschillende soorten griepvirussen. Deze veranderen steeds, waardoor je telkens opnieuw griep kunt krijgen. Er zijn twee typen influenzavirussen die de meeste griep bij mensen veroorzaken. Het gaat om influenzavirus type A en B. Verder bestaan er diverse subtypen. Voorbeelden hiervan is influenza A (H1N1), de eens beruchte 'Mexicaanse griep'. Soms hebben in een bepaalde periode veel mensen de griep. Dan kan er sprake zijn van een griepepidemie. Men spreekt van een epidemie als een bepaald aantal mensen bij de huisarts als grieppatiënt bekend staan. Bij 51 of meer geregistreerde griepgevallen per 10.000 inwoners spreekt men van een griepepidemie.

Het virus verandert steeds

Het influenzavirus verandert voortdurend. Dat is de reden dat je niet levenslang resistent bent tegen griep als je het eenmaal hebt gehad, zoals dat met andere infectieziekten vaak wel gebeurt. De samenstelling van het vaccin moet daarom jaarlijks worden aangepast, waardoor je ieder jaar opnieuw gevaccineerd moet worden als je tot één van de risicogroepen behoort (bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder en mensen met longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen). Na vaccinatie wordt normaliter binnen twee weken een beschermende hoeveelheid antistoffen aangemaakt.

Toetsenbord als mogelijke besmettingsbron / Bron: StartupStockPhotos, PixabayToetsenbord als mogelijke besmettingsbron / Bron: StartupStockPhotos, Pixabay

Besmettelijkheid

Een griepvirus is zeer besmettelijk. De infectie verspreidt zich via druppeltjes die door niezen, hoesten of praten van besmette mensen in de lucht terechtkomen en worden ingeademd door andere mensen. Ook wordt het overgedragen via direct persoonlijk contact, vooral via de handen.

Het virus zit in druppeltjes snot, slijm en speeksel en door praten, hoesten of niezen wordt de boosdoener verspreid, vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt. Het virus kan ook worden overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop, een computermuis of een toetsenbord. Adequate hygiënemaatregelen kan verspreiding en besmetting aanzienlijk beperken. Verder is een goede weerstand belangrijk. Deze bouw je op door goede voeding, voldoende nachtrust, ontspanning (stress vermijden) en voldoende lichaamsbeweging.

Griep / Bron: ProStockStudio/Shutterstock.comGriep / Bron: ProStockStudio/Shutterstock.com

Symptomen van griep

De incubatietijd – dat wil zeggen de periode van besmetting totdat je de eerste klachten krijgt – van griep is 1 tot 3 dagen. Griep kan in principe mild en zelfs zonder klachten verlopen. Kenmerkende symptomen van griep zijn plotseling opkomende (forse) koorts, wat gepaard gaat met koude rillingen. De koorts duurt normaal gesproken 3 tot 5 dagen. Je krijgt verder last van een algeheel gevoel van malaise met hoofdpijn, spierpijn in de ledematen, keelpijn en hoesten. Het duurt vaak 1 tot 3 weken voordat je volledig bent hersteld. Over het algemeen is griep relatief onschuldig, maar soms kunnen er (ernstige) complicaties optreden, zoals longontsteking, oorontsteking en hartspierontsteking (myocarditis). Vooral bij bepaalde risicopatiënten, zoals ouderen en verzwakte hartpatiënten en diabetici.

Huisarts raadplegen

Als je getroffen bent door de griep, doe je er verstandig aan om rustig aan te doen en goed uit te zieken voordat je je dagelijkse activiteiten weer oppakt. Vermijd lichamelijk inspanning en drink veel om uitdroging te voorkomen. Pijn en koorts kun je zo nodig bestrijden met paracetamol. Griep is bij gezonde personen normaal gesproken een onschuldige aandoening. Het gaat vanzelf over, je moet uitzieken.

Overleg in de volgende gevallen met de huisarts:
 • als de koorts langer dan vijf dagen aanhoudt
 • als je na herstel weer opnieuw koorts krijgt
 • als je kortademig wordt en/of pijn op de borst krijgt tijdens het ademhalen
 • als je vermoedt dat er meer aan de hand is dan een gewone griep

Behandeling van griep

Er bestaan geen geneesmiddelen tegen griep. Je zult moeten uitzieken. Wel kun je de verschijnselen bestrijden. Bij koorts boven 39,5 graden kan paracetamol worden gebruikt. Geef kinderen geen pijnstillers die acetylsalicylzuur bevatten. Bij keelklachten is het verstandig je keel voldoende te bevochtigen door bijvoorbeeld het zuigen of sabbelen op een snoepje of dropje. Je kunt ook gorgelen met fysiologisch zout of koude dranken drinken. Een verstopte neus kun je bestrijden met een fysiologische zoutoplossing of xylometazoline. Zorg dat je voldoende drinkt om uitdroging te voorkomen.

Tot slot is het verstandig om de luchtvochtigheid in huis te verhogen, bijvoorbeeld met een luchtbevochtiger. Uit onderzoek blijkt dat reeds bij een relatieve luchtvochtigheid van 43 procent maar 14 procent van de losgelaten virusdeeltjes in staat is om griep over te brengen. Is de relatieve luchtvochtigheid laag (23 procent) dan blijft ongeveer 70 tot 77 procent van de virusdeeltjes besmettelijk. Het beschermende effect van de hogere luchtvochtigheid werkt snel. Binnen een kwart na het hoesten is het grootste gedeelte van de virusdeeltjes al niet meer actief. Zorg er verder voor dat je goed ventileert.

Risicogroepen griep

Bij een griep overlijden in Nederland elk jaar zo'n 200 tot 1.000 mensen en het gaat daarbij vooral om ouderen, dat wil zeggen mensen van 65 jaar en ouder. Andere risicogroepen zijn:
 • mensen die bedlegerig zijn
 • mensen met hart- en longaandoeningen en -problemen
 • sterk verzwakte mensen door ziekte (ernstig zieke mensen)
 • mensen met een nierziekte
 • zwangere vrouwen
 • jonge kinderen
 • mensen met een zwak afweersysteem
 • diabetici (mensen met diabetes / suikerziekte)

Voor wie is de griepprik?

De Gezondheidsraad is een Nederlands onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan en zij adviseert om de griepprik te geven aan de volgende mensen:
 • mensen van 60 jaar en ouder
 • mensen met longziekten en luchtwegaandoeningen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem
 • mensen met hartziekten, zoals mensen die een hartaanval gehad hebben, mensen met hartritmestoornissen, of mensen die een hartoperatie hebben ondergaan
 • mensen met diabetes en mensen die bloedsuikerverlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen
 • mensen met een nieraandoening
 • mensen met weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • kinderen en jongeren in de leeftijd vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen)
 • mensen met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen
 • mensen met een verminderde weerstand tegen infecties, bijvoorbeeld door levercirrose
 • mensen die in een verpleeghuis verblijven

Griepprik / Bron: Image Point Fr/ShutterstockGriepprik / Bron: Image Point Fr/Shutterstock

Griepprik

Vanaf wanneer?

Tussen half oktober en half november kunnen mensen uit vooral bovengenoemde klassieke risicogroepen zich bij de huisarts laten inenten tegen de griep. Dit wordt in de volksmond de 'griepprik' genoemd. De griepprik bevat dode of ernstig verzwakte influenzavirussen en verhoogt bij de gevaccineerde de weerstand tegen deze griepvarianten.

Type vaccin

Het vaccin dat in de winter 2022/2023 wordt gebruikt is een quadrivalent vaccin dat beschermt tegen het griepvirus type A en B. De samenstelling bestaat uit vier influenzavirussen:
 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-achtig virus
 • A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus
 • B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus
 • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus

Bijwerkingen van de griepprik

Lokale klachten

Een griepprik wordt doorgaans goed verdragen. Soms treden tijdelijk lokale reacties op de injectieplaats op, zoals lichte pijn, zwelling en roodheid. Dit duidt op een natuurlijke reactie van het lichaam op contact met het vaccin.

Griepachtige klachten

Een griepvaccin veroorzaakt af ​​en toe algemene symptomen die lijken op die van verkoudheid of griep. Deze omvatten koorts, rillingen of zweten, vermoeidheid, hoofdpijn, pijn in de ledematen of spieren. Deze symptomen verdwijnen meestal na een dag of twee. Dit gebeurt vooral bij kinderen die nog niet met een griepvirus in aanraking zijn gekomen. De bijwerkingen zijn een signaal dat het vaccin werkt.

Ernstige bijwerkingen

De griepvaccinatie veroorzaakt zelden ernstige bijwerkingen zoals allergische reacties, vasculitis (bloedvatontstekingen), neurologische aandoeningen en aangezichtsverlamming van Bell.

