Gezondheidsverklaring: welke vragen minder relevant?

Gezondheidsverklaring: welke vragen minder relevant? Een gezondheidsverklaring is onder meer verplicht bij afsluiten van bepaalde verzekeringen. Vanaf 2012 zijn een aantal vragen uit die verklaring vervallen.

Waarvoor dient een gezondheidsverklaring?

In 2011 hebben bij benadering 750.000 mensen een gezondheidsverklaring ingevuld bij het afsluiten van een levensverzekering en circa 25.000 voor het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Assuradeuren verlangen een gezondheidsverklaring om de risico’s waartegen consumenten zich wil indekken, beter te kunnen overzien.

Maatschappijen leggen de ingevulde formulieren ter beoordeling voor aan hun medisch adviseur die op grond daarvan kunnen beoordelen of er sprake is van een aanvaardbaar risico. Is er sprake van een hoger risico dan wil dat overigens nog niet zeggen dat de aanvrager meteen wordt afgewezen. Vaak wordt wel een hogere premie gerekend of geldt de dekking niet op bepaalde onderdelen. Wie vragen niet eerlijk beantwoordt, loopt het risico dat de verzekering in voorkomend geval niet zal uitkeren.

Welke vragen zijn minder relevant in gezondheidsverklaring 2012

De voornaamste aanpassing in de bestaande vragenlijsten heeft betrekking op het achterwege laten van vragen over de gezondheid bij familieleden zoals de aanwezigheid van hart- en vaatziekten bij verwanten. Veel aspirantverzekerden vonden dergelijke vragen vervelend en niet ter zake doend. Zo ervaren verzekerden het vaak als erg confronterend om weer aan het overlijden van een naaste herinnerd te worden.

En ofschoon bepaalde ziektebeelden binnen een familie van groot belang kunnen zijn voor de gezondheidsrisico’s die verzekeraars afdekken, heeft men het wenselijk geacht om dergelijke vragen voortaan achterwege gelaten.

Welke andere aanpassingen kent de gezondheidsverklaring 2012?

Behalve het weglaten van vragen over de ziektegeschiedenis bij familieleden, is de gezondheidsverklaring ook op een aantal andere punten aangepast. Waar tot 2012 alle aanvragers eenzelfde serie vragen moesten beantwoorden, is er thans voor gekozen om de gezondheidsverklaring op te splitsen in twee afzonderlijke vragenlijsten:

  • één voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • één voor levensverzekeringen.

Andere aanpassingen betreffen:
  • de vraag naar het bloedonderzoek vervalt;
  • HIV als mogelijke veroorzaker van aids is vanwege betere behandelmethoden bij de gewone ziekten opgenomen;
  • voor de medisch adviseur geldt voortaan een meldingsplicht bij een afwijkende beoordeling.

Welke vragen zijn nog voor verbetering vatbaar?

Volgens sommige patiëntenverenigingen en belangenorganisaties is de nieuwe gezondheidsverklaring toch op een aantal punten nog voor verbetering vatbaar:

  • in de vragenlijst wordt op dit moment bijvoorbeeld gevraagd of de kandidaatverzekerde in de voorbije 5 jaar een zorgaanbieder heeft geraadpleegd. Omdat mensen zich dat vaak niet meer precies kunnen herinneren, pleiten sommigen ervoor om die termijn terug te brengen naar bijvoorbeeld één jaar;
  • anderen zijn weer van mening dat verzekeraars meer persoonlijk contact met verzekerden dienen te hebben. Bij vragen over het gewicht bijvoorbeeld, kunnen er hele verhalen meespelen;
  • en dan zijn er natuurlijk altijd nog de vragen die lastig te controleren zijn zoals het aantal alcoholische consumpties dat iemand dagelijks nuttigt.
© 2012 - 2021 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Zelfmoord en euthanasie – Keert de levensverzekering uit?Zelfmoord en euthanasie – Keert de levensverzekering uit?De uitkering uit een levensverzekering is afhankelijk van het wel of niet in leven zijn van de verzekerde. Voor de uitke…
Waarom betalen rokers meer voor levensverzekering?Waarom betalen rokers meer voor levensverzekering?Bij het afsluiten van bepaalde levensverzekeringen wordt de vraag gesteld of de verzekerde rookt. Rokers betalen voor ve…
Waarom een gezondheidsverklaring?Waarom een gezondheidsverklaring?Is er een gezondheidsverklaring bij uw verzekering nodig en verplicht? In welke gevallen kan een gezondheidsverklaring e…
Hypotheekofferte aanvragen: wanneer en hoe?Hypotheekofferte aanvragen: wanneer en hoe?Wanneer je een hypotheek gaat kiezen, laat je jezelf goed informeren door de hypotheekverstrekker, hypotheekadviseur of…

Angst (hoe ga je er mee om)Angst (hoe ga je er mee om)Angst is een normaal verschijnsel in onze samenleving. Wij voeden onze kinderen met angst op. We zeggen dingen zoals: “n…
Herfsttijloos en jichtHet lijkt een uit de kluiten gewassen krokus, zijn naam is 'Colchicum autumnale' of 'hertsttijloos'. In de volksmond spr…
Bronnen en referenties
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 31-07-2012
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.