Namen van Opgestegen Meesters

Opgestegen Meesters, ook wel Ascended Masters of Lichtmeesters genoemd, zijn helpers voor de Aarde en haar bewoners. Zij hebben ooit als mens geleefd en kennen onze noden als geen ander. De Opgestegen Meesters zijn ons als het ware voorgegaan en helpen ons vanuit de hogere dimensies. Zij werken nauw samen met de Aartsengelen, Engelen, Gidsen en Natuurwezens. Deze prachtige wezens zijn er voor ons, maar kunnen ons alleen werkelijk behulpzaam zijn als wij bereid zijn hen toe te laten.

Wat zijn Opgestegen Meesters?

Opgestegen Meesters zijn grote spirituele leraren en gidsen die ons vanuit de hogere dimensies bijstaan en helpen. Ooit hebben deze Meesters als mens op Aarde geleefd, net als wij. Door bepaalde spirituele groeiprocessen hebben zij de Ascensie bereikt en zijn ze daardoor het reïncarnatiecyclus ontstegen. Ze hebben zich ten dienste gesteld om de mensen en de planeet te helpen bij hun groeiproces, transformatie en Ascensie. De Opgestegen Meesters werken nauw samen met de Aartsengelen en Engelen. Deze hebben zelf nooit een fysiek leven op Aarde gehad.

Men kan zowel de Opgestegen Meesters als de Engelen aanroepen voor hulp. Voor persoonlijke hulp, maar ook voor maatschappelijke kwesties, voor rampen in de wereld en voor het welzijn van onze planeet. Je zou bijvoorbeeld hun hulp kunnen inroepen tijdens het kijken van het Nieuws. In plaats van boos te worden op mensen van de overheid of andere verantwoordelijken, kun je de Opgestegen Meesters vragen of zij zich met het onrecht willen bemoeien en harmonie willen brengen in de situatie. Of als er rampen en ongelukken zijn gebeurt, kun je een schietgebedje naar de Engelen sturen en vragen of zij in het rampgebied willen helpen. Deze Hemelse hulptroepen willen niets liever dan helpen.

De Meesters alsook de Engelen mogen nooit zomaar ingrijpen. Ze hebben onze toestemming of hulpvraag nodig om in actie te komen. Veel mensen die channelen, hebben contact met de Opgestegen Meesters. Ook veel lichtwerkers en healers werken nauw samen met de Opgestegen Meesters en Engelen; het verrijkt hun werk enorm.
U vindt hier een lijst van de meest bekende Opgestegen Meesters met een korte omschrijving erbij.

