Alles over groei van het lichaam en geslachtsdelen

Alles over groei van het lichaam en geslachtsdelen Wanneer stopt de groei van mijn skelet? Wanneer stopt mijn penis met groeien? Wanneer groeien de borsten niet meer verder? Wat is de gemiddelde lengte en grootte van de penis en borsten? Wat is de gemiddelde dikte van een penis? Hoe lang word ik? Ben ik te zwaar voor mijn leeftijd? Wat is groeipijn en wat kun je doen tegen groeipijn? Wat is een groeistoornis? Veel mensen vragen dit zich af. In dit artikel zal de groei vanuit verschillende fases en oogpunten worden beschreven. Daarnaast worden er ook formules zoals de Formule van Havlicek en de Body Mass Index gebruikt om lengte en gewicht te analyseren.

Inhoudsopgave


Groei van het skelet: lichaamslengte

Een baby is gemiddeld 50 centimeter bij de geboorte. Het maakt daarbij weinig uit of de baby een jongetje is (gemiddeld 50 centimeter) of een meisje (gemiddeld 49,4 centimeter). Gedurende het eerste levensjaar groeit een baby gemiddeld 25 centimeter. Na een jaar zijn jongetjes dus ongeveer 75 centimeter groot en meisjes 74 centimeter.

Het tweede levensjaar komt er ongeveer 12 centimeter bij. Het kind is nu dus gemiddeld 87 centimeter groot als het twee jaar oud is. Op deze jonge leeftijden zal een kind weinig van het gemiddelde afwijkingen. Vanaf het tweede levensjaar begint een kind echter zijn eigen groeipatroon te volgen en worden de onderlinge verschillen tussen kinderen - maar ook tussen jongens en meisjes - groter.

Gemiddeld gezien is een 4-jarig kind de lengte van één meter gepasseerd. Het kind - nu ook wel kleuter genoemd - groeit nu gemiddeld zes centimeter per jaar. Dit is slechts een gemiddelde. De ene kleuter groeit sneller dan de andere kleuter en de verschillen kunnen nu al wat groter zijn. Een kleuter kan tijdens deze groei last hebben van groeipijnen. Deze pijnen voelt het kind meestal ´s nachts. Het babybuikje verdwijnt en uw kind gaat steeds rechter lopen.

In de periode van 6 - 9 jaar groeien kinderen snel. Een kind is in deze periode gebaat bij voldoende nachtrust, veel beweging en gezonde voeding. Op zesjarige leeftijd zijn kinderen gemiddeld 120 centimeter groot, waarbij het verschil tussen jongen en meisje nog klein is. Op negenjarige leeftijd zijn kinderen ongeveer 138 centimeter groot en ook hier zijn de verschillen tussen geslacht nog klein.

In de periode van 9 - 12 jaar verandert de verhouding tussen jongen en meisje. Bij meisjes begint de pubertijd op 10- of 11-jarige leeftijd en duurt deze ongeveer drie jaar. Bij jongens begint de pubertijd op 11- of 12-jarige leeftijd en duurt deze ongeveer vier jaar. Gemiddeld gezien is een meisje op 10-, 11- en 12-jarige leeftijd dan ook groter dan een jongen op diezelfde leeftijd. In de pubertijd vindt meestal ook de groeispurt plaats. Je kind zal dan het snelst groeien en wordt daarnaast ook zwaarder. Het is echter ook heel goed mogelijk dat de groeispurt pas op 16-jarige leeftijd plaatsvindt.

In de periode van 12 - 16 jaar zet de groei zich nog flink door, al is er wel een afnemende trend. Bij jongens is de groei op tussen 12- en 13-jarige leeftijd nog zo´n 7 centimeter, deze groei is tussen 15- en 16-jarige leeftijd nog 4 centimeter. Meisjes zijn op 15-jarige leeftijd nog maar heel licht aan het groeien. Er komt in het zestiende levensjaar ongeveer 1 centimeter bij.

