Pijn tussen schouderbladen: symptomen, oorzaak & behandeling

Pijn tussen schouderbladen: symptomen, oorzaak & behandeling Pijn tussen de schouderbladen is een veelvoorkomende klacht. Pijn tussen schouderbladen of schouders kent veel mogelijke oorzaken. Veel mensen hebben bij tijd en wijle last van pijn in de bovenrug of kramp of pijn tussen de schouderbladen. Pijn tussen schouders kan gaan om zeurende, stekende of brandende pijn die acuut (plotseling) opkomt of meer chronisch van aard is. Voor hoge rugpijn zijn diverse oorzaken aan te wijzen, maar de meest voorkomende oorzaak van pijn tussen schouderbladen is het niet goed functioneren van gewrichten ten gevolge van een verkeerde houding of een trauma. Wat zeldzamer zijn andere oorzaken van pijn in de bovenrug of pijn tussen de schouderbladen, zoals een hernia, buitenbaarmoederlijke zwangerschap, maar ook pijn tussen schouderbladen door stress, hyperventilatie, slijtage van een tussenwervelschijf, maagklachten (brandend maagzuur) of problemen met het hart. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van pijn tussen de schouderbladen?
Pijn tussen de schouderbladen / Bron: Genusfotografen (Tomas Gunnarsson) Wikimedia, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)Pijn tussen de schouderbladen / Bron: Genusfotografen (Tomas Gunnarsson) Wikimedia, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)

Pijn tussen de schouderbladen

Wat is het?

Pijn tussen de schouderbladen is een klacht die relatief vaak voorkomt en zich meestal voordoet bij mensen ouder dan 30 jaar, hoewel het ook een probleem kan zijn voor jonge mensen. Het treft zowel mannen als vrouwen. De medische term van pijn tussen de schouderbladen is 'interscapulaire pijn'.

Pijn tussen de schouderbladen kan een normale reactie zijn op sommige processen in je lichaam, waar je je geen zorgen over hoeft te maken. Toch kan het ook een teken zijn van vrij ernstige gezondheidsproblemen die zo snel mogelijk moeten worden gediagnosticeerd door een arts. Helaas is het moeilijk te zeggen wanneer de pijn 'normaal' is en wanneer het een symptoom is van een ernstige onderliggende aandoening. Duur en ernst van de pijn bieden daarvoor geen houvast. Soms kan acute pijn die voor een korte tijd wordt ervaren absoluut normaal zijn, terwijl in andere situaties het een teken kan zijn van een ernstige verwonding of een hartaanval. Constante pijn kan ook verschillende dingen betekenen.

Hoe voelt pijn tussen de schouderbladen?

Een doffe, zeurende pijn tussen de schouderbladen die constant aanwezig lijkt te zijn. Het kan ook een beklemmend gevoel geven, alsof er druk op de rug wordt uitgeoefend. Bij beweging kan het ongemak toenemen en soms uitstralen naar de nek of armen.

Pijn tussen de schouderbladen kan ook stekend aanvoelen. Dit soort pijn kan plotseling optreden en scherp aanvoelen, alsof iemand een mes of naald in je rug steekt. Het kan gepaard gaan met bewegingsbeperking en ongemak bij ademhalen. Dit is afhankelijk van de oorzaak van de pijn.

Symptomen

Pijn tussen de schouderbladen kan gepaard gaan met de volgende symptomen:
 • de pijn kan scherp, zeurend, stekend of juist dof zijn
 • de pijn kan komen en gaan of steeds aanwezig zijn
 • de pijn kan acuut optreden of chronisch zijn
 • uitstralingspijn naar andere delen van het lichaam
 • kortademigheid
 • malaise
 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • braken

De symptomen en klachten die optreden zijn afhankelijk van de oorzaak.

Oorzaak van pijn tussen de schouderbladen

Er zijn meerdere mogelijke oorzaken van pijn tussen de schouderbladen.

