10 manieren om je frequenties te verhogen

Wist je dat je spiritueel aan het ontwaken bent? Je bent op reis naar de vijfde dimensie. Het is hiervoor belangrijk om in contact te staan met de natuurlijke frequentie van de aarde, zodat je makkelijk deze transitie kan meemaken. Wat zijn frequenties? En wat is de beste manier om je frequenties te verhogen?

Wat is frequentie?

Geluid is een golf die door de lucht beweegt. Een golf heeft een hoogste punt, laagste punt en een bepaalde lengte. De afstand tussen het hoogste punt en de evenwichtsstand van de golf wordt ‘amplitude’ genoemd. De beweging die een golf maakt van dal naar piek en weer naar dal heet ‘trilling’. Het aantal trillingen per seconde heet ‘frequentie’, uitgedrukt in Hertz. Energie is frequentie, alleen bestaat verschillende energie uit diverse frequenties. Zo heeft bijvoorbeeld een hamburger een lagere frequentie dan fruit. Dat betekent dat de amplitude kleiner is. In deze 3D realiteit in een lichaam nemen wij beperkt frequenties waar. Zo kunnen wij tussen de 20 en 20.000 Hertz (Hz) waarnemen, terwijl sommige dieren veel hogere frequenties kunnen waarnemen. De reden dat wij beperkt frequenties kunnen waarnemen heeft te maken met dat wij zelf op een lagere frequentie deze realiteit ervaren. Zo nemen wij de realiteit waar door middel van ons 5 zintuigen die een beperkt bereik hebben.


Wat is realiteit?

In de klassieke natuurkunde van Newton werd gedacht dat materie uit massieve deeltjes (atomen) bestaat. Deze atomen bleken zich volgens objectieve wetmatigheden te bewegen binnen ruimte en tijd. Totdat begin 20ste eeuw de Deense natuurkundige Niels Bohr een baanbrekende bijdrage leverde aan het begrip van de atomaire structuur en kwantummechanica.Door naar deeltjes te kijken op subatomair niveau kwam hij tot de ontdekking dat de realiteit zoals wij deze waarnemen misschien wel een illusie is.

Wat is kwantummechanica?

De relativiteitstheorie beschrijft de realiteit op macroscopisch niveau en de kwantumtheorie juist op microscopisch niveau. Het zoomt in op de wereld van atomen en subatomaire deeltjes.


Je creëert materie met je bewustzijn.

Einstein zei dat niets zich kan verplaatsen met een snelheid groter dan die van het licht, maar Niels Bohr was een van de eerste wetenschappers die kon aantonen dat atomen non-localiseerbaar zijn. Atomen kunnen tegelijkertijd op verschillende plekken zijn. Bovendien kunnen subatomaire deeltjes die zich niet op dezelfde plek bevinden,gelijktijdig met elkaar communiceren. Bohrs theorie kwam niet overeen met de relativiteitstheorie van Einstein. Wanttijd en ruimte zijn geen vaststaande elementen, maar een onderdeel binnen een verweven spectrum van het geheel.De vraag is nu wat er voor zorgt dat je materie kan registreren binnen deze 3d realiteit.De waarneming zorgt ervoor dat de trillingen omgezet worden in deeltjes zodat jij bijvoorbeeld een fiets of stoel kan zien. Met andere woorden: je creëert materie met je bewustzijn.

De realiteit is een holografische weergave van ons bewustzijn

Wat is precies een hologram? Een hologram is een 3D-projectie van een object dat in de ruimte beweegt. Er wordt van projectietechnologie een ruimtelijk voorwerp weergegeven, met diepte, lengte en breedte die jij kunt waarnemen, bijvoorbeeld een hologram van een persoon in een winkelruimte. Wat is de reden dat wij in een holografisch universum leven? Uit onderzoek is gebleken dat er overal om ons heen frequentiegolven door elkaar heen bewegen. Pas op het moment dat de waarneming erbij komt, veranderen deze golven in deeltjes en spreek je van materie. Omdat wij deze realiteit niet 2d maar 3d waarnemen, kun je spreken van een holografisch universum. Je kunt het brein beschouwen als een hologram uitgevouwen in een holografisch universum, zodat je deze 3d realiteit kunt ervaren.


