InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Aandoeningen > Polyneuropathie - Aandoening perifere zenuwen (zenuwziekte)

Polyneuropathie - Aandoening perifere zenuwen (zenuwziekte)

Polyneuropathie - Aandoening perifere zenuwen (zenuwziekte) Polyneuropathie is een neuropathische aandoening, waarbij sprake is van een afwijking of beschadigingen in meer dan één perifere zenuw, wat pijnlijke paresthesieën (tintelingen) kan veroorzaken. Polyneuropathie oftewel zenuwziekte werd vroeger ook wel polyneuritis genoemd. De zogenaamde perifere zenuwen bestaan uit motorische, sensibele en autonome vezels. Polyneuropathie kan 3 soorten ziekteverschijnselen geven. Oorzaken, behandeling, medicatie, therapie en meer over poly-neuropathie.

Polyneuropathie - Afwijking of beschadiging perifere zenuwen - Ziekteverschijnselen

Polyneuropathie - Neuropathie. Polyneuropathie is een perifere zenuwaandoening (neuronen: zenuwen, poly: meerdere, pathie: verspreid over het hele lichaam). Er is sprake van een afwijking of beschadiging in meer dan één perifere zenuw in de extremiteiten (o.a. handen en voeten). De beschadigingen aan deze zenuwen worden geleidelijk aan steeds erger. Vroeger werd ook wel de benaming polyneuritis gebruikt (ontsteking van meerdere zenuwen). Daar er echter nauwelijks of geen sprake is van een ontsteking, wordt deze term niet vaak meer gehanteerd.

Verschijnselen polyneuropathie - Symptomen neuropathie

De mogelijke verschijnselen of kenmerken van polyneuropathie zijn onder andere:
 • Tintelingen, prikkelingen en branderige pijn, vooral bij aanraking.
 • Gevoelloosheid voor pijn, trillingen en temperatuur.
 • Overbelasting van de gewrichten (Charcot-gewrichten)
 • Spierverlies (spieratrofie) en spierzwakte (myastehnia)
 • Open (huid)zweren (ulcus cruris)

Wat zijn perifere zenuwen - Uit welke soorten vezels bestaan de zenuwen

Perifere Zenuwen zijn zenuwen die het verst van de oorsprong -het ruggenmerg- liggen, bijvoorbeeld de handen of voeten. Een perifere zenuw bestaat uit 3 soorten vezels:
 • Motorische vezels.
 • Sensibele vezels.
 • Autonome vezels.

Verschijnselen polyneuropathie

Bij polyneuropathie kunnen in principe dan ook drie soorten verschijnselen optreden.

Polyneuropathie - Motorische neuropathische verschijnselen

Door beschadiging van de motorische vezels ontstaat spierzwakte, hetgeen zich uit in krachtverlies en een moe gevoel. Soms laat dit zich blijken in de vorm van spieratrofie (vermindering spierweefsel), terwijl de van nature aanwezige spanning in de spier afneemt en er spierhypotonie (verlaagde spierspanning) optreedt. Bovendien heeft het invloed op de pees- en periost-reflexen (periost is beenvlies: bindweefselvlies aan de buitenkant rondom het bot).

Polyneuropathie - Sensibele neuropathische verschijnselen

Als gevolg van beschadiging van sensibele vezels ontstaan stoornissen in de gevoelswaarwording. Dit houdt in: stoornissen in de tastzin, de vibratiezin, de pijn- en temperatuurszin. Dit wordt door de patiënt als een hinderlijk doof gevoel ervaren, hetgeen soms tot gevaarlijke situaties kan leiden. Zoals bijvoorbeeld branden aan een sigaret of allerlei verwondingen in de huishouding of het bedrijf. Soms staan de prikkelingsverschijnselen op de voorgrond. Dit zijn zeer hinderlijke, vaak ook pijnlijke paresthesieën (tintelingen, prikkelingen).

Polyneuropathie - Autonome neuropathische verschijnselen

Autonome verschijnselen kunnen bijvoorbeeld zijn: stoornissen in de zweetafscheiding, een atrofie van de huid, die hierdoor glad en glanzend wordt, een verstoorde nagelgroei, doorbloedingsstoornissen van de huid en dergelijke.

Verschillen optredende verschijnselen - Diffuse polyneuropathie en mononeuropathie

Over het algemeen treden bovenstaande verschijnselen niet tegelijkertijd op. Bij de ene vorm van polyneuropathie staan de sensibele en bij de andere vorm overwegend de motorische verschijnselen op de voorgrond. Tevens kan het voorkomen dat bijvoorbeeld de armen meer getroffen zijn dan de benen of omgekeerd. Of dat het bovenste deel van een bepaald gebied sterker is getroffen dan het onderste deel.

Diffuse polyneuropathie

In de gevallen waarbij meerdere zenuwen gelijktijdig zijn aangedaan, wordt gesproken van diffuse polyneuropathie.

Mononeuropathie

Het kan ook voorkomen dat slechts één zenuw in zijn geheel is aangedaan of dat er enkele gelijktijdig zijn getroffen (mononeuropathie multiplex). Wat of welk gebied er van de perifere zenuwen precies is aangedaan, is belangrijk om te weten, daar dit soms een aanwijzing kan geven over de oorzaak van de polyneuropathie.

Oorzaken polyneuropathie - Metabole stoornis - Intoxicaties - Infecties en tumoren

Er kunnen vele verschillende oorzaken zijn voor polyneuropathie en dit vergt dan ook grondig en uitgebreid onderzoek om een en ander op het spoor te komen. Er worden hieronder een aantal (lang niet alle) vaker voorkomende oorzaken genoemd:

Metabole stoornissen

Bij stofwisselingsaandoeningen (metabolisme: stofwisseling), onder andere Diabetes mellitus (diabetische neuropathie). Bij suikerziekte is er sprake van een tintelend en branderig gevoel in handen en voeten. Ook bij nieraandoeningen, uremie (bloedvergiftiging door onvoldoende werking nieren) of bij een vitaminetekort.