In de periode van van 16 - 21 jaar stopt voor zowel mannen als vrouwen de groei van het skelet. Bij vrouwen is de groei zo rond de 16- of 17-jarige leeftijd gestopt. Bij mannen is dit ongeveer op 17- of 18-jarige leeftijd. Vrouwen bereiken eerder hun definitieve lichaamslengte dan mannen, omdat bij vrouwen de groeischijven eerder dicht zijn. Het is bij mannen echter niet vreemd als er tussen 18- en 21 jarige leeftijd nog 1 of 2 centimeter bij komt. In de leeftijdscategorie van 16 tot 21 jaar is de groei echter heel erg divers. De een groeit in deze periode geen enkele centimeter meer en de ander kan juist 15 centimeter groeien in deze periode. Je hoeft je dus echt geen zorgen te maken als je op 16-jarige leeftijd nog onder het gemiddelde zit. Dit kan binnen twee jaar heel anders zijn.
Op 21-jarige leeftijd is de groei voor mannen en vrouwen wel echt gestopt. Een man is nu gemiddeld 184 centimeter groot en een vrouw gemiddeld 170.6 centimeter.

Hoe verloopt de groei van het skelet?

De groei van het menselijk lichaam kan nogal ongelijk verlopen. Bij jongens is het bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat eerst de benen flink groeien en daarna het bovenlichaam. Jongens worden nu wat stunteliger. Deze ongelijkheid die kan ook blijven bestaan en dit is met name het geval bij mensen met een primaire groeistoornis. Het bovenlichaam kan achterblijven in de groei bij de benen. Het omgekeerde - dat eerst het bovenlichaam relatief veel groeit - komt ook wel eens voor, maar minder vaak. Het kan ook gebeuren dat de armen en handen ineens sneller groeien dan de rest van het lichaam. Ook dit levert in eerste instantie problemen op. Men zal wat onhandiger zijn bij het pakken van dingen.

Groeipijn

Groeipijn is een pijnlijk gevoel in de gewrichten van de benen die vooral ´s nachts tot uiting komt. Groeipijn komt met name in de pubertijd voor en is dus bij jongens en meisjes op een ander moment. Het is echter niet wetenschappelijk bewezen dat groeipijn verband houdt met de groei van een kind, al doet de naam dat wel vermoeden. Ook zijn er geen echte oorzaken van groeipijn aan te wijzen. Men denkt dat het ontstaat doordat botten harder groeien dan de spieren en dit spierpijn veroorzaakt. Dit is echter helemaal niet zeker, maar is wel deels te onderbouwen door het feit dat groeipijn met name ´s nachts ontstaat. ´s Nachts groeien botten het beste blijkt uit onderzoek van de University of Wisconsin. Dat kinderen met name dan groeipijn ervaren kan een lichte ondersteuning zijn voor de bewering dat groeipijn wordt veroorzaakt door ongelijke groei van botten en spieren. De overige symptomen van groeipijn zijn:
 • Vermoeidheid
 • Motorische onhandigheid

Er bestaat geen eenduidige behandeling van groeipijn, ook omdat de oorzaak ervan niet of nauwelijks te achterhalen is. Meestal worden er daarom ook pijnstillers voorgeschreven. Een warm bad of massage kan echter ook helpen.

Hoe lang word ik?

Het is vooraf zeer lastig te bepalen hoelang een kind wordt. De GGD houdt op jonge leeftijden van het kind het groeiproces bij en toetst dit aan een groeicurve. Zo wordt bijgehouden of er eventuele groeistoornissen zijn. Ook wordt er dan aan de hand van de lengte van de vader en moeder van het kind en de groeicurve een schatting gemaakt over de verwachte lengte van het kind. Dit blijft echter een hele grove schatting. Er zijn verschillende manieren om de verwachte lengte van het kind te bepalen. Deze staan hieronder weergegeven, maar zijn slechts een hele grove schatting en eigenlijk niet toepasbaar op individuele gevallen.

Verwachte lengte van een jongen = (V+M+13) / 2 + 3
Verwachte lengte van een meisje = (V+M-13) / 2 + 3

Of

Formule van Havlicek:

Verwachte lengte van een jongen = ((lengte vader + lengte moeder) x 1,08) / 2
Verwachte lengte van een meisje = ((lengte vader x 0,923) + lengte moeder) / 2

Ben ik uitgegroeid? Deze vraag kan worden beantwoord door een röntgenfoto van de linker pols en hand van het kind te maken. Aan de hand van de rijping van het skelet kan men dan bepalen of een kind is uitgegroeid of niet.

