Wat is gehandicapt en hoe kan je met gehandicapten werken?

Er zijn een heleboel dingen waardoor mensen gehandicapt zijn of zijn geworden. Dit kan gebeuren door een ongeluk, bijvoorbeeld een auto-ongeluk. Ook kan een ziekte je lichaam voor de rest van je leven beschadigen. Voor veel van die gevaarlijke ziektes krijgen we een spuitje, een vaccinatie, zodat we die ziektes niet krijgen. Maar toch kan er nog van alles gebeuren waar we niets aan kunnen doen. Het kan ook zijn dat je zo word geboren en dat er tijdens het groeien iets fout is gegaan.

Verschillende soorten handicaps

Er bestaan drie verschillende soorten handicaps:
  • Lichamelijke handicap.
  • Geestelijke handicap.
  • Meervoudig gehandicapten.

Lichamelijk gehandicapt

Lichamelijk gehandicapt is als er iets met je lichaam, je lijf niet goed is. Bijvoorbeeld: je spieren werken niet zo als het hoort, blind en doofheid, hartproblemen, en het missen van ledematen, daar bedoelen we armen of benen mee.

Geestelijk gehandicapt

En geestelijk als er iets niet goed is met je hersens. Met je hersenen, leer je en kun je na denken. Maar ook word er in je hersenen van alles geregeld zodat het lichaam goed werkt.

Meervoudig gehandicapt

Meervoudig gehandicapt betekent, dat iemand en lichamelijk en geestelijk een ziekte heeft. Bevoordeeld: hebben vaak problemen met het hart, en horen vaak niet goed. Dus zijn ze dubbel gehandicapt, dat betekent meervoudig. Of iemand heeft door een auto ongeluk een been verloren, maar is er ook iets in de hersenen kapot gegaan, waardoor hij niet meer kan praten.

Wat is geestelijk gehandicapt?

Geestelijk gehandicapt betekent dat je hersenen niet zo goed werken. Ze kunnen niet zo goed denken, leren en onthouden. Alles wat je leert vanaf de geboorte gaat dan langzamer dan bij een kind dat niet gehandicapt is bijvoorbeeld: kruipen, lopen, tellen, Leren van kleuren. Wij gaan heel vanzelf sprekend naar groep 3. Iedereen leert lezen schrijven rekenen, en zelf in groep 7 en 8 moeilijke boeken en sommen. Daar na weer naar het voortgezet onderwijs. Nog meer leren. Maar als je geestelijk gehandicapt bent gaat dat zo niet. Vanaf de geboorte kunnen deze kinderen het al niet bij houden. En als ze misschien 10 jaar zijn, zitten ze nog in groep 2. Sommigen van deze kinderen gaan nog naar groep 3 en leren lezen en schrijven, maar lang niet allemaal. Ook zijn er geestelijk gehandicapten die nooit groep 1 halen. Ze kunnen niets meer leren, het is gewoon te moeilijk. Maar zo zijn er nog meer soorten van geestelijk gehandicapte ziektes.