Alles is energie

Als we op subatomair niveau gaan kijken naar lucht komen we tot de ontdekking dat de afstand tussen sterren, melkwegstelsels, planeten, atomen en alle omvang in de atomen wat ook voor 99,999% uit ruimte bestaat niet leeg is. Het is oneindig dicht, het zit vol met onzichtbare energie. Een voorbeeld hiervan is dat overal om je heen micro- en radiogolven zijn. Deze golven staan in oneindige verbintenis met elkaar en zijn voortdurend in beweging. Je kunt ze niet fysiek waarnemen, maar als je een radio erbij zou pakken en die aanzet word je je bewust van de aanwezigheid van deze golven om je heen. We kijken naar ruimte in het universum en denken dat het leeg is. Maar in de ruimte zit de bron van alle creatie. Dit is het medium wat alles met elkaar verbindt.

Wij zijn de bron van alle creatie

Wij zijn allemaal een energievorm. De verschijningsvorm wordt echter niet alleen een holografische projectie van onze gedachten genoemd. Door de constante beweging van alle frequentiegolven die in voortdurende verbinding staan met elkaar, wordt er ook wel gesproken van een ‘Holomovement’ in plaats van holografische projectie.Als je moleculen op subatomair niveau onderzoekt, kom je tot de volgende bevinding:
Neem als voorbeeld een vissenkom met daarin een vis. Stel dat je nog nooit een vis en een vissenkom hebt gezien. Je hebt dus geen kennis of referentiekader van dit gegeven. Net zoals mensen dit niet van de realiteit van subatomen hadden. Je plaatst er vervolgens twee camera’s op. Een van de voorkant en de ander aan de rechterkant van de vissenkom. Dan zul je in eerste instantie denken dat het twee verschillende vissen zijn die zich anders bewegen. Als je langer kijkt naar de vissen zal je een correlatie zien tussen de beide vissen en hun omgeving. Nadat je de beide beelden nog langer hebt bekeken, kom je erachter dat de twee vissen exacte dezelfde vis is, alleen de verschijningsvorm is anders. Ditzelfde principe kun je hanteren voor de wereld zoals jij deze ervaart. Wij zijn in essentie de bron van alle creatie, het bewustzijn zorgt ervoor dat we diverse verschijningsvormen waarnemen. Jezelf als mens, de vis als dier en de kom als glas. De reden dat we alles anders waarnemen is dat alles een andere frequentie heeft.  

