De negen maanden durende cyclus en het Maya nieuwjaar

De negen maanden durende cyclus en het Maya nieuwjaar De oude Maya's hadden een kosmische jaartelling, de Tzolkin, welke zich in onze aardse werkelijkheid in negen maanden voltrok: 260 dagen. Deze telling was en is een afspiegeling van grotere cycli, m.n. die van de Pleiaden, welke zich in 26.000 jaar voltrekt. Dit wordt de precessie cyclus genoemd. De negen maanden van de cyclus van de Tzolkin telling zijn te beschouwen als een fractal van deze grote omloop, een klein deel van het grote geheel, dat tevens een volledige afspiegeling is van dit grote geheel. Wij als mens zijn afgestemd op drie cycli: die van de dag, die van het (zonne)jaar en ook die van 260 dagen en de veelvouden ervan, tot zelfs 26.000 jaar, een kosmisch jaar. Hiermee worden wij in een dynamiek opgenomen die vele malen groter en ruimer is dan ons beperkte individuele, of het eigentijdse perspectief van wat we de moderne beschaafde mens noemen. Gebruik maken van deze jaarcyclus werkt. Goede voornemens die vanaf dag één uitgevoerd worden, hebben meer kans op slagen.

Een nieuwe cyclus een nieuwe start: 30-3-2020

We nemen ons allemaal op 1 januari voor om: te stoppen met roken of drinken, ons aan een beter dieet te houden, meer lichaamsbeweging te doen, de studie op te pakken, meer aandacht te geven aan de mensen die voor ons belangrijk zijn, maar het blijft bij goede voornemens. Er zit geen kracht in dit systeem. Wie echt een nieuwe start wil maken kan dit beter doen op het Tzolkin nieuwjaar. Dit kosmische nieuwe jaar, biedt heel wat meer houvast en inspiratie. Doordat het jaar steeds in een ander seizoen begint, krijgt dit model alleen al hierdoor zijn eigen dynamiek. De voornemens die in ons groeien als noodzaak, krijgen op een natuurlijke wijze de ruimte om zich te realiseren.

De oude Mayacyclus en een nieuw begin

In het laatste deel van het Tzolkin jaar wordt de behoefte gevoeld om bij te sturen. Er lijken nieuwe vormen van manifestatie nodig te zijn. Er worden intenties geformuleerd, misschien niet zozeer in woorden, misschien ook wel, veel is nog onbewust, niet in woorden te vatten. In elk geval lijkt het erop dat groei nodig is. Misschien is men onbewust al bezig verder te kijken en oude patronen achter zich te laten. Als het nieuwe jaar dan van start gaat, kan op bewust of onbewust niveau dit verder worden uitgewerkt. Het heeft dan ook zin om vooral op de allerlaatste dag, die in het teken van de Zon staat, te mediteren, rustig te gaan zitten en je open te stellen voor de hoogste gedachten en ingevingen, inspiraties van creativiteit. Laat je verlichten. Voel op de volgende dag, de eerste van het nieuwe jaar, hoe deze subtiele maar intense energie je omhult. Merk op dat de wereld om je heen reëel is en levend. Voel hoe je vertrouwd bent met dit leven. Stel je vertrouwen erin. Weet dat het goed is. Je bent afgestemd op een dynamiek die je dragen kan.

Oerenergie geeft het begin van elke Mayacyclus haar voedende kracht

De 260 dagen van het dynamische jaar dat de Tzolkin is, zijn onderverdeeld in 20 perioden van dertien dagen. De eerste periode is die van een nieuwe dynamiek die vorm aanneemt. Dit is de periode van de Rode Draak, de Oermoeder of Oerbron, de voedende kracht.

Een basis voor de volgende negen maanden leg je op het Maya nieuwjaar

Aan het begin van elk nieuw Tzolkin jaar is deze voedende en dragende kracht opnieuw aanwezig. Het lukt ons beter te doen wat goed is voor onszelf, we kunnen er meer voeling mee krijgen. Als we deze kans pakken, krijgen we ook meer vertrouwen in onszelf en onze wereld. We worden veel meer gedragen dan we vaak beseffen. De eerste periode van 13 dagen van dit nieuwe Tzolkin jaar kunnen we een nieuwe basis leggen.

Een nieuwe impuls vormgeven

De mogelijkheid ons te vernieuwen is op alle fronten op een natuurlijke manier aanwezig in de energie van deze 13-daagse eerste fase. Creatieve impulsen, ingevingen, diep gevoelde wensen, ze krijgen de ruimte en er is een voedingsbodem voor nieuwe intitiatieven.

In je kracht zijn

Niet altijd is het nodig of mogelijk om te veranderen wat is. Het is juist de kunst om wat is te accepteren. Zoek die plekken en mensen op waar jij je fijn (bij) voelt. Geef jezelf wat je echt nodig hebt. Wees je eigen moeder. Wees als een boom die stevig staat, in rust, ondanks alle stormen die om ons heen zijn.

