Een nier van een levende donor - Niertransplantatie

Een nier van een levende donor is eigenlijk veel beter dan een nier van een overleden donor. Een direct familielid kan zijn nier afstaan. Dit wordt relatietransplantatie genoemd. De nier van een levende donor is in een betere conditie dan de nier van een overleden donor. De weefseltypering van de donor past vaak beter bij die van de ontvanger. Bovendien wordt hiermee aanzienlijk de wachttijd verkort. Nog beter is om te transplanteren vóór er gestart wordt met dialyse. Hieronder leest u meer.

Soorten transplanties bij levend doneren

Relatie-transplantatie

Bij een relatie-transplantatie is er sprake van een directe familieband tussen de donor en ontvanger. Een ouder, broer, zus, zoon of dochter staat dan een nier af aan de patiënt (de ontvanger). Andere familieleden zoals oom, tante, neef, nicht en grootouders komen in principe ook als donor in aanmerking. Zelfs echtgenoten of partners kunnen donor zijn. Het betreft hier een nier van een levende donor. Doordat er een directe familierelatie is tussen donor en ontvanger, is de kans groter dat de weefseltypering en bloedgroep beter past. Het grote voordeel is dat de patiënt gelijk een donor heeft en dus niet of maar heel kort aan de dialyse (kunstnier) moet. Uiteraard moet de patiënt natuurlijk wel in goede conditie zijn een niertransplantatie te kunnen ondergaan.

Cross-over transplantatie

Als er geen mogelijkheid is een nier van een direct-familielid te krijgen, kan een goede vriend/vriendin of partner toch zijn nier afstaan. Vaak komt de weefseltypering van de patiënt niet overeen met die van de donor of er is bloedgroepen-incompatibiliteit. Om in aanmerking te komen voor een cross-over transplantatie moet de donor emotioneel verbonden en gemotiveerd zijn om een nier af te staan. Ook hier is sprake van een nier van een levende donor. Echter bij deze methode wordt een ander koppel van donor en ontvanger gezocht en staan de beide donoren een nier af aan de ontvanger van het andere koppel. Het is in feite een ruil-transplantatie. Het zoeken naar een koppel gaat via de computer van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Zij zorgen voor het matchen van transplantatieparen. Zodra de kruisproeven tussen ontvangers en hun nieuw gevonden donor van beide koppels goed zijn, worden de twee donor-ontvanger paren aan elkaar gekoppeld. Deze matchprocedure wordt meerdere keren per jaar uitgevoerd. De transplantatie kan pas gepland worden zodra beide donoren zijn goedgekeurd in de transplantatiecentra en beide ontvangers in een goede conditie zijn. De koppels blijven anoniem aan elkaar.

Altruïstische of Samaritaanse transplantatie

Er zijn mensen die geheel belangeloos een nier willen afstaan aan iemand op die op de wachtlijst staat voor een nier. Dit is een ongerichte donatie en gebeurt vaak anoniem. Deze donoren hebben een altruïstische of Samaritaanse levenshouding. Ze willen graag iets goeds doen voor anderen. Het is ook mogelijk om een donatie te doen aan iemand die u vaag kent en geen persoonlijke of emotionele band is. Dat wordt gerichte altruïstische of Samaritaanse transplantatie genoemd.

Pre-emptieve transplantatie

Bij deze vorm wordt ook gebruik gemaakt van een nier van een levende donor. De transplantatie wordt uitgevoerd vóórdat er begonnen wordt met dialyse. Uit onderzoek blijkt dat bij deze patiënten de niertransplantatie het beste aanslaat, omdat de schadelijke effecten van jarenlang dialyseren hiermee wordt vermeden.

