De Huizen in de horoscoop

Naast de 12 dierenriemtekens, de 10 planeten en de 4 elementen waarin je een horoscoop kunt verdelen, zijn er ook nog 12 velden de huizen genaamd. Die huizen tonen de omstandigheden waarin je kunt verkeren in het leven. Zij corresponderen met de dierenriemtekens en met de planeten. De huizen staan symbool voor alle levensomstandigheden waar je als mens mee te maken kan krijgen. De ervaring van de omstandigheden wordt bepaald door het dierenriemteken dat achter het huis staat. Ieder huis heeft zijn vaste waarde. Deze waarde wordt gekleurd door het dierenriemteken waarin het huis begint.

HET EERSTE HUIS

Het eerste huis staat symbool voor je eerste presentatie van jezelf in iedere nieuwe omstandigheid. Dit eerste huis staat symbool voor je lichamelijke conditie, je uiterlijke verschijning en het masker dat je de wereld toont. De omstandigheden bij de geboorte, je fysieke verschijning, je manier van doen en de manier waarop de ander je ziet.

Het eerste huis hoort bij het teken Ram en de planeet Mars. Veel planeten in het eerste huis toont iemand die krachtig aanwezig is en die al gauw geneigd is te doen waar hij zin in heeft. Als de nadruk in een horoscoop ligt op het 1e huis dan zal die persoon, ongeacht het zonneteken waaronder hij of zij geboren is, nadrukkelijk aanwezig zijn.

HET TWEEDE HUIS

Het huis van waarde en bezittingen en van je talenten, maar ook van je gevoel voor eigenwaarde. Het tweede huis hoort bij het teken Stier en de planeet Venus. Een sterke nadruk op het tweede huis geeft vaak aan dat zaken zoals: geld, bezit en bestaanszekerheid voor de betrokkene erg belangrijk zijn. Is er een sterk 2e huis dan ligt de nadruk op bezit en op het materiële vlak. Dat uit zich b.v. bij kinderen door het niet met anderen willen delen van hun speelgoed.

HET DERDE HUIS

Het derde huis staat symbool voor de communicatie, je contacten met je naaste mensen. Mensen die onder het derde huis vallen zijn b.v. buren, broers en zusters, goede vrienden. Onder dit huis valt ook de drang tot leren en kennis vergaren, maar ook de lagere schoolperiode. De behoefte om informatie op te doen, de behoefte om feiten te verzamelen. Het derde huis hoort bij het teken Tweelingen en de planeet Mercurius. Een sterk bezet derde huis toont iemand met een duidelijke behoefte aan uitwisseling, praten, contacten, kennis opnemen en doorgeven. Iemand die graag praat en handig met woorden is. Een levendige mentale instelling. Is er een sterk 3e huis dan komt de nadruk te leggen op alles wat met communicatie te maken heeft. Een sterk 3e huis is b.v. terug te vinden in de horoscoop van schrijvers en journalisten.

HET VIERDE HUIS

Het vierde huis staat symbool voor de wortels waaruit we voortkomen. Hier vind je de gezinssituatie waarin je opgroeide, en je huiselijk leven. In het vierde huis vind je ook één van de ouders, diegene die thuis het nadrukkelijkst aanwezig was.
Het vierde huis hoort bij het teken Kreeft en de Maan. Hier vind je de emotionele basis van je leven, de emotionele binding met je ouders. Land, onroerend goed en iemands persoonlijke omstandigheden horen allemaal bij dit huis.

Een sterk bezet vierde huis toont aan dat het huiselijke leven, gevoelens en emoties een belangrijke rol spelen. Er is dan een grote behoefte aan geborgenheid en koestering en er is een grote gevoelsband met het verleden. Dit zijn vaak mensen die b.v. ook moeilijk afstand van iets kunnen doen. Ligt de nadruk op het 4e huis dan zijn deze mensen sterk gebonden aan hun thuis. Hun huidige huis of hun ouderlijk huis speelt in hun leven een heel belangrijke rol.

HET VIJFDE HUIS

Het vijfde huis staat symbool voor sport, spel en creativiteit. Het vijfde huis hoort dan ook bij het teken Leeuw en de Zon. Het vijfde huis geeft aan hoe we een gevoel van identiteit kunnen ontwikkelen. Het vijfde huis geeft ook informatie over je kinderen. Een sterk bezet vijfde huis geeft een persoonlijkheid die zichzelf centraal weet te stellen. Creativiteit, kunst, muziek, theater, kinderen, gokken, zelfverering dit zijn allemaal zaken die bij het vijfde huis horen. Bij de nadruk op het 5e huis zien we de mens die zichzelf, al dan niet bewust, steeds weer in het middelpunt plaatst.

