Welke dierenriemkwaliteiten heb je? Een antroposofische kijk

Welke dierenriemkwaliteiten heb je? Een antroposofische kijk De antroposofie gaat ervan uit dat je als mens meerdere levens kunt hebben. Op weg naar een nieuw aardeleven, komt de opnieuw te geboren mens langs de kosmische sferen van de dierenriem, is de aanname hierbij. Daarvan neemt hij of zij mee wat nodig kan zijn om het nieuwe leven zinvol te kunnen leven. De bioloog Frits Julius heeft een beschrijving van de dieren van de dierenriem gemaakt. Niet vanuit de astrologische sterrenbeelden, maar vanuit de manier waarop de dieren van de dierenriem zich verhouden tot hun omgeving op basis van hun natuurlijke driften. Het gaat dan om de ecologie van de dieren.

De natuurlijke driften

De beschrijving van de dierenriemtekens door de bioloog Frits Hendrik Julius (* 1902, Gulpen - 1970, Den Haag) is gebaseerd op de natuurlijke driften van de twaalf dieren van de dierenriem. Dit staat los van de astrologie, waarbij je geboortedag bepaalt tot welk dierenriemteken je hoort. Het inzicht dat wordt bereikt door de driften van de dierenriemtekens te gebruiken als basis voor de manier waarop ze omgaan met hun omgeving kan door de mens heel goed worden gebruikt om iets te leren van de eigen omgang met de omgeving.

Belangrijk hierbij is om aan te geven dat het gaat om natuurlijke behoeften en dus niet om wensen. Het gaat om het gedrag dat je ziet en laat zien. Dieren zijn niet vrij als het gaat om driften. Zij hebben hier geen controle over. Mensen kunnen wel leren hun driften te beheersen, waardoor zij in principe vrij zijn om zich op eigen wijze aan te passen aan de eisen van de samenleving. Dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is.

De weg van de dierenriemtekens

De twaalf tekens van de dierenriem bieden elk een eigen kijk op de wereld om zich heen. Door je hierin te verdiepen kun je je eigen manier kiezen waarop je je tot de wereld verhoudt. En hoe je je verbindt met alles en iedereen om je heen. Door je de kwaliteiten van elk teken van de dierenriem eigen te maken, en je te vereenzelvigen met de driften van het betreffende dier, kun je doordringen tot het doel en de idealen van je leven en ook hoe je dit kunt bereiken met de specifieke dierenriemkwaliteiten. Hiervoor is het noodzakelijk dat je de natuurlijke driften leert omzetten in een streven, een gerichtheid op je levensdoel. Zoals gezegd gaat het niet om wensen of gedachten, maar om concreet gedrag. Wat doe je om je levensdoel te bereiken. Welke dierenriemkwaliteiten zet je hiervoor in?

Als je op deze manier doordringt tot het belang van de dierenriemtekens worden de twaalf tekens van losstaande tekens tot een twaalfvoudige oriëntatie op een bovenpersoonlijk doel. Dit wordt de weg van de dierenriemtekens genoemd. Ieder kiest op basis van zijn of haar eigen kwaliteiten een eigen manier om een ideaal vorm te geven. Als we allemaal naar een levensdoel toewerken, met respect voor de natuur in brede zin, vinden we elkaar ook hierin en ontstaat er meer begrip voor elkaar en de eigen weg die iedereen aflegt.

De cirkel van de dierenriemtekens

De twaalf dierenriemtekens zijn met elkaar verbonden en vormen een eenheid, als een cirkel. De bewegingen van de zon maken de golvende beweging van de dierenriem duidelijk. Je ziet dan ook een hoge en een lage golf van de tekens. Langs elke (denkbeeldige) lijn staan twee dierenriemtekens die elkaars polariteiten vormen. De kracht van de een is het onvermogen van de ander.

