Het sterrenbeeld Kreeft: eigenschappen en karaktertrekken

Het sterrenbeeld Kreeft: eigenschappen en karaktertrekken Kreeften staan wantrouwig tegenover logisch denken. Misschien terecht. Het is niet omdat een vertrouwenspersoon je van informatie voorziet dat een argument of een project als logisch beschouwd mag worden. Het moet ook goed aanvoelen. Een Kreeft zal het verwerpen of eraan beginnen te schaven. Het gezegde ‘volg je hart’ zou zomaar van een Kreeft kunnen komen, omdat het precies de levensvisie van de Kreeft weergeeft.

De gevoelsmens

De Kreeft voelt de kracht van het gevoel aan als een directere methode dan reflectie om ergens achter te komen. Nadenken is indirect. Nadenken over iets raakt de essentie niet. Je moet dingen kunnen ervaren. De emotie maakt deel uit van de mens en is een psychisch iets dat als zintuig kan worden beschouwd.

Aangezien we in ons leven vaak met dingen worden geconfronteerd die pijnlijk en zelfs destructief zijn, baart het geen verwondering dat de Kreeft muren om zich heen optrekt om zijn kwetsbare, gevoelige natuur te beschermen.

Voor de Kreeft heeft dit te maken met gezond verstand. Als Kreeften zich in het gezelschap bevinden van mensen die ze niet kennen, of zich in een vijandige omgeving ophouden, trekt hij zijn pantser aan en voelt zich beschermd. Mensen klagen hier vaak over, maar anderzijds moet je je vragen stellen over de beweegredenen van die personen. Waarom stoort hen dat? Misschien omdat ze graag willen plagen en zich gefrustreerd voelen omdat het verhinderd wordt? Als iemands intenties goedbedoeld zijn en je bent geduldig, hoef je niet bang te zijn. Het pantser zal afgelegd worden en je zal opgenomen worden in de familie- en vriendenkring van de Kreeft.

Denkprocessen zijn doorgaans analytisch en onthullend. Om helder te kunnen denken moet je afstand van iets kunnen nemen. Om iets te kunnen voelen moet je erbij betrokken zijn. Zodra een Kreeft je als vriend heeft geaccepteerd zal hij loyaal zijn. Je moet je echt slecht gedragen om de vriendschap van een Kreeft te kunnen verliezen. Als je met een Kreeft een goed contact hebt, zal die je nooit loslaten wat je ook doet. Hij zal altijd pogen om een zekere verbondenheid te blijven voelen, zelfs in de extreemste omstandigheden.

Over de Kreeft

De Kreeft is het vierde teken in de dierenriem. Het reikt van 22 juni tot 22 juli. Het wordt beheerst door de maan. Haar geboortesteen is de maansteen. Kreeften zijn heel stabiele, vastberaden, zelfverzekerde mensen met een sterke wil. Vaak zijn ze bijzonder emotioneel en ultragevoelig. Ze zijn de betrouwbaarste personen die er rondlopen en een kei in het plannen en organiseren. Ze hebben een liefdevolle persoonlijkheid en geloven in zichzelf.

Ook dragen ze prima zorg voor zichzelf omdat ze een goed tijdsbesef hebben. Ze willen roem en succes in hun leven en zijn vastbesloten om hun doel te bereiken. Ze willen ook graag veel plezier beleven. Als ze een doel bereiken, willen ze dat de hele wereld dat weet.

Kreeften zijn bijzonder goed georganiseerd en staan communicatief heel sterk. Gewoonlijk gedragen ze zich uitermate conventioneel en formeel. Perfectionisme is hen ingebakken. Ze hebben verantwoordelijkheidszin, zijn voorzichtig en in staat om hun werk tot in de puntjes te verzorgen. Als managers zijn ze creatief en dynamisch. Ze leggen voor zichzelf de lat heel hoog. Je moet hen zeker aanwerven, want het zijn intuïtieve en verbeeldingsrijke mensen.

