Soorten dokters

Soorten dokters Dokters of Artsen heb je in verschillende vormen en namen. Voor iedere verschillende ziekte of klacht vind je wel een ander soort dokter. Maar meestal hebben deze ook moeilijke namen. Welke dokters bestaan er en welke ziektes behandelen ze? Hier vind je overzicht van alle officiële artsen.

Anesthesioloog

Een anesthesioloog is een medisch specialist die zich bezig houdt met het geven van anesthesie aan patiënten die een operatie of een pijnlijk, belastend onderzoek moeten ondergaan en bij vitaal bedreigde patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben. De anesthesioloog houdt zich bezig met de vitale functies, de ademhaling, de circulatie, het bewustzijn, de temperatuursregulatie en/of ernstige pijn. Deze functies worden gecontroleerd, bewaakt, ondersteund en zo nodig overgenomen.

Algemeen Militair Arts

De algemeen militair arts (AMA) speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg van de marine, landmacht of luchtmacht. Als AMA ben je belast met curatieve, preventieve en bedrijfsgeneeskundige gezondheidszorg.

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Als AVG verleent u medische zorg aan verstandelijk gehandicapte cliënten en streeft u ernaar hen optimaal gezond te krijgen en te houden. Het vak is vergelijkbaar met dat van huisarts of specialist ouderengeneeskunde, met als verschil dat u zich als AVG verder hebt gespecialiseerd in bijvoorbeeld psychiatrie, klinische genetica, zintuigstoornissen, epilepsie en andere neurologische stoornissen, en revalidatie.

Basisarts

Als basisarts kun je, zonder je verder te specialiseren, gaan werken bij diverse zorginstellingen of organisaties. Je takenpakket is afhankelijk van de instelling of organisatie waarvoor je werkt. Zo kun je bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek verrichten, als assistent geneeskunde in een ziekenhuis gaan werken, een functie bij de GGD bekleden of in de farmaceutische industrie gaan werken."

Bedrijfsarts

Als een werknemer ziek wordt, krijgt hij te maken met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kijkt naar gezondheidsklachten die met het werk te maken hebben. Hij is een onafhankelijke deskundige op het terrein van arbeid en gezondheid. Hij controleert of en hoe ernstig ziek de werknemer is. Als de werknemer langer dan zes weken ziek is, maakt hij een probleemanalyse.

Cardioloog

Cardiologen houden zich bezig met de ziekten van het hart. Ook aandoeningen die te maken hebben met de bloedvaten horen bij dit specialisme. Een aantal veel voorkomende aandoeningen zijn pijn op de borst (angina pectoris), hartfalen of hartinfarcten. De cardioloog maakt gebruik van een aantal onderzoeken om een goede diagnose te kunnen stellen, zoals een inspannings-ECG (hartfilm), echo van het hart, of hartcatheterisatie. Omdat veel hartziekten blijvende gevolgen hebben voor de patiënt, hebben cardiologen ook veel aandacht voor voorzorg (preventie) en nazorg voor de patiënt.

Chirurg

Als chirurg werk je met patiënten van verschillende leeftijden en met verschillende problematiek. De patiënten worden door de huisarts naar je verwezen of komen binnen op de afdeling Spoedeisende Hulp. Bij de operaties die je daar doet kun je denken aan kleine ingrepen zoals het verwijderen van moedervlekken of ingegroeide teennagels of het herstellen een liesbreuk. Maar ook ingewikkelde ingrepen die voorkomen bij bijvoorbeeld darm- of longkanker, dichtgeslibde aders of door ernstige ongevallen.

Dermatoloog

Een dermatoloog is arts die zich heeft gespecialiseerd in de ziekten van de huid. Hij is doorgaans werkzaam in een ziekenhuis en heeft zowel volwassenen als kinderen als patient. bij een dermatoloog komen bijvoorbeeld patienten met huiduitslag, pukkeltjes en puisten en een relatief groot deel met last van (allergisch) eczeem.

Dierenarts

Een dierenarts behandelt zieke of gewonde dieren. Ook helpt deze steeds vaker te voorkomen dat dieren ziek worden. Sommige dierenartsen behandelen uitsluitend of voornamelijk gezelschapsdieren (honden, katten, vogels, konijnen, enz.), andere dierenartsen behandelen uitsluitend of voornamelijk landbouwhuisdieren (paarden, koeien, enzovoort). Deze laatste dierenartsen werden in het verleden ook wel veearts genoemd.

