Het sterrenbeeld Vissen: eigenschappen en karaktertrekken

Het sterrenbeeld Vissen: eigenschappen en karaktertrekken Van alle tekens van de dierenriem zijn bij Vissen het intuïtieve en emotionele element het meest ontwikkeld. Ze leven op basis van intuïtie en dat stoort vooral mensen die materialistisch, wetenschappelijk of technisch ingesteld zijn. Als je de mening bent toegedaan dat geld, status of maatschappelijk succes het enige kostbare in het leven is, zal je wie onder het sterrenbeeld Vissen is geboren nooit begrijpen.

Een intuïtieve levensvisie

Vissen zijn verstandige mensen maar ze beschouwen het verstand enkel als een middel om hetgeen ze intuïtief aanvoelen te kunnen verklaren. Voor een Waterman of een Tweeling is het verstand een instrument om kennis mee te vergaren. Voor een hoog ontwikkelde Vissen is het een instrument om zijn kennis te etaleren.

Vissen voelt zich als een vis in een oneindige oceaan van gedachten en gevoelens. Deze oceaan heeft talloze dieptes, stromingen en onderstromingen. Hij verlangt naar zuiver water waarin de bewoners zich thuis voelen, eerlijk en goed van inborst zijn. Vissen weet dat hij geen vernieuwende gedachten produceert maar enkel inspeelt op gedachten die reeds bestaan. Daarom zoekt hij het zuivere water op. Zijn vaardigheid om zich in te leven in het hogere gedachtegoed inspireert hem op artistiek en muzikaal vlak.

Het belang van spiritualiteit

Om het spirituele kantje van Vissen te kunnen begrijpen moeten we zijn persoonlijkheid beter leren kennen.

Er bestaan vier basis gedragsregels voor de geest. De eerste is een extreem scepticisme, typisch voor seculiere humanisten. De tweede is een intellectueel of emotioneel geloof waarbij iemand een ver verwijderde goddelijke figuur aanbidt, kenmerkend voor kerkgangers. De derde is niet alleen geloof op zich maar een directe persoonlijke spirituele belevenis, wat sommige ‘wedergeboren’ religieuze mensen ervaren. De vierde is de vereniging met de godheid, het opgenomen worden in een spirituele wereld, kenmerkend voor yogabeoefenaars. Tot de vierde mogelijkheid voelt Vissen zich het sterkst aangetrokken.

Bewust of onbewust zoeken Vissen de eenwording met de spirituele wereld. Het geloof in een hogere werkelijkheid maakt van Vissen bijzonder verdraagzame en empathische mensen, misschien zelfs een beetje te veel. Er zijn momenten in het leven dat ze zouden moeten zeggen ‘genoeg is genoeg’ en hun positie met hand en tand moeten verdedigen. Het vergt heel wat overtuigingskracht om Vissen een realistischere levensinstelling bij te brengen.

Eigenlijk willen Vissen vooral heiliger en onaantastbaarder dan de paus zijn. Anderen moeten niet proberen hun opvattingen op te leggen, omdat Vissen altijd zelf proberen de juiste te vinden.

Over Vissen

Het symbool van Vissen die in oneindige hemelse cirkelvormen rondzwemmen staat voor het eeuwige leven. In de hindoemystiek is de dualiteit de essentie van vooruitgang. Door voortdurend te sterven en opnieuw geboren te worden bereikt het menselijke ego uiteindelijk een toestand waarin er leven noch dood is, maar enkel een eeuwig bewustzijn.

Het materiële en het spirituele zijn constant in conflict met elkaar waardoor ze ten slotte een punt bereiken waar beide zich ontbinden in hun elementaire elementen en één worden. Vissen staat symbool voor deze tegenstellingen en draagt als het ware de uitwerking van deze universele wet in zich.

Daarom voelen Vissen, geboren tussen 20 februari en 20 maart, dit conflict in zich. Voor altijd voelen ze zich gefascineerd door spirituele vraagstukken terwijl ze tegelijkertijd geconfronteerd worden met hun materiële situatie. Het ene is hun grote vreugde, het andere zorgt voor eeuwig getob. Vandaar dat Vissen vaak dromers zijn, introvert en wereldvreemd.

Bij praktische en fysieke beslommeringen voelen Vissen zich niet lekker. Het zijn gevoelige mensen die de situatie waarin anderen zich bevinden beter kunnen inschatten dan die personen zelf. Vanwege hun opmerkingsgave zijn Vissen het beste van alle sterrentekens in staat om voor anderen begrip op te brengen. Dat is ook een van de redenen waarom ze vele vrienden en collega’s hebben die oneindig veel om hen geven. Het is evenwel hun intense spiritualiteit die verhindert dat ze ooit van hun positie misbruik maken om meer macht te verwerven, maar dat maakt niet uit voor mensen die hoog oplopen met vriendelijkheid en creativiteit.

