Het sterrenbeeld Waterman: eigenschappen en karaktertrekken

Het sterrenbeeld Waterman: eigenschappen en karaktertrekken Praktisch ingestelde mensen beschouwen het abstracte denken verkeerdelijk als onpraktisch. Het klopt dat de wereld der abstracte gedachten ons uit de fysieke wereld wegtrekt, maar de ontdekkingen die in deze wereld gedaan worden, hebben verreikende praktische gevolgen. Alle wezenlijke wetenschappelijke uitvindingen en doorbraken komen voort uit de wereld van de abstractie. Het is een wereld waarin de Waterman zich thuis voelt en vormt de grondslag van zijn wezen. Maar er is veel meer.

De objectieve Waterman

Watermannen, meer dan wie ook, zijn perfect geschikt om abstracte dimensies te verkennen. Wie deze gebieden heeft verkend weet dat er weinig gevoel of emotie aan te pas komt. Eigenlijk zijn emoties struikelblokken om in deze dimensies te kunnen functioneren. Aldus lijken Watermannen bij momenten koud en harteloos tegenover anderen.

Het is niet zo dat Watermannen over geen gevoelens of diepe emoties beschikken. Wél is het zo dat té veel gevoel hun vermogen om te denken en creëren beperkt. Het concept ‘te veel gevoel’ wordt niet verdragen of begrepen door de andere sterrenbeelden. De objectiviteit van de Waterman is evenwel ideaal voor wetenschap, communicatie en vriendschap.

De bescheiden, maar rebelse Waterman

Watermannen zijn bijzonder vriendelijke personen, maar ze beroemen zich er niet op. Ze doen wat ze moeten doen voor hun vrienden, zelfs al lijkt het soms een beetje passieloos of zonder overgave. Watermannen worden meegesleept door hun liefde voor het pure denken.

Bijna even belangrijk, en in dezelfde lijn, is hun sterke wil om met het establishment en de klassieke autoriteit te breken. Watermannen scheppen daar een hemels genoeg in, omdat voor hen deze rebellie een groot spel of een uitdaging vormt. Vaak zullen ze enkel rebelleren omdat ze dat leuk vinden, onafgezien of de autoriteit die ze uitdagen het bij het rechte of foute eind heeft. Juist of fout heeft niets te maken met het opstandige gedrag van een Waterman, omdat de échte Waterman ervan overtuigd is dat autoriteit en macht uit principe moeten worden aangevallen.

De vernieuwende Waterman

Terwijl een Steenbok of een Stier zullen overhellen naar de kant van de traditie en het status quo, zal de Waterman opteren voor de vernieuwing. Zonder deze eigenschap is het twijfelachtig of er in de wereld sowieso vooruitgang geboekt zou worden, vermits conservatieven vooruitgang altijd afblokken.

Originaliteit en inventiviteit houden het vermogen in om hindernissen te overwinnen. Elke nieuwe ontdekking voorkomt een belemmering van de vrije gedachte. Watermannen voelen zich aangetrokken om grenzen te verleggen en muren te doen vallen, zowel op wetenschappelijk, sociaal als politiek vlak. Andere tekens van de dierenriem, zoals de Steenbok, hebben evenzeer wetenschappelijke talenten, maar Watermannen voelen zich meer als een vis in het water in de menswetenschappen.

Basiskenmerken van de Waterman

Verschil met de Steenbok

Mensen die geboren zijn tussen 21 januari en 19 februari behoren tot het sterrenteken Waterman, de waterdrager. Water staat voor datgene wat door fysieke kracht moeilijk beheersbaar is. Ons spirituele leven wordt met name afgebeeld met mystieke symbolen als water.

Waterman volgt Steenbok op in de astrologische dierenriem. Deze volgorde is logisch. Steenbok staat voor het vast maatschappelijk systeem waarin de verplichtingen en de activering van mensen zijn grenzen heeft bereikt. Om het gebrek aan veerkracht en creativiteit te compenseren in een systeem waarin mensen zich enkel gedragen zoals het hun wordt opgelegd, hellen Watermannen over naar interactie en spontaneïteit.

