Dagopvang of dagbesteding voor ouderen

Dagopvang of dagbesteding voor ouderen; iedereen heeft er wel eens van gehoord en wellicht zelfs een idee bij wat het inhoudt. Echter u vraagt zich af hoe het er nu echt aan toe gaat op een dagopvang voor ouderen. Wat kunt u verwachten op een dagopvang voor ouderen, wat zijn de eventuele voordelen van zo'n dagopvang en voor wie kan de dagopvang geschikt zijn? Hoe kun u zich aanmelden voor dagbesteding voor ouderen en zijn de kosten hiervan geregeld?

Soorten dagopvang of dagbesteding

Dagopvang wordt ook wel dagbesteding genoemd, er zijn meerdere soorten dagopvang voor ouderen. Deze hebben ook verschillende namen die weliswaar op elkaar lijken. Een aantal termen die u tegen kunt komen bij dagopvang en dagbesteding zijn:
 • Groepsopvang
 • Dagzorg
 • Substitutieproject
 • Huiskamergroep/-project
 • Dagbehandeling (soms gesloten afdeling bij dementie)

Bovenstaande soorten lijken op elkaar maar hebben ook verschillen. Bijvoorbeeld een dagbehandeling is op verpleeghuisniveau. Er wordt echt behandeld omdat de problemen complex zijn. Een dagopvang is van een 'lichtere' aard met betrekking tot de zorgvraag. De overige termen worden vaak door elkaar gebruikt en het is raadzaam per opvang te informeren wat de 'zwaarte' van de opvang is en de mogelijkheden tot psychische/fysieke zorgverlening.

In dit artikel wordt gesproken over de dagopvang. In de regel is dit een opvang voor ouderen die gesitueerd is in een verzorgingshuis of zelfstandig gebouw. Het is een open opvang waar men in en uit kan lopen zoals men zelf wenst.

In wezen komt het dagindeling vaak op hetzelfde neer. Iemand gaat voor een dag of meerdere dagen in de week naar een opvang waar meerdere mensen bij elkaar komen met verschillende type problemen of behoeftes:

Problemen van de oudere kunnen zijn:

 • Eenzaamheidsgevoelens
 • Passiviteit
 • partner is overbelast door psychische of fysieke zorg van de evt. dagopvangdeelnemer
 • Onrust
 • Dementie
 • Depressie
 • Onzekerheidgevoelens
 • Minderwaardigheidsgevoelens
 • Angst

Het kan een uiteraard ook om andere klachten gaan en of een combinatie van bovenstaande.

Behoefte van de oudere:

 • activering
 • sociaal contact
 • controlefunctie
 • Thuis kunnen blijven wonen / partner ontlasten

Dagindeling op een dagopvang voor ouderen

Een globale indeling van de dag is:
 • 10:00 koffie drinken
 • 11:00 activiteit
 • 12:00 maaltijd (warm of koud)/ indien van toepassing toezicht op medicatie-inname.
 • 13:00 rusten
 • 14:00 thee drinken
 • 14:30 activiteit
 • 16:00 afsluiting dag / naar huis.

Activiteiten bij de dagopvang voor ouderen

 • Wandelen
 • creatieve activiteiten (kaarten maken, handwerken, schilderen, etc etc
 • film kijken
 • spelletjes doen
 • boodschappen doen / winkelen
 • uitstapje maken
 • koken / bakken
 • gesprek
 • gymnastiek
 • huishoudelijke activiteiten: zilver poetsen, plantverzorging etc
 • computerles
 • Lezen
 • Puzzelen
 • Tuinactiviteit
 • Zingen
 • Muziek luisteren
 • etc. etc.

Activiteiten worden veelal aangepast aan de behoefte / mogelijkheden van de oudere.

Groepsgrootte

De groepsgrootte kan zeer variëren. Gemiddeld zal dit 10 à 15 personen zijn.

Begeleiding op de dagopvang voor ouderen

 • Activiteitenbegeleidster
 • verzorgende
 • vrijwilligers
 • stagiaires

Vervoer

Er is meestal een busje dat de deelnemers ophaalt en weer thuisbrengt.

Betaling

De kosten voor Dagbesteding worden vergoed via uw zorgverzekeraar (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Soms is er een eigen bijdrage.

