Het Maya archetype van Witte Wind en Quetzalcoatl

Het Maya archetype van Witte Wind en Quetzalcoatl Een van de oerprincipes waaraan elke twintigste dag is gewijd, volgens de mayatelling van de Tzolkin, is "Ik", het archetype van Wind of Geest. Het is de adem en de stem van God die over de wateren zweefde en sprak: "Er zij licht." Het is de inspirerende creatieve kracht, maar staat ook voor karma. Met het oerprincipe van de Geest of Wind, doet het bewustzijn zijn intrede. De inspirerende adem brengt tot leven en bewustzijn. Het is de Maya godheid Kukulkan die onder zijn Azteekse naam Quetzalcoatl meer bekendheid heeft als de godheid van het licht en de wind, de geest en het bewustzijn. Hij die de beschaving, taal en spraak bracht, het schrift en de kalender. De rechtvaardige god. Quetzalcoatl kwam uit de hemel en gaf de mensheid met zijn bloed nieuw leven. Elke twintig dagen is er één dag gewijd aan dit principe, dit is het dagteken van de "Witte Wind". De kleur wit wijst op het mentale, wind wijst op bewustzijn.

De Tzolkin is één van de vele Maya kalenders

De jaartelling waarbinnen het archetype van de Wind als het tweede van de twintig dagtekens voorkomt is de Tzolkin. Dit is een negen maanden durende jaartelling, welke begint met het archetype van de Draak, de oermoeder of oerbron van leven. Als laatste van de twintig is het dagteken van de Zon. Elke twintig dagen herhaalt zich de cyclus. Zo komt elk archetype eens in de twintig dagen terug. De kracht van dit principe is op zo'n dag voelbaar en men kan deze bewust inzetten.

Het Maya archetype "Ik", de witte Wind

Samen met de krachten van het archetype van de Zon, waaraan de laatste van de twintig dagen gewijd is en het principe van de Draak of oermoeder, de grote voedende kracht, staat het dagteken van de witte Wind aan de wieg van al wat leeft en zich manifesteert. Al wat zich manifesteert wordt leven ingeblazen door de Wind of Geest. Het is deze oerkracht die alles doordringt. Het is de hemelse adem. Het eerste geluid.

Ruimte

Niet alleen komen de dingen tot aanschijn door deze kracht, ook staat dit oerprincipe voor de ruimte waarbinnen de dingen tot ontstaan komen. De Geest, ook de menselijke geest, is in principe niets anders dan ruimte. Voordat er iets in beweging komt, iets tot leven komt, voordat gedachten er zijn, is er ruimte. Wie inkeert en van binnen voelt wat daar is, wie probeert te doorgronden wat er was voordat wij er waren, komt uit bij Ruimte. De verschijnselen ontstaan en vergaan binnen deze ruimte. Zonder ruimte zou er niets mogelijk zijn.

De mythe van Quetzalcoatl de gevederde slang

Quetzalcoatl staat in een een groot deel van Midden-Amerika en Zuid-Amerika bekend onder verschillende namen. Hij is waarschijnlijk de meest populaire godheid. Er zijn vele verhalen over hem bekend. Quetzalcoatl was de god die de beschaving en de kennis bracht, de kunsten, de ambachten, het schrift en de kalender. Quetzalcoatl is de gevederde slang. De vogel (quetzal) staat voor de hemel en hemelse, spirituele krachten. De slang (coatl) staat voor de aarde en de aardse, stoffelijke krachten. Quetzalcoatl wordt door de Maya Kukulcan genoemd. Quetzalcoatl staat voor vitale energie, de oorsprong, de innerlijke godheid.
Quetzalcoatl zou volgens de mythen uit de hemelen komen. Door oude traditionele Midden-Amerikaanse bronnen worden er verbanden gelegd met buitenaardse civilisaties. Daarvandaan zou Quetzalcoatl komen en de mens de beschaving gebracht hebben.