Endocrinoloog

Endocrinologie is het vakgebied van de geneeskunde, dat zich bezig houdt met de chemische boodschappers van het lichaam, de hormonen, en de stofwisseling. Een endocrinoloog onderzoekt en begeleidt patienten met complexe hormoon aandoeningen en stofwisselingsziekten, zoals diabetes mellitus, schildklierafwijkingen, metabole botziekten, hypofyse en bijnierproblemen, groei en geslachtsklieraandoeningen, vetstofwisselings- en voedingsproblemen, en (aangeboren) stofwisselingsstoornissen.

Geriater

Als geriater onderzoek en behandel je mensen met ouderdomsklachten en ouderdomsziekten.Aandoeningen die typisch zijn voor de ouderdom en veelal het gevolg zijn van degeneratie (= 'slijtage') van de zintuigen zoals o.a. doofheid, slechtziendheid, vergeetachtigheid, incontinentie, hart- en vaataandoeningen, reuma, botontkalking, hersenaandoening, dementie (alzheimer),...

Gynaecoloog

Een gynaecoloog (of vrouwenarts) behandelt vrouwen. Het vakgebied van de vrouwenarts valt eigenlijk uiteen in twee delen: de gynaecologie (de leer der vrouwenziekten) en de verloskunde
Het verloskundige deel spreekt min of meer voor zich. De gynaecoloog begeleidt zwangerschappen en bevallingen en voert bovendien ook keizersneden uit.
Het gynaecologische werkterrein is minder goed afgebakend. Hieronder vallen alle vrouwenziekten.

Havenarts

Een havenarts is een arts die opvarenden van schepen en platforms behandelt óf aan boord van schepen en platforms óf op de praktijk zelf. Tevens keurt en vaccineert hij zeelieden. Daarbij is hij ook sociaalgeneeskundige voor die zeelieden, dat wil zeggen dat hij naast behandeling een bindend oordeel geeft over de arbeidsgeschiktheid van diezelfde zeelieden.

Huisarts

Een huisarts heeft kennis van veel voorkomende klachten en ziektebeelden. Dit betekent dat een huisarts in sommige gevallen zelf klachten kan diagnosticeren en behandelen. In andere gevallen zal uw huisarts u doorverwijzen naar een medisch specialist.

Internist

De algemene interne geneeskunde legt zich toe op de diagnose en de niet-heelkundige behandeling van de ziekten van de inwendige organen. De arts die deze discipline beoefent, is de internist.

Kaakchirurg

De kaakchirurg behandelt de letsels van de beenderen van het aangezicht en de weke delen (huid en slijmvliezen) die er overheen liggen. Voorts behandelt de kaakchirurg de goedaardige en de kwaadaardige gezwellen van de mondholte en de naaste omgeving. Ook het herstel van de defecten die het gevolg kunnen zijn van de behandeling van die kwaadaardige gezwellen wordt uitgevoerd door de kaakchirurg. De kaakchirurg behandelt ook de aangeboren afwijkingen van het skelet van het aangezicht, zoals schisis (de "hazenlip").

Kinderarts

Als kinderarts werk je met patiënten die in leeftijd variëren van nul tot achttien jaar. De meeste patiënten zijn pasgeboren zuigelingen die ziek zijn of speciale medische zorg wegens vroege geboorte of laag geboortegewicht vereisen.

KNO-arts

Zoals de naam al aangeeft houdt de keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) zich bezig met de behandeling van aandoeningen aan keel, neus en oren. Eigenlijk zou de KNO-arts dan ook beter chirurg voor keel, neus, oren en overige hoofd-hals aandoeningen kunnen heten. Daarmee wordt aangegeven dat ook de grotere operaties van dit deel van het lichaam door deze medisch specialist zelf worden uitgevoerd.

Microbioloog

Als arts microbioloog, of medisch microbioloog, houd je je bezig met het diagnosticeren, behandelen en voorkomen van infecties en infectieziekten. De arts microbioloog is daarom vaak de eerste die een epidemie op het spoor komt die in het ziekenhuis of daarbuiten optreedt.

