Pijn op de borst: links/rechts, pijn longen, hart, borstbeen

Pijn op de borst: links/rechts, pijn longen, hart, borstbeen Pijn op de borst, druk op borst of pijn in de borststreek kan optreden bij vrouw en man. Bij pijn op de borst voel je pijn in het midden van de borstkas, aan de linkerkant (links) of aan de rechterkant (rechts). Pijn op de borst is één van de meest angstaanjagende symptomen die een persoon kan hebben. Niet alle pijn op de borst heeft te maken met een aandoening of een ziekte van het hart. Welke pijnklachten kunnen wijzen op een hartziekte en welke pijnklachten verband houden met een andere oorzaak? Hierbij kunje denken aan een longontsteking, klaplong of aan langdurige emotionele stress. Maar het kan ook komen door zuurbranden of spierpijn (van de tussenribspieren). Zuurbranden komt vaak voor en geeft pijn achter het borstbeen, met uitstraling naar de keel. Zuurbranden treedt vooral op na bukken, bij het liggen, of na het eten. Naast pijn op de borst kun je last hebben van en brandend gevoel in de keel en moeite met slikken.
Pijn op de borst / Bron: Photographee.eu/Shutterstock.comPijn op de borst / Bron: Photographee.eu/Shutterstock.com

Pijn op de borst

Pijn achter de ribbenkast

Pijn op de borst is één van de meest angstaanjagende symptomen die een persoon kan hebben. Pijn op de borst kan omschreven worden als 'iedere pijn die in of achter de ribbenkast gevoeld wordt'. Niet alle pijn op de borst heeft te maken met een aandoening of een ziekte van het hart. Heel vaak komt het door een gewone, niet-ernstige aandoening, zoals een verrekte spier als gevolg van overbelasting. Het ervaren van pijn bij drukken op de gevoelige plek, soms bij een bepaalde beweging of hoesten, is vaak het gevolg van overbelasting van spieren tussen de ribben, bijvoorbeeld doordat je vanwege een verkoudheid dagen achter elkaar moet hoesten of doordat je gedurende langere tijd in een ongewone houding hebt geklust. Welke pijnklachten kunnen wijzen op een hartziekte en welke pijnklachten verband houden met een andere oorzaak?

Onschuldig of levensbedreigend?

Het kan moeilijk zijn, zelfs voor een arts of andere medische professional, om vast te stellen waardoor de pijn op de borst veroorzaakt wordt en of het levensbedreigend is. Bel onverwijld de huisarts bij een plotseling optredende stekende pijn of druk in het midden of aan de linkerkant van de borst, die uitstraalt naar boven of opzij (uitstralingspijn naar een arm of de kaken), en indien kortademigheid en (bijna) flauwvallen optreedt.

Pijn kan komen van elk deel van de borst

Elk deel van de borst kan de oorzaak van de pijn zijn, met inbegrip van het hart, de longen, slokdarm, spieren, kraakbeen, bot en huid. Door de complexiteit van het zenuwstelsel in het menselijk lichaam, kan pijn op de borst evenwel afkomstig zijn uit een ander deel van het lichaam. Dit maakt dat een juiste beoordeling van pijn op de borst niet zo eenvoudig is.

Oorzaken pijn op de borst door hartziekten

Pijn op de borst kan het gevolg zijn van de volgende hartziekten die we hieronder successievelijk zullen bespreken:
 • Hartaanval (acuut myocardinfarct);
 • Angina pectoris;
 • Aortadissectie;
 • Acute pericarditis;
 • Mitralisklepprolaps; en
 • Cocaïne-geïnduceerde pijn op de borst.

Deze lijst is niet uitputtend.

Hartaanval

Een hartaanval (medische term: acuut myocardinfarct) ontstaat wanneer de bloedtoevoer naar de slagaders die het hart van zuurstof voorzien (kransslagaders), verstopt raken. Dit heeft een verminderde doorbloeding tot gevolg, waardoor de hartspier onvoldoende zuurstof krijgt toegediend. Dit kan leiden tot beschadiging, achteruitgang en het in een tijdsbestek van enkele uren tot een dag afsterven van dat deel van de hartspier die door de betreffende kransslagader werd gevoed. Op de plaats waar de hartspieren zijn afgestorven vormt het lichaam vervolgens in ongeveer zes weken tijd een litteken, wat men een oud hartinfarct noemt. Dit is een onomkeerbare zaak: het lichaam is namelijk niet in staat om zelf nieuw hartspierweefsel te vormen.

De symptomen van een hartaanval zijn onder meer:

Een alarmsignaal is pijn op de borst die langer dan 20 minuten duurt of herhaalde kortdurende pijnaanvallen, dat wil zeggen vaker dan eenmaal per uur.

Angina pectoris

Angina pectoris (letterlijk: 'pijn op de borst'), is pijn op de borst die wordt veroorzaakt door een tijdelijk tekort in de bloedtoevoer van het hart. Het wordt in bijna alle gevallen veroorzaakt door een vernauwing in één van de kransslagaders, ten gevolge waarvan een deel van de hartspier van te weinig zuurstof wordt voorzien. Angina pectoris ontstaat meestal bij inspanning of bij hevige emoties en wordt in veel gevallen veroorzaakt door atherosclerose. De symptomen verdwijnen als de persoon stopt met lichamelijke activiteit of als hij in rust komt.

De belangrijkste verschijnselen van angina pectoris zijn:
 • een beklemmend gevoel of pijn op de borst (vaak bij inspanning);
 • de pijn kan uitstralen naar de hals, de onderkaak of de arm;
 • een gevoel van zwaarte of gevoelloosheid in de arm, elleboog, schouder of hand;
 • misselijkheid en kortademigheid;
 • zweten en duizeligheid, licht in het hoofd.

Aortadissectie

Een aortadissectie is een acuut levensbedreigende aandoening, waarbij de binnenbekleding van de aorta - dat is de belangrijkste slagader die bloed naar de vitale organen van het lichaam, zoals de hersenen, hart, nieren, longen en darmen transporteert - scheurt, als gevolg waarvan zich bloed ophoopt tussen de binnen- en buitenwand. Dissectie betekent dat er een scheur is in de binnenbekleding van de aorta. Dit kan leiden tot interne bloedingen en het onderbreken de bloedtoevoer naar de vitale organen. Een aortadissectie geeft acute hevige pijn. Er worden drie verschillende soorten aortadissectie onderscheiden met elk hun eigen symptomen. Pijn is het meest voorkomende symptoom.

Acute pericarditis

Acute pericarditis is een plotselinge ontsteking van het hartzakje; een uit twee lagen opgebouwd vlies dat het hart volledig omhult. Acute pericarditis kan allerlei oorzaken hebben. Bij jonge mensen wordt het vaak veroorzaakt door een virusinfectie.

De symptomen ontwikkelen zich binnen enkele uren en houden ongeveer zeven dagen aan en bestaan onder andere uit:

Mitralisklepprolaps

Mitralisklepprolaps is een afwijking van de mitralisklep, die tussen de linkerboezem en de linkerkamer zit. De klep hoort zich te sluiten als het hart zich samentrekt om bloed in de bloedsomloop te pompen. Bij deze aandoening is de klep enigszins vervormd, waardoor deze in boezem buigt en een kleine hoeveelheid bloed terug kan stromen in het hart.

Gewoonlijk geeft een mitralisklepprolaps geen klachten. De meeste mensen met een mitralisklepprolaps hebben dan ook geen flauw benul dat zij deze aandoening hebben. Als er klachten optreden, treden die slechts sporadisch op. De belangrijkste klachten zijn:
 • licht gevoel in het hoofd;
 • (neiging tot) flauwvallen;
 • scherpe pijn links in de borst;
 • hartkloppingen (onregelmatige of abnormaal snelle hartslag).

Cocaïne-geïnduceerde pijn op de borst

Cocaïne zorgt ervoor dat de bloedvaten in het lichaam zich vernauwen. Dit kan leiden tot een afname van de bloedtoevoer naar het hart, waardoor pijn op de borst kan optreden. Cocaïne kan de gezondheid ernstig schaden: het verhoogt bij jonge volwassenen de kans op het krijgen van een myocardinfarct met een factor 6,9.¹

Bradycardie of een te langzame hartslag

Normaal gesproken ligt iemands hartslag in rust tussen 60 tot 100 slagen per minuut. Bradycardie is de medische term voor een te langzame hartslag, oftewel een hart dat minder dan 60 keer per minuut klopt. Een bradycardie is een vorm van een hartritmestoornis.

Een trage hartslag kan bij gezonde mensen met een goede conditie normaal zijn. Het is niet ongewoon dat gezonde jonge volwassenen en sporters een hartslag van minder dan 60 slagen per minuut hebben. Bij sporters wordt dit ook wel 'een sportershart' genoemd. Dit zijn natuurlijke gevallen van bradycardie, net zoals een hart dat minder snel klopt tijdens het slapen.

De meeste mensen met bradycardie vertonen geen symptomen. Een zeer trage hartslag kan bij sommige mensen leiden tot onder andere de volgende symptomen:
 • duizelig of licht in het hoofd;
 • kortademig;
 • zich moe voelen;
 • pijn op de borst of hartkloppingen;
 • verward voelen en/of moeite met concentreren;
 • neiging tot flauwvallen, als een trage hartslag een daling van de bloeddruk veroorzaakt.

De beschreven symptomen worden veroorzaakt door een verminderde circulatie van zuurstofrijk bloed in het lichaam, en vooral door een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen.

Bradycardie kan het gevolg zijn van een hartziekte, maar het kan ook ontstaan zonder aanwijsbare oorzaak. Zoals hierboven beschreven heeft niet iedereen met een trage hartslag direct een hartritmestoornis. Zo hebben goed getrainde sporters vaak een trage hartslag.

Frequent voorkomende oorzaken van bradycardie zijn onder meer:
 • een erfelijke hartaandoening;
 • bepaalde ziekten of hartmedicatie;
 • littekenweefsel na een hartaanval;
 • het natuurlijke verouderingsproces;
 • het elektrische stroomstootje dat van de bovenste naar de onderste kamer van het hart gaat, is onregelmatig of wordt geblokkeerd.