Irritatie van spieren

De grote spieren van de schoudergordel kunnen als gevolg van onder andere overbelasting of een trauma geïrriteerd, pijnlijk en stijf worden. Vaak gaat de pijn tussen de schouderbladen gepaard met pijn in de nek. Dit kan weer aanleiding geven tot uitstralende pijn langs de ribben, naar de borst of naar de armen. Deze pijn kan soms verward worden met hartklachten.

Vermoeidheid / Bron: DieterRobbins, PixabayVermoeidheid / Bron: DieterRobbins, Pixabay

Myofasciaal pijnsyndroom

Het myofasciaal pijn syndroom is een aandoening waarbij er zowel acute als chronische pijn en disfunctie ontstaat in je houdings- en bewegingsapparaat. Deze aandoening kan elke skeletspier in het menselijk lichaam treffen, waaronder die in de schouders. Dit pijnsyndroom wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van zogenaamde triggerpoints, lokale verharde plekken in de spieren die pijn veroorzaken en ook uitstralende pijn kunnen veroorzaken op andere delen van het lichaam. Wanneer het myofasciaal pijn syndroom is gelokaliseerd in de schouders, dan kan dit leiden tot pijn, stijfheid en beperkingen in het bewegingsbereik van de schouderspieren. Het kan ook gepaard gaan met andere symptomen zoals spierzwakte en vermoeidheid.

Verkeerde slaaphouding of verrekte spier

De grote spieren van de schoudergordel hechten zich aan de achterkant van de ribbenkast en aan het schouderblad. Deze spieren kunnen irritatie, spierstijfheid en pijn veroorzaken door een langdurig verkeerde houding door bijvoorbeeld veel zittend (beeldscherm)werk, het veelvuldig uitvoeren van dezelfde bewegingen of door veel boven het hoofd te werken. Dit veroorzaakt vaak pijn tussen schouderbladen die geleidelijk erger wordt. Een verkeerde slaaphouding, spierverrekkingen door vertillen of een verkeerde beweging, kneuzingen, sportblessures en andere trauma's (door bijvoorbeeld een ongeval) kunnen ook resulteren in spierirritatie en pijn. Wanneer de klachten aanhouden, kan dit uiteindelijk leiden tot wervelkolomblokkades en zelfs een ontwrichte rib, hetgeen meer pijnklachten tot gevolg heeft. Daarnaast kan er pijn in de nek optreden, waarbij de pijn uitstraalt naar ribben, borst of armen.

Ribproblemen

Gekneusde rib(ben), gebroken rib(ben), het syndroom van Tietze of costochondritis zijn ook allemaal mogelijke oorzaken van pijn tussen de schouderbladen.

Gewrichtsproblemen

Ontsteking of slijtage van de gewrichten in de rug, zoals facetgewrichtssyndroom, kan pijn tussen de schouderbladen veroorzaken.
De facetgewrichten, die zich aan de achterkant van de wervelkolom bevinden, zijn verantwoordelijk voor de bewegingen van de rug. Als de rug echter een beetje inzakt door bijvoorbeeld een ongeluk of slijtage, dan komen deze facetgewrichten dichter bij elkaar. Dit kan leiden tot irritatie, wat zich uit in ontsteking en pijn in de omliggende weefsels. Het zogeheten 'facetgewrichtssyndroom' doet zich voor wanneer de facetgewrichten aan de achterkant van de wervelkolom te dicht bij elkaar komen, vaak als gevolg van letsel of slijtage. Deze situatie kan leiden tot irritatie, ontsteking en pijn in de omliggende weefsels.

Schouderproblemen

Aandoeningen zoals schouderbursitis (een slijmbeursontsteking van de schouder), schouderinstabiliteit of een ontsteking van de pezen rond de schouder kunnen pijn veroorzaken tussen de schouderbladen.

Frozen shoulder / Bron: Istock.com/AndreyPopovFrozen shoulder / Bron: Istock.com/AndreyPopov

Frozen shoulder (de stijve schouder)

Een frozen shoulder (de stijve schouder) is een andere aandoening die pijn kan veroorzaken tussen de schouderbladen. Een frozen shoulder is het resultaat van een ontsteking van het gewrichtskapsel van de schouder. Hierbij heb je vaak pijn in de schouder, vaak uitstralend naar de bovenarm.