Vissen wenden zich vaak tot de schone kunsten om zich goed te voelen op een planeet waar ze zich niet op hun gemak voelen. Ze voelen zich eerder thuis in een transcendentaal bestaan binnen een verfijnd bewustzijn. Deze verwantschap met het onzichtbare kan hen naar het gebruik van drugs en alcohol leiden zonder een goede begeleiding.

Basiskenmerken van Vissen

In de liefde

Het is niet verwonderlijk dat iemand die zo ver van deze wereld verwijderd is naar een partner verlangt die praktisch ingesteld is en met de voeten op de grond staat. Vissen verkiest een partner die alle details van het leven onder controle heeft, omdat hijzelf een hekel aan details heeft. Deze kwaliteiten zoekt hij zowel op romantisch als professioneel vlak, omdat hij dan het gevoel heeft de dingen iets realistischer te kunnen inschatten.

Wie een relatie met een Vissen aangaat zal veel ups en downs kennen. Misverstanden zullen aan de orde zijn, omdat de levensinstelling van beide persoonlijkheden compleet tegengesteld is. Dus zal men uitermate geduldig moeten zijn om een stabiele relatie te kunnen uitbouwen. Vissen is humeurig, intuïtief en bezorgd, maar het is ook moeilijk om hem te leren kennen. Het vergt tijd en een juiste instelling om de diepste geheimen van Vissen te kunnen achterhalen. Nochtans, wie op een Vissen verliefd is geworden zal zich deze inspanning zeker niet beklagen aangezien hij of zij een goede, gevoelige persoon is die graag liefde en genegenheid ontvangt én geeft.

Als een Vissen verliefd is, vindt hij het fijn om te fantaseren. De fantasie maakt 90 procent uit van het genot van een relatie. Hij heeft de neiging om zijn partner te idealiseren, wat zowel goed als slecht kan uitdraaien. Het negatieve aspect hieraan is dat het moeilijk is om aan iemands hoge verwachtingen te beantwoorden.

Zijn financiën

Geld is over het algemeen niet zo belangrijk voor Vissen. Natuurlijk hebben ze het nodig zoals iedereen en vele Vissen bereiken ook een zekere welstand, maar geld is niet het belangrijkste in hun leven. Goed doen, zichzelf goed voelen, gemoedsrust, geen pijn noch lijden: dat zijn zijn hoofdbekommernissen.

Vissen verdienen geld op een intuïtieve en instinctieve manier. Ze volgen eerder het gevoel dan het verstand. Ze kiezen eerder voor vrijgevigheid en zijn soms te veel met liefdadigheid bezig. Voor Vissen is confrontatie met een vorm van tegenslag al voldoende om hem voor anderen in zijn buidel te doen tasten. Hoewel dit een van zijn grootste kwaliteiten is, zou Vissen voorzichtiger met zijn financiën moeten leren omspringen. Hij moet vooral kieskeuriger zijn met betrekking tot de personen aan wie hij geld uitleent, opdat ze geen misbruik van hem zouden maken. Als hij aan liefdadigheid doet, zou hij erop moeten toezien dat zijn centen nuttig besteed worden. Zelfs als Vissen niet rijk is wil hij graag mensen financieel bijstaan. Toch zou hij af en toe nee moeten kunnen zeggen en zichzelf op de eerste plaats stellen.

Wat Vissen vooral weerhoudt om zich financieel te ontwikkelen is zijn laissez faire-houding. Vissen laat zich al te makkelijk meeslepen door gebeurtenissen. Op financieel vlak zou hij zich agressiever moeten opstellen. Een passieve attitude levert enkel verlies en gemiste kansen op. Hij moet ervoor zorgen dat de dingen gebeuren die hem financiële winst kunnen opleveren. Hij moet bepaalde dingen echt willen, wil hij iets bereiken.

Carrière en publiek imago

Vissen wil door anderen gezien worden als iemand met grote spirituele en materiële mogelijkheden, een vrijgevige en filantropische persoonlijkheid. Hijzelf kijkt op naar groothartige, filantropische types. Hij bewondert mensen die grootschalige projecten opstarten en wil uiteindelijk zelf aan het hoofd staan van zulke ondernemingen. Hij wil vooral betrokken worden bij grote organisaties die grootse dingen verwezenlijken.

Als Vissen een succesrijke carrière wil hebben en zijn potentieel ten volle wil benutten moet hij meer reizen, zichzelf verder ontwikkelen en meer leren over de hedendaagse maatschappij. Eigenlijk heeft hij het uitbundige optimisme van de Boogschutter nodig om de top te bereiken.

Omdat hij van nature bezorgd en genereus is, kiest Vissen doorgaans voor een beroep waarin hij het leven van anderen kan beïnvloeden en een helpende hand kan reiken. Daarom worden Vissen dokter, verpleegster, maatschappelijk werker of leraar. Soms duurt het een tijdje voor Vissen weet wat hij professioneel wil, maar eens hij een baan heeft gevonden waarin hij zijn persoonlijkheid kan uitleven, schittert hij in al zijn glorie.

