De ziekte van Parkinson: hoe te behandelen?

De ziekte van Parkinson: hoe te behandelen? In België lijdt 1,4% van de mensen ouder dan 55 jaar aan de ziekte van Parkinson. Dit is veel meer dan in 2014 werd aangenomen. Hoewel deze patiënten kunnen rekenen op de volledige steun van de medische wereld, is het behandelen van de ziekte nog altijd niet vanzelfsprekend.

Inhoudsopgave


Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte Parkinson is een hersenaandoening waarbij de zenuwcellen van de substantia nigra, oftewel de ‘zwarte kern’, langzaamaan afsterven. De cellen van de zwarte kern zijn gelegen in het middendeel van de hersenen en zijn in staat dopamine te produceren. Dit laatste is een neurotransmitter die inwerkt op verschillende plaatsen in het lichaam.

Door het afsterven van de neuronen is er een verminderde productie van dopamine. Dit proces ligt aan de basis van heel wat karakteriserende symptomen van de ziekte. Denk bijvoorbeeld aan de verstoorde motoriek, die veroorzaakt wordt door het dopaminetekort, van veel Parkinsonpatiënten.

Hoe wordt de ziekte van Parkinson behandeld?

D2-agonisten

De meest efficiënte behandelingsstrategie is het toedienen van D2-agonisten. Voorbeelden hiervan zijn: bromocriptine, pergolide en pramipexol. Zij zullen de verschillende dopaminereceptoren in het lichaam rechtstreeks activeren, waardoor de verminderde productie van de neurotransmitter wordt tegengegaan.

D2-agonisten zijn vaak de startbehandeling bij jongere patiënten omdat ze weinig schommelingen vertonen in activiteit. Daarnaast veroorzaken ze, in vergelijking met andere behandelingen, ook minder dyskinesieën. Dit laatst zijn onwillekeurige bewegingen van onder meer de ledematen die vaak het resultaat zijn van een jarenlang gebruik van hoge dosis L-DOPA.

Ongeveer 20% van de patiënten zal bij start van de behandeling een nagenoeg normale motorische functie hebben. De overige 80% zal een significante verbetering vertonen van onder andere de spierstijfheid en bewegingsarmoede. Na vijf jaar zal de behandeling met D2-agonisten echter dalen in effectiviteit. Dit omwille van de verdere degeneratie van de zenuwcellen, waardoor de medicatie de verminderde productie van de neurotransmitter onvoldoende kan tegengaan.

L-DOPA

L-DOPA, oftewel levodopa, is een tussenproduct in de aanmaak van dopamine. Toediening van levodopa zal dus zorgen voor een verhoogde concentratie van dopamine in het lichaam. L-DOPA moet echter enkel actief zijn ter hoogte van de hersenen, aangezien zich hier een verminderde productie van dopamine voordoet. Hierdoor moet de omzetting van levodopa naar dopamine in de rest van het lichaam voorkomen worden. Bijgevolg wordt er in combinatie met L-DOPA een perifere DOPA decarboxylase inhibitor toegediend. Dit laatste zijn verbindingen die de werking van een specifiek enzym, namelijk het decarboxylase, gaan verhinderen.

L-DOPA wordt gebruikt als startbehandeling bij oudere patiënten (boven de 60-70 jaar), zwakkere patiënten en patiënten met ernstige symptomen. Frequent wordt L-DOPA gebruikt in combinatie met D2-agonisten teneinde de dosis van levodopa laag te houden. Hierbij worden belangrijke nevenwerkingen, zoals dyskinesieën, onderdrukt.

Amantadine

De precies werkwijze van amantadine is nog niet geheel duidelijk. Vermoedelijk speelt het geneesmiddel een rol bij de aanmaak en vrijzetting van dopamine.

Aangezien amantadine minder efficiënt werkt in vergelijking met D2-agonisten en L-DOPA, wordt het enkel gebruikt bij lichte gevallen. Daarnaast kan het in combinatie met L-DOPA toegediend worden om de levodopa-geïnduceerde dyskinesieën te onderdrukken.

Selegiline

Selegiline is een monoamine-oxidaseremmer. Dit laatste zijn enzymen die instaan voor de afbraak van monoaminen, waaronder dopamine. Hierdoor zal selegiline op efficiënte wijze de concentratie van dopamine in de hersenen terug kunnen verhogen.

Selegiline wordt vaak gebruikt in het beginstadium van de ziekte, dit ter vervanging van L-DOPA. Daarnaast zal het medicijn ook in staat zijn de verdere degeneratie van de zenuwcellen te voorkomen.

Anti-muscarinica

Door de verminderde productie van dopamine ontstaat er een overactiviteit van de acetylcholineproducerende zenuwcellen. Deze verhoogde productie van acetylcholine,een neurotransmitter, heeft ook allerlei pathologische gevolgen. Om dit onevenwicht te herstellen worden anti-muscarinica, zoals biperideen, procyclidine en trihexyfenidyl, toegediend. Deze zullen de activiteit van acetylcholine ter hoogte van zijn receptor blokkeren.

Anti-muscarinica worden hoe langer hoe minder gebruikt. Dit omwille van de talrijke bijwerkingen en beperkte efficiëntie. Wanneer ze dan toch worden gebruikt, is dit meestal in het beginstadium van de ziekte.
© 2014 - 2024 Jusoran, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Ziekte van ParkinsonDe Ziekte van ParkinsonBij de ziekte van Parkinson sterven er bepaalde cellen af in de hersenen. Bij ieder mens maken de hersenen de stof 'dopa…
Ziekte van parkinson, oorzaken en geneesmiddelenBij de ziekte van Parkinson is sprake van degeneratie van onder meer dopaminerge neuronen waardoor er een dopaminetekort…
Verschil tussen parkinson en parkinsonismeVerschil tussen parkinson en parkinsonismeDe ziekte van Parkinson ontstaat als gevolg van ouderdom, erfelijke aanleg, vergiftiging of een infectie. Soms is de oor…
Parkinson ziekteParkinson is een hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen beschadigt en afsterft. Parkinson ontst…

Veel voorkomende schildklierproblemen en symptomenVeel voorkomende schildklierproblemen en symptomenDe schildklier ook wel thyroïd genoemd regelt de stofwisseling van je lichaam. Het is een essentiële klier voor het goed…
Haaruitval en behandelingIeder mens verliest dagelijks vele haren. Dit is een normaal proces. Echter, wanneer mensen extensief haarverlies ervare…
Bronnen en referenties
  • www.wikipedia.org
  • Cursus Farmacologie Prof. Dr. Vankelecom
Jusoran (27 artikelen)
Laatste update: 06-10-2017
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.