Spiritueel genezen

Spiritueel genezen Een spiritueel genezer kijkt naar de mens in zijn totaliteit en richt zich niet alleen op de oorzaak en betekenis van een aandoening, maar ook op de aandoening zelf. Deze genezers worden wanneer medicamenten geen soelaas meer bieden in sommige zieken- en verpleegtehuizen ingezet als aanvullende behandelaars om het genezingsproces en herstel bij de cliënten te bevorderen. Deze vorm van genezen overstijgt het puur fysieke en grijpt terug op de oorzaken van ziekten, welke vaak een psychische oorsprong hebben.

Algemeen

Het volledig kunnen ontspannen speelt een cruciale rol bij deze therapievorm. Dit kan onder meer worden bereikt door via het hartchakra het hele stelsel van energievelden tot ontspanning te brengen. Begin met alle knellende kledingstukken los te maken en neem daarbij een zo comfortabel mogelijke positie in op een stevige ondergrond. Doe een kussentje onder het hoofd en spreidt de benen enigszins, waarbij de armen langs het lichaam gehouden worden. Adem vervolgens enige malen volledig in en uit, om daarna weer gewoon adem te halen. Laat het lichaam los en richt uw aandacht op het hartchakra. Blijf ontspannen en wees attent op in welke spanningsgebieden er een ontspanning optreedt. De balans van het energiesysteem is hersteld als u een lichte tinteling over het gehele lichaam voelt. Deze procedure kan een kwartier in beslag nemen.

Een juiste ademhaling

Een andere oefening om tot rust te komen is de evenwicht creërende ademhaling. Ga rechtop zitten en plaats de wijs- en middelvinger van de rechterhand tegen de rechterneusvleugel en druk dat neusgat zachtjes dicht. Adem rustig en normaal in via het andere neusgat. Houd de adem drie seconden in. Herhaal deze procedure middels het linkerneusgat, om vervolgens de totale procedure nog vijf maal uit te voeren.

Energieblokkades

Energieblokkades worden door ons zelf geschapen, de genezer dient aan zijn cliënten duidelijk te maken op welke wijze ze hun eigen chakrastelsel blokkeren. Ze trachten ook om ziekte en verstoringen van de energiebalans op te heffen en hun cliënten bij te staan in de uitvoering van hun taak op deze aarde. Tevens dienen zij duidelijk te maken of de ziekte van hun cliënt bevorderlijk of juist ondermijnend is in dit proces. Spirituele genezing schept in ieder geval klaarheid voor degenen die met dit probleem worstelen.

Het voorstadium van behandeling door een spiritueel genezer

Het voorstadium zal in de regel als volgt verlopen:
De behandelaar zal de cliënt vriendelijk begroeten en daarbij vertrouwen en empathie uitstralen. Dan zal hij u vragen wat de reden is van uw bezoek en of u reeds eerder door een spiritueel genezer behandeld bent. Zo niet, dan zal hij u vertellen wat er zo al kan gaan gebeuren. Tevens zal hij u vragen of u er bezwaar tegen heeft dat hij u incidenteel zal aanraken. Deze aanraking geschiedt normaliter aan de achterzijde van het lichaam of op de schouders. De behandelde dient zich volledig te ontspannen om een ideale toestand voor medicatie te scheppen. Bij ontspanning nemen de activiteiten van de hersenen af. Terwijl de behandelaar achter de cliënt staat en zijn handen op diens schouders legt, zoekt de genezer op het niveau van de ziel contact met de cliënt en vraagt diens ziel om de genezing te leiden. Alles wat in de behandelkamer besproken wordt zal strikt vertrouwelijk behandeld worden.