Voorkom overmatig alcoholgebruik / Bron: Marian Weyo/Shutterstock.comVoorkom overmatig alcoholgebruik / Bron: Marian Weyo/Shutterstock.com
De behandelingsmethode voor bradycardie hangt af van wat de oorzaak is. Behandeling is ook afhankelijk van de symptomen. Als bradycardie niet gepaard gaat met klachten, wordt het meestal niet behandeld. Verandering van leefstijl kan ook worden geadviseerd. Hierbij kan gedacht worden aan stoppen met roken, het matigen van alcoholgebruik, meer lichaamsbeweging, enz.

Pijn op de borst: geen hartziekten

Pijn op de borst kan ook het gevolg zijn van een aandoening die niets met het hart te maken heeft. De belangrijkste zijn:
 • Zuurbranden;
 • Achalasie (slokdarmkrampen);
 • Reflux oesofagitis (slokdarmslijmvliesontsteking);
 • Candida oesofagitis (slokdarmontsteking door Candida);
 • Syndroom van Tietze;
 • Costochondritis;
 • Pijn van de tussenribspieren;
 • Pleuritis (hierbij is het longvlies of het borstvlies ontstoken);
 • Stress;
 • Longembolie;
 • Pneumothorax (klaplong);
 • Longontsteking (pneumonie);
 • Longaandoeningen waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen;
 • Intercostale neuralgie (zenuwpijn); en
 • Aandoeningen buiten de borst.

Deze aandoeningen die ook pijn op de borst kunnen worden onderverdeeld in:
 • Longaandoeningen;
 • Slokdarmaandoeningen;
 • Aandoeningen aan de spieren, botten en zenuwen;
 • Spijsverteringsaandoeningen;
 • Psychische oorzaken;
 • Huidziekten.

Pijn op de borst door spijsverteringsaandoeningen

Meerdere spijsverteringsaandoeningen kunnen pijn op de borst en andere klachten veroorzaken.

Ligging van de galblaas in het lichaam / Bron: Decade3d - anatomy online/Shutterstock.comLigging van de galblaas in het lichaam / Bron: Decade3d - anatomy online/Shutterstock.com

Galblaasaandoeningen

De galblaas ligt rechtsboven in de buikholte. Door galblaasaandoeningen zoals galstenen of galblaasontsteking, kan buikpijn ontstaan die uitstraalt naar de borstkas, zogeheten uitstralingspijn.

Zuurbranden

Onderin de slokdarm zit een soort klepje met als functie dat er geen maagzuur in de slokdarm terecht kan kan komen. Bij een teveel aan maagzuur of een niet goed functionerend klepje kan er evenwel maagzuur terugstromen in de slokdarm, hetgeen de volgende klachten kan geven:
 • zure oprispingen en overmatig opboeren;
 • een branderig of brandend gevoel in de maagstreek;
 • pijn achter het borstbeen, met uitstraling naar de keel (deze pijn lijkt op angina pectoris);
 • regurgitatie: terugstroming van voedsel in de mond;
 • dysfagie: slikproblemen;
 • heesheid, nachtelijk hoesten, astmatische klachten;
 • tanderosie vanwege het terugvloeiende maagzuur.

Slokdarmaandoeningen en pijn in de borststreek

Achalasie (slokdarmkrampen)

Achalasie van de slokdarm is een zeldzame chronische aandoening waarbij de zenuwvoorziening van de slokdarm, die de verbinding vormt tussen de mond en de maag, beschadigd is. Bij deze aandoening kan er geen normale peristaltiek (regelmatige spiersamentrekkingen door de slokdarmwand om het voedsel van boven naar beneden te geleiden) meer plaatsvinden bij het slikken. Symptomen die kunnen optreden zijn:
 • frequente en herhaalde spierkrampen;
 • pijn in de borst;
 • slikproblemen;
 • opgeven van maagsap.

Reflux oesofagitis (slokdarmslijmvliesontsteking)

Reflux oesofagitis is een ontsteking van een deel van het slokdarmslijmvlies dat wordt veroorzaakt door een langdurige blootstelling aan maagzuur (zure reflux), doordat maagzuur terugvloeit in de slokdarm (zie 'zuurbranden'). Deze reflux kan zweertjes doen ontstaan die met littekenvorming genezen.

Candida oesofagitis (slokdarmontsteking door Candida)

Candida oesofagitis is een ontsteking van de slokdarm, een buis die van de keelholte tot aan de maag loopt en het voedsel naar de maag transporteert. De aandoening wordt veroorzaakt door de schimmel Canidida albicans.

Klachten die voor kunnen komen bij deze aandoening, zijn:
 • slikproblemen: moeite met slikken, het slikken van vast alsook vloeibaar voedsel en water en speeksel kan pijnlijk zijn;
 • pijn in de buurt van het borstbeen;
 • deze pijn kan uitstralen naar de rug of de schouderbladen;
 • spruw komt ook vaak voor: een wit-gele aanslag in de mondholte en op de tong.

Soms treden complicaties op zoals een bloeding of een slokdarmperforatie.

Pijn in de borstkas door spieren, botten en zenuwen

Pijn in de borstkas kan komen door aandoeningen aan de spieren, botten en zenuwen.

Syndroom van Tietze

Het borstbeen is verbonden met de ribben en het sleutelbeen door kraakbeen. Dit zorgt ervoor dat de borstkas flexibel is en meebeweegt bij de ademhaling. Bij het syndroom van Tietze is dit kraakbeen ontstoken en dit gaat gepaard met zwelling van het kraakbeen bij het borstbeen, hetgeen zeer pijnlijk kan zijn. Vrouwen worden er vaker door getroffen dan mannen. De oorzaak van deze chronische aandoening is (nog) niet bekend. Het syndroom van Tietze is een vorm van ontstekingsreuma. De klachten kunnen geleidelijk of plotseling optreden en komen dikwijls aanvalsgewijs. Soms zijn de klachten na enkele dagen weer voorbij, maar het kan ook langer duren. De klachten kunnen bestaan uit:
 • doordat het kraakbeen flink kan opzwellen ontstaat er een pijnlijke, rode, warme zwelling.
 • op deze zwelling drukken, diep zuchten, hoesten en niezen is pijnlijk.
 • de pijn wordt vaak gevoeld achter het borstbeen en kan uitstralen naar schouder en arm.

Costochondritis

Costochondriti is evenals het syndroom van Tietze een chronische ontsteking van het kraakbeen van één of meerdere ribben, maar dan zonder zwelling en rode verkleuring van de huid op de aangedane plek.

Pijn van de tussenribspieren

Bepaalde lichamelijke arbeid of lichamelijke activiteiten waar men niet aan gewend is, kan leiden tot pijn op de borst. Pijn van de tussenribspieren wordt veroorzaakt door overbelasting van de spieren en deze vorm van spierpijn zal na enkele dagen rust weer verdwenen zijn. De tussenribspieren kunnen ook geblesseerd raken door een plotselinge draai van de romp. Verder komen bij krachttrainers borstspierblessures geregeld voor. De borstspier kan ook ontstoken zijn, hetgeen frequent een stekend gevoel in de borst kan geven. Pijn op de borst door overbelasting van de spieren is de meest voorkomende oorzaak van pijn op de borst bij kinderen, jonge volwassenen en sporters.

Intercostale neuralgie (zenuwpijn)

Zenuwpijn tussen de ribben is vaak het gevolg van gordelroos. Zenuwpijn doet zich gewoonlijk voor langs één rib of langs een aantal naast elkaar liggende ribben, in een smalle band van de bovenrug rondom de borstkast tot aan de voorkant van de borst, uitgaande van irritatie van één of meer van de zenuwen die van de gebieden rond de ribben naar het ruggengraat lopen. De pijn kan verergeren door bewegen of bukken. Ook is er vaak sprake van abnormale sensaties over de lengte van één rib of enkele ribben, zoals een branderig gevoel, gevoelloosheid, overgevoeligheid of tintelen.²

Pijn in de borstgebied door longziekten

Een groot aantal longziekten kunnen pijn op de borst veroorzaken.

Pleuritis

Pleuritis is een ontsteking van de pleura: borstvlies of longvlies. Er zijn twee vliezen rond de long, een borstvlies en een longvlies met daartussenin een klein beetje vocht, zodat bij ademhaling de vliezen gemakkelijk over elkaar heen kunnen glijden. Pleuritis wordt vaak veroorzaakt door een virusinfectie, zoals het influenzavirus (griep) die het borstvlies aantast. De symptomen zijn een scherpe pijn op de borst, met als gevolg dat de patiënt zijn adem zo veel mogelijk inhoudt en het gevoel hebben dat het ademhalen bemoeilijkt wordt.

Benauwdheid / Bron: Wavebreakmedia/Shutterstock.comBenauwdheid / Bron: Wavebreakmedia/Shutterstock.com

Longembolie

Een longembolie is een afsluiting (embolie) van een longslagader, waardoor de bloedstroom naar de longen geblokkeerd wordt. De oorzaak is één of meer bloedstolsels in een slagader van de longen. Tot de verschijnselen, die zich meestal binnen enkele minuten ontwikkelen, behoren:
 • benauwdheid;
 • scherpe pijn op de borst die vaak met de ademhaling wordt verergerd;
 • het ophoesten van bloed (haemoptoe)
 • gevoel van zwakte en algehele malaise; en
 • hartkloppingen.

Pneumothorax (klaplong)

Een pneumothorax of klaplong ontstaat wanneer er lucht in de ruimte tussen de longvliezen terechtkomt, waardoor er geen vacuüm meer bestaat tussen de vliezen en de long geheel of gedeeltelijk in elkaar klapt. Hierdoor kan de aangedane long niet meer of slechts gedeeltelijk meedoen met de ademhaling. De symptomen die kunnen optreden bij een klaplong zijn kortademigheid en pijn op de borst.

