Hartaanval of hartinfarct: symptomen, oorzaak en behandeling

Hartaanval of hartinfarct: symptomen, oorzaak en behandeling Hartaanval symptomen bij een vrouw en hartaanval symptomen bij een man kunnen van elkaar verschillen. Aan welke symptomen herken je een hartaanval? Het hart is een krachtige pomp dat bestaat uit spierweefsel. Het hart klopt gemiddeld 100.000 keer per 24 uur en pompt elke minuut tussen de 5 tot 20 liter bloed door het lichaam, afhankelijk van de lichaamsbouw en lichaamsbehoeften van dat moment. Elke minuut sterven er mensen door een hartinfarct. Een hartaanval of hartinfarct is een acuut zuurstofgebrek in een deel van de hartspier, waardoor spiercellen afsterven. Het is een veel voorkomende doodsoorzaak. Iemand die een hartaanval krijgt voelt in typische gevallen een zware, drukkende pijn midden achter het borstbeen, soms uitstralend naar de kaken of de schouders en armen, vooral de linker schouder. Dit gaat vaak gepaard met (hevig) zweten en bleekheid, en voorts met misselijkheid en braken. Symptomen hartaanval vrouwen zijn vaak atypisch en daardoor moeilijker te herkennen.
Ontstaan van een hartaanval / Bron: Alila Medical Media/Shutterstock.comOntstaan van een hartaanval / Bron: Alila Medical Media/Shutterstock.com

Wat is een hartaanval?

Elke minuut sterven er mensen ten gevolge van een hartinfarct (hartaanval), de medische term is: myocard infarct. De hartspier heet myocard en de betekenis van infarct is dood, afsterven. Het gaat dus om het afsterven van spierweefsel door een acuut en ernstig zuurstofgebrek in een deel van de hartspier, met als gevolg dat een deel van de spiercellen in dat gedeelte afsterven. Bij een lichte hartaanval zal er een klein stuk van het hartweefsel afsterven. Hartinfarcten vormen een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland en in de westerse wereld. In Nederland overlijden jaarlijks meer vrouwen aan hart- en vaatziekten dan mannen.

Oorzaken hartaanval

Een hartinfarct is dikwijls het gevolg van een coronaire hartziekte, dat is een vernauwing van de kransslagaders die het hart van bloed voorzien, hetgeen beschadiging van het hart tot gevolg heeft. Het deel van de hartspier dat door die kransslagader werd gevoed, sterft als gevolg van de afsluiting in een tijdsbestek van enkele uren tot een dag af. In de weken daarna vormt zich een litteken op de plaats van de afgestorven hartspiercellen. Dit litteken noemt men een oud hartinfarct. Herstel is niet mogelijk: het lichaam is niet in staat zelf nieuw hartspierweefsel te vormen. Door een oud hartinfarct kunnen complicaties ontstaan als aneurysma (een uitpuilen van het litteken) en hartritmestoornissen. Tevens kan er opnieuw een hartinfarct optreden of angina pectoris.

Aneurysma / Bron: Martin SulmanAneurysma / Bron: Martin Sulman
Slagaderverkalking
De oorzaak van een coronaire hartziekte is in veel gevallen atherosclerose, oftewel aderverkalking. Dat wil zeggen dat er vet (cholesterol) in de vorm van plaque tegen de wanden van de slagaders afgezet wordt, waardoor de aders vernauwen. Deze afzettingen worden atheroom genoemd. Deze afzetting kunnen ruw worden, waardoor bloedplaatjes zich eraan hechten. Deze bloedplaatjes kunnen een bloedstolsel vormen. De slagader kan vervolgens afgesloten raken door zo'n bloedstolsel die op de plaque ontstaat of erachter blijft steken met een hartaanval tot gevolg.

Risicofactoren

Er zijn enkele risicofactoren die de kans vergroten om een hartaanval te krijgen.Hoe meer risicofactoren je hebt, hoe groter je risico is van een hartaanval.

Onveranderbare risico's

Er zijn een paar risico's waar je niet veel aan kunt doen, omdat deze onveranderbaar zijn:
 • Leeftijd: naarmate je ouder wordt, neemt je risico op hartaandoeningen toe.
 • Geslacht: mannen hebben een hoger risico op hartaandoeningen. Het risico voor vrouwen groeit en kan gelijk zijn aan mannen na de overgang.
 • Etnische achtergrond: het blijkt dat mensen van Surinaamse, Marokkaanse, Turkse en Ghanese afkomst over het algemeen een ongunstiger risicoprofiel voor hart- en vaatziekten hebben ten opzichte van mensen van Nederlandse afkomst.
 • Familiaire belasting: als er in je familie aandoeningen als gevolg van atherosclerose voorkomen, heb je een verhoogde kans deze ziekte ook te ontwikkelen.

Overgewicht is een risicofactor voor hartaanval / Bron: Taniadimas, PixabayOvergewicht is een risicofactor voor hartaanval / Bron: Taniadimas, Pixabay

Veranderbare risico's

Risico's die je kunt veranderen zijn:
 • Roken
 • Hoge cholesterolgehalte.
 • Hoge bloeddruk.
 • Diabetes.
 • Inactief zijn (niet genoeg lichaamsbeweging krijgen en te veel zitten)
 • Overgewicht of obesitas
 • Ongezond dieetpatroon
 • Depressie, sociaal isolement en gebrek aan sociale steun.

Hartaanval symptomen: pijn op de borst

Symptomen (naderend) hartinfarct

De volgende symptomen kunnen bij zowel mannen als vrouwen duiden op een (naderende) hartaanval:

Pijn op de borst bij een hartaanval / Bron: Istock.com/KatarzynaBialasiewiczPijn op de borst bij een hartaanval / Bron: Istock.com/KatarzynaBialasiewicz
Mannen klagen vaker dan vrouwen over pijn op de borst, overmatig zweten, oprispingen en boeren en de hik.

De klachten verdwijnen meestal binnen enkele dagen, maar het ziektegevoel blijft.

Vóór het hartinfarct

Aan een hartinfarct gaat vaak een periode van onstabiele angina pectoris (pijn op de borst) vooraf. Veel mensen klagen in de weken voorafgaande aan een hartinfarct dat ze oververmoeid of neerslachtig zijn.

Stille hartaanval (stil infarct)

Eén op de vijf mensen heeft geen pijn op de borst tijdens een hartaanval, maar kunnen wel last hebben van de andere genoemde klachten. Deze vorm van hartinfarct wordt daarom wel een 'stille hartaanval' of een 'stil infarct' genoemd en komt vooral voor bij mensen met diabetes mellitus of met hoge bloeddruk. Een hartaanval kan ook pijn in de bovenbuik geven, terwijl er géén symptomen zoals pijn op de borst aanwezig hoeven te zijn.

Hartklachten bij vrouwen voordat hartaanval intreedt

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een hartaanval zich bij vrouwen reeds weken van tevoren kan aankondigen door de volgende klachten:
 • ongebruikelijk grote vermoeidheid;
 • slaapstoornissen;
 • kortademigheid.

Vrouwen hebben vaak andere klachten bij een hartaanval
Het blijkt dat een hartinfarct bij vrouwen nogal eens niet wordt opgemerkt doordat vrouwen vaak andere klachten hebben dan de typische, kenmerkende, bekende hartklachten zoals hierboven uiteengezet - symptomen die meer bij mannen voorkomen. De verschijnselen die zich bij vrouwen voordoen zijn door de bank genomen veel vager. Artsen schrijven daarom hartgerelateerde klachten bij vrouwen vaak toe aan de overgang. Hier zijn een aantal een aantal redenen voor te geven.
 • Vrouwen hebben vaak atypische klachten.
 • Vrouwen worden door hun hormonen op jongere leeftijd beschermd tegen aderverkalking. Na de overgang valt deze bescherming weg. Bij mannen doen problemen met hart en vaten zich dikwijls eerder voor.
 • Aderverkalking is bij vrouwen moeilijker op te sporen, omdat er bij vrouwen sprake is van een geleidelijke ophoping die moeilijker zichtbaar zijn te maken. Bij mannen daarentegen hoopt de verkalking zich meestal op tot een verstopping die beter is te vinden met een katheterisatie of andere methoden.

Symptomen die wijzen op een hartaanval bij vrouwen

De volgende symptomen en hartklachten kunnen wijzen op een hartaanval bij vrouwen:
 • plotselinge duizeligheid, gevoel van zwakte en slapte;
 • plotselinge ernstige vermoeidheid;
 • Kortademigheid;
 • ernstige slaapproblemen en een aanzienlijke afname van de conditie;
 • vervelend gevoel in de maagstreek, hetgeen soms gepaard gaat met misselijkheid;
 • branderig gevoel onder het borstbeen;
 • onaangenaam gevoel of pijn tussen de schouderbladen, pijn in de nek;
 • onaangenaam klemmend of drukkend gevoel in de borststreek;
 • hartkloppingen (hartbonzen).

Hoe te handelen bij deze hartklachten?

Bij het herkennen van één van bovengenoemde signalen of klachten, kun je het beste contact opnemen met je huisarts. In ernstige gevallen moet je direct het alarmnummer 112 bellen. Wacht niet met het inschakelen van hulp door 'het even aan te kijken'. Uitstel kan fatale gevolgen hebben.

Onderzoek en diagnose

De diagnose van een hartaanval is gebaseerd op de symptomen en testresultaten. Aan de hand van het volgende onderzoek kan een hartaanval vastgesteld worden.

Hartfilmpje / Bron: Martin SulmanHartfilmpje / Bron: Martin Sulman
ECG of hartfilmpje
ECG staat voor ElektroCardioGram. Het ECG wordt in de volksmond een 'hartfilmpje' genoemd, ofschoon het eigenlijk meer registreert dan in beeld brengt. Een ECG registreert de elektrische prikkel die de spiercellen in het hart laat samentrekken en dit geeft informatie over hoeveel schade er zich heeft voorgedaan in je hartspier en waar het zich heeft voorgedaan.

Bloedonderzoek
Bloedonderzoek wordt gedaan om het bloed te onderzoeken op stoffen die vrijkomen bij het afsterven van de hartspier.

Echocardiografie
Echocardiografie is een beeldvormend onderzoek, waarbij er een echo van het hart wordt gemaakt. Dit onderzoek verschaft de cardioloog een schat aan informatie over de functie van het hart.

Hartkatheterisatie
Bij een hartkatheterisatie wordt bekeken of en waar er vernauwingen zijn in de kransslagaders van het hart.

Behandeling

Vroege behandeling van een hartaanval is belangrijk om schade aan de hartspier zo veel mogelijk te beperken. Bepaalde behandelingen worden meteen gegeven als een hartaanval wordt vermoed, nog voordat de diagnose is bevestigd. Bijvoorbeeld het toedienen van aspirine om verdere bloedstolling te voorkomen en nitroglycerine om de werklast van het hart te verminderen en de bloedstroom door de kransslagaders te verbeteren.

Operatie

Bij ernstige vernauwingen in de kransslagaders, kan een dotter- en stentbehandeling of (bij zeer ernstige of meerdere vernauwingen) bypassoperatie nodig zijn om deze vernauwingen in de kransslagaders van het hart op te heffen. Er wordt altijd maatwerk geleverd. Per patiënt wordt bekeken wat voor hem of haar de beste behandeling is.

Medicatie na een hartaanval / Bron: Stevepb, PixabayMedicatie na een hartaanval / Bron: Stevepb, Pixabay

Medicatie

Na een hartaanval worden kunnen de volgende medicijnen worden voorgeschreven:
 • Plaatjesremmers (trombocyten-aggregatieremmers), welke de werking van de bloedplaatjes (trombocyten) verminderen, waardoor bloedplaatjes minder snel samenklonteren;
 • Antistollingsmiddelen of bloedverdunners zijn medicijnen die de stolling van het bloed verminderen of vertragen en aldus de vorming van bloedstolsels tegengaan;
 • Bloeddrukverlagende middelen;
 • Medicijnen om het hartritme te regelen of te verlagen;
 • Cholesterolverlagende middelen.

Stoppen met roken / Bron: Serhiy Kobyakov/Shutterstock.comStoppen met roken / Bron: Serhiy Kobyakov/Shutterstock.com

Gezonde levensstijl

De behandeling van een hartaanval omvat vaak ook leefstijlveranderingen. Je arts kan het volgende adviseren:

Rekening houden met deze factoren, verlaagt het risico van een nieuw hartinfarct.

Prognose en vooruitzichten

Een hartaanval is een ernstige gebeurtenis: ongeveer 25% van de patiënten sterft vrij snel nadat ze getroffen zijn door een hartaanval, dat wil zeggen dat ze overlijden voordat ze het ziekenhuis bereiken, of op de eerste dag. Van de rest sterft 25% binnen de komende twee jaar, meestal als gevolg van terugkerende hartaanval of complicaties (zie onder). Ongeveer 50% van de initiële overlevenden leeft na 10 jaar nog. De prognose is beter voor jongere patiënten met minder gelijktijdige medische problemen.

Complicaties en gevolgen

Mogelijke complicaties en gevolgen als gevolg van een hartaanval kunnen sterk variëren, van mild tot levensbedreigend.

Hartritmestoornis (aritmie)

Een hartritmestoornis of aritmie is een abnormale hartslag, zoals te snel kloppen (tachycardie), te langzaam (bradycardie) of onregelmatig (atriale fibrillatie). Aritmie kan zich ontwikkelen na een hartaanval als gevolg van schade aan de spieren. Beschadigde spieren kunnen de elektrische prikkels verstoren die doorgegeven worden door het prikkelgeleidingssysteem, wat ervoor zorgt ervoor dat het samentrekken van het hart in het juiste tempo en in de juiste volgorde gebeurt. Sommige aritmieën zijn mild en kunnen symptomen veroorzaken zoals:
 • hartkloppingen
 • pijn op de borst
 • duizeligheid
 • ijlhoofdigheid (het gevoel te hebben op wolkjes te lopen)
 • vermoeidheid
 • kortademigheid

Milde aritmieën kunnen meestal met medicijnen worden bestreden, zoals bètablokkers. Meer lastige aritmieën die herhaalde en langdurige symptomen veroorzaken, moeten mogelijk met een pacemaker worden behandeld. Een pacemaker is een elektrisch apparaat dat operatief in de borst wordt geïmplanteerd en dat wordt gebruikt om de hartslag te reguleren.

Andere aritmieën kunnen levensbedreigend zijn en het risico op overlijden tijdens de eerste 24 uur na een hartaanval enorm vergroten:
 • Bradycardie, een trage hartslag veroorzaakt door een volledig hartblok (dit is wanneer de elektrische signalen volledig worden gestopt)
 • Ventriculaire aritmieën zijn snelle ritmestoornissen die hun oorsprong vinden in de onderste kamers van het hart (de ventrikels), leidend tot plotselinge hartstilstand (waarbij het hart helemaal stopt).

De overlevingspercentages zijn echter aanzienlijk verbeterd sinds de uitvinding van de defibrillator, die een zware elektrische schok afgeeft in een poging het hartritme te herstellen.

Hartfalen

Hartfalen duidt op de toestand waarbij je hart niet in staat is om effectief bloed door je lichaam te pompen. Het kan zich ontwikkelen na een hartaanval als spieren in je hart op grote schaal beschadigd zijn geraakt. Symptomen van hartfalen zijn onder meer:

Hartfalen kan worden behandeld met een combinatie van medicijnen en in sommige gevallen een operatie.

Hartruptuur

Een hartruptuur is een ernstige complicatie van een hartaanval die in ongeveer 10% van de gevallen voorkomt. De spieren, wanden of kleppen van het hart vallen uit elkaar, meestal één tot vijf dagen na de hartaanval. Openhartchirurgie is vereist om de schade te herstellen. Ongeveer de helft van alle mensen sterft echter binnen 5 dagen nadat de ruptuur is opgetreden.

Preventie

Er zijn een aantal levensstijlveranderingen die kunnen helpen bij het voorkomen van een hartaanval of andere hartziekte.