Bijwerkingen melden

Bijwerkingen van de griepprik kun je melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.

Risico's en gevaren griepvaccinatie

Er wordt door de lobby tegen de vaccinatie nogal eens verwezen naar een vaccinatieprogramma in 1976 in de Verenigde Staten (VS), toen de VS in allerijl zo'n 40 miljoen Amerikanen hebben ingeënt tegen een dreigende varkensgriep. In de zes weken na de vaccinatie werd er onder de gevaccineerden zeven keer zo vaak als normaal het Guillain-Barré Syndroom (GBS), ook acute idiopathische (demyeliniserende) polyneuropathie of ascenderende paralyse van Landry genoemd, vastgesteld. Bij GBS is er sprake van spierzwakte of verlamming en vaak ook van gevoelsstoornissen zoals gevoelloosheid of tintelingen. De ernst van de ziekte varieert sterk van persoon tot persoon. Sommigen hebben last van lichte verschijnselen en weer anderen van een tijdelijke volledige verlamming, waarbij ook ademhalingsspieren en aangezichtsspieren verlamd kunnen raken. De meeste patiënten herstellen weer; soms is er sprake van restverschijnselen. Het vaccinatieprogramma werd door de autoriteiten direct stopgezet, ofschoon nooit is bewezen dat het vaccin verantwoordelijk was voor de spierziekte. Bij andere griepvaccins wordt het syndroom sporadisch waargenomen.

Volgens Jos van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde in het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen en griepadviseur voor de Gezondheidsraad, kan iemand het syndroom ook oplopen van de griep zelf. Van der Meer: "Het is onmogelijk om elk risico uit te sluiten, maar niets wijst erop dat we weer zo’n probleem moeten verwachten. Het gaat om hypothetische gevaren waar je je heel moeilijk tegen kunt verweren; totale onzin is het niet, maar erg waarschijnlijk ook niet."

Volgens het RIVM varieert de kans dat het syndroom voorkomt na vaccinatie van 1:100.000 tot 1:1.000.000. Die kans is overigens net zo groot als het krijgen op het syndroom zonder dat er gevaccineerd is.

Wat kun je zelf doen?

Neem zelf de volgende maatregelen in acht:
 • voorkom dat je je partner besmet door niet bij elkaar te slapen gedurende de besmettelijke periode (5 tot 6 dagen na de eerste ziekteverschijnselen en symptomen);
 • maak zo min mogelijk contact met andere mensen, blijf thuis totdat de symptomen volledig verdwenen zijn;
 • drink veel vloeistoffen;
 • slaap veel;
 • bedek je neus en mond als je hoest of niest, bij voorkeur met een papieren zakdoek die je na gebruik weg moet gooien en was daarna je handen;
 • of nog beter: nies in de holte van je elleboog;
 • als de symptomen aanhouden of verergeren, schakel dan je huisarts in;
 • neem zeker contact op met je huisarts als de koorts langer van twee dagen aanhoudt of als je last krijgt van benauwdheid of pijn bij het ademen (vanwege risico op complicatie: longontsteking).

Preventie

Hieronder worden de meest bekende preventieve praktijken voor alle overdraagbare ziekten weergegeven:
 • was je handen vaak met zeep, aangezien handen wassen besmetting kan voorkomen;
 • droog je handen af met een stuk keukenpapier of papieren handdoekje;
 • vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond;
 • bedek je neus en mond bij niezen of hoesten;
 • maak regelmatig de deurklinken en andere voorwerpen en harde oppervlakken regelmatig schoon;
 • ventileer woon- en slaapcompartimenten.

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De griepprik en bijwerkingenTegenwoordig kunnen mensen die het risico lopen om ernstig ziek te worden door griep, een griepprik krijgen. Deze is gra…
Weer tijd voor de griepprikWeer tijd voor de griepprikHet is weer tijd voor de griepprik. De periode half oktober tot half november is dé tijd om de griepprik te halen. Maar…
Griepprik Mexicaanse griepGriepprik Mexicaanse griepHet is alweer even geleden dat er behoorlijke paniek is geweest omtrent de Mexicaanse griep. De berichten dat er onvoldo…
Feiten over de griep en de griepprikFeiten over de griep en de griepprikDe griep is een virus dat veel mensen jaarlijks krijgen. Het is heel vervelend en je kunt je er goed beroerd van voelen.…

Pukkels en puistjes te lijf in één nacht tijd?Niemand vindt het leuk om gekweld te worden door pukkels en puistjes. Je wilt ze van je gezicht af hebben en wel nu mete…
Wie heeft er last van PMS?Wie heeft er last van PMS?Ofwel wie heeft er last van het premenstruele syndroom? Het komt nogal eens voor dat het niet of laat herkend wordt bij…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Phovoir/Shutterstock.com
 • Nivel. Griepprik: veelgestelde vragen. https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/griepprik-veelgestelde-vragen (ingezien op 28-9-2020)
 • Rijksoverheid. Waar kan ik bijwerkingen van medicijnen melden? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/waar-kan-ik-bijwerkingen-van-medicijnen-melden (ingezien op 28-9-2020)
 • RIVM. Voor wie is de griepprik? https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/voor-wie-is-griepprik (ingezien op 28-9-2020)
 • RIVM. Waar en wanneer griepprik? https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/waar-wanneer (ingezien op 28-9-2020)
 • SNPG. Type vaccin. https://www.snpg.nl/article/influenzavaccin/soort-vaccin/ (ingezien op 28-9-2020)
 • Wikipedia. Griep. https://nl.wikipedia.org/wiki/Griep (ingezien op 28-9-2020)
 • Afbeelding bron 1: Stock-Asso/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 2: StartupStockPhotos, Pixabay
 • Afbeelding bron 3: ProStockStudio/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 4: Image Point Fr/Shutterstock
Reacties

Jolanda, 08-12-2014
Mijn man kreeg in november 2009 ook een mexicaanse griepspuit. Hij was chronisch ziek en had morbide obesitas. Door alle bijkomende complicaties die hij na die spuit had gekregen is hij in februari 2010 uiteindelijk overleden. Reactie infoteur, 09-12-2014
Gecondoleerd met het verlies van uw man. Het verlies van de man met wie je je leven deelt, doet pijn. Zeker als het verlies onverwacht is en/of de dood veel te vroeg komt. Ik wens u veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Het is zinvol om een (vermoedelijke) bijwerking van een vaccin bij Lareb te melden. Lareb is het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid. Kijk op http://www.lareb.nl. Dit kan uw huisarts ook doen.

Johanna, 19-11-2011
Ook ik heb sinds de mexicaanse griepprik bij vlagen een pijnlijke arm. Vooral op de plek waar de prik gegeven is voelt het dan beurs, soms branderig en het straalt uit naar beneden. Meestal in periodes dat mijn weerstand minder is. Ik heb dit jaar dan ook besloten geen griepprik meer te nemen. Ik hoop dat het ooit over gaat. Reactie infoteur, 23-11-2011
Ik raad u aan deze ervaringen met uw huisarts te bespreken. Ook is het zinvol om een (vermoedelijke) bijwerking van een vaccin bij Lareb te melden. Lareb is het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid. Kijk op http://www.lareb.nl.

Walther Heijnen, 24-06-2010
Mijn vrouw heeft na de prik tegen de mexicaanse griep een pijnlijke arm over gehouden.volgens de huisarts is dit wel meer voorkomend.inmiddels is zij onder behandeling bij een fysiotherapeut, maar het komt steeds weer terug.
kan iemand inlichtingen geven wat dit eventueel kan zijn.
ze is ook bereid om eventueel aan een onderzoek mee te doen.bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 29-06-2010
Hallo,

Allereerst adviseer ik om de bijwerking te melden bij 'Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb':

http://www.lareb.nl/pandemiemeldformulier/patient/melden.asp

Verder vroeg ik mij af of u aan uw huisarts reeds de vraag hebt voorgelegd.

Mvg, Martin

G. Schapers, 23-06-2010
Na de griepprikken is mijn hele stofwisseling van slag geraakt. Ik mankeerde NOOIT iets, tot de prik tegen de Mex. griep. Verschijnselen lijken volgens mijn huisarts op een prikkelbare darm. Sinds november 2009 ben ik ni4et meer fit. Reactie infoteur, 23-06-2010
Hallo,

Ik raad u aan dit te melden bij 'Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb' via 'het meldformulier voor gebruikers van de vaccinatie Nieuwe Influenza A1 (Mexicaanse griep)' op http://www.lareb.nl/pandemiemeldformulier/patient/melden.asp

Mvg, Martin

Michelle, 19-02-2010
Busted! En nu afwachten wat uit het onderzoek van klink komt! A big shame, hopelijk luisteren mensen dit keer naar hun verstand en laten zich niet naaien door de overheid. Die je immers in de steek laat, je voorliegt etc. Echt slim om de overheid nu te vertrouwen. Hopelijk heeft het volk ervan geleerd!

