Het pad van initiatie van het innerlijke kind

Het pad van initiatie van het innerlijke kind De Noord-Amerikaanse sjamaan Jamie Sams beschrijft in haar boek: "De droom dansen. De zeven heilige paden van transformatie van de mens," het hele scala aan fasen, ervaringen en vormen van initiatie of transformatie, op begrijpelijke en herkenbare wijze. Het pad van het Zuiden is het pad van initiatie van het innerlijke kind, we leren onze kinderachtige, maar menselijke reacties herkennen en er bovenuit groeien. Onvolwassen of onhanteerbare emoties en onwillekeurige geneigdheden erkennen we en we vinden een rijpere manier om hiermee om te gaan, zonder het innerlijke creatieve en kwetsbare kind geweld aan te doen. In tegendeel, we leren om vanuit een wijzere diepere en meer oorspronkelijke laag te gaan leven. We leren hier en nu beter voor onszelf te zorgen. Vragen daarbij zijn bijvoorbeeld: "hoe ga je met je energie om? Herken je het proces waar je in zit en waardeer je de werkelijkheid van het hier en nu? Heb je een realistisch zelfbesef, gekoppeld aan een organisch zelfvertrouwen?"

Homo ludens de spelende mens

Homo ludens, de spelende mens, zo verwezen de oude wijzen naar de menselijke soort met haar unieke vermogen tot spel. Welk schepsel is creatiever dan de mens? Dieren spelen ook, maar de mens is in zijn mogelijkheid tot spel de meest creatieve. Het is een geschenk. Misschien is het wel het spel van God waarin hij de mens schiep en waarbij hij ons nodig heeft in zijn schepping. Wij vertalen zijn scheppende energie in tastbare of door ons waarneembare aardse zaken. Wij zijn zijn handen en voeten. En als we niet in God geloven, dan is het wel in de grootse onbegrijpelijkheid van het bestaan. Daarin is een plek voor elk. Een plek onder de zon. Waarom niet?

Het pad van initiatie van het innerlijke kind

Het Zuiden staat voor bloei, rijping, tot wasdom komen. In je kracht staan. In vele systemen wordt het Zuiden in verband gebracht met het kind, de onschuld, de kinderlijke verbazing en openheid. Het is het goddelijke kind, het zonnekind. We vinden de dynamiek van het opnieuw geboren worden en we durven weer kwetsbaar te zijn. Maar we zijn niet bang, integendeel, we weten dat in onze kwetsbaarheid juist kracht kan schuilen. Het hervinden van onze onschuld is wezenlijk op het pad van rijping. Ballast wordt onder ogen gezien en losgelaten.

Loslaten van stagnerende negativiteit op het zuidelijke pad van initiatie

We voelen dat het nodig is om onze oude negatieve patronen, gedachten, emoties los te laten. We zien helder hoe beperkend dat is. Gevoelens als jaloezie, wraak willen nemen, bittere gevoelens. Op het pad van het Zuiden leer je hoe je je kinderachtige reacties te boven kunt komen, dwangmatige impulsen onder controle krijgen, ongezonde emoties loslaten. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou worden, maar je best doen is goed genoeg.

Energie lekt weg

Je begint te beseffen hoeveel energie het kost om vast te houden aan patronen van slachtofferschap, blijven hangen in je verleden, oude pijn, negatieve gedachtespiralen, angsten, dezelfde standaardreacties van woede en verwijt in situaties die je standaard triggeren. Je besluit om hiermee te breken.

Manipulatie en controle als initiatie

Onzekerheid kan leiden tot manipulatie. Het is nodig om je wereld onder controle te houden en met alle middelen streef je dit na. Je hebt verborgen agenda's, liegen en bedriegen zijn toegestaan. Als je je op dit hellend vlak bevindt, kom je vroeg of laat in de hel terecht. In deze geestestoestand kun je niet helder waarnemen. Je bent zelf niet helder. Je stagneert op je pad. Je zit bijvoorbeeld vast in slachtofferschap, of juist de ander tot slachtoffer maken, vast in bindingen en gevoelens van claimen en verwijten, De energie die je in deze verwrongenheid kwijtraakt, is aanzienlijk. Als je afziet van dit soort gedrag, komt er oorspronkelijke energie vrij. Het leven begint weer te stromen. Het is nodig je bewust te worden van waar je mee bezig bent. Het is nodig om de weg op te schonen. Je verliest misschien aanvankelijk, maar dit is maar schijn. Je schept ruimte voor echt geluk.