Longontsteking (pneumonie)

Longen / Bron: Mikael Häggström, Wikimedia Commons (Publiek domein)Longen / Bron: Mikael Häggström, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Longontsteking of pneumonie is een ontsteking van de longblaasjes, dat vaak door een infectie wordt veroorzaakt. De ziekteverschijnselen kunnen erg variëren en zijn afhankelijk van de mate waarin de longontsteking zich heeft uitgebreid (de ernst) en van de verwekkers (micro-organismen, bijvoorbeeld bacterie of virus). De meest voorkomende symptomen zijn:

Chronische ontsteking van de luchtwegen (astma en COPD)

Astma en COPD zijn longaandoeningen waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Deze aandoeningen kunnen soms ook leiden tot pijn op de borst. Astma wordt gekenmerkt door aanvallen van beklemming in keel of borst, waarbij je het gevoel hebt dat je stikt, wat gepaard gaat met moeizame ademhaling, waarbij vooral de uitademing bemoeilijkt wordt en hoestboeien optreden. COPD staat voor chronic pulmonary disease, wat staat voor chronische obstructieve longziekte. COPD is een blijvende obstructie van de luchtwegen die bij emfyseem, chronisch obstructieve bronchitis of de combinatie van beide aandoeningen voorkomt.

Pulmonale hypertensie

Pulmonale hypertensie duidt op een abnormale hoge bloeddruk in de longen, wat gevolgen heeft voor de werking van het hart.

Tuberculose

Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie en voornamelijk de longen aantast.

Psychische oorzaken van pijn op de borst

Pijn op de borst door stress

Stress en hevige emoties kunnen leiden tot pijn op de borst. Het is een signaal van het lichaam dat de persoon het wat rustiger aan moet doen, dat er een grens is bereikt. Pijn op de borst kan overigens ook voorkomen bij een depressie of een angststoornis.

Paniekaanval en hyperventilatie

Een paniekaanval met hyperventilatie veroorzaakt een scala aan symptomen, waaronder pijn op de borstkas, misselijkheid, duizeligheid, zweten, een snelle hartslag en angst.

Pijn op de borst door aandoeningen buiten de borst

Soms kunnen aandoeningen buiten de borst ook tot pijn op de borst leiden. Dit bemoeilijkt de diagnose. De belangrijkste aandoeningen in deze categorie zijn aandoeningen van de buikstreek, zoals:

Onderzoek en diagnose

Vraaggesprek en lichamelijk onderzoek
Bel direct 112 bij vermoeden van een hartaanval en schakel medische hulp in als de pijn op de borst een nieuwe klacht is, onverklaarbaar is of langer duurt dan een paar momenten. De arts zal allerlei vragen stellen over je klachten en de antwoorden kunnen helpen bij het vaststellen van de oorzaak van de pijn op de borst. Ook zal de arts je medische voorgeschiedenis in ogenschouw nemen en lichamelijk onderzoek verrichten.

Vervolgonderzoek
De arts kan vervolgonderzoek instellen wat helpt bij het diagnosticeren of elimineren van hartgerelateerde problemen als oorzaak van de pijn op de borst. Deze kunnen zijn:
 • een elektrocardiogram (ECG of hartfilmpje), een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier.
  ECG of hartfilmpje / Bron: Santypan/Shutterstock.comECG of hartfilmpje / Bron: Santypan/Shutterstock.com
 • bloedonderzoek om enzymniveaus te meten
 • een thoraxfoto om je hart, longen en bloedvaten te onderzoeken
 • een echocardiogram, dat geluidsgolven gebruikt om bewegende beelden van het hart op te nemen, wat gebruikt wordt om meer te weten te komen over de werking en de anatomie van je hartspier en hartkleppen.
 • een MRI om te zoeken naar schade aan het hart of de aorta
 • een inspanningstest om je hartfunctie na inspanning te meten
 • een angiogram om te zoeken naar blokkades in specifieke slagaders

Behandeling van pijn op de borst

De arts kan pijn op de borst behandelen met medicijnen, niet-invasieve procedures, operaties of een combinatie van deze methoden. De behandeling hangt af van de oorzaak en de ernst van de pijn op de borst. Behandelingen voor hartgerelateerde oorzaken van pijn op de borst bestaan uit onder meer:
 • medicijnen, waaronder nitroglycerine en andere medicijnen die de bloedvaten verwijden
 • hartkatheterisatie, waarmee vernauwingen in de kransslagaders van het hart opgespoord kunnen worden en tevens kunnen deze vernauwingen effectief behandeld worden
 • bypass- of omleidingsoperatie, een behandeling bij ernstige vernauwingen in de kransslagaders van het hart

Behandelingen voor andere oorzaken van pijn op de borst zijn:
 • een klaplong wordt behandeld met rust of met een drain en als dit geen soelaas biedt, dan is een operatie nodig om het lek te dichten
 • medicijnen voor zure reflux en brandend maagzuur
 • anti-angst medicijnen voor pijn op de borst in verband met paniekaanvallen

Prognose

Vaak kan pijn op de borst goed behandeld worden, bijvoorbeeld in geval van zure reflux, angstaanvallen en astma of aanverwante aandoeningen. Pijn op de borst kan echter ook een symptoom zijn van een levensbedreigende aandoening. Zoek onmiddellijk medische hulp als je denkt dat je een hartaanval of een ander hartprobleem hebt. Dit kan je leven redden. Zodra de arts een diagnose heeft gesteld, kan er een behandeling ingezet worden.

Noten:
 1. M. Hordijk-Trion, L.E. de Laat en I. Stoel: Reversibel coronairspasme bij cocaïnegebruik; Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1796-9.
 2. Dirk Devroey: Pijn op de borst - Samenvatting van de belangrijkste punten, http://minf.vub.ac.be (voor de laatste keer geraadpleegd op 17 augustus 2011)

Lees verder

© 2010 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Tussenribspieren: functie en aandoeningenTussenribspieren: functie en aandoeningenTussenribspieren zijn spieren die zich tussen de ribben bevinden en waar maar weinig mensen van gehoord hebben. Totdat j…
Pijn aan tussenribspierPijn aan tussenribspierPijn aan de tussenribspier komt vaker voor dan gedacht. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de tussenribspieren,…
Gezondheid: Pijn op de borstGezondheid: Pijn op de borstAls je pijn op de borst heb, dan denk je relatief snel dat het mogelijk met het hart te maken heeft. Natuurlijk kan dat,…
Symptomen hartaanval bij de vrouwSymptomen hartaanval bij de vrouwWanneer het gaat om een hartaanval (myocard infarct) valt op dat vrouwen veel minder snel naar de dokter stappen dan man…

Lichen planus (jeukende uitslag)Lichen planus (jeukende uitslag)Lichen planus wordt ook wel lichen ruber planus genoemd. Deze aandoening komt zowel bij vrouwen voor als bij mannen. Het…
Maagzweer, cranberry en andere kruidenCranberry, het rode, zure besje met de officiële naam Vaccinium macrocarpon, is de laatste jaren nogal bekend geraakt om…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: istock.com/champja
 • C. de Raedt, P.M.J.C. Kuijpers en A. Honig. Pijn op de borst door een angststoornis: het belang van een multidisciplinaire benadering. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2417-21
 • Dirk Devroey: Pijn op de borst - Samenvatting van de belangrijkste punten, http://minf.vub.ac.be (voor de laatste keer geraadpleegd op 17 augustus 2011)
 • Dr. A.J. Six (in samenwerking met dr. J.H. Kirkels, dr. R.P.J. Budde, dr. M.J.M. Cramer en drs. B.E. Backus): De cardiologie vereenvoudigd. Boom Lemma Uitgevers, Den Haag, vijfde herziene druk, 2011.
 • Dr. Jannes J.E. van Everdingen (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk 2006.
 • Hartstichting. Pulmonale hypertensie. https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/pulmonale-hypertensie (ingezien op 24-5-2018)
 • Healthline. What Causes Chest Pain? https://www.healthline.com/symptom/chest-pain (ingezien op 28-5-2018)
 • M. Hordijk-Trion, L.E. de Laat en I. Stoel: Reversibel coronairspasme bij cocaïnegebruik; Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1796-9.
 • http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/57301-buikpijn-pijn-in-buik-en-onderbuik-links-rechts-vrouw-man.html
 • http://forum.bodynet.nl/39832-pijn-op-borst-hoog-en-laag-onder-en-boven.html
 • http://www.emedicinehealth.com
 • http://nl.wikipedia.org
 • http://www.kiesbeter.nl
 • Afbeelding bron 1: Photographee.eu/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 2: Marian Weyo/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 3: Decade3d - anatomy online/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 4: Wavebreakmedia/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 5: Mikael Häggström, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 6: Santypan/Shutterstock.com

Reageer op het artikel "Pijn op de borst: links/rechts, pijn longen, hart, borstbeen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Bert, 02-09-2019 08:57 #65
Al een lange tijd heb ik last van maagzuur, hier ook een maagzuurremmer voor gekregen maar her geneest niet. Nu al weken zuurpijn vanaf mijn nek naar beide schouders en rechterzijde van mijn borst. Als ik diep adem doet dat pijn. Conditie is redelijk goed, loop zonder probleem met de hond een hoge berg op. Hartslag is laag amper 55 per min. Wel veel last van stress door vervelende omstandigheden die door andere veroorzaakt worden naar ons maar dit zal met hulp opgelost hopelijk straks verleden tijd. Drink zoveel mogelijk water / koffie met maten maar ga slecht naar toilet? Drink geen alcohol en heb nog nooit gerookt. Ben met deze klacht naar de huisarts geweest die zegt “ je kan de berg nog oplopen, zal je nog iets sterkers tegen het maagzuur geven. Wie kan me helpen?

Roos, 24-07-2017 23:39 #64
Sinds enkele maanden rechts van borstbeentje een licht storend gevoel. Deze week, op huwelijksreis. Sinds vandaag mijn regels gekregen, maar op voorschrift van gynaecoloog Lutenyl, we hadden het bezoek namelijk verwacht. Een uur na inname op net dezelfde plaatst waar normaal licht storend gevoel heerst, heb ik drukkende pijn. Mijn ventje wil ik niet ongerust maken. Durf ik wachten op doktersbezoek tot we terug in het land zijn? Reactie infoteur, 25-07-2017
Het is verstandig om wel even een huisarts te raadplegen, zeker bij langer aanhoudende en/of verergerende klachten.

