Je Heilige Ruimte, jouw energieveld

Je Heilige Ruimte, jouw energieveld Volgens de zeer oude Indiaanse traditie van de Southern Seers, zoals die bestaat in Mexico en in delen van de Zuidelijke Staten van Amerika heeft elk mens een Heilige Ruimte. Deze bestaat uit je lichaam, de ruimte om je heen, je gedachten, je gevoelens, je bezittingen. Als je het begrip van eigen ruimte begrijpt, wordt het makkelijker om in deze wereld je plek in te nemen. Je voelt je vaak ongemakkelijk als een ander te dicht bij komt, of als een ander aan jouw spullen komt. Het is een gebrek aan respect. Jouw ruimte is heilig, het is jouw leefruimte. Ruimte is een kernbegrip voor wat leven inhoudt. Zonder ruimte zou er geen leven zijn. De essentie van al wat leeft is voelbaar in zijn energieveld.

Een plaats in het grote geheel

Zoals velen weten was de cultuur van de oorspronkelijke bevolking van Noord en Zuid-Amerika er een van respect voor al wat leeft. De mens had zijn plek in het grote geheel, zoals alles zijn plek had. Men was zich er van bewust dat respect voor de omringende wereld de enige manier van overleven was. Men zocht naar balans met de omgeving, en het uitgangspunt was dit respect voor al wat de Grote Geest, of het Grote Mysterie geschapen had. Elk verschijnsel had zijn unieke Heilige Ruimte in het geheel, elk mens, elk dier, plant of steen, elke ster, elk melkwegstelsel had een Heilige Ruimte.

Men leefde in een bewust beleefde onderlinge afhankelijkheid. Men wist dat elk onderdeel in het geheel een functie had. Er was geen hiërarchie waarin de mens domineerde als koning van de schepping. Moest men een hert schieten om te overleven, dan
werd dat dier geëerd; men bedankte de geest van het hert voor haar offer. Men liet niets van het dier verloren gaan, elk deel werd benut, geen haartje werd ongebruikt gelaten. Plukte men planten, kruiden, dan werd de geest van de plant gevraagd om toestemming en men vertelde waar het voor gebruikt zou worden. Door in respect te leven, had het leven een meerwaarde, zoals wij die in onze cultuur niet meer kennen en bewust of onbewust missen.

De Heilige Ruimte, je energieveld

De Heilige Ruimte van een persoon bestaat uit zijn lichaam, het energieveld dat het lichaam omringt, zijn gedachten, denkbeelden, woorden, daden, dromen (de nachtelijke en die van overdag), zijn creativiteit en haar scheppingen en de bezittingen van de persoon (het huis, de kleding, de auto, enz.). De Heilige Ruimte is te vinden in het moment tussen in- en uitademing, in de ruimte tussen twee slagen van het hart.

Een beschermende ruimte

De cirkel die elk mens omgeeft bestaat uit zijn energie, zijn levenskracht. Deze Heilige Ruimte functioneert als een beschermende laag. Energieën die op geen enkele manier een raakvlak vinden in wie de persoon is en waar hij iets mee heeft, worden door deze laag buitengehouden. De persoon kan meer of minder invloed hebben op wat er binnen komt. De uitdrukking dat "je je iets aantrekt," kun je letterlijk nemen, je trekt gevoelens, gedachten, of ideeën aan. Positieve gevoelens en gedachten trekken positieve gevoelens en gedachten aan, negativiteit trekt soortgelijke krachten naar zich toe. Onze positieve gedachten vormen een natuurlijke beschermingslaag. Negatieve invloeden, zoals bijvoorbeeld roddel, jaloezie, kwaadwillendheid hebben minder vat op ons als we positieve en liefdevolle gedachten uitstralen. We kunnen ook leren om wat als negativiteit op ons afkomt langs ons af te laten glijden, daarvoor is een houding van neutraliteit nodig, geen oordeel.