Naam hoedanigheid eigenschappen/kwaliteiten
Aengusis een Keltische godhij helpt zielematen elkaar te ontmoeten
AmaterasuJapanse Shinto zonnegodinze helpt je om je gevoel van eigenwaarde te versterken
Apollohij is een Griekse zonnegodApollo is de zoon van Zeus en de tweelingbroer van goding Artemis. Hij staat bekend om zijn fysieke kracht.
AvalokitesvaraOosterse god, wordt gezien als de mannelijke kant van Quan Yinhij waakt over de wereld en hoort net als Quan Yin alle gebeden
Babaji Nagraij is een geliefde yogistaat bekend als de onsterfelijke avatar. Babaji heeft Paramahansa Yogananda aangespoord om yoga in de westerse wereld te introduceren.
Boeddhaofwel Siddharta Gautama Boeddhawijdde zijn leven om het menselijke lijden te verlichten en verlossen
Confuciusleefde van 551 vóór Christus tot 479 vóór Christushij was een beroemd denker en filosoof uit het oude China. Het Grote Boek der Veranderen (I Tjing) draagt zijn stempel
Djwal Khulde Tibetaan, leerling van Meester Kuthumi, opgestegen in 1875hij staat voor zelfbewustzijn en brengt ons bij onze eigen kracht en sterkte
Elijahreïncarnatie van Johannes de Doperkondigde de komst van Jezus aan, werd gevangen genomen en onthoofd
El Moryais een lid van de koninklijke familie in Kashmir in de 19de eeuwstaat voor macht, wilskracht, doorzettingsvermogen en zelfverzekerdheid
Eponazij is de sprookjesachtige vruchtbaarheidsgodinook is zij beschermvrouwe van de paarden, het milieu en van de natuurgeesten
St. Franciscus van Assisizoon van een welgestelde Italiaanse stoffenhandelaardeed afstand van zijn erfrecht en volgde een spirituele weg. Hij is de patroonheilige van het milieu en de dieren
Ganeshis de hindoeïstische 'Overwinnaar van belemmeringen'Ganesh heeft het hoofd van een olifant. Hij is zeer ondersteunend voor schrijvers en helpt iedereen die in moeilijkheden zit
Groene Manhij wordt beschouwd als het gezicht van de natuur en als vruchtbaarheidsgod, die zorgde voor het groeien van de oogsthoutsneden en schilderijen van het gezicht van de Groene Man zijn te vinden in vele oude kerken door heel West Europa en India
HathorEgyptische moeder van de godenzij is de godin van de liefde, vreugde en dans
HelionMeester voor charisma en uitstralinghij helpt mensen om meer van zichzelf te houden en hun innerlijk licht naar buiten te laten
Hermes Trismegistusprofeet en spiritueel leiderhij geldt als een inspiratiebron voor alchemisten, astrologen en occultisten
Hilarionleefde in het Midden Oosten in de 4de eeuwhij werd bekend om zijn succesvolle genezingen
Hinais een Polynesische en Hawaiaanse maangodinmen kan een beroep op haar doen voor vruchtbaarheid, aantrekkingskracht en manifestatie
HorusEgyptische hemel- en zonnegod hij heeft een valkenhoofd. Zijn ouders zijn Osiris en Isis
Isiszij was een Egyptische godinook was zij een groot spiritueel leider, de echtgenote van Osiris en de moeder van Horus
Jezusook Sananda genoemdJezus is de boodschapper van onvoorwaardelijke liefde en vergeving. Hij staat symbool voor het Christendom
Krishna8ste incarnatie van Vishnoe (een van de drie hindoegoden die over de Aarde en haar bewoners wakenKrishna brengt zegeningen voor iedereen die hem aanroept
Kuthumiwas een spiritueel leider die leefde in de 19de eeuw in Italiëtheosofe Madame Blavatsky ontmoette Kuthumi tijdens zijn leven. Na zijn dood channelde ze zijn boodschappen
Lady Nadazij was o.a. een danseres in de Tempel van liefde ten tijde van Atlantiswerkt samen met Saint Germain en Aartsengel Michaël, om de mannelijke en vrouwelijke energieën in de wereld in balans te brengen
Lahiri MahasyaIndiase yogi en goeroe (1828-1895)Lahiri bleef een 'gewone' man met gezin en een baan bij het spoor
Laksmizij is een hindoe godinLaksmi staat voor geluk, voorspoed en overvloed
LantoChohan van de tweede straal, oude Chinese Meestergeeft educatieve ondersteuning en helpt spirituele leraren met hun leerlingen
Lao TseChinese filosoof (604 v. Christus tot 507 v. Christus)stichter van het taoïsme, staat voor innerlijke rust en acceptatie: het is zoals het is
Lughis een Keltische zonnegod van de oogsthij was ook een meester in kunstzinnige vaardigheden, in de dichtkunst en de geneeskunde
Mahachohan RagoczyGoddelijke leidergroot spiritueel leider, een van zijn studenten was Saint Germain. Hij zet zich in voor de wereldvrede
Maitreyaook wel de Lachende Boeddha genoemddeze rondbuikige boeddhistische monnik was bekend om zijn compassie en grootmoedigheid
Manjushriis een boeddhistische godheid van wijsheidhij draagt een zwaard om alle illusies te doorbreken
Maria Magdalenaspeelde een heel belangrijke rol in het leven van Jezusze staat voor onvoorwaardelijke liefde
Meher Babawas een Indiaase goeroe van Iraanse afkomstzijn credo was: don't worry, be happy! Waarmee hij doelde op het feit dat we teveel waarde hechten aan het levensdrama zelf
Melchizedekwas een Kanaänitische priester-koning en leraar van patriarch AbrahamMelchizedek wordt beschouwd als een nakomeling van Noach. Hij is een grote spirituele Meesters in de alchemie en geometrie (de bouwstenen van de materie).
Merlijnmagier en wijze tovenaarwordt geaccocieerd met Koning Arthur's Camelot, Avalon en Glastonburgy. Hij helpt spirituele leraren hun energetische krachten te bundelen
Milarepa(ca.1050-1135), Milarepa was een van de belangrijkste Tibetaanse Yogi's hij speelde een grote rol in het Tibetaanse Boeddhisme