De natuurlijke frequentie van de aarde

Zelfs de aarde heeft een natuurlijke frequentie.De dikte van onze aardkorst, gemeten vanaf de evenaar is ongeveer 1300 km. Het centrum van onze zwaartekracht begint op de helft 650 kilometer vanaf de aardoppervlak.Professor W.O Schumann, van de Universiteit van München ontdekte in 1953 dat de holte van de aarde specifieke pulsaties afgeven. Namelijk die van 7.83 Hz.
Toen Schumann zijn resultaten publiceerde in het magazine “Technische Natuurkunde” legde Dr. Ankermeuller meteen de link tussen de frequentie van de aarde en het ritme van de hersens. Uit zijn onderzoek bleek dat, als de hersens in een omgeving zijn waar ze niet blootgesteld worden aan elektromagnetische straling, ze exact dezelfde pulsatie hadden als de aarde. Hij benaderde Schumann en vroeg of hij hier verder onderzoek naar kon doen. Dr. Wolfgang Ludwig heeft later veel doorlichting gedaan naar dit fenomeen. Hij wilde graag weten wat de meest gezonde frequentie was om in te leven. Hij kwam er al snel achter dat er zaken waren waarmee de natuurlijke frequentie van de aarde verstoord raakten. Zoals: computers, mobiele telefoons, digitale apparatuur, radiogolven en licht. Dit kunnen we niet zien met het blote oog, maar is wel te merken aan stress, vermoeidheid, hoofdpijn en chagrijnig zijn. Het omgekeerde was het geval wanneer mensen alleen maar in een omgeving waren met de natuurlijke frequentie van (op dat moment 7.83 HZ) De klachten verdwenen en ze resoneerden weer op dezelfde frequentie als die van de aarde.Zo werd er een direct verband gevonden tussen de gezondheid van mensen en de omgevingsfrequentie waarin ze leefden. Na 1980 werd geleidelijk aan de natuurlijke frequentie van de aarde hoger, tussen de 12 en 13 HZ. Deze metingen zijn niet altijd precies gelijk: er zitten kleine schommelingen in, vandaar dat de hoogte per dag kan verschillen. De reden voor deze frequentie stijging komt omdat we eind 2012 het astrologisch Aquariustijdperk zijn binnengekomen en we collectief aan het ontwaken zijn. We maken een transitie mee van de derde dimensie naar de vijfde dimensie. Dit houdt in dat hoe meer jij je afstemt op de natuurlijke frequentie van de aarde, en je niet blootgesteld wordt aan bijvoorbeeld, elektromagnetische stralingen of negativiteit des te makkelijker jouw hersengolven in balans komen met de natuurlijke frequentie van de aarde. Het wordt hierdoor makkelijker om mee te gaan in deze transitie.

Met frequentie verander je jouw realiteit

Emoto is een van de eerste onderzoekers die aan de slag ging met het gegeven dat je met frequentie jouw realiteit kan veranderen. Hij gebruikte voor zijn onderzoek water in de meest zuiverste vorm. Zijn onderzoeksgroep reisde hiervoor af naar meren en rivieren die ver buiten de stad lagen, zodat het water onaangetast was.
Op vier manieren onderzocht hij de kracht van frequentie op water:
 • Tekst op de fles water plakken zoals: liefde, dankbaarheid, vreugde
 • Foto’s laten zien aan water
 • Muziek afspelen voor het water
 • Bidden
Vervolgens werd het water tot -5 graden bevroren. Na een paar dagen ontstonden er prachtige geometrische figuren in het water die onder een microscoop goed te zien waren. Ons lichaam bestaat ongeveer voor 80% uit water. De vraag is dan: als frequentie zoals klank, woorden en gedachten dit met water kunnen doen, wat kunnen ze dan wel niet met ons lichaam doen?

10 manieren om je frequentie te verhogen

Zoals de Schumann resonantie al heeft aangetoond, is het van essentieel belang om in balans te zijn met Moeder Aarde. Hoe meer je in samenhang leeft met de natuur, hoe makkelijker jij je frequenties kan verhogen. Je leeft hierdoor in harmonie, ervaart liefde en merkt dat alles zich sneller manifesteert. Er zijn verschillende manieren om je frequenties te verhogen:

Eet gezond

Het spreekwoord zegt het al: ‘Je bent wat je eet’. Als je dieren opeet die op gruwelijke wijze zijn vermoord, komt deze energie in jouw lichaam en verlaagt het je frequentie. Het is daarom raadzaam om geen dieren te eten. Voeding die je frequentie verhoogt is licht verteerbaar zoals: groente, fruit en noten. Drink gedestilleerd water, dat reinigt je lichaam en zorgt ervoor dat je in contact komt met het natuurelement water. Je bent hierdoor meer in contact met Moeder Aarde, wat op zijn beurt je frequentie verhoogt.

Maak contact met de natuur

Maak lange mooie natuurwandelingen met je schoenen uit, waarbij je helemaal in het moment bent. Ga op de grond liggen en vraag de wezens die in de inner earth leven, ook wel Aghartians genoemd, om jouw lichaam te reinigen en te vullen met blauwe sprankelende energie. Visualiseer witte glinsterende energie vanuit de aarde die jouw DNA activeert. Observeer de planten de bloemen en geniet van hun schoonheid.

