Telekinese - "het laten bewegen van voorwerpen"

Een van de geheimzinnigste verschijnselen van de grenswetenschappen is de telekinese: het ermogen van bepaalde mensen om met mentale kracht en concentratie voorwerpen te laten bewegen, te veranderen of zelfs te laten zweven. Hoewel dit vermogen waarschijnlijk in iedereen sluimert, lukt het maar weinig mensen om deze oerkracht van de menselijke geest op te wekken.

Een geheimzinnig vermogen

Eens mens die in staat is tot tele- of psychokinese (het gaat om twee woorden voor hetzelfde fenomeen), maakt gebruik van een energie die ons nog onbekend is. Onderzoekers vermoeden dat al diegenen die deze geheimzinnige vaardigheid beheersen een bepaalde wisselwerking teweegbrengen tussen hun eigen energie en die van het te bewegen voorwerp.

Een subcategorie is de macrotelekinese, waarbij voorwerpen zichtbaar vervormd worden: iets waar bijvoorbeeld Uri Geller om bekendstaat. In deze categorie vallen ook verschijnselen van klopgeesten en spoken. Verwante uitingen en verschijnselen zijn de verandering van data in het verleden (retrokinese), het aanwakkeren van vuur door geestkracht (pyrokinese), het veranderen van water in ijs (cryokinese) en het beïnvloeden van lucht (earokinese).

De dobbelsteen en andere experimenten

In 1934 ontmoette psi-onderzoeker Joseph Banks Rhine een man die beweerde dat hij kon bepalen welke aantal ogen met een dobbelsteen zou worden gegooid. Rhine deed daarna een reeks proeven waarin proefpersonen dobbelstenen moesten werpen, waarop de wetenschapper een statistische analyse had toegepast. De door hem geteste personen en groepen wierpen heel vaak meer ogen dan de vooraf bepaalde statistische waarschijnlijkheid. Rhine trok daaruit de conclusie dat de personen de val van de dobbelsteen konden beïnvloeden.

In andere experimenten moest worden aangetoond hoe personen door de kracht van hun geest waterdruppels lieten afbuigen. William Cox (voormalig assistent van Rhine) en dr. Werner Bonin onderzochten dit verschijnsel en kwamen tot verbazingwekkende resultaten. Bonin verklaarde echter dat men de ware oorzaak van telekinetische verschijnselen niet kende en dat men ze ook niet wetenschappelijk kon verklaren. Daarom rekent men telekinese vaak tot de categorie klopgeestverschijnselen, want ook daarvan zegt men dat voorwerpen letterlijk 'door een geesteshand' worden bewogen.

Twijfel aan telekinese

Sinds de 18e eeuw heeft men steeds weer telekinetische experimenten gedaan om de verschijnselen wetenschappelijk te bewijzen. Ook glas- en servieswerk hoorden tot het proefterrein. Voor een deel toonden de resultaten duidelijk aan dat sommige mensen in staat zijn niet-levende voorwerpen te manipuleren. In die tijd was men verrukt van paranormale of bovennatuurlijk verschijnselen. De verlichting als filosofische beweging was daar grotendeels voor verantwoordelijk. Men wilde wetenschappelijk, sociale en morele parameters opnieuw definiëren en zich afzetten tegen religieus bijgeloof en algemenen onwetendheid.

Helaas is er juist op het gebied van de telekinese enorm veel zwendel ontdekt van het soort dat door goochelaars vaak in het variété wordt gepresenteerd. Daarom is het bestaan van telekinese omstreden. Critici van parapsychologie wijzen er steeds op dat een echt - en daarmee herhaalbaar - bewijs ontbreekt. Bovendien zeggen de critici dat de bewogen voorwerpen kleiner worden naarmate de precisie van de meetinstrumenten toeneemt.

Test jezelf

Oefening 1:

  • Vet een naald in met boter, leg deze dan in een glas met water. De naald zal nu blijven drijven. Probeer nu zonder het glas verder aan te raken om de naald een draaiende beweging te laten maken.
Het zal je natuurlijk niet in 1 keer lukken, maar waarschijnlijk na een paar keer proberen zal het toch lukken

Oefening 2:

  • Steek een kaars aan, en probeer de vlam te laten bewegen zonder te blazen.
Zorg er wel voor dat er weinig toch is in de kamer, anders is het resultaat niet waar te nemen.

Oefening 3:

  • Vouw van een stuk papier een piramide, bevestig aan de punt van de piramide een touwtje waaraan de piramide wordt opgehangen. Probeer nu met uw telekinetische krachten de piramide te laten draaien.
Dit is een van de bekendste manieren om te testen of u telekinetische krachten bezit.
© 2007 - 2024 Wvandemosselaar, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Parergische verschijnselenDe parergische verschijnselen vormen een deelgebied van de parapsychologie. Het gaat om de verschijnselen, waarbij het f…
Mentalisme is de kracht van illusieMentalisme is de kracht van illusieWat is een mentalist en waarom zijn we zo gefascineerd? Want dat we gefascineerd zijn staat vast. Paranormale krachten,…
Telekinese: kan ik dat ook?Telekinese: kan ik dat ook?Als je bij dit artikel bent gekomen weet je vast al wel wat telekinese is. Simpel gezegd is het de mogelijkheid om voorw…
Wat is parapsychologie?Wat is parapsychologie?Het woord parapsychologie is samengesteld uit het Griekse voorzetsel para (dat 'naast' of 'bij' betekent) en het woord p…

Spoken en Klopgeesten - 'fantasie of realiteit'Klopgeesten maken zich kenbaar door klopgeluiden, het laten bewegen van voorwerpen en statische ontlading. Naar men zegt…
Voorschouw - "de toekomst zien en voorspellen"Voorschouw - ook wel precognitie - is in parapsychologische termen de gave om door bovenzintuiglijke waarneming gebeurte…
Wvandemosselaar (82 artikelen)
Laatste update: 30-09-2007
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.