Intoxicaties

(vergiftiging) die door diverse bronnen kunnen worden veroorzaakt, zoals onder andere:
 • Door het werk - schadelijke stoffen als lood, kwik, thallium en tal van organische stoffen.
 • Medicamenten - streptomycine, furadantine en meerdere cytostatica (remmen celgroei en celdeling)
 • Genotmiddelen - door (overmatig) gebruik van alcohol. Zware drinkers eten vaak ook slecht, hetgeen tot vitamine B gebrek kan leiden. Bovendien kan alcohol ook rechtsstreeks de perifere zenuwen beschadigen. De kans op neuropathie neemt aanzienlijk toe bij mensen die langer dan tien jaar zwaar drinken.
 • Verkeerde voeding - bij neuropathie ten gevolge van verkeerde voeding zijn de perifere zenuwen aangetast door gebrek aan essentiële voedingsstoffen (m.n. vitaminen behorend tot het B-complex). Voedingstekorten kunnen ook ontstaan als gevolg van een eetstoornis, zoals anorexia nervosa. Een chronische darmziekte (verstoring opname van voedingsmiddelen vanuit de darm) kan ook neuropathie tot gevolg hebben.

Infecties

Door toxinen van bacteriën zoals difterie en tyfus of door de bacterie zelf, zoals bij lepra of syfilis.

Auto-immuunreacties

Onder andere het syndroom van Guillain-Barré

Tumoren

Bij sommige tumoren (leucemieën, reticulosen) is er sprake van een directe lokalisatie in of nabij perifere zenuwen en veroorzaken op deze wijze verschijnselen van een zenuwbeschadiging. Bij andere kwaadaardige aandoeningen kan er sprake zijn van polyneuropathie zonder dat er een directe beschadiging is. Al is het niet precies bekend hoe dit precies werkt, heeft men het vermoeden dat stofwisselingsproducten van de tumor het metabolisme van de perifere zenuw beïnvloeden. In dit geval spreek je van paraneoplastische polyneuropathie, hetgeen zelfs het eerste teken van de tumor kan zijn. Voorbeelden van tumoren die dit beeld kunnen geven zijn o.a. een longcarcinoom en Grawitztumor.

Symptomen neuropathie door verkeerde voeding

Neuropathie als gevolg van verkeerde voeding komt het eerst tot uiting bij de tenen en voeten en later aan de vingertoppen. De symptomen ontstaan geleidelijk en breiden zich uit van de voeten naar de benen en van de vingers naar de armen. De symptomen zijn o.a:
 • Gevoelloosheid.
 • Pijn en tinteling.
 • Pijn in voeten en/of handen.

Het lopen kan moeilijk worden door de gevoelloosheid in voeten en benen. Wanneer motorische zenuwcellen en zenuwvezels zijn aangedaan, kan er geleidelijk aan ook sprake zijn van spierzwakte en slinken van de spieren.

Behandeling polyneuropathie - Gericht op de oorzaak - Medicijnen en fysiotherapie

De behandeling van polyneuropathie richt zich eerst en vooral op de oorzaak. Zo zal de alcoholconsumptie geheel gestaakt moeten worden, indien er sprake is van een alcoholische neuropathie. Bij de medicamenteuze polyneuropathie moet er met de betreffende medicamenten gestopt worden en eventueel vervangen worden door andere middelen. Bij diabetes mellitus dient goed te worden bekeken of de patiënt goed is gereguleerd (ingesteld). Neuropathiën door verkeerde voeding worden behandeld door aanvulling van de ontbrekende voedingsstoffen of in sommige gevallen door het injecteren ervan. De huisarts zal de bewegingen, de reflexen en de verschillende gevoelswaarden onderzoeken. Vitaminegebrek of leverbeschadiging door overmatig alcoholgebruik kunnen door middel van bloedonderzoek aangetoond worden. Indien nodig volgt er een verwijzing naar de neuroloog voor nader onderzoek.

Behandeling - Medicatie

Naast bovenstaande maatregelen zal de patiënt baat kunnen hebben bij behandeling van de ziekteverschijnselen, waarbij echter helaas opgemerkt dient te worden dat vooral de meest hinderlijke en pijnlijke paresthesie (prikkelingen, tintelingen) dikwijls moeilijk te bestrijden of te behandelen zijn. In sommige gevallen brengen medicamenten als vitamines, psychofarmaca of pijnstillers enige uitkomst. In bepaalde gevallen hebben pijnstillers onvoldoende resultaat en worden er anti-epileptica of antidepressiva aan toegevoegd. Soms kan fysiotherapie (elektrotherapie) enige verlichting geven. Een zenuwbeschadiging is veelal onomkeerbaar; een verdere uitbreiding ervan kan echter meestal wel worden afgeremd.
© 2008 - 2019 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Perifere neuropathiePerifere neuropathiePerifere neuropathie is een vervelende aandoening aan de zenuwen. Lees hieronder meer over deze aandoening.
Tintelende benen: oorzaken van tintelende of prikkende benenTintelende benen: oorzaken van tintelende of prikkende benenTintelende benen of tintelingen in een been is een veel voorkomend symptoom dat optreedt als gevolg van een gecomprimeer…
Diabetische neuropathieDiabetische neuropathieBij diabethische neurpotahie zijn een of meer perifere zenuwen aangetast als gevolg van diabetets mellitus. Diabetische…
Perifere neuropathie: Schade aan zenuwen met pijn en zwaktePerifere neuropathie: Schade aan zenuwen met pijn en zwaktePerifere neuropathie is een zenuwaandoening waarbij alle zenuwen buiten deze van de hersenen en het ruggenmerg mogelijk…
Polyneuropathie bij diabetes mellitusDiabetes mellitus is een ziekte die steeds vaker voorkomt in de Westerse wereld. De stijging in het aantal diabetes pati…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • G.J. Helmers. Leerboek Neurologie. Neuropathische aandoeningen. Assen: van Gorcum
 • A. Wilkerson. Neuropsychology - Neuropathical diseases. New York: Macmillan Publishing Inc

Reageer op het artikel "Polyneuropathie - Aandoening perifere zenuwen (zenuwziekte)"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

J. M. Flenterie, 06-01-2019 09:54 #47
Sinds lange tijd Neuropathie in beide voeten en benen tot aan de knie mijn B 12 was goed de Neuroloog zei er was niets aan te doen en kreeg antidepressiva maar daar wilde ik niet aan, het is een vreselijk naar gevoel of ik op watten loop en stijf en doof gevoel en raak soms ook mijn evenwicht kwijt. Ik ben steeds op zoek of er iets aan te doen is maar als ik lees dat zovelen het hebben denk ik van niet. Je wordt er heel onzeker van.