Groeistoornissen

Een groeistoornis is een probleem met de groei. Er zijn in totaal ongeveer tweehonderd verschillende groeistoornissen en deze kunnen allen worden geclassificeerd naar oorzaak. Groeistoornissen kunnen daarnaast worden ingedeeld in drie verschillende klassen, namelijk primaire groeistoornissen, secundaire groeistoornissen en de idiopatische kleine lengte.

Primaire groeistoornissen zijn aangeboren afwijkingen in de groei. De oorzaak ligt bij de knieschijven en is meestal erfelijk. Deze genetische afwijking zorgt ervoor dat een kind minder goed groeit. Het komt met name bij mensen met primaire groeistoornissen voor dat de armen en benen bijvoorbeeld relatief kort zijn ten opzichte van de rest van het lichaam.

Secundaire groeistoornissen hebben een andere oorzaak, maar deze ligt niet in de groeischijf zegt. Het is bijvoorbeeld een ziekte die indirect invloed heeft op de groei.

In sommige gevallen kunnen artsen niet duidelijk zeggen waarom een kind niet goed groeit en bijvoorbeeld te klein blijft. Er wordt geen aandoening gevonden die in de primaire of secundaire categorie ligt en men geeft dan de diagnose idiopathic short stature, ofwel onbegrepen kleine lengte.

Ben ik te zwaar voor mijn leeftijd?

Lichaamsgroei gaat niet alleen gepaard met groei in de lengte, maar ook met groei in de breedte. Gedurende de groei komt men aan en dit gebeurt bij vrouwen gemiddeld gezien wat sneller dan bij mannen. Dit komt omdat bij vrouwen al vroeg in de pubertijd de borstontwikkeling op gang komt. Daarnaast slaan vrouwen en mannen op andere plekken vet op. Dit alles betekent dat mannen en vrouwen een ander gewicht ´mogen´ hebben bij hun lengte, alvorens we spreken over overgewicht. Om vast te stellen of een kind of volwassene te zwaar is voor de leeftijd die het heeft, is er een maat die we de Body Mass Index (BMI) noemen. De Body Mass Index heeft de lengte, het gewicht en de leeftijd van een persoon nodig om een index te geven. Deze index wordt getoetst aan de grenzen om zo te bepalen of men te zwaar is. De formule is als volgt:

Body Mass Index = Gewicht in kilogram / (Lengte in meters in het kwadraat)

Onderstaande tabel kan dan als richtpunt gebruitk worden:
BMI in kg per m²Classificatie
<18,5ondergewicht
18,5-25normaal gewicht
25-27licht overgewicht
27-30matig overgewicht
30-40ernstig overgewicht
>40extreem overgewicht

Een nadeel van de Body Mass Index is dat men alleen rekening houdt met gewicht en niet kijkt waaruit dit gewicht bestaat. Topsporters kunnen bijvoorbeeld een redelijk hoog gewicht hebben dat alleen maar uit spieren bestaat. Tegelijkertijd is hun vetpercentage erg laag. Zij zouden dat volgens het BMI wel eens overgewicht kunnen hebben, terwijl dit natuurlijk helemaal niet logisch is. Daarom is een BMI in combinatie met de taille-omvang een betere maat. Op de website van het Voedingscentrum is hier meer informatie over te lezen.

Gemiddeld heeft 15% van de jongeren tot 25 jaar overgewicht.

Groei van de penis

Gedurende de pubertijd beginnen de zaadballen en penis van de jongen snel te groeien. Ook na de pubertijd groeit de penis nog door. Op ongeveer 18 tot 21-jarige leeftijd is de penis uitgegroeid en heeft hij dus zijn maximale lengte bereikt. In slappe toestand is de gemiddelde lengte van de penis van een Nederlandse man ongeveer 9,8 centimeter. Deze lengte is ongeveer 2/3 van de lengte van de penis in erectie, maar dit is lang niet altijd het geval. De gemiddelde lengte van een penis in erectie is 14,9 centimeter. Een penislengte in erectie van kleiner dan 10 centimeter komt maar bij 1 op de 5000 mannen voor. Men spreekt dan van een kleine penislengte. Een penislengte in erectie tussen de 11 en 21 centimeter wordt als normaal beschouwd. Groter dan 22 centimeter komt bij 1 op de 10000 mannen voor en wordt als groot beschouwd.