Steenbok staat voor het systeem zoals het idealiter zou moeten worden georganiseerd terwijl Waterman het creatieve leven symboliseert zoals mensen het eigenlijk zouden moeten leven. Daarom houden Watermannen ervan hun voorgeschreven sociale grenzen te overschrijden.

Communicatie en idealisme

Ze munten uit in interactie en zijn talentrijke communicators. Hoewel ze sociaal zijn, willen ze zich niet persé onder de mensen begeven. Hun sociale leven is rijk omdat ze er diep in zichzelf van overtuigd zijn dat de mens een sociaal wezen is. Omdat ze zichzelf van nature zonder beperking uitdrukken, kunnen ze soms tactloos zijn.

De passie in hun communicatie is hoofdzakelijk een streven om de spirituele idealen van de mens tot uiting te brengen, idealen die, in het proces van ordehandhaving in de maatschappij, vaak vergeten worden. Voor de Waterman is de hemel niet de perfecte en harmonieuze organisatie van Steenbok, maar een plaats waar geen van buitenuit opgelegd bevel noodzakelijk is omdat iedereen zich ervan bewust is van het geheel deel uit te maken en te handelen volgens die overtuiging.

Het spirituele idealisme van Waterman kan zich manifesteren als een liefde voor het occulte en magische, een geloof in de kracht van dromen. In het verlengde van die liefde voor het bovennatuurlijke situeert zich zijn voorkeur voor verrassingen en mysterieuze gebeurtenissen.

Watermannen zijn verliefd op hun spirituele natuur en daarom gevoelig voor de verleidingen van roem. Omdat ze niet materialistisch zijn ingesteld, geven ze zich niet over aan buitensporige uitgaven. Hoewel ze de waarde van geld erkennen, hechten ze er niet te veel belang aan.

De karaktertrekken van de Waterman

Iedereen gedraagt zich anders binnen bepaalde afgebakende situaties. Op basis van dat gedrag kan je de eigenschappen van die persoon afleiden.

De verliefde Waterman

Watermannen zijn goed in vriendschappen, maar minder goed in de liefde. Natuurlijk worden ze verliefd, maar hun partners hebben steeds de indruk dat ze eerder een vriend dan een minnaar hebben.

Net zoals Steenbokken zijn ze eerder koel in de liefde. Ze voelen zich niet aangesproken om passioneel uit de hoek te komen of hun gevoelens uitgebreid te tonen. Eigenlijk voelen ze zich onwennig als ze te veel worden geknuffeld of aangeraakt. Dit betekent niet dat ze niet van hun partner houden. Zonder enige twijfel, maar ze tonen het op andere manieren.

Eigenaardig genoeg trekken ze in relaties juist dingen aan waarbij ze zich niet op hun gemak voelen. Ze vallen steeds voor heetgebakerde, vurige, romantische en extraverte personen. Wellicht voelen ze instinctief aan dat deze mensen over kwaliteiten beschikken die zij niet hebben en waardoor ze net aangetrokken worden. In ieder geval zijn deze relaties succesvol. Het koele van de Waterman tempert de meer passionele partner terwijl het vuur van de passie de koudbloedige Waterman verwarmt.

De kwaliteiten die de Waterman moet ontwikkelen in zijn liefdesleven zijn warmte, vrijgevigheid, passie en plezier. Hij houdt van geestelijke liefdesrelaties. Daarin is hij onovertroffen. Als de intellectuele factor ontbreekt zal hij zich snel vervelen en zich onbevredigd voelen.

Waterman en geld

Op financieel vlak hebben Watermannen de neiging om zich idealistisch en menslievend te gedragen, zelfs tot aan de rand van de zelfopoffering. Gewoonlijk ondersteunen ze rijkelijk sociale en politieke doelen. Als ze bijdragen verschilt dat van wat Steenbok of Stier bijdragen, want deze sterrentekens verwachten ergens een gunst of iets in ruil. Waterman draagt onzelfzuchtig bij.