Maar hun lichaam groeit wel door, en ze worden ook volwassen, echte grote mensen. En dan zijn ze misschien wel 15, 20 of 50 jaar oud, maar ze blijven denken en spelen als peuter of een kleuter. Er zit heel veel verschil in niveau. Dat betekent, hoe veel ze kunnen leren. De een haalt groep 3 en de ander blijft als een baby. Daarom is het ook een beetje raar als je een man van 40 jaar ziet genieten, en zingen op een schommel. Of een mevrouw van 50 die loopt te wandelen met een poppenwagen. Maar zij zijn zo, het zijn net kleuters. Als je deze handicap hebt, ben je meestal vanaf de geboorte geestelijk gehandicapt. Er is dan iets niet goed gegaan in de baarmoeder, dat is waar het kindje groeit bij de moeder. Dat kan doordat er iets mis is gegaan in de baarmoeder, zodat een deel van de hersenen niet goed werkt. Ook kan het veroorzaakt worden door een teveel aan medicijnen tijdens de zwangerschap. Maar jammer genoeg weten de doctoren vaak niet hoe het komt dat het kindje beschadigd wordt. Natuurlijk is de dokter er altijd wel heel voorzichtig met medicijnen, en onderzoeken ze heel veel dingen. Het kan ook gewoon een foutje zijn van de natuur. Zo zie je ook als je twee dezelfde plantjes zaait dat de een uitgroeit tot een mooie grote plant en de ander achterblijft. En waarom? Dat weten we niet altijd. Misschien was het zaadje niet goed genoeg, of heeft de grond niet voldoende voeding voor twee plantjes. Zodat het sterkste plantje de voeding heeft weggenomen. Het kan gebeuren dat je door een ziekte geestelijk gehandicapt raakt, bijvoorbeeld een ontsteking in je hersenen, of een ander ernstige ziekte die je hersens beschadigen. Je hersenen zijn gemaakt van een heel speciaal soort weefsel, een soort vel. Als er eenmaal iets aan kapot is groeit het nooit meer aan. Het kan niet meer genezen, en niet meer gemaakt worden. Elk deeltje van je hersenen is wel ergens voor nodig, het regelt alles in je lijf.

Lichamelijk gehandicapt

Lichamelijk gehandicapt kennen we in heel veel verschillende vormen:

Motorisch gehandicapten

Mensen met een (stoornis)ziekte in het bewegen. De spieren die doen niet wat jij wilt. De spieren zijn heel, strak en stroef, niet ontspannen en armen en benen zwaaien wat rond. Ze luisteren niet naar jou. Dat noemen we spastisch. Je armen en benen doen hun eigen ding.

Zintuiglijk gehandicapten

Mensen met een stoornis in het zien, horen en/of spreken. Dit noemen we dan: blinden, doven, en mensen die niet kunnen praten, noemen we stom.

Orgaangehandicapten

Mensen waarbij een orgaan (hart, nieren, longen) niet goed of helemaal niet goed werkt Ook dit kan heel ernstig zijn waardoor er allerlei speciale hulpmiddelen nodig zijn, en mensen niet kan leven net als een gezond mens.

Meervoudig gehandicapten

Mensen met een lichamelijke en een geestelijke handicap. Dus twee maal gehandicapt.

Naar school

Voor ieder kind is het beste zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving op te groeien. Daarom wordt er geprobeerd om kinderen en jongeren met een handicap zoveel mogelijk met hun buurtgenoten naar de school om de hoek te laten gaan. Er zijn heel veel soorten scholen in ons land, ook voor kinderen met een handicap. Dit noemen we dan buitengewoon onderwijs. Zijn er problemen bij naar school gaan op een gewone school, dan kan een kind naar het speciale onderwijs.

Scholen voor geestelijk gehandicapten

De m.l.k school is een afkorting voor moeilijk lerende kinderen, de z.m.l.k school is een afkorting voor zeer moeilijk lerende kinderen. Op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen is er geen les in rekenen en taal zoals bij ons op school. Dit is voor hen te moeilijk. Wel doen ze veel spelletjes en taken zoals in groep 1 en 2 en spelen met allerlei spelmateriaal. Zo leren ze toch van alles. Op de m.l.k. school kunnen de meeste kinderen leren lezen en schrijven maar, nooit meer dan wat jij geleerd hebt in groep 4. Ze leren het meest door spelletjes, taken en projecten. De kinderen gaan vaak tot ze 20 jaar zijn naar dezelfde school, net als op de m.l.k.

Ook voor lichamelijk gehandicapten zijn er speciale scholen. Voor blinde en dove kinderen zijn er scholen die alle hulpmiddelen hebben die nodig zijn voor deze handicap. De kinderen zijn vaak beslist niet dommer dan andere. Soms nog slimmer omdat ze steeds goed moeten opletten. Concentreren en doorzetten is heel belangrijk. Dus kunnen ze veel leren. Een blind kind leert het braille schrift. Dit is een speciale manier van lezen met je vingers. Je voelt op papier. Een alfabet dat bestaat uit tekens van puntjes die je kunt voelen. Denk maar aan een prik werkje uit groep 1 en 2. Het zijn geen letters maar andere tekens. Zo zijn er schoolboeken en leesboeken, zodat de kinderen toch kunnen leren. Ook de typemachine van vroeger en nu de computer zijn voor een blinde een makkelijk apparaat. Wel eens gehoord van blind typen? Het lopen met een blinde geleide stok leren de kinderen ook op school.