De ademende bron van alle leven

Informatiestromen vanuit de bron van oorsprong en terug naar de bron, een altijddurend proces van in- en uitademen, incarneren, excarneren, manifestatie of terugtrekking en bezinning. In de eerste helft van het Tzolkin jaar wordt energie en informatie vanuit de Bron naar de stoffelijke wereld omgezet. Invloeden vanuit ons verleden doen zich voelen. In deze periode begrijpen we de informatie die we aan het einde van het vorige jaar onbewust ontvangen hadden. Het kwartje valt. In de tweede helft van de Tzolkin gaan de aardse energie en informatie terug naar de Bron. We hebben behoefte aan nieuwe informatie maar wat we aan informatie ontvangen kunnen we niet bevatten, dat gebeurt pas weer in de eerste helft van het volgende Tzolkin jaar. We voelen wel dat iets binnenkomt, maar we kunnen er nog geen uitdrukking aan geven in een helder idee of heldere visie. De frequentie, of fijnheid van informatie, is in deze dagen te hoog om in aardse termen of condities te kunnen vatten. Het vereist een aanpassing van ons systeem, het moet a.h.w. meer lichtdoorlatend zijn.

Begindata van het Tzolkin jaar, het Maya nieuwjaar

Elke 260 dagen begint er een nieuw jaar van negen maanden. Dit zijn de data voor de tijd waarin we nu leven. De eerste dag van het nieuwe jaar viel op:
 • 11 september 2011
 • 29 mei 2012
 • 13 februari 2013
 • 2 oktober 2013
 • 14 juli 2014
 • 4 april 2015
 • 20 december 2015
 • 6 september 2016
 • 24 juni 2017
 • 08 februari 2018
 • ...
 • 30 maart 2020

Verschillende tellingen

Bovenstaande data zijn volgens de telling van José Argüelles, die de oude telling heeft bijgesteld. Er zijn namelijk meer tellingen in omloop. De Maya in Centraal Amerika volgen de lange telling, die ook de klassieke telling, de long count calendar, de quiché kalender of de grote cyclus wordt genoemd. Deze telling heeft zeker ook zijn waarde, maar naar de ervaring van de schrijver dezes, vertoont de nieuwe telling die hier gebruikt wordt, meer dynamiek en is meer afgestemd op nieuwe hedendaagse ontwikkelingen en een open visie voor ongekende mogelijkheden. De oude telling lijkt te blijven hangen in oude patronen, een herhaling van hetzelfde. De aardgebondenheid is hier sterker voelbaar, waardoor deze telling meer herkend wordt door sommigen. Nogmaals, beide tellingen hebben hun eigen waarde. Er zijn zelfs nog andere tellingen die vast ook hun waarde hebben, hun eigen krachtenveld en dynamiek.

Je geboortedag, het Maya nieuwjaar, of de huidige datum berekenen

De geboortedag berekenen volgens de nieuwe telling van José Argüelles, bijvoorbeeld: www.mayawijsheid.nl
of http://www.maya.at/kin-info. De geboortedag berekenen volgens de oude, klassieke, lange telling, bijvoorbeeld: www.dailytzolkin.com. Het nieuwe jaar begint volgens deze oude telling op 21 juni 2015....

Lees verder

© 2015 - 2020 Sofiaroc, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Mythologische achtergrond van de Lange Telling van de Maya'sDe Lange Telling is een door de Maya’s gehanteerde mystieke kalender die vooral bekendheid heeft gekregen doordat deze d…
De kalender van vroeger tot nuKalenders zijn erg belangrijk. Tegenwoordig worden ze door iedereen gebruikt. Kalenders geven aan welke dag het is en zi…

Ophiuchus (Slangendrager): Een dertiende sterrenbeeld?Ophiuchus (Slangendrager): Een dertiende sterrenbeeld?Diverse media melden in 2016 dat de huidige horoscopen niet kloppen en er eigenlijk een dertiende sterrenbeeld toegevoeg…
Het jaar 2020 is het jaar van de ratHet jaar 2020 is het jaar van de ratRond medio december krijg je bij de meeste Chinese restaurants - nadat je lekker hebt gegeten - bij het afrekenen een Ch…
Bronnen en referenties
 • Maya astrologie. Aluna Joy Yaxk'in
 • 13 manen werkboek van de natuurlijke tijd. Nicole E. Zonderhuis
 • www.mayawijsheid.nl (nieuwe telling)
 • www.maya.at/kin-info (nieuwe telling)
 • www.dailytzolkin.com (oude telling)

Reageer op het artikel "De negen maanden durende cyclus en het Maya nieuwjaar"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Sofiaroc
Laatste update: 30-03-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Special: Maya wijsheid
Bronnen en referenties: 5
Schrijf mee!