Je Heilige Ruimte vormgeven

Je geeft zelf vorm aan jouw ruimte, jouw energieveld, door de gedachten en gevoelens die je hebt. Positieve gedachten en gevoelens geven een licht helder, stralend karakter aan je energieveld. Negatieve gedachten en gevoelens geven een dof, ondoorlaatbaar, donker en zwaar energieveld. In je ruimte bevinden zich normaal gesproken zowel lichte, heldere, stralende gebieden als ook dichte, donkere plekken. De dichte, doffe energie is vaak voelbaar als moeheid, of bijvoorbeeld gevoelens van uitzichtloosheid, of niets meer voelen. In het groeiproces dat het leven per definitie is, kun je je ruimte lichter maken. Door fysiek, mentaal, emotioneel in beweging te blijven, kan een natuurlijk proces van genezing van gestagneerde energie, gedachte, emotie, voortgang vinden. Beweging is groei. Wat groeit laat de oude dode levensvormen achter zich.

Wat is voor mij waar?

In het proces van opgroeien raak je aanvankelijk in je (vroege) jeugd steeds verder af van wie jij werkelijk bent. Als volwassene zoeken we de weg terug. Jij hebt de keus te overwegen wat je wil dat bij jou hoort, wat in jouw energieveld een plek mag hebben. Je gooit uit je systeem wat niet bij jou past en je zoekt op wat jou voeden kan. Als je opgroeit ben je niet altijd vrij hierin, dan kunnen we later (diep verborgen) gedachten tegenkomen die niet bij jou, maar bij je ouders horen; gedachten die horen bij de maatschappij, doorgegeven op school of via de media. Principes over hoe je moet zijn en leven, hoe het leven in elkaar zit, wat waar of niet waar is. Als kind zijn je ouders en de andere volwassenen, de wetenschappers bijvoorbeeld als goden, autoriteiten; zij weten het. Ook als je volwassen bent neem je nog veel aan op gezag van buitenaf. Er komt echter een moment dat je tot het besef komt dat sommige gedachten en overtuigingen niet langer deel kunnen uitmaken van jouw leven en wie jij bent.

Wie ben ik?

Je bent wie je bent. Als klein kind heb je een gevoel over wie of wat je bent. Je hebt geen twijfels daarover. Je vindt leuk wat je leuk vindt en niet leuk wat je niet leuk vindt. Sommige dingen geven je een diep gevoel van vreugde of vrede en andere zaken geven je een gevoel van vervreemding. Het is zo eenvoudig. Je voelt wat je voelt. Je bent wie je bent. Er zijn echter geen woorden voor.
Als we woorden gaan gebruiken zijn het de woorden en begrippen van de wereld waar we in geboren zijn. Door middel van onze woorden gaan we ons aanpassen. Woordenloos zijn is een waarde die niet te onderschatten is. Daar komen we wellicht weer bij onze authentieke gevoelens uit. Misschien ligt de beste oplossing van het probleem van wie je bent erin, het zo eenvoudig mogelijk te benaderen. Je bent er. Dat is een feit. Meer hoef je niet te weten. Daaruit volgt de rest.

respect is als een beschermende laag

In respect heeft alles zijn plek in het geheel. Respect is een vorm van liefde, het hele energieniveau verhoogt zich. Je wordt minder kwetsbaar voor grofheid. Vanuit je respect voor de ander kun je makkelijker optreden naar die ander toe, kun je aangeven wat je wel of niet wil, zonder negatieve reacties op te roepen. Het respect is de beschermende laag. Je blijft vriendelijk en respectvol naar de ander, maar niet minder beslist. Het bewustzijn van de heiligheid van jouw ruimte en die van de ander, maakt je bewust van de grenzen die er zijn en die je aan mag geven. Iemand die letterlijk te dicht bij je komt mag je best vragen om je a.u.b. iets meer ruimte te geven. Het respect dat je hebt voor je eigen ruimte verwacht je ook van een ander (en omgekeerd). Voor velen, met name vrouwen, of heel gevoelige mensen is dit een groeiproces. Respectvol met jezelf omgaan is iets dat je moet leren. Velen van ons hebben dit niet geleerd en hebben ook geen goede voorbeelden hiervan gehad.