Dove kinderen leren op school ook gewoon lezen en schrijven en reken, en alle andere vakken. Heel gewoon zou je zeggen. Maar zij hebben een ander probleem. Het voor hen heel moeilijk te praten. Ze horen zichzelf namelijk niet. Ze weten niet of wat ze zeggen klopt, ze horen geen klank. Dit leren ze op school. Met een speciale juf die hen spraakles geeft. Door voor een spiegel te staan en te kijken naar je mond en je tong. Zo leer je hoe je een klank een letter uitspreekt. Maar je hoort het zelf niet. Daarom praat een dove vaak een beetje raar. Ook leert een dove liplezen. Door heel goed te kijken naar de mond van een ander, toch kunnen begrijpen wat hij zegt. Op beide de scholen, voor dove en blinde kinderen, zijn speciale juffen en meesters die de kinderen helpen bij hun handicap. Je leert het alfabet met je vingers het vinger alfabet dus. Voor de kinderen is het ook fijn dat er een speciale school is zodat ze toch zoveel mogelijk leren. Ook leren ze omgaan met bepaalde hulpmiddelen, die er zijn voor blinde en doven. Natuurlijk is het fijn vriendjes en vriendinnen te hebben met de zelfde handicap zoals je die zelf hebt. Je bent dan niet de enige met z´n probleem, en kun je ook lol maken, praten in gebarentaal die niemand snapt.

De mytylschool

Dit is een school voor kinderen die een lichamelijke handicap hebben. Zij hebben vaak een ernstige ziekte, of afwijking aan het lichaam. Een chronische ziekte, dit is een langdurige ziekte die niet of heel moeilijk te genezen is. Bijvoorbeeld spierziektes, hart problemen of longziektes. Ook zie je op deze school kinderen die meervoudig gehandicapt zijn. Dan hebben ze dus ook een geestelijke achterstand. De kinderen leren zoveel mogelijk, maar dat is voor elk kind verschillend. Elk kind heeft zijn eigen probleem en ziekte, en elk kind kan weer andere dingen leren. Meestal is er bij een school ook een revalidatie centrum. Dit is een soort ziekenhuis met allerlei dokters die heel veel met de kinderen oefenen en werken aan hun ziekte. Samen met de meester en de juf, helpen ze de kinderen zo veel mogelijk te leren. Het meest zijn ze bezig met hun ziekte, en minder met de lessen. Hier blijven de kinderen ook totdat ze 20 jaar zijn, en leren als het kan om alleen te kunnen wonen.

Sporten met een handicap, Sporten in een rolstoel.

Gehandicapte mensen willen natuurlijk ook sporten, maar dat kan vaak niet op de manier waarop wij dat doen. Daarom zijn er speciale sportverenigingen voor gehandicapte mensen. De leden van die verenigingen spelen aangepaste sporten. Sommige sporten hoeven natuurlijk helemaal niet aangepast te worden. Ooit gehoord van de paralympics. Paralympics is een soort olympische spelen maar dan voor lichamelijke gehandicapten, of voor geestelijke gehandicapten.

Een aantal aangepaste sporten zijn:

Voor veel sporten zoals bijvoorbeeld: rolstoelbasketbal, rolstoelhockey, rolstoeltennis, rolstoelbadminton, rolstoeldansen, rolstoelhandbal, zitvolley, tafeltennis, judo, en nog meer, zijn aanpassingen nodig op het veld, of aan de spelregels.