Zonder oordeel kijken naar jezelf

Om je dierenriemteken te 'bepalen' lees je alle beschrijvingen en kies je er een met wie je je het meest verbonden voelt. Los van een oordeel over goed of slecht of wel of niet nuttig of belangrijk. En ook los van je astrologische dierenriemteken (dat samenhangt met je geboortedag). Welke eigenschappen herken je? Hoe dragen deze bij aan je levensdoel of je idealen? Wat zou je willen ontwikkelen of veranderen? Probeer zoveel mogelijk concrete situaties te bedenken waarin je het gedrag dat hoort bij een bepaald dier laat zien.

Je kunt ook bedenken met welk dier je je juist het minst verbonden voelt. Of juist kijken welk dier je het meeste aanspreekt. Van welke eigenschappen word je enthousiast? Een focus daarop kan iets toevoegen aan wat je al kan of doet. Dit kun je bereiken door een activiteit te kiezen dat bij dit gedrag hoort en dit dagelijks te oefenen. Zo kun je dit enthousiasme elke dag voelen en ervaren. Je kunt je dan ook voorstellen dat het dierenriemteken dat bij je past niet vaststaat, maar kan veranderen.

Een beschrijving van de dierenriemtekens

Per dierenriemteken komen het gedrag van respectievelijk dier en mens aan de orde en om welke drift het gaat. Het gaat hier zoals gezegd om observaties en beschrijvingen door de bioloog F.H. Julius. De dierenriemtekens zijn per tegengesteld paar gegroepeerd en per paar komt ook de polariteit kort aan de orde.

Stier-Schorpioen

Stier

Dier
Een stier is, met zijn vier magen, een herkauwer. Een groot gedeelte van zijn dag gaat dan ook op aan eten en verteren. Dit betekent ook dat een stier vooral gericht is op het stoffelijke, het materiële. Hij voedt zichzelf en blijft verteren tot hij zich alles eigen heeft gemaakt. Dit gaat gepaard met veel geduld. Een stier is zichtbaar aanwezig. Door zijn grote gewicht (volwassen stieren wegen gemiddeld tussen de 1.100 en 1.250 kg) valt hij goed op en is hij minder mobiel. Dit betekent ook dat hij een zekere rust en vanzelfsprekendheid uitstraalt. Zijn spiermassa en hoorns dragen bij aan het beeld van kracht. Dat komt mooi uit wanneer hij zijn territorium verdedigt, dat, omdat hij in een kudde leeft, kan overlappen met dat van andere stieren. Als een stier wordt geprikkeld of zich aangevallen voelt, dan blijkt een stier ineens verrassend snel en wendbaar te zijn en kan hij vernietigend uithalen.

Mens
De mens met deze kwaliteiten is een wilskrachtige doorzetter. Hij of zij is gericht op leren en studeren vanuit ervaring en wil zichzelf daarmee verrijken (zichzelf voeden). Hij of zij is gericht op zichzelf, maar stelt zich in dienst van de ander, van dat wat buiten hem is en is daarmee ook erg loyaal. Er is een voorliefde voor harmonie. Hij of zij is geduldig en gunt de ander het zijne. Een eventuele aanval is feitelijk meestal een verdediging.

Doorgeslagen kan dit leiden tot overbelasting, omdat je niet kunt stoppen, of tot te grote afhankelijkheid van een ander.

Drift
Eet- en verteringsdrift. Dat wil zeggen, de noodzaak dingen tot je te nemen en te 'verteren', je eigen te maken (van buiten naar binnen).