Domino-effect

Het is nodig om je te zuiveren van je ballast, omdat je anders stagneert. Je komt niet verder. Je blijft verstrikt in je eigen web, dat je geweven hebt en waarin je verstrikt bent geraakt. Hele levensgebieden zijn onbereikbaar voor je omdat er onzichtbare grenzen zitten aan je bewegingsvrijheid en groei. Ook al is het maar één oude gewoonte, die je loslaat, of weet je jezelf te bevrijden van een oude pijn, dan kan dit het begin zijn van een reeks veranderingen, een domino-effect wordt teweeggebracht. Op het pad van het zuiden gaan we bouwen aan onszelf. Het negatieve wordt vervangen door het positieve. We gaan positieve signalen uitzenden het grote levensweb in.

Vertrouwen

Je kiest ervoor om je vertrouwen in het bestaan een kans te geven. Soms voelt het als een sprong in het duister. Je doet dingen die je niet eerder gedaan hebt. Je vertrouwt op je innerlijke sturing en je authentieke kracht groeit. Nu ben je de moedige krijger, die onbekende gebieden betreedt. Je vertrouwt erop dat het universum het goed met je voorheeft.

Het levensweb van van energielijnen vormt universele eenheid

Het levensweb is een zeer oude manier van kijken naar de totaliteit van de schepping. Alles is verbonden, verleden en toekomst komen samen in een alomvattend nu. Verweg en dichtbij kennen in het hier en nu geen afstand. De verschillende dimensies van de werkelijkheid zijn verbonden. De eenheid van al wat bestaat wordt beleefd. Zo is iedereen altijd aangesloten op de universele energie, de bron van het bestaan. Dit is het grote Web van het bestaan. Onze levens zijn een onderdeel van het grote geheel. Het grote geheel bestaat uit een weefsel waarin alles, elk mens, zijn gedachten, gevoelens, ideeën, elke boom, elk molecuul, elke ster, verleden, toekomst, het verste melkwegstelsel, een plaats heeft. Fijne energielijnen verbinden de elementen, energielijnen van levenskracht, onzichtbare energie. Stoffelijke vormen, of bewustzijnsvelden, het heeft allemaal een plek in het grote weefsel. Je zou het als een landkaart kunnen beschouwen, waar de wegen de energielijnen zijn.

De consequenties van onze daden herkennen op ons pad van initiatie

Doordat alles verbonden is en het gelijksoortige extra veel verbindingslijnen heeft, zoals een webformatie binnen het grote web, komt al wat we uitzenden komt bij ons terug, onze daden, maar ook onze gedachten. Het is als een boemerang, die feilloos bij degene die hem geworpen heeft terugkeert. Dit mechanisme wordt ook wel karma genoemd. Het is het mechanisme van rechtvaardigheid. Het is hierdoor, door dit mechanisme, dat we in staat zijn te leren.

Zijn in het hier en nu van het energienetwerk

In het hier en nu zijn we aangeschakeld aan het grote informatienetwerk. Synchroniciteit vindt plaats. Onze kanalen zijn meer geopend en we vangen boodschappen op. We bellen iemand en de persoon wou ons zelf net bellen. Schijnbare toevalligheden worden deel van ons bestaan. Het universum begint mee te werken en we voelen ons meer gedragen. We gaan herkennen hoe sommige gedragingen ons terugwerpen, in tegenstelling tot andere gedragingen of manieren van zijn die we nu ontdekken, waar we onverwacht geluk voelen, spontaan. Het kunnen de kleinste signalen zijn die voor ons getuigen van een prachtig systeem van eenheid. Het kan een vogel zijn die fluit, maar die ene vogel zingt het lied van jouw hart.

Jouw krachtplek, je heilige ruimte en je heilige gezichtspunt

Elk mineraal, elk levend wezen, planten, dieren, mensen, hebben hun eigen plek in het grote geheel. Dat is de heilige ruimte die erkend wordt door de oude wijzen van deze oude levensvisie. Elk wezen heeft zijn eigen standpunt in het netwerk, met zijn eigen visie en beleving. Respect voor dit gegeven is wezenlijk. Jouw plek in het grote levensweb is uniek, die van anderen ook. Deze eigen plek vertegenwoordigt het heilige gezichtspunt van al wat leeft. Naarmate ons inzicht in de werkelijkheid verandert, verandert ook ons beeld over wat mogelijk of onmogelijk is.

