Spirituele terminologie

Spiritualiteit is van alle tijden. Wat betekent spiritualiteit nou eigenlijk? En wat wordt er bedoeld met bewustzijn, ascensie, 5de dimensie of transformatie? Wat zijn chakra's en hoe zit dat met de aura of wat is Yin Yang? Nieuwkomers in het land van New Age zullen een heleboel begrippen tegenkomen die ze in hun normale dagelijkse leven niet gebruiken of kennen. In dit artikel worden een aantal veel voorkomende spirituele begrippen in het kort uitgelegd. Deze begrippen kun je hier vinden:
 • 5de dimensie
 • Ascensie
 • Aura
 • Bewustzijn
 • Chakra's
 • Channelen
 • Ego
 • Namen van God
 • Ontwaken
 • Spiritualiteit
 • Transformatie
 • Yin Yang

5de dimensie

Simpel gezegd betekent het leven in de 5de dimensie weer leven in het paradijs: harmonie, vrede, vertrouwen, schoonheid en nog veel meer moois. Ons universum is opgebouwd in dimensies. Wij leven nu in de 3de dimensie, of beter gezegd, daar leefden wij. Nu zitten we in de 4de dimensie, de overgangsfase van de 3de naar de 5de dimensie. Velen gaan ervan uit dat de echte omslag plaatsvindt in 2012. Profetieën geven zelfs de exacte datum aan: 21 december 2012. Dan wordt de Aarde verankerd in de 5de dimensie. Nu moeten we niet denken dat we vanaf 22 december plotseling in het paradijs vertoeven. Nee, maar we zijn wel op weg erna toe en onze mind en ons lichaam zal tijd nodig hebben om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Ook moet er nog een heleboel negativiteit worden opgeruimd. Na verloop van tijd zullen we steeds meer vrede ervaren.

Ascensie

Ascensie betekent opstijgen, omhoog gaan, beklimming. In spirituele zin wordt hiermee bedoeld dat men een bepaalde graad van spirituele ontwikkeling heeft bereikt waardoor het mogelijk is zijn reïncarnatie cyclus te overstijgen en na de dood niet meer in een fysiek leven terug hoeft te komen (reïncarnatie). Dood gaan betekend voor de meeste spirituele mensen trouwens, dat je alleen maar overgaat naar een ander soort leven. Op een andere planeet of in een andere ruimte, met of zonder een fysiek lichaam. Om Ascensie te kunnen bereiken is het nodig om een bepaalde lichthoeveelheid, vibratiefrequentie en levenshouding te ontwikkelen.

Aura

De aura is een kleurrijk energieveld om het fysieke lichaam heen. Dit veld is alleen voor helderzienden en heldervoelenden waar te nemen. De aura is de plaats waar alle emoties, gedachten, herinneringen en gedragspatronen te vinden zijn. Deze zweven niet zomaar ergens in onze verbeelding; ze vinden wel degelijk plaats in tijd en ruimte. Dit energieveld is van subtielere substanties dan het fysieke lichaam. Er zijn 7 verschillende auralagen/niveau's en elke laag staat in verbinding met een van de 7 chakra's.

De 7 auralagen lijken qua vorm op het fysieke lichaam en omvatten als het ware het fysieke lichaam. Ieder mens heeft deze zeven lichamen:
 • het fysieke lichaam
 • het etherische lichaam (eerste laag)
 • het emotionele lichaam (tweede laag)
 • het mentale lichaam (derde laag)
 • het astrale lichaam (vierde laag)
 • het etherisch-causale lichaam (vijfde laag)
 • het universele-liefdelichaam (zesde laag)
 • het ketherisch-causale lichaam (zevende laag)

Het etherische lichaam zit als eerste laag om het fysieke lichaam heen en blijft er altijd mee verbonden, ook s'nachts tijdens de slaap. Alleen onder narcose verlaat het etherische lichaam het fysieke. Dit lichaam staat voor fysieke gewaarwording en als er onbalans is zal het fysiek gevoelt worden; vaak in de vorm van een ziekte of ander lichamelijk ongemak.

Het emotionele lichaam is de tweede laag en staat voor persoonlijke emoties. Deze worden gevoelt als reacties van angst, woede, liefde enzovoorts. De meeste emoties die hier gevoelt worden hebben betrekking op de eigen persoon.

Het mentale lichaam (derde laag) heeft te maken met ons denken. Dit is het niveau van de rationele, logische en analytische geest.

Het vierde energielichaam om ons heen betreft het astrale lichaam en heeft te maken met diepe gevoelens, die niet alleen jezelf en de ander betreffen, maar ook de hele mensheid en/of natuur. Met dit lichaam kun je leren astraal te reizen, d.w.z. je kunt ermee reizen naar andere planeten en werelden.