Schorpioen

Dier
Een schorpioen is geen gezelschapsdier en leeft op zichzelf. Hij komt vooral voor in (sub)tropische gebieden. Het is een geleedpotig dier dat behoort tot de orde van de spinachtigen. Er zijn veel soorten schorpioenen en het zijn vrij primitieve dieren. Met zijn verharde exoskelet, zijn scharen aan de voorkant en gifstekel van achteren is hij van alle kanten beducht op een aanval. Hij is waakzaam en is vooral 's nachts actief. Hij doodt andere dieren, met name insecten en spinnen, in eerste instantie met zijn scharen. Pas als een prooi te groot is of zich verzet zal hij hem steken met zijn gifstekel. De hoeveelheid gif wordt precies gereguleerd door de schorpioen. Het zijn schuwe dieren en voornamelijk bodembewoners, die hun schuilplaats (of dit nu een vaste plek is of een steeds wisselende) alleen verlaten voor de zoektocht naar een prooi of partner. Ze weten zich dan ook goed te camoufleren. Ze dreigen meer dan dat ze aanvallen. Een schorpioen hoeft niet veel te eten.

Mens
De mens met deze kwaliteiten is alert, met een scherpe waarneming en dito bewustzijn. Hij of zij is vooral erop gericht om iets los te maken bij de ander, om dingen in beweging te brengen. Dat betekent dat deze mens zich graag afzet tegen de ander. Door anderen wordt dit gezien als het brengen van disharmonie of het zoeken naar zwakke plekken van de ander. Zijn wil om te werken is geen automatisme, maar is gebaseerd op werkelijke interesse. Hij of zij zoekt en speurt net zo lang naar een antwoord tot hij of zij is bevredigd.

Doorgeslagen kan dit leiden tot je te intens vastbijten in iets of tot wrok en verbittering.

Drift
Zoekdrift. Dat wil zeggen, de noodzaak om in je omgeving of bij de ander te vinden wat je zelf nodig hebt (van buiten naar binnen).

Polariteit

De mens die te veel zoekt komt niet toe aan 'verteren', terwijl de mens die blijft 'kauwen' op (dezelfde) materie vergeet dat er meer is.

Leeuw-Waterman

Leeuw

Dier
Met zijn gouden manen ziet een mannetjesleeuw er imposant uit. Als territoriumdier komt dat goed van pas. Een leeuw leeft in (wisselende) groepsverbanden of leidt een zwervend bestaan. Leeuwinnen doen het merendeel van de jacht, alhoewel mannetjesleeuwen net zo goed kunnen jagen, en trekken daarvoor gezamenlijk op. Zij blijven dan ook hun hele leven bij dezelfde groep, in tegenstelling tot de mannetjes. Leeuwen rusten en slapen een groot gedeelte van de dag (gemiddeld zo'n 20 uur) en zijn soms alleen actief om te jagen. Bij de vangst van grote prooien blijkt de hiërarchie in de groep duidelijk: de mannetjesleeuwen eten eerst, daarna de leeuwinnen en de welpen. De brul van een leeuw is tot ver in de wijde omtrek te horen. Soms wel tot acht kilometer ver. Door de lage toonhoogte (veroorzaakt door de vierkantige, vrij slappe -dus gemakkelijk in trilling te brengen- stembanden) kost het hem vrijwel geen kracht om gehoord te worden. De functie ervan is hoogstwaarschijnlijk om te communiceren met groeps- dan wel soortgenoten. Mogelijk geeft het ook status en aanzien. Wanneer een leeuw wordt uitgedaagd, ofwel door volwassen geworden welpen of vreemde leeuwen, gaat hij het gevecht om het leiderschap aan.

Mens
De mens met deze kwaliteiten is een geboren heerser. Hij of zij durft de leiding te nemen en staat voor wat hij of zij wil. Hij of zij heeft overwicht en overzicht. Hij of zij is grootmoedig en enthousiast. Hij of zij staat graag in de belangstelling en vindt zichzelf ook belangrijk. Deze mensen zijn geen denkers, maar gevoelsmensen. In het nauw gedreven kan hij of zij primair handelen (bijvoorbeeld door machtsvertoon).

Doorgeslagen kan dit leiden tot egocentrisme of theatraal, overdreven enthousiasme.

Drift
Vechtdrift. Dat wil zeggen, de noodzaak om macht te verwerven. De goede zaak staat niet voorop.