Ik zou maar heel goed nadenken voor je je kind laat inenten voor baarmoederhalskanker. Maarja die 54 procent die zich hier laat inenten zijn meerendeels ezels dus laat het gewoon weer gebeuren en dan janken wanneer het fout gaat, laat me niet lachen. Reactie infoteur, 21-02-2010
Hallo,

Voor de mensen die niet weten waar het over gaat.

Minister Klink van Volksgezondheid laat onderzoeken hoe in ons land de Mexicaanse griep is aangepakt. Het onafhankelijke onderzoek duurt tot eind dit jaar en belicht alle facetten. Het volgende kwam in het nieuws:

"Minister Klink van Volksgezondheid laat onderzoeken hoe in ons land de Mexicaanse griep is aangepakt. Het onafhankelijke onderzoek duurt tot eind dit jaar en belicht alle facetten.

Zo wordt onder meer gekeken naar de vaccinatiecampagne. Omdat een pandemie werd verwacht, werd flink wat vaccin ingekocht. Uit het onderzoek moet nu blijken of dat ook echt nodig was.

De Mexicaanse griep pakte veel milder uit dan gevreesd. Toch overleden er 54 mensen aan de ziekte. Het RIVM bekijkt nog hoeveel mensen de Mexicaanse griep hebben gehad." (Bron: rtl.nl).

Ik zou zeggen: laten we afwachten wat de resultaten zijn van het onderzoek en dan een oordeel geven over de aanpak van de overheid in dezen.

Mvg, Tartuffel

Annelies, 14-01-2010
Dit artikel is erop gericht om allemaal twee vaccinatie's te nemen. Ik heb al aangeboden die twee van mij persoonlijk in Ab Klink te steken.

De jaarlijkse seizoens-griep heeft in Nederland minimaal 1200 doden, wereldwijd minimaal 220.000 doden. De Mex. griep heeft in Nederland aan 54 mensen het leven gekost.

De opkomst voor het vaccin in Nederland was erg laag, minder dan 45%, in Frankrijk 8%, Duitsland 12%.

Dat komt misschien door de ingredienten van het vaccin w.o. Thimerosal (kwik), Formaldehyde (giftig), Polysorbate80 (pesticide, zeer giftig) aluminium (zeer schadelijk) MF59 (zeer, zeer schadelijk) en allergene stoffen.

Het vaccin is onvoldoende (zacht uitgedrukt) getest. In augustus 2009 waarschuwde Dr. Wolfgang Wodarg reeds voor de kankerverwekkende stoffen in het vaccin. In december j.l. sprak hij zijn afschuw uit over het aantal wereldwijde miskramen door het vaccin.

Deze maand nog, januari, start Dr. Bodarg een Europees onderzoek naar o.a.:
-het vaccin
-de WHO
-Ab Osterhaus en zijn minstens 13 bijbanen in de farmacie
- de invloed van de farmacie in Europa
-de rol van Ulla Schmidt en Klaus Stöhr

Ik heb een kritische reactie geplaats op der site grieppandemie.nl, over het kopje veelgestelde vragen. De site spreekt zichzelf enorm tegen.

Het feit dat het vaccin goedgekeurd is, wil niet zeggen dat het goed is. Merk dan op, dat de Farmaceutische industrie en onze overheid niet verantwoordelijk zijun voor schade aan gezondheid of dood ten gevolgen van het vaccin.
Iedereen die het vaccin neemt, is een proefpersoon!

DIT zijn echte feiten over het Mex.griep vaccin! Reactie infoteur, 24-01-2010
Hallo Annelies,

De vaccins tegen de Mexicaanse griep zijn ontwikkeld en gebaseerd op een modelvaccin. Dit modelvaccin is uitgebreid getest. Voor het vaccin tegen de Mexicaanse griep is alleen het virusdeel aangepast, de adjuvans (hulpstoffen) zijn hetzelfde. Deze hulpstoffen worden aan het vaccin toegevoegd om het effect van vaccinatie te optimaliseren. Zie http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/35482-symptomen-mexicaanse-griep-verschijnselensymptomen-griep.html

Mvg, Tartuffel

Marlies Verschaeren, 03-01-2010
Mijn moeder is 90 en kreeg 2 weken na het inenten met de 1e mexicaanse griepspuit allerlei verschijnselen die ze daarvoor nooit gehad heeft; dik slijm in de keel wat leidde tot braakneigingen, algehele lusteloosheid waardoor ze geen ontbijt meer voor zichzelf kan maken, geen eten meer kookt en zichzelf niet meer kan verzorgen. Van een fitte intelligente vrouw is ze in korte tijd een oude, zeer hulpeloze vrouw geworden. Ze is ook nog uit bed gevallen toen ze de telefoon op wilde nemen en daardoor heeft ze nu ook nog een gekneusd borstbeen en is veel duizelig als ze van lig/ naar zitstand gaat. Ze heeft al verschillende onderzoeken gehad en waarschijnlijk heeft de schildklier er iets mee te maken. Ze gaan nog verder onderzoeken.
Mijn gevoel zegt dat de mexicaanse griepprik de boosdoener is van deze heftige verschijnselen. Zo lusteloos en futloos als nu is ze nog nooit geweest. Als ze grieperig was had ze altijd nog de energie om redelijk voor zichzelf te zorgen. Ze kan nu zelfs de krant niet meer lezen omdat al snel de letters gaan dansen en ze zich niet meer kan concentreren. Hoe is het mogelijk dat een fitte vrouw, ook al is ze al 90, zo snel deze achteruitgang meemaakt? Reactie infoteur, 09-01-2010
Hallo Marlies,

Zeer vervelend wat u beschrijft.

Het is belangrijk hier melding van te maken op de website Lareb.nl. Door dit goed te registreren, wint de campagne aan betrouwbaarheid en wordt de kennis over het veiligheidsprofiel van deze vaccins uitgebreid.

Verder raad ik u aan om dit klachtenbeeld te bespreken met de huisarts van uw moeder.

Mvg, Tartuffel

Mirjam, 19-12-2009
Vorige week, had mijn dochter van 5 een zeer gezwollen klier onder haar oksel. De huisarts constateerde dat een ontstoken nagelriempje de veroorzaker hiervan was. 3 dagen later kreeg mijn andere dochter van 8 een gezwollen halsklier, die inmiddels ook zeer opgezwollen is. Zij heeft ook een kleine onsteking op haar borst. De kinderen zijn afgelopen dinsdag voor de 2e keer ingeeint tegen de Mexicaanse griep.Ik lees dat gezwollen klieren vaak voorkomen na de prik, maar zie hier nog geen reacties staan van mensen die dat ook hebben. Mijn vraag is, kunnen die gezwollen klieren ook nog 3 weken na de eerste prik ontstaan, komt het door de prik dat mijn kinderen sneller ontstekingen hebben (en ze hebben nooit gezwollen klieren) en gaat het vanzelf weg of moet ik actie ondernemen? Reactie infoteur, 20-12-2009
Hallo Mirjam,

De meest voorkomende bijwerkingen zijn
° Gebrek aan eetlust
° Prikkelbaarheid
° Lamlendigheid/hangerigheid
° Pijn, roodheid en zwelling bij de injectieplek

Denkt dat uw kind na de tweede prik nog andere gezondheidsproblemen ondervindt, bel dan met uw huisarts. Hij of zij kan beoordelen wat u kunt doen.

Mvg, Tartuffel

Patricia, 18-12-2009
Ik ben gister voor de 2e geweest, samen met mijn man en zoontje hij zit in een risicogroep en krijgt prednisolon.
De eerste prik voelde je haast niet en had er weinig last van, een beetje doof gevoel, spierpijn en later een rode plek die wat blauw werd daarna. De prik deed zeer en daarna direct een rode plek er omheen en het jeukt. Nu een dag later en mijn voelt raar aan overal spierpijn in mijn lichaam, moe er een beetje misselijk! Rond de plek van de injectie is het rood dik en behoorlijk warm. De 2e prik viel mij vies tegen, bij mijn man en zoontje valt het wel mee heb ik zo het idee! Dacht de beide prikken/injectie dezelfde stof hadden maar ik twijfel nu wel een beetje. Ik had vroeger ook een nikkel allergie en las dat er kwik inzat, dussss ja! Nou te hopen dat het morgen en zeker na het weekend minder is want anders bel ik gewoon de huisarts op of dit wel goed is. Reactie infoteur, 20-12-2009
Hallo Patricia,

De meeste bijwerkingen zijn na enkele dagen weer voorbij. Sterkte ermee.

