De gespecialiseerde gezinsverzorgster is belangrijk

De gespecialiseerde gezinsverzorgster is belangrijk De gespecialiseerde gezinsverzorgster is een verzorgster met een hele specifieke opleiding die gezinnen en alleenstaanden praktische ondersteuning kan bieden. Deze hulpverleenster is soms te vergelijken met de wijkverpleegkundige echter met dit verschil dat zij geen medische taken zal uitvoeren maar ondersteuning biedt in de opvoeding en de huishouding en dit in de meest brede zin van het woord. Zij kan een voorbeeldfunctie vervullen en ondersteunen bij de organisatie van de huishouding.

Geschiedenis van de gespecialiseerde gezinsverzorgster

In de jaren vlak na de tweede wereldoorlog waren er nogal wat probleemgezinnen. Ook toen al volgde huisuitzetting bij niet betalen van de huishuur en meestal waren er dan ook nog andere schulden.Wanneer de situatie uitzichtloos leek omdat er andere problemen bij kwamen zoals bijv. alcoholisme en/ of de kinderen werden slecht verzorgd dan werden deze gezinnen apart gehuisvest. De heer des huizes werd geholpen aan een vaste baan en men kreeg nieuwe meubels van de gemeente. Deze moesten dan wel worden afbetaald zodat er al een beginschuld was. Er zijn nog verhalen in omloop hoe mensen probeerden om creatief met deze schuldenlast om te springen. Deze gezinnen kregen dan te maken met een maatschappelijk werkster van de kerk waartoe men behoorde en tevens met een gespecialiseerde gezinsverzorgster. Haar taak was niet alleen om het gezin behulpzaam te zijn bij het dagelijks huishoudelijk werk maar vooral om te helpen met een stuk heropvoeding. Soms lukte dit en soms ook niet. Wanneer een gezin weer in de normale woonsituatie kon terugkeren dan had de gezinsverzorgende haar taak volbracht. Op het terrein waar deze gezinnen woonden stond ook een school voor de jongste kinderen. Men noemde deze projecten woonscholen. Deze vormen van wonen hadden voor de tweede wereldoorlog ook al bestaan maar toen was er onvoldoende begeleiding geweest en ze waren mislukt.

Woonschool

Voorbeeld van een woonschool is bijv. De Ravelijn in Maastricht of het Gezinsoord in Overijssel. Ook bekend is het Houtplein in Utrecht. Het moge duidelijk zijn dat de taak van de gezinsverzorgster in deze gezinnen zeer zwaar was. Zij moest beginnen met het werk van de huisvrouw eerst over te nemen, daarna de vrouw te motiveren mee te werken en vervolgens had zij slechts een stimulerende en voorbeeldfunctie. Veelal betrof het hier grote gezinnen. Haar taken lagen op het vlak van:
 • budgettering
 • huishouding
 • voedingsleer
 • opvoeding

De woonscholen zijn langzaam opgeheven aan het begin van de zestiger jaren. Er waren wel goede resultaten behaald, maar ook veel situaties waar het heropvoeden niet gelukt was. Daarbij ontstond er een probleem dat wanneer je eenmaal uit een woonschool afkomstig was, je een stempel kreeg opgedrukt hetgeen lastig was bij sollicitatie of het verkrijgen van andere woonruimte.

Opleiding tot gespecialiseerd gezinsverzorgster

De opleiding tot gespecialiseerde gezinsverzorgster heeft zich in de loop der jaren drastisch gewijzigd. Vroeger volgde men de basis opleiding voor gezinsverzorgster al 3 jaar in een internaat. Wilde men zich specialiseren dan moest men alsnog een jaar de gespecialiseerde opleiding volgen en deze was slechts op een beperkt aantal plaatsen aanwezig. Er waren dan ook niet veel dames die deze opleiding volgden. Edith Stein in Nijmegen was een belangrijk opleidingsinstituut. Zowel de gezinsverzorgenden als ook de gespecialiseerde verzorgenden verrichtten hun werk in uniform. Met de wijzigingen in het onderwijs in de negentiger jaren is de opleiding tot gezinsverzorgster geheel veranderd. Er zijn veel meer niveaus en deelgebieden waaruit men thans een keuze kan maken. Ook de opleiding tot gespecialiseerd gezinsverzorgster is veranderd en meegegaan met de eisen van deze tijd.

In welke situaties kan de gespecialiseerde gezinsverzorgster werkzaam zijn

 • budgettering
 • opvoeding
 • leren leven met handicap
 • organiseren van de huishouding
 • psychiatrische stoornissen
 • alcohol- drugs problemen

De hulpverlening van een gespecialiseerde gezinsverzorgster is altijd van tijdelijke aard.

Budgettering

Bij de besteding van het inkomen kan de gespecialiseerde gezinsverzorgster aanwezig zijn om te kijken wat de mogelijkheden zijn en de cliënt te leren met het beschikbare inkomen rond te komen. Samen het boodschappenlijstje maken en boodschappen doen zijn taken die veelvuldig voorkomen. Het gaat altijd om praktische ondersteuning waarbij men probeert iedere keer een kleine verandering te bewerkstelligen.

Opvoeding

Bij kinderen met ADHD kan hulp bij de opvoeding nodig zijn. Een "buitenstaander" die ter plekke aanwezig is ziet wanneer het misloopt en kan adviezen geven hoe om te gaan met de situatie.