Waterman

Teken
Het teken van de waterman is een figuur met een kruik. Hij geeft opdat anderen kunnen groeien. Dit 'geefgebaar' is te vergelijken met het opvoeden of onderwijzen van kinderen (mens of dier). Het geven van de waterman zorgt voor een werkelijke ontmoeting met de ander.

Mens
De mens met deze kwaliteiten is sociaal en gericht op de omgeving. Hij of zij wil graag dienen en helpen, maar vergeet zichzelf hierbij niet. Als de bron immers uitgeput raakt, valt er niets meer te geven. Het denken, voelen en willen (de antroposofische drie-eenheid) is in volstrekte harmonie met elkaar. Er is geen sprake van onderdanigheid. Deze mens weet wat hij of zij waard is en schenkt graag zijn aandacht en meer aan de ander.

Doorgeslagen kan dit leiden tot uitputting of tot geen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, maar alleen te zorgen voor en te denken aan anderen.

Drift
Voederdrift (geen verzorgingsdrift). Dit is de noodzaak anderen iets bij te brengen.

Polariteit

Als je aan jezelf denkt kun je toch voor de ander zorgen, maar als je voor de ander denkt zorg je niet voor jezelf.

Boogschutter-Tweelingen

Boogschutter

Teken
Het teken boogschutter is een paardmens, een centaur; als verstandelijke mens gebonden aan het dierlijke instinct van het paard. De doelgerichtheid van de mens kan botsen met de ongebreidelde hartstocht van het paard. Dit kan tot verdeeldheid leiden.

Mens
De mens met deze kwaliteiten is doelgericht en snel (ook in zijn of haar spraak). Hij of zij stelt doelen, maakt concrete plannen hiervoor en zorgt er zo voor dat ze verwezenlijkt worden. Er is veel focus en concentratie en een soms idealistische vooruitstrevendheid. Achterom kijken, en de consequenties zien van zijn of haar daden, is moeilijk voor deze mens.

Doorgeslagen kan het leiden tot een nietsontziende focus os op een bepaald doel of monomanie.

Drift
Jachtdrift. Dit is de noodzaak iets na te streven.

Tweelingen

Teken
Het teken tweelingen wordt gekenmerkt door dualiteit en veelzijdigheid. Het gaat bij dit teken om het proces, niet om het doel. Het spelen is belangrijk, niet het bereiken van een bepaald resultaat. Het is een luchtteken en is dus erg vluchtig.

Mens
De mens met deze kwaliteiten is speels en fantasierijk. Hij of zij voegt met zijn of haar beweeglijkheid vanuit de fantasie iets toe aan de realiteit. Het is een zonnig en vrolijk mens, begaan met zijn of haar omgeving (zonder mee te lijden). Het spelen staat centraal, zonder doel, waardoor veel dingen wel een begin, maar geen einde krijgen.

Drift
Speeldrift. Dit is de noodzaak om vanuit vreugde iets te doen, niet gericht op een doel.

Polariteit

Wanneer je vanuit jezelf iets doet, zonder doel of concurrentie, maakt het resultaat niet uit om een voldaan gevoel te krijgen terwijl je het doet, maar ben je gericht op een bepaald doel of concurreer je met anderen, dan is er geen tijd om te spelen en telt alleen het resultaat.

Maagd-Vissen

Maagd

Teken
Het teken maagd is een aardeteken en het archetype van de oogstende mens: zaaien, verzorgen en ontplooien. Dit teken is gericht op zekerheid en zal zich zoveel mogelijk beschermen tegen eventuele risico's. Er is een sterke behoefte aan rust en eenheid. Dit wordt bereikt door onder meer helder onderscheid te maken tussen wat goed en wat slecht is.