Het vijfde niveau ligt net als het vierde voorbij de fysieke wereld. De lagen vier tot en met zeven zijn onze verbinding met het Hogere. De vijfde laag omvat de blauwdruk van de volmaakte vorm van onze lichamen.

Het universele-liefdelichaam (zesde laag) is bereikbaar door meditatie en andere transformatie oefeningen. Hier voelen we onze verbondenheid met alles in het universum en kunnen we spirituele extase ervaren.

Het ketherisch-causale lichaam is de mentale laag in het spirituele gebied. Hier weten we dat we Eén zijn met onze Bron/God.

Bewustzijn

Volgens de dikke Van Dale is bewustzijn het vermogen tot besef. Je beseft b.v. dat iets klopt of niet, je beseft dat je eigenlijk nee had moeten zeggen terwijl je ja zei, je beseft ineens hoe moe je eigenlijk bent, enzovoorts. Iets dringt tot je door! Je wordt je bewust ervan.

Bewustzijn heeft te maken met je dingen bewust worden; dingen, situaties, gebeurtenissen en ervaringen begrijpen en verbanden kunnen leggen. Bewustzijn is het beseffen van iets. Bewustzijn is weten waar je mee bezig bent. Bewusteloosheid (mentaal) weet niet goed waar ze mee bezig is, ze doet maar wat en hoopt dat het goed gaat.

Bewustwording hoeft niet op een lijn met New Age te staan en is zeker niet zweverig, integendeel. Zweven doe je in de illusie, bewustzijn desillusioneert. Bewustwording heeft ook te maken met worden wakker worden uit een nare droom (zie bij ontwaken). Verder betekent bewustzijn o.a:
 • kunnen onderscheiden wat echt en onecht is
 • autonomie
 • bewustzijn verrijkt je leven
 • zelfkennis
 • het besef dat je keuzes hebt
 • bewustzijn maakt eerlijk
 • bewustzijn confronteert
 • wakker worden kan confronterend zijn, maar “bewusteloosheid” is vele malen pijnlijker
 • het maakt een eind aan slachtofferschap
 • het bewustwordingsproces is vooral een bevrijdend proces

Chakra's

Chakra's zijn energiecentra in ons etherisch lichaam (zie bij aura). Deze staan in verbinding met de aura en voorzien ons van essentiële levensenergie. Ook is elke chakra verantwoordelijk voor het functioneren van bepaalde klieren en organen. Als een of meerdere chakra's geblokkeerd raken door onder andere onbalans, stress, angst en overbelasting, kan de levensenergie niet meer goed doorstromen en kunnen we ziek worden. We hebben zeven hoofdchakra's en een heleboel nevenchakra's. Laatstere worden in dit artikel buiten beschouwing gelaten.


Chakra'sPlaatsElement/KleurIn Balans
1. Basischakra/wortelchakraonderaan de wervelkolom bij het stuitjeaarde/roodsteun, gronding, stabiliteit, gevoel van veiligheid
2. Heiligbeenchakra/Sacraalchakraonderbuik, tussen navel en schaamstreekwater/oranjecreative impulse, meegaan met de flow/flexibel
3. Solar Plexus chakra/Zonnevlechtboven de navelvuur/geelzich goed aan kunnen passen, bereidheid tot verandering
4. Hartchakratussen midden van de borst en het middenriflucht/groencompassie, vermogen om lief te hebben
5. Keelchakrakeelether/ruimte/blauwcreativiteit, communicatie
6. Derde Oogchakra/Wenkbrauwchakratussen de wenkbrauwengeest/indigointellect, intuitie
7. Kruinchakramidden op het hoofdbuiten de elementen/violetspiritualiteit, inzicht, verlichting

Je kunt de werking van chakra's vergelijken met een telefooncentrale: er lopen talloze draden (energiekanalen) doorheen, die elk een grote hoeveelheid energetisch informatie geleiden. In elke chakra wordt deze verwerkt voordat de energie afgegeven wordt aan het lichaam en de geest (psyche). Chakra's zijn de mechanismen die het fysieke lichaam met emoties en ideeën beïnvloeden en omgekeerd. Indrukken die fysiek worden waargenomen vinden hun weg naar de chakra's en de aura.

