Kwan Yin de Chinese godin van vrede en voorspoed

Kwan Yin de Chinese godin van vrede en voorspoed Kwan Yin is de meest vereerde godin in China. In Japan wordt ze onder de naam Kwannon of Kannon vereerd. Haar naam betekent 'zij die luistert naar de geluiden van de wereld', oftewel 'zij die de gebeden verhoort', of 'zij die luistert waar haar hulp nodig is'. Ze is een zeer populaire boeddhistische godin, die in vrijwel alle huizen vereerd werd als de barmhartige beschermster van huis en gezin. Vrijwel elk huis heeft een altaar dat aan haar gewijd is. Ze schenkt voorspoed, vrede en wordt aangeroepen bij een kinderwens. Ze is een boddhisattva: een verlicht wezen dat bevrijding brengt. Ze is te vergelijken met Maria en wordt net als zij vaak met een kind op de armen afgebeeld. Ze is als een moeder, die ieder die haar aanroept haar zorg en bescherming biedt. Ze is ook de verlosser; ze verbreekt de ketens van karma, het noodlot en een negatieve wedergeboorte. Ze is te vergelijken met de eveneens zeer populaire boeddhistische godin: Tara. Kwan Yin is een Maha Yana, een grote beschermster.

Kwan Yin de universele moedergodin

Kwan Yin kan men vergelijken met andere bekende godinnen zoals Isis de Egyptische godheid, of Tara de Boeddhistische godin, of Maria de moeder van Jezus en toevlucht en vertrooster voor de Katholieke gelovige.

De boddhisattva Kwan Yin

Een boddhisattva is een verlicht wezen dat de gelofte aflegt deze wereld niet te verlaten voordat alle mensen verlicht zijn. Hij ziet dus af van de vrede van het paradijs om zich hier op aarde in te zetten voor alle mensen. Het verhaal gaat dat Kwan Yin na haar dood op een regenboog tot de drempel van de hemel werd gebracht, waar ze bleef stilstaan, omdat ze het geweeklaag hoorde van de mensen op aarde. Ze verkoos om de hemel niet binnen te gaan, maar terug te keren naar de aarde om de mensen bij te staan en hen als gids te dienen op hun weg naar verlichting. Misschien is Kwan Yin wel de meest bekende boddhisattva. Ze wordt soms in mannelijke vorm afgebeeld en staat dan bekend onder verschillende namen, o.a. Avalokiteshvara of Shenrezi. Avalokita-Ishvara betekent: hij die neerziet op de aarde, hij die beschouwt. Haar naam wordt ook wel geschreven als: Kuan Yin, Quan Yin of Guanyin.

De tempel van Kwan Yin

Op vele plaatsen in het oosten vind je een tempel van Kwan Yin. De tempel kan zich zomaar in een drukke straat bevinden, waar een rode deur de aanwijzing is. Iedereen weet dat zich daarachter het heiligdom van Kwan Yin bevindt. De kleur rood staat voor geluk.

Volksgodin en beschermster

Kwan Yin wordt ook aangeroepen om dromen te duiden, met overledenen te spreken, geesten uit te drijven, voorspellingen te doen, wonderbaarlijke genezingen te bewerkstelligen, magische formules te bekrachtigen.

Kenmerken en functies van Kwan Yin

Beschermster van de poort en de weg

De opening tot het pad van Dharma, de leringen van Boeddha staat onder de bescherming van Kwan Yin. Er zijn vele poorten of openingen die leiden kunnen tot het pad naar waarheid of verlichting, openingen tot bevrijding en verlossing. Kwan Yin wijst de weg en behoedt je op je pad.

De zachtmoedige godin van de vrede

De tedere, vrouwelijke liefdevolle kracht van Kwan Yin inspireert tot vrede en harmonie. Zij verzacht het leed van degenen die haar aanroepen. Ze neemt zorgen weg en geeft vertrouwen terug.

Godin van mededogen

De koesterende kracht van deze godin is genezend en verzacht alle pijn. Door haar wijsheid worden we geïnspireerd en we hebben meer inzicht in de noden van anderen. In alle rust en vrede weten we te reageren op situaties die om wijsheid vragen. Ons gevoel van compassie raakt meer geworteld in wie wij zijn.

Kwan Yin inspireert tot zelfacceptatie

Kwan Yin inspireert tot vreugde en compassie. Ze spoort de mens aan om liefdevol te kijken naar zijn medemens, maar ook naar zichzelf. In onze menselijkheid zijn we niet volmaakt, maar dat geeft niet. De basis voor een vreugdevol bestaan is de acceptatie van ons onvolmaakte mens-zijn. Door de mildheid die Kwan Yin uitstraalt, voelen we ons op natuurlijke wijze geaccepteerd en we durven meer onszelf te zijn.