Kreeften zijn ook heel sympathiek, slim en voorzichtig. Nochtans zijn ze niet altijd consequent. Ze kunnen humeurig en lichtgeraakt zijn. Als je meer vertrouwd raakt met de persoonlijkheid van de Kreeft, zal je evenwel het vriendelijkste en meest bescheiden teken uit de dierenriem ontdekken.

Soms hebben ze een minderwaardigheidscomplex. Ze hebben de neiging om alle pijn, echte of ingebeelde, als erger voor te stellen dan die is. Ze hechten veel belang aan het verleden, hetgeen wijst op een conservatieve ingesteldheid. Ze bemoederen graag en hebben een possessieve natuur. Het zijn huismussen. Ze plannen heel minutieus doelen en ambities. Ze hebben het talent om met een minimum aan kansen puike resultaten te boeken.

Ze zijn zowel werklustig als efficiënt. Daarom zijn ze ook in staat om simultaan aan verschillende projecten te werken. Ze zijn ongemeen gedisciplineerd en vasthoudend. Ook dragen zij zorg én voor hun gezondheid én voor hun welzijn. Ze zijn van nature uitermate actieve mensen. Ze zijn doorgaans geliefd en optimistisch van aard. Omdat ze hun emoties niet zo goed onder controle kunnen houden, raken ze makkelijk enthousiast. Ze dragen zorg voor hun gezin en de familie, maar worden wrevelig als ze onder druk worden gezet.

Basiskenmerken van de Kreeft

In de liefde

Net als de Stier houdt de Kreeft van hechte relaties. Kreeften functioneren het best als een relatie precies is afgelijnd en ieder zijn rol kent. Als ze huwen is het gewoonlijk voor het leven. Ze zijn uitermate loyaal tegenover hun partner.

Maar ze hebben een geheimpje dat weinig Kreeften zullen willen bekennen: toewijding en partnerschap is voor hen de kern van alles en een verplichting op zich. Ze verbinden zich omdat ze dat zien als de enige weg naar het stichten van het door hen zo gewenste, stabiele gezin. Een relatie is slechts een manier om een doel te bereiken, niet het doel op zich.

Het gezin is hun uiteindelijke doel. Als je verliefd bent op een Kreeft moet je zicht krijgen op zijn/haar gevoelens. Het zal je best enige tijd kosten om te begrijpen hoe emotioneel Kreeften kunnen zijn. De kleinste tegenslag kan diep op hen inwerken. De intonatie van je stem, eventuele irritatie, je oogopslag of een gezichtsuitdrukking kan een Kreeft helemaal uit balans brengen. Het minste gebaar wordt direct geregistreerd en zorgt stante pede voor een reactie. Sommigen kunnen daar moeilijk mee omgaan. Het komt er dan op aan door te zetten, want Kreeften zijn fantastische partners als je weet hoe je met hen moet omgaan. Je Kreeftgeliefde zal minder reageren op wat je zegt, maar eerder op je stemming op een bepaald moment.

Haar financiën

Wie onder het teken van de Kreeft is geboren kan zich goed verplaatsen in andere personen en voelen wat een ander voelt en waarom hij zich zo voelt. Dit is een bijzondere kwaliteit in de werkomgeving en in de zakenwereld. Natuurlijk is het ook van belang als je kinderen wil grootbrengen en thuis een aangename sfeer wil creëren.

Kreeften verkrijgen een zekere welstand als ze in een familiezaak hun ding kunnen doen. Zelfs als ze werken in een zaak die niet met andere familieleden wordt gerund, beschouwen ze het als een. Als de Kreeft voor iemand anders werkt, wordt haar baas een ouderfiguur en de collega’s worden broers en zussen. Als de Kreeft zelf baas is, zijn al de werknemers haar of zijn kinderen. Kreeften vinden het top als ze voor anderen kunnen zorgen.