Tijdens zwangerschap door pre-eclampsie of het HELLP syndroom

Pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) is een aandoening die meestal begint na de 20e week van de zwangerschap en is gerelateerd aan een verhoogde bloeddruk, het vasthouden van vocht en de aanwezigheid van eiwit in de urine van de moeder als gevolg van nierproblemen. Vaak geeft pre-eclampsie aanvankelijk geen klachten. Later kunnen geleidelijk of plotseling klachten ontstaan. Een ernstige vorm van van pre-eclampsie is het HELLP-syndroom. Deze aandoening wordt gekenmerkt door afbraak van rode de bloedcellen, verhoogde waarde leverenzymen, en een laag aantal bloedplaatjes en hoge bloeddruk. Klachten die kunnen worden veroorzaakt door een te hoge stijging van de bloeddruk tijdens de zwangerschap en/of kunnen wijzen op pre-eclampsie en (erger nog) het HELLP syndroom zijn onder meer:
 • hoofdpijn;
  Pijn tussen de schouderbladen tijdens zwangerschap / Bron: Greyerbaby, PixabayPijn tussen de schouderbladen tijdens zwangerschap / Bron: Greyerbaby, Pixabay
 • gezichtsstoornissen, zoals:
  • zwarte vlekken of lichtflitsen zien;
  • sterretjes zien; of
  • vaag zien.
 • plotseling vocht vasthouden en dan vooral in de handen en het gezicht (ofschoon vocht vasthouden ook een heel normaal verschijnsel kan zijn gedurende de zwangerschap, vooral in de voeten, enkels en handen);
 • beknellend gevoel rond de maagstreek en het hoofd (een 'bandgevoel');
 • misselijkheid en braken;
 • algeheel gevoel van malaise en zwakte;
 • tintelingen in de vingers;
 • pijn in de bovenrug of tussen de schouderbladen;

Buikpijn / Bron: Andrey Popov/Shutterstock.comBuikpijn / Bron: Andrey Popov/Shutterstock.com

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Heel soms is de bevruchte eicel niet in het baarmoederslijmvlies ingenesteld maar daarbuiten, vaak in de eileider. Men spreekt in dat geval van een 'buitenbaarmoederlijke zwangerschap'. Op een gegeven moment barst de eileider, waarna het vruchtje afsterft. Dit gaat vaak gepaard met veel buikpijn en bloedverlies. Soms heb je ook last van veel pijn tussen de schouderbladen.

Angina pectoris

Angina pectoris betekent letterlijk 'benauwdheid of pijn op de borst' en is een ziekte van de kransslagaders, die wordt veroorzaakt door aderverkalking (atherosclerose). Bij angina pectoris ontstaan vernauwingen in de kransslagaders, waardoor de aanvoer van zuurstofrijk bloed naar de hartspier wordt belemmerd. Het aantal nieuwe gevallen van angina pectoris in Nederland is jaarlijks ongeveer 30.000 (peiljaar: 2024).

Typerend voor angina pectoris is een diepe pijn, waarvan niet goed kan worden aangeven waar deze precies is gelokaliseerd. Vaak wordt de pijn door de persoon ervaren als een hinderlijk gevoel achter het borstbeen en omschreven als benauwend en beklemmend. Uitstralingspijn naar de linkerarm (pijnlijke linkerarm, soms voelbaar als tintelingen) of naar de kaken is niet ongewoon. Ook kan er een hinderlijk gevoel optreden tussen de schouderbladen. Andere symptomen zijn een gevoel van zwaarte of gevoelloosheid in armen, schouders, ellebogen of handen en voorts misselijkheid, duizeligheid, transpireren en kortademigheid.

Brandend maagzuur (reflux)

Brandend maagzuur is een courante klacht. Sommige mensen hebben er af en toe last van, terwijl anderen er dagelijks mee kampen. Men spreekt van brandend maagzuur, wanneer het zure maagsap in de slokdarm terechtkomt. Dit terugstromen van maaginhoud in de slokdarm wordt 'reflux' genoemd. Het zure maagsap kan de slokdarmwand zodanig irriteren dat het ontstoken raakt. De klachten bestaan vaak uit een schrijnend, branderig gevoel achter het borstbeen, hetgeen nogal eens verward wordt met hartklachten. Soms kan de pijn uitstralen naar de rug - rugpijn tussen de schouderbladen - of naar de hals.