Paula, 08-07-2017 20:12 #63
Hallo, ik heet Paula.
Sinds een paar maanden heb ik nadrukkelijke pijn in mijn ribben/borstkast aantal keer naar h.a geweest niks gevonden.
Nu straalt de pijn in me ribben/borstkast uit naar mijn schouderbladen en rug en buik… Daarbij komt er nog eens hoofdpijn bij kijken… Kan iemand me hier iets over vertellen en advies geven?
Mvg Paula Reactie infoteur, 10-07-2017
Het is belangrijk dat de huisarts ook onderzoekt of er bijvoorbeeld sprake is van hyperventilatie, wat klachten kan uitlokken zoals pijn op de borst, spierpijn, buikpijn, hoofdpijn, etc., of een angststoornis.

Sherice Knol, 02-04-2017 00:28 #62
Hallo,
ik ben sherice en heb nu ongeveer 2 weken ontzettend veel druk op de borst en vaak ook echt ondraaglijke pijn op de borst het trekt door naar de linkerkant van mijn borst en ook naar mijn schouders en nek. Graag ontvang ik advies van jullie. Reactie infoteur, 03-04-2017
Direct contact opnemen met de huisarts.

Sara, 12-10-2016 14:19 #61
Hoi ik ben Sara. Ik heb de laatste tijd last van steken in de longen. Ik schrok van de bovenstaande informatie. Graag ontvang ik advies van jullie Reactie infoteur, 12-10-2016
Vaak schrikken mensen omdat ze gelijk denken aan hartklachten. Pijn op de borst kán ontstaan door een hartziekte, maar hoeft helemaal niks met het hart te maken te hebben. Wanneer je af en toe kortdurende steken in de borst voelt zonder dat je last hebt van andere klachten, kan dit wijzen op een zenuwprikkeling van de zenuwen van de wand van de borstholte. Er kan ook sprake zijn van een ontsteking van het kraakbeen van de ribben, etc. U kunt het beste een afspraak maken met de huisarts om te kijken waar de klachten vandaan komen.

Gerard, 24-08-2016 17:32 #60
Kan pijn op de borst ook te maken hebben met wat je eet? Ik denk dat dit bij mij het geval is. Reactie infoteur, 11-09-2016
Bij gastro-oesofageale reflux (het terugstromen van de inhoud van de maag in de slokdarm) is brandend maagzuur (een brandende pijn achter het borstbeen), het meest op de voorgrond tredend symptoom. Meestal krijg je er na het eten last van. U kunt het beste uw klachten met uw huisarts bespreken. Hij kan onderzoeken wat er aan de hand is en een behandelplan opstellen.

Lila, 05-04-2016 17:30 #59
Ik ben 20 jaar en heb al een tijd last van druk op mijn borst. M'n hart is gecheckt en dat was goed. Nu kreeg ik zaterdag hele heftige pijnscheuten midden boven de borst en links op de borst. Naar de huisartsenpost geweest en weer gehoord dat er niks met mijn hart was. Vannacht ben ik 10 keer wakker geworden door die extreme pijnscheuten. Verder heb ik vaker last van steken in mijn armen, handen en lies. Maar de pijnscheuten in mijn borst zijn echt extreem en anders. Weten jullie wat het kan zijn?

Sonya, 21-02-2016 22:23 #58
Ik ben 22 jaar. Ik heb last van misselijkheid weinig eetlust om de 3 dagen ontlasting 3x per dag plassen. ik heb steken in linker borst en midden bij me rib. Ook steken in me achterhoofd.Ben moe en onder me kin richting mijn keel is het dik aan het worden opgezet slikken begint pijn te doen. Weten jullie wat dit kan zijn. dankje sonya

Dirk, 29-12-2015 20:59 #57
Ik ben Dirk 52 jaar, op 09-11-2015 had ik een vraag over pijn in de borststreek waar ik van jullie een heel
duidelijk en profesioneel antwoord kreeg.
Ik heb daardoor ook een afspraak gemaakt met mijn huisarts, deze heeft mij vervolgens doorgestuurd
naar een specialist.
Na een katheterisatie heeft men verschillende verstoppingen vast gesteld.
Stents zetten was geen oplossing, maar om het kort te maken, hebben ze moeten opereren, 2 overbruggingen + een
ader vervangen door een uit mijn schouder.
De operatie was op 3 december, en is goed verlopen.
Nu ben ik al de derde week aan het revalideren, dat valt ook wel goed mee.
Langs deze weg wil ik jullie ook bedanken voor de goede raad, het internet is meestal de eerste plaats waar
men gaat zoeken naar antwoorden, en bij jullie was ik wel op de goede plaats.
Doe vooral verder met jullie goede raad, het kan levens redden, dus nogmaals hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groeten, Dirk Reactie infoteur, 03-01-2016
Bedankt voor uw reactie en het compliment. Goed om te horen dat u naar de huisarts bent gegaan, die u vervolgens heeft verwezen naar een specialist die constateerde dat een operatie nodig is. Ik hoop dat uw revalidatieproces goed en voorspoedig verloopt.

Dirk, 09-11-2015 15:20 #56
Ik ben 52 jaar, bij kleine inspanningen; wandelen krijg ik altijd pijn in de borststreek, dit al een paar weken, wanneer ik dan even wacht gaat de pijn weg, als ik terug begin komt de pijn terug. Ik ben niet kort van adem, het is enkel bij een inspanning, dat ik deze pijn ervaar.
Groetjes Dirk Reactie infoteur, 11-11-2015
Angina pectoris is een aandoening van het hart. Het wordt gekenmerkt door een pijnlijk, drukkend gevoel in of op de borst bij inspanning of emotie. De pijn gaat direct over als u rust neemt. Hier kunt u er meer over lezen: https://goo.gl/owI1UR. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.

Hemelsoet Roger, 23-03-2015 06:23 #55
Soms krijg ik na het slapengaan, pijn in de borst onder het borstbeen en links daarvan. Soms gaat de pijn over door heel stil te blijven liggen, maar heel dikwijls gaat het slechts over nadat ik iets gegeten heb (gewoonlijk 'n gekookt ei en enkele plakjes kaas). Een enkele keer komt het voor dat de pijn uitstraalt tot in de hals langs weerszijden ervan. Wat kan de oorzaak zijn? Hartprobleem of de slokdarm? Ik ben nu 72 jaar en heb toch al 'n geruime tijd die klachten. Overdag heb ik er geen last van, alleen 's nachts en zonder overdadig te eten 's avonds (1 boterham met 'n plakje kaas en 'n kopje soyamelk rond 18u30). Ik lijd wel aan peptische oesofagitis en ben daarvoor al 2 keer geopereerd zonder volledig succes evenwel en neem alle dagen Omeprazol 2 x 20 mg. zoals voorgeschreven door mijn specialist. Nu woon ik wel in het buitenland en ben dan ook aangewezen op dokters alhier (Thailand). Bij het nemen van 20 mg krijg ik veel te veel last aan mijn slokdarm en moet ik terug overschakelen naar 40 mg.

Linneke, 07-09-2014 02:01 #54
Beste, ik heb al 2x hevige pijnscheuten gehad (met een tussenpauze van 3 weken) toen ik in de zetel zat. ze beginnen in het kuiltje van mijn maag en gaan dan naar beide zijden van de buik. Ik sta dan rectop en wandel wat en binnen de 5min is het over (neem gewoonlijk iets voor de maag in dan) ik ben een 55j vrouw en over 14 dagen is er een groot bloedonderzoek en urineonderzoek gedaan. Alles ok (heb diabetes en neem daarvoor 1,5 pil in) kan het zijn met wat ineen te zitten dat ik daardoor die pijn heb, is best wel heel hevig.

Dtje, 15-08-2014 02:23 #53
Dylan 21 jaar, ik heb zowat 5 van de 7 dagen in de week zware druk zeurende steken/ pijn in me borst vaak de hele dag door, moeite met ademhaling, moeite om te focussen op andere dingen opgezette buik. Ik heb fysio geprobeerd psycholoog, hartfilmpje was goed de rest ging een tijd goed maar de klachten komen elke keer weer terug. Ik ben ten einde raad.

Sarah, 30-06-2014 02:13 #52
Hallo, ik ben 18 jaar en heb nu al ongeveer 3 dagen last van steken in mijn linkerborst bij het hart met het in- en uitademen. Ik heb nu geprobeerd zo hard mogelijk in en uit te ademen om het weg te laten gaan wat normaal helpt maar het gaat niet weg. Wanneer ik voorover buk voel ik het nauwelijks. Slapen gaat moeilijk, het lijkt erger te worden wanneer ik juist liggend rust neem. Soms heb ik een aantal steekjes in de middenborst en krijg ik een soort druk in mijn hand. Mijn familie denkt dat het komt door stress of uitputting maar ik vrees dat dat het niet is. Wie heeft hier ervaring mee of weet wat het misschien kan zijn?

Nick, 07-06-2014 18:00 #51
Hallo, Ik ben een jongen van 18 jaar, en heb onlangs uit het niets ineens een harde steek in mijn hart ondervonden. Dit werd gevolgd door pijn ik het linker gedeelte van mijn hals, en aan het linker schouderblad. Na een poosje is de pijn uit het schouderblad verdwenen, maar een kleine pijn in de nek en in de buurt van het hart zit er nogsteeds. Bij normaal ademen heb ik er geen last van, maar wil ik compleet mijn longen vullen, heb ik er weer last van. De pijn is er niet als ik voorover leun. Ik heb het nu ongeveer 2 uur en weet niet echt wat ik ermee aanmoet, het lijkt niet kritiek genoeg om naar de dokter tegaan.

Leo, 10-05-2014 08:40 #50
Ik ben een man van 68 en heb bij korte niet echte inspanning pijn hoog op de borst naar de keel toe, met wandelen de eerste 100 meter is het een zeurende pijn als ik even een paar minuten rust is het weg en kan ik rustig verder wandelen en heb ik geen last meer ik heb dit al jaren en soms is het weg en dan is het weer terug. Ik ben onder behandeling bij een cardioloog en heb een hartkatheterisatie gehad en hier zijn geen vernauwingen waargenomen, wel heb ik een ablatie ondergaan tegen hartritmestoornis en een mri scan gehad en alles is goed verlopen daar kan de pijn niet vandaan komen. Wel ben ik diabetes en gebruik insuline en slik sotalol en acenocoumarol.

