mijn kijk op

Optimaal afweersysteem bevordert genezing van kanker

Optimaal afweersysteem bevordert genezing van kanker Kankerbestrijding berust grotendeels op het wegsnijden van tumoren, bestralen en chemotherapie. Geen van deze 3 methoden zal met zekerheid alle kankercellen uit het lichaam verwijderen. Als we tegelijk het immuunsysteem versterken kan biologische kankerbestrijding een wezenlijke bijdrage leveren in het genezingsproces.

Verschillen medische therapie en biologische kankerbestrijding

Vaak wordt aan de reguliere kankerbestrijding het verwijt gericht dat zij slechts bezig is met symptoombestrijding. Vanuit biologische standpunt bekeken is het wegsnijden van een tumor, het bestralen of via chemotherapie kapotmaken van verondersteld kankerweefsel, symptoombestrijding bij uitstek. Ook bij hormoonbehandeling verkrijgt men slechts een afname van de tumoromvang, geen verdwijnen ervan.

Bij deze conventionele behandelmethoden tracht men vooral mechanisch zoveel mogelijk kankercellen uit het lichaam te verwijderen. Als dan, ondanks alle miljarden die er in de afgelopen pakweg 50 jaar aan kankeronderzoek zijn besteed, geen substantiële verbetering valt te constateren, dan mogen we toch concluderen dat voortgezet onderzoek uitsluitend in deze richting niet zaligmakend is en dat onderzoek naar aanvullende therapieën gerechtvaardigd is. Juist op dit punt beweert de biologische kankerbestrijding een belangrijke bijdrage te kunnen leveren.

De tumor is niet de ziekte kanker, maar slechts het gevolg ervan.

Miljoenen malen per dag zullen overal in ons lichaam fouten in het erfelijke materiaal ontstaan, en een bepaald deel daarvan zijn potentiële kankercellen. Het lichaam is van nature gewapend tegen deze afwijkingen, en het is in staat de schade te herstellen en anders, wanneer herstel geen zin heeft, de afwijkende en bedreigende cel te doden en te laten verdwijnen. Kanker nu wordt in biologische zin gedefinieerd als een ziekte waarbij het reparatiemechanisme en het immuunsysteem van het lichaam zodanig zijn beïnvloed, dat kankercellen de kans krijgen door de beschermende barrière heen te breken. Wat die kankercel dan verder doet is daarvan slechts het gevolg, en dus niet van direct belang.

Reductie van kankercellen primair

Weliswaar is het interessant om het gedrag en de kenmerken van die kankercellen nader te onderzoeken, maar echt van uitzonderlijk belang is dat allemaal niet meer. Echt kankeronderzoek probeert de oorzaken van kanker te achterhalen en daarop een therapie af te stemmen. De biologische kankerbestrijding heeft de pretentie dit soort onderzoek te verrichten en een gezonde basis te hebben gelegd in een behandeling die kanker in zijn oorzaak aanpakt.

Natuurlijk kan de biologische kankerbestrijding niet los staan van de medische therapie. Iedere biologische behandeling van een tumor met een omvang van pakweg 1 cm. moet uitlopen op een mislukking. Hier zal altijd de chirurg het aantal kankercellen zo ver mogelijk moeten terugbrengen. Ook bestraling kan nuttig zijn, evenals een hormoonbehandeling, want elke reductie van het aantal kankercellen is welkom. Chemotherapie daarentegen is moeilijker inpasbaar in een biologisch concept.

Immuunsysteem versterken als aanvullende therapie

De biologische kankerbestrijding mag ook nooit beschouwd worden als een andere therapie, die in de plaats zou moeten komen van de medische therapie. Gevraagd wordt slechts om een andere denkwijze en de bereidheid om de biologische kankerbestrijding als aanvullende behandeling in het programma van de medische tumorbestrijding op te nemen.

Als zich al een vast te stellen tumor heeft ontwikkeld kan je met een operatieve ingreep zoveel mogelijk kwaadaardig weefsel verwijderen. Men kan zich voorstellen dat bij dergelijke ingrepen soms kankercellen, afkomstig van de tumor, door de bloedvaten naar alle delen van het lichaam kunnen worden getransporteerd. Deze kankercellen kunnen alleen doeltreffend worden bestreden als de patiënt in het bezit is van een goed immuunsysteem. Daarom is het zaak ervoor te zorgen dat dit immuunsysteem in een zo perfect mogelijke conditie wordt gebracht. Als dat lukt heeft de patiënt de beste kansen om verdwaalde kankercellen onschadelijk te maken.

Eérst het immuunsysteem versterken alvorens chirurgisch in te grijpen heeft uiteraard de voorkeur in de biologische kankerbestrijding. Maar een patiënt die de biologische behandeling als aanvullende therapie ondergaat, zal zijn kansen om de ziekte kanker te overleven wellicht ook vergroten.