Ligging van de alvleesklier / Bron: Decade3d/Shutterstock.comLigging van de alvleesklier / Bron: Decade3d/Shutterstock.com

Alvleesklierontsteking

Een alvleesklierontsteking kan pijn veroorzaken tussen de schouderbladen. Bij een chronische alvleesklierontsteking is pijn in het bovenste deel van de buik de meest gebruikelijke klacht. Deze pijn kan zich uitbreiden naar de rug, de zijkanten en de schouders. De pijn kan constant aanwezig zijn, maar mensen kunnen ook periodes ervaren waarin ze pijnaanvallen hebben, afgewisseld met momenten van minder of geen pijn tussen deze aanvallen.

Pijn tussen schouderbladen door hernia van de borstwervelkolom

Een hernia is een uitstulping van het zachte binnenmateriaal van een tussenwervelschijf. Een hernia van de borstwervelkolom geeft vaak eerst pijn midden onder de schouderbladen, soms met uitstraling langs een rib. In veel gevallen treedt er ook een vermindering van het gevoel op links of rechts op de borstkas. Een hernia komt vooral in die delen van de wervelkolom voor, die het meest blootstaan aan slijtage en letsel.

Aneurysma / Bron: Martin SulmanAneurysma / Bron: Martin Sulman

Aorta-aneurysma in de borst

Indien een deel van de slagaderwand zwakker wordt, kan het als gevolg van de bloeddruk in de slagader uitzetten. Dit noemt men een 'aneurysma'. Een aneurysma in de borst kan aanleiding geven tot pijn in de borst of hoog in de rug tussen de schouderbladen (bij dissectie - een scheur in de wand van het bloedvat), heftig hoesten en hijgen en moeilijk slikken en schorheid. Een aneurysma in de borst moet met spoed behandeld worden.

Pijn tussen schouderbladen door griep

Een stevige griep of langdurige verkoudheid kan ook pijn tussen schouderbladen veroorzaken. Tijdens een griep of verkoudheid is deze pijn weliswaar vervelend, maar onschuldig. Zodra het herstel intreedt, zal deze pijn wegebben.

Ziekte van Bechterew

De ziekte van Bechterew, ook wel spondylitis ankylopoetica genoemd, is een reumatische aandoening, waarbij vooral de gewrichten in de wervelkolom ontstoken raken. Bij deze ziekte staat pijn, stijfheid en beperking van de bewegingsmogelijkheid van de wervelkolom op de voorgrond. Bij de ziekte van Bechterew wordt de pijn vooral aangegeven onder in de rug en ook tussen de schouderbladen en op de borst.

Hyperventilatie

Pijn tussen schouderbladen kan ook veroorzaakt worden door hyperventilatie. Bij hyperventilatie kun je te kampen krijgen met pijn tussen de schouderbladen en met andere lichamelijke klachten, welke bijna allemaal verband houden met een verkeerde ademhaling. Wanneer je hyperventileert adem je veel te snel en/of te diep en dus letterlijk overmatig. Deze te snelle en/of te diepe ademhaling veroorzaakt een onbalans in het lichaam, wat aanleiding geeft tot allerlei klachten en fysieke ongemakken, zoals pijn in de schouderbladen.

Angststoornissen

Sommige mensen ervaren pijn tussen de schouderbladen door spierspanning als gevolg van een angststoornis.

Pijn tussen schouderbladen door stress / Bron: Istock.com/BartekSzewczykPijn tussen schouderbladen door stress / Bron: Istock.com/BartekSzewczyk

Pijn tussen schouderbladen door stress

Ook stress kan pijn tussen de schouders veroorzaken. Aanhoudende stress door je werk, relatie, gezin of andere oorzaken, veroorzaakt spierspanningen, waardoor je stijve, pijnlijke schouders krijgt. En wanneer de spieren van schouders, nek en hoofd te krachtig worden aangespannen gedurende te lange tijd, kan dit resulteren in hoofdpijn, zogeheten spanningshoofdpijn.