J. Peters, 26-08-2018 17:26 #46
Mijn kleine zenuwen onder mijn voeten zijn afgestorven, volgens de arts, het is of ik op kiezelstenen loop, na een poosje lopen worden mijn voeten moe. is daar wat aan te doen?

Alice, 08-08-2017 09:52 #45
Late reactie, maar als ik sommige reacties lees denk ik meteen aan b12 tekort. Gevoel op watten te lopen, gevoel van mieren in voeten… kijk eens op stichtingb12tekort! Of b12 respirchgroup. En niet op andere sites die onzin verkopen omdat ze aanraden tabletten te slikken! Die helpen nl niet. Mijn kinderen en ik hebben het allemaal, en het is weinig bekend, zelfs bij artsen! Maar zeker geen onzin! Gevoel van watten enz wordt exact omschreven op deze sites!

Jelle Krottje, 16-08-2016 00:04 #44
Ben zelf behandeld en geopereerd tegen darmkanker, kan na het bovenstaande gelezen te hebben alleen maar iets toevoegen aan de klachten aangaande chemo (infuus) en pillen. Na het 1ste infuus enorme pijnen in de arm, kon niet tegen kou en kon buiten amper ademen en laat staan iets aanraken! De winter kwam en bijna alleen maar binnen gezeten. Daarna werd het erger en nu na 6 mnd behandeling en 1 jaar verder na de operatie gaat het goed behalve de klachten, betreffende (ezelsbruggetje) n.l. geck houdt in, moet ik weer nadenken: geheugen verlies, evenwichtstoornis, concentratie, kracht verlies! Deze laatste houdt in dat ik met welke inspanning dan ook binnen de kortste keren doodop word. Hiervoor is voorzover bekend nog geen ideale oplossing. Moet wel even melden, zit bij Beatrixoord in Haren, perfecte ondersteuning gr. Jelle. Sta open voor reactie

Friedel, 15-02-2016 18:51 #43
Ben nieuw hier, en over dit alles zou ik ook graag wat meer te weten komen.
Zoals wat zijn de eerste symptomen, de normale zowel als de verdoken, hoe lang duurt het voordat er echt een diagnose kan opgeplakt worden, welke onderzoeken, en zo allemaal van die dingen.
Heb daarstraks van mijn rechterhand een emg gehad en vond dat de neuroloog nogal aardig reageerde op de afwijking die hij gevonden had. Omdat die emg na een operatie van carpale tunnel vorige maand is, en in plaats van verbetering is alles veel slechter geworden. Ben al maanden totaal uitgeput, kortademig, tintelende handen en armen alsook de voeten en benen.
Aan mijn benen en voeten dacht ik eerst dat er een defect was aan de neurostimulator, die is gecontroleerd en er was niets aan, gelukkig voor mij maar wel ongelukkig is dat de elektrode weeral is verschoven is, en terug op zijn plaats zou moeten gezet worden, een ingreep waar ik echt niet op zit te wachten, of sta voor te springen.
Mijn trappen worden echt een marteling omdat er dan nog een zware ontsteking van de beide achillespezen bovenop gekomen is, zelfs na 6 kiné behandelingen spring ik nog kilometers omhoog van de pijn, soms kan ik met moeite mijn kousen verdragen.
Doorslapen 's nachts is een echte zeldzaamheid geworden, dikwijls heb ik nachten van 3 uur en korter, ik word wakker van de aanhoudende krampen, alles dat tintelt, gevolg draaien en keren tot de juiste houding gevonden is, om alles opnieuw te moeten doen dikwijls na nog geen uur.
Ben nog wel in behandeling voor borstkanker ook in het UZ Edegem, en ik ben nu bijna 10 weken gestopt met roken, en door de alertheid van mijn tabakoloog is het wel allemaal in een stroomversnelling gekomen.
Er staat me nog een s.i.g. scan te wachten wat het ook is weet ik niet, op 1 maart heb ik al een eerste uitslag van de reumatoloog, 9 maart van de slaaptest en andere onderzoeken.
Afgelopen zaterdag ben ik weer een jaartje ouder geworden, en gelijk ze hier zeggen met een nieuwe voordeur, die staat me al niet aan, als dit er dan nog moet gaan bijkomen, bovenop de fibro, cvs, borstkanker, failed back surgery, menière, aub liever niet.
Genoeg is genoeg, ik wil nog lang leven en mijn belofte niet breken, die ik 18 maanden geleden aan mijn kleindochter gemaakt heb.

Marcel van Rooy, 09-12-2015 16:20 #42
Ik heb ciap, sinds 4 jaar deze diagnose. Ik ben 60 jaar en sedert 2000 kreeg ik stilaan problemen met op staan van een stoel. Ik moest enkele seconden wachten voordat ik kon stappen, vroeger was ik best sportief +150km per week met de skates. Plots ging het niet meer, 5km en dat was het. Ik had pijn in de voeten en veel verkrampte benen, later werden mijn voeten en onderbenen gevoelloos. Een infrarood sauna bracht en brengt nog steeds verlichting, na verloop van tijd kocht ik mij een andullatie therapie(matras). Er was nog steeds, na 5 jaar, nog geen neurotisch verband gelegd. Door een zware stress situatie werd mijn fysieke toestand echt wel problematisch, ik werkte op zelfstandige basis maar ik heb toen mijn zaak moeten verkopen. Zodanig dat ik enkel nog mijn daguren moest werken. Na een neurologisch onderzoek, EMG, scanners en een ruggeprik werd ik doorverwezen naar het UZ Antwerpen (Edegem) volgde de diagnose CIAP als enige medicatie, Gabapentine, momenteel opgevoerd tot 6 per dag daar het maximaal 8 per dag bedraagt.
Mijn gevoelloosheid is ondertussen toegenomen tot mijn onderbuik en in mijn bovenlichaam zijn het vooral mijn schouders en armen die een probleem geven. Ik heb bij de minste handeling krampen in mijn handen en pijnlijke bovenarmen, daar ik in mijn handen ook gevoelloos ben heb ik al enkele malen een serieuze ontsteking gehad als gevolg van wondjes die ik niet gevoeld heb.
Sinds september 2014 was ik nog deeltijds aan het werk maar vanaf juli van dit jaar ben ik volledig arbeidsongeschikt.

