Euthanasie; voor of tegen

In november 2009 was er op het nieuws een bericht over een man uit België die 23 jaar in coma had gelegen, maar achteraf niet in coma lag maar verlamd was. Deze man had 23 jaar lang niet kunnen laten merken dat hij nog leefde. Wat als zijn familieleden euthanasie op hem hadden toegepast?

Wat is Euthanasie

Euthanasie is een van oorsprong Grieks woord, wat letterlijk de “goede dood” betekent. Euthanasie houdt in iedere vorm van levensbeëindigend handelen door een arts op verzoek van een patiënt met het doel een einde te maken aan het lijden van een patiënt. In Nederland mag euthanasie alleen op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.

Euthanasie in Nederland is bepaald in de wet “Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding”. De wet is op 12 april 2001 vastgesteld en ging op 1 april 2002 in werking. De wet geldt alleen bij uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf. In Nederland is euthanasie dus niet strafbaar als de arts zich aan alle eisen houdt. Deze eisen staan in de wet voor euthanasie en zelfdoding, waarin de volgende punten staan:
  • Er moet sprake zijn van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt
  • Er moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt
  • De patiënt op de hoogte is van de situatie en over de vooruitzichten
  • Er niet sprake is van een andere redelijke oplossing voor de situatie van de patiënt
  • Er tenminste één andere, onafhankelijke arts is geraadpleegd en deze de patiënt heeft gezien en zijn schriftelijk oordeel heeft gegeven.
  • De levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig wordt uitgevoerd door de arts.

Euthanasieverklaring:

Vanaf 16 jaar kan iemand een euthanasieverklaring opstellen zodat toch euthanasie kan worden gepleegd wanneer hij of zij niet langer in staat is een verzoek om euthanasie kan uiten. In de euthanasieverklaring wordt vastgelegd onder welke omstandigheden er euthanasie mag worden toegepast. Er staat ook in op welke manier euthanasie mag worden toegepast, hoelang er in geval van een coma moet worden gewacht en wat er gebeurt in geval van hersendoodsheid. Deze euthanasieverklaring verloopt volgens de wet nooit, tenzij de eigenaar van die euthanasieverklaring de verklaring intrekt of ongeldig maakt.

De belanghebbenden:

De belanghebbenden bij euthanasie zijn ten eerste de familie en de vrienden. Wanneer de persoon die euthanasie heeft laten plegen zijn het de naasten die eronder lijden. Dit kan dan een emotioneel bezwaar zijn tegen de euthanasie, zij raken dan namelijk wel hun naaste kwijt. Niet iedereen wil zomaar het leven van een geliefde opgeven.
Een andere belanghebbende is de patiënt zelf. Wanneer hij of zij ontzettend lijdt, en geen andere uitweg ziet dan de dood, wil men er soms liever zelf een einde aan maken.

De verantwoordelijken:

De verantwoordelijken zijn vooral de artsen die de euthanasie doorzetten. Zij moeten zich aan alle eisen van de wet voor euthanasie houden en moeten ervoor zorgen dat alles goed verloopt, naar wens van de patiënt. Die artsen kunnen anders vervolgd worden door de staat als moordenaars.

Geloof en Euthanasie

Het Christendom over euthanasie:

Er zijn in het Christendom veel verschillende meningen over euthanasie. De Paus is er erg op tegen, daarom zijn veel Katholieken tegen euthanasie. De argumenten tegen euthanasie komen vaak uit de bijbel. In de tien geboden staat namelijk: “Gij zult niet doden”, dit is dan ook een van de tegenargumenten van het Christendom tegen euthanasie. Tevens vindt de Katholieke geloofsgemeenschap het leven heilig, door god gegeven en dus altijd beschermwaardig. Ook wordt er gezegd dat het verkeerd is om in te grijpen in het “natuurlijke proces van sterven”. Er zijn ook Christenen die vinden dat het lijden niet verkort mag worden, omdat Jezus ook niet wegliep voor het lijden aan het kruis. Er zijn ook Christenen die het niet zo zien, maar bijvoorbeeld zeggen dat God het leven gegeven heeft, en dat dan juist ook betekent dat je het terug mag geven wanneer je er niets meer van kan maken.