Slokdarmontsteking

Een slokdarmontsteking is een ontsteking van het slijmvlies van de slokdarm. Symptomen die daarbij kunnen optreden zijn onder meer pijn bij het slikken en slikproblemen, evenals pijn in de buurt van het borstbeen: een branderig of drukkend gevoel. Een enkele keer straalt de pijn uit naar de rug of de schouderbladen.

Problemen met longen en luchtwegen

Acute pijn tussen de schouders in combinatie met een drukkende pijn op de borst kan ook te maken hebben met je longen. Zo kan pijn tussen de schouderbladen worden veroorzaakt door onder meer:
 • Longembolie (afsluiting van longslagader);
 • Luchtweginfectie (bijvoorbeeld longontsteking);
  Arts onderzoekt patiënt met stethoscoop / Bron: Monkey Business Images/ShutterstockArts onderzoekt patiënt met stethoscoop / Bron: Monkey Business Images/Shutterstock
 • Pleuritis (een ontsteking van het borstvlies (pleura) kan pijn veroorzaken die tussen de schouderbladen wordt gevoeld, vooral bij ademhalen);
 • Acute bronchitis (ontsteking van de bronchiën);
 • Astma (een chronische ontsteking van de luchtwegen); en
 • COPD (een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem).

Wanneer pijn tussen de schouders wordt veroorzaakt door longgerelateerde klachten of een longaandoening, dan is er meestal ook sprake van ademhalingsproblemen zoals benauwdheid, kortademigheid of moeilijk ademhalen. Deze klachten worden verergerd door roken.

Plaats van de nieren in het lichaam / Bron: Madhero88, Wikimedia Commons (Publiek domein)Plaats van de nieren in het lichaam / Bron: Madhero88, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Nierproblemen

Nierstenen of een nierontsteking kunnen soms rugpijn veroorzaken die tussen de schouderbladen wordt gevoeld.

Nierstenen zijn kleine, harde deeltjes die ontstaan uit onopgeloste afvalstoffen in de urine. Af en toe kan zo'n steentje vast komen te zitten in je urinewegen. Dit kan leiden tot hevige pijn in de zij of buik in één of meerdere aanvallen. Gelukkig gebeurt het vaak dat het lichaam het steentje vanzelf binnen enkele uren tot dagen uitplast. Dan eindiigen de pijnaanvallen. Het proces van het uitplassen van het steentje kan gepaard gaan met ongemak. Doch over het algemeen verbetert je situatie en nemen de klachten af nadat het steentje je lichaam heeft verlaten.

Pijn midden onder de schouderbladen door borsthernia

Een borsthernia of thoracale hernia is een hernia die optreedt in de borstwervelkolom. Dit type hernia komt niet vaak voor. Klachten die kunnen optreden bij een borsthernia, zijn:
 • pijn midden onder de schouderbladen, soms met uitstraling langs een rib;
 • de pijnuitstraling neemt vaak toe bij hoesten, niezen en persen;
 • vermindering van het gevoel in het verzorgingsgebied van de beknelde zenuw, links of rechts op de borstkas.

Ligging van de galblaas in het lichaam / Bron: Decade3d - anatomy online/Shutterstock.comLigging van de galblaas in het lichaam / Bron: Decade3d - anatomy online/Shutterstock.com

Galstenen

Galstenen die de uitgang van de galblaas of galblaasbuis blokkeren, veroorzaken een aanhoudende hevige pijn in de bovenbuik, een zogeheten galsteenkoliek, Deze pijn voel je meestal aan de rechterzijde, onder de ribben. De pijn ontstaat geleidelijk, kan 30 minuten tot wel 12 uur aanhouden, waarna het langzaam afneemt. De galblaas kan door aanhoudende afsluiting ontstoken raken. Bij een galblaasontsteking houdt de pijn aan, met uitstraling naar het rechter schouderblad. Dit kan gepaard gaan met koorts.