Marianne, 17-11-2015 18:43 #41
Lieve mensen, ik wil op jullie verhalen even reageren.
Ik heb inmiddels 12 jaar polyneuropathie, Ik ben 71 jaar en ik ben ook overal geweest maar geen resultaten.
Bij mij komt het door een eiwit (MG) dat te hoog is, niets aan te doen, de prognose is of leukamie of de ziekte van kahler (botkanker)Maar alleen als het eiwit hoger wordt.
Ik heb antidepressiva medicijnen, wat zou moeten helpen maar niet dus.Rivotril en Amitripoline.Mijn internist die 2x per jaar mijn bloed controleerd, en die ook met zijn rug tegen de muur staat, zegt er is niets voor
Het is geconstateerd door hersenvocht uit mijn ruggenmerg te halen
.En toen is er een beenmerg biopsie gedaan.En toen stond vast wat de oorzaak was.
Het is begonnen in mijn voeten, alsof er naalden in zitten en het gevoel op watten te lopen. Ik heb nu ook geen kracht meer in mijn handen
Ook heel veel krampen in benen en nek.
Ook heb ik evenwicht stoornissen, ik heb zinds kort een auto aangeschaft met automaat, wat mij meer zekerheid geeft.
Ver lopen lukt gewoon niet, dus heb ik een invalide kaart, en kan ik dichter bij parkeren.
Maar zins kort heb ik via mijn internist (,zelf aangegeven),medicinale cannabis.
Ik had gelezen dat de Transvaal apotheek in Den haag dat maakt, ik ben daar erg blij mee, ik kan nu beter slapen en probeer de medicijnen af te bouwen.
Ik heb cannabis met weinig THC zodat je niet high wordt.
Maar ik heb al heel lang Fit Flop slippers en laarsjes ook best nog elegant.
Maar ik kan niet zonder zelfs niet in bed, in bed heb ik deze slippers ook aan, dat moet echt want dan verdwijnt de ergste pijn.
Natuurlijk loop ik niet op deze slippers, ik heb speciaal een paar voor in bed.
Het klinkt belachelijk maar het helpt echt voor de pijn.
Als ik ze niet aan doe, is het net als of er klompen aan mijn benen zitten.
Maar nu met de cannabis 3 druppels voor het slapen kan ik soms even de slippers uit doen, maar s'nachts als ik wakker wordt
neem ik nog 3 druppels en val ik gelukkig weer in slaap.
Ik hoop dat jullie door mijn verhaal jullie op een idee heb gebracht om dit te bespreken met je arts.
Heel veel sterkte gewenst.Marianne

Tineke, 30-10-2015 15:07 #40
Als ik gas geef met mijn voet gaat mijn voet trillen. Hoe kan dit?

Ada, 24-09-2014 11:22 #39
Bij mij begon polyneuropathie ongeveer 13 jaar geleden in mijn voeten.
De laatste paar jaar heb ik last van de pijnen hierboven al beschreven.
Ik krijg nu al maanden APS therapie en dat doet wonderen! Al vanaf de 2e keer merkbaar. Ik ga nu ongeveer om de 3 weken heen en ik kan langer lopen, heb geen pijnscheuten meer en van onrustige benen heb ik totaal geen last meer.Ik slaap de hele nacht door. Alleen de tinteling is er (in mindere mate) nog. Wat een verbetering! De moeite waard om het te proberen.

Peter, 23-07-2014 14:38 #38
Ben al 8 jaar doodmoe. Ben daarop ook 100% op afgekeurd.Zit vooral in m'n benen. Goed, ik heb diabetes II, maar dat gaf nooit problemen op het gebied van neuropathie. Die moeheid kreeg ik na de chemotherapie i.v.m. leukemie. Toen na 2 weken de hoge koorts was gezakt en ik weer redelijk normaal kon denken en aanspreekbaar was, ervoer ik die extreme vermoeidheid. Geen enkele arts (o.a. uroloog, nefroloog, hematoloog, bedrijfsarts en huisarts) had een plausibele verklaring voor die moeheid (en dus ook geen therapie of zo). Alleen de hematoloog en de bedrijfsrtas wezen op het bestaan van de therapie "herstel & balans". Maar dat was niets voor mij, want het zit niet tussen m'n oren en voor sportieve activiteiten ben ik veel te moe. Na lang zoeken op internet ben ik zelf tot de ontdekking gekomen dat het gewoon polyneuropathie is in m'n benen.
Is dit herkenbaar en kent iemand een therapie?

Stamer A. C., 28-06-2014 17:49 #37
Heb een CIAP - Chronische Idiopatische Axonale Polyneuropathie. Uit zich in de voeten en onderbenen met prikkelingen en vooral instabiliteit bij lopen. Zittend geen last bij staan begint het probleem. Auto rijden, geen probleem na keuring, rijbewijs verlengd. Heb prima kracht in de benen. Heb nergens pijn of te warme of te koude voeten en benen. Alleen het lopen geeft en probleem en ziet er vaak uit alsof je dronken bent. De wandelstok is tegenwoordig mijn beste vriend. Ben 71 jaar en ca 6 jaar geleden kwamen de eerste verschijnselen. Heb ca. 4 jaar, van tijd tot tijd, meegewerkt aan een onderzoek " ontrafeling van de oorzaken van chronische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP) bij UMC Utrecht. Het eind rapport meldt ook hier dat er nog HEEL veel zaken onbekend zijn in geval van CIAP. Het gebruik van vitamine B6-intoxicatie of andere voedingssupplementen kunnen geen gevaar maar als er geen tekort is aangetoond lijkt het ook niet nodig. In NL komen er ruim 2800 patienten bij per jaar. Bij 1/4 van hen wordt geen oorzaak gevonden en is er dus sprake van CIAP. In mijn EIGEN woorden : Men weet er nog maar weinig van, een behandel of geneeswijze is niet voorhanden. Geef geen cent uit aan kwakzalvers die de oplossing hebben. Het enige wat te doen valt zijn dagelijkse zelf oefeningen. Een revalidatie fysio kan daarbij behulpzaam zijn. Er zal geen genezing plaatsvinden maar kan door mogelijke versoepeling van spieren uitstel geven aan de
dagelijkse beleving.Heb geen enkel medicijn en ben op alle onderzoeken door de huisarts gezond verklaart. Geruststellend opmerking is ; "als wij goed nieuws hebben melden wij ons." Daar is het wachten dus op!