Mvg, Tartuffel

Nina, 17-12-2009
Ons zoontje van 8 heeft gisteren de 2 de vaccinatie gehaald en is vannacht over gaan geven.
Hij heeft pas in het ziekenhuis gelegen met een abces in zijn keel wat de ziekte van pfeiffer bleek te zijn.
zijn dit gewoon bijwerkingen van de vaccinatie Reactie infoteur, 17-12-2009
Hallo Nina,

De ziekte van Pfeiffer is een veelvoorkomende virale infectieziekte, dat wordt veroorzaakt door het Epstein-Barr virus. Lees: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/36823-symptomen-pfeiffer-verschijnselen-ziekte-van-pfeiffer.html

Pfeiffer is geen bijwerking van de griepprik.

Mvg, Tartuffel

Makker, 17-12-2009
Beste tartuffel,
Ik lees uw reacties en adviezen nu al een tijdje en wil deze reactie persoonlijk aan u richten dus ik hoop dat u hem plaatst op dit forum en niet censureerd, niet allen voor mij maar ook voor al die andere mensen die twijfelen of bedenkingen hebben.

Uw reacties zijn voorzichtig en verantwoord omdat u vaak te kennen geeft eerst een arts te raadplegen bij bijwerkingen desalnietemin kan ik opmaken dat u toch mensen aanstuurt om een vaccinatie te halen.

Ik ben zelf iemand die voor vaccinaties is als het baat zeker voor kwalijke ziektes.
Dus mijn kinderen krijgen alle vaccinaties.

Alleen niet deze vaccinatie, waarom?
Omdat het vaccin van een nieuwe generatie is en nog niet getest is in zijn huidige vorm
en omdat het mexicaanse griep virus sterk overdreven is en zelfs minder erg is dan een nieuwe seizoensgriep.

Ik maar ook vele andere horen graag uw beweegredenen waarom u juist voor vaccinatie bent en dan graag niet het verhaal van de eerste is 40% en de tweede 90% bescherming want dat is copy and paste van het rivm die een beetje ongeloofwaardig zijn geworden door te beweren dat een tweede prik ook helpt tegen eventuele gemuteerde virussen. Reactie infoteur, 17-12-2009
Hallo Makker,

Waarom voor vaccinatie, terwijl de gevolgen van de Mexicaanse griep zijn niet anders of ernstiger dan die van gewone seizoensgriep. Er kunnen - net als bij de seizoensgriep - complicaties optreden zoals een longontsteking, met ernstige ademhalingsproblemen. Ook kunnen door griep al bestaande ziekten verergeren of ontregeld raken. Voor jonge kinderen geldt dat een eventuele ziekenhuisopname waarbij ze kunstmatig beademd moeten worden kan zorgen voor longbeschadiging. Al met al wegen de nadelen bij de speciefieke risicogroepen niet op tegen de nadelen van vaccinatie.

Is het vaccin veilig? De vaccins tegen de Mexicaanse griep zijn ontwikkeld en gebaseerd opeen modelvaccin. Dit modelvaccin is uitgebreid getest. Voor het vaccin tegen de Mexicaanse griep is alleen het virusdeel aangepast, de adjuvans (hulpstoffen) zijn hetzelfde. Deze hulpstoffen worden aan het vaccin toegevoegd om het effect van vaccinatie te optimaliseren. Zie http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/35482-symptomen-mexicaanse-griep-verschijnselensymptomen-griep.html

Ik hoop hiermee uw vraag voldoende te hebben beantwoord.

Mvg, Tartuffel

Sandra, 16-12-2009
Door sandra op 16-12-2009
Hallo mijn zoontje heeft afgelopen maandag de tweede prik gehad. Hij had 's avonds 39,4 en 39,5. Gisteren ging het wel weer beter. Ik kon vandaag mijn zoontje ophalen van het kinderdagverblijf hij had 38,5. Vanmiddag thuis had mijn zoontje 40,0. Is dit een reactie van de prik. Hij hoest er ook bij. Leeftijd zoontje 2,5 jaar. Reactie infoteur, 16-12-2009
Hallo Sandra,

Als reactie op de groepprik kan koorts optreden. Aangezien uw kindje ook hoest en de koorts wat langer lijkt aan te houden, kan er ook de griep in het spel zijn.

Mvg, Tartuffel

Renata, 16-12-2009
Hallo mijn dochtertje van 3 had haar prik gekregen, na drie dagen had zij 39,8 graden koorts de volgende dag ook ik heb daarna he ziekenhuis gebeld.
en zeiden dat de prik een bijwerking kan habben tot na 10 dagen, mijn kind was behoorlijk ziek er van.
ik twijfel nu om haar voor de tweede keer te priken? Reactie infoteur, 16-12-2009
Hallo Renata,

Ik begrijp uw twijfel gezien de bijwerkingen. Doch een griep bij een kind van drie kan vervelend uitpakken. Voorkomen is beter. Overleg desnoods met uw arts.

Mvg, Tartuffel

Anita, 15-12-2009
Wat mijn vieze smaak in mijn mond aangaat, ook na het krijgen van de jaarlijkse griepprik, dit heb ik met mijn HA en de apotheker besproken beide konden hier geen antwoord op geven. Maar ik kon gewoon de griepprik voor de mexicaanse griep gaan halen volgens de heren. Nu ik deze duizeling heb vraag ik me dus echt af, heeft dit niet met een allergie te maken. De tweede prik ga ik daarom ook niet meer halen. Niemand weet hoe heftig ik daar op ga reageren en achteraf is het altijd makkelijk praten. Reactie infoteur, 16-12-2009
Hallo Anita,

Ik begrijp uw twijfels. U zult de eventuele nadelen van de griepprik moeten afwegen tegen de mogelijke nadelen van de griep. Succes ermee!

Mvg, Tartuffel

S. Hofman, 13-12-2009
Mijn gehandicapte pleegbroer heeft na zijn 2e vaccinatie een denderende psychose gekregen. Had dit eerder gehad in 2003 maar was met onderhoudsmedicatie prima onder controle. Kreeg zijn 2e vaccinatie afgelopen dinsdag en werd woensdag avond psychotisch met erge hallucinaties en niet meer slapen. Erg vervelend, als we dit geweten hadden was hij niet gevaccineerd, liever de mex griep dan dit! Reactie infoteur, 14-12-2009
Hallo S. Hofman,

Heel naar voor uw broer dat hij een psychose heeft gekregen. Het is belangrijk hier melding van te maken op de website Lareb.nl. Door dit goed te registreren, wint de campagne aan betrouwbaarheid en wordt de kennis over het veiligheidsprofiel van deze vaccins uitgebreid.

Sterkte gewenst, Tartuffel

Anita, 13-12-2009
Ik heb mijn tweede griepprik nog niet gehad. Ik voel me sinds een week niet goed, vreselijk duizelig en braken. Vier dagen in bed gelegen en me amper kunnen bewegen, het ging dan meteen weer mis. Nu gaat het iets beter, ik kan nu weer zitten, alleen het lopen gaat nog niet goed ik lijk wel ladderzat. Bij de gewone griepprik heb ik al een paar jaar last van een hele nare, vieze smaak in mijn mond. Dit treedt bijna meteen op naar de prik. Gaat het nu in beide gevallen om een allergische reactie? Is het niet verstandiger om de tweede prik maar niet te halen? Reactie infoteur, 14-12-2009
Hallo Anita,

U kunt deze vraag het beste voorleggen aan uw huisarts.

Succes ermee, Tartuffel

Fenny Bakker, 12-12-2009
Ik ben 8 dec voor de tweede keer ingeent, nu doet mijn linkerarm pijn en branderig gevoel, tintelingen af en toe naar mijn hand toe.Kan het nog na 3dagen?Bij de eerste ineenting had ik totaal geen last, hoor bij de risico groep.Graag zou ik willen weten wat er aan te doen is. Reactie infoteur, 14-12-2009
Hallo Fenny Bakker,

Het is mogelijk dat de door beschreven bijwerkingen langer duren dan 2 dagen. In dat geval is het verstandig de huisarts te raadplegen.

Mvg, Tartuffel

J. de Jong, 12-12-2009
Ik ben 10 december voor tweede keer ingeent tegen de M griep.
Ik werd gisternacht en vannacht 2 x wakker doordat ik het gevoel kreeg flauw te vallen, na enkele seconden ging het dan weer weg maar hield even een misselijk gevoel wat daarna weer langzaam verdween.
Het was om 2 uur 's nachts en tegen de ochtend zo half zes.
Ik gebruik Lisinopril tegen hoge bloeddruk en 80 mg/dag Sotalol tegen incidentele ritmestoornis.
Kan die flauwye met de prik te maken hebben? Reactie infoteur, 14-12-2009
Hallo J. de Jong,

Ik weet niet in hoevere de griepprik interfereert met de door u gebruikte medicijnen en of uw klacht samenhangt met deze middelen of met de griepprik. U kunt het beste uw behandelend arts of uw huisarts raadplegen.

