Medicijnwiel: stenencirkelceremonie naar visioen Sun Bear

Medicijnwiel: stenencirkelceremonie naar visioen Sun Bear Het leggen van een medicijnwiel is een ritueel waarbij stenen een voor een in een cirkel worden geplaatst. Door het leggen van stenen in een cirkel wordt een krachtplek gecreëerd. Er zijn verschillende manieren om een medicijnwiel te leggen. Het medicijnwiel dat het meest wordt gebruikt in het westerse sjamanisme is gebaseerd op een visioen van Sun Bear. In zijn visioen staat het medicijnwiel voor de gehele kosmos. Het leggen van een medicijnwiel zou een genezende kracht hebben naar de aarde toe en ook voor de mensen die er aan meedoen. De ceremonie is voor mensen van alle religies en/of overtuigingen. Alle stenen hebben een betekenis. Je kunt ook tijdens het leggen de steen een betekenis of intentie meegeven. Windrichtingen, totemdieren, kleuren en dierenriemtekens spelen allemaal een rol en hebben ook hun eigen betekenis. Wat is belangrijk bij zo'n ceremonie en hoe gaat het in zijn werk?

Visioen Sun Bear

In het kort is het visioen van Sun Bear als volgt. Sun Bear zag een kring van rotsblokken en daarbinnen een andere kring van rotsblokken met in het midden de schedel van een bizon. Uit alle windrichtingen kwamen mensen aanlopen en namen plek in het wiel. De eerste groep mensen ging naar het noorden van het wiel, toen kwam de groep van het oosten, de groep van het zuiden en als laatste de groep van het westen. Alle mensen tezamen zongen het lied van hun jaargetijden, mineralen, planten en totemdieren om de aarde te genezen.

Uitleg visioen Sun Bear

Het medicijnwiel van Sun Bear bestaat uit zesendertig stenen. Ook heeft zijn medicijnwiel twee cirkels, een kleine binnencirkel en een grote buitencirkel. De kleine cirkel staat in zijn visie voor zijn volk. De schedel van de bizon staat voor de steen van onze schepper. De windrichtingen spelen een belangrijke rol in de legging van het medicijnwiel. Elke windrichting heeft zijn eigen kleur, totemdier en bijbehorende betekenis. De bedoeling is om door middel van het leggen van de stenen jezelf en de aarde beter te leren kennen. Zo zou je jezelf mogelijk kunnen genezen van allerlei moderne problemen zoals bijvoorbeeld eenzaamheid. De legging zou ertoe kunnen bijdragen dat je je meer verbonden voelt met de natuur en de mensen om je heen. Bovendien zou er een helende werking vanuit gaan naar de omgeving en de aarde. De cirkel is rond want alles op aarde gaat in een cirkel. De dood is het einde maar ook een nieuw begin. Uit het oude ontstaat het nieuwe en zo gaat het eeuwig voort. Dat is de kringloop van het leven.

De ceremonie

De methode die hier besproken wordt is slechts een van de manieren om een medicijnwiel te leggen, zeker niet de enige. Meerdere volkeren zoals indianen en Aboriginals maken gebruik van medicijnwielen. Het medicijnwiel van Sun Bear is niet als een typisch voorbeeld van een indiaanse medicijnwiel te beschouwen. De inheemse Amerikaanse indiaan is zeer kritisch op deze legging omdat het geen getrouwe weergave van hun tradities zou zijn. Het medicijnwiel is één van de ceremonies die worden gebruikt in het sjamanisme. Sjamanisme is een methode om door middel van werken met energie en het contact leggen met geesten genezing tot stand te brengen. Volgens de beoefenaars van het sjamanisme heeft alles een geest.