Eisen aan de donor

 • De donor moet meerderjarig zijn
 • De bloedgroep van de donor moet passen bij die van de ontvanger
 • De weefseltypering mogen geen bezwaren leveren voor de ontvanger
 • De lichamelijke conditie moet heel goed zijn
 • De resultaten van alle medische onderzoeken moeten goed zijn
 • De donor mag zelf geen nierziekte of een ziekte hebben die de nierfunctie in de toekomst kan verslechteren. (denk aan suikerziekte of hoge bloeddruk)
 • De donor wil de nier afstaan zonder financiële vergoeding, dus geheel vrijwillig
 • De donor moet voldoende gemotiveerd zijn. De donor moet echt zelf willen.

Voor- en nadelen van een nier van een levende donor

De voordelen wegen zwaarder, maar toch mogen de nadelen niet worden vergeten.

Voordelen:

 • De wachttijd is aanzienlijk korter. De ontvanger hoeft hierdoor minder of zelfs helemaal niet te dialyseren.
 • Het moment van de transplantatie kan zelf worden uitgekozen. Wanneer donor en ontvanger beide in goede conditie zijn, kan de transplantatie beginnen.
 • Een nier van een levende donor is in een veel betere conditie dan een nier van een overleden donor. (de nier is namelijk maar zeer korte tijd buiten het lichaam)
 • Een nier van een familielid heeft vaak betere passende weefselkenmerken van de nier.
 • De gezondheid op langere termijn is voor de donor en voor ontvanger goed.

Nadelen:

 • Het blijft een risico. De nier kan tóch afstoten!
 • Aan elke operatie zijn enige risico's verbonden. Er is altijd kans op nabloeding, trombose, wondinfectie en een zeer kleine kans op overlijden. Dit zijn kleine kansen, maar moeten toch niet worden verwaarloosd.
 • Een operatie houdt een litteken achter.
 • De donor kan vroeg of laat een tijdelijke emotionele terugval krijgen. (komt zeer vaak voor!). Psychologische steun of maatschappelijke hulp is dan ook wenselijk in zulke gevallen.

Gesprek vóór de transplantatie

Voordat een transplantatie wordt overwogen wordt een gesprek uitgevoerd met de donor en ontvanger. Er komen een aantal punten aan de orde.
 • Het recht van van de donor om de procedure op ieder moment te staken.
 • Betrokkenheid van de nabije familie. (Het afstaan van een nier kan hen ook belasten)
 • De bedenktijd. (De donor bepaalt zelf hoelang hij/zij hierover wil nadenken)
 • De kans van een succesvolle donatie. (realiseren dat de nier ook afgestoten kan worden)
 • De wachttijd voor een operatie. (de periode vanaf de aanmelding tot de daadwerkelijke transplantatie)
 • De voorbereidingsonderzoeken.
 • De operatie en de periode erna.
 • De vergoeding van de medische onkosten. (kosten voor de onderzoeken, opname en operatie)
 • De consequenties voor werk en verzekering.

Het is heel normaal dat de donor wel zijn nier wil af staan, maar dat hij/zij toch twijfels of tegenargumenten heeft. Alles kan worden besproken tijdens dit gesprek. Een maatschappelijk werker kan een gesprek voeren met alle niet-medische aspecten van de transplantatie en donatie. De psychologische, sociale en maatschappelijke punten kunnen worden besproken. Zo kun je ook denken aan huishoudelijke hulp en financiële hulp. Sommige transplantatiecentra's verplichten het een gesprek te voeren met een maatschappelijke werker. Anders kun je op eigen initiatief dit kenbaar maken.

De medische onderzoeken vóór de transplantatie

Er moeten heel veel onderzoeken plaats vinden voordat de transplantatie daadwerkelijk door kan gaan. Allereerst moet het weefsel en de bloedgroep matchen met die van de ontvanger. Daarna moet gekeken worden (net als bij de ontvanger) of de donor ook lichamelijk in staat is zijn nier af te staan.

De onderzoeken op een rijtje

Bloedgroepenonderzoek
De bloedgroep van de donor en ontvanger moeten bij elkaar passen. Als dat niet het geval is heeft verder onderzoek al geen zin meer. Een donor met bloedgroep 0 kan aan iedereen een nier afstaan.