Mvg, Tartuffel

Daniel, 11-12-2009
Heb 4 dagen geleden vaccinatie met Pandremix. Lichte bijwerkingsverschijnselen gevoel zoals zenuwsteken, spierpijntjes, raar gevoel in hoofd. Heel kort keelpijn. Viel nog best mee. Maar de plek op mijn arm waar de injectie gezet is is sinds 3 dagen hard en pijnlijk. De kern van de plek is zo groot als een 2-euro muntstuk. Het wordt maar niet minder en bij aanraken of bepaalde bewegingen redelijk pijnlijk. Moet ik dit bij de huisarts melden of is dit een normaal verschijnsel dat na nog een paar dagen zal wegtrekken? Reactie infoteur, 12-12-2009
Hallo Daniel,

Meestal dergelijke bijwerkingen op binnen 24 uur na toediening van de griepprik. Na 1-2 dagen zijn deze verschijnselen in de meeste gevallen wel weer over. Indien deze bijwerkingen aanhouden of verergeren, dan doet u er verstandig aan uw arts te waarschuwen.

Mvg, Tartuffel

Wc Bontekoe, 09-12-2009
Ik ben allergisch voor Nikkel Metaal.Toen ik de griepprok moest halen werd mij vertelt nadat ik het over mijn allergie heb gehad.Dat er kwik in het vaccin zat.
Ik heb deze prik gekregen heb de eerste dagen geen enkele last gehad. Maar na ogeveer 4 tot 5 dagen kreeg ik
allerlei symptomen zoals vermoeidheid een benauwd gevoel op de borst, hoofdpijn, en zeer veel hoesten en niezen.
Ik werdt hier alleen nog moeier en vooelde mij steeds minder lekker.
Nu moet ik a's woensdag 16 dec voor een tweede prik.
Hebben deze verschijnselen soms met mijn Nikkel Metaal allergie te maken en moet ik dan nog wel een 2eprik halen.
Of eerst naar mijn huisarts om medicijnen te halen voor deze allergie
Kunt u mij hierover inlichten alstublieft
Groeten
Wil C Bontekoe Reactie infoteur, 09-12-2009
Hallo Wil C Bontekoe,

U kunt deze vraag het beste voorleggen aan uw huisarts. Verder wil ik u erop wijzen dat u de bijwerkingen - zoals u beschrijft - kan melden via een formulier op Lareb.nl.

Succes ermee, Tartuffel

R. Chotkan, 08-12-2009
Op 03-12-2009 heb ik mijn 2e prik gekregen en de dag daarna kreeg ik ontzettend veel last van jeuk schimmelvorming brandendvevoel en rodeplekken. Het lijkt of de huid ook samentrekt vooral op het gezicht en heb veel last van een brandend gevoel. Ben inmiddels bij de huisarts geweest en volgens hem is het een allergische reaktie (tablettjes gekregen). Ik was benieuwd of dat zo is en of er meerdere klachten hierover zijn. Vandaag is het alweer 5 dagen voorbij en het is nog steeds het zelfde. Reactie infoteur, 09-12-2009
Hallo R. Chotkan,

Allergische reacties en irritatie aan de huid kunnen inderdaad voorkomen na het Mexicaanse griepvaccin. Het is belangrijk mogelijke bijwerkingen - zoals u beschrijft - te melden via een formulier op Lareb.nl. Door deze neveneffecten goed te registreren, wint de campagne aan betrouwbaarheid en wordt de kennis over het veiligheidsprofiel van deze vaccins uitgebreid. Succes ermee!

Mvg, Tartuffel

K. Schutman Mosterd, 05-12-2009
Op 25 nov. '09 kreeg een mijn eerste prik tegen Mex.griep. Ik ben werkzaam in de zorg en er werd mij verzocht hier aan mee te werken. Precies 7 dagen later (2 dec.) werd ik ziek: koorts en rillerig. Verder veel hoesten. Geen zere keel. Ik heb het nu 4 dagen, hoest veel: taai geel slijm en nog steeds s'avonds boven de 38C, moe, weinig eetlust en veel slapen. Is dit Mex. griep en kan dat van de vaccinatie komen? Ik probeer bij de mensen weg te blijven. Neem een slijm verdunner en tijm-keeltabl. en honing, drink veel. Ben ik besmettelijk?
Is het nu goed om straks die 2e prik te halen? Ook als het hoesten nog niet over is Reactie infoteur, 06-12-2009
Hallo K. Schutman Mosterd,

Van de Mexicaanse griepprik kun je geen griep krijgen. De verschijnselen die u beschrijft, lijken op die van de (Mexicaanse) griep. Mexicaanse griep is besmettelijk vanaf het ontstaan van de ziekteverschijnselen tot vijf of zes dagen ná het begin van deze verschijnselen of tot de klachten zoals hoesten en koorts zijn verdwenen.

Een gele slijmkleur (geel slijm ophoesten) wijst overigens op een virale ontsteking van de luchtwegen.

Alleen een lab. test kan uitmaken of u de Mexicaanse griep hebt (gehad). Daarom doet u er verstandig aan om straks - als u weer op de been bent - de 2e Mexicaanse griepprik te halen.

Beterschap gewenst, Tartuffel.

Yasmine, 04-12-2009
Ik heb de griepprik gehaald en mijn arm heeft een blauwe plek op de plek van de injectie. Ik heb astma, maar geen hele erge maar ik voel me nu wel kortademg, ik kan mijn arm niet bewegen (tenminste voor een paar cm wel) en ik kon niet slapen met de pijn in mijn arm. Verder heb ik hoofdpijn en ben ik soms duizelig, wanneer gaat dit weg? En vooral de pijn in mijn arm, alsof ik constante spierpijn heb en mijn spieren verkrampen. In mijn nek/rug is dit ook. Reactie infoteur, 04-12-2009
Hallo Yasmine,

Normaliter gaan deze bijverschijnselen binnen enkele dagen weer over. Als dit langer aanhoudt dan enkele dagen of als de klachten verergeren, is het raadzaam de huisarts in te lichten.

Mvg, Tartuffel

Verstappen, 02-12-2009
Mijn man heeft op 17 nov 2009,zijn inenting gekregen tegen de mexicaanse griep, de dag erna 18 nov kreeg mijn man last van een pijnlijke opgezwollen linkervoet, dag later vrijdag 19 nov, hetzelfde, maar dan aan rechtervoet, en behoorlijk op gezwollen, rode plek, nog erger en pijnlijker als linkervoet, was niet meer uit te houden, kon er nog niet meer op staan of lopen, tevens kreeg ie s'middags koorts, huisarts in geschakelt, en die heeft hem toch door verwezen naar ziekenhuis, met als gevolg opname, de pijn bleef aanhouden, en tevens ging het zich toen ook verspringen, van linkervoet naar rechtervoet, van voeten, naar armen, pols en schouder, nix als opzwellingen rode plekken, en zeer hevige pijn, kreeg verschillende medicijnen en antibotica, maar mocht nie baten, bleef verspringen en pijn houden, botscan gemaakt, bloedkweken gemaakt, ogen, oren, keel, alles na gekeken, nix indirect kunnen vinden, weer een medicijn toegedient gekregen, en werd iets minder, na 6 dagen in ziekenhuis gelegen te hebben, nou mocht toch even naar huis, is een dag goed gegaan, weer hetzelfde, weer pijn armen polsen schouder, voeten, maar nu begon het al te trekken naar knie, weer eerste hulp gegaan, daar heeft de arts, een spuit gegeven, daarna ging het weer iets beter, maar nog niet helemaal, maar nu afgelopen maandag 30 nov 2009,werden we gebeld door reumatholoog ziekenhuis, of we s'middag even op gesprek wilden komen, ze hadden de uitslag van bloedkweken, en wat blijkt nu, mijn man had acute gewrichtsreuma ( ra),mijn vraag, is er misschien nog iemand wat ditzelfde heeft gekregen na inenting mexicaanse griep, want ik zeg heel eerlijk, heb er mijn twijfels over, ze kunnen het ons, nog niet vertellen, maar ik krijg toch een beetje sterk het vermoeden, dat dit door de inenting is gekomen, gaarne reactie, of iemand hetzelfde heeft, wil toch graag heel zeker weten, hoe of wat Reactie infoteur, 03-12-2009
Hallo mevr. Verstappen,

Het is belangrijk mogelijke bijwerkingen -zoals u beschrijft - te melden via een formulier op Lareb.nl. Door deze neveneffecten goed te registreren, wint de campagne aan betrouwbaarheid en wordt de kennis over het veiligheidsprofiel van deze vaccins uitgebreid. Succes ermee!