Mens
De mens met deze kwaliteiten wil vormen, wil bouwen aan iets concreets. Er is een helder beeld van hoe alles geordend en ingericht hoort te zijn. Door onderscheid te maken tussen binnen en buiten, respectievelijk goed en slecht, en zo de wereld in te delen zorgt deze mens ervoor dat hij of zij met overgave het binnenste kan beschermen. De buitenwereld wordt daarmee afgeweerd en buitengehouden. Het gevoelsleven is belangrijk en deze mens streeft naar harmonie en gelijkgestemdheid. Als dat met de ander kan worden bereikt, biedt dit veel mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Maar het vraagt wel veel van de ander.

Doorgeslagen kan dit leiden tot je krampachtig en vasthouden aan je eigen normen en waarden, waardoor verstarring en verharding kan optreden.

Drift
Verzorgingsdrift. Dit is de noodzaak om iets te beschermen, zodat dit kan groeien en zich kan ontplooien.

Vissen

Dier
Vissen leven in groepen (scholen). Om zich snel en efficiënt voort te kunnen bewegen, met minder risico om opgegeten te worden, zijn ze vaak afhankelijk van de groep. Ze zwerven vrij en grenzeloos rond en zijn altijd voorwaartsgericht. Ze kunnen na lange omzwervingen terugkeren naar hun geboortegrond of juist hun hele leven dichtbij 'huis' blijven.

Mens
De mens met deze kwaliteiten wil scheppend bezig zijn. Het gaat ze om het doen, om het creëren, iets uit niets maken. Ze willen daarmee iets betekenen voor hun omgeving. Ze kunnen een gebrek aan concentratie hebben en weinig doelgericht zijn. Dit kan leiden tot verspilling en chaotische behoeftenbevrediging, maar net zo makkelijk tot idealistisch weggeven en dromerig verlangen. Het kan alle kanten opgaan. Hij of zij kan zich gemakkelijk inleven in de ander en zal niet snel oordelen. Dit verwacht hij of zij ook van de ander.

Doorgeslagen kan dit leiden tot chaos, onrust en ongrijpbaarheid.

Drift
Voortplantingsdrift. Dit is de noodzaak om te creëren, voor het algemeen belang.

Polariteit

Eenheid versus veelheid, binnen versus buiten, ofwel: dichtbij blijven bij wat eigen is of je alles om je heen eigen maken.

Steenbok-Kreeft

Steenbok

Dier
Een steenbok behoort tot het geslacht van Geiten. Er zijn negen soorten. Vooral de Alpensteenbok spreekt tot de verbeelding. Een steenbok kan als geen ander zich snel verplaatsen op oneffen terrein. Met zijn sterke doorzettingsvermogen en evenwichtsgevoel kan hij komen waar niemand anders komt. Hij heeft scherpe zintuigen en laat zich graag zien. Hij kan hierbij uitdagend en pronkend overkomen. Mannetjes steenbokken hebben hoorns met ribbels die elk jaar bijgroeien, zodat je alleen aan de hoorns al kunt zien wat de leeftijd is. Dit geldt niet voor vrouwtjessteenbokken. Zij hebben kleine hoorns. Buiten de bronsttijd leven mannetjes en vrouwtjes apart van elkaar. De vrouwtjes leven samen met hun jongen. De mannen leven solitair of in kleine wisselende roedels. Ze hebben daarmee een afgescheiden taakverdeling. De territoria van steenbokken zijn klein, soms maar enkele vierkante kilometers. Zij gebruiken onder meer hun geurklieren om dit terrein af te bakenen.

Mens
De mens met deze kwaliteiten is avontuurlijk en durft uitdagingen aan te nemen. Hij of zij gaat op ontdekkingstocht, ook op moeilijk of nog onontgonnen terrein. Dat betekent soms ook dat hij of zij speculeert of gokt. Gedreven door risico's en gevaar. Deze mens durft zich te laten zien en werpt zich zo nodig op als vertegenwoordiger van een groep. Het eigenbelang speelt hierin wel een rol, maar moedig blijft het. Hij of zij houdt niet graag rekening met een ander, omdat hij of zij zich toch altijd iets verheven boven anderen voelt. Dat moet ook wel, omdat hij of zij erg competitief is en gericht is op persoonlijke vrijheid.