Behandeling van de aura

Deze procedure verloopt als volgt:
De behandelaar gaat middels zijn handen, die circa vijf centimeter van het lichaam van de cliënt vandaan worden gehouden, het lichaam van de cliënt scannen. Dit aftasten van de aura begint met de kruinchakra om te eindigen bij de voeten en wordt systematisch en langzaam uitgevoerd. Bij het scannen worden de handen gebruikt als sensoren om energetische informatie van de cliënt te ontvangen zoals:
  • eventuele vervormingen van de aura
  • hoe verloopt de stroming van de energieën, zijn er verstoringen in het spel
  • waarheen dienen genezende energieën gezonden te worden

Dit alles levert waardevolle informatie op over de aandoening van de cliënt. Dan wordt de aandacht gevestigd op het etherisch lichaam om het energiesysteem van de chakra's en de meridianen te scannen. De behandelaar kan eventuele blokkades in de energiestroom voelen. Indien zulks het geval is voelt hij een lichte weerstand bij het bewegen van zijn handen. De plaats waar dit verschijnsel optreedt dient wellicht behandeld te worden. Dan wordt het grofstoffelijk lichaam gescand. Alle informatie van het energiebeeld van de cliënt is nu in beeld. Mocht het gevoel opkomen dat er naar een bepaald punt in de aura moet worden teruggekeerd, dan brengt de behandelaar zijn handen geleidelijk en langzaam terug naar die plek.

Het scannen van de chakra's

Vervolgens wordt het etherisch lichaam behandeld, te beginnen met de onderste chakra en wordt er geleidelijk omhoog gewerkt tot aan de kruinchakra. Tenslotte wordt met de cliënt besproken wat de genezer tijdens het scannen, er kunnen kleuren en flitsen worden gezien, heeft waargenomen. De cliënt wordt daarbij om een toelichting gevraagd, omdat de genezer niet zelf de diagnose stelt. De genezing volstrekt zich als we ontspannen zijn en de cliënt zijn hart toestaat zich te openen. Daardoor kunnen er beslissingen op het niveau van de ziel worden genomen. Een behandelsessie duurt van 30-60 minuten en kan zittend of liggend geschieden, waarbij cliënt en behandelaar geaard dienen te zijn. Alles wat in de behandelkamer besproken wordt zal strikt vertrouwelijk behandeld worden

De functies van de chakra's

Deze functies van de chakra's zijn legio en ze zorgen onder meer voor:
  • de toevoer van lichaamsenergie naar de kern van iedere lichaamscel
  • het omzetten van trillingen zowel omhoog als omlaag, opdat de energieën voor onze andere lichamen bruikbaar worden
  • ze fungeren als toegangspoorten tussen onze verschillende lichamen, waardoor energieën aan- en afgevoerd kunnen worden
  • dat al onze emotionele, mentale en geestelijke niveaus toegankelijk zijn

De chakra's

De belangrijkste chakra´s zijn de zeven hoofdchakra´s die langs de middellijn van het lichaam liggen. Dit zijn van onder naar boven het wortel-, sacraal-, navel-, hart-, keel-, voorhoofd- en kruinchakra. Daarnaast zijn er nog meerdere hoofdchakra´s boven het hoofd en circa veertig grotere secundaire chakra´s in het lichaam. Er zijn duizenden chakra´s die met verschillende snelheid rondtollen. Ze zijn met elkander verbonden middels een stelsel van fijne etherische kanaaltjes, die tal van vertakkingen hebben met het zenuw- en vatenstelsel van ons grofstoffelijk lichaam. Elk chakra voorziet meerdere organen en lichaamsdelen van energie en correleert met verschillende levensthema´s. In het navelchakra worden de negatieve energieën verwerkt die verband houden met gedachten en gevoelens, dus ook die bijvoorbeeld van het innerlijk gewonde kind. Ze kunnen echter ook worden aangetroffen in het wortel- en sacrale chakra, al naar gelang de diepte van het trauma dat het emotionele rijpingsproces heeft verhinderd. Op fysiek niveau is het navelchakra verbonden met de eilandjes van Langerhans in de pancreas. Het navelchakra vibreert in evenwichtige toestand in de goudgele kleur. Een blokkade tussen het wortel- en sacraal chakra remt de seksuele rijping en een volledige lichamelijke expressie.

