Werk en Stress - Oorzaken stress en burn-out

Werk en Stress - Oorzaken stress en burn-out Aan werkstress liggen bepaalde oorzaken ten grondslag, die in allerlei werksituaties naar voren kunnen komen en kunnen leiden tot een burn-out. Uit onderzoek komen de meest voorkomende oorzaken naar voren van stress bij werknemers, maar ook bij freelancers, zelfstandige ondernemers, thuiswerkers en degenen die vrijwilligerswerk doen komt werkstress voor, kortom bij alle werkenden. Stress kan een bedreiging zijn voor de lichamelijke en psychische gezondheid, de levenskwaliteit en het welzijn en kan tot ziekte of arbeidsongeschiktheid leiden, met mogelijk nog meer stress ten gevolge van het wegvallen van contacten en het gevoel er niet meer bij te horen.

Stress - Werk en werksituatie

Veel mensen lijden aan stress die veroorzaakt wordt door hun werk of werksituatie. In grote lijnen kan gezegd worden dat stress ontstaat, wanneer de belasting of werkdruk groter is dan je draagkracht en/of de -door jezelf of omgeving- gestelde eisen hoger zijn of lijken dan je kunt waarmaken.

Symptomen van stress

Er zijn verschillende stresssymptomen, zowel lichamelijk, emotioneel, als op gedragsgebied en ons denkvermogen. Het is van belang oog te hebben voor mogelijke verschijnselen van stress symptomen. De impact van stress in of ten gevolge van de werksituatie is groot, omdat veel mensen hier de meeste tijd/het grootste gedeelte van de dag (en leven) doorbrengen.

Meerdere factoren stress

Er zijn meerdere factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van stress. Zo kan stressgevoeligheid per individu verschillen en belastende gebeurtenissen in en buiten de werksituatie een grote rol spelen. De kans op stress en oorzaken stress ) zijn vaak hierin gelegen. Bovendien kan je persoonlijke instelling en persoonlijkheid van invloed zijn, oftewel is er een verband tussen persoonlijkheid en stress). Een cruciale factor blijkt ook de manier van omgaan met stressvolle situaties te zijn c.q. je reactie of copingstijl bij stresssituaties.

Oorzaak stress - Werk algemeen

Spanning, stress of psychische klachten blijken voor werknemers in het bedrijfsleven de op één na belangrijkste reden te vormen om afgekeurd te worden. Waarschijnlijk kennen we alleen het topje van de ijsberg. Stress kan zich namelijk op verschillende manieren manifesteren, waardoor het niet altijd duidelijk is (verborgen blijft) dat het stress betreft. Denk bijvoorbeeld aan migraine, maagproblemen, hart- en vaat ziektes (stresshart) en andere aandoeningen. De groep mensen die door stress niet goed meer kan functioneren in het arbeidsproces is waarschijnlijk groter dan wordt verondersteld of bekend is. Daar komt nog bij dat, indien er sprake is van afgekeurd c.q. arbeidsongeschikt zijn, dit in de meeste gevallen zal leiden tot nog meer stress. Zo gaat onder andere het inkomen achteruit, kan het leiden tot irritatie in de thuissituatie, mis je sociale contacten met collega's, bedrijfsuitjes en een zekere sociale status of sociaal aanzien en dergelijke. Welke beroepen geven specifieke stress klachten?

Stress- Eisen samenleving

Uit onderzoek komt naar voren dat meer dan 55% van de werkende bevolking stress als grootste bedreiging van hun gezondheid ziet. Men voelt dat de druk tot presteren en de gestelde eisen hoger worden door maatschappelijke en economische omstandigheden. Wie niet goed functioneert of presteert zal buiten de boot vallen. Bovendien stellen we steeds hogere materiële en financiële eisen, maken schulden en moeten om deze reden harder of vaker werken, hetgeen uiteraard de nodige spanning en stress met zich meebrengt.Tevens is er steeds vaker sprake van tweeverdieners, steeds meer (vooral door vrouwen) moeten taken als ouder, in de huishouding en werk gecombineerd worden. Haasten en voortdurend heen en weer vliegen, is een sleutelbegrip geworden. Zolang men dit aankan of misschien zelfs leuk vindt, is er niets aan de hand. Maar als het leidt tot onrust, spanning en niet meer kunnen ontspannen of 'onthaasten' is het een broeinest voor stress, of kan het zelfs uitmonden in een burnout. Voel jij je ook wel eens opgebrand, de Burnout & Burn out test geeft inzicht.

Oorzaken stress of burn-out op het werk

De voornaamste oorzaken van stress in de werksituatie, worden hieronder -in willekeurige volgorde- genoemd.

Werkgerelateerde Oorzaken Stress

 • Te veel werk.
 • Te grote werkdruk of overbelasting (te hoog tempo, tijdsdruk)
 • Te weinig werk of onderbelasting (hoe kom ik de dag door)
 • Onduidelijkheid qua taak- en werkinstructies.
 • Slechte onderlinge sfeer collega's en/of met de staf.
 • Onduidelijkheid over eisen, verwachtingen of prioriteiten.
 • Ontevredenheid over het salaris, de verdiensten.
 • Te weinig benutten van capaciteiten, onder je kunnen of niveau werken.
 • Tegenstrijdige taakeisen of te veel taakeisen ineen.
 • Te grote verantwoordelijkheid moeten dragen.
 • Te weinig waardering of positieve feedback op wat je doet.
 • Te zwaar (lichamelijk) werk dat boven je macht gaat.
 • Saai werk, routine, automatische piloot of sleur.
 • Onduidelijke of onzekere toekomstverwachtingen
 • Slechte werkomstandigheden (als lawaai, slechte of gevaarlijke materialen, apparatuur, slechte ventilatie, slechte ergonomische omstandigheden, vuil, onhygiënisch etc.)

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Werkstress: Wat is werkstress?Werkstress: Wat is werkstress?Werkstress of arbeidstress, wat is het? Welke oorzaken zijn er dat werkstress ontstaat? Wat is de bron van alle werkstre…
Kenmerken, tekenen en signalen van werkstressKenmerken, tekenen en signalen van werkstressSignalen van werkstress kunnen varieren van onschuldig tot levensbedreigend. Redelijk onschuldige kenmerken van werkstre…
Gezonde of ongezonde stress?Gezonde of ongezonde stress?Voor meer balans in het dagelijkse leven is het van belang te weten in hoeverre stress, die u ervaart gezond of ongezond…
Voordelen stressmanagement op het werkVoordelen stressmanagement op het werkStressfactoren zijn overal aanwezig op het werk. Iedereen op de werkvloer, de manager, de leidinggevende, de baas, maar…

De meest voorkomende angstenIedereen is wel eens bang. Het klinkt raar maar het is gezond en het hoort bij het dagelijkse leven. Zonder angst kunnen…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • Vingerhoets, A.J.J.M en van Heck, G.L. Wetenschappers en Maatschappij. Vrije Universiteit Amsterdam
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 26-12-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Leven
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.