Doorgeslagen kan dit leiden tot overmoed en je verheven voelen boven het alledaagse, aardse leven.

Drift
Uitdagingsdrift. Dit is de noodzaak je te laten gelden ten opzichte van anderen.

Kreeft

Dier
Kreeften zijn schaaldieren en behoren tot de geleedpotige dieren. Ze leven in zowel zoet als zout water. Ze leven onder water en kunnen zich goed verstoppen op de bodem van het water. Een klein aantal soorten leeft op het land. Zijn harde pantser bestaat voornamelijk uit chitine met een hoog kalkgehalte, dat niet kan meegroeien. Vandaar dat ze moeten 'vervellen' of 'verschalen' om te kunnen groeien. In de eerste uren na deze verschaling is hij heel kwetsbaar. Daarom gebeurt dit vaak 's nachts. Hij heeft vijf paar uitsteeksels op zijn kop, waarvan de eerste twee antennes zijn om zijn omgeving mee te verkennen, en de laatste drie paar de monddelen zijn. Over zijn exoskelet verspreid bevinden zich allemaal fijne haartjes waarmee hij zijn omgeving waarneemt. Kreeften kunnen zich in alle richtingen bewegen, maar verplaatsen zich meestal voorwaarts. Ze kunnen zich voeden met plantaardig en dierlijk voedsel, dood of levend. De scharen gebruikt hij om het eten te verzamelen of te doden en naar de mond te brengen (al dan niet in stukken).

Mens
De mens met deze kwaliteiten maakt zich snel zorgen. Hij of zij is voorzichtig en altijd op zoek naar oplossingen voor, al dan niet denkbeeldige, problemen. Hij of zij probeert zich zoveel mogelijk in te dekken tegen risico's en vermijdt gevaar. Hij of zij wil niet graag opvallen. Deze mens zoekt de zekerheid in hamsteren en sparen. Dat betekent ook dat hij of zij goed voor zichzelf kan zorgen en voor de kleine kring om hem of haar heen. Hij of zij zal zichzelf niet snel laten zien en vindt het moeilijk om contact te maken.
Doorgeslagen kan dit leiden tot teveel kwetsbaarheid of juist een te hard pantser, zodat anderen niet meer tot je kunnen doordringen.

Drift
Zelfbehoud. Dit is de noodzaak je te beschermen tegen anderen.

Polariteit

Het gaat hier om het verschil tussen je te laten zien / je te laten kennen en je te omhullen / je te verbergen.

Ram-Weegschaal

Ram

Dier
Een ram is een mannetjesschaap. Hij is de leider en bewaker van de kudde schapen. Hij is dus heel alert en heeft verscherpte zintuigen. Hij is een herkauwer, die gras en (on)kruid met zijn tanden lossnijdt. Rammen kunnen erg agressief zijn. Dit is een teken van machtsvertoon. Schapen kennen een strenge pikorde, en wanneer om wat voor reden ook de baas wegvalt, zullen ze onderling strijden om de pikorde weer uit te vechten en zo een nieuwe baas te benoemen. Agressief gedrag is niet altijd aanvallend gedrag, want in de bronsttijd hebben ze een sterke drang om de bronstige ooien te verdedigen.

Mens
De mens met deze kwaliteiten durft zijn nek uit te steken voor iets dat hij belangrijk vindt en durft voor zichzelf op te komen. Hij of zij is zich ervan bewust dat hij of zij zal moeten vechten om te krijgen wat hij of zij wil. Het zijn mensen die hun omgeving, of dat nu in de buurt of in de wereld is, in de gaten houden en zo nodig op de bres springen voor waar ze in geloven. Ze kunnen hierbij wel een bepaalde tunnelvisie ontwikkelen en hun eigen belang vooropstellen.

Doorgeslagen kan dit leiden tot fanatisme en destructief gedrag.