Hoe aan te melden voor dagopvang voor ouderen

Via de huisarts een verwijzing vragen. Het is altijd mogelijk om een dag of dagdeel mee te doen bij een dagopvang om uit te proberen of het een geschikte plek is. Familielid / begeleider en/of partner mogen dan evt. meekomen. De Activiteitenbegeleider zal trachten de kennismaking zo 'veilig' mogelijk te laten verlopen d.m.v. deelnemer op gemak stellen, geen verplichtingen of verwachtingen te uiten en de deelnemer te begeleiden in de nieuwe situatie.

Vooroordelen

 • Je moet 'erg oud' zijn voor zo'n dagopvang: Niets is minder waar. Deelnemers variëren soms van 65 tot 95 of ouder.
 • Alle mensen zijn er zeer zorgbehoeftig op een dagopvang. Dit is niet zo. De zorgbehoeftigheid kan ver uiteen lopen.
 • Je moet alles samen doen met de groep en moet aan alles meedoen: Nee, er worden ook individuele activiteiten gedaan en in kleine groepjes, naar gelang de voorkeur van de deelnemer.
 • Ik kan niet staan dus ik kan aan al die activiteiten niet mee doen: Het doel van de dagopvang is juist om activiteiten mogelijk te maken dus bijvoorbeeld zittend sjoelen i.p.v. staan met een kleine plank i.p.v. een grote etc.
 • Ik ken niemand op de dagopvang: Mits u in de buurt van uw woonplek gaat is de kans aanwezig en soms zelfs groot dat u mensen die u kent van vroeger weer tegenkomt.
© 2008 - 2024 Mirthe, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kerstconcert voor ouderen met dementieKerstconcert voor ouderen met dementieEen kerstconcert voor ouderen met dementie kan een eenvoudig te organiseren, sfeervolle activiteit zijn als u de juiste…
Kinderopvangtoeslag 2017: kinderopvangtoeslagtabel 2017Kinderopvangtoeslag 2017: kinderopvangtoeslagtabel 2017De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2017 gaat omhoog. In 2016 was er al een stijging, maar ook voor 2017 is er e…
Dagopvang bij beginnende dementie ook in belang mantelzorgerDagopvang bij beginnende dementie ook in belang mantelzorgerOuderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Maar bij personen met een psychogeriatrische indicatie ofwel deme…
Kenmerken van ouderenKenmerken van ouderenEr zijn tegenwoordig veel ouderen. Er komen er steeds meer, dit noemen we vergrijzing. Hier zijn een aantal kenmerken va…

TransgenderismeTransgenderismeJe wordt geboren als een man, maar voelt je je hele leven een vrouw, of andersom? Je voelt je niet normaal en een beetje…
Verstuiking, verscheuring of verzwikking behandelingVerstuiking, verscheuring of verzwikking behandelingHoewel de termen door elkaar worden gebruikt, bedoelt men met verstuiking of verzwikking meestal een overrekkingsletsel…
Reacties

Patrick, 06-02-2010
Mijn moeder lijdt reeds 18 jaar aan Parkinson.De laatste maanden is ze enorm achteruit gegaan.Voor mijn vader wordt het allemaal hee zwaar en zijn sociale contacten zijn dan ook voor 100 % beperkt geworden.
Graag hadden wij eens info gekregen over opvang in een inrichting, al is dat wel een heel moeilijke beslissing. Reactie infoteur, 12-02-2010
Beste Patrick,