Eigenwaarde, respect voor jezelf en een krachtig energieveld

Zelfrespect of eigenwaarde en een krachtig helder energieveld gaan hand in hand. De beschermende laag die je omringt heeft weinig nut als je zelf van binnenuit vreet aan je energieveld door vaak onbewuste zelfkritiek of zelfhaat. Het is een bewustwordingsproces dit om te buigen. Respect voor de schepping begint bij respect voor jezelf. Niemand is perfect, we maken allemaal fouten. Te hoge eisen stellen aan jezelf is afbrekend voor je gevoel van eigenwaarde. Als je je eigen Heilige Ruimte van binnenuit afbreekt, word je vatbaar voor misbruik door anderen. Er zitten zwakke plekken in je systeem. De ander kan een beroep op je schuldgevoel doen. De ander kan je vleien en manipuleren. Blijf alert op wat je voelt. Gebruik je intuïtie, die je aangeeft wat wel of niet goed voelt. Naarmate je meer gehoor daaraan geeft, wordt je intuïtie sterker, als je er geen gehoor aan geeft, wordt dit kanaal zwakker.

Grenzen en respect

Hou je eigen grenzen in de gaten. Degene die die grenzen overtreedt ben je vaak zelf. Mensen die te graag iets voor een ander willen betekenen, kunnen door die wens hun energie te veel voor de ander inzetten; de juiste balans is: 51% voor jou en 49% voor de ander.

Blijf bewust. Als een ander je vertrouwen beschaamd heeft, maar hij of zij heeft er spijt van en je hebt de ander vergeven, is het wel zo handig om er niet vanuit te gaan dat de ander nu veranderd is. Let op. Eén of twee kansen geven, maar niet steeds opnieuw.
Blijf je eigen beste vriend(in). Te goed van vertrouwen zijn is naïef. Wat jij nooit zou doen, bijvoorbeeld de geheimen prijsgeven die je in vertrouwen en wederzijds respect verteld zijn, dat doet een ander misschien wel; zelfs al was het niet met kwade opzet, maar door onoplettendheid en loslippigheid.

Weet wie je vertrouwt, maar wees zelf ook te vertrouwen. Dit kun je ook verstaan in de zin van dat jij voor jezelf betrouwbaar bent, je staat voor wat belangrijk is voor jou en je brengt jezelf niet in moeilijke omstandigheden, terwijl je beter kunt weten. Het is zoals altijd weer een groeiproces, dus geef jezelf niet op je kop als je jezelf teleurgesteld hebt.

Kom je in een ruzieachtige situatie, dan kun je kiezen voor gevoelens van compassie voor de ander, in combinatie met de bewuste intentie om geen kwaad te doen, dan heeft de persoon die zich misdraagt niet de noodzaak zichzelf te verdedigen.

Negatieve energie?

In onze dualistische wereld praten we over positief en negatief, goed en kwaad. We oordelen, ook al heeft een oordeel vaak weinig zin. Het waarnemen van wat er is, in een neutrale opstelling zonder oordeel, zoals dat in meditatie beoefend wordt, is in de praktijk niet zo makkelijk te realiseren. Het is echter de sleutel tot het leven in zijn volheid. Vrij van oordeel is men beter in staat te zien wat er is en adequaat en ongeconditioneerd te reageren.

Het lekken van energie

Je tijd en kracht besteden aan negatieve gevoelens en gedachten of handelingen kun je beschouwen als het lekken van energie. Je doelen stellen waar je hart niet ligt, kost bakken energie. De balans ligt hem in het stoppen van je energie in activiteiten waar je ook weer energie uithaalt.

Angst

De angst die men kan voelen voor wat als negatief en duister beleefd wordt, kan als een uitnodiging werken voor precies die energie om in je leven te komen. Dit kun je als een leerproces beschouwen, de bedoeling is je angst kwijt te raken. Het heeft te maken met je oordeel over wat negatief is; je oordelen komen altijd weer bij je terug. De bedoeling is te beseffen en te accepteren dat alles uit licht en donker bestaat.

Stagnerende energie

Gevoelens van depressie en moeheid zijn vaak een teken dat we onze eigen grenzen niet hebben gerespecteerd. Toegeven aan deze gevoelens is noodzakelijk om weer in balans te komen. Rust nemen creëert ruimte voor je lichaam en je emoties om zich te herstellen. Een goede huilbui doet soms wonderen, of een wandeling in de natuur, of een combinatie van de twee. Wees niet bang voor wat je voelt. Van de inspanning van het tegenhouden wat je niet voelen wil, word je moe en je energie stagneert.