HET ZESDE HUIS

Het zesde huis staat symbool voor ons dagelijkse werk voor orde en netheid, gezondheid het laat zien hoe we omgaan met onze energie. Het teken Maagd en de planeet Mercurius horen bij het zesde huis. Een sterk bezet zesde huis toont iemand die praktisch is ingesteld, die dienstbaar, hulpvaardig en werkwillend is. Luchttekens achter het 6e huis zoeken in hun dagelijkse werk naar samenwerking, vuurtekens willen liever zelfstandig werken, watertekens zijn verzorgend bezig en de aardetekens stellen zich meer dienstbaar op. Een sterk 6e huis legt de nadruk op de dagelijkse bezigheden, de werksituatie en/of de gezondheid.

HET ZEVENDE HUIS

Het zevende huis staat symbool voor 1 op 1 relaties, huwelijk, partners, publiek. Het teken Weegschaal en de planeet Venus horen bij het zevende huis. Het teken achter het zevende huis vertelt iets over de verwachtingen die je hebt van je eventuele partner. Ram hier zoekt een macho of wel een ondernemende partner, Stier zoekt betrouwbaarheid en zekerheid, Tweelingen heeft belangstelling voor het mentale aspect in een relatie en voor afwisseling, Kreeft zoekt koestering en emotionele aanhankelijkheid, Leeuw wil tegen de partner op kunnen kijken, Maagd hier wil iemand die ijverig is en precies, Weegschaal zoekt een mooie partner, Schorpioen een sensuele uitstraling, Boogschutter geeft vaak belangstelling voor meerdere partners, Steenbok zoekt iemand die weet wat hij wil, die degelijk is, de waterman zoekt eigenlijk meer een kameraad en wil veel vrijheid in zijn relaties, Vissen op cusp 7 geeft in het slechtste geval een verslaafde partner of hulpbehoevend in het gunstigste geval iemand die heel artistiek is.

Een sterk bezet zevende huis geeft aan dat partner/compagnon een belangrijke rol spelen in je leven het geeft het vermogen tot samenwerken en soms het nadeel van te sterke afhankelijkheid van de ander of te sterke overheersing.
Een sterk 7e huis laat altijd een nadruk zien op het relatie thema of het publiek.

HET ACHTSTE HUIS

Het achtste huis staat voor diepe emotionele betrokkenheid, voor seksualiteit voor dood en wedergeboorte, psychologie, transformatie, crisis. Transformatie is groeien naar een groter bewustzijn. De Schorpioen en de planeet Pluto horen bij het achtste huis. Testamenten, andermans geld, belastingen, erfenissen vallen ook allemaal onder het achtste huis.

Een heel sterk bezet achtste huis toont iemand die al heel jong leert dat het leven een machtsstrijd is een strijd van erop of eronder. Het geeft vaak aan dat het een leven op het scherpst van de snede is. Een sterk achtste huis kan ook een sterke hang naar seksualiteit geven. Een horoscoop met een nadruk op het 8e huis laat intensiteit en transformatie zien in het leven.

HET NEGENDE HUIS

Het negende huis staat voor de behoefte om het gewone bewustzijn te verruimen en de grenzen van het denken te verleggen. Filosofie, reizen, religie, idealen horen allemaal bij dit huis. Hier zit de behoefte om je horizon te verruimen, hogere opleidingen, mensen uit vreemde landen maar ook een spiritueel leraar zit in het negende huis. Een sterk negende huis geeft ons de mens die bezig is om zijn horizon te verbreden of dat nu op het geestelijke of op het aardse vlak is. Reizen in de geest of over land. Iemand met de behoefte om zijn eigen ideeen en opvattingen uit te dragen. Boogschutter en de planeet Jupiter horen bij het negende huis. Een sterk aanwezig 9e huis legt de nadruk op verruiming van de geest, op het thema reizen en inzicht. De mens met een sterk 9e huis kan er vaak zeer uitgesproken meningen op na houden.

HET TIENDE HUIS

Het tiende huis staat symbool voor de omstandigheden waarin we ons maatschappelijk betrokken voelen. Het eerste huis (de ascedant) toont je persoonlijke reactie op het leven, het vierde ( het ic) de wortels waaruit je bent ontstaan, het zevende (de descedant) toont de steun die je van je medemensen krijgt en het tiende (het mc) toont hoe je je inzet in de maatschappij. Dit zijn de vier hoekhuizen.

Het tiende huis is een soort tweede ascedant, het toont het gedrag dat iemand in de buitenwereld, de maatschappij neer zet. De ascedant is het gedrag in veel kleinere kring, de ascedant is ook het spontane, eerste reactie gedrag en het mc (het midhemel) gedrag is meer aangepast. Het tiende huis hoort bij het teken Steenbok en de planeet saturnus.