Niet aangepaste sporten zijn:

Sommige sporten kunnen gewoon door gehandicapten gespeeld worden net zoals wij dat doen. Dat ligt er natuurlijk ook wel aan wat voor handicap ze hebben. Bij denksporten zoals dammen en schaken zijn geen aanpassingen nodig. Maar ook voor andere sporten zijn er niet altijd aanpassingen nodig, bijvoorbeeld: biljarten, jeu de boules, hengelsporten, handboogschieten, schieten met geweer, yoga, zwemmen.

Thuis wonen of in een instelling?

De meeste kinderen blijven wel thuis wonen als dat kan. Maar soms kan dat niet. Dan is de ziekte of de handicap zo ernstig dat de ouders niet dag en nacht voor het kind kunnen zorgen. Het is te moeilijk door hun handicap. Deze kinderen wonen dan in een speciaal huis met verzorgers. Dit noemen we een instelling. Ook kan het zijn dat de kinderen af en toe eens een weekendje of eens een vakantie naar z´n huis gaan. Gewoon voor de gezelligheid, want daar is alles voor hen aangepast en dat is ook wel eens fijn. Ze maken daar vrienden met kinderen die ook een handicap hebben. Ook zijn er allerlei verenigingen waar ze bij kunnen, en wordt er van alles georganiseerd. Sommigen kinderen wonen daar altijd, ook als ze ouder worden. Voor hen is dat fijn want ze zijn nooit alleen, en er is altijd hulp van de verzorgers. Er zijn natuurlijk verschillende huizen voor verschillende handicaps.

Hoe kun je met gehandicapte mensen werken?

MBO Opleiding Sociaal Pedagogisch werker niveau 4 (SPW). Als sociaal-pedagogisch werker begeleid en verzorg je mensen in hun dagelijkse woon- of leefsituatie. Door allerlei activiteiten zorg je ervoor dat ze goed kunnen functioneren. Je doet dat op een professionele manier: planmatig, methodisch en doelgericht. Meestal begeleid je mensen in groepen.
Je kunt kiezen uit twee differentiaties:
  • Activiteitenbegeleiding
  • Woonbegeleiding

Als activiteitenbegeleider stimuleer je mensen door (creatieve) activiteiten met ze te ondernemen. Je levert een bijdrage aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van het totale begeleidingsplan. Je werkt daarbij nauw samen met andere disciplines. Als activiteitenbegeleider werk je in een tehuis voor gehandicapten.

Als woonbegeleider begeleid en verzorg je bewoners van verschillende woonvoorzieningen. Je levert een bijdrage aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van het totale begeleidingsplan. Je werkt daarbij nauw samen met andere disciplines. Als woonbegeleider kun je onder meer terecht bij instellingen op het gebied van de gehandicaptenzorg.

Je kunt doorstromen naar het hogere beroepsonderwijs (hbo), bijvoorbeeld SPH.

Hbo - opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Tijdens de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) leer je om op een sociale manier en uit de pedagogische hoek hulp te verlenen aan jeugdigen en volwassenen. Tijdens je studie specialiseer je je.
Als sociaal pedagogisch hulpverlener help of ondersteun je mensen in hun woon-en leefsituatie. Vaak gaat het om mensen die door bijzondere omstandigheden, beperkingen of belemmeringen niet (volledig) zelfstandig kunnen functioneren. Zelfstandig wonen, werken, zorgen voor de dagelijkse dingen en samenleven met anderen is voor hen vaak een probleem. Daarom krijgen zij ondersteuning, begeleiding of opvang. Bijvoorbeeld in een instelling, een dagactiviteitencentrum, een werkproject of begeleid wonenproject. Als sociaal-pedagogisch hulpverlener (SPH'er) zorg je voor deze professionele hulp en ondersteuning. De SPH'er activeert en organiseert, maar altijd in een hulpverleningssituatie.
Je kunt de hbo-opleiding SPH bij 22 hogescholen volgen. Er is zowel een voltijd, deeltijd als een duale variant.
© 2006 - 2020 Bortjebor, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Verstandelijk gehandicaptDe meeste mensen weten wel ongeveer wat een verstandelijke handicap inhoud, maar wanneer noem je iemand verstandelijk ge…
Afkickkliniek voor verstandelijk gehandicaptenAfkickkliniek voor verstandelijk gehandicaptenVerstandelijk gehandicapten vormen een groep die in de verslavingszorg weinig tot geen aandacht krijgen terwijl verslavi…
Hoe kan mijn gehandicapte kind het beste erven?Hoe kan mijn gehandicapte kind het beste erven?Ouders met een verstandelijk gehandicapt kind vragen zich af hoe hun kind straks het beste kan erven. Een gehandicapt ki…
Para-dressuur, dressuur voor gehandicaptenEr wordt steeds meer aandacht besteed aan het onder de aandacht brengen van deze sport, en het gaat steeds beter met de…