Je Heilige Ruimte versterken

Al wat positief is werkt versterkend. Positieve gedachten en gevoelens kun je zelf scheppen. Als je je aandacht richt op wat mooi is in jezelf en in je omgeving, dan versterk je je krachtveld en je grenzen en negatieve invloeden hebben minder kans om binnen te komen. Liefdevol denken aan je grootste vijand maakt dat hij je niet of minder kan raken met zijn negativiteit. Elke dag het gevoel van liefde in je hart voelen, voor een minuut of een paar minuten, versterkt je.

Gebruik al je vermogens

Elk mens is geboren met een arsenaal aan vermogens. Gaandeweg raken we het contact met een groot deel ervan kwijt. In situaties van nood, levensbedreigende situaties bijvoorbeeld, maken we gebruik van vermogens waarvan we niet wisten dat we ze hadden. We hebben veel meer waarnemingsvermogens dan de bekende vijf zintuigen. In de traditie van de Southern Seers worden 357 perceptiesensoren of bewustzijnskanalen genoemd. Open jezelf voor de mogelijkheid dat je weet wat je rationeel niet kunt weten. Luister naar de stem van je intuïtie, je goede raadgever.

Geef uitdrukking aan jouw energie, aan wat er in je leeft

We zijn eindeloos veel creatiever dan we denken. Wat in ons leeft wil uitgedrukt worden, het is de energie van het leven zelf. Het hoort bij de natuur, bij de schepselen in de natuur om zich te manifesteren. Het hoeft niet door grootse kunstwerken, of grote gebaren of woorden. Het hoeft niet opvallend te zijn, maar geef acht op wat zich in je aandient en naar buiten wil. Zo versterk je wie je bent en je uitstraling.

Humor maakt negatieve energie positief

In het dagelijks leven kunnen we onderhevig zijn aan de negatieve intenties van anderen. Een van de beste manieren om hiermee om te gaan is humor. Daarmee geef je aan het contact of de situatie een draai, waardoor je a.h.w. onkwetsbaar wordt en de ander wordt op het verkeerde been gezet. Lachen helpt. Op alle niveaus, fysiek, mentaal en emotioneel worden we sterker. Humor is een van je meest krachtige bondgenoten in de kunst van het leven. Humor is je meest sympathieke grensbewaker.

Intentie

Je kunt voor jezelf duidelijk formuleren wat je wel of niet wil beleven of toelaten binnen jouw grenzen.

Meditatie, voel je eigen ruimte

Stil zitten en voelen dat je deze ruimte inneemt. Aandacht bij je ademhaling. Gaandeweg voel je je eigen ruimte en kom je erin tot rust. Gedachten zijn slechts wolken die voorbij gaan. Je hecht er niet aan, je hebt er geen oordeel over. Je keert terug bij zitten en het voelen van je (innerlijke) ruimte.

Voeding is de energie van de natuur

Voeding is je energiebron en versterkt je, op tijd iets eten helpt op dat moment, maar teveel eten kost energie en maakt je energieveld zwakker. Frisse lucht en de vrije natuur bieden veel voeding op meerdere niveaus. In de natuur versterk je op natuurlijke wijze je energieveld.

Bezittingen als onderdeel van de Heilige Ruimte

Het meest concrete voorbeeld van de Heilige Ruimte is het huis waar je woont, jouw kamer, jouw plek. Het was bij de indianen gebruikelijk dat men niet zonder toestemming van de bewoner zijn ruimte betrad. Ook keek men niet stiekem naar binnen als dat mogelijk was. De privacy werd zeer belangrijk geacht en gerespecteerd.

Alle bezittingen van een persoon behoren tot zijn Heilige Ruimte, zijn auto, kleding, zijn dagelijkse gebruiksvoorwerpen; met al deze zaken werd met respect omgegaan; ze zouden nooit zonder toestemming gebruikt worden en al evenmin onvoorzichtig behandeld.

Relaties en ruimte

Het gebied waar respect voor ieders Heilige Ruimte van essentieel belang is, is dat van de relaties, hetzij liefdesrelaties, vriendschappen, ouder-kind relaties, werkrelaties. Aandacht is het eerste dat nodig is. Door aandacht overtreed je niet zo gauw grenzen waarvan je je misschien niet bewust was dat ze er waren. Het zijn vaak kleine (lichaams)signalen die de goede observeerder of verstaander weet te interpreteren. Pas in een later stadium worden de signalen woorden en in nog een later stadium zinnen, het komt vaak voor dat de irritatie dan al toegeslagen heeft. We zijn nog niet zo ver dat we altijd rustig en bijtijds aan kunnen geven dat hier een grens in het geding is.