Voordat je begint maak je een groet naar de schepper, naar moeder aarde en naar alle windrichtingen. Dat gebeurt meestal door de leider van de ceremonie die met een ratel de grote geest, de geesten van moeder aarde en de geesten van alle windrichtingen gaat oproepen. Je nodigt de geesten van de windrichtingen en de voorouders uit om de ceremonie in goede banen te leiden. Voordat je begint is het belangrijk dat je weet waar het noorden, oosten, westen en zuiden zijn.

Voorbereidingen

In het sjamanisme is het gebruikelijk om voor elke ceremonie de ruimte en de deelnemers te smudgen. Smudgen is het reinigen van de ruimtes en de deelnemers om zo negatieve invloeden te verdrijven. Daarna vindt er een pijpceremonie plaats, je rookt dan ritueel een pijp met elkaar om in de juiste spirituele stemming te komen. Er zijn minimaal twaalf mensen nodig om dit medicijnwiel te kunnen leggen. Er is geen maximum. Bij het leggen van elke steen spreekt de deelnemer die de bewuste steen gaat leggen een intentie uit die ook iets te maken heeft met de kwaliteiten die bij die betreffende steen horen. Dus als een deelnemer de steen van moeder aarde gaat leggen spreekt deze een intentie uit die te maken heeft met de betekenis van moeder aarde. De intentie gaat dan bijvoorbeeld over de liefde of vruchtbaarheid. Het is dus wel belangrijk dat een deelnemer iets van de betekenissen van de stenen op verschillende posities af weet. Het kan ook zijn dat de begeleider van de ceremonie bij elke steen in het kort aangeeft waar de steen op die positie voor staat. Meerdere deelnemers kunnen ook samen een steen, een bepaalde intentie, neerleggen.

De legging van het medicijnwiel

Nadat is vastgesteld waar de windrichtingen zijn en alle voorbereidingen zijn getroffen, kan de stenencirkelceremonie beginnen. Alle stenen worden altijd met de klok mee gelegd bij het oosten beginnend. Het medicijnwiel heeft vier paden, van elke windrichting loopt er een pad naar de middelste steen. Tijdens de ceremonie mag het wiel alleen betreden worden via een van die paden.

De eerste steen en de kleine cirkel

De eerste steen die gelegd wordt is de steen in het midden, de steen van de schepper. Daarna worden de 7 stenen van de kleine cirkel gelegd, om de schepper's steen heen. De stenen worden met de klok mee, vlak na het oosten gelegd in de volgende volgorde:
 1. Moeder aarde;
 2. Vader zon;
 3. Grootmoeder maan;
 4. Aarde (schildpad);
 5. Water (kikker);
 6. Vuur (dondervogel);
 7. Lucht(vlinder).

Bron: Dr Haggis, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Bron: Dr Haggis, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Betekenis van de stenen

Elke steen heeft zijn eigen betekenis en om de het medicijnwiel goed te kunnen leggen is het belangrijk om te weten welke intentie en energie er bij een bepaalde positie van die steen in het wiel hoort.

Moeder aarde
Staat voor liefde, warmte en vruchtbaarheid. Zij geeft ons water en voedt ons. Alles wat we nodig hebben en gebruiken zoals kleding en dergelijke komt van moeder aarde. Ze leert je op deze plek de vrouwelijke energie kennen.

Vader zon
De zon geeft licht en energie. Zonder de zon kan niets groeien. De zon staat voor mannelijke energie en helpt je bij het stellen van grenzen.

Grootmoeder maan
Staat voor vertrouwen, dromen en visioenen. Ze leert je te vertrouwen op je intuïtie.

Schildpad
De kracht van de schildpad staat voor vastberadenheid, moed en loyaliteit. De schildpad doet alles rustig aan en gaat standvastig zijn weg. De bever, bruine beer en de sneeuwgans behoren tot het element aarde en de schildpad.

Bron: Fritz Geller-Grimm, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Bron: Fritz Geller-Grimm, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Kikker
De kracht van de kikker staat voor gevoel, medeleven, creativiteit en heeft helende krachten. De specht, slang en poema behoren bij het element water en de kikker.