Gezonde voeding / Bron: Oleksandra Naumenko/ShutterstockGezonde voeding / Bron: Oleksandra Naumenko/Shutterstock

Gezond en gevarieerd eten

Eet veel fruit en groenten, granen en voedingsmiddelen die omega 3-vetzuren bevatten, zoals verse tonijn, sardines of haring. Eet minder zout, verzadigde vetten, snoepgoed en rood vlees. Vermijd transvetten, welke schadelijker zijn dan verzadigd vet. Gevarieerd eten is een goede manier om alle voedingsstoffen die je nodig hebt, binnen te krijgen.

Een 'whole foods plant based' (WFPB) dieet (oftewel een plantaardig dieet) is succesvol gebleken bij het voorkomen en behandelen van hart- en vaatziekten.

Vermijd stress

Vind een ontspanningsmethode die bij jou past en waar je wat aan hebt. Het doen van ontspanningsoefeningen kan helpen om je te ontspannen na een dag hard werken. Stressvolle emoties zoals woede en vijandigheid zijn belastend voor het lichaam, dus blijf kalm en liefdevol.

Stoppen met roken

Als je rookt, dan is het verstandig om te stoppen met roken. Zelfs mensen die minder dan vijf sigaretten per dag roken, kunnen daardoor last krijgen van hart- en bloedvaten.

Bloeddrukmeting door een arts / Bron: Kurhan/ShutterstockBloeddrukmeting door een arts / Bron: Kurhan/Shutterstock

Let op je bloeddruk

Een hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Stressmanagement, een gezond dieet en regelmatige lichaamsbeweging kunnen je helpen bij het beheersen van je bloeddruk. Je huisarts kan ook medicijnen voorschrijven om je bloeddruk te verlagen.

Let op je bloedsuiker

Te hoge bloedglucosewaarden kunnen je bloedvaten beschadigen, zelfs als je geen diabetes hebt. Zorg voor goede bloedsuikerwaarden. Dat kan je kans op een hartaanval of beroerte verminderen.

Let op je cholesterol

Wanneer bloed door je hart stroomt, kan het sporen van cholesterol, vet en calcium achterlaten, waardoor er in de slagaders zogenaamde plaques ontstaan. Dit geeft vernauwing en vergroot de kans op een hartaanval. Een bloedonderzoek kan uitwijzen wat je cholesterol gehalte is. Houd er rekening mee, dat er twee soorten cholesterol zijn. Eén is slecht voor je hart (LDL), en de andere kan je beschermen tegen hartziekten (HDL). Je kunt je niveaus verbeteren met lichaamsbeweging en door matig te zijn met verzadigd vet en verzadigd vet te vervangen door onverzadigd vet. Sommige mensen krijgen medicijnen voorgeschreven die cholesterol verlagen.

Handhaaf een gezond gewicht

Overgewicht is niet goed voor hart- en bloedvaten. Handhaaf derhalve een gezond gewicht en probeer af te vallen bij overgewicht.

Bewegen is gezond! / Bron: Istock.com/monkeybusinessimagesBewegen is gezond! / Bron: Istock.com/monkeybusinessimages

Regelmatig bewegen

Regelmatige lichaamsbeweging kan hartziekten voorkomen, de bloeddruk verlagen en je cholesterolgehalte verbeteren.

Wees sociaal

Blijf in contact met je vrienden en familie en zorg voor een ondersteunend sociaal netwerk. Onderzoek toont aan dat mensen met meer sociale steun minder vatbaar zijn voor hartproblemen.

Nieuwe ontwikkelingen

Na hartinfarct lijken NSAID's gevaarlijk
Uit een populatiestudie trekt een Deense onderzoeksgroep een associatie tussen het gebruik van NSAID's en een verhoogd risico op bloedingen en trombosen bij mensen die net aan hartaanval hebben gehad en naast de NSAID ook antitrombotische medicijnen gebruiken (JAMA. 2015;313:805-14).

Zout eten verhoogt risico op hartaanval bij overbelasting van het hart / Bron: ArtsyBee, PixabayZout eten verhoogt risico op hartaanval bij overbelasting van het hart / Bron: ArtsyBee, Pixabay
Zout eten verhoogt risico op hartaanval bij overbelasting van het hart
Mensen die langdurig te zout eten vergroten hun kans op een hartaanval. Dit gebeurt vooral bij mensen bij wie het hart overbelast raakt. Het is voor het eerst dat het verband tussen een hogere zoutinname, overbelasting van het hart en een hoger risico op een hartaanval duidelijk wordt aangetoond. Zo blijkt uit onderzoek van Universitair Centrum Groningen en Top Instituut Food and Nutrition. De resultaten zijn gebaseerd op de langdurige Groningse PREVEND-studie (een langdurige studie naar het voorspellen van nier-, hart- en vaatziekten) en verschijnen deze week online in het tijdschrift Circulation. Tot nu toe was het verband tussen zoutinname en het risico op een hartaanval niet zo duidelijk. Deze studie draagt bij aan het pleidooi om minder zout in voedingsproducten te verwerken. (Bron: Rijksuniversiteit Groningen, 15-01-2014.)

Aspirine 's avonds in plaats van 's ochtends
Aspirine kan beter voor het slapengaan worden ingenomen dan 's ochtends. Op die manier klonteren de bloedplaatjes in de ochtenduren minder samen en wordt mogelijk de kans op een hart- of herseninfarct verkleind. Dat blijkt uit onderzoek van Tobias Bonten van het Leids Universitair Medisch Centrum dat gisteren is gepresenteerd tijdens de Scientific Sessions van de American Heart Association in Dallas, Texas (VS). Dat is het grootste internationale congres over hart- en vaatziekten.

Het onderzoek toont dat bij mensen die aspirine rond bedtijd innemen, de bloedplaatjes minder actief zijn dan in de ochtend. Dit betekent dat het bloed minder snel stolsels vormt, waardoor de kans op een hart- of herseninfarct kleiner is. De onderzoeker benadrukt wel dat verder onderzoek vereist is om exact te kunnen aangeven of dit daadwerkelijk het effect is.

Mensen met een verhoogd risico op een hart- of herseninfarct krijgen vaak preventief een lage dosis aspirine voorgeschreven omdat dat de samenklontering van bloedplaatjes belemmert. De werkzame stof van aspirine, acetylsalicylzuur, gaat het samenklonteren van bloedplaatjes tegen. Hartinfarcten en herseninfarcten zijn aandoeningen waarbij een bloedpropje een bloedvat kan afsluiten. Na inname ’s avonds van aspirine bleek de aanwas van door het beenmerg gevormde nieuwe bloedplaatjes in de ochtend iets minder actief te zijn, wat betekent dat het bloed minder snel stolsels vormt waardoor de kans op een hart- of herseninfarct aan het einde van de nacht meetbaar afneemt. (Bron: www.volkskrant.nl, 20-11-2013.)

Nieuwe methode om hartziekten te voorspellen
CT-scan / Bron: IStock.com/Pavel LosevskyCT-scan / Bron: IStock.com/Pavel Losevsky
Uit onderzoek van het Erasmus MC, dat is gepubliceerd in het internationaal toonaangevende tijdschrift Annals of Internal Medicine, blijkt dat de risico’s van een hartaanval veel beter geschat kunnen worden met een CT scan van de kransslagaders dan met huidige methoden, zoals roken, het meten van de bloeddruk en het bepalen van het cholesterolgehalte. Deze risicofactoren voldoen echter niet om een precieze risico-inschatting te maken.

Het voorschrijven van geneesmiddelen door de huisarts om hartziekten te voorkomen gebeurt bij gezonde mensen op basis van een risico-inschatting. De beslissing om geneesmiddelen voor te schrijven kan meer gefundeerd worden gemaakt door met een CT scan de mate van slagaderverkalking in de kransslagaders vast te stellen. De resultaten lieten zien dat bij 40% van de deelnemers met een tussenliggend risico, het maken van een CT scan bovenop de bekende risicofactoren leidde tot een veel nauwkeuriger risico inschatting. Er kleven echter ook nadelen aan de CT scan, zoals blootstelling aan straling en aanzienlijke kosten. (Bron: Erasmus MC Persbericht, 20 maart 2012.)

Hoge bloeddruk tijdens zwangerschap / Bron: Zerocool, PixabayHoge bloeddruk tijdens zwangerschap / Bron: Zerocool, Pixabay

Hoge bloeddruk tijdens zwangerschap geassocieerd met later risico op hartaanval

Vrouwen die tijdens de zwangerschap (tijdelijk) een hoge bloeddruk hadden, hebben tot vijf keer meer kans om te sterven aan een hartaanval op latere leeftijd, zo heeft Amerikaans onderzoek vastgesteld. Naast een verhoogd risico op hartproblemen, ging ook het risico op nierproblemen en diabetes (suikerziekte) omhoog.

Een hoge bloeddruk bij zwangere vrouwen kan deel uitmaken van de aandoening pre-eclampsie of zwangerschapsvergiftiging, die ongeveer één op de tien vrouwen treft en een dramatische wending aan de zwangerschap geeft. In het Amerikaanse onderzoek werden echter enkel vrouwen opgenomen die alleen last hadden van bloeddrukproblemen.

Eén derde van de vrouwen bleek had tijdens de zwangerschap ten minste één keer last van een hoge bloeddruk. De deelnemende vrouwen hadden allemaal een weinig risicovolle zwangerschap en bevielen in 1966 van hun kindje. Zij werden de volgende 40 jaar gevolgd door de onderzoekers. Er werd vastgesteld dat vrouwen met een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap twee keer zoveel kans hadden op het ontwikkelen van een hartziekte in hun latere leven, vergeleken met vrouwen die een normale bloeddruk hadden in de volledige zwangerschap.

Degene met ten minste één enkele episode van hoge bloeddruk hadden tevens twee tot vijf keer meer kans om te sterven aan een hartaanval. Voorts hadden ze tussen 1,4 en 2,2 keer meer kans op suikerziekte en een licht verhoogd risico op nierziekten. Deze bevindingen werden gepubliceerd in 'Circulation', een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd door Lippincott Williams & Wilkins voor de American Heart Association. (Bron: http://health.usnews.com, 11 februari 2013)

Hartaanval zorgt voor verhoogde kans depressie, angst of zelfdoding bij partner

Uit een Deense studie blijkt dat de partners van mensen die een acute hartaanval hebben doorgemaakt, een drie keer grotere kans hebben op angststoornissen, depressie of zelfmoordneigingen, dan partners van mensen met andere gezondheidsproblemen. Het risico op psychische aandoeningen was aanwezig ongeacht of de getroffen partner was overleden of het hartinfarct had overleefd. Mannen lopen meer kans dan vrouwen om een depressie te ontwikkelen na een hartaanval van hun echtgenote. (Bron: Fosbøl EL. Eur Heart J. 2012;doi:10.1093/eurheartj/ehs242. 23 augustus 2012)

Lees verder

© 2009 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Hoe een hartaanval te onderscheiden van slokdarmontsteking?Hoe een hartaanval te onderscheiden van slokdarmontsteking?Een hartaanval is de eerste doodsoorzaak bij vrouwen en de tweede doodsoorzaak bij mannen. Een hartaanval wordt vaak ver…
Zware griep bij hartaanvalZware griep bij hartaanvalDe helft van de mensen met een hartaanval herkennen deze niet. Vooral bij vrouwen zijn de klachten vaak veel vager of ni…
Hartstilstand: Symptomen, oorzaak en gevolgenHartstilstand: Symptomen, oorzaak en gevolgenWat is een hartstilstand precies en waaraan kun je die herkennen? Wat zijn de belangrijkste tekenen en symptomen? Is een…
Signalen van een nakende of aankomende hartaanvalSignalen van een nakende of aankomende hartaanvalEen hartaanval kan men omschrijven als een onverwachte en volledige verstopping van een kransslagader. De verstopping on…

Hersen- en hartinfarct is te voorkomen met ArteriographHersen- en hartinfarct is te voorkomen met ArteriographControleer in een vroeg stadium de vitaliteit van uw hart- en bloedvaten, want voorkomen is beter dan genezen. De Arteri…
Mesothelioom – kanker aan de longvliezenMesothelioom – kanker aan de longvliezenEen zeldzame ziekte is mesothelioom (mesothelioma), een tumor die zich aan de longvliezen of het buikvlies bevindt. Long…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: istock.com/Ljupco
 • Dr. A.J. Six (in samenwerking met dr. J.H. Kirkels, dr. R.P.J. Budde, dr. M.J.M. Cramer en drs. B.E. Backus): De cardiologie vereenvoudigd. Boom Lemma Uitgevers, Den Haag, vijfde herziene druk, 2011.
 • Dr. Jannes J.E. van Everdingen (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk 2006.
 • Dr. Graham Jakson: Een gezond hart binnen handbereik; Uitgeverij BZZToH, 's-Gravenhage, 2005.
 • Fosbøl EL. Eur Heart J. 2012;doi:10.1093/eurheartj/ehs242. 23 augustus 2012.
 • Healthdirect. Complications of a heart attack. https://www.healthdirect.gov.au/complications-of-a-heart-attack (ingezien op 4-5-2018)
 • Heart foundation. Heart attack risk factors. https://www.heartfoundation.org.au/your-heart/know-your-risks/heart-attack-risk-factors (ingezien op 4-5-2018)
 • Lucas Mevius. Ook na hartinfarct lijken NSAID's gevaarlijk. Ned Tijdschr Geensk. 2015;159:C2506
 • Nieuwe methode om hartziekten te voorspellen - Risico’s hartaanval met CT-scan beter te schatten, http://www.erasmusmc.nl, 20 maart 2012.
 • Symptomen hartinfarct anders bij vrouwen: http://www.dokterdokter.nl/vrouw/bewegen/article/22767/symptomen-hartinfarct-anders-bij-vrouwen (voor de laatste keer geraadpleegd op 30 mei 2009)
 • WebMD. Heart Attacks and Heart Disease. http://www.webmd.com/heart-disease/guide/heart-disease-heart-attacks#1 (ingezien op 2-10-2017)
 • WebMD. Heart Attacks Prevented. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/prevention-15/heart-healthy/understanding-heart-attack-prevention (ingezien op 2-10-2017)
 • Afbeelding bron 1: Alila Medical Media/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 2: Martin Sulman
 • Afbeelding bron 3: Taniadimas, Pixabay
 • Afbeelding bron 4: Istock.com/KatarzynaBialasiewicz
 • Afbeelding bron 5: Martin Sulman
 • Afbeelding bron 6: Stevepb, Pixabay
 • Afbeelding bron 7: Serhiy Kobyakov/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 8: Oleksandra Naumenko/Shutterstock
 • Afbeelding bron 9: Kurhan/Shutterstock
 • Afbeelding bron 10: Istock.com/monkeybusinessimages
 • Afbeelding bron 11: ArtsyBee, Pixabay
 • Afbeelding bron 12: IStock.com/Pavel Losevsky
 • Afbeelding bron 13: Zerocool, Pixabay

Reageer op het artikel "Hartaanval of hartinfarct: symptomen, oorzaak en behandeling"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Bergje, 11-09-2017 19:50 #92
Ik ben een vrouw van 54. Als ik meerdere symptomen aan mijn huisarts vertel, wordt het afgedaan als iets gewoons en dat het totaal niets voor stelt. Ook heeft mijn huisarts de meeste klachten, die ik hem de afgelopen jaren genoemd heb, zelf allemaal gehad. Wat moet je daarmee… Reactie infoteur, 02-10-2017
Als u zich niet serieus genomen voelt door uw huisarts, dan kunt u desgewenst een second opinion aanvragen. Vertel uw eigen arts dat u een second opinion wilt. De meeste artsen reageren professioneel op uw verzoek.

Patty, 14-08-2015 15:02 #91
Hoi,
Ik ben een vrouw van 31 Jr heb sinds enkele dagen last van een onaangenaam gevoel in mijn maag, maar nu werd gister in de winkel mijn zicht troebel alsof er nog slaap in mijn ogen zat toen ik 15 min later thuis was kreeg ik nekpijn rechts en trok Door naar rechts bovenop mijn hoofd mijn rechte gezicht voelde ook anders maar alles werkte nog werd behoorlijk misselijk en neiging tot braken had het warm dus koelde me met een natte handdoek heb naproxen genomen en ben op bed gaan liggen na een uur werd ik wakker had het steenkoud de hoofdpijn was iets minder maar ben nog steeds moe en last van mijn nek… wat moet ik doen? Reactie infoteur, 14-08-2015
Ik adviseer u om met deze klachten contact op te nemen met (gezien het tijdstip waarop ik reageer) de huisartsenpost. De doktersassistent stelt u een aantal vragen, die nodig zijn om te kunnen bepalen welke hulp u nodig heeft.

