Haloperidol is een medicijn wat hoort tot de antipsychotica

Haloperidol is een medicijn wat hoort tot de antipsychotica Haloperidol is een geneesmiddel wat al sedert 1959 veelvuldig wordt voorgeschreven aan patiënten die last hebben van psychotische klachten of schizofrenie. Maar ook bij dementie wordt haloperidol wel voorgeschreven. Bij het optreden van misselijkheid en braken tijdens zwangerschap of ziekte wordt in sommige gevallen dit medicijn eveneens voorgeschreven maar alleen na zorgvuldig overleg met de arts. Tevens kennen we haldol wat verstrekt wordt in druppels maar wat ook haloperidol bevat.

haloperidol behoort tot de antipsychotica

Haloperidol behoort tot de klassieke antipsychotica. We kennen n.l. klassieke en atypische antipsychotica. Haloperidol wordt voorgeschreven bij stoornissen in de hersenen. Het remt de effecten van dopamine, hetgeen een natuurlijke stof is die in onze hersenen haar werk doet. Onrust en waangedachten worden door dit middel bestreden. Haloperidol wordt meestal verstrekt in tabletvorm. Dit medicijn wordt verstrekt bij hevige onrust en dwangstoornissen maar ook bij depressie. Maar tevens wordt het soms gebruikt om misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap te verminderen. Tot op heden zijn er geen nadelige gevolgen bekend voor het ongeboren kind bij het gebruik van haloperidol tijdens de zwangerschap, maar voorzichtigheid blijft geboden. Gebruik deze medicijnen alleen in overleg met de arts.

Haldol als medicijn bij onrust

Naast haloperidol kennen we ook haldol. Dit medicijn wordt verstrekt in druppels.Het bevat haloperidol maar in een wat andere samenstelling. Haldol wordt voorgeschreven in druppels, in tabletvorm en als injecties. De injecties worden gebruikt als er een kans bestaat dat de patiënt het medicijn niet op de juiste tijdstippen of met de goede regelmaat zal innemen. Soms wordt dit medicijn ook verstrekt aan patiënten die ernstig ziek zijn en angstig of onrustig. Sommige patiënten reageren hier goed op maar het kan ook zijn dat de onrust juist toeneemt. Daarom is een goede controle noodzakelijk.

Janssen-Cilag. B.V

Dit bedrijf bestaat sedert 1953 en werd opgericht in België onder de naam Janssen Farmaceutica. De leiding was in handen van de arts Paul Janssen. In 1961 sloot het bedrijf zich aan bij Johnson & Johnson. Deze multinational is in 57 landen actief en heeft méér dan 250 dochterondernemingen. De onderneming Cilag was hier sedert 1959 al bij aangesloten. Thans heeft dit bedrijf méér dan tachtig geneesmiddelen op haar naam staan. In het begin van de negentiger jaren is het bedrijf verder gegaan als dochteronderneming van Johnson & Johnson onder de naam Janssen-Cilag. Zij verrichten onderzoek, ontwikkelen en testen medicijnen. Het kan soms veertien jaar duren voor een medicijn op de markt wordt aangeboden.

Aan wie wordt haloperidol voorgeschreven?

Haloperidol wordt voorgeschreven aan mensen met psychische of psychiatrische klachten zoals:
 • Psychose
 • Schizofrenie
 • Onrust
 • Dementie
 • Dwangstoornissen
 • Tics

Haloperidol wordt gebruikt om wanen of hallucinaties te onderdrukken. In Zwitserland wordt dit medicijn ook gebruikt bij de bestrijding van alcoholverslaving. Als middel om ontwenningsverschijnselen te verminderen is het medicijn in Nederland niet zo algemeen bekend.

Psychose

Mensen met een psychose hebben waandenkbeelden. Zij nemen dingen waar die de ander niet ziet of ervaart maar voor de patiënt is datgene wat hij of zij waarneemt de werkelijkheid. Dit kan leiden tot verwardheid en diepe angsten en onrust. Om deze wanen te bestrijden kan haloperidol worden voorgeschreven.