Channelen

Over channelen is een heel artikel geschreven: Channelen opent deuren naar verborgen kennis

Ego

Vanuit het Latijns gezien betekent ego kortweg: ik. De Dikke van Dale vertaald het als: gevoel van eigenwaarde. Het ego is een deel van je in je denksysteem. In het spirituele jargon heeft het ego een nogal negatieve reputatie; althans bij de meeste leringen. Er zijn ook spirituele aanhangers die het beter vinden om het ego lief te hebben en ermee samen te werken. Waar het eigenlijk om gaat is, dat het ego jouw dient in plaats van dat het met jou aan de haal gaat en jouw leven, je reacties en emoties bepaald. Idealiter zou het zo moeten zijn dat jij je ego onder controle hebt en niet andersom. Dus in deze context is samenwerking wel aangebracht. Waar we op moeten letten is, dat we niet teveel luisteren naar het negatieve ego (lees: negatieve gedachten), of liever helemaal niet. Het negatieve ego veroorzaakt veel leed in de wereld.
Voorbeelden van omschrijvingen van het ego:

 • het ego is de stem (de gedachte) die wij meestal blindelings volgen (als we onbewust zijn) en die het zachte stemmetje van onze intuïtie of ons Hogere Zelf overstemt
 • het is de ratio die ons tot handelen aanzet
 • het is de impuls om iets te doen zonder lang na te denken
 • het is het wetenschappelijke geloof dat bewijzen nodig heeft
 • het is de zeurpiet die nooit tevreden is
 • het is de stem die ons in de war brengt, ons eerst naar links stuurt terwijl we rechts moeten zijn
 • het is de stem van de angst, van oorlog en geweld
 • het is de stem van macht en narcisme
 • het maakt je blij met luchtkastelen
 • het is de stem van de verleiding
 • het verleidt je en geeft je achteraf een schuldgevoel

De lijst kan eindeloos worden verlengd. Dr. Joshua David Stone heeft een prachtig boek geschreven om het negatieve ego beter te begrijpen en zijn invloed te elimineren en transformeren: How to clear the negative ego. Het is alleen in het Engels en Duits te verkrijgen (Wie man sich vom negativen Ego befreit). Aan de Nederlandse vertaling wordt gewerkt.

Namen van God

Er zijn heel veel verschillende namen voor een en dezelfde Schepper. Deze zijn ontstaan uit verschillende geloofsrichtingen. In deze tabel vindt u een aantal ervan.

Namen van God A - HNamen van God I - PNamen van God Q - Z
AllahIk-Ben-AanwezigheidRa
AlmachtigeJehovahScheppende God
AtmaKoning van het OmniversumShekniah (Heilige Geest)
BronKosmische OverzelfShiva
Drie-EenheidLichtTao
Eeuwige VaderLogosTrooster
Grote GeestMessiasUniverseel Brein
Grote MoederMonadeVader
Heer der HerenOneindige GeestVerhevene
Hoogste WezenOverzielYahweh

Ontwaken

Al jaren vernemen wij de kreet dat wij wakker moeten worden. Wakker worden waarvan? In spirituele zin moeten we wakker worden uit de nachtmerrie van de illusie waarin wij leven. De illusie is de schijnwereld van ons Aardse bestaan waarin niet alles is wat het lijkt. De illusie is een soort sluier waardoor we niet alles goed kunnen waarnemen. Hier een paar voorbeelden:
 • We denken dat wij ons lichaam zijn. Dat is een vergissing, wij zijn een ziel/geest die tijdelijk woont/verblijft in een lichaam. We zijn dus geen lichaam, we hebben een lichaam.
 • De meeste mensen zijn bang voor de dood. Veel mensen denken dat er na de dood niets meer is en ze voorgoed verdwijnen in het niets. Of hun geloof heeft hun verteld dat ze in de hel belanden als ze geen brave burgers zijn geweest. Dat zijn twee vergissingen; na de dood is er wel degelijk nieuw leven en de hel bestaat niet (behalve in de denkwereld van het ego). Dood gaan is niets anders dan uit dit leven (en dit lichaam) stappen in een ander leven met of zonder fysiek lichaam.
 • Ook denken de meeste mensen dat ze afgescheiden zijn van alles en iedereen, dat ze als individu op zichzelf staan. Verbondenheid wordt alleen met enkele 'eigen' mensen gevoeld, zoals geliefden, gezin, familie en vrienden. Afgescheidenheid is een vergissing, in werkelijkheid zijn wij allen Eén. Dat komt omdat wij allemaal van dezelfde Bron (God) afkomstig zijn. Hij/Zij is onze ware Vader, Schepper, Maker of hoe je het ook noemen wilt. Ook al geloof je nu niet in God, ooit zul je erachter komen dat er geen leven zonder Hem bestaat.
 • Het idee dat de Aarde de enige planeet is waarop er leven is en dat de mensheid de enige levende wezens in het heelal zijn is eveneens een vergissing. Er zijn ontelbare planeten, er zijn zelfs veel meer universums dan wij denken. Het omniversum is oneindig.
Spiritueel ontwaken vindt plaats door meer bewustzijn; door het besef dat er meer is tussen Hemel en Aarde. Hoe meer je hiervan beseft en je bewust wordt, hoe wakkerder je wordt.