Wat een moedige stap om via deze weg toch informatie in te winnen over deze situatie. Ik kan mij voorstellen dat het u erg zwaar valt. U voelt zich mogelijk schuldig bij het idee dat uw moeder niet meer altijd thuis kan zijn. Maar er kunnen ook positieve kanten zijn aan opvang.
Uw huisarts kan, als het goed is, u evt doorverwijzen voor een gesprek met een contactpersoon in een verpleeghuis.
Er zijn meer mogelijkheden dan enkel een volledige verhuizing naar een instelling. Ik zal een aantal dingen opnoemen die wellicht mogelijk zijn:
-iemand (vrijwilliger of betaald persoon via zorgbudget ondersteunende.begl.) die bij uw moeder thuis komt om bij uw moeder te blijven zodat uw vader eens even opbezorgd weg kan. Aanmelden via het CIZ. Er komt dan iemand thuis praten over wat wat er verstandig is in uw situatie)
-tijdelijke opname in een verpleeghuis. Uw vader heeft dan een wat langere periode om weer wat op krachten te komen of bijv op vakantie te gaan.
-dagbehandeling in een verpleeghuis. Uw moeder wordt opgehaald met taxivervoer en verblijft gedurende een dag (tot 16:00 uur of 18:30 uur) in een groep waar zij activiteiten zal kunnen doen/meemaken (bijv muziek, wandelen etc) en maaltijd gezamelijk gebruiken.
-indien er gekozen wordt voor een opname dan is het zo dat er meerdere soorten afdelingen zijn. Als uw moeder geen verstandelijke beperkingen heeft dan kan zij wellicht op een somatische afdeling (lichamelijk beperkingen) verblijven. Mocht dit wel zo zijn dan zijn er ook afdelingen waar de groep mensen op beide gebieden beperkt zijn. (geriatrische afdeling).
Op gebied van verpleeginrichtingen zijn ook veel verschillen. Over het algemeen is het dus een kwestie van kijken/informeren wat voor type huizen het zijn. Groot/kleinschalig. Er bestaan ook woongroepen waarin het meer een kleine woongemeenschap is waar iemand in terecht komt. Het hangt ook af hoeveel verpleging mevr nodig heeft. Tevens bestaan er wat ' ouderwetsere huizen' waarin het meer op de gebruikelijk manier gaat dus gezamelijke slaapkamers en een gemeenschappelijke grote huiskamer. Maar er zijn ook verpleeghuizen met eigen kamers en kleinschalige woonkamers. Of zelfs villa's waar mensen een eigen kamer hebben. Een indicatiesteller van het CIZ weet over het algemeen ook wel hoe de huizen in de omgeving zijn en wat de mogelijkheden zijn. Ook op internet valt het een en ander te vinden. Als ik mag vragen in welke regio wonen uw ouders.
Soms zijn er ook lange wachtlijsten voor voorzieningen dus het is raadzaam tijdig te gaan informeren en op de wachtlijst te gaan. U kunt dan altijd nog weigeren voor een voorziening.
Ik hoop dat ik u hiermee een stukje op weg heb geholpen. En het is zeer belangrijk dat uw vader ontlast wordt. Dit kan alleen maar een verbetering opleveren voor allen.
De aangewezen weg lijkt mij dus eerst huisarts, evt aanmelding bij CIZ voor een gesprek en u goed laten informeren. Het CIZ is ook de instantie die uw moeder op een evt wachtlijst kan plaatsen.

Als u nog meer vragen heeft dan hoor ik het graag; veel succes

Willy, 16-11-2009
Hallo,
Is het een voorwaarde dat iemand een door een geriater gestelde diagnose moet hebben voor iemand geplaatst kan worden in een dagopvangcentrum? Reactie infoteur, 17-11-2009
Beste Willy,

Ik betwijfel of het perse door een geriater gedaan moet zijn. Ik vermoed dat ook de huisarts een diagnose kan stellen bijvoorbeeld 'eenzaamheidsproblematiek'. Maar als er sprake is van een vermoeden van dementie dan zal er een onderzoek gedaan kunnen worden door een geriater om echt vast te stellen wat er aan de hand is. Het is volgens mij dus niet zo dat er echt een verplichting is tot geriatrisch onderzoek om naar een dagopvang te gaan.
In het geval van een dagbehandeling specifiek voor mensen met dementie zal het anders liggen.
Ik weet niet de exacte plichten die hieromtrent bestaan dus ' pin mij niet vast' op mijn antwoordt. Ik raad u toch aan om te informeren bij de huisarts. U zou tevens stichting welzijn ouderen kunnen benaderen. MVG,

Lies, 25-09-2009
Bedankt voor je reactie. Het is binnen een zorgcentrum. Het is ook erg sneu voor de clienten, want aan activiteiten kom je nauwelijks toe. De maaltijden, koffie en thee schenken en de toiletronde en dan heb je het wel gehad. We hebben ook wel wat vrijwilligers die gelukkig een spelletje doen met de clienten. Soms lopen er clienten weg omdat het te druk is, of omdat ze te weinig aandacht krijgen. Er staat mij iets bij dat opvangen aan eisen moet voldoen dus zoveel vierkante meter e.d. Ik hoopte dat daar ook iets gezegd werd over personele inzet, maar ik kan niks vinden. Reactie infoteur, 28-09-2009
Hoi Lies,