Dondervogel
De kracht van de dondervogel staat voor vitaliteit, transformatie, daadkracht en natuurlijk leiderschap. De rode havik, steur en eland behoren bij het element vuur en de dondervogel.

Vlinder
De kracht van de vlinder staat voor activiteit en emotionaliteit. Universeel is de vlinder het symbool voor verandering. De rups die een pop wordt en dan uitgroeit tot een mooie vlinder. De vlinder is creatief en vindt altijd nieuwe manieren om iets te doen. Het hert, de raaf en de otter behoren bij het element lucht en de vlinder.

Belangrijk om te onthouden is dat al deze stenen ook weer hun eigen kleur, totemdier, mineraal, totemplant en element hebben.

De stenen van de grote cirkel

Als de stenen van de kleine cirkel zijn gelegd komen de vier stenen van de windrichtingen aan de beurt. Die worden geplaatst in de grote cirkel. In tegenstelling tot het visioen van Sun Bear wordt niet het noorden als eerste steen van de windrichtingen gelegd maar het oosten. Voor Sun Bear betekent het noorden, waar ook de dood thuis hoort, niet het einde maar het begin van iets. De geboorte van iets. Het oosten staat bij deze legging voor het nieuwe, het begin omdat de zon opkomt in het oosten.

Het oosten

Bij het leggen van de grote cirkel wordt er begonnen bij de vier windrichtingen. De eerste windrichting die gelegd wordt is het oosten. De opkomende zon staat symbool voor het nieuwe en de jeugd. De lente is het jaargetijde dat bij het oosten hoort. En de bijbehorende kleuren zijn rood en goud, waarbij rood staat voor vitale energie en goud voor aanzien, wijsheid en verlichting. Het bijbehorende totemdier is de adelaar. De adelaar staat voor kracht, vrijheid, oog voor detail en het verleggen van grenzen.

Het zuiden

Daarna komt de steen voor het zuiden aan de beurt. Het zuiden staat voor de periode van volwassenheid. Het staat ook voor de spirituele groei, het leren vertrouwen op je intuïtie en je gevoelens. Het jaargetijde dat er bij hoort is de zomer. De kleuren zijn groen en geel. Groen staat voor de groei van al het leven en geel voor het licht en de warmte die je nodig hebt om te kunnen groeien. Het bijbehorende totemdier is de coyote. De coyote staat bekend om zijn streken. De streken die hij uithaalt kunnen heel vervelend zijn maar helpen je wel om te groeien. Hij houdt er van om iedereen in de maling te nemen. De coyote staat voor gedaantewisseling, balans, intelligentie en listigheid maar ook voor vrolijkheid. De coyote is een echte grapjas.

Het westen

Na het zuiden zijn we bij het westen aanbeland. Bij het westen hoort de jaargetijde de herfst. De middelbare leeftijd hoort bij de herfst. Op middelbare leeftijd doe je langer over alles maar heb je ook de voordelen van je ervaring. De basis is gelegd en is stevig. Nu gaat het er om, om te handhaven wat er geleerd is en erop voort te bouwen. Bij deze fase in het leven hoort verantwoordelijkheid. Om je eigen weg te kunnen volgen moet je krachtig zijn en op de hoogte zijn van je sterke en zwakke eigenschappen. Het is belangrijk om naar binnen te keren om zelfkennis te verkrijgen en deze te vergroten. De kleuren die erbij horen zijn zwart en blauw. Blauw is de kleur van de schemering van de spirituele kracht, het individualisme en onbaatzuchtigheid. Zwart is de kleur die hoort bij zelfreflectie. Het bijbehorende totemdier is de grijze beer. De beer is krachtig, betrouwbaar, geduldig. Hij biedt bescherming en is de brenger van innerlijk weten en dromen.