Franwyck, 24-01-2014 17:23 #36
Gebruik zeker opgewarmde kersenpitten (pas op kunnen ontploffen in micro bij hoogste stand!) om te kunnen slapen, doet wonderen
doe zeker veel kine (revalidatie) zodat je niet verstijfd
bij onhoudbaarheid ga naar een pijnkliniek, radiofrequente therapie kan wonderen doen door anesthesist of neuroloog

Guy Timmers, 22-12-2013 22:59 #35
Ik heb door de chemo behoorlijk last van neuropatie in voeten en handen, voorheen was ik een fanatieke jogger, nu kan ik dat helaas niet meer. in het avl zijn ze nu ism de pijndokter bezig een therapie te starten met stroomstootjes en medicijnen tegen vallende ziekte. ik moet hier binnenkort mee gaan beginnen, De neuropatie werd zo erg dat ik de chemo heb moeten staken

Sasanguie Rita, 29-10-2013 20:48 #34
Heel veel last van de voeten wel gepaste medicatie helpt. reeds van alles genomen? Help!

Ikke2013, 14-10-2013 11:16 #33
Hallo Jacqueline,

Ik kan me helemaal vinden in jou verhaal! Ik loop hier ook al heel erg lang tegen aan alleen jammer dat je nergens meer info kan vinden of het niet krijgt. En ik zie ook elke dag dat mensen kijken en denken die zal zich wel aanstellen heel frusterend…

Jacqueline, 15-06-2013 03:34 #32
Nu een jaar last van Poly neuropathie de sensorische vorm. Veel pijnscheuten, tintelingen en branderigheid in voeten, benen, handen armen. Bezoekje aan de neuroloog was bijzonder kort. Met de mededeling dat ik er eigenlijk niks aan kan doen en maar moet afwachten of het misschien enigszins hersteld. De huisarts vraagt me wat hij voor me kan doen en scheept me af want de tien minuten zijn voorbij. Kortom geen uitleg geen therapie alleen anti depressieva tegen de pjn. Er word dan niet verteld wat voor bijwerkingen en hoe ingrijpend dat spul is. Er zijn geen speciaal ontwikkelde middelen om de symptomen van neuropathy te verlichten. Waarom niet? Er is geen onderzoek naar. Er zijn geen therapieen of centra waar verschilldende disciplines samenwerken om de situatie te verbeteren. Ik lees dat in de US bv led therapie gegeven wordt om herstel van de zenuwen te stimuleren. Hier kan ik er niets van terug vinden. Mijn huisarts of neuroloog komen met helemaal niets! Ik lees de wanhopige verhalen van de mensen hier ook waar niemand op reageert. Terwijl dit meerdere aspecten heeft zowel psychisch, sociaal en natuurlijk fysiek.Psychisch omdat je het aan de buitenkant niet ziet. Vandaag had ik nog het gevoel dat een vriend een of andere manier niet geloofd dat ik zo'n pijn heb en overdrijf. Anderen zie ik een stuk minder. Ik kan niet lang lopen. Wil vaakin mijn eentje zijn omdat ik dan niet hoef op te houden dat er niets aan de hand is.

Maartje, 27-03-2013 23:00 #31
Conclusie A3.9
Niveau 3
Er zijn sterke aanwijzingen dat lamotrigine een effect heeft in het verminderen van pijn bij patiënten met een pijnlijke diabetische polyneuropathie.
A2 (Eisenberg et al., 2001, ref id: 82)

Ik zou zeggen vraag het aan de neuroloog LET OP! enkel bij diabetes

Nicole, 05-03-2013 09:39 #30
Hallo
ik heb al 20 jaar pijn, het begon met een soort van spierscheuren onder de linker voet, alsof er iets knapte nu 20 jaar verder heb ik last van de hele linker kant van mijn lichaam, evenwichtorgaan ontsteking, bijna altijd hoofdpijn aan linker kant een verdooft gevoel kaak wang, nekpijn trekt door naar schouderblad en ribben achterkant en erger ribben aan voorkant, rare tinteling in linker boven arm als ik slaap, pijnlijke bil en onder rug, kleine hernia gevonden maar niet operatie voor nodig, verschrikkelijke pijn in heup, rare pijn in boven been en pijn in de knie kuit voor en achter, pijn in enkel en gevoel dat me spieren te kort zijn in linkerbeen, ik zie erg slecht de laatste 6 maanden. Ik heb reuma arts gehad van jan bremen kliniek en die zei reuma posoriases atrites maar niet te zien in me bloed, moest naar revalidatie arts en van die moest ik elke dag 3 x hard gaan lopen, ik kan niet eens normaal lopen maar oke toch geprobeerd 3 x van trap gevallen omdat ik niet kan bewegen van de pijn.
Moest me niet zo aan stellen en anders maar naar de paasafdeling. Daarna nog zoveel artsen gehad en rugblokades gekregen allerlei soorten medicatie gekregen lyrica rivortril temgesic plaspillen morfine thyrax gabapentine en nog vele andere pillen die wel ff werkte of niet of zo een effect hadden dat ik de hele dag een zombie was.nu ben ik er echt klaar mee. Niemand kan me helpen dus weet ik niet meer wat ik moet doen. Sinds paar weken heb ik splinterbloedingen onder me nagels en laten me nagels langzaam los, daaronder zit wel een andere nagel die geel is en onder de splinterbloedingen zit.
Ik ben echt niet gek, maar ben echt na 20 jaar dokteren echt op, de linker kant van mijn lichaam is ook dikker, been kuit voet enkel bovenbeen.het enigste wat de dokter nog kan doen is me door sturen naar een psy, en daar heb ik weinig trek in, vind het heel erg dat als ze niks meer voor je kunnen doen dat je dan maar gek verklaart word, wie kan me helpen wat moet ik doen?
groetjes van Nicole

Mieke, 05-02-2013 23:05 #29
Hallo ik ben mieke 58 jr en heb sinds 6 jr polyneuropathie. Dit werd geconstateerd en ik kon gaan, moest er maar mee leven, was niets aan te doen. Werk nog maar heb erg veel last van vermoeidheid en krijg pijn in mijn benen. Krijg ook last van mijn evenwicht. Het is net of ik mij overal aan vast moet houden om maar niet te vallen. Lang staan of lopen gaat niet meer. Weet iemand of therapie helpt voor de spieren sterker te maken?

