Euthanasie is mogelijk in Levenseindekliniek

Euthanasie is mogelijk in Levenseindekliniek Per 1 maart 2012 werd in Den Haag de Stichting Levenseindekliniek geopend. Deze kliniek werkt met zes ambulante teams die mensen thuis kunnen bezoeken. Daarnaast is het ook mogelijk dat de euthanasie wordt toegepast in de kliniek. Euthanasie kan alleen worden toegepast als voldaan is aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet. Het doel van de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde is om voor iedereen een waardig sterven mogelijk te maken.

De behoefte aan euthanasie

Per jaar worden ongeveer 10.000 verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding gedaan. Bij een derde van de patiënten kan aan dit verzoek worden voldaan en een derde overlijdt al voordat het verzoek kan worden uitgevoerd maar er blijft een grote groep mensen wiens verzoek niet in behandeling kan worden genomen omdat de arts ofwel onvoldoende op de hoogte is van de mogelijkheden die de wet biedt of om principiële redenen een verzoek afwijst. Er is geen verwijsplicht voor de arts naar een stichting of vereniging die hulp kan bieden. Mogelijk zijn er echter meer mensen die onbekend zijn met de mogelijkheden om een waardig einde van het leven te krijgen indien zij dat wensen. Voor veel mensen die ouder worden is dementie een schrikbeeld voor de toekomst. De angst om in de laatste levensfase opgenomen te worden in een verpleeghuis is groot onder ouderen. Ook zijn er ouderen voor wie het leven aan het einde een last geworden is en die zelf vinden dat hun leven voltooid is. Daarnaast kennen we nog een groep psychiatrische patiënten voor wie het lijden ondraaglijk is en die nu soms op afschuwelijke wijze zichzelf het leven benemen.

Wilsverklaring

Dat deze vraagstukken leven onder de bevolking blijkt uit een peiling die gedaan werd door Maurice de Hond onder 2000 Nederlanders. Hieruit kwam naar voren dat 10% van de mensen een euthanasieverklaring bezit. 7% heeft deze ook daadwerkelijk ingevuld en 3% van alle ondervraagden hebben de wilsverklaring wel in huis maar nog niet ingevuld.

Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde

De Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (NVVE) werd opgericht in 1973. De vereniging is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van de contributie die de leden betalen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam waar 20 medewerkers werkzaam zijn. Daarnaast zijn er over het gehele land 150 vrijwillige medewerkers. Het doel van de vereniging is om een waardig sterven voor iedereen bereikbaar te maken, ongeacht de keuze die iemand hierin zelf maakt. Uitgangspunt is dat niemand uitzichtloos en ondraaglijk hoeft te lijden. Zij doen dit door middel van:
 • Het geven van voorlichting en informatie
 • verstrekken van een Levenseindekliniek
 • hulp bieden bij zelfdoding
 • onderzoek en ondersteunen van initiatieven.

In 2002 werd de wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding ingesteld. Deze wet werd in 2007 geëvalueerd en hierbij bleek dat de wet in grote lijnen wel goed functioneert. Echter er zijn groepen mensen voor wie het moeilijk blijft om hulp te krijgen en dan denken we aan:
 • Demente mensen
 • Psychiatrische patiënten die uitbehandeld zijn.
 • Oude mensen die zelf hun leven voltooid vinden.

Mensen zijn afhankelijk van arts

Mensen zijn afhankelijk van de hulp van artsen die de hulp moeten gaan verlenen en dit kan problematisch zijn. Artsen zijn misschien niet altijd op de hoogte van de ruimte die de wet biedt. Ook kan het zijn dat de arts gewetensbezwaren heeft en dit dient eveneens gerespecteerd te worden. Door de NVVE werd onderzoek gedaan in 185 hospices. Palliatieve sedatie blijkt in alle hospices mogelijk te zijn. Maar niet iedereen komt voor opname in een hospice in aanmerking. Men heeft gezocht naar mogelijkheden om mensen die niet voor opname in een hospice in aanmerking komen toch de mogelijkheid te kunnen bieden om op een menswaardige wijze te sterven, binnen de regels van de wet en onder begeleiding omringd door de naasten. Hiervoor heeft men de Levenseindekliniek in het leven geroepen.

Wat is palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is het bewustzijn van de patiënt verlagen in de terminale fase. De patiënt wordt in een diepe slaap gebracht. Meestal wordt geen eten en ook geen vocht meer toegediend. Palliatieve sedatie kan wel het leven iets verkorten maar het is belangrijk dat de patiënt geen pijn heeft en niet hoeft te lijden. De patiënt overlijdt aan de ziekte en dit is het grote verschil met euthanasie waarbij de patiënt overlijdt aan de medicatie. Ook palliatieve sedatie zal alleen worden toegepast als de patiënt stervende is en er sprake is van ondraaglijk lijden. Er wordt hiertoe besloten in een overleg met arts, verpleegkundige en de naasten.