De tien namen van Kwan Yin en de paramita's

De tien namen van Kwan Yin staan voor tien kwaliteiten van de godin en zijn tevens tien stappen naar vervolmaking, het bereiken van de boddhisattva natuur. De eerste zes kwaliteiten hangen samen met de zes paramita's uit het Mahayana-boeddhisme. Paramita betekent volmaaktheid of volmaakte verwezenlijking. Het Chinese karakter dat voor Paramita gebruikt wordt staat voor: 'naar de andere oever oversteken'. De zevende stap is dat stadium van Nirwana, onbeweeglijkheid. Je leeft vanuit je diepste wezen en wordt niet meer beroerd door gedachten, emoties, gebeurtenissen. Ingezien wordt dat die slechts komen en weer gaan. De betrokkenheid en de compassie van het hart blijft echter. Reactie gebeurt, terwijl het innerlijk onberoerd blijft.

De Vreugdevolle, Dana paramita

De fase van het onzelfzuchtige geven. Vreugde, liefde, aandacht geven. Geven wat je hebt, jezelf geven. In deze fase merk je dat je er zelf gelukkig van wordt. Je bent er voor iedereen, je straling is warm en vreugdevol.

De Zuivere, Sila paramita

De fase waarin de leefregels helder worden vanuit het diepst van het wezen en een deel worden van de persoonlijkheid. Het beschermen van leven. Bewust consumeren. Uitbuiting voorkomen. Bijvoorbeeld tegen (seksueel) misbruik beschermen. Anderen zich veilig laten voelen. Oplettend luisteren, liefdevol spreken.

De Lichtbrengster, Ksanti paramita

De manifestatie van de boddhisattva brengt licht in de wereld, inzicht in de natuur van het lijden, ontwikkeling van compassie en geduld. Een alomvattend groot hart hebben. Vergeven kunnen door inzicht. Nu kan pijn in het persoonlijke leven worden losgelaten.

De Stralende, Virya paramita

Brandende, stralende ijver, met niet aflatende energie het goede in onszelf ontwikkelen en het negatieve, onze onwetendheid wegbranden. De bloem herkennen en water geven, het onkruid herkennen en laten verdrogen. Het negatieve vervangen door het positieve. Negatieve gedachten vervangen door positieve.

Zij die zich niet laat afleiden door schijn of illusie, Dhyana paramita

Dhyana is hetzelfde woord als het Japanse woord: zen. Meditatie bestaat uit stilhouden en vervolgens kijken, beschouwen om de ware aard van de dingen te zien. Vaker door de dag heen stoppen en de tijd nemen om aanwezig te zijn. Deze korte momenten van stilhouden en bewust waarnemen door de dag heen is de praktijk van actieve meditatie.

Zij die oog in oog staat met de werkelijkheid, Prajna paramita

De volmaaktheid van begrip. Deze paramita omvat alle andere en zonder deze zijn de andere stadia niet mogelijk. De dualiteit is ontstegen, je bent vrij van illusies of oordelen. De boeddha-natuur is volkomen gerealiseerd. Dit is de parel van onschatbare waarde, onze ware natuur.

Zij die vér gaat

De Werkelijkheid wordt waargenomen, het handelen is zonder bijgedachten. De onbeweeglijke in alle dimensies van zijn en niet- zijn. Zij die slechts ware gedachten heeft. Het Grote stralende Lichaam waarin wij wonen. Vaardig handelen zonder gehechtheid. (Upaya, lotus soetra).

De onbeweeglijke

Niet beroerd door verschijnselen, oorzaak of niet-oorzaak. Totale overgave aan wat is. Pranidhana.

Zij die het goede wordt

Onbeperkte kennis. Analytische kennis wordt tot kracht. Het herkennen van de achterliggende basisprincipes van de verschijnselen. Het vermogen om verschillen bijeen te brengen. Het vermogen om principes te begrijpen en over te brengen. Pratisamvid.

Wolk van de Dharma

Het subtiele lichaam van de Boeddha is volledig gevormd en is als een stralende wolk. Ze kan nu door alle dimensies reizen en naar wens haar inzicht en compassie uitdragen.

Verschillende manifestaties

Kwan Yin manifesteert zich op vele manieren, waarvan elk een bepaald facet van haar vertegenwoordigt. Hoe ze ook uitgebeeld wordt, altijd heeft ze de uitstraling van een natuurlijke, sierlijke ontspanning en een verheven gemak. Haar symbolen zijn: de lotus, zwarte thee, rijst en de regenboog.