Drift
Waakdrift. Dat wil zeggen, de noodzaak om wakker te zijn voor de eigen dingen.

Weegschaal

Teken
Een weegschaal is afhankelijk van zijn omgeving om te kunnen functioneren. Wordt hij niet gebruikt, dan is er geen balans. Hij staat dan ook in dienst van datgene dat gewogen moet worden. En zonder eigen belang bepaalt hij wanneer er evenwicht en harmonie is.

Mens
De mens met deze kwaliteiten wikt en weegt. Hij of zij is beweeglijk in zijn gedachtengang en staat open voor zijn of haar omgeving. Hij of zij neemt niet snel zelf een standpunt in en is gericht op het zoeken van consensus, de gulden middenweg. Hij of zij doet liever geen dingen alleen, maar voelt zich het meest prettig door dingen samen te doen. Hij of zij kan gemakkelijk opgaan in een groep. Hierbij houdt hij weinig (soms te weinig) rekening met wat er in hem of haar zelf omgaat).

Doorgeslagen kan dit leiden tot passiviteit en overdreven meegaandheid.

Drift
Slaapdrift. Dat wil zeggen, de noodzaak om je te richten op de ander en niet wakker te zijn voor datgene wat er in jezelf leeft.

Polariteit

Hier gaat het om een keuze tussen kiezen voor jezelf en kiezen voor de ander, tussen voor jezelf opkomen en afstemmen op de ander.

Klopt het ook?

Of het nu wel of niet waar is, bewezen kan het in ieder geval (nog) niet worden. Dat betekent niet dat je er niets aan kunt hebben en het meteen aan de kant moet schuiven. Ook deze manier van kijken naar jezelf en naar je omgeving houdt je een spiegel voor. Een spiegel waarin je jezelf kan zien. Door goed naar jezelf te kijken en je te vergelijken met de beschrijvingen van de dierenriemtekens kun je, los van het waarheidsgehalte, iets leren over jezelf. Over wie je bent en wie je wilt zijn. Over wat je doet en wat je wilt doen. Het gaat in het leven immers niet altijd om weten, maar vooral om ervaren. Als je op die manier naar jezelf kunt kijken, en jezelf eens anders kunt ervaren, is het hoe dan ook in ieder geval leerzaam.
© 2018 - 2024 Sage, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Rudolf Steiner en AntroposofieRudolf Steiner en AntroposofieRudolf Steiner is de grondlegger van de antroposofie, een veelomvattende levensbeschouwing waarin de geestelijke dimensi…
De Vissen of PiscesDe Twaalf tekens van de Dierenriem. Ik ben een Vissen, dat wil zeggen op het moment van jouw geboorte stond de Zon in he…
Pedagogische stromingen in het onderwijs (basisschool)Pedagogische stromingen in het onderwijs (basisschool)In Nederland zijn veel verschillende soorten basisscholen te vinden. Er is het zogenaamde reguliere/openbare onderwijs e…

Yogahoudingen  akarna dhanurasana (boogschutterhouding)Yogahoudingen akarna dhanurasana (boogschutterhouding)Akarna dhanurasana (boogschutterhouding) is een klassieke yogahouding voor gevorderden. Een oefening die veel lenigheid…
Een moment van bezinning, nut of noodzaak?Een moment van bezinning, nut of noodzaak?Bezinning is een term die we behoudens binnen kerkgenootschappen pas nadrukkelijker toepassen sinds het begin van de…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Quique, Pixabay (bewerkt)
  • Steiner, R. (2001). Theosofie. Werken en voordrachten. Zeist: Uitgeverij Christofoor.
  • Julius, F. (1999). De beeldentaal van de dierenriem. Zeist: Uitgeverij Christofoor.
  • https://www.antrovista.com/kaarten/dierenriem/kaartindex.php (laatst geraadpleegd op 9 oktober 2018)
Sage (63 artikelen)
Gepubliceerd: 11-10-2018
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.