Darmklachten en ionwater

Darmklachten en ionwater. Ionwater is het water dat ontstaat door een proces van ionisatie (op natuurlijke basis of door elektrolyse) en dat reeds in het verre Oosten en inmiddels ook in Amerika wordt gebruikt voor zijn medicinale werking tegen onder andere een breed scala aan maag- en darmproblemen.

Ionwater en de werking op maag- en darmklachten


Ionwater

Ionwater is de term voor drinkwater dat een proces van ionisatie heeft ondergaan en hierdoor een basische pH waarde heeft gekregen. In de wetenschap wordt ionwater aangeduid met de term ‘‘basisch geïoniseerd water’’ (“alkaline ionized water”, in het Engels). Het staat voornamelijk bekend om zijn actieve werking en om de effecten op vele maag- en darmproblemen, waaronder maagzuurproblemen, ongezonde darmflora, darmplak, constipatie, chronische diarree, candida etc.

Ionwater heeft zichzelf al jaren wereldwijd bewezen en is met name in Japan, Korea en in de Verenigde Staten erg bekend. Internationale wetenschappelijke onderzoeken uit onder andere deze landen tonen de positieve effecten van ionwater op vele maag- en darmklachten sterk aan. Wereldwijd drinken er dan ook meer dan een miljoen mensen dagelijks ionwater ter verhelping van hun klachten en ter versterking van hun immuunsysteem. Tevens bevelen vele internationale medische instituten en gerenommeerde artsen het gebruik van ionwater aan.

De actieve werking van ionwater ontstaat door de basische pH waarde en door het proces van ionisatie waardoor ionwater over een sterke anti-oxiderende werking gaat beschikken. De basische pH waarde van ionwater ontzuurd het lichaam. Vele ziekmakende bacteriën gedijen uitsluitend in een zure omgeving (omgeving met lage pH-waarde). Dus is het van belang om het lichaam te ontzuren, oftewel basisch te maken.

De anti oxiderende werking van ionwater gaat gevaarlijke vrije radicalen in het lichaam tegen en versterkt het immuunsysteem. Vrije radicalen zijn instabiele zuurstofatomen die, wanneer in overmaat aanwezig in het lichaam, gewone cellen beschadigen. Een overmaat aan vrije radicalen wordt daarom ook als aanstichter van een groot aantal ziektes aangewezen.

Met dit artikel zult u een duidelijk beeld krijgen van de werking van ionwater op maag- en darmklachten volgens meest recente wetenschappelijke onderzoeken en volgens de meningen van professionals.

De werking van ionwater op maag- en darmklachten

Een goede darmflora is van groot belang voor de algehele gezondheid van het lichaam. Ongezonde darmen vormen vaak een broedplaats voor ziektekiemen en andere ziekteverwekkers. Ongezonde darmen zijn dan ook de oorzaak voor een groot aantal algemene en specifieke darmklachten.

In dit artikel zal met wetenschappelijk onderzoek de positieve werking van ionwater op de volgende maag- en darmklachten worden beschreven:
 • Ongezonde darmflora
 • Constipatie en chronische diarree (PDS)
 • Candida
 • Darmplak
 • Overtollig maagzuur
 • Te weinig maagzuur

Ongezonde darmflora

De universiteit van Moskou toont in een recent onderzoek aan dat ionwater de groei van de juiste micro-organismen in de colon bevordert. De damflora in de colon bestaan voor het grootste gedeelte uit anaërobe bacteriën en voor een klein gedeelte uit aërobe bacteriën. Bij gezonde darmen zijn deze verschillende bacteriën in juiste balans met elkaar. Wanneer de darmen echter in een slechte staat verkeren kan het evenwicht tussen deze bacteriën in de darmen worden verstoord en kunnen de aërobe bacteriën ziektes veroorzaken. Uit dit onderzoek blijkt dat ionwater een ongezonde darmflora weer hersteld door de balans tussen de verschillende aanwezige bacteriën te herstellen.

Constipatie en chronische diaree (PDS)

De effecten van ionwater op chronische diarree en constipatie worden door vele wetenschappelijke onderzoeken onderbouwd. Hieronder vindt u de conclusies uit een toonaangevend onderzoek waarin expliciet de positieve werking van ionwater op constipatie en chronische diarree wordt onderschreven. Dit wetenschappelijke onderzoek uitgevoerd door Japanse artsen toont aan dat ionwater chronische diarree vermindert en constipatie (voor een deel verhelpt. In het onderzoek worden de effecten van ionwater op constipatie en chronische diarree vergeleken met de effecten van gewoon water op deze darmklachten.