Ze vinden er plezier in te beseffen dat ze via hun werk voor het levensonderhoud van anderen kunnen instaan. Het is een alternatieve manier van bemoederen. Met de Leeuw in hun Tweede Zonnehuis hebben Kreeften vaak geluk bij het speculeren, meer in het bijzonder met vastgoed of hotels en restaurants. Vakantieoorden en nachtclubs zijn winstgevende investeringen. Vastgoed in de nabijheid van water trekt hen aan.

Hoewel zij doorgaans traditioneel ingesteld zijn, vinden ze het wel verlokkelijk met luxezaken in hun levensonderhoud te voorzien. De zon, de geldplaneet van de Kreeft, geeft een belangrijke boodschap mee: op financieel vlak moeten Kreeften zich minder humeurig gedragen en rechtdoorzee en stabieler handelen. Ze mogen hun humeurigheid - vandaag sterk aanwezig en morgen weer weg - hun zakenleven niet laten leiden. Ze moeten hun eigenwaarde ontwikkelen als ze hun groot financieel potentieel willen kunnen benutten.

Carrière en publiek imago

De Ram, ambitieus van nature, beheerst het tiende zonnehuis (carrière) wat aangeeft dat Kreeften ernaar uitkijken om een eigen zaak te kunnen starten en zodoende zelfstandig aan de slag te kunnen gaan, maar zich ook graag op politiek vlak willen manifesteren. De verantwoordelijkheid voor het gezin en de angst om andermans gevoelens te kwetsen - of zelf gekwetst te worden - verhindert hen echter vaak om deze doelstellingen te bereiken.

Nochtans is het hun grootste droom en willen ze dit absoluut doen. Kreeften vinden het fijn als hun baas of werkgever zich ongeremd en eigenzinnig gedraagt. Ze kunnen daar prima mee omgaan. Ze verwachten ook van hun leiders dat ze tegenover hen streng optreden. Als de Kreeft evenwel zelf aan het roer staat gedraagt hij of zij zich eerder als een ‘krijgsheer’.

Natuurlijk zijn de oorlogen die ze voeren niet ter eigen glorie maar ter verdediging van hen voor wie ze verantwoordelijkheid dragen. Indien ze niet beschikken over deze vechtersmentaliteit en een voortrekkersrol hen vreemd in de oren klinkt, zullen Kreeften het zeer moeilijk krijgen om hun carrièredoelen te halen. Ze zullen op hindernissen stoten in hun poging om leiding te geven. Aangezien ze van nature uit goede ouders zijn, werken ze graag met kinderen en is een rol als opvoeder of leraar geknipt voor hen.

Het leven van de Kreeft

Bij het gezin thuis bloeien Kreeften helemaal open: daar creëren ze persoonlijke kunstwerkjes. Ze willen iets moois nalaten voor als ze er niet meer zijn en daar slagen ze meestal ook in. Kreeften hebben een speciale band met hun familie en verwanten en speciaal met hun moeder. Deze banden blijven hun hele leven behouden en worden zelfs sterker met het ouder worden.

Ze voelen zich meer in het bijzonder verbonden met succesvolle familieleden en hechten veel waarde aan erfstukken en nalatenschappen. Kreeften houden zielsveel van kinderen en maken er een erezaak van om hen alles te geven wat ze nodig hebben en waarnaar ze verlangen. Kreeften zijn dus van nature uit goede ouders en de moeders zijn een lichtend voorbeeld voor de andere sterrentekens.

Hun gedrag tegenover kinderen steunt op onvoorwaardelijke toewijding. Wat welk familielid dan ook uitspookt, de Kreeft zal hem altijd vergeven en over zijn hart strijken, want ‘uiteindelijk maakt hij/zij toch deel uit van de familie’… Het behoud van het instituut ‘familie’, een traditie, is een van de levensdoelen van de Kreeften. Op dat vlak kunnen ze anderen serieuze lessen geven. Omdat ze zo familiegebonden zijn is de thuis van de Kreeften altijd netjes, ordelijk en gezellig. Ze zijn verzot op klassieke meubelen maar hechten evenzeer aan al het moderne comfort. Kreeften houden ervan om feestjes te organiseren voor familie en vrienden. Het zijn schitterende gastheren/gastvrouwen.