Kruisproef
Als de bloedgroepen overeenkomen, wordt toch nog een beetje bloed van de donor en ontvanger bij elkaar gebracht en wordt er gekeken of er geen reactie optreedt. Als de ontvanger afweerstoffen heeft tegen de donor, dan onstaat er een reactie. De kruisproef is dan positief en transplantatie is dan niet mogelijk.

Weefseltypering van de nier
Dit wordt ook wel HLA-typering genoemd. De HLA-typering van de donor moet zoveel mogelijk overeenkomen met die van de ontvanger. Dit dient om afstoting te voorkomen. De ontvanger kan antistoffen hebben tegen het weefsel van de donor. Vooral overeenkomsten in de HLA-DR-antigenen zijn van belang voor de transplantatie.

Wanneer bovenstaande testen een goed resultaat leveren, is in het algemeen een transplantatie mogelijk. Maar er zijn nog meer onderzoeken om definitief tot de conclusie te komen.
 • Uitgebreid lichamelijk onderzoek
 • Urine onderzoek - de donor verzamelt gedurende 24 uur de urine en er wordt vervolgens een routine urineonderzoek gedaan.
 • Uitgebreid bloedonderzoek - Het bloed wordt gecontroleerd op bloedarmoede, de nierfunctie, leverfunctie en suikerziekte. Verder wordt onderzoek gedaan naar virussen en bacteriën. Heeft de donor in het verleden een virusinfectie doorgemaakt, zoals bijv. Hepatitis, HIV of ziekte van Pfeiffer, dan kan het virus overgebracht worden met de transplantatie.
 • Hart-long foto - Hart en longen worden bekeken door röntgenfoto's.
 • Echografie v.d. nieren - De structuur van de nieren wordt onderzocht d.m.v. een echo.
 • ECG (Electrocardiogram) - De functie van het hart wordt bekeken.
 • Angiografie - De slagaders van de nieren worden bekeken. De nier met de langste ader wordt doorgaans gebruikt voor de transplantatie. Het onderzoek wordt gedaan door een CT-scan of een MRI.
 • IVP (Intra Veneus Pyelogram) - Dit is een foto van de nieren, urinewegen en blaas. Er wordt een contrastvloeistof ingespoten om de genoemde organen zichtbaar te maken.

Op basis van alle bovenstaande onderzoeken wordt uiteindelijk beslist of de donor wel of net geschikt is, zijn nier af te staan. En of de transplantatie ook voor de ontvanger zo min mogelijk risico's met zich meebrengt.

Het besluit van de donor

De donor kan op elk moment zich bedenken om toch maar er van af te zien. Dit kan tot dat de donor op de operatietafel ligt. Wanneer de donor dan alsnog "nee, ik wil het niet" zegt, houdt alles op.

Als de transplantatie door kan gaan

Wanneer alles dus goed is; De donor is geschikt en heeft echt de intentie om de nier af te staan én de ontvanger is in staat de transplantatie te ondergaan, dan kan de operatie worden gepland. Helaas zijn ook dan wachttijden die varieren van een maand tot een jaar. Als er een lange periode tussenzit, moeten sommige onderzoeken weer opnieuw worden gedaan.

De niertransplantatie.

Het voordeel van een relatietransplantatie en ook van een cross-over transplantatie is dat de wachttijd aanzienlijk wordt verkort én de datum van de transplantatie kan gepland worden. De donor ligt over het algemeen een week in het ziekenhuis en het wordt aanbevolen na de transplantatie jaarlijks een controle te laten doen in een ziekenhuis.