Frank, 20-01-2014 00:07 #49
Ik heb een maand geleden tijdens mijn werk plotseling hevige steken en pijn gehad in het midden van mijn borstkas en dat ging gepaard met misselijkheid en duizeligheid en slecht zicht en weinig lucht hebben en ontzettend vermoeidheid dat duurde ongeveer 15 minuten. daarna ging het wel weer alleen de rest van de dag mezelf niet lekker gevoeld.
nu vraag ik me toch af of ik hier alsnog mee naar de huisarts moet gaan. overigs druk op de borst heb ik al heel lang last van volgens de huisarts spanning niet verontrustend.

Ronald, 21-11-2013 17:04 #48
Hallo ik ben een man van 40 jaar ik heb af en toe pijn op de borst en trekt naar me nek. de pijn op de borst duurt 5 tot 7 minuten. de dokter zegt dat door stress komt. Heb iemand ervaring mee?

Esmee, 03-11-2013 21:47 #47
Ik ben achttien, en als ik diep inadem voel ik steken rond mijn hart dit heb ik al 3 dagen en ook als ik buk heb ik steken in mijn rug, maar als ik stil zit of inspan dan heb ik er niet veel last van. Weet iemand wat dit kan zijn?

Arvid Bos, 30-10-2013 00:47 #46
Ik ben zestien, en heb regelmatig 's avonds als ik in bed lig dat ik uit 't niets steken in de linkerkant van m'n borst krijg als ik uitadem. Hou ik mijn adem in na het inademen doet het geen zeer. Maar zodra ik uitadem wel weer. Hoe verder ik uitadem, hoe meer het steekt. Dit duurt maximaal tien minuten. Het is niet heel ernstig, maar vraag me toch af wat het kan zijn.

Iemand ideeen?

Jan, 16-10-2013 02:06 #45
Sommige klachten komen overeen met die van mij. Na 100 meter stevig lopen krijg ik behoorlijk pijn op de borst en krijg het benauwd. Dan kan ik ook niet verder even pauze dan zakt de pijn weer weg ik heb dit al een paar maand wie heeft het zelfde als ik en wat kan het zijn.

Hulya Ozdemir O., 19-09-2013 01:34 #44
Ik heb vooral 's avond en 's nachts er last van. Dan begin ik pijn te krijgen in t midden met veel druk, en dan lijkt het wel of het vanaf me schouder naar de zijkant zo naar onder trekt. Maar ook heel vaak echt op me borst en van bidden doet het ook heel pijn me linkerkant en me bovenarm. Ik heb er vooral last van omdat ik dan licht in me hoofd word en heel moe word… Wat kan de oorzaak ervan zijn?

Jd, 20-06-2013 13:59 #43
Ik heb niet echt pijn aan mijn borst maar het lijkt meer of het jeukt aan me linkerborst.

Wat kan dit zijn?

Henrike van Wincoop, 02-06-2013 16:31 #42
Ik heb pijn een paar centimeter onder mijn linker borst. heb in het verleden een longembolie gehad. en heb van de cardioloog 24 uurs ecg gehad, maar kwam niet veel bijzonders uit. alleen dat mijn harslag 140 keer p.m. in rust kan zijn. het is een opkomende pijn die echt heel heftig kan zijn. ik heb dit al een paar jaar maar kan niet echt ontdekken wat het kan zijn. de artsen beoordelen allemaal verschillend van zwevende rib tot maagzuur. wat kan dit zijn?

Lctettero, 21-05-2013 11:26 #41
Ik heb pijn in het midden van mijn borst dat botje en heb maagzuur terwijl ik morgens omeprasol slik. soms straalt het uit naar mijn longen. wat moet ik hier aan doen? gr mevr tettero.

Janneke, 06-05-2013 16:15 #40
Hallo.
Mijn zoon heeft pijn aan de linker kant, is kortademig zweten en lagebloeddruk. Pijn in de onder rug hoge cholesterol. Mijn zoon is 40 jaar. Kan het zijn hart zijn of stress? Heeft wel medicijnen gekregen voor de pijn bloeddruk.

Miranda, 20-04-2013 19:54 #39
Hallo,
mijn vader heeft sinds al 3 weken bijna dagelijks last van pijnlijke druk op de rechter borst, hij neemt wel al sinds langere tijd medicatie tegen cholesterol en hoge bloeddruk. Hij blijft wel elke dag werken in de bouw, de druk komt plots en gaat van licht naar ernstig, en als hij gaat zitten wordt het nog erger. Zijn vader heeft op zijn 59ste ook 2 hartaanvallen gekregen en 5 overbruggingen, dus het kan erfelijk zijn. Wat kan het zijn van mijn vader? Ook heeft hij last van zijn nek en schouder maar dit kan zijn van het werken. Met vriendelijke groeten

Mandy, 05-03-2013 02:48 #38
Hoi, ik heb sinds september 2012 al buikklachten, en ben al vaak na de dokter en ziekenhuis geweest, heb ook internist gekeken, maar heb nog steeds de zelfde klachten, heel erg buikpijn onderin me buik en dat gaat van recht in t midden na links, ik kan ook niet eten, dan spuug ik alles weer eruit, maak niet uit wat k eet, waardoor ik dus veel ben afgevallen, maar heb nu ook er nog is bij super erg pijn aan me borst en dat doe super erg pijn, krijg geen adem, en erge steken, en dat gaat na 10 minuten ongeveer wel weg, maar ik heb t nu al 3 dagen, iemand tips, of weet wat k kan doen of kan gebruiken zelfs de dokters weten t niet meer :(

Jan, 27-02-2013 13:24 #37
Ik heb dezelfde klacht als Jan Lemmen en Stoffer Tienstra hier aangeven en ook dezelfde onderzoeken gehad. Nu ben ik zeer benieuwd hoever ze zijn geholpen met hun probleem en op welke wijze. Zou u willen reageren?
Hartelijk dank. Jan

Loes, 25-12-2012 02:37 #36
Ik heb geregeld een, het lijkt wel een stekende, pijn bij m'n linkerkant van mijn borst, wat soms lang kan aanhouden of juist kort. De pijn komt soms dagelijks, dan weer na een aantal dagen. Inademen wordt dan bemoeilijkt vanwege de pijn. Ik vraag me af of dit wel goed is… (ik ben 18 jaar trouwens).

Brigitte, 04-12-2012 06:56 #35
Ik heb sinds weken pijn aan mijn rechterborst, vooral bij hoesten en diep ademen. Ik hoest heel veel, na een paar keer bij de dokter te zijn geweest heb ik foto's laten maken en daar kwam uit dat ik chronische bronchitus heb. Nu heb ik een inhalator en heb rust gehad, maar de pijn blijft aanhouden. En ik durf niet goed meer naar de dokter, ik ben bang dat hij mijn klachten niet zo serieus neemt. Waarom gaat mijn pijn niet weg, kan iemand mij helpen.
Groetjes Brigitte

Zaraa, 28-11-2012 21:07 #34
Ik heb echt zo een pijn onder me borst, het doet zo veel pijn! Mijn schouderbladen doen dan ook pijn en mijn pols. Ik adem heel langzaam en heb vaak een langzame hartslag. Ik heb het ook benauwd en voel me een klein beetje draaierig.

Wat kan ik hebben? :(

Elisabeth, 27-06-2012 08:51 #33
Tegenwoordig heb ik veel last van een druk op mij borst wat uitstraalt in mij bovenrug tussen de schouderbladen, en als ik duw op mij ribben doen dat vreselijk pijn. Ik ben naar een hartarts geweest, maar alles was prima, in mijn maag en darmen laten kijken en alles was goed. De pijn kom soms erger voor en dan gaat het weer goed. Help mij aub.
Groetjes Elisabeth

Jorn, 24-06-2012 21:35 #32
Ik heb 2 dagen achter elkaar een tennis wedstrijd gehad maar heb nu last van mijn borst en dat ik moeite heb met diep ademen wat kan dit zijn dit gebeurde z'n 5 uurtjes naar de wedstrijd moet me hier ongerust om maken?

Suzanne, 14-06-2012 01:23 #31
Hoi
laatst ben ik in het ziekenhuisvgeweest vanwege steeds terugkerende buikklachten. Hierdoor is een echo gemaakt en bleek vrij vocht in mijn buik te zitten op de plek van de blindedarm. Nu wordt dit nog verder uitgezocht, maar tijdens het onderzoek werd mij gevraagd of ik wel eens pijn had op mijn borst. Ja dat heb ik en dat komt sporadisch voor. Nu lees ik hier dat dit kan komen door of een darmaandoening of een hartaandoening. Moet ik mij zorgen maken? Toen ik 8 was heb ik een check gehad ivm mijn vader. Ik ben nu 22 jaar en ik ben in het ziekenhuis al zo vaak heen en weer gestuurd dat ik niet durf iets nieuws aan te geven. Het heeft mij 4 jaar geduurd om een buikecho te krijgen en blijkt dus inderdaad iets niet goed zijn. Wat moet ik doen en wat kan het zijn?
groetjes Reactie infoteur, 16-06-2012
Ik kan geen op de persoon toegesneden medische adviezen bieden, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies. Daarom kan ik niet ingaan op uw medische klachten. U kunt uw vraag het beste voorleggen aan de huisarts.