Watermannen hebben de neiging om even koel en rationeel te reageren op het vlak van geld als op de meeste dingen in het leven. Geld is iets wat ze nodig hebben en ze streven ernaar om het rationeel te verkrijgen. Geen reden voor enige ophef. Ze gaan ermee om op de meest weldoordachte en wetenschappelijk onderbouwde manier. Geld is voor de Waterman vooral leuk voor wat je ermee kan doen, niet voor de status die het kan opleveren (wat wel belangrijk is voor de andere tekens). Watermannen zijn noch grote uitgevers nog spaarders en gebruiken hun financiële middelen zo praktisch mogelijk, bijvoorbeeld om zelf makkelijker vooruitgang te boeken of om familie of anderen te helpen.

Nochtans, als Watermannen hun volledig financieel potentieel willen bereiken zullen ze verplicht zijn om hun intuïtieve natuur aan te spreken. Als ze enkel hun financiële opvattingen volgen – of wat ze theoretisch als correct beschouwen – kunnen ze verliezen en ontgoochelingen oplopen. Ze moeten eerder een beroep doen op hun intuïtie die zonder nadenken de lijn uitzet. Voor Watermannen is de intuïtie de kortste weg naar financieel succes.

De carrière van de Waterman en zijn publiek imago

Watermannen worden niet alleen graag beschouwd als de slopers van barrières maar ook als de architecten van de maatschappij en de wereld. Ze verlangen ernaar om in dat licht gezien te worden en die rol te spelen. Ze kijken ook op naar en respecteren andere mensen die zich in die positie bevinden en verwachten zelfs van hun meerderen om zich op die manier te gedragen.

Watermannen geven de voorkeur aan banen die een zekere vorm van idealisme inhouden, carrières met een filosofische inslag. Ze hebben de behoefte om creatief bezig te zijn en toegang te krijgen tot nieuwe technieken en methodes. Ze blijven graag bezig en vinden het leuk om zonder tijdverlies aan de slag te kunnen. Ze zijn vaak de snelste werkers en hebben gewoonlijk suggesties voor verbeteringen die hun personeel of collega’s ten goede komen. Watermannen zijn ook heel hulpvaardig voor medewerkers en verkiezen verantwoordelijkheid op te nemen eerder dan bevelen van anderen te moeten aannemen.

Als Watermannen hun grootste carrièredoelen willen bereiken moeten ze meer emotionele intelligentie ontwikkelen, alsook meer gevoel en passie bij zichzelf toelaten. Ze moeten leren hun aandacht meer toe te spitsen op het essentiële en zich op hun huidige baan te concentreren. Watermannen moeten de geestdrift in zich voelen opborrelen willen ze ooit de top bereiken. Eens ze daar staan zullen ze makkelijk slagen in alles wat ze ondernemen.

Het sociale leven van de Waterman

Op familiaal en huiselijk vlak hebben Watermannen de neiging om zich non-conformistisch, wisselvallig en labiel te gedragen. Net zoals in andere aspecten van het leven kleuren ze graag buiten de lijntjes.

Toch zijn Watermannen bijzonder sociale mensen. Ze houden van een aangename huiselijke sfeer en onderhouden zich graag met familie en vrienden. Hun huis is gewoonlijk modern ingericht volgens de nieuwste trends en met talrijke gadgets. Hun huiselijk leven moet optimaal zijn en voldoening geven. Daarom zoeken ze naar stabiliteit zonder aan kwaliteit in te boeten, een zekere vorm van conservatisme. Ze wensen toch op één vlak rust en zekerheid in hun leven, te weten hun huiselijk en familiaal leven.

Venus, de planeet van de liefde, beheerst het vierde huis van de Waterman, hetgeen betekent dat rationeel denken niet volstaat met betrekking tot familie en opvoeding van kinderen. Watermannen hebben behoefte aan liefde om van hun huiselijk leven te kunnen genieten.

Wat bepaalt de Waterman?

Het intellect is van alle sterrentekens waarschijnlijk het meest ontwikkeld bij de Waterman. Watermannen zijn heldere, wetenschappelijk geïnspireerde denkers. Ze hebben het vermogen om abstract te denken en uit massa’s feiten en observaties theoretische concepten te distilleren. Tweelingen zijn wellicht heel goed in het verzamelen van informatie, maar Watermannen gaan een stap verder door er een interpretatie aan toe te voegen.