Als de transplantatie niet door kan gaan

De transplantatie kan in eerste instantie niet doorgaan als de donor ineens van besluit is veranderd. Maar uiteraard ook als blijkt dat de donor niet geschikt is. De kruisproef is niet goed of het weefsel past niet goed bij de ontvanger. Ook als de donor of ontvanger zelf lichamelijk niet in staat is, kan het niet doorgaan. Wat de oorzaak ook is, het stopzetten van het proces gaat vaak gepaard met emoties. Dit kan een frustratie zijn, maar ook een opluchting, zowel voor de donor als ontvanger.
© 2008 - 2020 Elmas, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Operatie Live, niertransplantatieOperatie Live, niertransplantatieOp 31 oktober 2012 heeft omroep MAX voor de derde keer op rij een operatie live op televisie uitgezonden. In het program…
Schrompelnier: symptomen en oorzaakSchrompelnier: symptomen en oorzaakNieren hebben een belangrijke functie: ze filteren het bloed van afvalstoffen en produceren hormonen. Daarnaast regulere…
Niertransplantatie - het doneren van een nier bij levenNiertransplantatie - het doneren van een nier bij levenIn Nederland zijn lange wachtlijsten voor het transplanteren van organen. Deze wachtlijsten zijn gemiddeld vier jaar en…

Probleem of stoornis: Stoornis in de lichaamsbelevingHet is volstrekt mogelijk dat vanaf het moment waarop iedereen over een spiegel kon beschikken, geen mens meer volledig…
Leven met osteoporoseOsteoporose of 'botontkalking' in de' volksmond treft heel wat vrouwen en heeft een verhoogde kans op botbreuken ter hoo…
Bronnen en referenties
 • http://www.erasmusmc.nl/47411/2064071/221050/224010/samaritaan
 • https://www.nierstichting.nl/nierdonatie/
 • http://www.gezondheidsnet.nl/nieraandoeningen/niertransplantatie-levend-doneren

Reageer op het artikel "Een nier van een levende donor - Niertransplantatie"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Reini Broer, 15-10-2015 19:09 #20
Een jaar terug vertelde onze zoon Dick Jan, 55 jaar, dat hij een nier ging doneren.
Wij, ouders waren bezorgd, maar respecteerden zijn beslissing.
Eind september is de donatie gebeurd.
Het is ook voor de donor een behoorlijke ingreep, maar met steun van de fam. gaat het heel goed met hem
Hij is moe maar dat is een bekend verschijnsel, en hij dacht voor de operatie, dat de ingreep minder gevolgen zou hebbben.
Weet nu, dat zijn herstel wel wat langer gaat duren dan hij dacht.
Ook met de onbekende ontvanger gaat het, naar berichten goed.
Daar deed hij het voor.
Zelf heeft hij er een heel goed gevoel bij en raad een ieder aan dit te overwegen.

Tommelsch, 05-03-2015 02:07 #19
In dit artikel staat helemaal niets over Altruïstische donoren, donoren die dus een nier aan een onbekende doneren.
Dit komt regelmatig voor. (Ik sta zelf op het punt dit te doen)
Ook staat er niet in het artikel dat je ook naar een psychiater moet om te bekijken of je wilsbekwaam bent… Reactie infoteur, 10-11-2015
Erg bedankt. Ik heb het toegevoegd en zelfs nog een vorm er bij gezet, die u ook niet noemde.
Over de psychologische kant stond er al wat in… zie 'Gesprek vóór de transplantatie' in de alinea onder de lijst. Vriendelijke groet.

Nierpatiënt, 15-10-2013 23:30 #18
Hallo Stephanie,
Ik wil je best vooruit helpen met je werkstuk als dat nog nodig is.
Groetjes

Stephanie, 04-10-2013 15:30 #17
Hallo,
Ik moet een profielwerkstuk maken voor school. Ik wil dit graag over transplantaties doen.
Ik zoek mensen die zelf een transplantatie hebben gehad en mensen die transplantaties uitvoeren en voor mij daarover een enquête willen invullen. Kan iemand mij daar mee helpen?

