Twee grondtypes van psychisch genezen

De New Yorkse parapsycholoog Lawrence LeShan koos in zijn jonge jaren psychisch genezen als zijn studieterrein. Daartoe worstelde hij zich allereerst door de beschikbare literatuur over dit onderwerp en maakte vervolgens een gedegen studie van een aantal psychisch genezers.

Lawrence LeShan

Lawrence LeShan was een New Yorkse parapsycholoog en lid van het Amerikaanse Genootschap voor Parapsychologisch Onderzoek. Hij slaagde erin zelf psychisch genezer te worden door met name gebruik te maken van meditatie-technieken. In een onafhankelijk onderzoek naar de krachten van mediums (ook sensitieven genoemd) zette hij vele experimenten op met het medium Eileen Garrett. Mevrouw Eileen Garrett was een van de beroemdste mediums van de 20ste eeuw. Omdat ze er veel belang in stelde haar eigen mediamieke gaven te doorgronden, werkte ze volledig samen met Lawrence LeShan en andere parapsychologische onderzoekers.

De grondtypen van psychisch genezen

Na de gedegen studie omtrent de psychisch genezers kwam Lawrence LeShan tot de conclusie dat er twee grondtypen van psychisch genezen te onderscheiden waren, te weten:

Eerste grondtype

Bij dit type treedt de psychisch genezer in een gewijzigde vorm van bewustzijn. Hierbij ziet hij zichzelf én de patiënt als een eenheid. Tijdens de behandeling raakt de psychisch genezer de patiënt niet aan en probeert hij ook niets te doen. De psychisch genezer concentreert zich uitsluitend op het gevoel van één-zijn met de patiënt en het heelal alsmede op een diepe, intensieve zorg voor zijn patiënt.

Tweede grondtype

Bij dit type probeert de psychisch genezer zijn patiënt te genezen door een golf van energie op hem los te laten. Hij legt zijn handen op het lichaam van de patiënt en wel aan beide zijden van de aangedane plek. Dikwijls blijkt uit de opmerkingen van de patiënt dat hij op die plaats warmte voelt.

Theorie van de twee orden van werkelijkheid

Lawrence formuleerde de theorie dat er twee duidelijke orden van werkelijkheid bestaan. Deze theorie houdt in:
  • a. de orde van zintuigswerkelijkheid;
  • b. de orde van helderziendheidswerkelijkheid.

Paranormale vermogens ontwikkelen zich wanneer iemand zich vanuit de zintuigswerkelijkheid beweegt in de helderziendheidswerkelijkheid. Het verschil tussen beide orden is een verschil van gedachten en houding, een verschil in wereldbeschouwingen.

De zintuigswerkelijkheid

De meeste mensen leven het grootste gedeelte van de tijd op het vlak van zintuigswerkelijkheid, waarbij ze hun gedachten baseren op de informatie die door middel van de zintuigen wordt ontvangen. Mensen en dingen worden gezien als afzonderlijke eenheden en de belangrijkste dingen daaromheen worden beschouwd als eigenschappen die deze eenheden individueel maken.

De helderziendheidswerkelijkheid

Bezien vanuit de helderziendheidswerkelijkheid is het belangrijkste van een individu zijn verhouding met de rest van het heelal. Alle levende wezens (en zelfs levenloze substanties zoals rotsen, water en aarde) worden beschouwd als deel van een geheel. Ook de tijd wordt op een andere manier bekeken. Er kan worden teruggegaan in de tijd en de snelheid ervan kan worden gevariërd. Dagelijkse opvattingen van verleden, heden en toekomst zijn illusies.

Lawrence psychisch genezer grondtype I

Lawrence begon zichzelf te trainen om die staat van bewustzijn te bereiken, die vereist is voor het eerste grondtype. Zijn doel was het bereiken van een bewustzijn van de helderziendheidswerkelijkheid en in die staat enkele ogenblikken een eenheid te worden met zijn patiënt. Hij oefende zich in het aanleren van meditatie. Na een periode van anderhalf jaar lukte het hem een geestestoestand te bereiken waarin hij kon genezen.

Wisselende resultaten

Lawrence pogingen waren niet altijd succesvol. Ook wijst Lawrence erop dat wanneer genezing plaatsvond, het in sommige gevallen aan andere oorzaken te danken geweest kon zijn. Toch schenen de positieve biologische veranderingen die optraden in veel gevallen zeer zeker te danken te zijn aan de geneeskundige ontmoeting tussen Lawrence en zijn patiënt. Soms liet Lawrence ook een behandeling volgens het eerste grondtype gevolgd worden door een behandeling volgens het tweede type. Daarbij legde hij de patiënt de handen op. Dikwijls had een combinatie van beide methoden resultaat.

Succesvol mits herhaalbaar

Als wetenschapper kon Lawrence een succesvol experiment alleen dan geslaagd noemen wanneer het herhaalbaar was. Hij veronderstelde dat het best zou kunnen dat hij zonder het te beseffen altijd al psychisch genezer geweest was. Als de techniek die hij ontwikkeld had de oorzaak van zijn succes geweest was, dan zou die techniek ook bij anderen kunnen werken. Om de proef op de som te nemen heeft Lawrence vanaf 1970 studiebijeenkomsten belegd voor groepen parapsychologen en studenten. Deze personen slaagden er reeds tijdens de cursus in om vele genezingen tot stand te brengen. Men merkte verscheidene neveneffecten op, zoals een bijzonder sterk telepathisch contact tussen leden van de groep onderling en tussen genezer en de patiënt.

Kenmerken van het werk van Lawrence LeShan

Lawrence werk is kenmerkend voor al hetgeen er op het gebied van hedendaagse parapsychologie wordt gedaan. Zijn werk is er niet in de eerste plaats op gericht te bewijzen dat psi-vermogens bestaan, maar veel meer op het onderzoeken en ontwikkelen van deze vermogens met het doel ze in het dagelijkse leven te kunnen toepassen. Dit vereist een bepaalde persoonlijke betrokkenheid en een verschuiving in theoretische zienswijze, die misschien slechts weinig geleerden zouden kunnen opbrengen.

Bijdrage aan de wetenschap

Het werk van Lawrence LeShan is te beschouwen als een échte bijdrage aan de wetenschap. Immers iets waarvan men dacht dat het onbekend en onvoorspelbaar was, is door dit werk in de wereld van het bekende en controleerbare gebracht. Het doet vermoeden dat wat we in onze tijd als paranormaal bestempelen, in een niet al te verre toekomst misschien als volkomen normaal zal worden beschouwd.
© 2011 - 2024 Emfkruyssen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Lawrence LeShan, psychisch genezerDe New Yorkse psycholoog Lawrence LeShan is een man die lichamelijke vermogens bij zichzelf en bij anderen heeft ontwikk…
Psychisch genezer Oscar EstebanyDr. Justa Smith (een geleerde en lid van de Franciscaner orde) werkte met de Canadese psychisch genezer Oscar Estebany o…
Denken dat je dood bent: syndroom van CotardDenken dat je dood bent: syndroom van CotardDoor een ongeluk, beroerte of andere neurologische schade kan het syndroom van Cotard optreden. Het is een zeldzame aand…

Borstverkleining: diverse methodenVrouwen die een borstverkleining overwegen kunnen uit verschillende methoden kiezen. De meeste vrouwen ondergaan nog alt…
Trombosedienst van CuraçaoIn zekere zin zijn trombosepatiënten die hun vakantie op Curaçao doorbrengen geluksvogels. Dat is niet alleen omdat zij…
Emfkruyssen (338 artikelen)
Gepubliceerd: 27-02-2011
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.