Leren leven met een handicap

Mensen die een handicap krijgen kunnen de weg een beetje kwijt raken en dan is het van belang dat hulp geboden wordt van praktische aard maar ook met het doel te komen tot acceptatie.

Organiseren van huishouding

Soms hebben mensen moeite met het organiseren van de huishouding. De gespecialiseerde gezinsverzorgster zal geen taken overnemen maar wel samen kijken hoe de organisatie verbeterd kan worden.

Psychiatrische stoornissen

Wanneer er sprake is van psychiatrische stoornissen dan is het van belang dat er toezicht gehouden wordt op het juiste medicijngebruik en tevens dient er structuur geboden te worden.

Kortom er kan gezegd worden dat een gespecialiseerd gezinsverzorgster kennis heeft van:
 • van economie
 • pedagogische kwaliteiten
 • inzicht in medische aspecten
 • tijdmanagement
 • inzicht in psychiatrische processen
 • psychologie
 • de sociale kaart
 • grote bereidheid tot samenwerking met andere disciplines

Vluchtelingen en de gespecialiseerde gezinsverzorgster

Er komen sedert 2015 veel vluchtelingen naar Nederland. Deze mensen hebben een andere geschiedenis en een andere cultuur. Toch willen zij zich graag aanpassen en integreren in de Nederlandse samenleving. Bij de begeleiding van deze vluchtelingen zal een gespecialiseerde gezinsverzorgster een uitdaging zien en zij zal goede resultaten kunnen bereiken.

Gespecialiseerde thuisbegeleiding

De term gespecialiseerde gezinsverzorgster is in de loop der jaren gewijzigd. Men spreekt niet meer over gezinsverzorging maar over thuishulp en zo is ook de naam van de gespecialiseerde gezinsverzorgster gewijzigd in gespecialiseerde thuishulp.

Lees verder

© 2011 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
GezondheidsvoorlichtingGVO staat voor gezondheidsvoorlichting- en opvoeding. Gezondheidsvoorlichting is een belangrijk onderdeel van de gezondh…
Is het vragen van kostgeld onredelijk?Is het vragen van kostgeld onredelijk?De financiële opvoeding van de kinderen is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. In hun opvoeding moeten ze leren h…
Het huwelijksvermogensrecht: art. 1:81 en 1:84 BwHet huwelijksvermogensrecht: art. 1:81 en 1:84 BwOp grond van titel 6 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek hebben echtgenoten die met elkaar verbonden zijn door middel…
Verschil tussen een asielzoeker en vluchtelingVerschil tussen een asielzoeker en vluchtelingDe woorden asielzoeker en vluchteling zijn door de Europese vluchtelingencrisis erg populair. Deze twee termen worden do…

Somber, slaapproblemen, stress. Wanneer naar de psycholoog?Somber, slaapproblemen, stress. Wanneer naar de psycholoog?Je bent moe, nee, uitgeput... schouders zitten al tijden vast, na het werk plof je op de bank om de volgende dag weer ve…
Ontwikkelingen in de thuiszorg door de jaren heenOntwikkelingen in de thuiszorg door de jaren heenDe thuiszorg heeft een lange historie en kende dan ook in de loop der jaren diverse organisatievormen. Steeds wordt gezo…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Kaz, Pixabay
 • http://www.carint.nl
 • Wikipedia: woonscholen

Reageer op het artikel "De gespecialiseerde gezinsverzorgster is belangrijk"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Celientje1 (infoteur), 17-09-2016 15:31 #2
Beste Marijke,

Bedankt voor je waardevolle reactie. Samenwerking met andere hulpverlenende instanties is inderdaad onontbeerlijk. Het is heel jammer dat we deze vorm van hulpverlening niet meer kennen, want juist in de huidige samenleving met alle verschillende culturen kan de gespecialiseerde gezinsverzorgster waardevol werk verrichten met steeds opnieuw proberen kleine doelstellingen te verwezenlijken.
Nogmaals dank,
met vriendelijke groet,
Celientje1

Marijke Thierry, 05-09-2016 18:03 #1
Ja, Gespecialiseerde GezinsVerzorging kan zeker belangrijk en nuttig zijn. Als GGV-leidinggevende in de jaren tachtig en begin negentig, weet ik daar alles van. Heel jammer dat toen door fusies en schaalvergrotingen, de GGV min of meer is wegbezuinigd.
Dat is althans mijn persoonlijke visie. De opleiding voor gezinsverzorgende duurde destijds twee jaar. Daarna duurde de opleiding voor GGV nog een jaar extra. Beide opleidingen waren in die tijd extern. Een van de dingen die een aspirant-GGV-ster leerde was het samenwerken met andere hulpverleners en hulpverlenende instanties. Een GGV-aanvraag werd enkel gehonoreerd als er ook een hulpverlenende instantie in het gezin aanwezig was, waarmee de gezinszorg kon samenwerken. Reactie infoteur, 18-09-2016
Beste Marijke,

Bedankt voor je waardevolle reactie. Samenwerking met andere hulpverleners is inderdaad een belangrijke voorwaarde. Werken aan doelstellingen met kleine stapjes is ook in deze tijd eigenlijk zo nodig. De GGV-ster zou zoveel goed werk kunnen verrichten. We zijn het samen helemaal eens.
Met vriendelijke groet,
Celientje1

Infoteur: Celientje1
Laatste update: 03-07-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Special: Zorgverlening
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 2
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!