Het noorden

Als laatste van de vier windrichtingen wordt de steen van het noorden gelegd. Bij het noorden hoort het jaargetijde winter. Het staat voor geestelijke groei en de laatste fase van het leven, die tegelijkertijd een nieuw begin met zich mee brengt. De kleur van het noorden is wit. Wit is de zuiverheid, vernieuwing, volmaaktheid van de evolutie. Het totemdier is de witte bizon. De bizon houdt van hard werken, kan uitdagingen aan, is sociaal en wijs.

De stenen van de paden

Na de windrichtingen worden er op de vier paden drie stenen elk gelegd. Een pad loopt van de windrichting naar de middelste steen. De stenen worden steeds van buiten naar binnen gelegd. Ook bij het leggen van deze twaalf stenen wordt begonnen bij het oosten.

Het pad van het oosten

In pad van het oosten komen de volgende drie stenen:
 • helderheid;
 • inspiratie;
 • verlichting/inzicht.

Het pad van het zuiden

In het pad van het zuiden komen de volgende drie stenen:
 • groei;
 • vertrouwen;
 • liefde.

Het pad van het westen

In het pad van het westen komen de volgende drie stenen:
 • levenservaring/crisis;
 • inkeer;
 • kracht.

Het pad van het noorden

In het pad van het noorden komen de volgende drie stenen:
 • reiniging/transformatie;
 • wijsheid;
 • zuiverheid.

Totemdieren

Als laatste komen de twaalf stenen van de dierenriemtekens aan de beurt. Deze dierenriemtekens zijn totemdieren. Een totemdier is een dier dat bij je hoort dat je kracht geeft, bescherming biedt of boodschappen brengt. Deze stenen dienen de buitencirkel compleet te maken. De laatste stenen worden nu weer met de klok mee vanuit het oosten gelegd. Tussen elke windrichting worden drie stenen geplaatst.

Sneeuwgans

De periode van de sneeuwgans is van 22 december tot en met 19 januari. De sneeuwgans geeft ons duidelijkheid en inzicht door middel van dromen.

Otter

De periode van de otter is van 20 januari tot en met 18 februari. De otter is nieuwsgierig, blijmoedig, vreugdevol. Hij is een goede vriend en houdt van samenwerken.

Poema

De periode van de poema is van 19 februari tot en met 20 maart. De poema zorgt voor harmonie en zuivere energie.

Rode havik

De periode van de rode havik is van 21 maart tot en met 19 april. De rode havik is de boodschapper van de waarheid. Hij heeft overzicht als hij vliegt over het geheel. Derhalve is hij in staat om inzicht te verschaffen. De havik is oplettend en geconcentreerd.

Bever

De periode van de bever is van 20 april tot en met 20 mei. De bever houdt van harmonie, samenwerking en is een harde werker.

Hert

De periode van het hert is van 21 mei tot en met 20 juni. Het hert is een vriendelijk, zachtaardig en onschuldig schepsel. Het hert beweegt zich gracieus voort en probeert niet op te vallen voor een ieder die het kwaad wenst.

Specht

De periode van de specht is van 21 juni tot en met 21 juli. De specht is de vogel van de voorspellingen en heeft een behoorlijk doorzettingsvermogen.

Steur

De periode van de steur is van 23 juli tot en met 22 augustus. De steur is koninklijk, een echte leider en heeft een enorme seksuele uitstraling.

Bruine Beer

De periode van de bruine beer is van 23 augustus tot en met 22 september. De bruine beer is geduldig, beschermend en betrouwbaar. De bruine beer verschaft inzicht in dromen en bevordert het innerlijke weten.

Raaf

De periode van de raaf is van 23 september tot en met 23 oktober. De raaf kent de geheimen van gene zijde en de wereld. Hij is magisch, mysterieus spiritueel en brengt boodschappen in je dromen.