Yarah, 01-08-2015 18:59 #90
Beste jeroen.

Dank voor u reactie. Ik ben er inderdaad achter dat de klachten van CHV afkomen. Het is minder maar heb er nog wel elke dag last van. Vooral mijn druk bij mijn(achter) linker borst is nog altijd aanwezig. Als ik mij echt afleid. doordat ok ergens overna moet denken is het even weg. Dit is al weer een teken dat het CHV is en niks met mijn hart te maken heeft.

Ik heb echter alleen een ecg grhad waar niks op te zien was. Dokter vertelde mij dus dat het hyperventilatie is. Ben doorgestuurd naar psycholoog wat wel helpt. Ik zal als ik er weer meer last van krijg. uw tip opvolgen en de dokter vragen naar een internist.

Hopelijk komt het niet meer zo hevig terug als eerst. Mijn vertrouwen in mijn lichaam is hierdoor flink achteruit gegaan namelijk.

Hartelijk dank.

Groetjes.

Benno, 22-07-2015 19:38 #89
Ik ben een man van 23 jaar. Laatst zat ik achter de computer toen ik een soort verkramping kreeg in het linkergedeelte van mijn borst (richting de oksel). Ik krijg het warm, mijn voorhoofd werd erg klam en kreeg een soort spierpijn in mijn linker arm ongeveer tot aan mijn elleboog. De krampen hielden maar 30 sec tot één minuut aan maar de spierpijn in de arm zat er nog tot ruim 60 minuten na de krampen. Mijn vader heeft afgelopen Januari een hartinfarct gehad, ik weet niet of dit meespeelt. Reactie infoteur, 23-07-2015
Als je pijn op de borst krijgt, is het altijd raadzaam om contact met je arts op te nemen. Het is belangrijk om de oorzaak te achterhalen.

Jeroen, 13-06-2015 22:07 #88
Beste Yarah, je omschrijft hier exact de symptomen die passen bij CHV (chronische hyperventilatie). Helaas ben ik ervaringsdeskundige omdat het mij ook is overkomen en nog steeds overkomt. De diagnose werd bij mij 2 jaar geleden in het ziekenhuis gemaakt. Dit na een hyperventilatieprovocatietest. Ik ben ook door een cardioloog onderzocht, oa een ecg inspanningstest (fietsen). Ook met hem de steken besproken. Hij verzekerde mij dat steken op de borst nimmer met hartkwalen te maken. Het is een gevolg van verzuring door spieren. Je borstkas zit vol met spieren. De verzuring ontstaat door de CHV (verkeerde ademhaling, hoge zuurgraad in je bloed). Tip: ga naar de huisarts en laat je doorwijzen naar een Internist. Schrijf al je klachten op papier en verzoek eventueel om een provocatietest. Wees gerust, de klachten worden minder! Reactie infoteur, 19-06-2015
De Hart&Vaatgroep vermeldt het volgende m.b.t. korte steken op de borst: "Korte steken op de borst die niet het gevolg zijn van inspanning, wijzen vrijwel nooit op hartklachten. De pijn kan van spieren, ribben of zenuwen afkomstig zijn. Ook treedt dit soort pijn soms op bij ademhalingsstoornissen, zoals hyperventilatie. Maak wel een afspraak met uw huisarts om uw klachten te bespreken." (http://goo.gl/jr13CN)

Yarah, 28-05-2015 16:01 #87
Hallo lezer,

Heb nu al vijf maanden last van hyperventilatie en paniekaanvallen. Het begon met duizeligheid, zweten, niet kunnen lopen, niet kunnen douchen ect. Na deze symptomen is ineens van dag op dag mijn linker arm zeer gaan doen. Hierbij trekt het ook naar mijn schouderbladen. Ik heb de helemaal constante pijn.

Ik heb hiermee naar de huisarts geweest en die zegt dat het een beknelde zenuw kan zijn in mijn rug door de gespannen houding (hyperventilatie). Ik ben nu al twee maanden benauwd en heb dus constante pijn in mijn linker arm en schouder. Soms heb ik steken bij mijn linker borst. Ik voel constant een onaangenaam gevoel links achter mijn borst.

Wat kan dit zijn? Is dit inderdaad een zenuw? Hyperventilatie? Ik maak mij een beetje druk over dat mijn hart ineens stil komt te staan na al deze verhalen te lezen. Kunnen de klachten zolang aanhouden?

Ik loop bij de fysio, ademtherapie en psycholoog momenteel voor al deze dingen. Ben 23 jaar.

Theo, 01-03-2015 07:51 #86
Kan mij vertellen hoeveel tijd er zit tussen een hartstilstand, (door een bloedprop in de ader ging het hart stil staan) en dat men het bewustzijn verliest?

Pauline, 17-02-2015 12:53 #85
Ik (28j) voel steeds onrust, krijg mijn hoofd weer niet stil. Pieker opnieuw over mijn werk. Nog meer over alles wat ik voel in mijn lichaam. Volgens mij is alles begonnen met die paniekaanval, een maand of 4 geleden. Sindsdien ben ik enorm bewust van alles wat ik voel. Ik begon enorm te letten op mijn hartslag, werd bang om nog te roken, koffie te drinken… Ik voelde mijn hart ook steeds sneller slaan, kreeg last van hartkloppingen, dan borstontstekingen, dan weer pijn tussen schouderbladen, af en toe hevig nachtelijk zweten, dan weer een avondlang steken in mijn hart, dan weer een ontsteking op ribrooster en nu heb ik een stijve linker arm.
Dit natuurlijk weer onmiddellijk gekoppeld aan de andere klachten. Ik voel geregeld koude rillingen, heb weinig honger (dus vermager snel-maar is altijd als ik pieker.), klem mijn kaken steeds op elkaar, maar geen druk meer op mijn borstkas enkel een stijve linker arm. En ik ben rechtshandig. Moeilijk te begrijpen van waar het komt. Ik dacht dat ik er misschien op geslapen had, geen idee. Het is nu de tweede dag dat ik het voel.
Mijn hart is enkele maanden geleden gecontroleerd en de hart-dokter maakte me duidelijk dat ik gewoon te veel stress maak, niets mis met het hart. Ik moest wel iets aan mijn conditie doen.
Dat is een feit maar krijg het niet makkelijk uitgeschakeld. En hoe laat ik het eene los om me op het andere te kunnen focussen. Tis lastig. Ik wil zo graag geen pijn meer voelen, rust en geluk.
Ik durf bijna niet meer naar de dokter met mijn vage klachten want van zodra ik zeg hoe ik me voel en wat er de afgelopen maanden door mijn hoofd heeft gespookt ga ik gegarandeerd weer buiten met de diagnose stress.
Ik ga dan verder met een gevoel van wantrouwen, als, hoe kunnen zij dit risico nemen? Misschien moet ik dringend meer vertrouwen leren hebben, en tevens rust te vinden in hun diagnose. Maar hoe doe je dat als je steeds voelt dat er iets niet klopt in je lichaam? Als ik stil zit voel ik niets, als ik mijn arm plooi voel ik het wel, als ik er op druk ook.
wat is dit nu weer? Reactie infoteur, 22-02-2015
U kunt opnieuw een afspraak maken bij uw huisarts en als blijkt dat uw klachten samenhangen met stress, dan is het te overwegen om middels therapie of een cursus te leren ontspannen en beter met stress om te gaan.

Totosan, 08-08-2014 23:20 #84
Beste mensen,

In 2007 heb ik een hartinfarct gehad,
Inleiding was, wakker worden zaterdagochtend plm 05:00 doof cq dood gevoel linkerarm, dit ging over in zeer pijnlijk gevoel,
Ben m, 'n bed uitgegaan, vervolgens enige tijd later was deze pijn verdwenen,
De volgende dag, zondag, voelde ik mijzelf wat naar, moe en wat misselijk,
Dag doorgekomen met dagelijkse dingen, eten, tv, borreltje, etc.
Plm 22:00 in bad gegaan, kreeg last van opkomende pijn linkerarm, mede druk op de borst,
Tot dan acceptabel, rond het nachtelijk uur nam de druk op m, n borst en pijn in m, n arm toe,
Ook frequentie pijngolven nam toe,
Ik begreep toen al snel dat het mis was, na 112 te hebben gebeld, werd ik na circa 1,5 uren gedotterd.
Waarbij 2 stents geplaatst,

2014
Door verkeerde leefwijze, veel stres, drukke baan, veel roken, weinig slapen, etc.
Na div. onderzoeken begin 2014,Juni opname tbv hart catheterisatie,
Al snel werd duidelijk deze optie helaas niet meer mogelijk was in mijn geval,
Uiteindelijk eind juni 2014 heeft ondergetekende een 5 tal by pass gekregen,

Beste mensen, leer van mij,
Wees niet te snel bezorgd, maar pas goed op jezelf.

Martine, 09-07-2014 23:42 #83
Ik ben een 26 jarige vrouw, nooit gezondheidsklachten gehad. Bekend met hyperventilatie, dat wel. Twee weken geleden voelde ik een enorm raar gevoel in het midden van mijn borstkas, iets naar de linkerkant toe. Ik kan het gevoel niet echt omschrijven. Het was een soort pijnscheut die langzaam weer wegtrok. Gedurende een avond dit een paar keer gehad. Gisteravond opeens weer precies hetzelfde. Vandaag kreeg ik met vlagen een lichte zeurende pijn in mijn linkerarm.
Heb zelf het idee dat er een spier loopt waar ik last van heb. Werk in de ghuiszorg en belast soms op een rare manier spieren.

Maar vind het toch wel een beetje eng, omdat het rond het hart zit allemaal. Moet ik mij zorgen maken?

Davy, 01-07-2014 09:26 #82
Ik ben m, 40 j, niet roker.
Sinds een maand heb ik volgende symptomen:
- spierverslapping, atrofie?,
- slaperig overdag, slapeloos 's nachts,
- vermoeiend gevoel
- drukkend gevoel op borstkas,
- soms hoge bloeddruk,
- hartklachten: bij minste inspanning hoge hartslag.
- dikwijls urineren en stoelgang
- maag en darmklachten: opgeblazen gevoel in buik.
Ik ben al 2 keer naar huisdokter geweest, eerste keer iets gekregen voor maag en darmflora, tweede maal heb ik magnesiumtabletten gekregen. Dit zou komen door stress zegt huisdokter. Het ergste waar ik me zorgen om maak zijn de hartklachten en spierverslapping omdat die zo plots zijn. Zijn er nog mensen met deze klachten of wat kan ik best doen?

Stephanie, 08-02-2014 01:49 #81
Ik heb de hele avond al een raar gevoel linker borstkas. De hele dag ben ik al erg duizelig en heb dus merendeels op de bank gelegen. En sinds twee uurtjes tintelt mijn linkerarm.
Maar nu ben ik ook verkouden en flink hoesten. Ik heb in een zomer een flinke longontsteking gehad en ik ben bekend met paniek aanvallen maar normaal als ik zo'n paniek aanval hen ben ik heel onrustig lopen etc nu de rust zelve. Tevens ben ik al weken over vermoeid, mijn arm tintelt ook al langer.

Vervelende is dat paniek aanvallen en hartinfarct exact dezelfde symptomen heeft. En ik wil niets zeggen tegen mijn vriend die denkt toch direct aan paniekaanval maar ik vind het eng op dit moment. Is dat nodig?

Tonia, 26-01-2014 22:08 #80
Hoi,
Ik heb 3 infarcten in een half uur doorgemaakt zonder dat ik de voor symptomen heb herkend, werd ineens beroerd, intens zweten en misselijk, het leek meer op een voedsel vergiftiging. Het was dan ook dat een politie in burger op de juiste manier heeft gehandeld, ik wilde alleen maar met rust gelaten worden. Vrouwen gaan anders om met klachten die achteraf mogelijk juist blijken.

Suzanne, 22-01-2014 15:29 #79
Mijn moeder had de afgelopen 5 weken last van een benauwd gevoel op haar borst en later trok die pijn naar haar linkerarm toe ze heeft deze klachten genegeerd en dacht dat er niets aan de hand was. Nu werd ze vannacht om half 2 wakker. Met ontzettende pijn op haar borst ze begon te zweten en te trillen kreeg het koud en warm werd misselijk en had ook weer dat de pijn ook in haar linkerarm schoot. Ze is toen door de ambulance opgehaald en vanochtend zei de dokter dat ze waarschijnlijk gewoon hevige griep had?! Mijn moeder is 45 en dit was absoluut geen griep! Kan het toch een hart infarct zijn geweest?

Adrie, 10-01-2014 10:46 #78
Hallo ik voel regelmatig steken en pijntje in de hard streek de linker borstkas gebied wat kan dat zijn? ik maak me een beetje zorgen - leeftijd, 42.

Mario, 23-10-2013 21:03 #77
Ik ben een man van 40 jaar. Al enige tijd krijg ik last van hevige steken op mijn borstkas. Dit gebeurd nadat ik een stuk(je) heb gelopen. Ik krijg dan ook hevige pijn onder mijn schouderbladen. Als ik door blijf lopen, voel ik mij moe, en krijg steken in mijn linker voet. Mijn armen zijn daarna loodzwaar. Verder raak ik wat verward als ik door blijf gaan. Als ik hierna ga fietsen, krijg ik het snel benauwd, en moet ik zorgen dat ik niet van mijn stokje ga. Als ik na zo'n moment thuis kom, en ik ga liggen, dan val ik als een blok in slaap, en kan wel uren slapen. Dit terwijl ik 's nachts genoeg rust krijg. Er gaat eigenlijk geen dag meer voorbij, dat ik deze klachten niet heb.

Rob, 23-07-2013 12:09 #76
Goedenmiddag,
Ik ben een man van 29 bijna 30. En heb sinds kort, een soort spierpijn rondom de hartspier.
De eerste keer was tijden het hardlopen.En ik voelde dat het gebied rondom mijn hart pijnlijk/gevoelig werd. Ik ben blijven lopen en na enige tijd trok de pijn ook weer weg. Het gevoel wat het gaf is alsof het aan mijn hart lag, en dat baarde mij wel zorgen, maar ook omdat de pijn weer wegtrok, dacht ik dat het wel gewoon een soort spierpijn zou zijn. De tweede keer gebeurde ook tijdens het hardlopen, en ook hier weer hetzelfde, na aantal minuten trok het weer weg. Nu sport ik erg veel, en tijdens mijn gewone cardio oefeningen krijg ik er geen last van. Het is nu alleen gebeurd tijdens het hardlopen. Ik doe ook borstspier oefeningen, en opdrukken en dergelijke. Ik ben voor de rest erg gezond, en sport veel, rook niet, en drink alleen in het weekend. Nu ik vandaag al dit deze berichten lees, en symptomen lees. begin ik mezelf misschien toch onnodig zorgen maken, wil hier ook nog niet mee naar dokter gaan. Maar nu ik hier over praat en nadenk voel ik dat ik me druk maak, en me hart nu toch echt sneller gaat kloppen, en gevoelsmatig erg op de voorgrond aanwezig is. Kan iemand mij vertellen of ik me te druk maak? of mijn symptomen te maken hebben met mijn hart of toch gewoon mijn spieren?
alvast bedankt.