Witte Kwan Yin

Deze is een van de eerste en meest geliefde uitbeeldingen van haar. Ze is gezeten in een witte lotusbloem, gekleed in wit, wat de kleur van de dood, zuiverheid en volmaking is. Dit is ook een verwijzing naar de Lotus soetra, waarin o.a. staat dat slechts één gerichte gedachte of bede tot Kwan Yin volstaat om haar bescherming en vertroosting over je af te roepen en je te bevrijden van de droesem van de wereld.

De wilgentak of brengster van kinderen

In deze manifestatie is ze de Koningin van Genezing. Ze houdt een rozenkrans in haar hand die de zuivering van de cyclus van dood en leven symboliseert, en een wilgentak, het symbool voor boeddhistische deugden. Dit beeld wordt aangeroepen bij een kinderwens. Ook bij geestenuitdrijving en als gids van helderzienden.

De duizend-armige en duizend-ogige

Volgens de legende was de eerste incarnatie van Kwan Yin die van de mannelijke Avalokiteshvara, die alles deed om de mensen te helpen, maar uit wanhoop over de uitzichtloosheid van het lijden dat nooit stopt spatte hij in duizend stukken uit elkaar. Deze stukken werden samengevoegd, maar dan tot vrouw, omdat men dacht dat een vrouw meer geschikt zou zijn voor het gestelde doel. Ze gaven haar duizend armen, met in elke handpalm een oog, zodat ze alle noden zou zien en in haar armen allen zou kunnen omvatten en koesteren. In elke hand was een wapen of instrument, zoals een bijl om elke gehechtheid af te kappen en een bliksemstraal om verlichting te brengen.

Kwan Yin van de Zuidelijke Oceaan

Gezeten te midden van de golven van de zee, omringd door vissen en dolfijnen is ze hier de beschermster van de zeevarenden, reizigers en handelslieden. Ze is meesteres over de stormen, ook de emotionele.

De veel-armige gewapende krijger

In deze vorm representeert ze zelf-reiniging. Ze draagt een boog, pijlen, een schild en in elke hand een wapen. In deze gedaante bestrijdt en vernietigt ze de monsters die in onze psyche leven en ons aanvallen, demonen, helse wezens, onwetendheid, hebberigheid enzovoort.

Driehoofdige en elfhoofdige manifestaties

Deze staan voor de bescherming bij het proces van geestelijke transformatie.

Kwan-Yin met een paardenhoofd

Omringd door donkere vlammen behoedt ze in deze manifestatie tegen een slechte incarnatie.

De godin die luistert

Een eerlijke vraag vanuit het hart bereikt Kwan Yin en trekt haar manifestatie naar ons toe. Haar doel is altijd om de vrager het juiste pad te wijzen, het pad naar onthechting, zuivering, bevrijding en verlichting. Waar je ook bent op je pad, de weg wordt je gewezen.

Lees verder

© 2018 - 2024 Sofiaroc, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boeddhistische spirituele gidsenHet boeddhisme, een van ´s werelds oudste religies, heeft een rijke mythologie met een groot aantal spirituele entiteite…
Gelukssymbolen: de Lachende en de Huilende BoeddhaGelukssymbolen: de Lachende en de Huilende BoeddhaDe Lachende Boeddha (Maitreya) brengt geluk en blijheid; de Huilende Boeddha houdt het kwaad buiten de deur en neemt je…
Betekenis van de lachende Boeddha: Boeddha van de toekomstDe lachende boeddha is in veel landen in Zuidoost Azië in tempels te vinden. Maar ook bij mensen thuis of op straat.Ook…
Stromingen binnen het boeddhismeOnder de noemer boeddhisme vallen verschillende stromingen. Na het overlijden van de historische Boeddha is zijn leer ve…

Het pad van initiatie van het innerlijke kindHet pad van initiatie van het innerlijke kindDe Noord-Amerikaanse sjamaan Jamie Sams beschrijft in haar boek: "De droom dansen. De zeven heilige paden van transforma…
Yogahoudingen  bhujapidasana (armdrukhouding)Yogahoudingen bhujapidasana (armdrukhouding)Bhujapidasana is een yogaoefening voor gevorderden, waarbij het lichaam op twee handen balanceert. Het is typisch een as…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stux, Pixabay
  • The Kuan Yin oracle. Stephen Karcher
  • Het hart van Boeddha's leer. Thich Nhat Hanh
Sofiaroc (77 artikelen)
Laatste update: 13-12-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.