Urine en plassen: aandoeningen, klachten en uiterlijkNormaal produceert een persoon ongeveer 2 liter urine per dag. Dit gebeurt vooral overdag, s nachts wordt weinig geplas…
Astma (chronische ontsteking van de luchtwegen)Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Niet iedereen die astma heeft, heeft dezelfde symptomen. De ene pa…

Reageer op het artikel "Wat is gehandicapt en hoe kan je met gehandicapten werken?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Driss, 27-05-2014 15:36 #16
Hallo,

Nadat ik deze informatie over alle beperkingen heb gelezen, vooral die over zintuigelijk gehandicapten: over doven en blinden die als stom genoemd worden, ben ik echt niet mee eens. Ik vind dit eigenlijk beledigend, aangezien ik ook zelf doof ben en op speciaal onderwijs heb gezeten. Deze informatie is al oud en best ouderwets en tegenwoordig is dit nu heel anders.

Kayël, 04-12-2013 10:16 #15
Hallo, ik ben Kayël en ik ben 14 jaar. Ik zit in een ASO-school maar heb moeite met leren.
Ik vind het storend dat mensen mij zien als iemand die dom is. Kan iemand mij helpen?

Monica van den Heuvel, 05-02-2013 06:54 #14
Hallo, ik ben Monica. Ik ben werkzaam als td medewerkster in de gehandicapte zorg. Ik wil al heel lang activiteiten begeleidster worden. Daar ik creatief ben en heel goed met deze speciale mensen om kan gaan, wil ik mijzelf omscholen, zodat ik het liefst creatieve dingen wil ondernemen, met deze mensen. Ik denk dan aan kleien, schilderen, tekenen etc etc. Kunt u mij misschien wat tips geven omtrent deze vraag. Bij voorbaat dank en vriendelijke groet M. van den Heuvel

Wilfred Porsius, 16-12-2012 21:27 #13
Ik ben zelf gehandicapt, en heb ruim 13 jaar gewerkt. Door een kruiwagen, als een baas je niet wil dan lig je er uit. En die bijdrage die hij krijgt, koopt hij af. Zo is het gewoon. Waar ik woon, werkt ook geen mindervaliden persoon. Waar ligt dit aan? Wat doen we verkeerd? De mensen die in de zorg werken, zullen niet moe worden, misschien hun kaakspieren wel, Daarom betalen we zo veel aan de zorg, dus minder lullen, en meer doen.

Corrie, 22-12-2010 14:14 #12
Sorry hoor, maar ik heb dan geen van hierboven benoemde beperkingen. maar ik word ook niet voor normaal en vol aangezien, just deal with it. de wereld is hard. niemand is normaal en wie normaal is heeft een behoorlijk saai leven. En wat is het verschil, gehandicapt of beperking? De bekenis blijft toch het zelfde.

Gewoon Ike, 06-12-2010 10:39 #11
Mooi geschreven!

Sylvana, 30-09-2010 13:26 #10
Sorry dat ik het zeg, maar ik heb zelf een lichamelijke beperking, en het is niet zo netjes om te zeggen gehandicapten maar gewoon mensen met een beperking. Ik vind gehandicapt/handicap zo'n hatelijk woord! :s Ik ben alleen beperkt in sommige dingen. Ik vind het ook niet echt netjes dat je net als bij sport zegt: niet wat wij kunnen doen… hoezo wij? Wij zijn ook gewoon normaal hoor :) Worden we echt serieus anders aangekeken? Ik ben nog net zo goed in me hoofd als de andere mensen, dus als je lichamelijke beperking hebt hoor je als nog bij de maatschapij en moet je geen wij zeggen, dat klinkt ook al zo raar.