Emmy, 20-07-2013 21:12 #75
Ik ben een vrouw van 39 jaar en maak me ongerust over iets wat vandaag plaatsvond. Ik liep buiten en was nog maar 100 meter van huis toen er plotseling, uit het niets, voor mijn gevoel een riem strak werd aangetrokken precies onder mijn borsten en ik voor een paar minuten het erg benauwd kreeg en pijnlijk. Op exact hetzelfde moment ontstond er in mijn keel een stekende pijn en leek deze tot aan mijn middenrif dicht te zitten: alsof ik zojuist een lange aardappel had ingeslikt, die niet meer wegging.
Al met al zakte de samentrekkende pijn na een paar minuten af, het gevoel in mijn keel bleef langer. Eenmaal thuis was ik zo moe dat ik 2,5 uur achter elkaar heb geslapen. Nu voel ik me een beetje raar, misselijk, maar dus ook bezorgd. Ben bang voor een hartinfarct. Ik ben sinds mijn begin 30e in de overgang en gebruik hierom hormoonsuppletie. Reactie infoteur, 21-07-2013
U ervoer pijn voelt alsof er een band strak werd aangetrokken om uw borst met mogelijk uitstralende pijn naar de onderkaak en u had last van benauwdheid. Ik adviseer u om direct de weekendarts te bellen. Als u denkt dat u een hartinfarct doormaakt of door hebt gemaakt, moet u onmiddellijk de huisarts (laten) bellen. Die kan beoordelen of u naar het ziekenhuis moet. (Is de situatie zeer ernstig, bel dan direct 112 en laat een ambulance komen. Als u inderdaad een hartinfarct hebt, telt iedere minuut.)

R. Stom, 13-06-2013 11:30 #74
Vraag: Kan een hartinfarct ontstaan door bloedverlies tijdens operatie?

Peter, 25-05-2013 15:45 #73
Goedenmiddag, ik heb de laatste maand last van hartkloppingen ook in rust, mijn harslag zit gewoon tussen de 60 en 80, en maak me zorgen over of dit voortekenen van een hartaanval kunnen zijn, ik ben 22 jaar, heb ook n raar soort van spierpijn in mn linken boverarm / schouder, de dokter zegt dat ik hyperventileer, iemand ook deze klachten? Of kan ik hier iets aan doen?

Liesdek, 21-05-2013 20:46 #72
Ik heb al een paar dagen last van mij hart of spier en daarbij heb ik ook last van mij linker arm. Moet ik mij zorgen maken of niet…

groetjes

May Sandel, 21-04-2013 02:28 #71
De vorige week weer zo'n krampachtige aanval gehad vlak na het eten.
het liep over mijn borstbeen naar de bovenarmen. ik kon zeker voor 10 toot 15 minuten geen beweging maken. ik sprak tot mezelf om rustig te zijn. ik was toevallig alleen thuis met werkverlof.
deze aanval heb ik de derde keer gehad. ik vind het erg lastig. wat kan de oorzaak zijn?
wel voelde ik de volgende dagen pijn aan de linkerkant vanaf mijn sleutelbeen naar over het borstbeen naar beneden. ik heb na een half uur mijn bloeddruk opgemeten, die waren: 173 om 93. ik ben nl, vanwege mijn schildklier aandoening, tevens bloeddruk patient geworden, ong. 4 jr terug.
Bij de vorige aanvallen, 2 jaar geleden, hebben mijn familieleden mij naar de EHBO vervoerd, waar ze mij geljk aan een monitor plaatsten om na te gaan of er iets mis was met mijn hart. Die konden niets vinden, vandaar dat ik deze keer niet naar de dokter ben geweest.
Zou het toch nuttig zijn geweest om mijn huisdokter van wat mij is overkomen op de hoogte te stellen?
n.b.: ik heb vaak last van verkoudheid, heb vaak bronchitis, migraine aanvallen, pees ontstekingen en zeer veel pijnen in de botten.
mijn knie-, schouder- en enkelgewrichten voelen vaak heel warm aan.
ik ben een vrouw van dichtbij 60jr.
Als ik niet al te veel pijnen heb, ben ik meer buiten in de tuin bezig. maar, eigenlijk wil ik niet veel pijnstillers gebruiken, ik lijk wel een pharmaeutische dienst.
Mijn werkomstandigheden zijn wel zeer zeer stressvol, ik kom nl. de hele dag, en ook in overuren met klanten in kontakten.

Arno, 08-03-2013 21:53 #70
Ach ik verloor een vriendin ze vonden haar dood op het toilet ze slikte litium wat kan lijden tot de dood haden ze dat haar maar vertelt en haar onderzocht dan was het mischien niet gebeurd ze was 41 jaar oud.

Engelen Peter, 21-02-2013 20:59 #69
Ben zonet mijn schoonbroer verloren in la plagne hij dronk nooit leefde heel gezond, sporte regelmatig 58 jaar het uur voor hij stierf was het enige wat hij voelde dat hij precies moest overgeven maar dit was niet zo hij ging terug slapen en een goed halfuur later was het gedaan alle reanimatie kon niet meer baten! Hoe is dit mogelijk?

Mia Bils, 23-11-2012 11:31 #68
Hey,
Ik ben Mia een vrouw van 42. Heb de laatste weken reeds verschillende malen mogen ondervinden dat ik niet continu maar regelmatig volgende symptomen mag ondervinden :
- lichte drukpijn rond mijn borst dat soms voelt tot achteraan mijn longen precies.
- een soort stralingspijn als ik het zo omschrijven kan aan mijn elleboog en arm, zeker niet schouder
- zware maag
- zeer zware slaapstoornissen (chronisch slaaptekort sinds jaren)
- hartritmestoornissen of hartkloppingen (heb ik ook al jaren, maar dit zat in de familie)
2 dagen geleden toen ik rustig wou gaan slapen en me vervolgens in bed neerlegde, werd ik ineens heel misselijk en kreeg het ontzettend warm in mijn gezicht. Had het ook benauwd. Het was alsof alles draaide en vloeide doorheen mijn lichaam. Had ook braakneigingen, oorsuizen en binnen de minuut parelde het zweet van mijn gezicht… terwijl ik gewoon rustig was en wou gaan slapen. Heb me recht gezet omdat dit een betere houding was en me hierdoor minder misselijk voelde. Moet ik denken aan iets met mijn hart of heeft dit allemaal te maken met mijn toch wel extreme stress situatie thuis? Alvast dank voor je feedback…!

Ted van der Woude, 22-11-2012 03:07 #67
Hoi, ik ben een man van 57 jaar oud. Ik heb 2 jr geleden een hartinfarct gehad en ben toen gedotterd. De laatste maanden heb ik vaak last van hevige steken in mijn linker schouder en arm. Dit straalt uit naar mijn middel en ringvinger. Het gaat soms vanzelf weer over, maar ik neem ook vaak een pufje nitroglycerine wat helpt om de aderen weer wat open te krijgen. Dit helpt ook. Ik ben diabetes patiënt en heb vele pijnklachten. Maar de linkerschouder en arm komt de laatste tijd vaak voor. Zou het mijn hart weer kunnen zijn? Er is veel spanning bij ons binnen de familie.

Tulpie, 22-09-2012 23:57 #66
Hallo ik ben een jonge vrouw van 22 jaar. Een dag terug nadat ik de trap op liep, kreeg ik opeens diep stekende pijn op mijn linkerborst, iets naar het midden toe. Dit straalde uit naar mijn linker schouder en kaak. Na een paar minuten was het echter verdwenen en daarna ook geen klachten meer gehad. ik heb de laatste weken wel een verminderde weerstand, namelijk infectie gehad waarvoor ik antibiotica heb gebruikt en nu ook verkouden. Verder hoor ik in mijn oor af en toe een geluid alsof er iets door mijn oor stroomt, ik val de laatste 2 weken ook af zonder dat ik dieet. Nou vraag ik me af of dit allemaal (vooral de pijn op mijn borst) komt door een verlaagde weerstand of door mijn hart.

mvg

Daanii88, 27-08-2012 14:02 #65
Ik heb regelmatig steken in mijn rechterborst/ribben en het voelt als of het mijn hart is. Er komen veel hartproblemen en een anorisma voor in mijn familie. Ik ben bijna 24 jaar oud en net moeder. In mijn zwangerschap is dus mijn bloeddruk bijgehouden en deze was altijd netjes en constant. Moet ik hiermee nou naar de dokter gaan of ben ik te jong en hoef ik me er nog geen zorgen om te maken?

Reef, 12-08-2012 14:45 #64
Eigenlijk heb ik geen recht van spreken ben 41 en een dwangmatige roker (met name laatste tijd vanwege stress) door het roken heb ik last van beide kanten ribben/borst en af en toe lijkt mijn hart wel eens een draaiende beweging te maken. Al jaren bang voor longkanker en hartaanval bij veel klachten weer om een foto vragen bij de huisarts gelukkig steeds met positief resultaat. Heel tegenstrijdig want het is natuurlijk ook weer een stimulans om verder te roken. Dus angst en stug doorroken absurd.
Nu wil ik heel graag stoppen (misschien weer een loze belofte) enkel bij mij heeft het allleen een kans van slagen als ik op dieet ga, ga sporten, en stoppen lukt iets van deze niet meer dan zal ik weer gaan roken. stom mechanisme. Mijn eigenlijke vraag is ik wil dus heel graag gaan sporten (hardlopen) maar gezien mijn klachten (pijn op de borst, draaiende beweging van hart) wanneer is het de beste tijd om daar mee te beginnen een week na het stoppen? Als ik het gelijk doe ben ik bang dat ik een hartaanval krijg omdat ik toch redelijk last heb.

Jennie, 11-08-2012 11:26 #63
Ik had op mijn vakantie dat ik plotseling in een klap heel erg moe begon te worden, heftige pijn in mijn rechterborst, trok naar mijn rechter oksel toe, daar na naar het midden van mijn borst en naar de linkerkant onder mijn borst, heftige pijn had ik viel ook heel even weg, werd lijkbleek. Na een half uur was het over.

Een paar dagen later ging ik naar bed, en had het weer alleen niet zo heftig, alles was hetzelfde, alleen een stuk korter, daarnaast had ik er
wel een trillende bovenlip bij, wat ook zo over was.

Mijn bloeddruk is 80 om 120.
Wie kan mij vertellen wat ik nu heb?

Nadia, 09-08-2012 04:37 #62
Sinds een maand heb ik last van steken langs mijn linkerborst gepaard met pijn in mijn linkerboven arm en sinds een paar dagen is het gestopt, maar heb nu flinke pijn in mijn linker schouderblad.

Stef, 07-07-2012 04:33 #61
Ik ben soms kortademig gepaart met geen gevoel meer in me arm en hoofd pijn en een lichte druk op me borst weet iemand wat het is misschien?

Rob, 09-05-2012 21:06 #60
Ik heb een jaar geleden een klaplong gehad op mijn 45ste, in dat jaar heb ik vaak last gehad van mijn longen, nu heb ik sinds twee dagen een enorme druk in het midden van mijn borst en soms een tintelende rechterarm/hand en een stijf gezicht boven de wangen en soms moeite met adem halen, zou dit ook met de klaplong te maken kunnen hebben of is het iets anders? Wie kan mij helpen? Reactie infoteur, 10-05-2012
U doet er verstandig aan om direct contact op te nemen met uw huisarts en deze klachten met hem/haar te bespreken.

Anoniem, 11-04-2012 22:11 #59
Hallo ik ben gestopt met roken nu 2 maanden ben nu 5kg aangekomen en ook mijn borsten zijn groter geworden. Nu doet mijn linkerborst soms pijn, net of ze met een speldenknop in prikken en last van mijn maag. Moet steeds boeren, dit vind ik vervelend in gezelschap. Zou dit kunnen komen omdat ik gestopt ben met roken?

Life, 23-03-2012 15:25 #58
Hallo iedereen, ik ben een jongeman van 25, niet lang geleden had ik last van mijn linker arm het leek alsof iets niet goed zat (verkeerd geslapen), zo'n druk gevoel waardoor ik mijn linker arm minder kon gebruiken maar 4a5 dagen later verdween het gevoel. Dan een paar maanden later weer hetzelfde, maar het ging weer weg. Nu 3 dagen geleden kwam ik terug van een reisje met de vliegtuig, 1ste dag na de vlucht dat ik weer thuis sliep ging alles goed normaal, maar de 2de dag net wanneer ik in slaap begon te vallen, kreeg ik een raar gevoel (schok achtig) in mijn achter hoofd rechts boven mijn oor (parietal lobe) en mijn hart begon te kloppen net alsof ik verschoot van iets, oké ik probeerde weer in slaap te vallen maar tevergeefs 3x dat gevoel in 1 uur tijd (gevoel alsof er een kortsluiting staat te gebeuren in mijn hoofd (parietal lobe rechts) en dat mijn hart zal stoppen. ben dan maar een wandeling gaan maken "s'nachts" en na een paar 100 meter voelde ik mijn hart weer verschieten en ik had het gevoel flauw te vallen zonder weer op te staan. dag erna weer hetzelfde in bed en tijdens het stappen. vandaag werd ik wakker met een gezwollen linker kaak en heb geen tandpijn ofzo. is het normaal dat als men hartproblemen heeft om ook een raar gevoel te krijgen in het (parietal lobe) altijd dezelfde plaats. heb nu zelfs overdag die raar gevoel in mijn hoofd. Reactie infoteur, 25-03-2012
U kunt uw klachten het beste bespreken met uw huisarts. Stel dit niet uit.

Bvl, 08-03-2012 23:14 #57
Sinds enkele weken ervaar ik aanhoudende zeurende en prikkelende pijn links onder mijn linkerborst, soms uitstralende pijn aan de binnenkant van mijn linkerarm. Tevens ook prikkende pijn in de maagstreek. Frequent (meestal in rust) voel ik mijn hart ineens fors op mijn borst kloppen (gem keer of 5, dan trekt het weg), het hart slaat dan ook een slag over lijkt het, alsof het 'struikelt'. Soms kortademig. Ik ben 40 jaar. Mijn mdr is onlangs gedotterd met zeer ernsitige vernauwing (90-99%). Kunt u mij advies geven of deze klachten een relatie met het hart kunnen hebben en of ik hier op moet handelen? Reactie infoteur, 14-03-2012
Ik raad u aan z.s.m. contact op te nemen met uw huisarts en hier niet mee door te blijven lopen.

Annemiek, 23-02-2012 14:52 #56
Uit mezelf ben ik op zoek gegaan naar informatie over hartklachten en kwam op deze site terecht. De reden daarvan is dat ik regelmatig last heb van het 'overslaan' van mijn hart, een slag missen zeg maar. Ik ben kortademig soms en heb ineens de angst dat er iets niet goed is. Ineens ben ik bang om dood te gaan en ben er erg mee bezig. Ik heb een dof gevoel in mijn hoofd, slapen wil niet goed en heb soms lichte pijn op mijn borst. Omdat ik 30 jaar ben, wil ik niet te snel denken aan hartklachten en heb daarom ook informatie gezocht over hyperventilatie. Kortademigheid, benauwdheid, hartkloppingen, het komt bij beiden voor. Angstige gevoelens kan je in beide situaties ook plaatsen.
Wat moet ik hier nou mee doen? Toch langs de huisarts gaan? Ik maak me er wel zorgen over, maar wil ook niet te snel voor niks aan de bel trekken.