Laura, 06-06-2012 16:08 #30
Hallo,
ik ben 13 jaar( misschien een beetje jong voor deze site) maar ik heb toch een vraagje.
Ik heb sinds vandaag erg last van net boven de borsten,
als ik spring bijvoorbeeld voel ik er druk op, ook een hele diepe zucht is niet fijn, en zelfs opstaan van als ik heb gelegen voelt ook gewoon niet goed. toen ik vandaag ging terug fietsen, voelde ik ook erge steken bij mijn onder buik en rug,
ik wil graag weten wat ik moet doen, dit is de eerste keer dat ik dit heb, ik wil het liefst een paar daagjes voor een bezoek aan de huisarts, kan dat? Dankjewel, Reactie infoteur, 07-06-2012
Ik kan geen op de persoon toegesneden medische adviezen bieden, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies. Daarom kan ik niet ingaan op uw medische klachten. U kunt uw vraag het beste telefonisch voorleggen aan de assistente van de huisarts of gewoon direct naar het spreekuur van de huisarts gaan. Daarnaast is het verstandig uw klachten en zorgen te delen met uw ouders/verzorgers.

Jolanda, 14-05-2012 15:58 #29
Goedemiddag,
Ik wilde graag aan de mensen mijn volgende klachten voorleggen, misschien weet iemand wat het kan zijn. Ik heb sinds een aantal weken hele heftige hartkloppingen, soms slaat mijn hart (in rust) zo'n 95 slagen per minuut en vaak ook onregelmatig. Nu heb ik sinds 3 dagen erg steken aan de linkerkant van mijn hals die uitstraalt naar mijn schouder, arm en zij. Ik heb het nog erger als ik moet gapen of me druk maak. Ik durf niet zo goed naar de huisarts… Kan iemand mij advies geven of informeren? Ik heb de laatste tijd wel wat stress en wat spanningen in privésferen.

Alvast bedankt! Gr, Jolanda

Ano, 09-04-2012 00:47 #28
Hallo, ik ben een meisje van 16 jaar oud. Ik heb vanaf een paar dagen steken aan de linkerkant van mijn borst en ook pijn in mijn buik. Ik weet niet echt wat er aan de hand is met de linkerkant van mijn borst maar als het pijn doet klopt mijn hart wel plotseling sneller. Ik ben echt superbang en mijn buik zwelt ook op. Ik ben al naar de huisarts gegaan en die zegt dat ik kerngezond ben. De enige ziekte die ik heb is astma. Een paar maanden geleden had ik ook last van hartkloppingen maar dat is nu minder. Ik was een paar dagen geleden ook tijdens de hevige pijn ook duizelig geworden en moest even zitten. Dat is serieus de eerste keer in mijn leven dat ik duizelig ben geworden. Hoop echt dat iemand me hier kan helpen.

Mario86 (infoteur), 22-03-2012 16:13 #27
Vorig jaar maart kreeg ik na een avondje stappen last van oorsuizen. De week ervoor had ik al flinke griep gehad en ik was nog niet helemaal hersteld maar ben toch gaan stappen. Na een paar dagen bleef ik last houden van constante oorsuizen en dus ben ik naar de huisarts gegaan. Deze schreef mij Nasonex voor omdat hij dacht dat mijn buisjes van eustachius dicht zaten. Na 2 weken bleef het oorsuizen aanhouden (trommelvliezen waren sterk naar binnen getrokken) en dus kreeg ik een andere neusspray voorgeschreven. Ditmaal Avamys en ook dit hielp niet. Tijdens deze 2de neusspray kreeg ik ook last van pijn op de borst. Het was een drukkende pijn die uitstraalde naar de keel, het gehemelte en m`n rechteroog. De pijn was zo erg dat m`n oog er van ging hangen. Ook hiermee ben ik naar de huisarts gegaan en die wist niet goed wat die er mee moest en aangezien ik na 4 weken ook nog steeds die oorsuizen had kreeg ik nog een 3de en 2 weken daarop ook nog een 4de neusspray (Rhynocort en Flixonase). Nadat ook dit niks hielp ben ik doorverwezen naar de KNO-arts. Hier ben ik 3x gezien en uit onderzoeken bleek inderdaad dat er een verhoogde druk op m`n oren aanwezig was en de uitslag daarvan was verstopte buis van eustachius. Verder konden zij niks voor mij betekenen en met een verhoogde dosis Flixonase zou het gedeeltelijk over moeten gaan. Na die verhoogde dosis kreeg ik nog veel meer pijn op de borst (weet niet zeker of het samenhangt), het straalde nog heviger uit naar m`n keel en ook kreeg ik problemen met ademhalen. Na 4x terug geweest te zijn bij de huisarts kreeg ik uiteindelijk omeprazol voorgeschreven omdat de huisarts dacht aan reflux klachten. Dit hielp na een maand helemaal niets en dus kreeg ik met veel pijn en moeite een maag-darm onderzoek. Hieruit kwam naar voren dat ik inderdaad opkomend maagzuur had en ook had ik reflux oesofagitis. Naar het onderzoek kreeg ik de hoogste dosis omeprazol maar ook dit deed weinig tot vrijwel niets. Na weer een bezoekje aan de huisarts kreeg ik nu Esomeprazol voorgeschreven omdat dit voor langere duur zou werken. Hierna merkte ik wel lichtte verbetering maar na korte tijd kwamen alle klachten weer even hard terug. Nu ben ik een paar weken terug nog een keer na de maag-darm leverspecialist geweest en deze zag geen reden voor weer een maag-darmonderzoek omdat de Esomeprazol voldoende moest werken. Hij dacht aan de darmen dus kreeg ik Movicolon om alles goed te laten "legen". Vervolgens heel veel naar de wc gemoeten maar de klachten blijven even erg. Nu moet ik eind april weer terug om te bespreken hoe het is gegaan met de movicolon maar ik zie zolang wachten niet zitten. Ook heb ik zelf besloten om manuele therapie te doen om te kijken of deze achter de oorzaak kan komen. Hij vertelde me dat m`n sluitspier van de slokdarm zeer slecht werkt omdat er teveel spanning op staat (heb in het verleden 3 liesbreuken rechts gehad waarvan 1 spoedoperatie aan een beknelde, nu zou het litteken heel erg trekken vandaar die spanning). Ook zegt hij dat m`n luchtpijp en longen te weinig ruimte krijgen door m`n reflux klachten. Nu is mijn vraag: als u dit zo hoort, waar zouden mijn klachten dan daadwerkelijk vandaan komen? Ik zelf denk dat m`n longen ook een grote rol spelen maar de huisarts vind luisteren naar de longen genoeg om te vertellen dat daar niks mee aan de hand is. Als ik ga rennen merk ik dat m`n klachten daarna een stuk minder zijn. Het oorsuizen heb ik nog steeds, de drukkende pijn op de borst is nog steeds even erg en ook heb ik nog altijd het gevoel dat ik niet genoeg in kan ademen. Hopelijk kunt u mij antwoord geven. Reactie infoteur, 25-03-2012
Indien u twijfelt over de diagnose, kunt u bij een andere arts om een second opinion vragen. Onder een second opinion wordt een onafhankelijke beoordeling van een lichamelijke klacht door een andere arts dan de eigen arts verstaan.

Merit, 21-02-2012 22:44 #26
In augustus vorig jaar heb ik ernstige buikklachten gekregen. Diverse onderzoeken zijn gedaan door het ziekenhuis en daar is eigenlijk niets uit naar voren gekomen. Er werd spastische darm gezegd, waarna ik met medicatie naar huis werd gestuurd. De klachten werden er niet minder mee en uiteindelijk ontwikkelde ik een huidinfectie.

Nu ben ik naar een homeopaat gegaan, heb daar andere medicatie gekregen en het gaat al een heel stuk beter. (Zo is de huidinfectie weer ver verdwenen) Echter blijf ik met een zeurderige pijn zitten, links van mijn borstbeen, tussen de ribben onder mijn borst.

Juist als ik er op druk lijkt het minder te worden, als met een kussen in de nek lig valt het mee, maar diep in/uitademen en plotse bewegingen doet zeer. Als ik lig heb ik soms een stekende pijn die links in mijn zij bij de maag/ribben begint en zijwaarts trekt naar mijn borstbeen. Verder is er geen uitstraling. Ik heb verder geen koorts, al ben ik wel vaker moe (ik ben niet zo fit als normaal) en ik vang nu het ene virus na het andere.

Ik maak mij toch wat zorgen, zeker omdat de artsen in het ziekenhuis het hebben afgedaan als spastische darm en niet verder willen kijken. Wat zou dit nu kunnen zijn? Ik heb 24 jaar en heb verder nergens last van. Reactie infoteur, 24-02-2012
Ik adviseer u om dit te bespreken met uw huisarts. Op basis van de bevindingen van de huisarts wordt besloten of nader onderzoek nodig is. Mocht u inderdaad last hebben van Prikkelbare darm syndroom (PDS), dan is er meer nodig dan alleen medicatie om de klachten te bestrijden. Zo kan het veranderen van een aantal leef- een eetgewoonten ook bijdragen aan vermindering van de klachten. Maar dan moet de diagnose wel eerst vaststaan. Vraag uw huisarts om advies.

Fonzie, 24-01-2012 20:51 #25
Vorig jaar september kreeg ik opeens last van steken ca. 3 cm vanaf mijn borstbeen aan de linkerkant. Ik dacht dat het wel over zou gaan maar dat gebeurde niet. In November ben ik naar de huisarts gegaan en deze heeft mijn doorverwezen naar de cardioloog. Het hartfilmpje wat hij maakte toonde een afwijking en ik moest verschillende testen ondergaan. Er werd een echo gemaakt, fietstest gedaan en een holter onderzoek. Daaruit bleek dat er niks met mijn hart aan de hand was. De afwijking op het filmpje kon hij niet verklaren. Hij zei dat de steken van zelf wel zouden verdwijnen. Nu zijn we weer 2 maanden verder en heb ik er nog steeds dagelijks last van. Voor de rest heb ik geen andere symptonen, maar door de steken uit de hartregio blijf ik hier wel met een nare smaak meezitten. Wat zou dit kunnen zijn, ik heb geen last van veel stress en de klachten heb ik ook als ik ontspannen op bed lig bijvoorbeeld.

Anja, 24-01-2012 20:45 #24
Ik heb af en toe een heftige pijn onder mijn linkerborst, die uitstraalt op dezelfde hoogte naar het midden van mijn rug! Ik ben een vrouw van 46 jaar en ben verder nooit ziek. Ik merk wel dat ik het heb na een periode van stress! Als ik me rustig hou en ga liggen, zakt het na een uur! Ben niet misselijk, moet ook niet zweten en heb geen pijn in mijn linkerarm. Wat zou dit kunnen zijn?