De planeten van de Waterman

De planeten oefenen een wezenlijke invloed uit op de persoonlijkheid en het sociale leven van elk sterrenteken. Voor de Waterman heeft dat volgend resultaat:
 • Element van de Waterman: lucht
 • Zijn heersende planeet: Uranus
 • Zijn carrièreplaneet: Pluto
 • Zijn liefdesplaneet: Venus
 • Zijn geldplaneet: Neptunus
 • Zijn planeet van gezondheid en werk: de maan
 • Zijn planeet van het huiselijk en familiaal leven: Venus

De kleuren van de Waterman

Ook kleuren zijn van belang voor ieders persoonlijkheid:
 • Kleuren van de Waterman: staalblauw, lichtroze, marineblauw
 • Kleur die de Waterman energie geeft: turkoois
 • Kleuren die voor de Waterman liefde, romantiek en sociale harmonie symboliseren: goud, oranje

Kwaliteiten en behoeftes die de Waterman kenmerken

 • Noodzakelijke kwaliteiten voor het evenwicht van de Waterman: warmte, emotie
 • Zijn sterkste kwaliteiten: groot intellectueel vermogen, liefde voor het nieuwe en de avant-garde, zijn vermogen om abstracte dingen te begrijpen, te verwoorden en vorm te geven
 • Zijn diepste behoeftes: het nieuwe te begrijpen en door te geven
 • De dingen die hij moet vermijden: vastgeroeste ideeën, rebellie voor eigen gewin, afstandelijkheid

Wat heeft nog invloed op het karakter van de Waterman?

Ten slotte zijn er nog een aantal elementen die het karakter van de Waterman bepalen:
 • Zijn geluksnummers: 2, 4, 10, 39, 49
 • Zijn beste dag: zaterdag
 • Zijn edelstenen: obsidiaan, opaal, granaat, zwarte parel, safier
 • Zijn metalen: lood, tin
 • Zijn geuren: azalea, gardenia
 • Zijn houtsoort: pijnboom
 • Zijn bloem: viooltje
 • Zijn dier: vos
 • Zijn stof: crêpe

P.S. Dit artikel is een vertaling uit het Engels van horoscopes-love.eu.
© 2017 - 2024 Vosje, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Sterrenbeeld Waterman (Aquarius)Wanneer je twee Watermannen met elkaar vergelijkt, zal je waarschijnlijk grote verschillen zien. De Waterman of Aquarius…
Is je huisdier geboren onder het sterrenbeeld Waterman?Is je huisdier geboren onder het sterrenbeeld Waterman?Wie een Waterman-huisdier in huis haalt, moet er zich bewust van zijn dat het niet altijd makkelijke dieren zijn. Ze zij…
Het sterrenbeeld Waterman: liefde, werk & karakterHet sterrenbeeld Waterman: liefde, werk & karakterHet sterrenbeeld Waterman ben je als je geboren bent tussen 20 januari en 18 februari. Kenmerkend voor Watermannen is hu…
Basisinformatie over astrologieBasisinformatie over astrologieAstrologie is een eeuwenoude methode. Vele geleerden hebben zich gebogen over dit fenomeen. Een sceptische persoon zegt…

Het sterrenbeeld Ram: eigenschappen en karaktertrekkenHet sterrenbeeld Ram: eigenschappen en karaktertrekkenHet is algemeen geweten: een Ram blijft nooit bij de pakken neerzitten. Door zijn passie en toewijding verliest hij vaak…
Astrologie - sterrenbeeld de BoogschutterAstrologie - sterrenbeeld de BoogschutterAstrologie is een manier om meer inzicht te krijgen in de gedragingen van jezelf en van de mensen om je heen. Het is een…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
 • Horoscopes-love.eu
 • Horoscopes-love.eu/12-zodiac-signs/aquarius
Vosje (460 artikelen)
Laatste update: 12-04-2017
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.