Ronald, 27-02-2013 15:52 #16
Ik ben nu 50 en zit met mijn vrouw in het transplantatieproces. Ik doe op dit moment peritionaaldialyse 4 x per dag moet ik spoelen. Als directe transplantatie niet lukt kun je gelijk aangeven of je in aanmerking wilt komen voor cross-over. Deze duurt ongeveer net zolang als donatie met een levende donor. En tegenwoordig heb je nog domino donatie dan blijven alle donoren in hetzelfde ziekenhuis…

Roelfschaank, 02-03-2012 15:44 #15
Nog even een reaktie, net voor het eerst reaktie gelezen. Er is blijkbaar zo weinig bekend hierover dat mensen ernstig gaan twijfelen zelfs als je eigen moeder of vader, familielid de nierpatient is. Ik wil wel helpen, maar ik loop nu al tegen een muur van onbekendheid aan. Wat een afstandelijkheid van factoren, terwijl er gezegd wordt, mensen wordt donor bij je dood, dat ben ik ook. Ik hoop dat ik oud wordt maar dan heb je niks meer aan mij. Mag iemand kontakt met mij opnemen die een nier nodig heeft. Zal ik mijn nier op marktplaats zetten, misschien is er iemand die heel rijk is, Alle gekheid op een stokje, leg mij dit gedoe uit, want ik wind mij met de minuut meer op en dat lijkt mij niet goed voor mijn gezondheid. Groetjes en sterkte voor iedereen die nierpatient is. Roelf Schaank

Roelf Schaank, 02-03-2012 15:24 #14
Gisteren heeft mijn schoondochter een nier afgestaan aan haar broer, adoptiebroer, dus geen familiegenen. Ik zou het doen als tweede, Ik ben 62, en heb vaak gedacht, ik wil wel iets doen voor een ziek persoon, maar dan wil ik weten wie dat is. Ik sta daar nog voor open. Wat ik begrijp dat dit anoniem gebeurd. Maar als ik iemend ontmoet die zit te wachten op een nier, en ik ga daar mee in zee, dan kan dit. Hoe krom is dit, ik wil wedden dat als die regel niet zou bestaan, dat er meer mensen geholpen worden. Dus minder mensen zullen sterven. Het is voor degene die donor is ook geen makkelijke beslissing, wat mij betreft, ik wil weten aan wie ik het geef. Groeten Roelf

Sjoukje, 25-09-2011 13:03 #13
Ik zie hier reakties over mensen die nog twijfelen en die niet hebben getwijfeld. En twijfelen is een hele normale reaktie, want er word natuurlijk een "aanslag "gepleegd op een gezond lichaam. Maar hoe gaat een niet twijfelaar om met het feit dat ze op maandag hoord dat de transpl. over 2 weken plaats gaat vinden en 2 dagen later word dit omgezet dat het niet door gaat?

Elmas (infoteur), 15-02-2011 04:15 #12
Het artikel is aangepast. Onderaan staat een link voor lotgenotencontact. Toen ik het artikel schreef bestond deze vereniging nog niet… Succes.

Elmas (infoteur), 15-02-2011 03:59 #11
Misschien is dit een goede site voor lotgenotencontact?
http://www.nierdonorenvereniging.nl/

Ingrid, 31-01-2011 08:42 #10
Ik ben Ingrid en ik heb 8,5 jaar geleden een nier afgestaan aan mijn echtgenoot. Helaas lees je weinig over de donoren. Alles draait om de zieke. Niet dat ik aandacht wil, maar er zijn bij mij wel lichamelijke klachten toegenomen na de transplantatie en ik vraag me soms af of er een relatie tussen deze ingreep en deze klachten bestaat. Ik weet dat we een over capaciteit hebben van de nierwerking, maar hoe is het evenwicht in een lichaam als een nier het gaat doen. Tenslotte moet de brein hier ook onbewust op inspelen. Het is toch een amputatie in het lichaam. Ik wil niet alle klachten- handicaps hier niet aan toeschrijven, maar ik ben benieuwd of hier ook wetenschappelijk naar gekeken wordt. Te denken aan verhoogde bloeddruk, immuunsysteem: hormoon storingen, chronische vermoeidheid.