Slang

De periode van de slang is van 24 oktober tot en met 21 november. De slang werpt iedere keer opnieuw zijn huid af om een nieuwe huid te krijgen, hij is dus bij uitstek het dier dat staat voor transformatie en wedergeboorte. Het is ook niet voor niets dat in de gezondheidszorg het symbool van de slang gebruikt wordt. De slang staat voor gezondheid en vruchtbaarheid. Tevens heeft de slang iets mysterieus.

Eland

De periode van de eland is van 22 november tot en met 21 december. De eland straalt met zijn majestueuze postuur en grote gewei macht en trots uit. Hij heeft een uitzonderlijk doorzettingsvermogen en is waakzaam.

Na de ceremonie

Het principe is dat met het leggen van een medicijnwiel een krachtplek gecreëerd is. Na de ceremonie kan dus besloten worden om de krachtplek in stand te houden of om de stenen meteen op te ruimen. Het opruimen moet echter wel met de nodige respect gebeuren waarbij je de stenen in omgekeerde volgorde rustig verwijderd.
© 2019 - 2024 Rajeki, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Indiaans MedicijnwielIndiaanse astrologie is al eeuwenoud en toch niet zo bekend als bijvoorbeeld de Chinese astrologie. Toch zitten er in de…
Een zweethut, wat is dat?Een zweethut, wat is dat?Een zweethut is een indiaanse hut, gemaakt van wilgentakken en dekens, waarin gezweet wordt doordat hete stenen overgote…
Smudgen, een manier om te beschermen tegen negatieve energieSmudgen, een manier om te beschermen tegen negatieve energieSmudgen is het reinigen van je omgeving, huis andere mensen door middel van rook om ze te verlossen van negatieve energi…
Mahjong spelen: regels en geschiedenis van het spelMahjong spelen: regels en geschiedenis van het spelMahjong is voor velen gekend via de computerversie waar het doel is om duo's te maken. Het Chinese gezelschapsspel is ve…

Droomreis: een sjamanistische reis naar diverse wereldenDroomreis: een sjamanistische reis naar diverse wereldenEen droomreis is een sjamanistisch avontuur, een trancereis naar diverse werelden zoals benedenwereld, middenwereld of b…
Yogahoudingen tittibhasana (vuurvlieghouding)Yogahoudingen tittibhasana (vuurvlieghouding)Tittibhasana (vuurvlieghouding) is een yogaoefening voor gevorderden. Een asana die veel armkracht en lenige hamstrings…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: U.S. Forest Service Photo, Wikimedia Commons (Publiek domein/bewerkt)
 • Het medicijnwiel: aard-astrologie/Sun Bear en Wabun 1980
 • https://www.totemdieren.nl/medicijnwiel.htm
 • https://www.totemdieren.nl/totemdieren/totemdieren-overzicht.htm
 • https://www.catherinaweb.nl/sjamanisme/totemdieren/raaf.htm
 • https://www.catherinaweb.nl/sjamanisme/totemdieren/havik.htm
 • https://www.catherinaweb.nl/sjamanisme/medicijnwiel/grootmoeder-maan.htm
 • https://www.catharinaweb.nl/sjamanisme/medicijnwiel/moeder-aarde.htm
 • https://www.catharinaweb.nl/sjamanisme/medicijnwiel/vader-zon.htm
 • https://www.catharinaweb.nl/sjamanisme/medicijnwiel/schildpad-clan.htm
 • https://www.catharinaweb.nl/sjamanisme/medicijnwiel/kikker-clan.htm
 • https://www.catharinaweb.nl/sjamanisme/medicijnwiel/havik-clan.htm
 • https://www.catharinaweb.nl/sjamanisme/medicijnwiel/vlinder-clan.htm
 • www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/spiritual-hucksterismthe-rise-plastic-medicine-men
 • Afbeelding bron 1: Dr Haggis, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 2: Fritz Geller-Grimm, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Rajeki (57 artikelen)
Laatste update: 20-07-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Bronnen en referenties: 16
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.