Quetzalcoatl en Ehecatl

In de Azteekse mythologie wordt het oerprincipe van de witte Wind verbonden aan Quetzalcoatl in zijn manifestatie als Ehecatl, de god van de wind en de creatie. Ehecatl blies nieuw leven in al wat dood was. Het beeld dat erbij hoort is dat van de oude man die een schelp op de rug draagt waaruit het jonge kind tevoorschijn komt. Ehecatl betekent wind in het Nahuatl, traditioneel het Azteeks. Nahuatl is een taal of groep talen, dialecten, die door de Nahua, de oorspronkelijke bewoners van Mexico, de Azteken en de Tolteken gesproken wordt. Quetzalcoatl betekent gevederde slang in het Nahuatl.

Quetzalcoatl de blanke man met baard

Omdat Quetzalcoatl als blanke man met baard zou terugkomen, werden de eerste blanke ontdekkingsreizigers als goden ontvangen. De Mormonen zien in de figuur van Quetzalcoatl een gemythologiseerde versie van Jezus Christus

Quetzalcoatl als archetype van bewustzijn en aanwezigheid

Quetzalcoatl staat voor het bewustzijn in ons. De oerkracht van geest of wind is de kracht van bewustzijn en aanwezigheid. Het is de stille getuige, die ook in ons leeft en toekijkt. Het is de serene kracht in elk van ons. Hij die weet. Rustig zonder oordeel waarnemend. Het is goed wat is.

Quetzalcoatl en het principe van nondualisme

Quetzalcoatl staat voor het androgyne wezen dat zowel mannelijk als vrouwelijk is. Het oerprincipe van de Geest gaat over de integratie van polariteiten. De tegengestelden worden samengebracht en gezien als één. Het mannelijk en vrouwelijk, het positieve en het negatieve, al de tegenstellingen die onze wereld vormgeven kunnen uiteindelijk teruggebracht worden tot één alles overkoepelend principe van eenheid. Doordat het bewustzijn groeit, wordt de illusoire betekenis van de dingen doorzien. Wat vandaag goed lijkt, blijkt morgen in zijn tegendeel te verkeren. Wat gisteren verkeerd leek, blijkt vandaag onverwachte gunstige uitwerkingen te hebben. De wereld van de verschijnselen blijkt een spel van illusies te zijn, waarin niets is wat het lijkt. Wat blijft is de ene kracht die in ons huist en de verschijnselen waarneemt zonder er plaatjes op te plakken. Het stille centrum dat in elk van ons aanwezig is in sereniteit en stille vreugde. Een onverstoorbare harmonie.

De wortel van alle verschijnselen

De wortel is éénheid. Door achter de verschijnselen te kijken, zie je dat er één principe werkzaam is in alle dingen.

Witte Wind is het Maya archetype van de tijd

Toen onze wereld tot ontstaan kwam, deed de tijd haar intrede. Zonder tijd geen groei. Alles wat zich manifesteert in onze wereld is onderhevig aan het principe van tijd. Ontstaan en vergaan gebeuren in de tijd. Zo is tijd een van de belangrijkste instrumenten van de grote illusie. Leven en dood lijken tegengestelden. Leven is echter eeuwig en de dood heeft als zijn tegengestelde: geboorte. Zo is de continuïteit gewaarborgd. Wij zijn die wij zijn in deze wereld, doordat tijd het basisprincipe is van onze werkelijkheid. Maar wie werkelijk in de volheid van zijn bewustzijn leeft, ervaart eeuwigheid en niet tijd. Tijd is een principe dat ons houvast biedt, maar feitelijk zijn we slaaf geworden van de tijd.

Karma en identificatie met omstandigheden

Als oervader is de witte Wind degeen die tijd brengt in het aardse bestaan. Het is het principe van karma, oorzaak en gevolg. In die hoedanigheid is het een strenge vader. We voelen ons schuldig. We hebben dingen ongedaan gelaten. We hebben onze lessen niet geleerd. We voelen ons gevangen in de strijd om het bestaan. Gevangen in beperkingen. Het bewustzijn dat het slechts verschijnselen zijn, waarin we verstrikt zijn geraakt, is ver te zoeken. We zijn volledig geïdentificeerd met onze omstandigheden. De stille getuige wordt niet meer ervaren. Onze krachtbron wordt buiten ons gezocht wat resulteert in een onbevredigende zoektocht.