A. J. Mastenbroek-Spaargaren, 21-01-2013 13:49 #28
Ik heb al sinds 20 jaar last van neuropathie, wist eerst echt niet wat het was, maar door een t.v programma dacht ik… dat heb ik ook. De neurologen weten er echt geen raad mee. Het heeft een tijdje stil gestaan, maar nu loop ik heel slecht, heb aangepaste schoenen, steunkousen. Ik rijd in een scootmobiel, "loop" met een rollator en heb de laatste tijd enorme last van hele gevoelloze handen en ze zijn ook opgezet en stijf, wie herkent dit?

Elly Maarse, 09-10-2012 22:09 #27
Ik heb al 15 jaar last van r.l.s. syndroom, gebruik 12 jaar medicijnen.{ropinerol} Sinds een jaar of 5 heb ik ook neurpathische klachten, o.a.in de voeten. Dit is het meest hinderlijk als ik 's avonds zit. [of wil gaan zitten.] Ik ben ook 18 jaar geleden aan darmkanker geopereerd, had gelukkig geen uitzaaiingen maar wel 30 bestralingen gehad. Ik heb ook al een paar maanden last van een verstoring in mijn darmen, ik las dat dit ook met evt te maken kan hebben met de neuropatie in mijn voeten. Mijn voeten zijn ook steenkoud, heb een elektrische deken, maar ondanks dat, heb ik bij mijn voeten een kruik. Ik ben ook door die Neuropathie, heel onrustig in mijn hele lichaam. Daarbij slaap ik ook nog zeer slecht.

Geo Meganck, 08-10-2012 19:04 #26
Als ik beweeg(ga) is er geen probleem, enkel als ik een tijdje moet stilstaan geven mijn voetzolen een eigenaardig gevoel. Het is alsof ik de grond niet meer raak. Eens weer in beweging gaat dat gevoel weer weg.

Peter, 02-10-2012 21:01 #25
Hallo, Ik lijd waarschijnlijk aan Polyneuropathie en heb niet alleen last van pijnlijke en hete voeten. Ik heb ook last van spieratrofie en veel problemen met mijn maag, ik ben kortademig, heb hart ritmestroornissen, heb altijd veel last van mijn darmen en heb ook blaasproblemen (o.a. incontinentie).
Wie herkent i.v.m. polyn. al deze symptomen?
gr. Peter.

Ina, 05-08-2012 01:37 #24
Ik heb al zo'n 30 jaar reuma waardoor ik verschillende operaties heb moeten ondergaan. In maart ben ik geopereert aan een tunnelsyndroom in mijn linkerpols.
na een week kreeg ik er een zware infectie in en werd opgenomen in het ziekenhuis. Ik ben geopereerd om alles schoon te maken en kreeg in 4 dagen tijd 12 flessen antibiotica. Na zes dagen mocht ik weer naar huis. Dagelijks moest ik de wond spoelen en na een aantal weken was de wond dicht. Door die infectie zijn de zenuwen in mijn hand zwaar beschadicht en zijn de klachten alleen maar erger geworden. Bij de fisyo konden ze niets voor mij doen. De klachten zijn wel ietsje verminderd in de loop van een paar weken maar ik moest toech opnieuw geopereerd worden. Dit is gebeurd op 27 juni. Nu zit ik met mijn hand in dik verband en het brand vreselijk. Het beste helpt nog wel om mijn hand op een warm/koud compres met gel te leggen na dat die een tijd in de diepvries heeft gelegen. Vrijdag gaan de hechtingen er uit en dan hoor ik hoe het verder moet.
Als iemand hier ervaring mee heeft dan wil ik graag advies. (Ik ben 60)

Marina, 27-06-2012 12:12 #23
Volgens de neuroloog is het gevoel in de zenuw van mijn voeten heel zwak. Daardoor heb ik een brandend, tintelend gevoel met soms pijnscheuten in de tenen. Daarvoor kreeg ik Lyrica voorgeschreven, waar ik suf van werd, maar niet hielp voor wat het moest dienen. Heb ik een half jaar gebruikt en dan gestopt. Wat kan ik doen? Kan iemand mij helpen, want dit heb ik reeds 2 jaren en sinds een jaar is het verergerd door chemo. Soms kan ik er niet van slapen en lig ik uren wakker.

Marianne Pieteren, 19-06-2012 12:08 #22
Ik heb ook vrij ernstig polienurophatie en vorig jaar een galblaas vergiftiging gehad
en daar door hele sterke antibiotica 15 dagen gehad. Door fout van de internist die vergeten was een ego te nemen, dit is gebeurt in het ziekenhuis Hilversum, zou willen weten of dat een mede oorzaak is zware antibiotica? vriendelijke groet Marianne Pietersen

Richard, 06-06-2012 14:41 #21
Ik vrees dat ook ik polyneuropathie heb ik kan niet meer bukken of hurken en heb inderdaad tintelingen en heel vaak branderige voeten.ik moet zeggen dat ik door
de vele ellende die ik in mijn leven meegemaakt heb veel te lang te veel alcohol
gedronken heb dus daar moet ik bijna wel zeker de oorzaak zoeken.ik heb gelezen
dat het proces onomkeerbaar is(helaas) dus ik zal er mee moeten leren leven

Ik, 25-05-2012 14:53 #20
Ik ben 17 jaar en heb ook Polyneuropathie. Het begon met een vervelend gevoel en ondertussen ga ik niet meer naar school en zit/lig ik bijna 24/7, omdat het gewoon teveel pijn doet om lang op m'n benen te staan… Binnenkort ga ik beginnen met revalidatie, hoop dat ik hier mee om kan gaan over een paar jaar.