Immuunsysteem centraal in biologische kankerbestrijding

Voor iedereen geldt dat het immuunsysteem niet altijd optimaal functioneert. Er zijn momenten en situaties waarop de reactiesnelheid van de afweer vertraagd is. Denk aan ouderdom of situaties van aanhoudende en ongezonde stress. Op zulke momenten heeft een kankercel de mogelijkheid door de afweer heen te breken. De kankercel kan zich gaan vermenigvuldigen, maar als het afweersysteem tijdig wordt hersteld, zullen de gevormde kankercellen alsnog worden opgeruimd.

Duurt de herstelfase te lang en bereikt het aantal kankercellen een kritische grens, dan passeert het kankerproces de potentiële fase. Op dat moment wordt de nieuwvorming van kankercellen groter dan de capaciteit van een gezond afweersysteem aan kan. Voor ons lichaam bestaat dus permanent een bedreigende situatie. Steeds weer ontstaan, door de talloze mutaties, cellen die mogelijk tot kankercellen kunnen uitgroeien. De vorming van deze cellen wordt voortdurend begeleid en gecontroleerd door een prachtig functionerend afweersysteem. Het is dank zij deze controle dat kankercellen in een gezond lichaam geen schijn van kans hebben zich te ontwikkelen tot tumoren.

Reële en objectieve benadering van ziekte kanker

Maar met name op het Internet treft men veelvuldig lieden aan die misbruik willen maken van de ellende en goedgelovigheid van anderen. Iemand die ernstig ziek is valt nu eenmaal makkelijk te beïnvloeden. Een boekwerkje wat mij persoonlijk in de afgelopen periode erg geboeid en aangesproken heeft, was een verhandeling van een Nijmeegse bioloog over de Biologische Kankerbestrijding. Het heeft me zeer getroffen door zijn duidelijke schrijftrant (ook voor de leek) en de reële en objectieve benadering van de ziekte kanker. Het wekte bij mij in ieder geval geen valse verwachtingen. Zie dit artikel vooral als een beknopte recensie van het betrokken boekwerk.
© 2008 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verminder de kans op borstkanker en beweeg meer!Verminder de kans op borstkanker en beweeg meer!Borstkanker gaat uit in het melkklierweefsel in de borst. Het is de meest voorkomende kanker bij vrouwen, 22% van alle k…
Behandelmethoden van kankerBehandelmethoden van kankerEr zijn verschillende soorten behandelmethoden voor elke vorm van kanker die je maar kunt bedenken. Wat voor soort behan…

Besmetting met schurftBesmetting met schurftSchurft is geen ernstige ziekte, maar een besmetting met schurft is wel heel vervelend. Je kunt last krijgen van heftige…
Bronnen en referenties
Reactie

A. W. Tellier-Laan, 13-10-2011
Bedoelt u het boekje van Serkozy, waarin de biologische behandeling wordt uitgelegd?
Ik heb eens gelezen dat een vrouw die opgegeven was als terminaal kankerpatiënte door een hond was gebeten, hondsdolheid oplipe, erg ziek werd en na genezing geen sporen van kanker meer in haar lichaam had. Waarschijnlijk is de afweer van het lichaam toen zodanig opgekrikt dat het lichaam zelf alles opruimde. Ik ben op zoek omdat een vriend van mijn zoon, 36 jaar, al een paar chemokuren heeft gehad voor lymfklierkanker (naar ik meen) en nu nog een paar kleine klieren overhad, 1 van 5 mm, een paar van 3 en 2 mm. De dokter zei dat het een 'grijs gebied' was wat betreft doorgaan of stoppen. Ivo trok het niet meer en heeft gezegd ermee te stoppen. Rest nog een laatste scan in december, waarna misschien een 'rescuekuur' volgt. Misschien zou het in dit stadium een oplossing zijn om een biologische opppepper te geven? Ik ben bang om hem verder te belasten met dit soort dingen, maar stel dat het baat? Erg moeilijk. Misschien zou hij het boekje moeten lezen. Zijn vader is trouwens huisarts, dus die zou hier ook van op de hoogte moeten zijn. Reactie infoteur, 13-10-2011
Geachte mevrouw Tellier,

Bedoeld is de uitgave met ISBN-nummer 90 6134 321 6 "Pleidooi voor Biologische Kankerbestrijding" geschreven door Dr. P.H.W.A.M. De Veer.

Mij is niet bekend of het boekwerk nog in de handel verkrijgbaar is. Zelf heb ik het ooit op de kop getikt bij een handelaar in tweedehands boeken.

Hopelijk heeft u iets aan deze aanvullende informatie.

Vriendelijke groeten,
Serkozy

Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 23-09-2018
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.