Mediteer

Meditatie is een van de krachtigste manieren om direct je frequentie te verhogen. Op deze manier herstel je jouw contact met jouw hogere zelf ook wel universum genoemd. Je weet hierdoor beter welke beslissingen je kunt nemen. Je voelt een innerlijk vertrouwen en begrijpt dat er een goddelijke intelligentie is die jouw helpt door deze 3D ‘holomovement’ bovendien activeer je hierdoor het derde oog. Dat direct een portal is naar de vijfde dimensie.

Uit je creatief

Door je creatief te uiten open jij verschillende chakra’s zoals kruin-chakra, het derde oog, je keel chakra, hartchakra en je tweede chakra, ook wel sacrale chakra genoemd. Jij bent het medium van goddelijke inspiratie, speel ermee en voel wat het met je doet. Schrijf, zing, schilder, dans. Voel wat je gelukkig maakt en schijn als een zon op deze planeet met jouw talenten.

Voel en uit liefdevolle gedachten

Alle gedachten die gebaseerd zijn op angst verlagen jouw frequenties. Daarentegen zijn alle gedachten die vanuit liefde komen frequentieverhogend. Het is daarom raadzaam om al jouw positieve gedachten te uiten. Zoals: Wat een heerlijke maaltijd, wat een fantastisch leven hebben we toch, zo een mooie plek heb ik nog nooit gezien, de liefde die ik nu voel voor alles en iedereen is niet in woorden uit te drukken. Heb je daarentegen een negatieve gedachte is het essentieel om deze meteen te wissen, zodat deze zich niet zal manifesteren. Je kunt dan zeggen ‘cancel en delete’. Bovendien zullen andere frequentie verhogende activiteiten er voor zorgen dat je steeds meer positieve gedachten krijgt.

Oordeel niet

Ieder oordeel die jij hebt over iemand anders, is in essentie een oordeel over jezelf. De wereld is immers niets meer dan een holografische weergave. Vaak is die persoon of situatie waar jij je aan stoort een uitvergroot beeld oftewel een karikatuur, van iets wat jij vervelend vindt aan jezelf. Durf je dit aan te nemen en te onderzoeken bij jezelf? Dan zul je als snel merken dat het probleem zich helemaal oplost. Een andere goede manier om van oordelen af te komen is om thuis af te spreken, dat iedere keer als je een mening hebt over iets of iemand, je partner dan zegt ‘appel’. Zo train je jezelf om helemaal geen oordeel te hebben. Door liefdevol en zonder oordeel naar de wereld en mensen te kijken, verhoog je jouw frequentie enorm. Je wordt dan wie je in essentie bent, en dat is ‘pure liefde’.

Luister frequentie verhogende muziek

Klanken hebben grote invloed op onze bewustzijnstoestand. Zo kunnen lage klanken zoals: house en techno muziek, onze frequentie enorm verlagen. Daarentegen kan muziek met hoge klanken onze frequenties enorm verhogen. Het is daarom raadzaam om een klankschaal healing sessie te volgen of naar een harpconcert te gaan. Anders is het ook nog effectief om reiki healing Music te luisteren.

Onderneem frequentie verhogende activiteiten

Een voorbeeld hiervan is Yoga, mindfulness, sjamanistische meditatie en praten met je engelen. Daarnaast zijn chakra healings heel effectief. Dit zijn visualisaties waarbij je denkt aan een lichtstroom die van de aarde door je chakra’s gaat door tot diep in het universum. Daarbij visualiseer je dat het licht door iedere chakra heen stroom en als het ware aanzet als een vuurtje. Hierdoor reinig je je chakra’s en voel je je vitaal en energiek. Als je dit dagelijks 5 minuten doet (het kan ook in je bed) zal je merken dat je energie niveau enorm zal toenemen.

Uit je dankbaarheid

Dankbaarheid is een hele krachtige energie, met een hoge trilling. waar het universum ook direct op reageert. Door je dankbaarheid te uiten, zul je meer van dezelfde positieve ervaringen aantrekken. Omdat je dezelfde frequentie energetisch als een stofzuiger naar je toe trekt. Je kunt bijvoorbeeld het universum danken voor iedere mooie dag die je meemaakt, het lekkere eten, een warm bed, lieve mensen en een gezond leven.