Het leven van Vissen

In het gezinsleven moet Vissen vermijden dat hij zich laat leiden door gevoelens en stemmingen. Het is niet realistisch te denken dat je partner of je gezinsleden even intuïtief als jezelf zullen handelen. Er is behoefte aan betere communicatie tussen Vissen en zijn familie in het algemeen. Een rustige, bedaarde uitwisseling van gedachten en opinies zal iedereen ten goede komen.

Sommige Vissen vinden het fijn om veel te bewegen en zich te verplaatsen. Een rustig en stabiel leven voelt als een beperking van hun vrijheid aan. Ze haten het om voor eens en altijd aan één vaste plaats gebonden te zijn.

Het teken van Tweelingen bevindt zich in het Vierde Zonnehuis van Vissen, het huis van thuis en familie. Dit toont aan dat Vissen een uiterlijke omgeving fijn vindt op voorwaarde dat hij er intellectuele en mentale uitdagingen vindt. Hij beschouwt zijn buren graag als familie of aanleunende bij zijn familie. Sommige Vissen kunnen met hun familie een wat dubbelzinnige relatie hebben: enerzijds houden ze van de emotionele steun van de familie, maar anderzijds hebben ze een hekel aan verplichtingen, beperkingen en de taken die erbij horen. Daarin een evenwicht vinden is de sleutel tot het familiaal geluk van Vissen.

Wat bepaalt Vissen?

Als Vissen over een buitengewone kwaliteit beschikken is het wel zijn geloof in het onzichtbare, het spirituele en de psychische kant van de dingen. Het is zo reëel als de aarde onder zijn voeten, zodat hij vaak de zichtbare, gevoelsmatige aspecten van de realiteit zal negeren om op die manier op het onzichtbare en het zogenaamd ontastbare te kunnen focussen.
 • Element van Vissen: water
 • Zijn overheersende planeet: Neptunus
 • Zijn carrièreplaneet: Pluto
 • Zijn liefdesplaneet: Mercurius
 • Zijn geldplaneet: Mars
 • Zijn planeet van gezondheid en werk: zon
 • Zijn planeet van huiselijk en familiaal leven: Mercurius

De kleuren en kwaliteiten van Vissen

Ook kleuren en kwaliteiten zijn van belang voor ieders persoonlijkheid:
 • Kleuren van Vissen: zacht zilverachtig blauw en grijs, blauwgroen
 • Kleur die de Vissen energie geeft: rood, scharlaken
 • Kleur die voor Vissen liefde, romantiek en sociale harmonie symboliseert: aardekleuren, geel, geel-oranje
 • Noodzakelijke kwaliteit voor het evenwicht van Vissen: structuur en de vaardigheid om met vormen om te gaan
 • Zijn sterkste kwaliteiten: altruïsme, zelfopoffering, gevoeligheid, psychische kracht
 • Zijn diepste behoeftes: zich bevrijden, spirituele verlichting
 • De dingen die hij moet vermijden: negatief humeur, slecht gezelschap, escapisme

Wat heeft nog invloed op het karakter van Vissen?

Ten slotte zijn er nog een aantal elementen die het karakter van Vissen bepalen:
 • Zijn geluksnummers: 2, 4, 11, 24, 32
 • Zijn beste dag: donderdag
 • Zijn edelstenen: kornalijn, witte diamant
 • Zijn metalen: platina, tin
 • Zijn geuren: lotus
 • Zijn houtsoort: ceder
 • Zijn bloem: lupine
 • Zijn dier: vis
 • Zijn stof: chiffon

P.S. Dit artikel is een vertaling uit het Engels van horoscopes.love.eu
© 2017 - 2024 Vosje, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Vissen of PiscesDe Twaalf tekens van de Dierenriem. Ik ben een Vissen, dat wil zeggen op het moment van jouw geboorte stond de Zon in he…
Sterrenbeeld Vissen (Pisces)De Vissen is een sterrenbeeld dat van toepassing is op mensen die geborten zijn van 19 februari tot en met 20 maart. De…
Overeenkomsten tussen Schorpioen en VissenOvereenkomsten tussen Schorpioen en VissenAls perfectie bestaat, dan is dat het geval met Schorpioen en Vissen. De twee zijn voor elkaar gemaakt en er moet al een…
Overeenkomsten tussen Stier en VissenOvereenkomsten tussen Stier en VissenStier en Vissen lijken op het eerste gezicht tegengestelde tekens. Hun karakters komen niet direct met elkaar overeen. T…

Het sterrenbeeld Vissen: karakter, liefde & werkHet sterrenbeeld Vissen: karakter, liefde & werkEen persoon met het sterrenbeeld Vissen is geboren tussen 20 februari en 20 maart. Vissen vallen op door hun gevoelige,…
Het teken Boogschutter: eigenschappen en karaktertrekkenHet teken Boogschutter: eigenschappen en karaktertrekkenVandaag de dag wordt macht niet meer uitgeoefend met pijl en boog maar met geavanceerde technologie en massavernietiging…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Peter-Lomas, Pixabay
 • http://www.horoscopes-love.eu/12-zodiac-signs/pisces
Vosje (460 artikelen)
Gepubliceerd: 24-11-2017
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.