Spinale stenose

Spinale stenose (wervelkanaalvernauwing) is een vernauwing van bepaalde delen van de wervelkolom. De pijn die je voelt als gevolg van spinale stenose begint vaak in het midden van je rug en deze kan uitstralen naar het gebied tussen je schouderbladen. Gevoelloosheid in de benen komt ook vaak voor. Er kan een operatie nodig zijn om de vernauwing op te heffen.

Artrose

Artrose wordt beschouwd als een vorm van reuma waarbij het hele gewricht betrokken is. Het ontstaat meestal in de heup, knie of duim, maar kan zich ook manifesteren in de rug en de ruggenwervels. Bij artrose gaat de kwaliteit van het kraakbeen bij de botten en de gewrichten in de rug achteruit. Bewegen geeft rugpijn en de pijn wordt erger bij zwaar en verkeerd tillen. Ook zaken als verkeerd staan, zitten en slapen kunnen de pijn verergeren.

Hartaanval

Een hartaanval begint lang niet altijd met pijn op de borst. In een onderzoek naar pijn bij mensen met een hartaanval had 3 procent pijn die beperkt was tot het gebied tussen de schouderbladen. Deze pijn is vaak zeurend van aard en kan gepaard gaan met pijn op de borst, kortademigheid of duizeligheid.

Beeldvormend onderzoek van de longen / Bron: Minerva Studio/Shutterstock.comBeeldvormend onderzoek van de longen / Bron: Minerva Studio/Shutterstock.com

Kanker

Longkanker vooral tumoren in de top van de long die bekendstaan als pancoasttumoren of longtoptumoren kan pijn veroorzaken tussen de schouderbladen door op zenuwen nabij de top van de longen te duwen. Een longtoptumor is een relatief zeldzame vorm van longkanker. Zo'n 1 tot 3% van alle longtumoren betreffen een longtoptumor. Andere kankers die in deze regio pijn kunnen veroorzaken, zijn slokdarmkanker, mesothelioom (borstvlieskanker), lymfomen (kwaadaardige gezwellen van het lymfekliersysteem) en leverkanker. Kankers die zich naar de botten in de nek verspreiden of uitzaaien, zoals borstkanker, kunnen ook pijn veroorzaken tussen de schouderbladen, soms zelfs zonder andere symptomen. In zeldzame gevallen veroorzaakt alvleesklierkanker pijn die uitstraalt naar de rug, waaronder het gebied tussen de schouderbladen.

Thoracale wervelcompressiefracturen

Een ingezakte borstwervel (thoracale wervelcompressiefractuur), vaak als gevolg van osteoporose (botontkalking), kan interscapulaire pijn veroorzaken. Interscapulaire pijn wordt ervaren als pijn tussen de schouderbladen. Een ingezakte wervel kan hevige pijn veroorzaken, maar dit is niet altijd het geval.

Gordelroos

Gordelroos kan bijna overal in het lichaam pijn veroorzaken, afhankelijk van de zenuwwortels die het virus aantast, en kan optreden voordat een uitslag wordt opgemerkt. De pijn kan het meest uitgesproken zijn in het gebied tussen je schouderbladen.

Alarmsymptomen

Sommige oorzaken van pijn tussen de schouderbladen zijn ernstig en kunnen levensbedreigend zijn. Als pijn tussen de schouderbladen gepaard gaan met kortademigheid, pijn op de borst, duizeligheid, of zelfs als je slechts een 'onderbuikgevoel' hebt dat er iets ernstigs aan de hand is, schakel dan direct een arts in.

Onderzoek en diagnose

Vraaggesprek en lichamelijk onderzoek

De huisarts zal vragen stellen over de klachten die je ervaart en algemene gezondheidstoestand. Hij zal daarbij je medische geschiedenis in ogenschouw nemen. De arts zal vervolgens je hele schouder en schouderblad onderzoeken op zoek naar letsel, zwakte of andere tekenen.