Leo Sprenkels, 27-03-2012 21:59 #19
Heb nu al zo`n 5 jaar polyneuropathie waarvan de oorzaak onbekend is. Moet voorzichtig zijn met werkzaamheden in tuin of klussen aan huis, hoe rustig ik het werk ook doe, de dagen nadien is het payday. Ik ben nu 61 jaar en(gelukkig) zonder werk, dat was niet meer te doen. Vooral mijn heupen en mijn benen zijn vrij pijnlijk, dan volgen de voeten en de handen en de armen, ik heb in de winter meer last als in de zomer.alles op mijn eigen tempo doen bevalt het best. Ik gebruik lioresal 10 (in België) vooral om de stijfheid in mijn benen te bestrijden. Nu al enkele jaren stabiel, kan er nu mee omgaan, maar daar houd het mee op, vooral eigen tempo bepalen geeft wat stabiliteit in pijn.

Trees Bosma, 23-10-2011 09:06 #18
Ik heb planten die met Roundup waren behandeld uit de grond getrokken, had wel handschoenen aan maar die werden op een gegeven moment nat. Tijdens het spuiten had ik niet goed beschermende kleding aan. Nu heb ik tintelingen in mijn benen, soms handen. Ik zit ook in de overgang. Dit speelt denk ik ook mee. Mijn vraag is hoe kan ik de tintelingen minder of laten verdwijnen? Hoe kan ik voorkomen dat het nog erger wordt?

Trees Bosma, 22-08-2011 09:08 #17
In aanraking gekomen met planten die met round-up waren besproeid en struiken gesnoeid die misschien giftig waren. Nu tintelingen in handen en kuiten. Vergifteging opgelopen? Ook diarree en misselijkheid en duizeligheid gehad naar aanraking plant die met rand-up was besproeid. Wat nu te doen?

Doctorpainless (infoteur), 04-08-2011 23:05 #16
Er zijn langzaam op Youtube een groot aantal patienten te vinden met polyneuropathie en met chronische neuropathische pijnen die veel baat hebben bij de behandeling met niet chemische middelen, de supplementen alfa liponzuur en palmitoylethanolamide (Normast). Googlen in Youtube geeft al die patienten verhalen weer. Het is de hoogste tijd dat er meer aandacht gegeven wordt aan de zinvolheid van het behandelen van neuriopathische aandoeningen en neuropathische pijnen met Normast en alfa liponzuur!

Henk van Raaij, 01-06-2011 16:43 #15
Ook ik heb alle onderzoeken doorlopen in het ziekenhuis en daar is ook poly naar voren gekomen.
Ook ik heb gescheurde nagels aan mijn grote tenen en geen gevoel erin, wat wel helpt is steunkousen en een goed sluitende schoon, (zeker bij de tenen ) schoenen van 200 euro hebben niks geholpen, maar schoenen van een goedkoper soort (bristol of zo),daar zijn goede schoenen te vinden die redelijk de pijn tijdelijk weg halen.
Het is maar een nood oplossing, maar je kan weer een dag verder.

Dick, 11-04-2011 23:18 #14
Bij mij werd twee jaar geleden polyneuropathie geconstateerd. Hiervoor werd dit voor reuma artritis aangezien. De specialist zei meteen, dat ik uitbehandeld was. Ik ondervind dagelijks veel hinder van deze kwaal in mijn handen en voeten. Dan zwijg ik gemakshalve over de pijn en spierverlies. Ik heb nooit één medicijn voorgeschreven gekregen.

Nelly Tenbrink, 23-02-2011 14:14 #13
Slogren en een afwijkende eiwitband hebben bij mij neuropathie tot gevolg. Deze neuropathie lijkt ook in mijn ogen te zitten dit maakt me bang. Wie heeft evaring en wat is er te doen?

Iris, 13-08-2010 09:00 #12
Jarenlang psychiatrische problematiek gehad.

Laatste keer kreeg ik priadel [lithium] voorgeschreven.
Na verloop van tijd begonnen de negatieve ''bijwerkingen'' [heb tot 2 x toe de psychiater gebeld, met de mededeling : HET GAAT NIET GOED… HET GAAT NIET GOED!].>>Antwoord : GEWOON DOOR BLIJVEN SLIKKEN!

Uiteindelijk een medicijnvergiftiging [psychiater onthoud zich van ieder commentaar]… heb mij proberen te laten onderzoeken door een neuroloog>>deze kon niets voor mij doen, was zijn antwoord! [vind je het ''gek''>>psychiater en neuroloog zitten in hetzelfde maatschap].

Ben door de lithium-vergiftiging MINDER-valide geworden [de vergiftiging, daar ben ik 100% zeker van… alleen het word onderkend]>>in ieder geval mag ik gebruik maken van een traplift, douche-po-stoel, rolstoel, scootmobiel, verhoogd toilet.
Tevens ben ik mijn baan kwijt geraakt en zit voor 80 a 100% in de W.A.O.

Mijn lichamelijke activiteiten MOET ik doseren, anders barst ik van pijnen in mijn benen, armen [ben dan dagen ziek, met pijn en griepachtige verschijnselen].
Heb zelf via internet achterhaald welke medicijnen de scherpste kantjes van de pijnen wegnemen.
Aan de huisarts gevraagd of hij Lirica en paracetamol/codeïne wou voorschrijven.hij werkte mee.
En inderdaad de scherpste kantjes van de pijnen zijn redelijk verdwenen.

Tevens heb ik zelf een andere psychiater gezocht>>met deze ''man'' ben ik DIK TEVREDEN![buiten het GGZ-gebeuren om].

Voorheen slikte ik 20 pillen per dag>>>Nu [al jaren lang],slik ik 2 pillen per dag voor mijn psyche [ra ra hoe kan dat]>>beter serieus luisteren naar de patiënt zou binnen de PAAZ en het GGZ een goede optie zijn!

Ik voel mij geen zielenpiet. door wat er is gebeurt, kan ik van iets kleins heel erg gelukkig worden en genieten! :-).