Het Hindoeïsme over euthanasie:

Het Hindoeïsme is een religie die veel ruimte laat voor een eigen mening, elke hindoe ervaart het geloof anders. Er zijn dan ook verschillende opvattingen over euthanasie. Omdat veel Hindoes in de reïncarnatie geloven zijn er velen die denken dat je in een volgend leven zo zwaar gestraft zal worden als je euthanasie laat toepassen. Daarom zijn vele Hindoes dan ook absoluut tegen euthanasie. Ook wordt er gedacht dat de karma op deze manier niet lang genoeg zou kunnen “doorleven”, waardoor ze langer tussen de dood en hen nieuwe leven ronddwalen als geesten.

De Islam over euthanasie:

Euthanasie wordt absoluut niet toegestaan in de Islam. De enige die leven mag scheppen en terugnemen is God, hij is volgens de Islam degene die de mens heeft geschapen en hem weer tot zich roept. Volgens de Islam helpt het geloven in God bij het verdragen van de pijn met geduld en het besef dat God alles ziet brengt de gelovige dichter tot God als hij er slecht aan toe is. Wanneer een persoon lijdt, is dat een test om te zien hoe sterk zijn of haar vertrouwen en geloof in God is, daarom mag er volgens de Islam geen euthanasie worden toegepast.

Conclusie

Euthanasie mag alleen worden toegepast wanneer de arts zich houdt aan de wet die hiervoor is vastgesteld. Iemand kan euthanasie laten toepassen op zichzelf wanneer hij of zij ernstig lijdt en er geen andere uitweg is dan de dood, en hij of zij de arts hierom verzoekt. Wanneer iemand niet meer in staat is om zelf te vragen om euthanasie, kan er geen euthanasie worden toegepast, tenzij deze persoon een euthanasieverklaring heeft laten opstellen. Een euthanasie verklaring houdt in dat er euthanasie mag worden toegepast wanneer de persoon er zelf niet meer om kan vragen. Hierin staan wel eisen die deze persoon heeft opgesteld, zoals wanneer er pas euthanasie mag worden toegepast. De belanghebbenden zijn de naasten en de persoon die de euthanasie ondergaat. De verantwoordelijken zijn de artsen die de euthanasie toepassen. In het Christendom zijn er verschillende meningen over euthanasie, maar de meesten zijn tegen. En dan vooral de Katholieken zijn tegen. In het Hindoeïsme zijn de meningen ook verdeeld, maar ook daar zijn de meeste mensen tegen euthanasie, door de angst voor de straffen die ze dan kunnen ondergaan in hen volgende leven. De Islam is absoluut tegen euthanasie.
© 2011 - 2024 Mhansma, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is euthanasie?Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek. Tenminste, z…
Euthanasie: ethisch verantwoordEuthanasie: ethisch verantwoordEuthanasie is het beëindigen van een ondraaglijk mensenleven met tussenkomst van een arts. Over euthanasie bestaat nog s…
Gebruiken rond sterven en dood: ietsisme, geloof in 'iets'Gebruiken rond sterven en dood: ietsisme, geloof in 'iets'Er is in onze samenleving een grote groep mensen die wel geloven dat er 'iets' is, maar die zich niet bezighouden met de…
Gebruiken rond sterven en dood: rooms-katholicismeGebruiken rond sterven en dood: rooms-katholicismeGebruiken verschillen per cultuur en per religie. Gebruiken rond sterven en dood verschillen dus ook. Hier wil ik de geb…

Gezondheid: OngeduldigheidGezondheid: OngeduldigheidOngeduldig zijn heeft een ietwat negatief imago, maar hoe terecht is dat? Als je er echter toch behoefte aan hebt om je…
Generische geneesmiddelen: goedkoper maar evenwaardig!Generische geneesmiddelen: goedkoper maar evenwaardig!Steeds meer geneesmiddelen hebben nu ook een generische variant: ze worden de “witte producten” van de geneesmiddelenmar…
Mhansma (14 artikelen)
Gepubliceerd: 21-02-2011
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.