Het inleveren van kostbare ruimte

In (liefdes)relaties levert vaak een van de twee personen het meeste in, meestal denk je dat je dat zelf bent en misschien werkt het ook wel zo; je geeft iets meer dan je zou denken te moeten doen; want je beseft niet altijd hoeveel de ander inlevert. Maar lever niet teveel in, juist als je als zelfstandig persoon opereert blijf je waardevol en interessant voor de ander. Je maakt je eigen keuzen, ook al is het voor de ander niet altijd begrijpelijk of wenselijk. Juist in een relatie mag je verwachten dat de ander jouw Heilige Ruimte respecteert, net zoals jij moeite doet om te begrijpen waar de ruimte, zoals de ander hem nodig heeft om zijn leven vorm te geven, hem in zit.

Soms worden geliefden en familieleden gevoeld als a.h.w. behorend tot de eigen Heilige Ruimte. Ze zijn ons zoveel waard. Maar dit kan zeer misleidend zijn. Met de beste bedoelingen kun je de ruimte van de ander domineren. De ander weet zelf het beste wat goed is voor hem of haar. Ook heeft ieder recht op zijn eigen fouten, dat is het leerproces. Het is moeilijk hier vanaf te blijven.
Ongevraagd advies, hoe goed bedoeld ook, kan beschouwd worden als een invasie in de Heilige Ruimte van een ander.

Vreemde energieën

Vooral gevoelige mensen nemen energieën uit hun omgeving op. Het is belangrijk om je hier bewust van te zijn. Het is nodig om te leren onderscheiden wat voelt als van jou en wat vreemd is. Je neemt die energieën op, welke lijken op die van jou, maar het niet zijn. Daar kun je niks mee, het maakt moe en geeft een vervreemd gevoel. Je kunt jezelf erdoor kwijt raken. Daarom is het regelmatig alleen zijn, elke dag een tijdje, noodzakelijk om weer terug te keren bij jezelf en jezelf beter te leren kennen. Als je alleen bent kun je weer terugkomen in jouw eigen krachtveld, je laadt je op bij jezelf en wat niet bij je hoort valt weg.

Je kunt ook collectieve energieën opnemen. Bijvoorbeeld collectieve pijn. Dit kan gebeuren door geraakt te worden door beelden op het Journaal. Ieder is aangesloten op collectieve energieën, het is belangrijk om je er bewust van te zijn dat dit een feit is. Op welke krachtvelden je aangesloten bent, heeft te maken met wat er in jou leeft, waar jij affiniteit mee hebt. We zijn aangesloten op verschillende kanalen. Het is net als met een radio, waar stem je je op af?

Lees verder

© 2014 - 2024 Sofiaroc, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het zien van aura'sHet zien van aura'sAura’s zijn energievelden van het lichaam, de geest en de ziel. Ze zijn voor iedereen verschillend en bepalen samen het…
Ons leven terug in evenwicht: Polyenergetische therapieOns leven terug in evenwicht: Polyenergetische therapieVoorkomen is beter dan genezen. Steeds meer landgenoten komen daarbij tot het besef dat preventie erg belangrijk is, en…
Law of attraction - OnderbouwingDe law of attraction heeft sinds het uitkomen van het boek de "secret" meer en meer volgelingen en docenten gekregen. Ma…
Aura readings en aura healingAura readings en aura healingVia populaire televisieprogramma's komen we steeds vaker in aanraking met de paranormale wereld. Paranormaal genezen wor…

Gelukkiger leven met een bucket listGelukkiger leven met een bucket listIedereen wil het: gelukkig zijn. Maar hoe word je nou gelukkig? Dit kan onder andere door het maken en gebruiken van een…
Een oefening in waarnemenEen oefening in waarnemenJe ogen zien meer dan je denkt. Het is zoveel informatie, dat je die niet bewust kunt verwerken. Gelukkig wordt een groo…
Bronnen en referenties
  • Jamie Sams. Dancing the Dream. The seven sacred paths of human transformation.
Sofiaroc (77 artikelen)
Laatste update: 18-12-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Leven
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.