Mvg, Tartuffel

Anita, 02-12-2009
We hebben onze dochter van 3 laten inenten tegen mexicaanse griep, op 23 november. Een week later kreeg ze verschijnselen van de mexicaanse: koorts, braken, diaree en spierpijn. We weten niet wat we moeten doen.
Wilt u ons a.u.b advies geven, want wij zijn ten einde raad. Reactie infoteur, 03-12-2009
Hallo Anita,

Bij twijfel altijd de huisarts raadplegen voor overleg. Beterschap gewenst!

Tartuffel

Esther, 01-12-2009
Ik heb mijn dochter van bijna 3 toch laten inenten tegen de mexicaanse griep. Was het eerst niet van plan maar omdat zij griep heeft gehad en wij niet zeker wisten of het de mexicaanse griep was besloten we haar toch te laten enten. Nu merk ik alleen een verandering in haar gedrag (huilerig, zeurderig tot zelfs slaan en stampvoeten aan toe)
Ze heeft van zichzelf al een hele sterke wil, maar ik herken haar haast niet meer terug.
Wie heeft hier ook mee te maken en kan mij a.u.b. advies geven. Reactie infoteur, 01-12-2009
Hallo Esther,

Wellicht dat de gedragsverandering die u bij uw dochter constateert, te maken heeft met eventuele lichamelijke bijwerkingen zoals moeheid. Meestal zijn deze bijwerkingen na een aantal dagen weer over. Succes!

Mvg, Tartuffel

Margriet, 01-12-2009
Op 12 november heb ik mijn eerste griepvaccinatie gehad. Nu, bijna drie weken later, blijk ik zwanger te zijn:-) Erg gewenst! Maar ik maak me nu toch ongerust over de prik die ik heb gehad en ik vraag me af of ik de tweede prink wel moet nemen. Wat adviseren jullie daarover? En heeft de eerste prik nadelige gevolgen voor mijn prille zwangerschap? Reactie infoteur, 01-12-2009
Hallo Margriet,

Tot dertien weken zwangerschap komt u niet in aanmerking voor vaccinatie. Het RIVM schrijft: "Vaccinatie in de eerste dertien weken wordt ontraden, omdat dan nog niet alle risico’s voor de vrucht kunnen worden uitgesloten." Dat wil niet zeggen dat er dus risico's zijn - ze kunnen alleen niet worden uitgesloten.

Mvg, Tartuffel

Laura Hunting, 30-11-2009
Wij balen als een stekker dat we ons zoontje van 3 hebben laten inenten.
Een dag na de inenting had hij een opgezette buik, die nacht overgegeven en nu is hij al vanaf dinsdag avond erg ziek.
Hoge koortsen tot 40.5 en daarnaast is zijn opgewekte en drukke karakter verdwenen.
Hij ligt alleen maar op de bank, speelt niet en wil niks. Hij eet bijna niet, drinkt gelukkig wel.
Maar heeft vreselijke diarree, hoest alles bij elkaar en ziek lijkbleek. Daarnaast wil hij zelfs voor visite van opa en oma niet van de bank af komen. Wij twijfelen echt of we hem een tweede prik laten halen. Reactie infoteur, 01-12-2009
Hallo Laura Hunting,

Ik kan mij uw twijfel voorstellen gezien de bijwerkingen. Wellicht dat het een tweede keer beter uitpakt. Ik zou niet te snel besluiten om geen tweede prik te halen. Overleg eventueel met uw huisarts of de GGD.

Mvg, Tartuffel

C. Bauhuis, 27-11-2009
Ik ben 8,5 maand zwanger en heb de 1e griepprik inmiddels gehad. Geen rare bijwerkingen, dus to zover alles goed. Mijn jongste dochter van 4 ligt op dit moment met griep in bed. Of het de Mexicaanse griep is weet ik niet, maar de ziekteverschijnselen zijn niet heel ernstig.
Waar ik mij wel druk om maak is dat mijn man en mijn oudste dochter (6) pas een prik kunnen halen als de baby geboren is. Is dat niet te laat? Bestaat er een mogelijkheid dat zij de prik voor mijn bevalling kunnen gaan halen zodat ze beide beschermd zijn op het moment dat de baby geboren wordt aangezien de prik pas na een week of 2 werkt? Reactie infoteur, 27-11-2009
Hallo C. Bauhuis,

Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het vaccinatie campagne voor jonge kinderen, werkt de GGD samen met de gemeenten in de regio en met de consultatiebureaus van de Thuiszorg. U kunt deze vraag het beste voorleggen aan de GGD.Hier is een link voor een overzicht van adresgegevens van alle GGD'en in Nederland:
http://www.ggd.nl/contact/bij-u-in-de-buurt/

Succes ermee, Tartuffel

Mj Traets, 26-11-2009
Dinsdag 24 november heeft mijn dochter van 14 haar eerste injectie gehad in de middag.S'avonds kreeg ze jeuk en plekken op haar rug die verdwenen naar inname allergie pil. S'morgens had ze last van haar longen dit was ook een allergiese reactie op de prik nu vandaag heeft ze hoofdpijn buikpijn en tintengevoel in haar handen, misselijk en haar lichaam doet zeer. Mijn vraag is hoelang duren die bijwerkingen en of het slim is om de tweede prik wel te nemen als ze al zo reageert want de tweede is sterker. Reactie infoteur, 26-11-2009
Hallo MJ Traets,

Meestal treden bijwerkingen op binnen een dag na toediening van de Mexicaanse griepprik. Na 1-2 dagen zijn deze verschijnselen vaak wel weer over. Indien deze bijwerkingen aanhouden of verergeren, waarschuw dan de arts. Het is zeker over het algemeen verstandig om een tweede vaccin te nemen, omdat 1 vaccin waarschijnlijk voor 40% bescherming biedt en 2 voor 70%. Raadpleeg uw huisarts m.b.t. de specifieke klachten die uw dochter ervaart en of het verstandig is een tweede vaccin te halen in haar geval.

Mvg, Tartuffel

Marcelle, 26-11-2009
Op woensdag 18 november heb ik mijn eerste vaccinatie gehad. Op maandag 23 november werd ik misselijk, hoofdpijn en had ik dairree. Dinsdag was de hoofdpijn erger geworden en voelde ik me ook nog duizelig. Tot op heden nog last van misselijkheid, diarree en trillerig. Kan dit nog een gevolg zijn van de vaccinatie? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 26-11-2009
Hallo Marcelle,

Misselijkheid en diarree en algeheel niet goed voelen zijn bijwerkingen van Pandemrix (zie bovenstaande schema in het artikel). Ik hoop dat u er snel vanaf bent!

Mvg, Tartuffel

Stefanie, 25-11-2009
Mijn zoontje van 2 heeft gisteren de eerste vaccinatie gehad. Sinds vannacht/vanmorgen heeft hij hoge koorst: de hele dag net onder of net boven de 40 graden. Ik heb vanmorgen overleg gehad met de huisarts en zolang hij aanspreekbaar is en goed drinkt moest ik het even aanzien. Vanmiddag was hij echt wel ziek, hangerig en onrustig, nu in zijn bedje begint hij met hoesten en lijkt het dan weer koud dan weer warm te hebben. Hij blijft echter wel goed aanspreekbaar maar dat is hij altijd, je merkt aan hem vaak niet eens dat hij koorst heeft. Op zijn BMR prik reageerde hij ook met een paar dagen ruim over de 40 graden koorts. Enerzijds wil ik een toch de vraag stellen of dit nu een reactie is op het vaccin (met name die hele hoge koorts) of dat hij inmiddels gewoon echt ziek is? Anderzijds lijkt het me prettig voor anderen om terug te kunnen lezen dat deze reactie wellicht toch bij het vaccin hoort ter geruststelling voor eigen kindjes, ik kon namelijk niet zoveel terugvinden hierover.

Bij voorbaat dank voor de reactie, Stefanie Reactie infoteur, 26-11-2009
Hallo Stefanie,

Koorts als bijwerking van Pandemrix komt volgens de bijsluiter zeer vaak voor. Er wordt niets gezegd over de hoogte van de koorts. Griepachtige verschijnselen is ook een bijwerking (zie schema in het artikel).