De chakra's zijn brandpunten voor de fijnstoffelijke energieën, waardoor het mogelijk is opgehoopte energieën in te schatten. Deze opgehoopte energieën vormen blokkades, wat kan leiden tot een specifieke aandoening in ons grofstoffelijk lichaam. Deswege vervullen de chakra's een sleutelrol in het herstellen van de energiebalans. De koendalini energie activeert en harmoniseert de chakra's en heft de energieblokkades op.

Een onderverdeling van de andere lichamen

Vanuit ons lichaam, het grofstoffelijke, bezien hebben wij nog meerdere lichamen. Dit zijn achtereenvolgens het etherische-, het astrale- het mentale- en het geestlichaam. Het etherische en het astrale lichaam vormen samen de fijnstoffelijke lichamen. De eigen trillingsfrequenties van deze verschillende lichamen stelt ze in staat om elkander te doordringen, het zijn dus geen besloten lichamen. Het gecombineerde effect van al die elkaar doordringende energievelden werkt als een veelkleurig aura rondom het grofstoffelijke lichaam uit. Dit menselijk aura kan door een genezer worden waargenomen. De aura bevat een imprint van iedere door de ziel ondergane ervaring en geeft informatie over de actuele stand van zaken van een ieders lichaam, bewustzijn, emoties en geestelijke ontwikkeling. Het is de energetische kroniek van ons totale wezen en al onze ervaringen.

Het etherisch lichaam

Dit strekt zich uit circa vijf centimeter buiten ons vertrouwde lichaam. Het is middels de chakra's toegankelijk en fungeert als een brug tussen het astrale lichaam en ons grofstoffelijk lichaam. In het etherisch lichaam worden ook energieën bewerkt om ze hun in staat te stellen hun werkzaamheden in ons lichaam uit te voeren.

Het astrale lichaam

Dit wordt ook wel het emotielichaam genoemd, omdat emoties zoals angst en vrees, op de lagere astrale niveaus verwerkt worden. De geest en emoties hebben een grote invloed op de harmonie van het lichaam. Het is naar dit lichaam dat wij tijdens onze slaap bezoeken afleggen om andere verwante zielen te ontmoeten.

Het mentale lichaam

Dit heeft weer een veel hogere trillingsfrequentie. In dit lichaam worden de creatieve- en intuïtieve gedachten verwerkt.

Het geest lichaam

De ziel - uw ware Zelf - wordt via het bewustzijnsnetwerk op de hoogte gehouden van alle ervaringen op alle niveaus. De ziel beoogt ervaringen, lessen en zichzelf tot expressie te brengen

Lees verder

© 2014 - 2024 Zonne, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De kleuren van een aura, wat betekent het?De kleuren van een aura, wat betekent het?Bij het woord aura denken veel mensen aan een soort lichtkrans om zich heen. Een aura zou aangeven hoe jij je voelt en w…
Chakra's en de TarotChakra's en de TarotEr zijn in ons lichaam zeven grote chakra's te vinden. Deze zeven verschillende chakra’s zijn verbonden met de grote en…
Wat is een chakra?Wat is een chakra?Wat is een chakra en hoeveel heeft een persoon er? Het antwoord hierop is 7, en dat is voor iedereen hetzelfde. Ieder me…
Laat energie stromen via de chakra’sLaat energie stromen via de chakra’sChakra’s zijn knooppunten van energie in ons lichaam en met het blote oog niet zichtbaar. Hoewel er volgens het Hindoeïs…
Quantum genezing, een nieuwe visie op geneeskundeQuantum genezing, een nieuwe visie op geneeskundeQuantum genezing is een snelle en werkzame wetenschappelijke methode, die pijnen kan verzachten en genezing kan bevorder…
Zonne (298 artikelen)
Laatste update: 18-04-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Natuurgeneeswijze
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.