Anoniem, 21-02-2012 09:59 #55
Ik ben een vrouw van 36 jaar, ik heb nu sinds 3 maanden vreselijke klachten. Als ik in slaap moet vallen kreeg ik in eerste instantie aanvallen… deze aanvallen kwamen dan in de borst in mijn hoofd of op de longen… hierdoor kreeg ik geen lucht en als ik me ogen open doe dan lijkt het net of ik maar voor de helft hier aanwezig ben. Nu is dit begonnen alleen in de nacht, maar het is nu ook overdag… in de rust krijg ik eerst een druk op me oren, daarna wordt ik raar in mijn hoofd een gevoel van flauwvallen, en dan krijg ik geen lucht meer. Ik heb 2 weken geleden 112 gebeld omdat ik mijn hart niet meer onder controle kreeg. Ik kreeg wel lucht dus het lag niet aan de longen deze keer. Ik heb een aantal jaren terug een long embolie gehad en weet dat ik ten aller tijde rustig moet blijven en dat doe ik dus ook. Nu is het zo dat ik meerdere malen per week deze aanvallen krijg. Er is Fybromialgie bij mij geconstateerd… dat zeggen zij iig maar dat lezen ze ook maar uit hun boekje. Er is veel meer aan de hand en ik voel me met de dag steeds verder achteruit gaan. Vanacht was het weer heftig en heb getwijfeld om naar de eerste hulp te gaan. Ik zal geen 112 meer bellen want deze fijne mensen maakte me wijs dat ik door stress? Hyperventilatie heb gehad. Ik heb totaal niet gehyperventileerd maar niemand schijnt mij serieus te nemen. Vanmorgen werd ik wakker nog steeds met de pijn op mijn borst, maar nu branden mijn borsten zowat van mijn liijf af… niemand kan je lijf zo goed voelen als jijzelf en ik weet en ik voel dat er heel snel hulp moet komen want ik wil nog langer mee dan vandaag… Ik st amet me rug tegen de muur niemand neemt me serieus want als je eenmaal een stempel hebt in de medische wereld dan heb je een heel groot probleem… Ik wil gewoon weer ik zijn een vrouwv an 36 die vol in het leven kan staan en niet elke dag deze klachten krijgen en me afvragen of ik de ochtend nog haal… Ik wordt er moedeloos en wanhopig van en daarom wil ik dit even metjullie delen… ik wens iedereen veel sterkte en wens dit niemand toe… Liefs Reactie infoteur, 21-02-2012
Het is belangrijk uw klachten met uw huisarts te bespreken, zodat er een diagnose gesteld kan worden. Ook wanneer u last zou hebben van hyperventilatie, dan zal onderzoek dat moeten uitwijzen. Een arts heeft, naast het opnemen van uw klachten (anamnese en lichamelijk onderzoek), diverse methoden ter beschikking om hyperventilatie aan te tonen. Helaas weten zij soms niet dat deze onderzoeken ook voor het stellen van deze diagnose kunnen worden aangewend. Het gaat om bloedonderzoek, urineonderzoek, Electromyografie (EMG), Electroencefalografie (EEG), Electrocardiografie (ECG) en Capnografisch onderzoek. Zie de website: www.hyperventilatie.info.

Cindy, 01-02-2012 00:46 #54
Mijn moeder had al deze klachten en is 8 januari op 46-jarige leeftijd overleden! Laatste week belde ze haar huisarts dat ze zo benauwd was en dat ze niet eens meer kon stofzuigen enzo. En wat zei de huisarts, dan laat de stofzuiger maar een week staan! Die week is ze nog bij andere artsen geweest en ze gaven haar medicijnen en dan kon ze weer gaan. Zaterdags ging het echt niet meer en zijn er spoedartsen bij geweest thuis. Zowel zaterdags als zondags! Zaterdag op zondagnacht zat ze bewusteloos op de wc dat wisten ze ook! Zondags kon ze niet meer uit bed komen zo duizelig was ze. Ze heeft aangegeven aan verschillende spoedartsen ik kan niet meer ik wil opgenomen worden. Haar suiker was heel hoog en dat was s'avonds omlaag gegaan maar ze voelde zich er niet beter om. De artsen wouden haar niet opnemen en zondagavond 8 januari 2012 om 23:10 is ze overleden. Mijn vader zei haar vingers werden blauw, haar mond en haar ogen draaiden weg en toen was het gebeurd :( De volgende dag MOEST ze normaal naar het ziekenhuis voor een hartfilmpje maar ze hadden haar eerder op moeten nemen, stelletje prutsers! Hoe konden ze haar zo in huis laten? Zal het nooit snappen. Reactie infoteur, 02-02-2012
Gecondoleerd met het verlies van uw moeder. Het verlies van een dierbare is altijd moeilijk, zeker onder deze omstandigheden en op zo'n jonge leeftijd. Heeft u een klacht over medisch handelen? Iedere organisatie kent een klachtenregeling. Hier vindt u een voorbeeld van een klachtenregeling van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen): http://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/Zorg/Volwassenen/Algemeen/klachtenregeling.pdf. Veel sterkte gewenst met het verlies.

Peter, 25-01-2012 21:23 #53
Laatste weken heb ik telkens steken rond men hart gebeurt meerdere keren als ik lig op men linkerzijde kan amper inademen waardoor ik dan erge steken pijn krijg rond de streek van men hart aangezien ik maar 26 ben weet ik niet goed hoe of wat ben ook al naar de huisarts geweest en die zei me dat het door spieren kwam van men rug aangezien ik scoliose heb maar middels het meer en meer begint voor te komen krijg ik toch meer schrik omdat ik niet goed weet wat het kan zijn Reactie infoteur, 29-01-2012
Scoliose is een vergroeiing (een zijwaartse verdraaiing) van de wervelkolom. Op een gegeven ogenblik kan scoliose klachten geven, zoals pijnklachten, ademhalingsklachten, bewegingsbeperkingen en vermoeidheid. Ook kunnen door de vergroeiing organen (longen en hart) bekneld raken. Ik raad u aan terug te gaan naar de huisarts en uw klachten met hem/haar te bespreken, zeker nu uw klachten aanhouden en zelfs verergeren. Verder wil ik u erop wijze dat er een Vereniging van Scoliosepatienten bestaat: www.scoliose.nl.

Lenneke, 14-01-2012 18:15 #52
Ik ben 57 jaar en vorige week was ik ploseling zo misselijk dat ik moest braken. Ik had hevige hoofdpijn dat met paracetamol niet overging. Twee dagen daarna erg veel geslapen en nu voel ik me weer prima. Zou dat op hartproblemen kunnen wijzen? Reactie infoteur, 14-01-2012
Bij ernstige en/of voor het eerst optredende hoofdpijn, is het verstandig de huisarts te raadplegen. Bij acute en/of voor het eerst optredende hoofdpijn moeten vooral de volgende diagnosen worden overwogen: CVA, hersentumor, clusterhoofdpijn, cervicogene hoofdpijn, sinusitis en secundaire hoofdpijn als gevolg van infecties. (Bron: Huisarts en Wetenschap, jaargang 2001, nummer 13:615-619.)

Wil Spaans, 28-12-2011 23:30 #51
Ik heb 2x een hartinfarct gehad zonder het niet echt gemerkt te hebben, daarna wel 1 waardoor ik gereanimeerd ben.
Ben nu 2x gedotterd en heb nu nog 1 ader die 12cm is verkalkt, had een zeer ernstige hartritmestoornis en moest een ICD ook mis ik 30% van mijn linker hartkamer.
Moest een bijpas en een ICD maar beiden gewijgerd.
Nu 2 jaar later met medicijnen toch besloten een ICD te nemen.
Maar eerst nog een echo en fietsen voordat er besloten werdt wat ze gingen doen.
Uit de test bleek dat mijn hartritmestoornis bijna weg is gegaan door de medicijnen, maar ik wel een vergroot hart heb, en hun daarom wel een ICD gaan plaatsen.
Mijn vraag is nu moet je bij een vergroot hart nog wel een ICD nemen?
-----------------------
Ik stel deze vraag omdat ik zelfstandige ben die 2 maanden zijn rijbewijs kwijt raakt voor deze operatie en nog vele dingen erbij komen wat betreft mijn rijbewijs de rest van mijn leven.
Is een second opinion een advies?
Ik snap wat u denk! is geld belangrijker dan uw leven
P.S ik voel mij verder gezond verder, merk nergens iets van, leef hetzelfde als voorheen.

Met vriendelijke groet Wil Reactie infoteur, 29-12-2011
Ik vraag uw begrip voor het feit dat ik niet kan ingaan op persoonlijke gezondheidsvragen of -problemen. U kunt uw vraag m.b.t. het plaatsen van een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) het beste voorleggen aan uw behandeld arts.

B., 14-12-2011 14:51 #50
Ik had vorige week pijn op mijn borst dat door ging naar mijn borsten. Mijn ha heeft me doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar hebben ze een hartfilm, foto's en scan gemaakt. Ze hebben niks kunnen vinden. Nu heb ik nog steeds pijn op mijn borst en nu ook in mijn armen en benen. Dit is een constante pijn met af en toe steken. Dit voel ik ook in mijn benen.
Wat kan ik nu het beste doen? Reactie infoteur, 14-12-2011
Terug naar de huisarts, zodat hij/zij verder kan zoeken naar een (mogelijke) oorzaak van de klachten.

Tulpje, 12-11-2011 06:14 #49
Ik ben een vrouw van 25 en werd vannacht wakker met steken achter mijn linker schouderblad. Deze steken deden behoorlijk pijn, maar de ergste pijn trok na 5 minuten weg, maar er bleef nog steeds wel wat pijn achter. Omdat ik bekend ben met hyperventilatie en een paniekstoornis begon ik hierdoor te hyperventileren en mijn hartslag was behoorlijk hoog. Ik ben al tig x bij de HA geweest voor het 'controleren' van mijn hartslag dmv een stethoscoop. Moet ik na deze 'pijn op mn rug' wederom naar mijn huisarts?

Gil Bert, 05-11-2011 07:30 #48
Ik heb standaard een hoge hartslag en zweet snel. Is dat alleen een kwestie van een slechte conditie? En soms ook licht stekende pijn in de linkerborst. Ik ben pas 39, maar wel bezorgd. Reactie infoteur, 10-11-2011
In dit artikel worden de 10 belangrijkste oorzaken, symptomen en behandelingen bij een te hoge hartslag, ofwel tachycardie, behandeld: http://www.prettyhealthy.nl/tachycardie-oorzaken-tips-bij-een-verhoogde-hartslag.

Anoniem, 26-10-2011 13:46 #47
Ik ben 15 en heb de laatste tijd dat mijn hart heel snel klopt gewoon zomaar ook als ik zit en ben al een tijdje verkouden en ik heb soms ook dat ik opeens heel duizelig en moe ben en dan wil ik het liefst even liggen op bed en slapen sinds vandaag is mijn rechter arm een beetje koud en doet pijn (steken) wat is dit? Reactie infoteur, 01-11-2011
Dit kunt u het beste aan uw huisarts voorleggen, zodat hij/zij u kan onderzoeken.

Karo, 11-10-2011 13:35 #46
Ik ben 48 en totaal in overgang (al een jaar niet ongesteld). Voel me verder goed, sport regelmatig en probeer gezond te eten. Sinds een tijd slaap ik zeer slecht, vaak wakker, moeilijk inslapen, veel urineren. Ik moet overdag ook vaker plassen. En heb het weekend echt nodig om bij te trekken van een zware en inspannende baan, voel me dan vermoeid, en af en toe wat steken in rechterschouderblad. Zijn deze klachten te wijten aan de overgang of moet ik dit toch door de huisarts laten checken? Paar maanden geleden bloedonderzoek laten doen, alles was prima. Reactie infoteur, 13-10-2011
U doet er verstandig aan deze klachten te bespreken met uw huisarts.

D. W., 26-09-2011 21:46 #45
Ik ben een jongen van 15 en ik ben nu verkouden, heb een tijdje last het bovenste gedeelte van mijn rug en heb een raar gevoel in mijn linkerborst (niet pijn, maar gewoon een raar gevoel). Mijn hartslag is wel gewoon. Voel me zo nu en dan ook benauwd. Reactie infoteur, 13-10-2011
Het is verstandig om bij terugkerende benauwdheidsklachten de huisarts te bezoeken voor een onderzoek. (Edit: vanwege taalfout reactie 27-09-2011 aangepast.)

Ab Imo Pectore, 15-09-2011 20:15 #44
Ik ben een vrouw van 55 en afgelopen weekend ben ik 's nachts wakker geworden van krampen op de borst/slokdarm. Ik ben opgestaan om even naar het toilet te gaan maar voelde me vreselijk slap. Daarna weer gewoon naar bed, volgende dag was ik de hele dag erg moe en op een gegeven moment zelfs dood- en doodmoe. Hele weekend slap, moe en niet helemaal lekker gevoeld. Ik kan niet naar de dokter maar ik zou graag willen weten of dit duidde op iets van hartproblemen of stel ik me aan? Reactie infoteur, 16-09-2011
Onderstaande informatie dient niet als vervanging van een consult door de huisarts. Niet alle pijn op de borst heeft te maken met een aandoening of een ziekte van het hart. Pijn op de borst kan ook het gevolg zijn een aandoening die niets met het hart te maken heeft, zoals achalasie (slokdarmkrampen), enz. Ik heb hier een artikel over geschreven: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/58785-pijn-op-de-borst-hart-longen-tussenribspieren-borstbeen.html. Het is belangrijk om hartklachten uit te sluiten. Daarom raad ik u aan om z.s.m. contact op te nemen met uw huisarts. U kunt dit telefonisch doen.

Elise, 05-09-2011 22:47 #43
Ik ben een jongedame van 21. Ik heb sinds eind februari regelmatig last van druk op de borst, hartkloppingen, misselijkheid, pijn in mn linker arm en duizeligheid. Tijdens de eerste aanval ben ik met mijn vader naar de huisartsenpost gegaan en daar werd vastgesteld dat ik een paniekaanval had. Sinds een tijdje heb ik dit meerdere malen per dag en op lang aandringen bij de huisarts is er een hartfilmpje gemaakt, maar daarop was niets afwijkends te zien. Afgelopen week een longfunctieonderzoek gedaan en daaruit kwam dat ik last heb van hyperventilatie. Ik vind het maar apart en alles behalve geruststellend, omdat de klachten niet afnemen maar juist toenemen. Ik ben een beetje radeloos. Naar de huisarts gaan wil ik niet meer, want volgens mij wordt hij gek van me. Maar ondertussen loop ik de helft van de dag me zorgen te maken of ik niet toch ineens getroffen wordt door een infarct. Wat moet ik nu doen? Reactie infoteur, 11-09-2011
U hebt last van paniekaanvallen, zo heeft uw huisarts vastgesteld. Ik heb hier een apart artikel over geschreven: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/39441-paniekaanval-en-paniekstoornis-symptomen-voorkomen.html. Het komt vaak voor dat mensen met een paniekaanvallen interne sensaties zoals hartkloppingen opvatten als een teken van een naderend hartaanval. U bent niet de enige met dergelijke angsten. Heel veel mensen hebben hiermee te kampen. Gelukkig kan er iets aan gedaan worden. Een paniekstoornis kan goed behandeld worden met angst- en paniekremmende medicatie en cognitieve gedragstherapie. U kunt via uw huisarts een verwijzing vragen voor therapie bij een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). En uw huisarts wordt echt niet gek van u. Laat u door zulke gedachten er niet weerhouden om hulp te zoeken. U kunt ook zelf contact zoeken met een GGz-instelling. Wanneer u mij een PM stuurt (kan onderaan het artikel) en laat weten in welke stad of dorp u woont, dan laat ik u weten bij welke instelling u terecht kan. U kunt dit evenwel ook telefonisch aan de assistent(e) van de huisarts vragen. Wacht hier niet mee: angsten kunnen heel goed aangepakt worden door middel van cognitieve gedragstherapie. zo is keer op keer gebleken uit onderzoek.

Edwin, 17-08-2011 16:31 #42
Hallo.
ben een jonge van 21.
heb een probleem met dat me hand een eigenwil heeft en maar er trekkingen mee.
hoe sneller mijn hart gaat hoe sneller mijn arm heen en weer beweegt.
ik krijg eerst tintelingen in me linker hand… daarna gaat het door.
bij het bewegen is arm en oor met iiets er boven gevoelloos voel dan alleen tintelingen tevens zie je me spier van me arm in en uit gaan.
dit is me 2de keer… eerste keer 1 a 1.5 maand geleden. en vandaag begon het opnieuw.
het is onregelmatig dat het gebeurd. dus het is niet constand. duurt ongeveer 1 tot 5 min. dat het stopt en dan kan ik me arm weer normaal gebruiken.
3 maanden geleden had ik het alleen met me hand en lijkt steeds verder te gaan
huisarts wist er geen raad mee.
heb nu alleen spierverslappers. Reactie infoteur, 18-08-2011
Vraag uw huisarts of het een myoclone of myclonische aanval geweest kan zijn, ook wel 'impulsief petit mal' genoemd: een zeldzame vorm van epileptische aanval waarbij meestal de bovenste ledematen ritmisch beginnen te schokken als gevolg van elkaar opvolgende spiersamentrekkingen. Soms doet het hele lichaam mee. Er treedt daarbij een zeer kortdurende bewustzijnsstoornis op. De persoon herstelt daarna vrij snel.