Ik ben er nog niet toe gekomen om te zoeken naar regels mbt dagopvang. Ik vermoedde al dat het binnen de zorginstelling zou zijn. Ik zie het al helemaal voor me wat je beschrijft. Heel erg vervelend. In een situatie als deze lijkt het me de enige optie om de maaltijden en eten en drinken tot een activiteit te maken. Dus dit methodisch te begeleiden, maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan want ook daarvoor kom je waarschijnlijk handen tekort.
Ik laat het weten zodra ik iets meer over dit soort zaken kan vertellen.
Recent vernam ik trouwens dat er per 2010 geen PGB-uren voor ondersteunende begeleiding worden afgegeven aan ouderen die niet dement zijn ivm met zuinigingen. Dus met andere woorden als je je dag niet goed zelf kunt indelen in een zorginstelling en je bent niet dement dan heb je gewoon pech.
Iedere zorginstelling regelt het anders dus ik weet niet of dit ook onder de vlag van jullie instelling op deze manier gefinancierd wordt. Houdt me ten goede want er bestaan natuurlijk nog wel weer uitzonderingen etc. maar die kan ik vanaf hier niet overzien.

Lies, 23-09-2009
Ik zou zo graag eens willen weten wat de officiele regels zijn rond een groepsopvang en personele inzet. Ik werk nl op een groepsopvang en het gebeurt regelmatig dat we op 15 clienten alleen zijn. Het gaat om een gemengde goep met GGZ clienten, dementerenden, maar ook eenzaamheid problematiek.
Waar kan ik dat vinden? Reactie infoteur, 24-09-2009
Beste Lies,

Dat is een forse groep om alleen te begeleiden en zeker in combinatie met de doelgroep op jullie opvang. Is het een voorziening binnen een andere instelling of staat het hier los van? Ik weet niet in hoeverre hier regels voor zijn maar ik zal hiernaar op zoek gaan. Ik heb zelf op een opzichzelfstaande dagbehandeling die wel gevestigd was in een verpleeghuis gewerkt met 8 personen op een groep. Daar was dan ook nog vaak een extra begeleider aan toegevoegd omdat het een zware doelgroep bijv GGZ of dementie betrof en er een behandplan was.
Mijn ervaring is dat er op een ' standaard' dagopvang 1 activiteitenbegeleider op een groep van 10 a 12 mensen is met meerdere vrijwilligers. Dit is enkel wanneer de mensen zich fysiek nog zelf kunnen redden op bijv toilet. Indien dit niet is, is er vaak nog een verzorgende bij.
Ik geloof direkt dat er erg veel variaties zijn op dit gebied. Ik kan mij bijv ook nog herinneren dat er op een groepszorg van een verzorgingshuis, waarbij een beroep op de verzorging gedaan kon worden indien noodzakelijk, er ook maar 1 persoon was voor de begeleiding. Dit vond ik destijds al praktisch ondoenlijk.

G. Z. Braun, 05-09-2009
Ik ben bij meerdere dagopvangen geweest en vond een vrijwel identiek patroon. Boven genoemde aciviteiten zijn juist. Een activiteit ontbreekt bij allen: activiteiten waarbij je je hersens moet gebruiken. Het is duidelijk dat vele deelnemers geen hogere opleiding hebben gehad. Maar met alleen kaart spelen en schlderen wordt de zaakk eentonig.Waar het mogelijk is zou men ook actviteiten willen hebben die voor enkele deelnmers gepaard gaan met een leeproces. Organisatorisch well een probleem. Reactie infoteur, 12-09-2009
Geachte G.Z Braun,

Dank voor uw reactie. Activiteiten die plaats vinden op gebied van hersentraining worden veelvuldig gedaan op dagopvangen. Dit kan in de vorm van een quiz, kruiswoordraadsels of oefeningen. In de meest optimale situatie stemt de aktiviteitenbegeleidster het niveau af op de mogelijkheden van de oudere. Dan wel individueel of evt in verschillende groepjes. Op een dagopvang is er geen echt behandelplan. Wensen van deelnemers worden natuurlijk wel meegenomen. Op een dagbehandeling, voor doelgroep met specifiek ziektebeeld bijv alzheimer wordt wel een behandelplan gemaakt. Echter ik ben van mening dat het goed zou zijn dat er ook op een dagopvang ook een behandelplan per deelnemer zou worden gemaakt zodat er bewuster wordt omgegaan met het proces dat de deelnemer doormaakt.