Vraaggesprek met de arts / Bron: Syda Productions/Shutterstock.comVraaggesprek met de arts / Bron: Syda Productions/Shutterstock.com
Vragen die de huisarts zal kunnen stellen, zijn:
 • Wanneer begon de pijn?
 • Begon de pijn plotseling (acuut) of meer geleidelijk?
 • Hoe ernstig is de pijn? Het kan helpen als je je pijn beschrijft op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 betekent dat je minimale pijn hebt en 10 de ergste pijn beschrijft die je je kunt voorstellen.
 • Welke andere symptomen ervaar je, zoals pijn op de borst, kortademigheid, onverklaarbaar gewichtsverlies, slikproblemen (moeite met slikken), pijn in de kaak of arm?
 • Heb jij (of iemand in je familie) een voorgeschiedenis van tussenwervelschijfaandoeningen of osteoporose?
 • Is de pijn brandend, scherp of dof, stekend of zeurend?
 • Is er iets dat de pijn erger maakt of de pijn verbetert?
 • Heb je een trauma ervaren? Met andere woorden: heb je een ongeluk of ingeval gehad?
 • Ben je met een nieuwe sport(oefening) begonnen?
 • Heb je zwaar getild?
 • Zijn er risicofactoren voor hartaandoeningen zoals een familiegeschiedenis van hartklachten, hoog cholesterol of hoge bloeddruk?
 • Rook je of heb je ooit gerookt?

Beeldvormend onderzoek

Beeldvormend onderzoek is niet altijd nodig om de oorzaak van de pijn tussen de schouderbladen te diagnosticeren. De arts kan echter een beeldvormend onderzoek laten doen, zoals een röntgenfoto, CT-scan of MRI-scan, als hij een afwijking vermoedt die de klachten veroorzaakt, voorbeeld een ingezakte wervel of spinale stenose.

Ibuprofen bij pijn tussen de schouderbladen / Bron: Martin SulmanIbuprofen bij pijn tussen de schouderbladen / Bron: Martin Sulman

Behandeling van pijn tussen de schouderbladen

Niet-chirurgische behandeling

In bijna alle gevallen zullen de symptomen verbeteren bij niet-chirurgische behandeling. Niet-chirurgische behandeling kan bestaan uit:
 • Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's). NSAID's, zoals ibuprofen en naproxen, kunnen pijn en zwelling helpen verlichten. Een NSAID is een ontstekingsremmend middel dat pijn en zwelling van onder andere gewrichten en pezen tegengaat.
 • Fysiotherapie. Je arts of fysiotherapeut biedt een oefenprogramma dat gericht is op de specifieke oorzaken van de klachten. Fysiotherapie richt zich bijvoorbeeld op:
  • Versterking van de spieren die de schouderblad stabiliseren en verplaatsen.
  • De spieren strekken die strak zijn en bewegingen van het schouderblad beperken.

Chirurgische behandeling

Als er sprake is van verwonding aan het schoudergewricht, kan de arts een procedure uitvoeren om de beschadigde weefsels te repareren of te reconstrueren. Dit wordt gevolgd door revalidatie om de normale beweging van het schouderblad te herstellen. Bij spinale stenose kan de vernauwing in het wervelkanaal worden opgeheven door het wijder maken van het wervelkanaal.

Prognose

De prognose is afhankelijk van de oorzaak. Als pijn tussen de schouderbladen wordt veroorzaakt door irritatie van spieren of verkeerde slaaphouding, dan zullen de klachten binnen enkele dagen verbeteren, alhoewel het dan wel van belang is dat de oorzaak van de klachten wordt weggenomen. Bij onderliggende aandoeningen die chronisch zijn, kan behandeling de klachten verlichten.