Mw G. de Vries, 14-08-2011 12:49 #41
Sterke hartkloppingen, dan altijd gepaard met vaak urineren. Hebben deze verband met elkaar? Veel stress, wegens as oogoperatie. Reactie infoteur, 16-08-2011
Normaal gesproken slaat het hart 60 tot 100 keer per minuut. Van tachycardie is sprake als de hartslag sneller is dan 100 keer per minuut. Paroxysmale tachycardie is een aandoening die wordt gekenmerkt door herhaalde aanvallen van tachycardie die plotseling beginnen en dikwijls even plotseling stoppen.

Paroxysmale supra-ventriculaire tachycardie is een in aanvallen optredende versnelling van het hartritme als gevolg van elektrische impulsen die van boven de hartkamers komen. De paroxysmale supra-ventriculaire tachycardie is het meest optredende versnelde hartritme, voorkomend bij jonge mensen met een normaal hart. Op het ECG is alleen een zeer snelle hartwerking te zien, met een hele serie extra samentrekkingen, in een tempo van 160 tot 200 slagen per minuut. Ook aan de polsslag is dat te voelden.

Kenmerken: van deze zeer plotselinge in aanvallen optredende hartritmestoornis zijn:
- Het plotseling beginnen en even plotseling eindigen van de aanvallen.
- De duur van een aanval varieert van enige minuten tot enige uren.
- De polsslag is regelmatig, maar wel (erg) snel.
- Lichamelijke inspanning heeft geen invloed op de aanval.
- De aanval kan plotseling verdwijnen bij het ‘persen’, het maken van bepaalde bewegingen, het braken of even flink in de ogen wrijven. Een deskundige zal proberen de aanval te stoppen door het masseren van de sinus caroticus ( verwijding van de slagader vlakbij de kaakhoek).
- Na de aanval moet de patiënt vaak flink urineren.
- De patiënt voelt de hartkloppingen.
(Bron: http://users.telenet.be/lode.stevens/cma/ECG.html)

Anoniem, 11-08-2011 20:19 #40
Heb sinds drie dagen soms zomaar last van hartkloppingen en tinteling in mijn linkerarm.
Heb de afgelopen drie weken veel extra gewerkt. Mijn hartslag is 77 x per minuut. Ook als ik druk op mijn borst heb. Hetzelfde gevoel als wat Vera heeft beschreven. Reactie infoteur, 13-08-2011
Na lichamelijk onderzoek en het afnemen van een anamnese, kan uw huisarts een diagnose stellen en u adviseren over wat te doen. Mocht het stress-gerelateerd zijn, dan is het belangrijk om voldoende ontspanning te nemen en in de toekomst uw grenzen (beter) in de gaten te houden.

Vera, 10-08-2011 08:14 #39
Inmiddels ben ik naar de huisarts geweest omdat ik bijna -out-ging: duizelig, zweten, zwarte schijven en lichte druk op de borst samen met hartbonken en snel hartritme. Volgens de arts is het "gewoon" stress… Maar wel een signaal van je lichaam waar je aandacht aan moet geven, dus minder hooi op de vork nemen. Bij deze een stukje rust en duidelijkheid voor mij. Groet, Vera. Reactie infoteur, 10-08-2011
Dat is goed nieuws! Ik hoop dat u weet hoe u anders moet omgaan met de ervaren stress. Er bestaan korte cursussen voor mensen die last hebben van spanningen of stress. Vraag uw huisarts desgewenst om advies.

Vera, 07-08-2011 22:04 #38
Hallo, ik ben een vrouw van 45. Sinds een paar maanden heb ik regelmatig (zo'n 2 a 3 x per week) last van hartbonzen en soms ook een versneld hartritme. Normaal is mijn hartritme 70 a 80 slagen per minuut, bij zo'n aanval gaat het tot 100 a 110. Het gekke is dat ik het vooral heb als ik 's avonds rustig op de bank zit of naar bed ga. Heel soms heb ik het ook overdag, maar meestal in rust. De aanvallen duren ongeveer 15 minuten tot een half uur. Ik ben verder niet misselijk, geen pijn, slaapproblemen of iets dergelijks. Zou ik hiermee naar een arts moeten?

Dennis, 25-07-2011 20:21 #37
Hallo ik ben een jongen man van 25 laast tijd heb een raar gevoel als ik me armen naar achter strek voel ik een soort van steken in me borst ook ben ik laast tijd snel moe wat kan dit betekenen? Ben er namelijk wel bang voor alvast bedank

Dennis Reactie infoteur, 25-07-2011
Het is belangrijk dit door uw huisarst te laten onderzoeken.

Marleen, 22-07-2011 19:28 #36
Ik ben een vrouw van 25 jaar. Een week geleden is er het volgende bij mij opgetreden: Ik had krampen in mijn nek, misselijkheid, duizeligheid. De laatste tijd kan ik moeilijk in slaap vallen en s ochtends ben ik erg moe spierpijn. Zijn dit geen symptomen van een stille hartinfarct? Reactie infoteur, 23-07-2011
Ik raad u aan direct contact op te nemen met uw huisarts voor nader onderzoek.

Joke, 30-06-2011 07:50 #35
Ik heb de laatste maanden steeds vanuit de kaken naar de oksel een brandende pijn wat kan hier de oorzaak van zijn. zomaar uit het niets komt het op.verder geen andere klachten het is wel een angstig gevoel daar ik me erge zorgen maak om van alles wat kan dit zijn. Reactie infoteur, 30-06-2011
Ik raad u aan z.s.m. contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan u verder onderzoeken, aanvullende vragen stellen en u zo nodig verwijzen voor verder onderzoek.

Sandra Bakker, 03-06-2011 11:25 #34
Ik ben een vrouw van 34 jaar, in mijn familie komt veel hartfalen voor. maar voornamelijk bij de mannen. nu heb ik sinds een aantal weken soms een kramp in men linker arm, het begint in mijn oksel en trekt helemaal door naar men vingers, daarna tintelingen, ook slaap ik de laatste weken erg slecht… moet ik naar de dokter of ben ik te overbezorgd? Reactie infoteur, 04-06-2011
Ik raad u aan om uw klachten te bespreken met uw huisarts, zodat hij/zij kan beoordelen wat er (mogelijk) aan de hand is en op basis daarvan vervolgstappen kan nemen.

Anoniempjee, 19-05-2011 01:32 #33
Hey!

Ik heb een paar vragen. Al vanaf jonge leeftijd ( 1/2 jaar) heb ik een onregelmatig hardritme, maar hier is echt nooit een oorzaak voor gevonden. Op wat latere leeftijd ( 4 jaar) werd ontdekt dat ik een trechterborst had, maar weer niet echt gevaarlijk of wat dan ook. Het zou toen ook de oorzaak van mijn onregelmatig hardritme kunnen zijn maar nooit verder onderzocht. Mocht me toen wel voor de "mooiheid" operen maar niet voor gekozen. Ik ben nu net 14, maar sinds vorig jaar november ongeveer krijg ik allemaal steken bij me hart, en dat kan een paar uur duren, maar ook 2 minuten. Meestal is het een lichte pijn maar soms echt heel zwaar en het doet gewoon zeer, ik krijg het vooral wanneer ik in beweging ben maar het gebeurd ook vaak als ik in bed lig, of gewoon op school ben. Het doet echt zeer, en meestal probeer ik de pijn weg te drukken maar tegenwoordig lukt dat niet meer. Ik heb het ongeveer 2 tot 5 x per dag.
Ook krijg ik best wel vaak gewoon hartkloppingen die duren soms wel een halve dag of 10 seconden.

Ik ben erg benieuwd of dit gevaarlijk is, maar eigenlijk meer wat het is en waar de oorzaak vandaan komt.

Ik ben nog niet voor dit probleem naar een dokter geweest. Wel toen ik een 1/2 jaar & 4 jaar was maar daarna niet meer, ook niet voor controle ofzo.

Alvast bedankt voor mogelijke antwoorden!

-xxxxx- Reactie infoteur, 23-05-2011
Je doet er verstandig aan de huisarts te bezoeken, zodat hij of zij je verder kan helpen. Wacht hier niet mee. Je huisarts is degene die jouw vragen het beste kan beantwoorden.

Marga, 18-05-2011 18:56 #32
Mijn zoon, bijna 15 heeft sinds een jaar klachten zodra hij zich uitrekt, dat zijn hart op de loop gaat en meestal gaat hij onderuit. Dit is maar even. Ook niet altijd maar z'n hart gaat dan wel heel snel. Hij voetbalt al wel vanaf z'n 6de. De huisarts zegt dat hij te snel groeit. Je zou zeggen rek je niet uit maar hij blijft dit doen en volgens mij moet dit toch kunnen? Wat zou dit kunnen zijn? Reactie infoteur, 18-05-2011
Daar ben ik niet mee bekend. Ik ken wel het fenomeen van te snel opstaan, hetgeen een tijdelijke bloeddrukdaling kan veroorzaken, waardoor de persoon duizelig wordt.

Jurgen, 14-05-2011 23:02 #31
Ik ben een 25-jarige jongen die sinds ongeveer 3 weken last heeft van enorme benauwdheid, periodiek terugkerende stijfheid in de kaken, een zeer knellend, strak en benauwd gevoel rondom de hartstreek (soort van strakgetrokken band om het lichaam), concentratiestoornissen, laag bewustzijnsbesef, enorme vermoeidheid, zwakte in de spieren en regelmatig de neiging tot out-gaan (voornamelijk tijdens het douchen). Ik heb daarbij ook uitstraling van pijn naar de linkerarm en het lijkt erop alsof de arm in verschillende standjes beweegt. Ik heb een opgezette buik (niet dat ik dik ben, maar het lijkt alsof er veel vocht in blijft staan) en durf niet meer actief te zijn omdat mijn klachten zich ernstig verergeren bij toenemende inspanning. Ik heb totaal geen stress, ben de rust zelve, ben 3 keer bij de huisarts geweest en heb reeds 2 keer contact opgenomen buiten kantooruren met de plaatselijke huisartsenpost. De huisarts heeft naar mijn hart en longen geluisterd en de bloeddruk gemeten. Ik heb een normale hartslag (schat zo'n 80 slagen per minuut) maar kan niet goed in - en uitademen. Ik heb pijn in mijn rug en schouderbladen en soms begint mijn lichaam oncontroleerbaar te trillen, krijg ik het ijskoud en sta ik te schudden op mijn benen. Omdat de klachten 24 uur per dag aanhouden, ik bang ben vroeg te overlijden te komen door genoemde klachten en omdat er totaal geen verbetering in de situatie zit (eerder verergering) sinds 3 weken, begin ik me ernstig zorgen te maken en heb ik grote twijfels bij de diagnose van de huisarts dat het om hyperventilatie zou gaan. Ik heb enorme druk in mijn hoofd (vooral bij de slapen en achterin het hoofd) en het lijkt soms wel alsof er te weinig zuurstof richting de hersenen wordt getransporteerd. Daarnaast heb ik soms pijn rondom het hart en soms kan ik nauwelijks nog lopen. Na een geringe inspanning moet ik uitgebreid uitrusten om de situatie weer enigszins normaal te krijgen. Welk deskundig persoon kan met een passend advies komen? Want zelf weet ik het niet meer. Reactie infoteur, 15-05-2011
Uw huisarts heeft - zo maak ik uit uw verhaal op - de diagnose 'hyperventilatie' gesteld. Als uw huisarts twijfelt over de diagnose hyperventilatie kan hij/zij u ook doorverwijzen naar een specialist. Zodra duidelijk is dat uw klachten veroorzaakt worden door hyperventilatie, kan de huisarts of specialist u de weg wijzen naar een passende behandeling. Voor meer informatie over mogelijke behandelwijzen, medicatie en tips kunt u contact opnemen met het landelijk bureau van de Nederlandse Hyperventilatie Stichting, tel.: 020-6628876, e-mail nhs.hyperventilatie@wxs.nl. Sterkte gewenst!

Indien u twijfelt over de diagnose, kunt u bij een andere arts om een second opinion vragen. Onder een second opinion wordt een onafhankelijke beoordeling van een lichamelijke klacht door een andere arts dan de eigen arts verstaan.

H. J. B., 06-05-2011 00:01 #30
Ik ben een vrouw van 49.
Naar aanleiding van deze artikelen, herken ik ook deze klachten bij mij zelf al jaren heb ik last van mijn linker arm en schouder. waarom rechts niet de HA had geen verklaring. Nu al jaren met fysio en cesartherapie bezig. Dit voorjaar broncihitis gekregen, Maar ook een vlgs de dienstdoende arts een "astma" aanval. Ik kon niet liggen zo benauwd was ik. Naar en duizelig.
Ook had ik een druk op de borst, anders dan een gewone griep verkoudheid. AL jaren heb ik ook vocht in de vooral linkervoet en nu ook in mijn linkerarm hij is 3 centimeter dikker dan rechts. Ik heb voor de bronchitis en nu ook een sinesitus 2 kuren gehad, maar blijf erg moe, als ik even wat gedaan heb moet ik pauzeren. Ben dus wel van plan met dit verhaal naar de huisarts te gaan en liefst wordt ik doorverwezen, zodat ik weet wat het is.
Eigenlijk kan ik het hele rijtje klachten zoals slechter gaan slapen, nachtelijk zweten, koude voeten en handen bevestigen. Ook voelt mijn hartslag af en toe "wiebelig".
Ik hoop gauw op duidelijkheid. Reactie infoteur, 06-05-2011
Als u zich herkent in deze klachten, is het zeker aan te raden z.s.m. contact op te nemen met de huisarts. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen of het uw hart betreft. Sterkte gewenst!

G. P. B., 25-03-2011 22:04 #29
25 - 03 2011.Ik ben nu 49 jaar en vrouw, 5 jaar geleden kreeg ik last van hartkloppen bij het fietsen en bij koud weer, wist niet wat me overkwam naar de dokter geweest kon niks vinden, was hyper. nou dat vond ik raar want ik ben niet iemand die last heeft van stres.iedere keer als ik op de fiets ging had ik last viel soms op de weg omdat ik niet meer kon staan, was zo moe en kon haast geen lucht krijgen, weer naar de arts moest maar in een zakje blazen want het was hyper, nou kreeg het nog benauwde dacht dat ik dood ging. Maar weer terug naar de arts mocht niet naar het ziekenhuis want het was toch hyper, kreeg medicijnen mocht een halfje hebben met zòn aanval en na een half uur als het nog niet over was weer een halfje, nou ik at er 2 op en er gebeurde niks, iedere keer na deze aanval was ik vreselijk moe dan sliep ik zo 2a3uur.
Toen na 2 jaar moest ik maar naar de fisio voor oefeningen doen dit heb ik geweigerd ik zei stuur mij maar naar het ziekenhuis voor een fietstest maar dat mocht ik niet, ben 1 keer door mijn dokter naar 1ste hulp gebracht omdat ik haast in coma lag op de weg, en de 2 keer met een ambulance en iedere keer kreeg ik te horen dat het hyper was.
Inmiddels waren er 4 jaar om durfde bij koud weer niet meer te fietsen deed alles op de brommer terwijl ik anders wel 1000km in jaar fietste.
Ik kreeg ook al last in huis met trap lopen of stofzuigen als ik kookte zat ik op de stoel, dit is toch niet normaal dacht ik, dus maar weer naar de dokter en ik vroeg voor de zoveelste keer laat mij die fietstest nou doen en eindelijk na 4 jaar mocht ik de test doen, ( moest wel eerst boos worden) en ben dus gegaan het was er warm en er gebeurde niks, toen zei ik dat ik altijd last had als ik met koud weer aan het fietsen ben en dat ze hier in het ziekenhuis en mijn dokter iedere keer zeiden dat het hyper is, nou zei de arts dan zet ik de airco even aan zodat het hier koud wordt en dan doen we het nog een keer, nou ik was nog maar een poosje bezig toen ie riep met de telefoon in zijn hand van stop stop stop, ik hijgde naar zuurstof ik vroeg wat er loos was want ik was kalm want dit was nog lang niet zo erg als anders, wat bleek ik had een hartslag van over 260 en ze stormden met 5 man de kamer binnen, ben gelijk opgenomen en heb een week in het ziekenhuis gelegen voor verdere onderzoeken, ze zijn ook bezig geweest om bij mijn hart spieren te branden om het uit te schakelen op 5 plekjes maar dat is mislukt ze kunnen niks meer voor me doen moet iedere dag 2x2 Sotalol van 80mg dus 160 per x meer mag niet en dan is mijn hartslag in rust nog 90 slagen, moet er maar met leren leven zeggen ze.
zo zien jullie maar, het kan heel verschillend zijn heb 4 jaar lang bij de dokter gelopen met mijn klachten had zelf last van mijn kaken en 2 x ziekenhuis en werd telkens weggestuurd met het is hyper, wat geen hyper was.
met vriendelijke groeten G.P.B.