Help andere mensen vanuit liefde

Door andere mensen te helpen, baad je in een constant bad vol liefde dat direct je frequentie verhoogt. Je deelt de liefde die je voelt met andere mensen, die in essentie jijzelf bent. Hierdoor zul je zelf ook meer liefdevolle ervaringen meemaken. Omdat de wet van karma zegt, dat alles wat jij doet voor een ander weer terugkeert bij jou zelf. Dit komt omdat het universum constant energieën aan het balanceren is. Zo komt de positieve energie die jij aan een ander geeft, op een andere manier weer terug als ervaring in je eigen leven.

Tot slot

Mensen hebben een DNA van 12 strengen waarvan 2 actief zijn. Door het verhogen van je frequenties activeer je al je DNA strengen. Je zal hierdoor merken dat je steeds meer vanuit liefde denkt en handelt. Je kan makkelijker loslaten en komt af van oude negatieve patronen. Daarnaast zul je meer rust en vrede voelen, beter kunnen luisteren, meer focus hebben. Je maakt meer bewuste keuzes die ten goede komen van jezelf maar ook van andere mensen en de hele planeet.Zoals: biologisch eten, minder plastic en textiel consumeren, zuiniger doen met water en meer delen. Bovendien kunnen dromen zich sneller manifesteren. Je krijgt allemaal geniale ingevingen en in rap tempo neemt synchroniciteit toe. Je wordt nu meester van je gedachten en de holografische projectie wordt een groot, fantastisch feest, waarin iedereen in liefde en harmonie met elkaar leeft.

Lees verder

© 2015 - 2024 Ascension, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Absolute en relatieve frequentiesAbsolute en relatieve frequentiesAbsolute en relatieve frequenties, wat is dat? Daar horen enige formules bij hoe je dat het beste kan berekenen. Daarnas…
Muziektonen, frequenties, stemming, flageoletten,Muziektonen, frequenties, stemming, flageoletten,De toonhoogte van een muzieknoot wordt bepaald door de frequentie. Dit is het aantal trillingen per seconde. Hoe hoger d…
Digitale Reverb: wat is het en hoe werkt het?Digitale Reverb: wat is het en hoe werkt het?Reverb is een van de meest gebruikte filter-effecten bij het produceren van elektronische muziek. Iedere DAW (Digital Au…
Betekent een regenboog het einde van een storm?Betekent een regenboog het einde van een storm?Een regenboog heeft iedereen ondertussen wel een keer mogen aanschouwen. Het verschijnt hoog aan de horizon en kan soms…

Yogahoudingen – upavistha konasana (zittende hoekhouding)Yogahoudingen – upavistha konasana (zittende hoekhouding)In upavistha konasana vormen de benen een extreem wijde hoek tijdens de voorwaartse buiging. De 'zittende hoekhouding' s…
Achtervolgd worden in een droomAchtervolgd worden in een droomIedereen is ooit wel eens wakker geworden met de daver op het lijf, badend in het zwetend door die vreselijke nachtmerri…
Bronnen en referenties
 • http://www.collective-evolution.com/2014/09/27/this-is-the-world-of-quantum-physics-nothing-is-solid-and-everything-is-energy/
 • http://altered-states.net/barry/newsletter463/
 • http://www.one-mind-one-energy.com/Law-of-vibration.html
 • http://www.answers.com/Q/Is_frequency_the_same_as_energy
 • http://www.schumannresonator.com/
 • http://www.transformation-for-you.com/schumann-resonantie/
 • Boek: the holograpic Universe van Michael Talbot
 • https://sites.google.com/site/hetnieuwedenken/kwantumwerkelijkheid
 • https://www.shoppingtomorrow.nl/Product_Visualisatie_%282014%29/Creatie/Holografie
Ascension (19 artikelen)
Laatste update: 10-08-2015
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Bronnen en referenties: 9
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.