Suzan, 28-08-2009
Mijn vader is op zoek naar een dagopvang voor ouderen met een zeer hoog opleidingsniveau.Dit is best moeilijk te vinden.Met ballonnetjes spelen en liedjes zingen en de krant doornemen etc is niet zijn ding.Zijn denk en werk niveau is universiteit+.Wellicht hebben jullie een paar tips? Reactie infoteur, 31-08-2009
Beste Suzan,

Ik heb even moeten zoeken want ze zijn niet gemakkelijk te vinden maar ik heb een dagopvang voor hoger opgeleide gevonden in Tilburg. Hieronder het webadres. http://www.ouderenactief.nl. Het heet de dagverzorging voor hoger opgeleiden van thebe. Misschien zit deze dagopvang helemaal uit je vaders woongebied echter zij weten misschien nog wel meer van deze type opvang in het land. Laat nog eens weten hoe dit afgelopen is. Dit onderwerp heeft zeer mijn interesse omdat ik zelf ook vaak met hoger opgeleide ouderen werk.
Blijkt er nu niets in de omgeving aanwezig te zijn dan is het wellicht nog een idee om naar de sjiekste wijk van de woonplaats te gaan of in een nabijgelegen universiteitsstad naar een dure wijk. Daar zou je kunnen informeren bij het dichtsbijzijnde verzorgingshuis. Daar wonen vaak relatief veel hoog opgeleide ouderen. Succes.

M. Evers, 03-08-2009
Een cliënt van mij gaat 3 keer per week naar dagopvang. Hij schijnt nu ineens te moeten bealen aan de gymnastiek die aangeboden wordt. Voorheen was dit niet zo. Is dit correct of kan iedere organisatie dit zelf uitmaken? Reactie infoteur, 10-08-2009
Geachte M.Evers,

Ik kan natuurlijk enkel gissen naar de reden van deze plotselinge kosten. In eerste instantie kan ik me voorstellen dat de gymnastiek een externe activiteit is geworden. Dus dat hieraan ook ouderen kunnen gaan meedoen die niet de dagopvang bezoeken. In dat geval moet wellicht ieder een bijdrage gaan betalen. Mogelijk is er gespecialiseerder personeel voor aangenomen. Maar verder zou ik het echt niet weten. Ik zou het zeker navragen bij de dagopvang zelf of anders bellen met het zorgkantoor wat de regels hieromtrent zijn.
Ik zou het leuk vinden om nog terug te horen wat nu de reden is voor deze kosten.
Groet Mirthe

Saskia The, 08-07-2009
Ik heb een particuliere dagopvang voor ouderen, dit wordt betaald uit een PGB. Deze mogelijkheid staat hier niet vermeld, alleen de AWBZ. Verder een goed artikel. Reactie infoteur, 14-07-2009
Hallo Saskia,

Dank voor je reactie. Ik sinds recent op de hoogte van deze mogelijkheid. Op de plek waar ik werk zijn sinds kort twee van deze voorzieningen gerealiseerd. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan, maar wat ik begrepen heb ook enkele nadelen. Ik weet niet of je het wat vindt, maar ik zou het leuk vinden als je een klein stukje voor mij zou schrijven over deze vorm; voor en nadelen bijvoorbeeld. Of wellicht zelfs een groter stuk tekst dan kan ik er evt een apart artikel van maken. Tevens zou je natuurlijk zelf infoteur kunnen worden in dat geval zou ik het leuk vinden als ik je referentie zou mogen zijn. Ik zal je een link sturen hiervoor.
Ik hoor het evt wel.
groetjes Mirthe

Hanneke, 04-06-2009
Mijn moeder zit op een dagopvang in het verzorgingshuis waar zij woont. Zij mag daar binnenkort niet meer naartoe, omdat zij niet zelfstandig woont. Enig idee waar dit vandaan komt (is dit landelijk beleid?) en of ik hiertegen iets kan doen? Mijn moeder is erg depressief geweest en juist zo opgeknapt in de opvang. Ik ben dus erg bang voor een terugval. Reactie infoteur, 17-06-2009
Beste Hanneke,