De onderzoeksresultaten:
 • Algemene verbetering van maag- en darmklachten bij 79% van de gevallen
 • Behandeling chronische diarree met ionwater: verbetering bij 94,1 % van de gevallen
 • Behandeling constipatie met ionwater: verbetering bij 80,5% van de gevallen
 • Behandeling despepsia met ionwater: verbetering bij 85,7% van de gevallen
 • Overig: ionwater is volkomen veilig

Conclusie van dit onderzoek:

Ionwater is effectief bij de behandeling van chronische diarree en constipatie. Ionwater zorgt voor een verhoogde frequentie van de stoelgang. Overeenkomstig werd de mogelijkheid van ionwater voor de behandeling van het prikkelbaar darmsyndroom erkend.

Darmplak

De grootste bron van darmklachten is darmplak. Een meerderheid van de mensen draagt tussen de 2 en 11 kilogram aan darmplak met zich mee. Deze overtollige bagage vormt een gevaarlijke bron voor een grote verscheidenheid aan ziektes en darmklachten. Door de darmen consistent met ionwater te behandelen kan op korte termijn een groot deel van de darmplak worden verwijderd en op de langere termijn kan al het darmplak verwijderd worden. Dit komt door de ontzurende en spoelende werking van ionwater. Dr. Shinya, specialist op het gebied van maag- en darmklachten, heeft deze werking onderbouwd. Dr. Shinya is tevens de uitvinder van de endoscopie: een medische onderzoek- en behandelmethode die inmiddels meer dan 400.000 mensen per jaar in Nederland ondergaan om hun darmen te laten controleren. Dr. Shinya behandelt al vele decennia patiënten met ionwater om hun darmen te reinigen en de darmfuncties te verbeteren.

Zijn belangrijkste conclusies over ionwater:

Een goede darmfunctie is van essentieel belang voor de gezondheid, omdat hier de basis wordt gelegd voor een goed immuunsysteem. Tegelijkertijd kunnen de darmen de grootste broedplaats vormen voor ziekteverwekkers wanneer de darmen ongezond zijn (één op de vijf Nederlanders kampt dan ook met enige vorm van darmklachten). Ionwater heeft volgens dr. Shinya het effect dat het de darmfunctie herstelt en de darmen sterk reinigt.

Candida

Candida is een schimmel en komt niet alleen in de darmen maar in heel het lichaam voor. Een goed functionerend immuunsysteem zorgt voor een balans tussen candida en andere (goede) bacteriën, waardoor candida ongevaarlijk is. Candida kan echter de overhand krijgen en darmklachten veroorzaken bij een afwijkende pH-waarde van het spijsverteringsstelsel of door een verkeerd dieet, zoals een dieet met een overmaat aan suiker. Candida en andere schimmels gedijen namelijk erg goed in een zure omgeving, dat wil zeggen in een omgeving met een hoge pH-waarde. Deze situatie zorgt ervoor dat het immuunsysteem in een zwakke staat terechtkomt, waardoor het niet meer in staat is om de juiste balans tussen candida en andere (goede) bacteriën te handhaven. Hierdoor kan het immuunsysteem de candida niet bestrijden. Het is daarom van belang om het immuunsysteem te versterken door een basische omgeving te creëren zodat het lichaam de schimmelinfectie weer kan bestrijden. Ionwater versterkt het immuunsysteem door haar anti-oxiderende werking.

Maagklachten – brandend maagzuur

Brandend maagzuur is een veel voorkomend probleem: ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders hebben dagelijks last van deze klacht. Brandend maagzuur of maagzuurreflux is het naar boven komen van de inhoud van de maag en duodenum (twaalfvingerige darm, tussen maag en dunne darm) in de slokdarm. Ionwater neutraliseert overtollig maagzuur en brengt het maagzuur weer in een juiste balans bij een te laag maagzuur gehalte. Over de hele wereld gebruikt een groot aantal erkenden medische instituten hierom ionwater voor de behandeling van overtollig maagzuur.