Spiritualiteit

Spiritualiteit is een geestelijke levenshouding. Leven vanuit het geestelijke. Spirit is geest. Geest is het onstoffelijke. Dus mensen die met het spirituele bezig zijn, houden zich onder andere bezig met geestelijke, niet fysieke, dus niet tastbare dingen. Zowel religieuze mensen als New Age aanhangers kun je spiritueel noemen. Spirituele mensen geloven ergens in wat niet direct en voor iedereen zichtbaar is, maar voor hen wel degelijk voelbaar of anderszins waarneembaar is. Spiritualiteit is een zeer ruim en complex begrip. In principe valt alles wat met het geloof te maken heeft onder spiritualiteit.

Transformatie

In het woordenboek zijn de volgende definities van transformatie te vinden: omvorming, herschepping, gedaanteverwisseling, omzetting van energie. Maar je kunt het ook gewoon zien als verandering. In spirituele zin ga je transformeren als je je oude ik (ego) los laat en steeds meer gaat leven vanuit je ware kern/hart/liefde. Alles wat je nodig hebt is het herkennen dat je leven, gedicteerd door het ego, niet echt werkt; de bereidheid anders naar het leven te willen kijken en daar verandering in te brengen; de bereidheid om volgens de universele wetten te willen leven. Het transformatieproces kan o.a. worden gestart met het observeren van je denken/gedachten, het herkennen van de stem van je ego een vervolgens geen aandacht/voeding meer te geven aan het negatieve ego.

Yin Yang

De begrippen yin en yang vinden hun oorsprong in China. Yin vertegenwoordigt het vrouwelijke, yang vertegenwoordigt het mannelijke principe. Om het leven te begrijpen heeft men heel vroeger getracht de bewegingen in de natuur als uitgangsbasis te beschouwen en heeft men al duizenden jaren geleden een systeem ontwikkelt dat diende als handvat en herkenning. Het teken van yin en yang symboliseert tegengestelde krachten die van elkaar afhankelijk zijn (dag - nacht) en in China kan aan werkelijk alles yin of yang worden toegekend. Hieruit is ook het begrip dualiteit ontstaan. Yin en yang zoeken altijd naar balans en evenwicht; teveel of te weinig van het ene brengt onbalans teweeg.

Hier een kleine impressie van wat onder yin en yang valt:

YinYang
vrouwelijkmannelijk
maanzon
koudwarm
nachtdag
zwartwit
water vuur
plantendieren
ruimtetijd
groentegraan
licht zwaar
zoet/zuurzout/bitter
stijgenddalend
groen/blauwrood/oranje/geel
remgaspedaal
winterzomer
vochtigdroog
kaliumnatrium
maag/darmhart/long
© 2010 - 2023 Minga, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Chakra's en de TarotChakra's en de TarotEr zijn in ons lichaam zeven grote chakra's te vinden. Deze zeven verschillende chakra’s zijn verbonden met de grote en…
Wat is een chakra?Wat is een chakra?Wat is een chakra en hoeveel heeft een persoon er? Het antwoord hierop is 7, en dat is voor iedereen hetzelfde. Ieder me…
De kleuren van een aura, wat betekent het?De kleuren van een aura, wat betekent het?Bij het woord aura denken veel mensen aan een soort lichtkrans om zich heen. Een aura zou aangeven hoe jij je voelt en w…
Een nieuwe dimensie, een nieuw wereldbeeldAl jaren leven we in een maatschappij waar geld staat voor macht en waar materialisme belangrijk is. Dit is nu aan het v…

Namen van Opgestegen MeestersOpgestegen Meesters, ook wel Ascended Masters of Lichtmeesters genoemd, zijn helpers voor de Aarde en haar bewoners. Zij…
Visualiseren is de succesformule van het levenVisualiseren is materialiseren. Het creatieve vermogen van een ieder die wil groeien, ontwikkelen en gelukkig zijn.
Bronnen en referenties
 • http://www.erfahrungsmedizin.eu/Yin-Yang_Tabelle.htm
 • http://www.summitlighthouse.nl/index.php?id=102
 • Wikipedia
 • Boek: Het Gouden Boek van Melchizedek van Dr. Joshua David Stone
 • Boek: Licht op de Aura van Barbara Ann Brennan
 • Boek: Chakra Meditatie van Swami Saradananda
Minga (63 artikelen)
Laatste update: 13-08-2010
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.