Sabina Riethorst, 07-09-2010 09:00 #9
Hallo, ik ben 39 jaar en mijn partner met wie ik al 21 jaar samen ben is sinds 1,5 jaar dialysepatient. Vanaf dag 1 toen we hoorden dat hij moest dialyseren heb ik gezegd onderzoek mij maar en ik wil een nier afstaan voor hem.

Zelfs nu na 1,5 jaar hoef ik er geen minuut over na te denken of ik dit wel of niet wil natuurlijk wil ik dit het is namelijk in onze situatie zo dat als hij zich beter voelt het ook mijn levenskwaliteit verbeterd. Op dit moment gaan we nog weinig weg omdat hij altijd veel te moe is om iets te doen en bijna alles komt op mijn schouders neer wat ook heel zwaar is met een full time baan erbij. Nu is het zover dat de onderzoeken gaan beginnen om te kijken of mijn lichaam sterk genoeg is om een nier af te staan en ik kan niet wachten ben er helemaal klaar voor.

Wel vraag ik me af hoe lang de wachttijd is voor een cross-over transplantatie en hoe lang je uit de roulatie bent na de operatie.

Ik hoop dat iemand me hier meer over kan vertellen.:-)

Maike, 20-07-2010 00:31 #8
Ik ben 21 jaar en de moeder van mijn beste vriendin heeft een nierziekte. ze heeft al een keer een transplantatie gehad, maar die is afgestoten. ze leeft opzich prima maar ze is wel 5 dagen van de week 3 uur aan het dialiseren. nou heb ik veel gepraat met haar over haar ziekte. ik vroeg haar ook of zij het met haar 2 kinderen over gehad heeft of zij misschien donor wilden zijn, maar dat wil ze zelf liever niet.

nou mijn vraag. is het heel gek dat ik er aan denk om donor voor haar te zijn (of via cross over)?
ik zou graag willen weten wat voor lichamelijke consequenties het heeft voor de donor (ook op langere termijn).

ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft.

Dochter, 20-05-2010 11:11 #7
Hoi allemaal.

Mijn vader dialyseert sinds dit jaar februari.
Wij zijn in contact geweest met mensen(nabestaande) van patienten die nog geregeld op meetings/spreeksessie's komen.
Hierbij kregen we ook een stukje meer hoop en kracht om te horen dat dialyse dus ook langere termijnen gedaan kan worden.
Ik ben zelf 31 jaar moeder van 2 kids en mijn vader heeft al 19 jaar een nieraandoening.
We waren zeer blij dat hij dit jaar te horen kreeg dat het eindelijk zover was.
Je zag hem opbloeien.
Maar nu het feit dat ze dus over shunten aan het praten zijn en evt donornieren baart ons wel zorgen.
Ik heb zelf 2 kleine kinderen en mijn gestel is dusdanig ook aangetast door de zware tijd die mijn gezin heeft gehad.
Nog hebben we zware tijd en vind het moeilijk om er bij stil te staan mijn nier af te moeten staan.

Ik denk er vaak aan om hem af te staan, bedoel, wat is nu een nier op mijn vaders leven?!
Maar aan de andere kant, de hele situatie erna, mijn gezin wat er dan voor mij moet zijn ipv ik bij hun dat houd me tegen.
14 juni ga ik mee naar de nefroloog om er over te praten.

Jammer dat er weinig te vinden is om het praten voor de naasten wat gemakkelijker te maken:(

Groetjes een dochter

Zus, 14-05-2010 00:53 #6
Hallo Eef,

mag ik in contact komen met jou? Ik heb zelf een zus die dialyseert en denk erover na om een nier af te staan, maar heb ook twijfels. Kunnen wij onze bevindingen delen?