De witte wind de heldere stille Geest

"Ik" de witte Wind en heldere Geest, staat symbool voor intelligentie, denken, logisch denken. Helder kijken. Onbevangen en onbevooroordeeld waarnemen. Het vermogen je te verwonderen. Het vermogen dieper te kijken en te leren zien en begrijpen.

Creativiteit

Oorspronkelijke gedachten, nieuwe ideeën, een andere manier om te kijken naar de dingen. Een andere manier om met je werkelijkheid om te gaan. Oude patronen kunnen doorbroken worden. De geboorte van iets nieuws.

Taal en spraak

Onder dit oerprincipe vallen alle vormen van communicatie, het gesproken en het geschreven woord. De opgetekende kennis. Klanken en geluiden. Alle diverse geluiden die ingeblazen en gedragen worden door de adem. Uitwisseling van ideeën.

Inspiratie

Inspiratie komt van het woord inspirare, inblazen. De Geest blaast je geheimen in. Informatie komt tot je. Een plots inzicht ontstaat, een heldere ingeving.

Verbindende kracht

Al wat leeft is verbonden. We bevinden ons allen in dezelfde ruimte. We ademen lucht in, we delen deze lucht met onze medeschepselen. We communiceren.

Eenvoud

Uiteindelijk wordt alles teruggebracht tot de kern. De veelheid van de verschijnselen valt weg, omdat er doorheen gekeken wordt. Eenvoud.

Laat je inspireren

Op de dagen dat de kracht van "Ik", de witte Wind manifest is, kun je makkelijker in contact komen met dit prachtige en krachtige principe. Deze dagen zijn:
  • 9 februari 2018 en dan 20 dagen verder geteld:
  • 29 februari 2018
  • 21 maart 2018
  • 10 en 30 april
  • 20 mei 2018
  • enz.
Zie voor de berekening van de dag bijvoorbeeld de prachtige Duitstalige site: www.maya.at of: www.mayawijsheid.nl.

Lees verder

© 2015 - 2024 Sofiaroc, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Cacao, geschiedenis van een godenspijsDe cacaoboom, Theobroma cacao, is nauw verbonden met de Mexicaanse beschavingen, en vooral met de beschavingen der Maya'…
Het getallensysteem en rekensysteem van de Maya'sHet getallensysteem en rekensysteem van de Maya'sRond de 14e eeuw zijn er een aantal Europeanen naar Amerika vertrokken waar ze allerlei volkeren ontdekten. Een van deze…
De geschiedenis van chocoladeDe geschiedenis van chocoladeIedereen weet wat chocolade is. Wat de meeste mensen niet weten, is waar deze lekkernij vandaan komt. Er zit namelijk ee…
Karma is meer dan een handelingKarma is meer dan een handelingKarma gaat over de daden die je in je leven verricht. Iedere actie van jou in dit leven, zal een tegenreactie geven. Wan…

Ophiuchus (Slangendrager): Een dertiende sterrenbeeld?Ophiuchus (Slangendrager): Een dertiende sterrenbeeld?Diverse media melden in 2016 dat de huidige horoscopen niet kloppen en er eigenlijk een dertiende sterrenbeeld toegevoeg…
Het jaar 2020 is het jaar van de ratHet jaar 2020 is het jaar van de ratRond medio december krijg je bij de meeste Chinese restaurants - nadat je lekker hebt gegeten - bij het afrekenen een Ch…
Bronnen en referenties
  • The Mayan oracle. Spilsbury & Bryner
  • De Azteekse ring van het lot. Bruce Scofield & Angela Cordova
  • Wikipedia
Sofiaroc (77 artikelen)
Laatste update: 15-12-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.