Mvg, Tartuffel

Ghezal, 25-11-2009
Mijn moeder (59) jaar heeft last van hypertensie, hiervoor gebruikt ze nog geen medicijnen. Verder heeft ze een verhoogd cholestrol en is zwaarlijvig. Moet ze dan de vaccin halen? Of is het niet nodig omdat de meeste ouderen immuun zijn? Reactie infoteur, 25-11-2009
Hallo Ghezal,

Het is niet duidelijk of ouderen genoeg beschermd zijn. Door de bank genomen hebben 60-plussers bij griep een hoger risico op ernstige ziekte en complicaties, zeker als iemand ook nog tot een medische risicogroep behoort. Uw moeder doet er daarom verstandig aan zich te laten vaccineren.

Mvg, Tartuffel

Veronique, 25-11-2009
Mijn zoontjes hebben gister de eerste enting gehad (2 en 3jr) Mijn oudste zoontje heeft sinds vandaag koorts 38,7. Kreeg van mijn arts te horen dat dat een normale reactie is. Bij dktp en bmr prikjes hebben de kinderen ook wel eens last van verhoging/koorts. Ik moest aan de bel trekken als hij suf zou gaan worden of de koorts boven de 40 komt en paracetamol niet zou werken. Echter heb ik zelf sinds 4 dagen grieperig gevoel en sinds vandaag 38 koorts. Ben op het moment 20 wkn en 2 dgn zwanger. Moest zelf donderdag voor de enting maar of het nog zin heeft? Vind alles maar erg onzeker wat is goed voor de ongeboren baby en wat niet. Alles wat je op verschillende site's leest spreekt elkaar tegen… Reactie infoteur, 25-11-2009
Hallo Veronique,

Alleen een lab. test kan uitmaken welke griep u heeft (gehad). Daarom kun je beter het zekere voor het onzekere nemen en het vaccin halen.

Er gaan veel Indianenverhalen rond op het internet over de Mexicaanse griepvaccinatie. Een betrouwbare website voor informatie over de mexicaanse griep en vaccinatie (zwangeren) kunt u vinden op http://www.grieppandemie.nl.

Mvg, Tartuffel

Maria, 25-11-2009
Ik heb 2 weken geleden de 1e inenting gehad tegen de Mexicaanse griep. 26 uur later werd ik een dag ziek. Echt hondsberoerd. Misselijk, hoofdpijn, trillen etc etc. Ik behoor niet tot de risicogroep maar ben mantelverzorger van een zeer zieke moeder. Ik zie op tegen de 2e vaccinatie. Word ik weer zo ziek of herkent het lichaam het vaccin nu? Ik moet gaan want het is in het belang van mijn moeder, maar ik zie er zo tegenop. Is er al meer informatiebekend mbt de bijwerkingen van de 2e vaccin? Reactie infoteur, 25-11-2009
Hallo Maria,

Ik moet u het antwoord verschuldigd blijven, wil ik niet in speculatie vervallen en mij bij de feiten houden. Ik adviseer u deze vraag te stellen op de website http://www.grieppandemie.nl

Mvg, Tartuffel

Antoinette, 24-11-2009
Mijn dochtertje van 8 maanden is gisteren ingent en is nu ziek. Koorts 38,8 en overgeven en heel moe. Tevens beentje rood en gezwollen waar er geprikt is. Heerlijk hoor pfffffff. Ga haar niet voor de 2e keer laten enten. 1x is voldoende als je ziet hoe ziek dat ze nu is.
Zijn er nog meer kinderen met de zelfde klachten? Reactie infoteur, 24-11-2009
Hallo Antoinette,

Het is heel vervelend voor uw dochtertje. Sommige kinderen ervaren idd bijwerkingen.

Het advies om jonge kinderen te vaccineren tegen Mexicaanse griep is afkomstig van de Gezondheidsraad. In het buitenland blijkt dat naar verhouding veel kinderen in de leeftijd tot 5 jaar worden getroffen: in die leeftijdsgroep vinden veel ziekenhuisopnamen plaats. En bij een deel van deze kinderen is in het ziekenhuis opname op een intensive care-afdeling en beademing nodig. Bij beademing van jonge kinderen bestaat het risico op blijvende schade aan de longen. Voor deze leeftijdsgroep biedt vaccinatie meer voordelen voor hun gezondheid dan de nadelen van eventuele bijwerkingen.

Mvg, Tartuffel

Carola, 23-11-2009
Mijn dochter is 8 dagen te laat geboren op 27 mei van dit jaar. Ze is daardoor een paar dagen te jong om in aanmerking te komen voor vaccinatie. Wij als ouders moeten worden gevaccineerd, maar zij bezoekt ook het kinderdagverblijf. Is er een mogelijkheid om haar toch te laten inenten (dan wel nu, dan wel een paar dagen later als ze ook een half jaar is). En is dat wijs? Reactie infoteur, 23-11-2009
Hallo Carola,

Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het vaccinatie campagne voor jonge kinderen, werkt de GGD samen met de gemeenten in de regio en met de consultatiebureaus van de Thuiszorg. U kunt deze vraag het beste voorleggen aan de GGD.Hier is een link voor een overzicht van adresgegevens van alle GGD'en in Nederland:
http://www.ggd.nl/contact/bij-u-in-de-buurt/

Succes ermee, Tartuffel

Henk Putters, 23-11-2009
Heb na drie dagen na de inenting een pijnlijke rode plek gekregen en tinteling in mijn hand, heb dit nog niet gelezen? Is dit een bijwerking? Reactie infoteur, 23-11-2009
Hallo Henk,

"Tinteling of gevoelloosheid in handen of voeten" is een bijwerking die soms optreedt bij de vaccinatie van Pandemrix. Verder is roodheid van de huid op de plaats van de injectie, ook een veelvoorkomende bijwerking.

Mvg, Tartuffel

Bianca, 23-11-2009
Ik heb na het krijgen van de prik behoorlijk last van bijwerkingen, zoals hoofdpijn, duizeligheid, verkouden (volle neus, loopneus, hoesten), keelpijn, spierpijn, misselijkheid, buikpijn, algehele malaise, verhoging en tintelingen door heel mijn lichaam. Deze klachten heb ik nu al 3 dagen. Mijn vraag is of ik nu besmettelijk ben voor anderen? Reactie infoteur, 23-11-2009
Hallo Bianca,

Het kan ook zijn dat u de griep te pakken hebt. Voor alle duidelijkheid: van de grieprik kun je geen griep krijgen, maar een vaccinatie Mex. griep geeft 40% bescherming, dus u kunt de griep opgelopen hebben. Ik adviseer u te overleggen met uw huisarts.

Mvg, Tartuffel

Siep, 21-11-2009
'Wij hebben 2 kinderen. Een zoon van 2 jaar en een dochter v. bijna 6 mnd (geboren 24 mei 2009). Wij laten onze zoon en ons zelf vacineren. Toch begrijp ik niet wat het nut is om ons te laten vacineren. Natuurlijk ter bescherming van onze dochter die niet gevacineerd mag worden. Maar zij gaat bijv. naar de kinderopvang. Hier zijn de leidsters niet gevacineerd en lopen kinderen rond die de griep kunnen hebben. Wat is het nut dan om ons zelf te vacineren? Kunt u mij dit uileggen?' :-( Reactie infoteur, 22-11-2009
Hallo Siep,

Als iedereen meewerkt zijn alle kinderen die geboren zijn op of na 24 november 2004 tot en met 22 mei 2009 en alle gezinsleden van zuigelingen tot een 1/2 jaar gevaccineerd. Dit maakt de kans op besmetting kleiner. Waarom bv. leidsters van de kinderopvang geen oproep krijgen voor vaccinatie, is mij ook een raadsel.

Mvg, Tartuffel

Talitha, 21-11-2009
Mijn kinderen zijn alle twee onder de vier jaar. Ze moeten bijde geprikt worden. Nu vraag ik mij a wat de bijwerkingen zijn op langer termijn. Er is nu niets over bekend. Vreger is er ook wel eens zo'n prik gegeven en nu blijkt dat die vrouwen(bijna) niet zwanger kunnen worden. Ik wil graag de juiste beslissing nemen voor mijn kinderen. Wat raad je aan en wat kan je mij meer vertellen over langer termijn? Reactie infoteur, 22-11-2009
Hallo Talitha,

Er zijn weliswaar nog geen gegevens beschikbaar over de eventuele lange termijn effecten van dit specifieke H1N1-vaccin, maar er is al wel veel ervaring met het vaccin tegen de seizoensgriep en er zijn géén aanwijzingen dat die vaccins op lange termijn nadelige gevolgen hebben.

mvg, Tartuffel

Hannie, 20-11-2009
Heb de mexicaanse griep nagenoeg achter de rug maar de benauwdheid blijft en veel slijm op de borst. Heb inmiddels 2 flessen hoestdrank gebruikt maar het blijft zo. Moet ik nu weer de huisarts raadplegen of duurt dit gewoon langer. Reactie infoteur, 20-11-2009
Hallo Hannie,

Als er sprake is van kortademigheid of benauwdheid, dan raad ik u aan voor de zekerheid de arts te raadplegen.