Bazen, werkgevers, je doel, je ambitie, je publieke imago, carrière, je reputatie, je rol in de maatschappij dit zijn allemaal zaken die bij het tiende huis horen. Iemand met een sterk bezet tiende huis heeft er behoefte aan om op maatschappelijk gebied verantwoordelijkheid te dragen zo iemand maakt het liefst zelf de dienst uit meer werkgever dan werknemer dus.
Vaak hecht deze persoon ook veel waarde aan de rol die hij in de maatschappij speelt. Er is dus een behoefte om zich als autoriteit bevestigd te voelen. Het zesde en het tiende huis worden de beroepshuizen genoemd, het zesde als het werk van elke dag, het werken voor je boterham en het tiende meer het werken als roeping, om uiting te geven aan de zin van het leven. Nadruk op het 10e huis geeft de drang om maatschappelijk betrokken te zijn in het leven. Zo belangrijk het gezin of de thuisplek is voor het 4e huis zo wil de mens met een sterk 10e huis vooral maatschappelijk gewaardeerd worden.

HET ELFDE HUIS

Het elfde huis staat symbool voor je sociale betrokkenheid, voor inperking van het ego ten voordele van het groepsego. De drang om deel uit te maken van een groter geheel. De betekenis van het elfde huis is onpersoonlijk. Het elfde huis wordt ook gezien als het vrienden huis, vrienden met gelijke doelstellingen dan. Menselijke waarden, medemenselijkheid, mensenrechten, clubs, de gemeenschap, betrokkenheid met de toekomst van de mensheid, je vriendenkring dit alles vind je in het elfde huis.

Iemand met een sterk bezet elfde huis heeft de behoefte om anderen als gelijken te zien en er ook op een gelijkwaardige manier mee om te gaan. Iemand die er niet tegen kan dat eigen of andermans ontplooiingen in de knel komen. Het teken waterman en de planeet uranus horen bij het elfde huis. Het 11e huis heeft alles te maken met sociale betrokkenheid. Een nadruk op dit huis geeft een hang om alles en iedereen vanuit gelijkwaardigheid te benaderen. De mens met een nadruk op dit huis is minder gericht op het ik maar meer op het grote geheel. Het nadeel hiervan is dat men vaak wat laat in het leven er toe komt om te gaan werken aan wat men zelf eigenlijk wil in dit leven.

HET TWAALFDE HUIS

Het twaalfde huis staat symbool voor alle omstandigheden waarin je collectieve ervaringen op doet. Zoals het eerste huis symbool staat voor het nieuwe begin, zo staat het twaalfde symbool voor elk einde. Het teken vissen en de planeet neptunus horen bij het twaalfde huis. Het twaalfde huis, de vissen en neptunus staan allemaal symbool voor de betrekkelijkheid van het individu en ze helpen me aan een universele bewustwording.

Ziekenhuizen, bejaardenhuizen, drugs, alcohol, meditatie, spiritualiteit horen allemaal bij dit twaalfde huis, maar ook muziek, poëzie en dans. Elk huis heeft zijn eigen taak, het twaalfde huis heeft als taak, geen taak, geen gedrag, niets doen, niets hebben, niets willen. Iemand met een sterk bezet twaalfde huis heeft dan ook vaak de behoefte aan afzondering en stilte en kan de neiging hebben om in dromen te vluchten maar kan dit huis ook gebruiken om met zijn inleving- en aanvoelingsvermogen te werken. Een horoscoop met een nadruk op het 12e huis heeft alles te maken met loslaten en met de betrekkelijkheid van het individu. Mensen met een sterk 12e huis zullen niet snel in de schijnwerpers gaan staan, zij doen hun werk liever achter de schermen.
© 2007 - 2024 Elisabeth2, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De veelzijdigheid van de astrologieAstrologie is veelzijdiger dan alleen het laten trekken van de geboorte-horoscoop, of de dagelijkse rubriek in de krant.…
De elementen in de Astrologie: Het vuurelementDe elementen in de Astrologie: Het vuurelementEen horoscoop bestaat uit 12 dierenriemtekens maar ook uit 4 elementen n.l. vuur, aarde, lucht en water. Elk dierenriemt…

Pluto van Boogschutter naar SteenbokPluto van Boogschutter naar Steenbok. Pluto is de planeet van reorganisatie, transformatie, regeneratie, destructie en w…
Het jaar van de Schorpioen 2019-2020Het jaar van de Schorpioen 2019-2020Dit jaar overzicht speciaal voor alle Schorpioenen loopt van november 2019 tot november 2020 en is uitsluitend gebaseerd…
Bronnen en referenties
  • Bep Jonker-Leuiken, www.desterrenlijn.nl
Elisabeth2 (43 artikelen)
Gepubliceerd: 19-11-2007
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.