Simon Terpstra, 21-04-2010 19:57 #11
Kan het besturingssyteem van de ogen dat in de hersens zit ook worden beïnvloed door Polyneuropathie?

F. S., 19-04-2010 07:33 #10
Ik wil toch even reageren op onderstaande reactie. ook ik heb polyn. en heb al 3 keer spontaan iets gebroken. 1e keer m'n teen, daarna 2x m'n voet. Marsfractuur noemde de specialisten het. M'n grote teen stond scheef en na onderzoek etc. werd me een steunzool aangemeten. Die had ik goed en wel in m'n schoenen en liep gewoon door de pijn heen want t zat niet goed en uiteindelijk lang verhaal kort, lag ik in het ziekenhuis en hebben ze bijna de helft van m'n voet afgesneden/afgeschaafd zeg maar. Dus pas ontzettend goed op met wondjes en bij t minste geringste vermoeden van iets breken ofzo, foto laten maken.

Simon, 14-04-2010 18:38 #9
Door simon 14-04-2010
ik ben inmiddels 50 jaar, heb al jaren lichte last van polyneuropathie, mijn moeder heeft er ook last van
heb al sinds mijn 30e last van niet reageren met het hamertje op de kniegewricht, en de laatste 10jaar
een gevoel van natte sokken, geen pijn, heb begin van dit jaar mijn grote teen spier spontaan gebroken tijdens het wandelen
niets raars gedaan, het laatste jaar ook minder gevoel in mijn handen, kracht is volgens mij ook minder.
heb sinds een maand last, van niet gewoon stil kunnen staan, zeker met dichte ogen, of tijdens het douchen.
zijn er meer mensen, die mischien spontaan een spier hebben gebroken?

Wiljan, 27-03-2010 11:42 #8
Heb al jaren last van polyneuropathie in de benen. Alle therapeuten al gehad ook scans in het ziekenhuis en behandeling in de pijnpolie van het ziekenhuis. Ook wat medicatie betreft alles al geprobeerd, maar niets helpt. De pijn wordt steeds erger. Zou graag van iemand horen welke behandeling of medicatie wel echt helpt.

Tonny, 07-01-2010 08:20 #7
Gisteren te horen gekregen dat ik polyneuropathie hebt
al jaren.
de laatste half jaar zeer ernstig.
mijn geheugen wordt steeds slechter
doordat ik hartpatent bent en hersen infarct gehad dacht ik dat het daaraan lag
totdat ik geen gevoel meer in handen en voeten had,

Ans, 09-12-2009 16:47 #6
Mijn vriend is 62 jaar, altijd gezond geleeft en hard gewerkt, nu kreeg hij 3 weken geleden de gewone griep, daar ben je meestal met 7 dagen wel vanaf, maar de huisarts besloot dat het geen kwaad kon om in zijn griep-periode de prik te krijgen tegen de mexicaanse griep, dus heeft mijn vriend dat gedaan. De dag erop kon hij bijna niets meer zien, niet meer lopen en werd doodziek opgenomen in het ziekenhuis. Na 'n week van onderzoeken zeiden de artsen dat hij Polyneuropathie had, nooit ziek geweest, ik vraag me af hoe dit kan. er werd ook wel verteld dat hij de prik voor de mexicaanse griep niet had mogen krijgen terwijl hij de normale griep had. HOE ZIT HET TEGENWOORDIG MET ONZE ARTSEN? mijn vriend is nu 10 dagen thuis het gezichtsvermogen is beter geworden maar de rest nog niet.
Wie van u weet wat hij nu het beste kan doen. alle onderzoeken gehad c-t-scan enz.

Jannie Bruinewoud, 07-12-2009 03:32 #5
Ik wordt gek van de pijn.bij mij is in 1999 polyneuropathie vast gesteld. maar de pijn wordt steeds erger.kan vaak niet slapen van de pijnzoals nu ook weer niet.het is nu 03.40uur.daar wordt je niet vrolijk van

Vanhulst, 27-08-2009 20:25 #4
Kan polyneuropathie ook de oorzaak zijn van wonden aan voeten en benen?

Mw T. H. van Gorkum Leenaarsl, 16-05-2009 18:15 #3
Bij mijn man is 11 mei 2009 door een neurochirurg op grond ven een second opinion polyneuropathy vastgesteld. Mijn man gebruikt in verband met een bipolaire stoornis al meer dab de helft van zijn leven ruim 35 jaar medicatie. ]Circa 6 jaar geleden moest mijn man stoppen met het gebruik van lithium i.v.m. nier falen. Vanaf deze tijd heeft mijn man andere medicatie.Volgens de neurochirurg heeft de vastgestelde aandoening niets te maken met zijn medicatie. Mijn man heeft geen reflextie meer en is ongevoelig voor pijn prikkels van buitenaf. Kunt u mij enig inzicht geven in het verloop en de behandeling van deze aandoening. medio juni heeft mijn man een afspraak met een neuroloog in het HOFPOORTZIEKENHUIS.s.o.s IK VOEL ME EEN ROEPENDE IN DE WOESTIJN.

S. Lindner, 12-03-2009 17:08 #2
Ik lijd aan polyneuropathie en mijn perifere zenuwen (zowel groffe als fijne vezels) zijn aangetast aan beide benen. Het proces is ca. 30 jaar geleden begonnen, eerst in mijn voeten en naderhand in mijn benen. Naast veel pijn momenteel een enorme verstijfing, die mijn mobiliteit sterk aantast. Hoe kan ik dit proces stoppen? Mijn neuroloog weet het helaas niet. Wie wel?

J. Kowalczyk, 06-02-2009 08:39 #1
Ik wilde even reageren omdat ik 8 jaar geleden veel last van zenuw pijnen kreeg na onderzoeken bleek ik een verschuivving on mijn onderste wervels te hebben L5 L4 S1, en mijn nagels van de grote tenen begonnen te splijten. Terwijl ik altijd perfecte nagels heb gehad. Huisartsen en neurologen konden mij hierbij absoluut mijn vragen niet beantwoorden. Aan de zijkant van de grote teen heb ik ook al geen gevoel meer.

Infoteur: Sila
Laatste update: 29-11-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 47
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!