Karin, 15-06-2010 11:37 #9
Ik heb zelf met geestelijk gehandicapten gewerkt, zoals jij het noemt. Maar zelf vind ik het mooist en het netjes klinken. Mensen met een verstandelijke beperking. Het zijn namelijk ook gewoon mensen ;)

Corina Gouweloos, 29-04-2010 09:02 #8
Ha Lisan,

het klopt hoor, je mag al een hele lange tijd de mensen neit meer aanspreken met geestelijk gehandicapten
maar verstandelijk gehandicapten of zelfs verstandelijk beperkte mensen!

Groetjes!

Lisan, 23-01-2010 13:54 #7
Hallo ik doe mijn spreekbeurt ook over Geestelijk Gehandicapten
maar dat wordt nu toch eigenlijk Verstandelijk gehandicapt genoemd of niet :S
Maar in ieder geval ik zit in de brugklas maar ik weet niet of mijn klasgenoten dat
leuk vinden:S Kunt u mij helpen alstublieft?

Alexandra, 22-05-2008 13:37 #6
Ik doe mijn spreekbeurt over gehandicapte! Want mijn broertje is geestelijk gehandicapt en ik word dus dagelijks geconfronteerd met die situatie en nu wil ik wel eens weten wat het precies allemaal inhoud.

Lisette, 18-04-2008 10:36 #5
Ik hou me werkstuk over gehandicapten. Ik vind het een leuk onderwerp omdat ik er zelf ook mee in aanraking ben gekomen door familie. Ik vind het echt zielig hoe mensen gehandicapten behandelen. Vaak zonder rescpet ze mogen vaak winkels niet in omdat ze misschien wel gek doen. Echt raar als je zo mensen behandeld.

An, 31-10-2007 11:19 #4
Ik doe mijn werkstuk over gehandicapten
ik vind het heel erg interesant.

Daphne, 30-10-2007 12:03 #3
CITAAT:
Lichamelijk gehandicapt
Lichamelijk gehandicapt is als er iets met je lichaam, je lijf niet goed is. Bijvoorbeeld: je spieren werken niet zo als het hoort, blind en doofheid, hard! problemen, en het missen van ledenmaten, daar bedoelen we armen of benen mee.

Ik denk dat in bovenstaande stukje HART problemen bedoeld worden?!

Glenn de Wit, 24-09-2007 19:45 #2
Hoi ik ben Glenn en ik ben 20 jaar. Ik heb zelf ook op m.l.k. school gezeten en kan dus ook niet zo goed leren,
ik heb moeite met leren. Ik heb heel veel moeite met rekenen, spelling gaat wel goed en taal ook wel. Maar wat ik zo storent vind is dat sommige mensen mij zien als iemand met een beperking of handicap. Dat vind ik erg irritant en frustreerend want ik zie mij zelf net als ieder ander, ik leer alleen wat langzaamer en heb er wat moeite mee. Dat is alles, verder ben ik niets minder dan deren. Ik vind zelf dat ik ook gewoon goed functioneer in het
bedrijfsleven. Ik ben ook wajong gerechtigt en ik vind het zelf niet nodig maar het is omdat ik niet zo goed kan leren.

Lobke (infoteur), 10-10-2006 13:36 #1
Hoi Bortjebor!

Goed artikel geschreven, ik heb alleen 1 opmerking; moeten we geestelijk gehandicapt tegenwoordig niet verstandelijk gehandicapt noemen? Deze mensen mankeren namelijk niets aan hun geest (karakter, etc) maar alleen verstandelijk zijn zij minder ontwikkeld…

Groetjes!

Infoteur: Bortjebor
Gepubliceerd: 04-10-2006
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Reacties: 16
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!