Nefroloog

Een nefroloog is een arts die is opgeleid in de diagnostiek en behandeling van nierziekten, door het reguleren van de bloeddruk, het regelen elektrolyten, balanceren vloeistoffen in het lichaam en het toedienen van dialyse. Een nefroloog behandelt nieraandoeningen waaronder zuur-base stoornissen, elektrolytische stoornissen, nefrolithiase (nierstenen), hypertensie (hoge bloeddruk), acute nierziekte en end-stage renal disease.

Neuroloog

De neurologie zorgt voor de diagnose en behandeling van mensen met ziekten van het zenuwstelsel en spierziekten. Voorbeelden van de ziekten die de neuroloog behandelt: Beroerte, Hersenletsel, Hersenvliesontsteking, Epilepsie, ziekte van Parkinson, Dementie, hernia, hoofdpijn, migraine, spierziektes,...

Oogarts

Oogheelkunde (oftalmologie) is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met het diagnosticeren en behandelen van afwijkingen van het oog, het visuele systeem, de orbita, de oogleden en de traanwegen. Een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in de oogheelkunde wordt een oogarts genoemd.

Orthodontist

Een orthodontist is een gespecialiseerde tandarts die geen gaatjes vult of kiezen trekt, maar zich uitsluitend bezighoudt met het maken en bijstellen van beugels. Aan de hand van modellen van het gebit en runtgenfoto's beoordeelt hij de stand van het gebit en de kaken.

Oncoloog

Oncologie is de medische studie en behandeling van kanker. Een oncoloog houdt zich bezig met o.a. de diagnose van kanker, Therapie (b.v. chirurgie, chemotherapie, radiotherapie en andere modaliteiten), Follow-up van kankerpatienten na succesvolle behandeling, verzachtende zorg, Ethische vragen over kankerzorg en het Onderzoek van de verwanten van patiënten (van sommige soorten kanker wordt verondersteld dat er een erfelijke basis is, zoals borstkanker). De oncoloog coördineert vaak de multidisciplinaire zorg van kankerpatiënten, zoals advies over fysiotherapie en klinische genetica.

ORL-arts

Een ORL-arts is een medisch specialist op het gebied van oto-rhino-laryngologie voor onderzoek en behandeling van aandoeningen van keel, neus en oor. het knippen van keel- en/of neusamandelen of het plaatsen van trommelvliesbuisjes zijn een van de meeste taken die een orl-arts uitvoerd.

Patholoog

Zijn/haar werk bestaat uit het onderzoeken van cellen en weefsel van patiënten. Dit cel- en weefselmateriaal ontvangt de patholoog van andere medische specialisten zoals van chirurgen, huidartsen of maag-darm en leverartsen. De patholoog houdt zich dus dagelijks bezig met diagnostische onderzoeken voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, die op de poliklinieken en behandelafdelingen onderzoeken ondergaan, of bij wie de huisarts een huidafwijking heeft verwijderd of een uitstrijkje heeft laten maken.

Pulmonologie

De polikliniek Pulmonologie biedt onderzoek en behandeling op het gebied van aandoeningen aan de longen en de luchtwegen. Tijdens uw bezoek aan de polikliniek krijgt u informatie over de reden van de gezondheidsklachten, de mogelijke oorzaken, eventuele vervolgonderzoeken en de behandelmogelijkheden. Ook licht de arts u in over de eventuele risico's van een behandeling, of er ook andere onderzoeken of behandelingen mogelijk zijn en wat de vooruitzichten zijn na de behandeling. Pulmonologie behandelt ziektes zoals longontsteking, longkanker, COPD en astma, longembolie en andere longziektes.

Psychiater/Psycholoog

Een verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater als vooropleiding de arts-opleiding heeft doorlopen. De psychiater heeft zich daarna vier en een half jaar gespecialiseerd in geestesziekten. Een psycholoog mag geen medicijnen voorschrijven, een psychiater wél. Beide psychotherapeuten zijn iemand die het psychische lijden van een mens door middel van gesprekken achterhaalt en behandelt.

Radioloog

Een radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het beoordelen van röntgenfoto´s. Met deze foto's kan de radioloog beoordelen of er sprake is van afwijkingen of ziekten in het lichaam. Vandaag de dag wordt ook een beroep gedaan op de radioloog om onder doorlichting of met behulp van de echografie patiënten zonder operatie te behandelen. De radioloog dottert dan bijvoorbeeld de bloedvaten of verwijdert een ontsteking in het lichaam. Maar ook in geval van een ernstige bloeding of bij een afsluiting van de galwegen wordt vaak een beroep op de radioloog gedaan.