Moeder Maria de moeder van JezusMoeder Maria behoort ook tot de Opgestegen Meesters en ze leeft nog steeds in vele harten van de mensheid. Ze vertegenwoordigt de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en anderen. Ook is zij de beschermvrouwe van kinderen
MozesMozes was de Bijbelse profeet en leider van de Israelieten bij de uittocht uit Egyptehij roept ons op om verantwoordelijkheid te nemen en integer te zijn
Lady Nadazij was een tempel-danseres in Atlantis en Maria Magdalena tijdens het leven van JezusLady Nada werkt samen met Saint Germain en Aartsengel Michael om de mannelijke en vrouwelijke energieen in balans te brengen
OshunAfrikaanse Godin van rivieren en meren (zoet water)zij spoort ons aan voldoende water te drinken en ons lichaam regelmatig te ontgiften. Ze helpt o.a. ook met problemen die met te weinig eigenwaarde te maken hebben of als je meer romantiek in je leven wilt
OsirisOsiris komt oorspronkelijk uit de Egyptische mythologiehij en Isis kregen een zoon namens Horus. Als Opgestegen Meester heeft hij te maken met alles wat met mannelijke energie te maken heeft
Pallas AtheneGriekse godinze staat voor wijsheid en helpt bij conflicten
PanGriekse god van de natuurhij gaat over vruchtbaarheid (ook bij zwangerschap) en muziek. Men zegt, dat de panfluit van hem vandaan komt
Paramahansa Yogananda1893 - 1952, grote yogaleraarhij schreef de Autobiografie van een Yogi. De boodschap van Paramahansa Yogananda is: mediteer en beoefen yoga om je innerlijke vrede te vinden
ParavatiHindoeïstische godin van de bergen, de schoonheid, het huwelijk en het gezin voor al deze zaken kun je haar om hulp vragen
Paul de Venetiaanwas ooit een Italiaanse kunstenaarhij is de Chohan (beheerder) van de kosmische 4de straal. Hij heeft te maken met alles wat kunstzinnig is zoals tekenen, schilderen, muziek en het schrijven
Padre Pio1887-1968, Italiaanse Heilige Paterin traditionele kringen in Italie is Padre Pio nog steeds zeer geliefd en wordt hij aangeroepen en aanbeden
Lady Portia zij is een van de lords of karma, en van de zevende straalhelpt hoofd en hart in balans te brengen
Quan Yin/Kuan YinBoeddhistische Godinze is de Moeder van compassie, genade, mededogen en vergiffenis. Zij heeft het mooie healingssysteem van Magnified Healing op Aarde gebracht. Men zegt dat ze iedere traan die hier valt, kan horen en ze zal niet eerder ophouden de mensheid te helpen totdat alle verdriet (alle lijden) is opgelost
Sri Ramakrishna1836-1886, grote Hinduleraar die permanent in contact met het Goddelijke wasuitspraken van hem:
Ramana Maharshi1879-1950, belangrijke Indische goeroe uit de vorige eeuwhij was een grote voorstander van ZIJN (heeft zelf 20 jaar lang zwijgend in meditatie gezeten)
Ramthaook bekend als Meester Rama, leefde ca. 35.000 jaar geleden in Lemurie (Meester van de wind)hij wordt gechanneld door J.Z. Knight en heeft de School of Enlightenment opgericht. Ramtha helpt je te herinneren aan je goddelijke oorsprong
Lady Rowenaopgestegen in 1879, Priesteres uit AtlantisLady Rowena moedigt ons aan tot zelf-discipline en beheersing
Saint Germain1710-1784, graaf uit FrankrijkSaint Germain was beroemd om zijn alchemistische en magische gaven. Hij helpt de lichtwerkers op aarde met hun werk voor de wereldvrede
Koning SalomoKoning van Israëlhij spoort ons aan prioriteiten te stellen en assertiever te zijn (bv. leren nee te zeggen wanneer we iets niet willen wat een ander van ons verwacht)
Sanat Kumaraeen van de zeven zonen van BrahmaSanat Kumara speelt een grote rol in de religieuze tradities van het Oosten. Hij is o.a. voorzitter van het Grote Witte Broederschap
Serapis Beyhij had net als de meeste Opgestegen Meesters vele incarnaties. Ten tijde van Atlantis was hij een Hogepriester in de tempel van de Hemelvaartals je behoefte hebt aan meer energie of motivatie om in actie te komen kun je Serapis Bey om hulp vragen
Teresa van Avila1515-1582, beroemde Spaanse mystica bij de katholieke heiligenTeresa was zeer devoot aan God; ze stichtte veel kloosters. Ook heeft zij een aantal waardevolle boeken geschreven
ThothEgyptische godvolgens de mythologie heeft Thoth het schrift uitgevonden. Hij is dan ook bij uitstek de helpende Meester voor schrijvers
VishnoeHindoe godVishnoe werkt samen met Brahma en Shiva om de wereld te beschermen. Als je teveel twijfels hebt en meer vertrouwen nodig hebt kun je Vishnoe om hulp vragen
White Buffalo Calf Womaneen profetes die aan de Lakota Indianen verscheenals je het moeilijk vindt om jezelf of anderen te vergeven of je wenst meer harmonie in je relatie of in de wereld, kun je een beroep op haar doen
© 2010 - 2024 Minga, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het werk van Dr. Joshua David StoneDr. Joshua David Stone is een bekende Amerikaanse spirituele leraar in de Ascensie beweging. Hij richtte onder andere de…
Channelen opent deuren naar verborgen kennisChannelen noemt men de communicatie en het contact met andere wezens uit een andere dimensies. Algemeen bekend zijn de c…
Responscyclus uit verschillende perspectievenResponscyclus uit verschillende perspectievenEr zijn veel theorieen over de seksuologie. Verschillende wetenschappers hebben dit nader bekeken, waaronder Masters en…
Magnified Healing®Magnified Healing® is net als Reiki een energetische vorm van helen en behandelen. Alleen is Magnified Healing® nog niet…