Verantwoordelijkheid op jouw unieke pad van initiatie

Je (h)erkent jouw pad. Je beseft dat het uniek is, ook al ga je het levenspad samen met miljarden anderen. Ieder heeft zijn eigenheid en zo heeft ook ieder pad zijn eigen verloop. Je kunt veel leren van anderen, maar toets het aan jezelf, voelt het als zinvol voor jou? Voelt het als waar? Nu neem je de verantwoordelijkheid voor jezelf, jouw groeiproces. Niemand anders is verantwoordelijk. Je bent immers geen kind meer?

Het vrije innerlijke kind

Een basiswet is: doe geen schade aan een ander wezen. Als je die wet in de gaten houdt, ben je verder vrij. Wat zou je je laten belemmeren door opgelopen gedachten van zelfkritiek, schaamte, angst, of andere remmende gedachten? Vrijheid is een gevoel dat bij je hoort. Regelmatig voelen dat er een vrije ruimte is voor jou, is onontbeerlijk in ieders bestaan. Het gevoel te kunnen ademen, doet je wortels dieper gaan in de voedingsbodem van jouw bestaan. Elke dag, elke week, ergens dit gevoel, deze activiteit, deze gedachten opzoeken is noodzakelijk om je goed te voelen. Verwar het echter niet met een drammerig gevoel richting je omgeving, wees geen olifant in de porseleinkast. Je zult zelf tussen de scherven je weg moeten banen.

Je innerlijke weten als gids op het pad van initiatie

Je intuïtie is het contact met je innerlijke weten. Met je intuïtie is het al net zo als met je wezenlijke Zelf. Zoals niemand niet zichzelf kan zijn, heeft niemand geen intuïtie. Je bent alleen verleerd om ernaar te luisteren en deze innerlijke ingeving te herkennen. Intuïtie, of je innerlijke stem, laat zich meestal niet heel hard, met allerlei toeters en bellen en bliksemflitsen van inzicht horen. Bij velen is deze innerlijke stem wat op de achtergrond geraakt, maar hij is er. Deze stille ingeving dringt zich niet op. Het is echter wel een betrouwbare bron en dat voelt ook zo. Het is een diep innerlijk gevoeld weten, zonder dat je weet waarom je weet of hoe je weet.

Het verstand als spelbreker maakt plaats voor intuïtie

Jammer genoeg dat je betweterige verstand tussen jou en je innerlijk weten staat. Die heeft de boel aardig overgenomen en flink onder controle.Je hebt een gevoel, hoe klein en rustig ook, dat het fijn zou zijn om dit of dat te doen of juist te laten …; maar húp, je verstand zit er bovenop en maakt je wijs dat het 'verstandig' is om éérst nog …, béter nog … Leer die stem te herkennen, en luister er niet naar. Gevoel en verstand zijn twee verschillende zaken. Je verstand is handig en behulpzaam, maar je gevoel heeft veel meer bronnen van informatie dan je verstand ooit zal hebben. Werkelijk. Daarbij is je intuïtie vele malen sneller dan je verstand ooit zal zijn. Je verstand kan je intuïtie niet volgen, maar daarmee is je intuïtie, je innerlijke gevoel, de stem van je hart, niet tweederangs geworden. Je verstand moet de eerste plaats opgeven. Een diep weten is nu de bron van waaruit je handelt.

Balans tussen verstand en gevoel

Het verstand is logisch, het is praktisch en kan voor- en nadelen overwegen, het neemt de tijd die het nodig heeft om tot een oordeel te komen. Zonder verstand kun je niet leven, maar tot genieting is het verstand niet in staat. Het verstand is serieus, er is niets te lachen wat het verstand betreft. Het verstand kent geen compassie, hiervoor is een hart nodig, een hart dat niet door het verstand gevangen is gezet. Het hart is niet per se praktisch, het heeft geen doel dat het wil volbrengen. Het is als een roos en leeft in het nu. Het verstand geeft je brood, maar de roos geeft je geluk, maakt dat je geniet van het leven. Genieten kost niets, genieten ontstaat vanzelf, als je het toestaat, er ruimte aan geeft. Als er een conflict is tussen hoofd en hart, moet het hart voorgaan. Het hoofd moet leren zich dienstbaar op te stellen. Op den duur leer je deze balans te vinden. Het verstand is geschikt voor praktische zaken, maar het kan je niet leiden op je pad.