Ez, 24-01-2012 18:39 #23
Ik heb sinds 5 maanden heel vaak pijn op de borst. na 2x antibiotica en 1x ontstekingsremmers te hebben gehad (ontstekingsremmers niet ingenomen omdat de dokter helemaal niet wist wat ik had) heb ik een week met een kastje gelopen voor mijn hartslag te controleren. nu blijkt dat ik een hartslag heb in rust tussen de 110 en 155. daar heb ik pillen voor gekregen en verder doen ze niks. nu heb ik ook al al die tijd links en recht onder mijn ribben stekende pijn. ook in mijn linkerborst en tussen mijn schouderbladen. ik ben zeker 1 keer in de week een dag ziek ben dan vreselijk duizelig een hele dag misselijk zweten en moe. ik geef ook zeker wel 4 x in de week over. ik wil alleen niet weer naar de huisarts. kben er al zo vaak geweest en hij komt toch altijd alleen maar met pillen aan zonder te weten wat ik heb. wat kan en moet ik doen?

Cindy, 13-01-2012 19:43 #22
Ik heb sinds enkele maanden veel pijn aan de linker schouwder en schouderblad dat ook uitstraalt naar mijn arm.ik stel het altijd uit om naar de dokter te gaan een mens heeft altijd wel iets en als ik niet dodelijk ziek ben ga ik liever niet. nu begin ik ook pijnelijke steken te krijgen aan de linkerkant van mijn borst dan moet eens goed inademen en uitademen dat de pijn zou weggaan.ik moet wel zeggen dat ik een zeer stresserende job heb en ook fysiek, veel dezelfde bewegingen en in de kou en meestal dat ik iets mankeer is dat door de stess, zo heb ik ook het syndroom van tytse.maar soms maakt het me bang dat door al die stress ik iets aan het hart zou krijgen. is dit mogelijk? Reactie infoteur, 14-01-2012
Het syndroom van Tietze is een aandoening waarbij het kraakbeen (dat bestaat uit veerkrachtig weefsel) in de borstkas opzwelt. Het is geen ernstige, maar wel een pijnlijke aandoening.

Een symptoom is pijn in de borst. Deze pijn kan gevoeld worden bij beweging, hoesten, niezen of wanneer men op de borst drukt. Men kan ook last krijgen van een dof, tintelend gevoel in de arm doordat de pijn uitstraalt.

Leg uw klachten voor aan uw huisarts en vraag hem/haar om advies.

Astrid, 12-01-2012 19:43 #21
Ik ben enkele maanden geleden opgestaan met hevige pijn in mijn linkerlong, de pijn was zo hevig dat ik niet kon neerliggen, en elke keer ik inademde deed het pijn en ik kon niet doorademen. De pijn was echter na een uurtje over, dus ik besloot niet naar de dokter te gaan. Nu heb ik wel af en toe een drukkend gevoel op de linkerborststreek; ik kan niet goed zeggen of die "pijn" uit mijn longen komt, of mijn hart of uit mijn borst zelf. Mijn moeder is gestorven aan borstkanker, maar ik ben nog maar pas 19, dus dat lijkt me vrij uitgesloten? Soms denk ik ook dat het angstgerelateerd is, want als ik kalmeer en enkele keren diep inadem, is het meestal over. Wat zou dit kunnen zijn? Reactie infoteur, 13-01-2012
Ik raad u aan om deze klachten te bespreken met uw huisarts. Op basis van de anamnese en lichamelijk onderzoek kan cardiale pathologie met een grote mate van zekerheid worden vastgesteld dan wel uitgesloten.

Jeff, 31-12-2011 21:09 #20
Ik heb sinds een paar weken een verkrampende pijn midden in de borststreek. De pijn lijkt steeds erger te worden en ademen is ook pijnlijker. Nu ben ik iets meer dan 2 jaar geleden gecontroleerd in het ziekenhuis op hartritmestoornissen en mijn aorta, omdat mijn vader een ernstige vernauwing van zijn aorta had en 2 hartkleppen niet goed functioneerde. Hij heeft toen een open hartoperatie gehad waarbij hij hieraan is geholpen. De doktoren wilde de kinderen van mijn vader controleren omdat het mogelijk erfelijk kon zijn, ze dachten aan het syndroom van marfan. Tijdens de controles hebben ze niks kunnen vinden. Wel werd er gezegd dat de controles geen zekerheid konden geven. Nu ben ik niet iemand die snel naar de huisarts zal gaan, maar vraag me toch af of het verstandig is om even naar de huisarts te gaan. Reactie infoteur, 01-01-2012
Gelet op uw klachten (een verkrampende pijn midden in de borststreek en pijn tijdens het ademhalen), is het zeker verstandig om de huisarts te raadplegen. Ik adviseer u dit niet langer uit te stellen.

Teun, 27-12-2011 20:30 #19
Ben 19 Jaar en heb al dik een half jaar pijn op me linker borst bij me hart
en zo en dan vreselijke kramp aanvallen in me buik als ik diep inadem word
De pijn erger wat zou dat zijn Reactie infoteur, 27-12-2011
Ik raad u aan om uw klachten voor te leggen aan de huisarts. De huisarts zal samen met u kijken wat er aan de hand is. Hij zal u een aantal vragen stellen over de klachten en de verschijnselen waarover u zich zorgen maakt, en een lichamelijk onderzoek verrichten. Dit is belangrijk voor de huisarts om een goede diagnose te kunnen stellen.

Amelie, 26-12-2011 23:43 #18
Hey, ik ben bijna 20 en heb na een whiplash (3weken geleden) sinds een week last van misselijkheid. Ook een heel stijve nek (net als beton) en enorme slikproblemen. Maar sinds enkjele dagen ook ademhalingsproblemen en heb precies rechts van mijn long in mijn hals een verticale blauwe lijn, is dat normaal? Of is dat een ader die gesprongen is? Is het dan een hartslagader of een vene?

Massimo, 18-12-2011 10:32 #17
Ik heb al 3 dagen last van een pijn aan de zijkant van mijn linker borst. De pijn is vooral voelbaar bij het ademhalen maar ik weet ook niet meer zo goed hoe ik moet gaan zitten of liggen. Ik voel de pijn in bijna iedere houding behalve als ik op mijn rechterzij ga liggen dan valt de pijn weg. Ook heb ik in inmiddels een stijve nek aan de rechterkant. Ik heb dit een keer eerder gehad maar toen was het na een nachtje slapen over maar nu dus niet. De pijn is het beste te omschrijven als een scheurend of stekend gevoel aan de linkerkant van mijn borst bij de ademhaling, hoesten. Wat zou dit kunnen zijn en moet ik mij zorgen maken? Ik ben een vrouw van 36 jaar. Reactie infoteur, 18-12-2011
Als u pijn op uw borst krijgt is het altijd raadzaam om contact met uw arts op te nemen, zodat hij/zij u kan onderzoeken en kan vaststellen wat er aan de hand is.

Tamara, 17-12-2011 19:21 #16
Ik heb al 8 jaar spanning in mijn borst. Rechts naar het borstbeen. De spanning is begonnen na een hele stressvolle periode met hyperventilatie en is nooit meer weggegaan. Iedere dag sta ik er mee op en ga er mee naar bed. Het zou voor mij een hele opluchting zijn als ik weet wat de klacht zou zijn. Verschillende onderzoeken hebben geen duidelijkheid gegeven en psychisch schijn ik ook in orde te zijn. Een kenmerk van de klacht is dat het kraakbeen steeds los en vast klikt. Tevens lijkt het soms alsof ik een brok in mijn keel heb. Voor wie klinkt dit bekend en kan mij tips geven. Ps.ik ben ook een fanatiek sporter!

Anne, 25-11-2011 23:55 #15
Ik krijg soms plotseling een soort kramp bij mijn hartstreek. Het zit net onder mijn hart. De pijn is heftig, neem toe en weer af en daarna houd ik een soort van spierpijn over die voor een langere tijd kan voortduren. Niezen kan ook een oorzaak zijn van de kramp, en bewegingen die je kunt vergelijken met een sok aantrekken. Het is heel eng. Wat zou het kunnen zijn en wat kan ik er tegen doen op momenten dat ik deze kramp krijg? Reactie infoteur, 28-11-2011
Het lijkt op hartkramp (angina pectoris). Dit is een waarschuwing dat het hart soms te weinig zuurstof krijgt. Maar het kan ook wat anders zijn. Het is belangrijk dat u een afspraak maakt bij uw huisarts voor nader onderzoek. Doe dit zo spoedig mogelijk.

Sandra, 20-11-2011 21:14 #14
Hoi ik ben een vrouw van 31 jaar.ik heb al een tijd last van pijn in mn knieeen, heupen, schouders, ellobogen en polsen, en verkrampingen in mn vingers, linkerhand, mn pink vooral schiet de andere kant op.vooral met kou, ik moet m zelf terug zetten de pink, erg pijnlijk, maar huisarts heeft bloed af laten nemen, maar niks gevonden en gooit t op stress, de benauwdheid neemt ie ook niet serieus en hartkloppingen constant ook niet, de laatste tijd doen mn ribben best pijn, vooral de onderste en is verdikt.benauwdheid blijft, pijn in mn nek, vaak hoofdpijn, en nog steeds hartkloppingen, en duizelig, ha neemt mij niet serieus!i moet er ook bij vertellen.dat ik blaaspijn syndroom heb!reuma in de blaas. volgens arts zit alles tussen mn oren, en heb ik geen bps omdat t haast niet voorkomt, de uroloog had t fout volgens hem na mn operatie, waar hij niet bij was, maar ja, en heb ook elke dag ontstoken amandelen… al een maand of 6volgens arts i st ook niets bijzonders, mvg sandra

Ellenoor, 09-10-2011 15:47 #13
Al 30jaar ernstige slikproblemen met uitstralingen naar hals borst daarna buik en via de lezen naar mn benen.alle spieren trillen en staan strak.niks te vinden.helse pijnen 24uur per dag.ik ben een vrolijk iemand positief maar nu aan het eind van mn latijn.herniaklachten en allemaal links

Anoniem, 13-09-2011 17:35 #12
Ik heb nu 3 dagen last van een vreemd gevoel dichtbij mijn onderste ribben. Pijn kan ik het niet noemen, soms af en toe een steek maar het voelt anders dan normaal. Ik voel niks bijzonders en als ik erop druk doet het ook geen pijn. Het voelt alsof het allemaal heel gespannen is op die plek. Zouden dat gewoon mijn spieren kunnen zijn of zou het iets anders kunnen zijn? Reactie infoteur, 17-09-2011
Wanneer de pijn aanhoudt, verergert of wanneer u last krijgt van bijkomende klachten, is het raadzaam de huisarts te raadplegen. Ook wanneer u het niet vertrouwt, is het goed een afspraak te maken met de huisarts.