Kruimel, 23-03-2011 16:53 #28
Ik ben al iets meer dan een jaar aan het tobben met mijn gezondheid. Ik voel me soms gewoon heel vervelend. Voornamelijk hartkloppingen waar ik nooit eerder last van heb gehad. Ik word hier erg angstig van. Ben bij de HA geweest, ECG gemaakt en later een 24-uurs holter. Is niks uitgekomen alles was in orde. Toch ben ik er niet gerust op helaas. De HA zegt dat het waarschijnlijk Chronische hyperventilatie is. Ik ben wel bekend met angstaanvallen, maar eigenlijk zit ik nu lekker in mijn vel weinig stress of angst. Maar die hartkloppingen blijven. Ben de laatste tijd steeds vaker misselijk (niet braken), pijn tussen schouderbladen en soms kortademig (vroeger astmatische bronchitis gehad) ik heb een paar jaartjes gerookt (stom kweet het) maar nu gestopt.
De HA heeft gezegd dat ze geen onderzoeken meer gaat doen omdat alles goed is. Met andere woorden het zit tussen je oren, je maakt jezelf gek.

Ik heb nu geen stress meer op mijn werk, ik ben van baan veranderd en heb het nu superleuk. Maar het enige waar ik me nu nog druk om maak of aan kan denken zijn die vervelende hartkloppingen en dat er echt iets mis is met mijn hart. Ik ben gewoon bang dat hij er ineens mee kapt. Het zit me gewoon niet lekker. Ben nu aan het sparen om zelf maar eens een uitgebreid hartonderzoek te laten doen bij zo'n kliniek. Ik wil gewoon zekerheid hebben. ik durf ook helemaal niet te intensief te sporten want dan slaat hij ook soms over. Is het zo dat als er iets met mijn hart zou zijn dat ik continue klachten moet hebben? Want dat heb ik nl niet, het gaat soms een paar dagen lekker en dat zit er weer ineens zo'n rotdag tussen. Ben ik nou echt zo overbezorgd? Heb nl ook in 2004 best wel een depressie gehad n.a.v. suicide van ex-vriend en zelfs toen had ik geen hartkloppingen. Ik snap niks meer van mijn lijf. O,ja ik ben 31 en een vrouw. Reactie infoteur, 24-03-2011
Hartkloppingen zijn vaak onschuldig. Het Waterlandziekenhuis heeft daar een goede folder over gemaakt die online is te lezen: http://www.waterlandziekenhuis.nl/documenten/EB23311062C16A77C12572C0005E551B/$file/25.13.618%20Hartkloppingen.pdf

Voordat u veel geld uit gaat geven aan een uitgebreid hartonderzoek, raad ik u aan dit te overleggen met uw huisarts.

Toon Diepstraten, 24-11-2010 22:21 #27
Hallo. Door een 24-uurs meting is komen vast te staan dat ik wel een zeer trage hartslag tussen 40 en 50 slagen per min. Heb ook pijn op mijn borst. s'morgens als ik wakker word is het ritme soms 42/44. Moet ik mij hierover zorgen maken. a.u.b. een antwoord als dat mogelijk is. Reactie infoteur, 27-11-2010
Normaalgesproken ligt iemands hartslag in rust tussen 60 tot 100 slagen per minuut. Bradycardie is de medische term voor een te langzame hartslag, dus een hart dat minder dan 60 keer per minuut klopt. Een bradycardie is een vorm van een hartritmestoornis. Een trage hartslag kan bij gezonde mensen met een goede conditie normaal zijn. Het is niet ongewoon dat gezonde jonge volwassenen en sporters een hartslag van minder dan 60 slagen per minuut hebben. Dit wordt ook wel 'een sportershart' genoemd. Dit zijn natuurlijke gevallen van bradycardie, net zoals een hart dat minder snel klopt tijdens het slapen.

De meeste mensen met bradycardie vertonen geen symptomen. Een zeer trage hartslag kan bij sommige mensen leiden tot onder andere de volgende symptomen:
- Duizelig of licht in het hoofd;
- Kortademig;
- Zich moe voelen;
- Pijn op de borst of hartkloppingen;
- Verward voelen en/of moeite met concentreren;
- Neiging tot flauwvallen, als een trage hartslag een daling van de bloeddruk veroorzaakt.

De symptomen worden veroorzaakt door een verminderde circulatie van zuurstofrijk bloed in het lichaam, en vooral door een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen.

Bradycardie kan het gevolg zijn van een hartziekte, maar het kan ook ontstaan zonder aanwijsbare oorzaak.

De behandelingsmethode voor bradycardie hangt af van wat de oorzaak is. Behandeling is ook afhankelijk van de symptomen. Als bradycardie geen symptomen veroorzaakt, wordt het meestal niet behandeld. Verandering van leefstijl kan ook worden geadviseerd. Hierbij kan gedacht worden aan stoppen met roken, het matigen van alcoholgebruik, meer lichaamsbeweging, enz.

U hebt, zoals u zelf al zegt, een zeer trage hartslag. Bovendien gaat dit gepaard met klachten, zoals pijn op de borst. Consulteer uw huisarts voor onderzoek en medische hulp.

Arthur Vaessen, 07-11-2010 19:23 #26
Ik geef en begeleid sport-/bewegingsactiviteiten aan/voor actieve ouderen tussen de 55 en 80 jaar. Ben zelf 61 jaar. Ik vind het belangrijk om voldoende kennis en achtergrond info te hebben en bij te houden t.a.v. inspanning belasting en belastbaarheid en mogelijke fysieke en mentale problemen bij deze ouderen. Gezondheid is een momentopname. Er zijn gewoon verschillen tussen mannen en vrouwen ook fysiologische aspecten en aandoeningen en hoe je ze tijdig kunt herkennen en kennen. Er is nog te weinig gerichte en relevante informatie t.a.v. hartklachten in relatie tot de verschijnselen bij de vrouwen bekend. Beide ouders vroeg overleden t.g.v. hartaandoeningen/ziekte.
Dit om in voorkomend geval adequaat te kunnen handelen en te adviseren. Met dank.

Hoogen van Den, 03-11-2010 15:42 #25
Ik had een olifant op mijn borst, links steke, nu rechts ook en arm aan buitenzijde, links.kaak, en hals.moet ietd wegslikken steeds. ben al een jar verkouden en erg gevallen op een kist in de keuken, met mijn hals op de rand van dekist gevallen Voel me soms benauwd, maar trekt dan weer weg. in zkh geweest; op ecg wel iets gezien, niet schrikbarend, op poli komen, echter voel me niet lekker en heb ascal 80 mg meegekregen, metropolol 50 mgr en nitrobaat. moeder en zus op 65 en 75 een infarct gehad. ik hrb een bloeddruk van 160/85 en een cholesterol van 8.
kan ik dan tot december wachten? Reactie infoteur, 03-11-2010
Ik raad u ten zeerste aan te overleggen met uw huisarts of behandelend arts en niet op eigen houtje af te wijken van een behandeling of een bepaald onderzoek uit te stellen.

A., 12-09-2010 23:10 #24
Hallo,

Ik weet niet of iemand mij hier advies kan geven maar ik probeer het gewoon!
Ik ben een meisje van 18, ben helemaal gezond (afgezien van astma) Ik lijdt niet aan overgewicht en ben regelmatig in beweging.

Ik heb al iets meer dan een jaar last van een stevige snelle hartslag in aanvallen. Als ik rechtop blijf staan wordt het erger, als ik mijn armen omhoog doe wordt het ook erger. Daarnaast heb ik op zo'n moment een drukkend gevoel een beetje in het midden/linkerkant van mijn borst en ben ik een beetje kortademig, (gevoel alsof ik niet goed kan in en uitademen)
Meestal ga ik dan even voorover leunen met mijn armen hangend, of ik leun tegen een muur. Dan trekt het wel weer weg.

Deze morgen gebeurde het heel anders. Ik had last van bovengenoemde klachten maar besloot evengoed gewoon te gaan douchen aangezien er nog nooit wat was gebeurd. Echter het werd steeds erger, mijn hartslag sloeg op hol hij ging niet zo zeer vreselijk snel. ik denk 120 pm maar eerder heel erg stevig. ik voelde hem bonken en zag mijn borst helemaal op en neer gaan. ik ging dus weer even voorover leunen en het trok weer weg.
Toen ik weer rechtop ging staan en mijn armen omhoog deed om mijn haren te wassen gebeurde het! Ik kreeg een heel raar zwaar gevoel op mijn maag en werd misselijk, mijn hart ging als een razende te keer en ik had een branderig/krampachtig gevoel in mijn armen en nek. Alles werd in 1 keer zwart voor mijn ogen en ik hoorde niks meer. ook kon ik me niet meer bewegen en ik viel zo neer op de grond.
na een minuut of 2 (denk ik? ik weet niet hoelang ik daar zat) stond ik rustig op en wilde snel m, n haar uitspoelen maar het kwam weer heel erg terug. Ik kon nog net op tijd de kraan uitdraaien en viel weer op de grond. deze keer was ik er nog net bij, dus snel ging ik met mijn hoofd tussen mijn benen zitten en probeerde normaal te ademen.
Ik werd weer 'wakker' en de aanval was verdwenen.

Wel heb ik de hele dag nog last gehad van die stevige harstlag en de andere klachten maar dan in lichte mate. Ik heb me de hele dag rustig gehouden en een beetje voorover gebogen gezeten.
Nu zijn alle klachten verdwenen. Maar ik wil weten waar dit vandaan komt, en of het verstandig is om er zo snel mogelijk mee naar de huisarts te gaan. Reactie infoteur, 13-09-2010
Hallo,

Gezien de signalen die u beschrijft raad ik u aan direct telefonisch contact met uw huisarts op te nemen en met hem of haar uw klachten te bespreken. Blijf niet met deze klachten doorlopen. Uw arts kan beoordelen wat er moet gebeuren.

Mvg, Martin

Tinneke, 23-08-2010 17:28 #23
Beste, ik ben 27 jaar en bijna 17 weken zwanger. Ik moet erbij vermelden dat ik regelmatig last heb van angstaanvallen (hyperventilatie) ik ben mij hier ten zeerste van bewust. Maar de laatste dagen voel ik een druk aan de linkerkant van mijn borstkas en heb ik ook pijn in mijn linker arm. Te vergelijken met ontstoken spieren loopt helemaal door tot in mijn duim. Ik ben sowieso van plan mijn huisarts te contacteren. Moet er wel bij vermelden dat een kleine maand geleden ik helemaal onderzocht ben door de huisarts en hij niks verkeerds hoorde aan mijn hart of longen. Wat ik ook merk is dat als ik op die plaats waar ik de pijn voel duw ik écht véél meer pijn krijg die dan stilletjes wegebt. Maar het "zeurende" gevoel is er dus constant.

Vermits ik sowieso mijn huisarts zal raadplegen. Vroeg ik me toch af de kans groot is dat dit hartklachten zijn? Het voelt vooral allemaal ontstoken maar gezien de plaats ben ik toch ongerust. Kan de huisarts vaststellen of het om een onmiddellijk gevaar gaat? Maw, als hij zegt dat het ok mag ik er vanuit gaan dat het toch ontstoken is? Reactie infoteur, 23-08-2010
Hallo,

Ik raad u aan direct contact op te nemen met de huisarts en met hem of haar de klachten te bespreken. Wacht hier niet mee.

Verder geldt: Bel onverwijld de huisarts bij een plotseling optredende stekende pijn of druk in het midden of aan de linkerkant van de borst, die uitstraalt naar boven of opzij (uitstralingspijn naar een arm of de kaken), en indien kortademigheid en (bijna) flauwvallen optreedt.

Mvg, Tartuffel

Anneke de Groot-Van der Keur, 03-08-2010 09:25 #22
Mijn klachten zijn niet zo groot, lijkt mij. Toch ben ik wel ongerust over de pijn in het linker deel van mijn nek. Die pijn trekt door naar mijn hoofd. Al geruime tijd heb ik weer opvliegers, zoals in de overgangstijd. Deze week had ik wat stekende pijn in de omgeving van mijn hart. Opgemerkt dient te worden dat ik al ruim twee jaar elke mijn man bezoek in het verpleeghuis. Hij heeft de ziekte van Alzheimer. Ik geeft nog 4 avonden in de week les. Mijn huis en grote tuin onderhoud ik zelf met veel plezier allemaal. Ik kan prima slapen en voel me verder goed. Reactie infoteur, 04-08-2010
Hallo,

Ook u raad ik aan contact op te nemen met uw huisarts en uw klachten met hem of haar te bespreken. Hij of zij kan onderzoeken wat het is en beoordelen of een medische interventie nodig is.

Mvg, Martin

Jose Brunink, 01-08-2010 12:34 #21
Ik ben een vrouw van 50 jaar, heb weinig stress.Heb sinds twee weken behoorlijke slaapproblemen, terwijl ik normaal gesproken het kussen voel en slaap. Heb een doffe pijn in de L boezem en moe in de L. arm, geen pijn! Soms word ik duizelig en ben erg moe ( kortademig) wanneer ik de trap oploop!

Groet, Jose Reactie infoteur, 02-08-2010
Hallo Jose,

Met dergelijke klachten is het altijd aan te raden om een afspraak te maken met uw huisarts. Ik zou hier niet mee door blijven lopen.

Mvg, Martin

Frans Buelens, 14-07-2010 08:55 #20
Bij extreme inspanningen b.v fietsen, ontdek ik de laatste tijdt, in het begin van mijn trainingen kortademigheid, met kleine tintelinge in borsttreek, fiets regelmatig 2 uur en zwem regelmatig een half uur, ben 58 jaar.

vriendelijke groeten Frans Reactie infoteur, 17-07-2010
Hallo Frans Buelens,

Ik adviseer u om een afspraak te maken met uw huisarts.

Mvg, Martin

Danny, 07-07-2010 03:25 #19
Hallo ik ben danny en heb best wel vaak last van wegvallen dat ik net nog bij blijf, ik heb ook last van me linker arm als ik een steek heb, maar mensen zeggen dat steken niet gevaarlijk hoefd te zijn klopt dat? Reactie infoteur, 13-07-2010
Hallo Danny,

Ik raad u aan uw huisarts te raadplegen, zeker als u vaak last hebt van 'wegvallen' zoals u beschrijft.

Mvg, Martin

Tania, 05-05-2010 12:56 #18
Ik ben een vrouw van 33 enorm gestresseerd en bang dat ik de symptomtn heb die de richting van een hartaanval wijzen al enkele maanden s nachts badend in het zweet ben, in stresseerende situatie s migrainne krijg en met momenten totaal uitgeput ben. en men hart voel tekeer gaan! tintelingen in mijn linkerhand en vingers!
Ben bang dat dokter gaat zeggen dat ik zot ben en te jong ben voor een hart aanval ik ben de laatste maanden ook enorm van gewicht verloren zonder dat ik dieet doe ik kom van 62 en weeg nog 49 kg weet niet wat te doen. Reactie infoteur, 05-05-2010
Hallo Tania,

Met dergelijke klachten raad ik u aan om onverwijld contact op te nemen met de huisarts. Uw huisarts kan aan de hand van uw klachten uw lichamelijke gezondheid het beste onderzoeken en beoordelen en u zonodig doorverwijzen voor verder onderzoek.

Het in korte tijd veel afvallen zonder duidelijke verklaring is een reden om direct aan de bel te trekken bij uw huisarts. Ik raad u aan hier niet langer mee te wachten. Niet bang zijn dat uw huisarts u voor gek verklaard. Dat zal een professionele arts - en dat is een huisarts - nooit ofte nimmer doen. Hij zal uw klachten serieus nemen en onderzoeken waar de klachten vandaan komen, waardoor ze veroorzaakt worden. Kortom: bel direct de huisarts en leg uw verhaal aan hem of haar voor.