Het wezenlijke Zijn van het innerlijke kind

Het kind met zijn open hart, straalt iets zo authentieks uit, dat niemand daar onberoerd bij blijft. Ooit was jij ook zo. Je was nog heel klein, maar je was totaal in je aanwezigheid. Het leven voelde natuurlijk aan. Je was zelfbewust op een zeer kinderlijke wijze. Je kon niet anders dan zijn die je bent. Je aanwezigheid was altijd in het hier en nu. Je genoot van het mooie bestaan waar je kon. Je vertrouwen was groot.

Je ware identiteit

Misschien heb je herinneringen aan dat pure wezen dat je ooit was, dat kwetsbare maar tegelijkertijd krachtige wezen dat in verborgenheid nog steeds voortleeft en opgroeien wil. Als je die herinnering(en) hebt, heb je een leidraad over hoe het voelt om jezelf te zijn. Eigenlijk niks bijzonders, heel gewoon en heel vertrouwd. Je zou er makkelijk aan voorbij gaan. Dat is precies wat er gebeurt. Je herkent meestal je wezenlijke Zelf, je pure identiteit niet. Dagelijks heb je, al is het maar in een voorbijgaand gevoel, een flits, contact met je ware identiteit.

Respect voor al wat leeft is essentieel in de initiatie van het innerlijke kind

Het respect voor je eigen gevoelens en voor de ons omringende natuur, voor de leefruimte van al wat groeit en bloeit, hangt samen.
Het kan zijn vanuit angst, of een gebrek aan eigenwaarde, dat een individu geen belang hecht aan de innerlijke ingevingen die ons op natuurlijke wijze leiden. Deze weg van ontkenning houdt vaak ook in dat we onze omgeving respectloos behandelen. Het gevoel is afgevlakt, afgestompt. Het natuurlijke vermogen van compassie, verwondering, waardering, is ondergesneeuwd. Gevoelens van respect maken een mens méér mens. Ook zul je meer werkelijk respect ontmoeten.

Oefening om het innerlijke kind te helen - Je energie terughalen

Stel je een zon voor, zo'n 40 à 50 centimeter boven je hoofd. Schrijf daarin met gouden, of helder gekleurde letters je naam. Als een magneet komt de energie die je kwijt bent geraakt in acties waarbij je je macht uit handen gegeven hebt, bij je terug.

Ga je thuisvoelen bij jezelf

We kunnen heel wat energie kwijtraken in ons dagelijkse leven. We handelen lang niet altijd vanuit onze kracht. We zijn vaak ontrouw aan onszelf en onze innerlijke bron waar onze energie vandaan komt. De energie is niet weg, we moeten hem alleen weer terugvinden. Leer te voelen hoe jouw energie voelt en ga je thuisvoelen bij jezelf. Voel hoe vertrouwd.

Lees verder

© 2018 - 2024 Sofiaroc, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is intuïtie?Je hoort vaak dat mensen afgaan op hun ‘intuïtie’ om keuzes te maken of om op een bepaalde situatie te reageren. Wat is…
mijn kijk opWat is een engelenreading?Engelen zijn lichtwezens die zich in andere dimensies bevinden. Ze zijn vrij van materie en kunnen iedere gewenste vorm…
Je zesde chakra, het voorhoofdchakraIeder mens heeft zeven chakra’s, waarvan het zesde chakra het voorhoofdchakra wordt genoemd. Het zesde chakra heeft lich…

Yogahoudingen – kapotasana (duifhouding)Yogahoudingen – kapotasana (duifhouding)Kapotasana (duifhouding) is een zeer vitaliserende yogahouding voor gevorderden. Deze gracieuze asana is feitelijk een v…
Kwan Yin de Chinese godin van vrede en voorspoedKwan Yin de Chinese godin van vrede en voorspoedKwan Yin is de meest vereerde godin in China. In Japan wordt ze onder de naam Kwannon of Kannon vereerd. Haar naam betek…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Skeeze, Pixabay
  • Jamie Sams. Dancing the Dream. The seven sacred paths of human transformation.
  • Almaas. Essentie
Sofiaroc (77 artikelen)
Laatste update: 04-01-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.