Lees verder

© 2011 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Heb ik een hartinfarct, of is het wat anders?Heb ik een hartinfarct, of is het wat anders?Bij pijn op de borst, met uitstraling naar de arm, schouderbladen en kaken wordt al snel gedacht aan een hartinfarct. Ma…
Pijnlijke steken in de borst?Pijnlijke steken in de borst?Heeft u dat ook wel eens? Last van een stekende pijn in de borst en weet u niet goed wat u er mee aanmoet, in dit artike…
Notalgia paresthetica: jeukende bruine vlek bovenrug of nekNotalgia paresthetica: jeukende bruine vlek bovenrug of nekNotalgia paresthetica (NP) is een relatief veelvoorkomende jeukende huidaandoening. Het klassieke beeld is een eenzijdig…
Brandend maagzuur en pijn op de borstBrandend maagzuur en pijn op de borstIedereen heeft er wel eens last van: brandend maagzuur. Een soms stekend, pijnlijk gevoel op de borst, meestal vlak bove…

Folliculitis: een ontsteking van de haarzakjesFolliculitis: een ontsteking van de haarzakjesFolliculitis is een ontsteking van de haarzakjes, waarbij kleine jeukende rode bultjes op de huid ontstaan. Scheren, str…
Costoclaviculair compressiesyndroomCostoclaviculair compressiesyndroomHet costoclaviculair compressiesyndroom, afgekort CCCS, is een aandoening waarbij de zenuwen en/of bloedvaten in de arm…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Whitesession, Pixabay
 • De fysiotherapeut. Frozen shoulder. https://www.defysiotherapeut.com/aandoeningen-en-klachten/frozenshoulder/ (ingezien op 23-9-2020)
 • Hans Koch & Peter van Druenen. Diagnosewijzer - 200 aandoeningen: symptomen, diagnose, behandeling. Terra Lannoo BV, Arnhem, 2009.
 • H&W. De pancoasttumor: witte raaf bij schouderpijn. https://www.henw.org/artikelen/de-pancoasttumor-witte-raaf-bij-schouderpijn (ingezien op 27-11-2021)
 • Martin Sulman. Galstenen symptomen. www.symptomen-behandeling.nl/1/galstenen_symptomen_449553.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 1-7-2015)
 • Media Family. Pain Between the Shoulder Blades: Causes and Treatments. https://www.mediafamily.org/pain-between-the-shoulder-blades/ (ingezien op 5-5-2019)
 • MLDS. Alvleesklierontsteking (chronische). https://www.mlds.nl/chronische-ziekten/alvleesklierontsteking-chronische/ (ingezien op 29-1-2024)
 • Ortho Info. Scapular (Shoulder Blade) Disorders. https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/scapular-shoulder-blade-disorders (ingezien op 5-5-2019)
 • Praktijk Heemstra. Pijn tussen de schouderbladen. https://praktijkheemstra.nl/rugklachten/pijn-tussen-schouderbladen/ (ingezien op 20-7-2023)
 • Prof. dr. D.H. Ford, prof. dr. J.P. Schadé, dr. J. Tomson (hoofdredactie). Het grote medische handboek. Rebo Productions, Lisse, 2009.
 • Radboud UMC. Wat is een NSAID? https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/behandelingen/nsaid-bij-reumatische-aandoeningen/wat-is-een-nsaid (ingezien op 18-9-2022)
 • Thuisarts. Ik heb een niersteen. https://www.thuisarts.nl/steen-in-urinewegen/ik-heb-niersteen (ingezien op 29-1-2024)
 • Very Well Health. What Causes Pain Between the Shoulder Blades? https://www.verywellhealth.com/pain-between-shoulder-blades-2248950 (ingezien op 5-5-2019 en 16-2-2020)
 • Afbeelding bron 1: Genusfotografen (Tomas Gunnarsson) Wikimedia, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
 • Afbeelding bron 2: DieterRobbins, Pixabay
 • Afbeelding bron 3: Istock.com/AndreyPopov
 • Afbeelding bron 4: Greyerbaby, Pixabay
 • Afbeelding bron 5: Andrey Popov/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 6: Decade3d/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 7: Martin Sulman
 • Afbeelding bron 8: Istock.com/BartekSzewczyk
 • Afbeelding bron 9: Monkey Business Images/Shutterstock
 • Afbeelding bron 10: Madhero88, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 11: Decade3d - anatomy online/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 12: Minerva Studio/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 13: Syda Productions/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 14: Martin Sulman
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 29-01-2024
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 27
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.