Laat u nog even weten hoe het is afgelopen?

Sterkte gewenst!

Tartuffel

Willy, 21-04-2010 17:27 #17
Ik zat gisteravond tv te kijken toen ik plotseling erge pijn in de maagstreek kreeg en erge pijn in mijn beide schouders en bovenarmen. Ook werd ik enigszins misselijk. Van de pijn ben ik bewegingloos blijven zitten. Na een kwartiertje nam de pijn af. Kan dit ook met hartklachten te maken hebben? Reactie infoteur, 22-04-2010
Hallo Willy,

Ik raad u aan om met deze klachten direct contact op te nemen met uw huisarts. Wacht hier niet mee.

Juul, 16-04-2010 14:23 #16
Ben afgelopen juni gedotterd 2 stents, ben 49 jaar heb nu sinds 6 weken veel klachtjes(klachten) begon met s, nachts ontzettend veel pijn in de benen, heb vaak gevoel dat er een zuurtje vastzit in slokdarm, gevoel of borstkast in de knoop zit, soms dizzy gevoel, tintelende vingers, gevoel of ik stress-nek heb, pijnlijk om diep door te ademen, ook wel wat kortademig, maar vorig jaar kon ik de trap niet meer op zonder pijn te krijgen, symptomen waren toen duidelijker.heb 2x borstkanker gehad en ben bestraald aan linkerkant! (7jaar geleden)kan er ook mee te maken hebben. Indien niet nodig, geen arts meer aan mijn lijf! Reactie infoteur, 20-04-2010
Sterkte gewenst! Ik raad u wel aan contact te blijven houden met uw (behandelend) arts en uw klachten met hem of haar te bespreken.

Kim, 11-04-2010 11:14 #15
Hallo,

Afgelopen nacht werd ik wakker met een enorme druk op de borst. Eenmaal wakker zakte het gevoel ietwat weg. Ik dacht dat ik het gedroomd had en ben na een minuut of tien weer in slaap gevallen.
Vanmorgen toen ik wakker werd vroeg mijn man wat ik dan gedroomd had vannacht, ik was namelijk behoorlijk mijn benen krampachtig aan het strekken geweest. Na wat nadenken vanmorgen ben ik hier echt van geschrokken.
Ik ben 28 jaar oud en mijn vader is 6 jaar geleden op 49-jarige leeftijd plotseling gestorven aan een accute hartaanval.
Is afgelopen nacht een waarschuwing geweest of misschien toch alleen maar een droom? Moet ik hiermee naar de huisarts?
Ik heb in ieder geval mijn sigaretten vanmorgen onder de kraan gehouden en zal nooit, maar dan ook nooit meer roken! Reactie infoteur, 11-04-2010
Hallo Kim,

Uw (huis)arst moet beoordelen waar u last van hebt gehad. Aangezien in uw familie hartklachten voorkomen, raad ik u aan direct contact op te nemen met de weekendarts en met hem of haar te overleggen.

Mvg, Tartuffel

Esther, 08-04-2010 02:12 #14
Hallo,

Vandaag ben ik ook naar de dokter geweest nadat ik al een tijdje met bepaalde klachten liep.
Deze waren onder anderen plotse hevige vermoeidheid, die gepaard ging met kortademigheid, veel duizeligheid, tintelingen in mijn borst, handen en voeten, pijn in de benen, hoofdpijn en hoofd-tintelingen en bij inspanning krampen in mijn linker arm en hand. De dokter heeft me voor de zekerheid voor een hartfilmpje, inspanning-test en echo doorverwezen maar zei dat deze klachten ook door een slechte conditie konden zijn ontstaan. Zelf maak ik me wel een beetje zorgen, aangezien ik pas 22 ben. In mijn familie komen soms wel hartklachten voor maar niet heel veel. Ik maak me wel een beetje zorgen, is dit nodig? Reactie infoteur, 08-04-2010
Hallo

Ik mij mij voorstellen als je al een tijdje met klachten rondloopt terwijl je niet weet waar het vandaan komt of wat er aan de hand is. Bij zogenaamde risicosignalen (signalen die duiden op een hartaanval of andere ernstige en acute aandoeningen), had de huisarts u per direct laten opnemen. Ik hoop dat de onderzoeken uitsluitsel zullen geven over wat u heeft en dat het meevalt.

Sterkte!

Simone, 25-03-2010 15:40 #13
Heeey!

Ik was trouwens nog bij de dokter geweest.
En hij zei dat het niets ergs was, alleen dat er een gestoken spier dicht bij me hart tussen me ribben ontstoken is ofzo
en dat het dan wel is pijn kan doen.
Maar als het 10 minuten duurt dan moet ik terug komen en dan krijg ik medicijnen ervoor.
Alleen ik kan geen pillen slikken!

xXx Simone Reactie infoteur, 28-03-2010
Hallo Simone,

Fijn dat je naar de dokter bent gegaan en dat het niet iets ernstigs is. Beterschap gewenst!

Tartuffel

Patty Sidney, 15-03-2010 09:17 #12
Ik heb ruim drie maanden last van ernstige slaapproblemen, hoofdpijnen, vermoeidheid en een branderig gevoel op de borst en hartkloppingen. De pijn op mijn borst neemt toe, vanaf afgelopen zaterdag loopt de pijn door naar mijn schouder(erg dik), rug en linker arm. Ik heb dinsdag een afspraak met de dokter, mijn oudere zus die een hartinfart heeft gehad vindt het noodzakelijk dat ik naar het ziekenhuis ga voor verder onderzoek. De symptonen zoals hierboven omschreven die wijzen op een hartinfarct heb ik ook op de duizelighied en kortademigheid na. Ik ben 50 jaar jong. Moet ik me ernstig zorgen maken? Reactie infoteur, 15-03-2010
Hallo Patty,

Met uw klachten raad ik aan direct contact op te nemen met uw huisarts. Hij kan bepalen hoe urgent het is.

Mvg, Tartuffel

J. G. Kerdijk, 12-03-2010 15:53 #11
Ik ben vorig jaar gedottert. Is het mogelijk dat ik nu alweer last heb van verstopping?Ik ben duizelig en misselijk, en constante pijn in de spieren tussen de schouderbladen en in de borst. graag antwoord. Gr J kerdijk Reactie infoteur, 12-03-2010
Hallo,

Mijn advies luidt om direct contact op te nemen met de huisarts. Wacht hier geen minuut langer mee!

Mvg, Tartuffel

Yvon, 19-02-2010 09:09 #10
Mijn man heeft een paar maanden gelden een hartaanval gehad en is toen gedotterd. Maar hij heeft nog steeds druk op borst en pijn in armen. Hoort dit erbij? Weet iemand dit? Reactie infoteur, 21-02-2010
Hallo Yvon,

Ik raad u aan deze vraag voor te leggen aan de behandelend arts van uw man of de huisarts.

Mvg, Tartuffel

Wil Spaans, 14-02-2010 13:34 #9
Nu voor de 2 de x gedotterd blijkt dus dat er 1 ader 12cm dicht geslibt is en niet meer open gemaakt kan worden(verkalkt)operatie duurde 3.5 uur, 2 aders open nu moet mee te leven zijn.
Vriendelijke groet Wil Spaans Reactie infoteur, 17-02-2010
Hallo,

Een goed herstel toegewenst!

Mvg, Tartuffel

Simone, 02-02-2010 16:49 #8
Heeey Allemaal!

Ik ben een meisje van 14 jaar.
En heb soms af en toe wel eens eeen steek in me hart (borst)
Ik durf het niet aan me ouders te vertellen.
Maar heb het wel aan me vriendin (kennis) vertelt.
Ik wil geen gevolgen hebben van dit soort dingen, dat wilt niemand natuurlijk!
Maar hebben jullie misschien enige idee wat ik kan doen of wat het is?

Harttelijk bedankt en hopelijk kunnen jullie me helpen!

Een onzekere Meisje. Simone Reactie infoteur, 02-02-2010
Hallo Simone,

Bij pijn op de borst wordt al snel gedacht aan een hartaandoening, zoals een hartaanval. Bij zeer heftige pijn op de borst (eventueel met uitstralingspijn naar een arm of de kaken), misselijkheid (en braken) en hevig zweten, is er mogelijk sprake van een hartaanval. Bel in dat geval direct het alarmnummer 112.

Wat jij beschrijft is een steek in je hartstreek die regelmatig terugkeert. Ik raad je aan hierover contact op te nemen met je huisarts. Bel het nummer van de huisarts op en zeg tegen de assistent waar je last van hebt en dat je hierover een afspraak wenst te maken. Het is ook verstandig je ouders hierover in te lichten, maar ook als je dat niet doet: bel in ieder geval wel de huisarts op. Je kunt met al je medische vragen terecht bij de huisarts. Domme vragen bestaan niet. Dus gewoon bellen.

Succe ermee en laat je nog even weten hoe het is afgelopen?

Mvg, Tartuffel

Tartuffel (infoteur), 27-01-2010 15:06 #7
Aanvulling op reactie op 24-01-2010 op vraag erik:

Ik schreef: "De in het artikel besproken hartklachten bij vrouwen voordat hartinfarct intreedt, kunnen weken of maanden voorafgaande de hartinfarct optreden."

Hierbij gaat het dus (volgens Amerikaans onderzoek) om de volgende klachten:

- ongebruikelijk grote vermoeidheid;
- slaapstoornissen;
- kortademigheid.

Mvg, Tartuffel

Wil, 27-01-2010 13:53 #6
Ik wacht nu op een oproep voor de bijpas, wel de medicijnen mee gekregen voor 3 maanden. Reactie infoteur, 27-01-2010
Hallo Wil,

Sterkte gewenst en ik hoop dat de operatie en het herstel goed verloopt.

Mvg, Tartuffel

Wil Spaans, 27-01-2010 08:38 #5
Uw advies niet opgevolgd dus, dag erna heb ik een zwaar hartinfarct gehad, achteraf had ik dus al een infarct gehad en de 2 de was bijna dichtgeslibt, de laaste was mijn hartinfarct en ben gereanimeerd nu wachten op een bijpas.
Hoe eigenwijs kan een mens zijn.
Heel veel schade aan mijn hart opgelopen.
De pijn die ik gehad heb gun ik niemand het was of ze met 2 /3 botte messen in mijn borst aan het snijden waren toen het infarct kwam, ja gegild van de pijn dat zeker.
Ben nu ook zo eigenwijs dat ik uit mezelf naar huis ben gegaan na 12 dagen. Reactie infoteur, 27-01-2010
Hallo Wil Spaans,

Wat erg wat u is overkomen! Maar ook nu raad ik u ten zeerste aan om u direct weer onder behandeling te laten stellen! Speel niet met uw gezondheid.

Tartuffel

Erik, 22-01-2010 14:18 #4
Hoe lang houd een soortgelijke klacht aan? Is het iets vaan een paar uur of kan het ook langer (dagen) duren? Reactie infoteur, 24-01-2010
Hallo Erik,

Het meest kenmerkende symptoom van een hartaanval is een beklemmende, drukkende pijn achter het borstbeen. Verder is er vaak uitstralingspijn naar de kaken en naar linkerarm. Uitsralingspijn naar de rug en de schouders kan ook voorkomen. Daarnaast behoren misselijkheid en zweten tot de symptomen hartaanval.

Soms: hartkloppingen, overslaan van het hart, duizeligheid, hartbonzen en de neiging tot flauwvallen, bewusteloos raken (bij de zwaardere infarcten). Soms kan de getroffene last hebben van kortademigheid, braken en zweten.

Een pijn op de borst die meer dan 20 minuten duurt of herhaalde korte pijnaanvallen (vaker dan 1 keer per uur) zijn zeer verdacht voor een hartaanval. Deze alarmsignalen behoeven dan ook dringend medische hulp. Bij een hartinfarct telt iedere minuut.

De in het artikel besproken hartklachten bij vrouwen voordat hartinfarct intreedt, kunnen weken of maanden voorafgaande de hartinfarct optreden.

Mvg, Tartuffel

Wil Spaans, 13-01-2010 09:00 #3
Ik heb vaak last van misselijkheid en raar gevoel in mijn kaken soort kramp, raar gevoel soort op mijn borst maagzuur denk ik altijd, gisteren ben ik opzettelijk gaan braken en water gedronken daarbij zakte het rare gevoel wel.
Veel stres op het moment, ook nu voel ik het weer opkomen druk op mijn borst precies bij mijn hart wordt nu ook misselijk erbij op dit moment ik hou nu mijn adem in om de pijn te ontlasten.
Als ik mijn adem nu in hou en op mijn borst druk zakt het even, het straalt nu door naar mijn rug zelfde hoogte, als of er iets doorheen steekt.
Wat nu? Reactie infoteur, 28-01-2010
Bijgewerkte reactie:

Op 13-01-2010 adviseerde ik Wil Spaans - gezien de ernst en de aard van de in de reactie beschreven symptomen - direct medische hulp in te schakelen.

Gezien het feit dat iedere minuut telt bij een hartinfarct (zie ook de reacties hierboven), wil ik hierbij aan een ieder die symptomen vertoont zoals in het artikel beschreven, dringend adviseren DIRECT medische hulp in te schakelen en hiermee NIET te wachten. Reageer in dat geval ook niet op dit artikel om vervolgens op een reactie te wachten, maar schakel direct een medische hulpdienst in.

Mvg, Tartuffel

Albert Hoek, 10-01-2010 19:46 #2
Ik ben 29 jaar en heb last van hoge bloeddruk (soms pieken 180/100) gemiddeld 150/90. Nu had ik vanavond last van duizeligheid, en mijn linkerarm deed zeer. Ook kortademig. Vaak heb ik bij inspanning ook last van duizeligheid, en een onrustig gevoel. Mijn eigen huisarts wimpelt steeds mijn symptonen af, en zegt dat ik niet in de risicogroep zit, dat het meer met stress te maken heeft, dus me niet druk hoeft te maken, maar dat doe ik wel. Wat denkt u dat er aan de hand is? Reactie infoteur, 10-01-2010
Hallo Albert Hoek,

Ik kan niet zeggen waar u mogelijk last van hebt. Bij de symptomen zoals beschreven in het artikel altijd de huisarts of 112 bellen en bij twijfel ook de huisarts raadplegen. U kunt ook altijd om een second opinion vragen bij een andere arts.

Mvg, Tartuffel

Princess, 04-12-2009 17:59 #1
Ik heb de laatste tijd heel erge steken in mijn hart. eerst had ik het 2 x in de 3 maanden ofzo. maar nu heb ik het per dag wel zo'n 20 keer ofzo!
Het doet heel erg pijn, en ik moet korte hapjes lucht inademen, want anders voelt het alsof er een ader knapt in mijn hart. Dit is best angstaanjagend want ik ben pas 13!

laat het me alsjeblieft weten Reactie infoteur, 04-12-2009
Hallo Princess,

Het kan zijn dat de aanhechting tussen het borstbeen en de ribben ontstoken is, hetgeen steken in de hartstreek kan veroorzaken. Maar het kan ook wat anders zijn. Op de website http://www.liguecardiologique.be/nl/faq.cfm#22 schrijft Prof. Dr. C. Brohet naar aanleiding van de vraag: 'steken in de hartstreek: is dit gevaarlijk?', het volgende:

"Steken in de hartstreek zijn zelden een manifestatie van hartlijden. Deze steken zijn meestal veroorzaakt in structuren buiten het hart zoals het hartvlies (pericard), het longvlies (pleura), de longen, de ribben en ribkraakbeen, de tussenribspieren en –zenuwen, de borstspieren, de borst.
Meestal kan een hartoorsprong uitgesloten worden door middel van klinisch en eventueel aanvullend onderzoek; in dat geval moeten deze patiënten volkomen gerust gesteld worden."

Hoe dan ook, ik raad u aan om z.s.m. contact op te nemen met uw huisarts en uw ouders of verzorgers hierover in te lichten. Wacht hier niet mee.

Mvg, Tartuffel

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 09-10-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Special: Hart en hartaandoeningen
Bronnen en referenties: 25
Reacties: 92
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!