E-consult of toch liever persoonlijk bezoek aan arts

E-consult of toch liever persoonlijk bezoek aan arts Door artsen worden steeds vaker e-mail, chat en dergelijke gebruikt om contact te onderhouden met hun patiënten. Veel artsen kennen de mogelijkheid tot een zogenaamd e-consult waarbij de patiënt de arts of een medewerker via e-mail kan benaderen. Door een e-consult kan tijd uitgespaard worden ten opzichte van een spreekuurbezoek door een patiënt. In een aantal gevallen zal een persoonlijk consult bij een (vervolg) behandeling achterwege kunnen blijven. Maar uiteraard blijven er situaties waarin een patiënt toch liever in een persoonlijk gesprek zijn klachten overbrengt en op directe hulp rekent.

Advies of farmacotherapie

De wijze waarop artsen e-consulten verrichten kan heel verschillend zijn en afhankelijk van de behandelingsvoorkeuren van de arts. In veel gevallen zal de arts een advies geven via een e-consult en in andere gevallen gaat hij over op farmacotherapie. Die therapie bestaat uit de behandeling van aandoeningen en ziekten met geneesmiddelen wat ook medicatie wordt genoemd.

Verantwoordelijkheid bij arts

Waar sprake is van online contact is dit dikwijls onderdeel van een reeds bestaande behandelrelatie. Uitzonderingen hierop zijn die gevallen waarin sprake is van voldoende kwaliteit van de zorg zonder face to face contact. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt uiteraard volledig bij de arts.

Richtlijn online arts-patiënt contact

Voor de handelwijze met betrekking tot online-contacten van de arts met de patiënt bestaat een van overheidswege uitgegeven “Richtlijn online arts-patiënt contact”. Die richtlijn betreft onder meer de onderwerpen: e-consult met medisch advies, e-consult met medicatie en gang van zaken rond e-consult. De globale omschrijving van een aantal hoofdpunten uit die richtlijn betreft:

E-consult met medisch advies

Belangrijke uitgangspunten voor een e-consult zijn onder meer dat de identiteit van de patiënt duidelijk is en dat de patiënt voldoende op de hoogte is van de werkwijze van online contact. De arts moet over voldoende en betrouwbare medische gegevens beschikken van de patiënt. De patiënt wordt er ook op gewezen dat het advies van de arts wordt gegeven op basis van de gegevens die de patiënt aandraagt. Ook worden de vakinhoudelijke regels over de kwaliteit en de veiligheid in acht genomen.


E-consult met medicatie (farmacotherapie)

Uitgangspunten hierbij zijn onder meer dat de arts de patiënt in principe moet hebben ontmoet omdat op basis daarvan zo nodig medicatie wordt voorgeschreven. De arts kent de patiënt dus en moet de medicatiehistorie beschikbaar hebben. Ook bestaat er op basis van de beschikbare informatie geen aanleiding om eerst een nader onderzoek te verrichten. De patiënt ontvangt alle informatie over de medicijnen voor een juist gebruik en eventuele bijwerkingen. Herhaalrecepten kunnen ook via e-consult worden voorgeschreven.

Gang van zaken rond e-consult

Uiteraard hoort de patiënt de arts naar beste weten een duidelijke informatie te verstrekken. Op een eventueel verzoek van de arts moet die informatie (telefonisch) worden aangevuld omdat bij onvoldoende gegevens geen e-consult mogelijk is. De arts stuurt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging bijvoorbeeld door een “auto reply” en geeft daarin aan op welke termijn een antwoord kan worden verwacht. Bij afwezigheid van de arts wordt dit eveneens vermeld met een doorverwijzing. Als de arts uit de informatie van de patiënt oordeelt dat een face to face contact noodzakelijk is zal dit worden geadviseerd.


Privacy zoveel mogelijk waarborgen

Online gegevens uitwisselen is vooralsnog niet honderd procent veilig. Zowel de patiënt als de arts dienen zich dat te realiseren en alle mogelijke maatregelen te nemen die de privacy zoveel mogelijk waarborgen. Ook de medewerkers van de arts dienen mee te werken aan het waarborgen van de privacy van de patiënt.

Voordelen en nadelen van e-consult

Voordelen

 • In bepaalde situaties sneller contact tussen arts en patiënt.
 • Besparing reistijd van de arts.
 • Besparing reistijd van de patiënt.
 • Makkelijker contact mogelijk bij slechte of geen mobiliteit van de patiënt.
 • Vragen stellen en antwoorden geven op zelf gekozen tijden of plaatsen.

Nadelen

 • Ontbreken van klinische blik en lichamelijk onderzoek.
 • Door arts afgaan op informatie die de patiënt verstrekt.
 • Ontbreken van opdoen lichaamstaal enz.
 • Tijd tussen stellen van de vraag en het antwoord.
 • Vaststellen van de identiteit.
 • Privacy gevoeligheid.

Keuze maken e-consult of persoonlijk bezoek

Na het afwegen van de voordelen en nadelen en afhankelijk van de behendigheid waarmee omgegaan wordt met de computer en e-mail is een keuze tussen e-consult of persoonlijk bezoek van een arts gauw gemaakt.
© 2015 - 2024 Rickandie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Engelse e-mail voorbeeld - Zakelijk of PersoonlijkEngelse e-mail voorbeeld - Zakelijk of PersoonlijkHoe schrijf je een goede Engelse zakelijke e-mail? En hoe een persoonlijke of informele email? Hier advies bij het opste…
Thuiswerk als sms chat operatorThuiswerk als sms chat operatorAls je op zoek bent naar thuiswerk, zie je vaak verschillende oproepen staan voor sms chat operators. Bij dit werk kun j…
MOC, een multidisciplinair oncologisch consultMOC, een multidisciplinair oncologisch consultWanneer je kanker hebt, wil je de beste behandeling met de meeste kans op genezing. Vaak kom je bij één oncoloog terecht…
Ga voorbereid naar arts voor juiste diagnose en snel herstelGa voorbereid naar arts voor juiste diagnose en snel herstelEen bezoek aan de huisarts, of aan de specialist in het ziekenhuis, is vaak een spannende gebeurtenis. Omdat we een aand…

Menselijke stem en werking stembandenMenselijke stem en werking stembandenOnder de menselijke stem kan het vermogen om geluid voort te brengen door middel van het laten trillen van de stembanden…
Organen en orgaanstelsel of orgaansysteemOrganen en orgaanstelsel of orgaansysteemEen orgaan is een onderdeel van het lichaam met een belangrijke functie. Een orgaan bestaat uit een groep cellen of weef…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • https://assennoord.praktijkinfo.nl/pagina/80/e-consult/
 • Richtlijn online arts-patiënt contact
 • http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2011/8/KNMG-actualiseert-richtlijn-online-contact-ZVS012021W/
Rickandie (1.164 artikelen)
Laatste update: 16-04-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.