Hieronder staan enkele cijfers over de lengte van de penis:
Gemiddelde lengte in centimeter
Penis in slappe toestand van volwassen man9,8
Penis in erectie van volwassen man14,9
Penis in erectie van 12-jarige7-10,4
Penis in erectie van 13-jarige8,7-13,6
Penis in erectie van 14-jarige9,8-14,6
Penis in erectie van 15-jarige11,8-15,3
Penis in erectie van 16-jarige12,5-15,7
Penis in erectie van 17-jarige13,5-15,9
Penis in erectie van 18-jarige13,7-16

Er is nooit zeer goed en uitgebreid onderzoek gedaan naar de penislengte van de man. Daarnaast willen mannen de grootte nog wel eens overdrijven. Daarom zijn de waarden die hierboven worden genoemd grove schattingen.

De penis heeft gemiddeld gezien een omtrek van 8 - 12 centimeter. De doorsnede van een gemiddelde penis is 3,2 centimeter in ontspannen toestand en 4,1 centimeter in erectie.

Sommige mannen vinden hun penis te klein. Er zijn verschillende dingen die men kan doen bij een te kleine penislengte:
 • Operatief vergroten door middel van plastische chirurgie
 • Oefeningen doen (bijvoorbeeld Jelken)

Groei van de borsten

Net als bij de man, ontwikkelen ook bij de vrouw de geslachtsorganen zich flink gedurende de pubertijd. Rond het 11de levensjaar krijgen meisjes te maken met de groei van hun borsten en tegelijkertijd met de komst van schaamhaar. Gemiddeld genomen ontwikkelen de borsten van de Nederlandse vrouw zich tot een D-cup. De groei van de borsten gaat door tot dat de vrouw ongeveer 21 jaar is. De groei stopt echter meestal tussen 16 en 18-jarige leeftijd. Maar net als bij de groei van de lichaamslengte is dit puur persoonsgebonden.

De vorm en kleur van de borsten en tepels kunnen per persoon verschillen. Zo kan de kleur van de tepels bij de ene vrouw donkerbruin zijn en bij de andere vrouw roze. Mocht je echter afwijkende bobbeltjes zien op je borst, dan is het wel aan te raden om een keer de huisarts te bezoeken. In geval van borstkanker is het aan te raden om er zo snel mogelijk bij te zijn.
© 2013 - 2024 B-bbergkamp, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Groeipijn: oorzaak en gevolgGroeipijn: oorzaak en gevolgGroeipijn is pijn die gevoeld wordt tijdens het groeien. Het is vooral bekend bij pubers maar kan al voorkomen bij peute…
Groeipijn, hoe kun je een kind helpenGroeipijn, hoe kun je een kind helpenAls een kind valt en een wondje heeft dan troost je hem of haar en plakt eventueel een pleister op de wond. Maar wat als…
Groeipijn: symptomen, behandeling & tips bij groeipijnenGroeipijn: symptomen, behandeling & tips bij groeipijnenWordt je kind 's nachts wakker van de pijn in de benen? Dan kan er sprake zijn van de zogenaamde groeipijn. Of deze pijn…
De gemiddelde penislengte van de manDe gemiddelde penislengte van de manElke man (behalve een omgebouwde transseksueel) heeft een penis, dat is bekend. Maar in welk land zijn nu de mannen te v…

Dyson Airblade fris handen drogen na toiletbezoekDyson Airblade fris handen drogen na toiletbezoekNa een toiletbezoek in een openbare gelegenheid - thuis ook trouwens - willen we onze handen kunnen wassen en hygiënisch…
Wat houdt osteosynthese in? Herstelbevordering fracturenWat houdt osteosynthese in? Herstelbevordering fracturenStandaard breuken worden behandeld middels het zetten van de botten en het aanleggen van een gips. In de meeste gevallen…
Bronnen en referenties
 • http://www.ggdzhw.nl/ouders/lichaamsgroei-kinderen
 • http://www.groeiwijzer.nl/
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Groeipijn
 • http://www.jmouders.nl/Themas/Gezondheid-11/Ziekte-ABC/Groeipijn.htm
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Queteletindex
 • http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3874-wm.htm
 • http://gemiddeldgezien.nl/sex/gemiddelde-lengte-penis
 • http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=5285
B-bbergkamp (81 artikelen)
Gepubliceerd: 07-08-2013
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 8
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.