Prof. K. Keizou, van de Kogure kliniek van het Juntendo Ziekenhuis in Japan zegt hierover het volgende:

“De rol van ionwater in onze maag is om zuurafscheiding te neutraliseren en de functies van maagzuur te versterken.
Gemiddeld neemt de hoeveelheid maagsappen nadat er ongeveer 1 tot 3 minuten ionwater gedronken is toe met factor 1 tot 1,5. Bij een tekort aan maagzuur zal ionwater voor een toename aan maagsappen zorgen. Dit verbetert de vertering en de opname van mineralen.

Echter bij een teveel aan maagzuur neutraliseert ionwater het overtollige maagzuur. Hierdoor creëert het geen tegengestelde reactie. Volgens de woordvoerder van de medische faculteit van de universiteit van Meaba blijft de pH-waarde van de maagsappen onveranderd wanneer ionwater wordt gedronken."
Dit bewijst dat ionwater in staat is om maagzuur te neutraliseren alswel te stimuleren.

Uit overig wetenschappelijk onderzoek uit Japan blijkt tevens dat ionwater de schade als gevolg van maagzuur aan het buitenste slijmvlies van de maagwand (de mucosa) beperkt. In bijlage 4 staat een samenvatting van dit onderzoek.

De pH waarde van het lichaam

In culturen waar men meer leeft in balans met de natuur komen chronische stofwisselingsziektes als diabetes, reuma, kanker, hart- en vaataandoeningen minder vaak voor. Dit heeft voornamelijk te maken met de zuur-base balans van het lichaam. Verschillende delen van het inwendige lichaam functioneren bij verschillende pH-waardes. Zo is de maag van zichzelf best zuur (lage pH waarde) en is het van belang om de pH waarde van bepaalde delen van het darmkanaal basisch te houden. Wanneer deze balans verstoord is functioneert het lichaam slechter en kunnen er verscheidene ziektes en aandoeningen ontstaan. Wanneer bijvoorbeeld de pH-waarde van het darmkanaal erg zuur is, verkeert het in een erg ongezonde staat met als gevolg dat de darmen erg ziek kunnen worden. De zuur-base balans kan alleen in de richting van zuur doorslaan. Het lichaam kan dus niet te basisch, maar wel te zuur worden. Dit komt doordat het lichaam een te grote hoeveelheid aan basische stoffen, die het lichaam basisch maken, makkelijk kan afvoeren. Dit is niet het geval bij een te zuur lichaam.

Hoe raakt de zuur-base balans verstoord?

De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn slechte eetgewoontes (bijvoorbeeld van veel suikerrijk voedsel), weinig lichaamsbeweging en door stress. Bij deze oorzaken komen er veel zuren in het lichaam vrij, waardoor het lichaam dus zuurder wordt en slechter zal functioneren. Overige oorzaken zijn:
 • Overmatig alcoholgebruik
 • Milieu invloeden
 • Verminderde functie van lever, nieren of longen
 • Roken
 • Crash diëten
 • Veroudering

Welke specifieke klachten ontstaan er door verzuring?

Stadium 1: klachten in het begin
 • Constipatie
 • Slaapstoornissen
 • Zure oprispingen
 • Beslagen tong
 • Cariës
 • Infectiegevoeligheid
 • Haaruitval
 • Huidproblemen
 • Spierkrampen
 • Depressie
 • Libidoverlies
 • Allergieën

Stadium 2: klachten in een vergevorderd stadium
 • Diabetes
 • Maagzweer
 • Hartinfarct
 • Reuma
 • Beroerte
 • Jicht

Het immuunsysteem

Ons immuunsysteem helpt ons het lichaam te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf, zoals lichaamsvreemde stoffen (antigenen en allergenen), kankercellen en micro-organismen als bacteriën, schimmels en virussen. Het immuunsysteem bevindt zich in alle delen van het lichaam en wordt gevormd door onder meer de huid, de slijmvliezen, witte bloedcellen, lymfecellen en antistoffen.

Vrije radicalen en het immuunsysteem

Onze energie is afkomstig uit verbrandingsprocessen die plaatsvinden in onze lichaamscellen. Bijproduct van deze verbranding zijn de zogenaamde agressieve vrije radicalen. Deze agressieve vrije radicalen worden door ons immuunsysteem gebruikt om gevaarlijke bacteriën en virussen te bestrijden en zijn op zichzelf niet gevaarlijk en erg belangrijk voor ons lichaam. Echter heeft een overvloed aan vrije radicalen extreme consequenties. De vrije radicalen kunnen in dit geval lichaamseigen weefsel beschadigen. Een te grote hoeveelheid aan vrije radicalen betekent dan ook een concreet gevaar voor het lichaam.