Anoniem, 11-09-2011 16:52 #11
Mijn ene rib (volgens de dokter gewrichtje) aan de rechterkant net boven mijn borst staat meer naar voren maar soms heb k er ook pijn aan alleen heeft de huisarts het al een paar keer onderzocht maar die zegt dat het niks bijzonders is. Waarschijnlijk heeft dat altijd al meer naar voren gestaan maar die pijn, kan dat door een verkeerde houding komen? Dat heb k namelijk wel en daar loop k ook voor bij de fysio. Maar nu heb k soms dat k het aan de linkerkant ook voel en als k heel diep inadem dan voel k soms ook op mijn rug (longen) pijn alleen zijn mijn longen in Juni nog onderzocht door de huisarts en die waren gelukkig schoon en toen is ook mijn hartslag gecontroleerd en dat was ook goed. Nu ben k wel een type dat snal gestrest is en ook een onzeker type. Wat zou dit kunnen zijn? Reactie infoteur, 14-09-2011
U schrijft dat u bij de fysiotherapeut loopt voor uw houding. Ik zou aan hem/haar vragen of de pijn die u ervaart hier wellicht mee in verband zou kunnen staan.

Marjan, 03-09-2011 18:07 #10
Mijn zoontje van 8 jaar had vanmorgen tijdens een voetbalwedstrijd pijn naast het borstbeen aan de zijde van het hart. Hij kreeg het na flink heen en weer te hebben gelopen. Zijn hartslag was behoorlijk snel, echter herstelde dit heel snel. Hij heeft dit ook een aantal keren gehad in het voorjaar. Kan dit een verkeerde ademhalingstechniek zijn? Hij voetbalt vanaf zijn 4e jaar en heeft voor het afgelopen voorjaar nog nooit pijn gevoeld. Misschien niet belangrijk, maar hij heeft ook sinds een jaar pijn in zijn hiel. Reactie infoteur, 03-09-2011
In dit artikel wordt hier nader op ingegaan: http://www.mijnkinderarts.nl/ziekten/hart/pijn-op-de-borst.htm

Erik, 02-09-2011 13:25 #9
Ik heb sinds enige weken last van pijn in het midden van mijn borst, op het borstbeen en net daarboven. Het is niet elke dag en meestal alleen als ik net wakker ben. Of als ik mijzelf net uitgerekt hebt. Ik zelf denk aan spierpijn omdat als ik op de ruimte tussen mijn ribben druk die pijn goed voel. Ook hoor ik soms een soort van "krak" uit het borstbeen komen als ik mij uitrek, net als je weleens bij je vingers/tenen/knieen hebt.

Maar na het lezen van de symptonen die hier op de site staan ga ik twijfelen want ik heb ook best vaak last van zweetaanvallen en duizeligheid. Moet ik mij zorgen maken? Reactie infoteur, 03-09-2011
Het is altijd verstandig om klachten die u niet kan plaatsen te bespreken met uw huisarts. Borstbeen dat kraakt bij het uitrekken is op zich geen raar verschijnsel. Wat de pijn betreft: misschien heeft u last van een ontstoken of verrekt spiertje. Hoe dan ook, de huisarts kan u onderzoeken en een diagnose stellen. Ik raad u dan ook aan een afspraak met hem/haar te maken, mede gelet op uw andere klachten.

Vincent, 17-08-2011 16:22 #8
Ik heb sinds langere tijd last van pijn op de borst, rechts. De pijnscheut is af en toe behoorlijk hevig, en soms ook nauwelijks voelbaar. Ik dacht eerst dat dit het gevolg was van een medicijn wat ik op aanraden van mijn longarts kreeg voorgeschreven, daar ik zo nu en dan behoorlijke last had van benauwdheid, maar de klacht lijkt niet te verdwijnen. (deze pijn op de borst heb ik wel vaker, varierend links en rechts maar dit was meestal van korte duur). Wat zou een oorzaak kunnen zijn. Reactie infoteur, 17-08-2011
Welk medicijn gebruikt u?

Anoniem, 14-07-2011 16:39 #7
Ik weet niet precies waar ik last van heb, ik heb hee erge pijn op mijn borst, en soms ka ik i eens heel moeilijk ademen. Als ik iets boven mijn borsten duw, doet het heel erge pijn. Maar mijn hartslag is normaal, alleen mijn bloeddruk is wat laag. Ik be wel heel vaak duizelig als ik heb gelegen en opsta, maar ik dacht dat het temaken had met de bloeddruk. Ik had laatst wel een tijd last van mijn schouder maar erg precies is het nou allemaal niet. Ook ben ik heel sne moe en as ik eej stukje moet rennen krijg ik bijna geen lucht meer. Wat kan er zijn? Reactie infoteur, 15-07-2011
Ik raad u aan om z.s.m. contact op te nemen met uw huisarts zodat u onderzocht kan worden. Blijf hier niet mee doorlopen.

Fons van Casand, 21-06-2011 23:17 #6
Hoi
Heb een maand geleden een hartinfarct gehad en heb nu nog last van mijn rug na de hartinfarct, en bij het inspannen heb ik nog pijn op de borst en kortademig is dit normaal?
En dat van de rug verdwijnt dat in de loop van de tijd?

groetjes fons Reactie infoteur, 25-06-2011
Ik verwijs u door naar de NHG-patiëntenbrief 'Na een hartinfarct met goed herstel' op: http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK8a.htm

Voor verdere vragen kunt u zich het beste wenden tot uw behandelend arts of huisarts.

Jan Lemmen, 30-05-2011 13:12 #5
Hallo,
van kilomet
Ik ben al 2 jaar zoekende naar de oorzaak van mijn klacht. Ik krijg regelmatig pijn op de borst, waarbij ook wat tintelingen in mijn handen ontstaat. De pijn krijg ik alleen maar bij inspanning, maar niet bij elke inspanning. Ik kan makkelijk een tocht van kilometers tegen de wind in fietsen, zonder klachten, maar anderzijds een wandeling van enkele honderden meters met wel klachten.
Ik heb bij de caridoloog 2 x gefietst, heb een hartcatheterisatie gehad, heb via de Darm Maag Lever specialist een slokdarm en maag onderzoek gehad, en zeer recent een ph-meting. Hieruit blijkt dat mijn ph waarde duidelijk te hoog is ( zou max 14,7 mogen zijn enwas 34). Zou erop duiden dat de slokdarm wellicht geirriteerd is, hetgeen echter niet uit het slokdarm onderzoek is gebleken.

Wat is nu? Ik ben niet angstig, nooit benauwd, niet lichthoofdig, geen last van zuurbranden etc.

Wie weet een antwoord?

Jootje, 19-01-2011 12:55 #4
Ik weet niet zo goed wat ik moet, in bovenstaand artikel heb ik duidelijk de symtonen die geschreven worden bij hartaanval bij vrouwen, ik heb veel last van benauwdheid, van t weekend duidelijk druk in t midden van mijn borstbeen (aanhoudend)en misselijkheid, pijn in de nek maar ik dacht dat ik een spier verrekt had ofzo. Ik ben niet zo'n huisarts gaander maar hoe weet je of dit niet gewoon mentaal is, stress en spanning kunnen toch ook op je gezondheid slaan? Reactie infoteur, 19-01-2011
Ik raad u aan om DIRECT (telefonisch) contact op te nemen met uw huisarts en hier geen seconde langer mee te wachten.

Geert Peters, 22-09-2010 17:50 #3
Helaas is deze Jurgen Kersten uit Utrecht (geboren te Groesbeek) op 36 jarige leeftijd overleden. Op 14 september… 16 dagen na schrijven van deze vraag…
Jurgen Rust Zacht, Vriend… Reactie infoteur, 24-09-2010
Mijn condoleances en veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Jurgen Kersten, 29-08-2010 11:44 #2
Weet iemand n andwoord op mijn vraag in het ziekenhuis is het onduidelijk ik heb veel last van hevigge pijn op mn borst been heb der al 3x mee int zieken huis gelegen in utrecht ben wel maag patient maar als ik last van mn maag heb zit de pijn links onder mn borst dan weer naar slokdarm hun vermoeden is de maag maar ik voel zuiver dat het naar mn hart trekt

Stoffer Tienstras, 23-08-2010 13:32 #1
Sinds een paar jaar heb ik pijn op[ de borst en voel ik druk als ik loop.
Wanneer ik even blijf staan, dan verdwijnt de druk en de pijn.
Soms is het dan over en kan ik gewoon verder lopen.
Soms komt het ook weer.
Er zijn hartfilmpjes gemaakt.
Een paar fietsproeven gedaan enm een scan voor onderzoek van de hartspier.
Er kon niets worden gevonden dat duidde op een gebrek aan het hart of aan de toevoer en afvoer van het bloed naar en van het hart.
De onderzoekende cardioloog vond het geheel nogal onbevredigend, maar moest vaststellen dat alle gevaren met betrekking tot het functioneren van het hart en de bloedvaten waren uitgesloten.
Dus: leef ik er mee verder.
Vader overleden aan een hartaanval en broer aan een scheur in de aorta.
Ben benieuws

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 23-09-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Pijn op de borst
Bronnen en referenties: 19
Reacties: 65
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!