Dank

Een zus

Eef, 16-03-2010 16:07 #5
Hallo,

Ik heb een aantal vragen.
Ik ben 18 jaar en mijn moeder dialyseert in april 12 jaar.
Nou heb ik af en toe een moment dat ik er aan denk om een nier af te staan aan mijn moeder.
Vaak door verhalen als hierboven beschreven te lezen komt er dan grote twijfel bij kijken.

Nou is mijn vraag eigenlijk hoelang de meeste mensen gemiddeld kunnen dialyseren?
en waar moet je aangeven dat je wilt laten testen of ik eventueel een geschikte nier heb voor donatie?

Groetjes! Reactie infoteur, 15-02-2011
Beste Eef,

De nefroloog of internist, waar jouw moeder onder behandeling is, kan jou hierover het beste informeren.

12 jaar is niet niks! De gemiddelde wachttijd voor een nieuwe nier is op het moment 4-5 jaar. Zijn er misschien andere factoren die van invloed zijn op het feit dat ze nog niet in aanmerking is gekomen voor een transplantatie?

In het UMCG (Groningen) worden de meeste niertransplantaties met succes gedaan.

Sorry voor mijn zeer late reactie. Hopelijk gaat het nog goed met je moeder.

Groet

Elly Verheij, 07-01-2010 16:33 #4
Ik wil graag meer weten over, hoe het de donor vergaat, na dat hij/zij een nier heeft afgestaan. Word je weer helemaal de oude wat conditie betreft? Als je bijvoorbeeld gewend bent ieder jaar een fietstocht te maken van een maand, met veel bergen er in. Is dat dan weer mogelijk? Uiteraard na veel trainen. Ook als je al 66 jaar bent.

Karin, 07-12-2009 17:24 #3
Hallo Ada
Ik zou het ook erg fijn vinden als hier meer informatie over komt.Je hoor alleen de succes verhalen, maar volgens mij gaat het niet altijd goed met de donor.Je hebt toch een nier minder en dat moet je lichaam wel op kunnen vangen.

Marina, 12-11-2009 11:02 #2
Er zijn momenteel wetsvoorstellenin de maak om oa de financiele gevolgen voor de donor te regelen bij het afstaan van een nier. Vermits ik in het onderwijs sta heb ik door jarenlange dienst een reserve van aantal ziekendagen opgebouwd met behoud van de volledige wedde, dus daar doe ik mij geen schade mee. Maar de dagen van voor de herstelperiode worden daar wel vanaf getrokken want dit wordt als normaal ziekenverlof beschouwd en dat is in mijn geval niet eerlijk want dat zijn dagen die ik kwijt ben omwille van een goede daad maar niet omwille van een eigen ziekte. Voor mij zou een voordeelregeling door deze dagen niet in aanmerking te bregen als ziekenverlof een tegemoetkoming zijn. Kan vanuit bepaalde instanties die met deze problematiek bezig zijn, daar naar de regering niet mee naar toe stappen om een aanvaardbare regeling te streffen?

Ada Stronkhorst, 21-06-2009 20:01 #1
Wat ik mis in dit stukje, met laat weinig lezen als je eemaal een nier hebt afgestaan, heb zelf een nier aan m'n zoon afgestaan. Zijn gezondheid gaat vooruit, maar de persoon die het afstaat achteruit. Hierover wordt weinig geschreven en gezegd. Het is wel zo dat ik het met liefde heb gedaan. Je omgeveving heeft er weinig begrip voor. Ze zien je wel werken en lachen, maar verder? Reactie infoteur, 16-08-2009
Beste Ada,
Ik begrijp u heel goed. Het blijft natuurlijk een risico voor de donor. Na het afstaan van een nier, blijft er één nier over, maar als die nier aangedaan wordt dan ontstaan er ook problemen bij de donor. Hopelijk komt er ook meer aandacht voor de donoren.
M.v.g.

Infoteur: Elmas
Laatste update: 10-11-2015
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 20
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!