Wat vertelt een examendroom ons?Dromen zijn bedrog, zegt een volkswijsheid en toch weten we intussen dat ze betrekking hebben op onze persoonlijkheid. Z…
Spirituele terminologieSpiritualiteit is van alle tijden. Wat betekent spiritualiteit nou eigenlijk? En wat wordt er bedoeld met bewustzijn, as…
Bronnen en referenties
  • Boekje: Orakelkaarten van de Opgestegen Meesters van Doreen Virtue
  • Boekje: Godinnen Orakelkaarten van Doreen Virtue
  • http://www.greatdreams.com/masters/ascended-masters.htm
  • http://www.summitlighthouse.nl
  • http://www.energy-healer.nl
  • http://www.vijfdedimensie.nl
  • http://www.daanakkerman.nl/meesters.html
  • http://www.vedanta-nederland.org
  • www.lichtkreis.at
  • Wikipedia
Reactie

C. Haimé, 30-07-2012
Dank voor het plaatsen van de namen van verrezen Meesters.
Deze Meesters zijn beheerders van de Goddelijke ashrams in de innerlijke sferen, van de eerste tot de zevende straal.Op je eigen verzoek mag je tijdens je slaap naar de ashram waar je gevraagde lessen kan leren, trainen en transformeren.Dit doe ik iedere nacht en het brengt mij veel groei, inzicht en compassie.Dit gebeurt in trainingen van 21 nachten per ashram. Nogmaals dank voor jullie artikel over de Meesters, ik heb de Meesters die mij geholpen hebben allemaal zien langskomen in jullie tabel. Echt een verrijking. Groetjes en vol blijdschap dat ik hierop heb mogen reageren. Reactie infoteur, 31-07-2012
Hartelijk dank voor de positieve reacties!

Minga

Minga (63 artikelen)
Laatste update: 17-08-2010
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Bronnen en referenties: 10
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.