Wat bepaalt de Kreeft?

Het teken van de Kreeft staat vooral in functie van gevoelens. Terwijl de Ram eerder naar actie overhelt, staat het gevoel centraal bij de Kreeft.
 • Element van de Kreeft: water
 • Zijn heersende planeet: maan
 • Zijn carrièreplaneet: Mars
 • Zijn liefdesplaneet: Saturnus
 • Zijn geldplaneet: zon
 • Zijn planeet van gezondheid en werk: Jupiter
 • Zijn planeet van het huiselijk en familiaal leven: Venus

De kleuren en kwaliteiten van de Kreeft

Ook kleuren en kwaliteiten zijn van belang voor ieders persoonlijkheid:
 • Kleuren van de Kreeft: zilver, pastelkleuren, blauw
 • Kleur die de Kreeft energie geeft: goud, oranje
 • Kleuren die voor de Kreeft liefde, romantiek en sociale harmonie symboliseren: zwart, indigo
 • Noodzakelijke kwaliteiten voor het evenwicht van de Kreeft: zelfbeheersing
 • Zijn sterkste kwaliteiten: de neiging tot bemoederen
 • Zijn diepste behoeftes: een harmonieuze thuis en een evenwichtig familieleven
 • De dingen die hij moet vermijden: negatieve stemming, overgevoeligheid

Wat heeft nog invloed op het karakter van de Kreeft?

Ten slotte zijn er nog een aantal elementen die het karakter van de Kreeft bepalen:
 • Zijn geluksnummers: 2, 5, 9, 12, 48
 • Zijn beste dag: maandag
 • Zijn edelstenen: maansteen, parel
 • Zijn metalen: zilver
 • Zijn geuren: jasmijn, sandelhout
 • Zijn houtsoort: berk
 • Zijn bloem: winde
 • Zijn dier: krab
 • Zijn stof: voile

P.S. Dit artikel is een vertaling uit het Engels van horoscopes-love.eu
© 2017 - 2024 Vosje, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Sterrenbeeld Kreeft (Cancer)De Kreeft is een sterrenbeeld in de astrologie dat geldt voor mensen die geboren zijn van 21 juni tot en met 22 juli. De…
Is je huisdier geboren onder het sterrenbeeld Kreeft?Is je huisdier geboren onder het sterrenbeeld Kreeft?Kreeft-huisdieren zijn makkelijk om te verzorgen. Het zijn heel trouwe en aanhankelijke dieren die niet liever als in jo…
De Kreeft of CancerDe Twaalf tekens van de Dierenriem. Ik ben een Kreeft, dat wil zeggen op het moment van jouw geboorte stond de Zon in he…
Overeenkomsten tussen Kreeft en LeeuwOvereenkomsten tussen Kreeft en LeeuwKreeft en Leeuw kunnen prima met elkaar over de baan en lijken onafscheidelijk. Alles is koek en ei zolang Leeuw de rela…

Astraallichaam en astraal reizenAstraallichaam en astraal reizenHet astraallichaam is het geestlichaam en de vierde laag van de aura. Sommige mensen ervaren astraal reizen waarbij ze b…
Het sterrenbeeld Tweelingen: eigenschappen & karaktertrekkenHet sterrenbeeld Tweelingen: eigenschappen & karaktertrekkenTweelingen zijn goede communicatoren en overbrengers van informatie. Voor Tweelingen is het waarheidsgehalte of de twijf…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: 3dman Eu, Pixabay
 • http://www.horoscopes-love.eu/12-zodiac-signs/cancer
Vosje (460 artikelen)
Laatste update: 16-06-2017
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.