Ik kan me goed voorstellen dat dit erg frustrerend is. Ik loop tegen dit type zaken ook vaak aan in mijn werk. Als Mw naar de dagopvang blijft gaan is er sprake van 'dubbele voorziening'.
Het is een geldkwestie. Als iemand in het verzorgingshuis zit en het is dusdanig geregeld dat alle gelden naar het verzorgingshuis gaan (een soort all inclusive idee) dan is er geen budget voor de opvang. Als het ware heeft mw dan de activiteiten van 'het huis' nabij en heeft zij mogelijkheid hier aan deel te nemen. Dit zijn dan vaak centrale activiteiten, losse clubjes die activiteiten doen.
Er bestaan ook zorgcentra die allerlei voorzieningen bieden. De client die dan bijvoorbeeld in een aangrenzende flat woont (koop of huur via de woningbouw) die kan deelnemen aan de activiteit waar behoefte aan is. Dit kan ook een dagopvang zijn als hiervoor een indicatie wordt afgegeven door het keuringsorgaan (CIZ). In zo'n geval lijkt het alsof iemand in het verzorgingshuis woont echter men woont toch nog zelfstandig. Dit laatste lijkt ideaal, maar het is niet in alle gevallen ideaal. De praktijk die ik meemaak is dat men toch duurder uit is uiteindelijk en bijvoorbeeld een kopje koffie is dan niet meer altijd van het huis maar dient bijvoorbeeld zelf betaald te worden in de centrale ruimte. En bij zorgverlening moet de verzorging meer 'op de minuut' letten.
Misschien kunt u eens informeren wat de activiteiten zijn in het verzorgingshuis en of hierin ook begeleiding wordt aangeboden zodat mw contacten opdoet en geactiveerd wordt.
U kunt ook contact opnemen met het CIZ om meer informatie te vragen hoe een en ander in elkaar zit en wat de mogelijkheden zijn.

Sia Norder, 14-01-2009
Leuke informatie over dagopvang, mijn vraag is de volgende; Is het gewoonte/verplicht om bij dagopvang een dossier van de deelnemers bij te houden? Reactie infoteur, 28-03-2009
Hoi Sia,

Bedankt voor je vraag.
Zoals ik het heb meegemaakt is het wisselend. Afhankelijk van het type dagopvang.
Het is ook afhankelijk van de situatie. Indien iemand in een zorginstelling woont en een dagopvang binnenshuis bezoekt dan is er soms al een dossier waardoor het niet noodzakelijk is om op de dagopvang een dossier bij te houden.
Op een aparte dagopvang is meestal een dossier van de client aanwezig.
Bij een dagbehandeling (waar de opvang meer gespecialiseerd is zal altijd een dossier van de client zijn).
Het dossier vind ik persoonlijk ook van groot belang. Medische gegevens zijn vaak belangrijk om op schrift te hebben zodat er altijd nageslagen kan worden of iemand iets wel of niet mag hebben. Ook een korte overdracht van het verloop van het bezoek is zeer handig. Op die manier is er een goede overdracht bij wisselende medewerkers of vervanging van ziekte.

Gonny Bennink, 31-07-2008
Hallo, duidelijke informatie over dagopvang voor ouderen, ik zou graag willen weten wat er voor vergoeding gegeven wordt van de CIZ geindiceerde oudere die naar dagopvang gaat. Dit i.v.m. Persoons Gebonden Budget.
Bijvoorbaat hartelijk dank, Groet Gonny Bennink Reactie infoteur, 01-08-2008
Hallo Gonny,

Er bestaat een website het heet Per Saldo. Dit is een belangvererniging voor mensen met PGB. Ik heb onderstaande info daar vandaan. Er staan op deze site nog veel meer tabellen met tarieven en veel overige informatie.

Activerende begeleiding dagdelen (met vervoer)
Klasse Dagdelen Pgb per week (2008)
1e klasse 1 55,83
2e klasse 2 111,66
3e klasse 3 167,50
4e klasse 4 223,31
5e klasse 5 279,14
6e klasse 6 324,38
7e klasse 7 380,21
8e klasse 8 430,75
9e klasse 9 481,24

Dit zijn informatieve tabellen van Per Saldo.
Aan deze tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.
printen

Mirthe (17 artikelen)
Laatste update: 03-12-2008
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.