Schizofrenie

Bij schizofrenie wordt vaak gedacht aan een gespleten persoonlijkheid. Maar dit is niet juist. Er is sprake van een verstoorde wijze waarop de werkelijkheid wordt gezien. Een verstoorde wijze van denken maakt communicatie dan ook moeilijk. Zowel het denken, waarnemen en het gevoelsleven raken hierbij ernstig verstoord. Uit dit verstoorde denkpatroon ontstaan de volgende problemen die bij de ene patiënt weer anders en of sterker zullen zijn dan bij de andere:
 • Problemen met de communicatie
 • Moeilijk beslissingen kunnen nemen
 • Problemen met motivatie
 • Problemen met zichzelf te verzorgen

Onrust is lastig te bedwingen

Mensen die psychische klachten hebben zijn vaak onrustig. Zij kunnen zich moeilijk concentreren en zullen dan ook vaak veel alleen maar doelloos heen en weer lopen, onrustig slapen en er zal soms weinig structuur in het dagelijkse levenspatroon te zien zijn. De onrust is lastig te bedwingen en kan voor de omgeving erg storend zijn. Als een persoon in je omgeving door de kamer blijft ijsberen dan zal de omgeving al snel geïrriteerd raken. De patiënt is niet in staat om zelf deze onrust te onderdrukken en heeft geen mogelijkheden om zelf actief iets te ondernemen.

Dementie

Bij dementie hebben mensen niet alleen te maken met stoornissen in het geheugen maar de persoon is ook vaak angstig, onrustig en soms zelfs agressief. In een publicatie van Huisarts en Wetenschap van april 2009 wordt melding gedaan van een onderzoek wat in 1990 werd uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat haloperidol wel de verschijnselen van agressie en verwardheid kan onderdrukken maar geen wezenlijke bijdrage levert aan de klachten van dementie. Er is vastgesteld dat het middel een matig effect heeft maar wel veel bijwerkingen. Bij het opreden van een delirium (delier) kan haldol in de vorm van injecties de klachten wel verminderen.

Dwangstoornissen

Mensen met dwangstoornissen zijn geneigd om steeds dezelfde handelingen te verrichten.Er is sprake van een angststoornis. Zo kan men bijvoorbeeld smetvrees hebben waardoor voortdurend zich gaan wassen of douchen de belangrijkste handeling van de dag wordt die steeds herhaald zal worden. Meestal is een dwangstoornis met goede begeleiding binnen niet al te lange tijd te verhelpen. Daarbij kan halperidol vooral ondersteuning bieden om de verschijnselen van onrust te verminderen.

Bijwerkingen van haloperidol

Bij het gebruik van haloperidol kunnen patiënten te maken krijgen met o.a.:
 • Veranderingen in het gevoelsleven
 • Men is snel moe
 • Minder geneigd om zelf initiatieven te nemen
 • Soms hebben mensen last van stijve spieren en ernstige vermoeidheid.
 • Sufheid en slaperigheid kunnen optreden
 • Er kan sprake zijn van verschijnselen die op de ziekte van Parkinson lijken
 • Bij langdurig gebruik kunnen er vreemde bewegingen in gezicht of van de tong optreden.
 • Een enkele maal kan men van dit geneesmiddel hoge koorts krijgen

Het is van het grootste belang dat er wordt opgelet of de patiënt ook andere medicijnen voorgeschreven heeft gekregen. Daarbij moeten we ook denken aan medicijnen die men zonder recept kan kopen. Overleg met de arts en/of apotheker is beslist noodzakelijk. Sommige middelen verdragen elkaar niet . In ieder geval zal dit medicijn niet voorgeschreven worden aan personen die leiden aan de ziekte van Parkinson of als er sprake is van problemen met de leverfunctie.
© 2014 - 2024 Celientje1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Antipsychotica: soorten en werkingAntipsychotica: soorten en werkingAntipsychotica zijn medicijnen die psychotische verschijnselen kunnen onderdrukken. Bij een psychose wordt onderscheid g…
Dementie: Behandelingen en medicijnenDementie: Behandelingen en medicijnenEr bestaan helaas nog geen medicijnen die de ziekte dementie kunnen genezen. Er bestaan wel medicijnen die het dementeri…
Maken medicijnen tegen psychose je dik?Maken medicijnen tegen psychose je dik?Wie medicijnen neemt tegen psychische aandoeningen zoals psychose of schizofrenie, blijkt vaak te maken te krijgen met e…
Wat is geluk en wat doet geluk?Wat is geluk en wat doet geluk?Geluk is iets wat men te leen heeft. Het is iets wat we kortdurend en langdurend kunnen ervaren. Geluk is iets wat de me…
Bronnen en referenties
 • www.apotheek.nl
 • www.henw.org
 • Farmacotherapeutischkompas.nl
 • www.janssennederland.nl
Celientje1 (252 artikelen)
Laatste update: 01-05-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.