De Levenseindekliniek

Vanuit de NVVE ontstond de wens om een levenseindekliniek op te richten. Deze kliniek is per 1 maart 2012 van start gegaan.
De kliniek is bedoeld voor mensen met een stervenswens die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoen maar aan wie de eigen arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding kan of wil geven. Omdat de meeste mensen toch graag in hun eigen omgeving willen sterven wil de levenseindekliniek hier hulp bieden. Er zijn dan ook 6 ambulante teams aangesteld die de mensen thuis kunnen bezoeken. Hierbij zal met strikte protocollen worden gewerkt waarbij men geheel binnen de kaders van de wet zal blijven. Criteria zijn:
 • Er is sprake van een vrijwillig en weloverwogen verzoek
 • Er is sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden
 • Er zijn geen andere reële mogelijkheden meer om te behandelen.

De procedure

Als mensen een verzoek hebben ingediend dan volgen meerdere intakegesprekken met een arts en verpleegkundige. Deze gesprekken kunnen het best thuis plaatsvinden met een naaste erbij. Bij opname in de kliniek krijgt men de gewone normale verzorging van eten, drinken en wassen. Er wordt een contact opgebouwd tussen de arts, verpleegkundige, verzorgende en de patiënt.. Indien gewenst is er psychologische ondersteuning. Men hoopt dat patiënten hier met professionele hulp een menswaardig einde aan het leven krijgen. Hiermee zal dan een einde gemaakt kunnen worden aan situaties waarbij mensen zelf hun pillen moeten kopen, mogelijk zelfs in andere landen en eenzaam sterven op een wijze die ze zelf eigenlijk niet als menswaardig beschouwen.

Resultaten van de kliniek

Op 3 maart 2013 werden de eerste resultaten van de kliniek bekend. De voorzitter van de toetsingscommissie Willie Swildens verklaarde toen dat de Levenseindekliniek zorgvuldig werkt en volgens de wet. Er zijn toen 26 van de 104 euthanasiezaken onderzocht door vijf regionale toetsingscommissies. Er wordt geheel volgens de wet gehandeld en zeer zorgvuldig zo was de conclusie. In 2018 heeft de regionale toetsingscommissie drie oordelen gegeven in relatie tot artsen van de levenseindekliniek. In twee gevallen werd niet voldaan aan de zorgvuldigheidseisen die de criteria vormen van de euthanasiewet.
In 2017 bestond de kliniek vijf jaar en inmiddels zijn er zesduizend verzoeken van mensen behandeld. Van al deze verzoeken heeft de kliniek in deze vijf jaar 1400 mensen kunnen helpen. Dit betreft mensen die niet bij hun eigen huisarts terecht konden omdat deze niet kon of wilde helpen. Er is een toename van het aantal hulpvragen, vooral onder psychiatrische patiënten.
 • Van alle mensen die geholpen werden betrof het 77% mensen met een psychiatrische aandoening. Het ging hier om 46 patiënten.
 • Ook komen er veel aanvragen van mensen die een opeenstapeling van ouderdomsklachten hebben. 50% van deze mensen werden geholpen. Het betrof 118 patiënten.
 • 40% van de aanvragen betrof dementerende ouderen en er werden 48 patiënten geholpen.
 • In 2018 hebben 229 mensen met dementie euthanasie gekregen

De Kliniek geeft aan onvoldoende mogelijkheden te hebben om aan alle aanvragen te voldoen. Men pleit daarom voor betere samenwerking in de eigen regio. In 2019 kan worden vastgesteld dat het aantal verzoeken om euthanasie stabiliseert.
© 2012 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Heeft een Levenseindekliniek kans van slagen in Nederland?Heeft een Levenseindekliniek kans van slagen in Nederland?Op dit moment wordt er een discussie gevoerd over de haalbaarheid van een Levenseindekliniek. Een kliniek waar mensen na…
Wat is palliatieve zorg?Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, en die nog maar een korte periode te leven hebben. D…
Een waardig levenseinde; de regie in eigen handDe cultuur rond het sterven is sinds een halve eeuw ingrijpend veranderd. Bij veel mensen in westerse landen leeft de we…
Wat is palliatieve sedatie?Wat is palliatieve sedatie?Waarom stelt een arts soms palliatieve sedatie voor een zeer ernstig zieke patiënt voor? En wat houdt dat dan in? Mogen…

Slapeloze nachten door piekeren: waarom ís nachts piekeren?Het lijkt erop dat vooral veel vrouwen in de nacht piekeren. Al die zaken die overdag de revue hebben gepasseerd, de fru…
Vaccineren en reizenVaccineren en reizenAls je op reis gaat naar een subtropisch land, dan loop je soms het risico op een ziekte. Het is dan verstandig om jezel…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • NVVE
 • Levenseindekliniek
 • Palliatieve sedatie.Be
 • https://www.npo.nl/drukte-bij-de-levenseindekliniek/24-03-2017/WO_NOS_8062404

Reageer op het artikel "Euthanasie is mogelijk in Levenseindekliniek"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 12-09-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 5
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!