Radiotherapeut

Radiotherapeuten zijn medisch specialisten, gespecialiseerd in de behandeling door middel van straling. Meestal betreft dit patiënten met kanker. De kankercellen worden bestraald met het doel: Het doden van alle kankercellen en/of het stoppen van de celdeling.Om die reden worden radiotherapeuten ook wel radiotherapeut-oncologen genoemd.

Reumatoloog

Als reumatoloog werk je met patiënten van alle leeftijden die een vorm van reuma of auto-immuunziekte hebben. Je behandelt patiënten met voornamelijk klachten die niet door een trauma of ongeval zijn ontstaan. Door langdurige ontstekingsreuma, reuma door degeneratieve processen (artrose) of reuma aan de omliggende weefsels bij gewrichten kan bewegen moeilijk gaan, pijn doen of kunnen sommige lichaamsdelen helemaal niet meer bewegen. Als reumatoloog probeer je klachten te voorkomen, te verminderen of te genezen.

Revalidatiearts

De taak van de revalidatiearts bestaat uit de opvolging van uw medische problemen en de coördinatie van het teamwerk. Hij draagt tevens de eindverantwoordelijkheid voor uw revalidatie. Een revalidatiearts behandelt gevolgen van ziektes, ongevallen of aangeboren afwijkingen. Dit kunnen bijvoorbeeld de gevolgen zijn van een beroerte, hersenletsel, een dwarslaesie, een amputatie of van reumatische aandoeningen. De revalidatiearts zorgt ervoor dat de leefomstandigheden van de patiënten zo optimaal mogelijk verbeteren.

Tandarts

Een tandarts is een arts die gespecialiseerd is in tandheelkunde. Hij controleert je gebit aan de hand van een spiegeltje waarmee hij in je mond kijkt. De tandarts kijkt of er geen gaatjes zijn in je gebit, gaat na of je last hebt van vorming van tandsteen en kijkt ook of er geen andere problemen zijn met je mondgezondheid, zoals bijvoorbeeld tandvleesontsteking, wegslijten van het tandglazuur, Bij een controlebezoek kan je tandarts ook tandsteen verwijderen en eventueel een gaatje aanpakken.

Uroloog

Urologie is de specialisatie in de geneeskunde die zich bezighoudt met de nieren, de urine, de urinewegen en de bijhorende ziekten en problemen zoals nierstenen, prostaathypertrofie, prostaatkanker, impotentie, en soa. Ook vasectomie wordt voornamelijk door urologen uitgevoerd. Vele urologen behandelen daarnaast ook aandoeningen aan de mannelijke geslachtsorganen
© 2011 - 2024 Krisdeprest, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Dierenarts, arts voor dierenDierenarts, arts voor dierenEen dierenarts is een arts die gewonde of zieke dieren behandeld. Voor de opleiding is een VWO-diploma een vereiste. Daa…
Arts-patiënt-relatie: goed gesprek en succes behandelingArts-patiënt-relatie: goed gesprek en succes behandelingEen man gaat naar de dokter. Hij voelt zich niet lekker. Hij kan vandaag niet gaan werken. Voordat hij kan uitleggen wat…
Het medisch beroepsgeheim; wat blijft er geheim?Het medisch beroepsgeheim; wat blijft er geheim?Het medisch beroepsgeheim betekent dat dokters, verpleegkundigen en psychotherapeuten zonder toestemming van de patiënt…
Kinderen bij de dokterElk kind wordt wel eens ziek. Soms is het belangrijk om een bezoek te brengen aan de huisarts. Maar hoe vind een kind da…

Gezondheid: Menopauze en gewichtstoenameGezondheid: Menopauze en gewichtstoenameVeel vrouwen zullen het herkennen, het gewicht neemt toe tijdens de menopauze terwijl ze niet noemenswaardig meer zijn g…
Gezondheid: begin je dag goedGezondheid: begin je dag goedDe reden dat je in de ochtend niet genoeg tijd hebt voor wat sporten / bewegen, is bij de meeste een flauw excuus. Een e…
Krisdeprest (143 artikelen)
Laatste update: 16-08-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.