Belangrijke oorzaken voor een te grote hoeveelheid aan vrije radicalen:

 • Een te zuur lichaam
 • Stress
 • Inademen van uitlaatgassen
 • Alcohol
 • UV-straling
 • Veel lichamelijke inspanning

Vrije radicalen worden medeverantwoordelijk gehouden voor vele ziektebeelden, zoals:

 • Hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld Arteriosclerose
 • Kanker
 • Diabetes mellitus
 • Neurologische ziekten zoals Dementie en Parkinson
 • Reumatische aandoeningen
 • Grijze staar en de ouderdomsziekte Maculadegeneratie
 • Storingen van het immuunsysteem
 • Ook het verouderingsproces van de lichaamscellen wordt voor een deel toegeschreven aan de werking van vrije radicalen

Hoe kan een overmaat aan vrije radicalen in het lichaam worden tegengegaan?

Vrije radicalen kunnen onschadelijk worden gemaakt met behulp van anti-oxidanten. Vitamine C en E, zink en seleen zijn bekende voorbeelden van anti-oxidanten. Ionwater is zelf ook een zeer sterke anti-oxidant. Voor het tegengaan van een overmaat aan vrije radicalen is het dus van groot belang om o.a. veel fruit en groenten, bronnen van veel anti-oxidanten, te eten.
© 2011 - 2024 Daniel-p, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Spijsvertering- & stoelgangproblemen - Natuurlijke middelenSpijsvertering- & stoelgangproblemen - Natuurlijke middelenProblemen met de spijsvertering of stoelgang (maag- en darmklachten) kunnen heel vervelend zijn. Diverse klachten kunnen…
Tekort aan maagzuur, vaak niet goed onderkendEen bekend probleem waar veel mensen last van kunnen hebben is brandend maagzuur. Bijna altijd wordt de oorzaak gezocht…
Diarree Obstipatie Winderigheid - Maag & Darmklachten TipsDiarree Obstipatie Winderigheid - Maag & Darmklachten TipsMaagklachten, darmklachten en spijsverteringsproblemen zoals diarree, obstipatie of constipatie, winderigheid, brandend…
Maagklachten: Oorzaken,verschijnselen, behandelingMaagklachten: Oorzaken,verschijnselen, behandelingIedereen heeft wel eens last van zijn maag. Je hebt wat teveel gegeten, of te vet, of je maakt je ergens zorgen over. Me…

Multiple sclerose en curcumaSommige kruiden lijken echte wondermiddelen te zijn. Zo blijkt uit onderzoek dat het specerij geelwortel en meer bepaald…
Bedreigt landbouwgif Imidacloprid onze gezondheid?Bedreigt landbouwgif Imidacloprid onze gezondheid?Insectenbestrijdingsmiddel DDT is destijds van de markt gehaald vanwege schade voor mens en dier. Per 1-1-2017 geldt dit…
Bronnen en referenties
 • Med Hypotheses. 2005;64(3):543-6. Selective stimulation of the growth of anaerobic microflora in the human intestinal tract by electrolyzed reducing water.
 • Vorobjeva NV.
 • Clinical evaluation of alkaline ionized water for abdominal complaints: Placebo controlled double blind tests by Hirokazu Tashiro, Tetsuji Hokudo, Hiromi Ono, Yoshihide Fujiyama, Tadao Baba (National Ohkura Hospital, Dept. of Gastroenterology; Institute of Clinical Research, Shiga University of Medical Science, Second Dept. of Internal Medicine
 • Accession number;99A0394398 Title: New functions of water and their applications. Effects of alkaline ionized water on gastric function and gastric mucosal injury in rats. Author: YOSHIKAWA TOSHIKAZU (Kyoto Prefect. Univ. of Med.) NAITO YUJI (Kyoto Prefect. Univ. of Med.) KONDO MOTOHARU (Kyoto Prefect. Univ. of Med.)
 • www.mlds.nl
Daniel-p (18 artikelen)
Gepubliceerd: 01-08-2011
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Gezonde voeding
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.