Beterschap gewenst, Tartuffel

Roos, 20-11-2009
Dinsdag 17 november heb ik 's-avonds de eerste griepprik gehaald. Ik was zo'n 10 minten daarna een beetje duizelig, maar dat was zo over. Verder nergens last van gehad op en beetje hoofdpijn na. Donderdagavond ging ik sporten (Zumba; doe ik al 6 weken 3x per week zonder problemen) en werd na zo'n drie kwartier heel licht in mijn hoofd en hartkloppingen. Ben rustig verder gegaan en toen zakte het iets. Thuis gekomen een uurtje bijgekomen op de bank; mijn hartslag ging heel langzaam naar beneden (gecontroleerd d.m.v. hartslagmeter), daarna douchen en slapen (nog licht in mijn hoofd). Omdat ik een heel trage stoelgang heb neem ik iedere avond een natuurlijk laxeermiddel. Gisteren echter niet gedaan, maar ben tot nu toe (10.45 uur) reeds 2x naar het toilet geweest en voel ik me niet echt optimaal: toch nog licht in mijn hoofd en een beetje hoofdpijn. Ik moet wel zeggen dat toen ik die pril kreeg ik behoorlijk verkouden was, keelpijn en een kriebelhoest had. Deze verschijnselen zijn nu wel wat afgenomen. Zijn dit "normale" bijwerkingen? Reactie infoteur, 20-11-2009
Hallo Roos,

ZIe mijn reactie op Ine van Dijk d.d. 18-11-2009. Daar staan alle meest voorkomende bijwerkingen opgesomd.

Mvg, Tartuffel

Armand (infoteur), 19-11-2009 #50
Ik heb chronische Atrophe Thyreoiditis.
Mijn schildklier is maar heel klein meer. Is het dan wel verstandig om me te laten inenten tegen de varkensgriep?
Lees tegenstrijdige berichten hierover. Ben 61 jaar oud en hoor bij de doelgroep.

Groetjes, Roelie Reactie infoteur, 20-11-2009
Hallo Armand,

Ik raad u aan deze vraag te stellen aan uw huisarts of behandelend arts.

Mvg, Tartuffel

Ille, 18-11-2009
Mijn zoontje (8 maanden) heeft een aangeboren afwijking, Reflux tussen blaas en nieren (graad 1 - 2). Vanaf zijn geboorte krijgt hij een dagelijkse onderhoudsdosis aan anti-biotica om een eventuele nierbeschadiging te voorkomen. Ik had gelezen dat mogelijk schadelijke stoffen (zoals conserveringsmiddelen) die gebruikt zijn in het vaccin via de urine het lichaam verlaat. Omdat bij mijn zoontje de urine kan terugvloeien naar de nieren
ben ik angstig hem te laten vaccineren. Bij wie kan ik terecht voor advies? Reactie infoteur, 18-11-2009
Hallo Ille,

De huisarts of de behandelend arts van uw zoontje kan u hierover informeren.

Mvg, Tartuffel

Ine van Dijjk, 18-11-2009
Ik heb ong.2 uur geleden de inenting gehaald voor de mex. griep.Gelijk daarop werd mijn arm pijnlijk tintelingen, daarna duizelig voel me gewoon niet goed moe spierpijn.Algehele malaise.
Is dit normaal?.
Heb deze spuit gehaald omdat ik in de gezondheidszorg werk. Reactie infoteur, 18-11-2009
Hallo Ine van Dijk:

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

¡ roodheid, zwelling of pijn op de plaats van de injectie;
¡ blauwe plek of verharding van de huid op de plaats van de injectie;
¡ koorts;
¡ algemeen onbehaaglijk gevoel;
¡ vermoeidheid;
¡ hoofdpijn;
¡ toename van zweten;
¡ beven;
¡ griepachtige symptomen (doch geen griep!);
¡ pijn in spieren en gewrichten.

Na een tot twee dagen zijn deze verschijnselen vaak wel weer over.

Mvg, Tartuffel

J. Gerdes, 17-11-2009
Ik heb afgelopen vrijdag (13-11) mijn laatste inenting voor Hepatitis gehad. Nou moet ik morgen (woesdag 18-11) voor de Mex. griep spuit. Nou heb ik gehoord dat er minimaal 10 dagen tussen beide spuiten moet zitten en dat zou dus betekenen dat ik de griepsuit niet kan halen. Klopt dit? Reactie infoteur, 17-11-2009
Hallo J. Gerdes,

Daar kan ik u geen antwoord opgeven. U kunt het beste hierover contact opnemen met de huisarts. Ik weet alleen dat er minimaal drie weken tussen de eerste en de tweede vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A moet zitten.

mvg, Tartuffel

K. V. D. Brand, 17-11-2009
Na de griepprik op vrijdag 6 november, werd ik op zaterdagmorgen tijdens het ontbijt ineens misselijk. Vervolgens moets ik vomeren en heb de hele dag geen koffie of eten meer kunnen ruiken of zien, zonder misselijk te worden. Tevens heb ik die hele zaterdag in bed gelegen met bijna onhoudbare hoofdpijnen. Daarenborven: steeds warm en koud en spierpijnen. Eindeloos moe. Anderzijds: geen hoesten, keelpijn of koorts.
De volgende dag, zondag, was ik weer helemaal beter.
Ik zie nu enorm op tegen de tweede injectie tegen de Mexikaanse griep. Liever wil ik die niet meer hebben. Heeft dan al het voorgaande (de eerste prik) totaal geen zin gehad? Tevens kan ik melden dat de arm waarin de injectie is gezet, nog steeds gevoelig is. Vreemd genoeg heb ik een dergelijke ervaring nooit gehad bij vroegere injecties tegen de griep. Ik ben een vrouw en mijn leeftijd is 64 jaar (geen diabeet!)

KvdB Reactie infoteur, 17-11-2009
Hallo K. v/d Brand,

De griepprik biedt geen volledige bescherming. Men gaat ervan uit dat zo'n 40% van de mensen na één vaccinatie is beschermd en meer dan 70% na twee vaccinaties.

De eerste dag na de Mexicaanse griepprik kan er sprake zijn van pijn, roodheid of zwelling op de plaats van de prik. Dit gaat vanzelf weer over. Sommige mensen voelen zich na de prik een aantal dagen minder lekker.

Beterschap gewenst!

mvg, Tartuffel

Th V. Wijngaarden, 16-11-2009
Ik ben 72 jaar en gebruik de medicinjen i.v.m. te hoge bloeddruk:
metoprololsuccinaat, hydrochloorthiazide, zofil en simvastatine.
Op een van de sites las ik, dat als bijwerking ook een lage bloeddruk kan ontstaan.
Nu ben ik 2 maal per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, daar mijn bloeddruk
plotseling te laag werd en ik buiten kennis raakte.
Zou het risico voor herhaling hiervan groter worden als ik me laat vaccineren?

M.vr.gr,
Dhr. Th.v.Wijngaarden Reactie infoteur, 16-11-2009
Beste Th.v.Wijngaarden,

Zelden, d.w.z. bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers, treden agv de vaccinatie allergische reacties op die leiden tot een gevaarlijke afname van de bloeddruk, die, indien niet behandeld, kan leiden tot shock. Artsen zijn hiervan op de hoogte. Zij kunnen in zulke gevallen een spoedbehandeling geven.

Ik kan dus alleen in zijn algemeenheid hierover wat zeggen. Mbt uw gezondheidssituatie irt de vaccinatie, raad ik aan uw huisarts te bellen.

mvg, Tartuffel

Klaas, 16-11-2009
Onze zoon van 13 heeft afgelopen donderdag de eerste vaccinatie gehad tegen de mexcicaanse griep nu heeft hij sinds zaterdag last van hoesten keelpijn en koorts 38.7 nu vragen wij ons af heeft hij de mexicaanse griep en moeten wij nu onze jongste zoon thuis houden van school hij heeft ook de eerste enting gehad Reactie infoteur, 16-11-2009
Hallo Klaas,

Uw zoon kan idd de Mexicaanse griep hebben. Op dit moment bestaat 95% van de griepgevallen uit de Mexicaanse griep. Een ieder die intensief contact heeft gehad met iemand die griep heeft, moet er terdege rekening mee houden dat hij of zij ook ziek kan worden. Griep is namelijk erg besmettelijk. Indien uw jongste zoon griepverschijnselen en koorts krijgt (38 graden of hoger, en luchtwegklachten), dan moet hij ook thuiis blijven om verdere besmetting te voorkomen.

mvg, Tartuffel

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 26-10-2023
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 11
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.